En vigselpräst funderar

Denna essä skrev jag för publicering i Skilsmässoboken (Söderströms 2008). Den är delvis baserad på tidigare inlägg här på bloggen. Detta är den variant som jag lämnade in till redaktörerna i mars. Hittar du skillnader till den i augusti publicerade varianten?
Jag har ingen personlig erfarenhet av skilsmässa. Däremot har jag som präst gott om erfarenhet vad gäller vigslar, och skilsmässoproblematiken är också bekant genom mitt yrke. Delvis gäller det frånskilda som vill gifta om sig, delvis personer som har velat prata med mig då äktenskapen knakar i fogarna eller redan har kraschat – och delvis rent teoretiska studier.
Jag har valt att här inte koncentrera mig enbart på skilsmässan som sådan, utan vill vidga vyerna en smula för att försöka behandla hela äktenskapshelheten – vigsel, äktenskap, skilsmässa och så de som aldrig gifter sig. Jag hoppas att detta kunde ge ett mervärde åt de funderingar som jag presenterar.
Ibland hör jag påståendet att vi inom kyrkan inte intresserar oss för annat än vad som sker i sängkammaren. Den anklagelsen är väl nog onyanserad. Det vi vill göra är att motarbeta allt sådant som kan vara till skada för någon. Det sexuella har säkert ett intresse i det här sammanhanget; det är ett så intimt område inom det mänskliga livet, att skador där tränger väldigt djupt och kan vara betydligt smärtsammare än skador på andra områden. Ändå vill jag hävda att det inte är vi kristna som i första hand håller sexualiteten och dess olika uttrycksformer framme i samhället, utan det är nog betydligt mer kommersiella krafter som utnyttjar den för sina egna marknadsmässiga syften.
Efter att ha sagt detta vill jag se på helheten av äktenskap och skilsmässa ur några olika synvinklar.
1. Vigsel
2. Äktenskap
3. Skilsmässa
4. De ogifta

Inga kommentarer: