Frågespalten

I: Kvinnliga präster (15.7.06)
II: Tjänstebenämningar och bibelcitat (29.8.06)
III: Enbarnspolitik i Kina (30.8.06)
IV: Äkta kärlek (3.9.06)
V: Jordfästning (16.9.06)
VI: Kriget mot terrorismen (19.9.06)
VII: Mikael, skärselden och exorcism (6.10.06)
VIII: Gud och Allah (8.10.06)
IX: Abort i specialfall (30.10.06)
X: Symboler i dödsannonser (15.11.06)
XI: Fetischism (27.12.06)
XII: Luther och homosexualiteten (2.1.07)
XIII: Predikoförberedelse (9.3.07)
XIV: Markku Koivisto (25.4.07)
XV: Dopets "vattenstämpel" (30.4.07)
XVI: Bibel 2000 (6.5.07)
XVII: Prästers drickande (12.7.07)
XVIII: Barn och nattvarden (6.9.07)
XIX: Guds kön (13.10.07)
XX: Kristna som präster (21.10.07)
XXI: Guds ord (9.11.07)
XXII: Dopet och frälsningen (20.11.07)
XXIII: Frimurarna (22.11.07)
XXIV: Karikatyrer (12.12.07)
XXV: Kyrkliga tvister i världsliga domstolar (13.12.07)
XXVI: Brutalitet i Gamla testamentet (27.2.08)
XXVII: Paulus, Jesus och homofobin (18.4.08)
XXVIII: "Troende homosexuella" (26.5.08)
XXIX: Kvinnomotståndardebatten (1.6.08)
XXX: Jehovas vittnen (12.9.08)
XXXI: Konfirmation över samfundsgränserna (23.9.08)
XXXII: Att be till Jesus (14.10.08)
XXXIII: Benämning av helgon (6.11.08)
XXXIV: Beteckningar för släktskapsband (17.12.08)
XXXV: Islam och homosexualiteten (24.2.09)
XXXVI: Mitra (27.4.09)
XXXVII: Bildförbudet (11.5.09)
XXXVIII: Kristendomens kvinnosyn (22.5.09)
XXXIX: Baptismen och lutherdomen (30.6.09)
XL: Faddrar åt syskon (3.7.09)
XLI: Livets mening (30.7.09)
XLII: Kvinnliga kistbärare (8.9.09)
XLIII: Tillägg av faddrar (18.9.09)
XLIV: Psalmsång (29.9.09)
XLV: Adams och Evas svärdöttrar (29.10.09)
XLVI: Bönesvar (5.11.09)
XLVII: Uppsägning och diakoni (3.2.10)
XLVIII: Hustruns lydnad (28.4.10)
XLIX: Domkyrkans symboler (17.11.10)
L: Church and State in Finland (3.12.10)
LI: Parokialprincipen vs. personförsamlingar (25.1.11)
LII: Bibeltexter till tröst (26.4.11)
LIII: Påskens datum (11.5.11)
LIV: ELKF:s syn på könskorrigering (24.5.11)
LV: Död, evighet, tro och liv (27.7.11)
LVI: Paranormala änglar (10.8.11)
LVII: "Bilder" vid bön (5.10.11)
LVIII: Dubbel konfirmation? (12.10.11)
LIX: Parentation (2.11.11)
LX: När man skall ha vigsel hur ska man göra? (12.1.12)
LXI: Folkdräkt på konfirmation? (26.7.12)
LXII: Kriterier för faddrar (31.7.12)
LXIII: Skapelse och evolution (8.8.12)
LXIV: Obefläckad äkta säng (14.8.12)
LXV: Om förlåtelse (28.8.12)
LXVI: Livet efter detta (4.9.12)
LXVII: Efter diskussion med Jehovas vittnen (11.9.12)
LXVIII: Hatbrott att förstöra en bibel? (5.10.12)
LXIX: Judendomens och kristendomens tidiga spridning (15.10.12)
LXX: Theologia irregenitorum (22.10.12)
LXXI: Djurförsök (20.3.13)
LXXII: Skapelse och sexualitet (21.3.13)
LXXIII: Onaturliga begär och naturlig läggning (27.3.13)
LXXIV: Kristen och polyamorös (3.4.13)
LXXV: Sexualitet och handlingsmönster (10.4.13)
LXXVI: Kyrkans vigselrätt i framtiden (17.4.13)

Se också Fråga prästen, där jag medverkar.