Frågespalten LIX: Parentation

Många församlingar ordnar parentationsgudstjänster på Alla helgons dag till minne av dem som har avlidit under de gångna tolv månaderna. Med anledning av det var det en församlingsbo som undrade vad "parentation" egentligen betyder.

Redan de gamla romarna (ja, faktiskt!) firade under republikens tid en fest som hette parentalia eller Dies parentales (Förfädernas dagar), berättar Wikipedia. Den inföll under nio dagar med början den 13 februari, och under den tiden stod samhället i det närmaste stilla. I varje hem skulle husfadern förrätta offer av vete, salt, bröd, vin och blommor till minnet av förfäderna (paréntes; jfr eng. parents).
Under kejsardömets tid utvecklades detta till att bli en del av kejsarkulten.
Ordet parentation kommer alltså från parentalia. Inom kyrkan förrättar vi förstås inga offer till de döda, utan parentationen är en ren åminnelsehögtid, då vi läser upp namnen på de avlidna och tänder ljus till deras minne. Detta sker inte heller för de dödas skull, utan för de efterlevandes.

1 kommentar:

Juhani Westman sa...

Det där gör kyrkan bra. I princip är jag emot organiserad exkludernade religion men riter av detta slag kan förena troende och icke-troende och känslan av gemenskap underlättar sorgearbetet enormt.