King on the importance of the law

It may be true that the law cannot make a man love me, but it can keep him from lynching me, and I think that's pretty important. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Horatius om nuet

Njut av dagen.
Carpe diem.
- Horatius
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Hávamál 40

Den som välstånd
förvärvat har,
skall torftighet ej tåla;
ofta spars åt okär,
vad åt älskling var ämnat;
mycket går värre, än man väntat.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

MadPriest on learning from your sins

It is far, far easier and less painful to learn from the sins of your past than it is to learn from the sins of your present.

Dagens ordvits

Ifall författarförbundet skulle hyra ut föreläsare då ville jag leasa Marklund.
Hämtad från Facebook.

Gather in by scattering

Do not lose by saving, but gather in by scattering. Give to the poor, and you give to yourself. You will not be allowed to keep what you have refused to give others.
- Saint Peter Chrysologus
Sermon 43
as quoted on God's Politics

Väike nali...

“Kus te töötate?”
“Postkontoris, tembeldan kirju.”
“See on küll vist väga igav töö.”
“Oh, mis te nüüd! Iga päev on ju uus kuupäev.”


King's most urgent question

Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?' 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Vid giftermål

När en flicka gifter sig avstår hon från många mäns uppmärksamhet för en mans ouppmärksamhet. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Disraeli om den första kärlekens magi

Det magiska med den första kärleken är okunskapen om att den någonsin kan upphöra. 
- Benjamin Disraeli
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Tech support call

Customer: I have problems printing in red…
Tech support: Do you have a color printer?
Customer: Aaaah……………… thank you.
Source: funnymos.com

Hávamál 119 b

Vet, om en vän du har,
som du väl tror,
far träget att honom träffa;
ty av ris höljes
och högt gräs
den väg, som ingen vandrar.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Sign in a hotel in Japan

Is forbitten to steal hotel towels please. If you are not person to do such thing is please not to read notice.
You are invited to take advantage of the chambermaid.


Truman on Moses' poll

How far would Moses have gone if he had taken a poll in Egypt?
- Harry S. Truman
as quoted on Child of Illusion

Ordförklaring: Antiken

Stammodern till alla hundar.
Hämtad från Facebook samt något modifierad.

To hesitate to tell the truth

The moment we begin to fear the opinions of others and hesitate to tell the truth that is in us, and from motives of policy are silent when we should speak, the divine floods of light and life flow no longer in our souls.
- Elizabeth Cady Stanton
speech to the National American Woman Suffrage Association, 1890,
as quoted on God's Politics

That's bad!

I am a Nobody.
Nobody is Perfect.
Therefore I am Perfect.
Thanks to Wounded Bird!

King on our means

Means we use must be as pure as the ends we seek. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Mooses ei ollut lakimies

Mistä tietää, että Mooses ei ollut lakimies?
Hän antoi vain kymmenen käskyä ja nekin olivat yksinkertaisia ja selviä.
Tästä löysin.

Hávamál 125 b

Tre ord icke växla
i träta med en usling;
den bättre är ofta böjlig,
när den sämre slår.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Du vet att du lever på 2000-talet när…

... du inte har lagt patiens med verkliga kort på flera år.
Källa: rl.se

"Ge stryk åt bögen!"

Johan, en bekant sedan många år både i det s.k. "verkliga livet" och på Facebook, tog sig härom dagen en kvällspromenad hemma i Esbo. Han träffade en man som råkade veta att Johan är homosexuell. Och det kunde ju inte tillåtas.
Johan syddes med tolv stygn. (Uppdatering: Se vad han själv skriverQX.)

När den bifogade bilden publicerades på Facebook, var upprördheten bland Johans bekanta naturligtvis stor. Alla fördömde det inträffade, uttryckte sympati och välgångsönskningar åt Johan och ansåg att gärningsmannen bör bli bestraffad av lagen. Allt detta är naturligt och lätt att hålla med om.
En av kommentatorerna gick dock för långt, när han menade att gärningsmannen borde "skräpphängas", som det heter, alltså hissas upp från sina könsorgan. Naturligtvis är reaktionen förståelig, inte frågan om annat, men om vi besvarar hat med hat, orättvisa med orättvisa och våld med våld kommer världen aldrig att komma ur den onda cirkel den befinner sig i.
Hat skall fördömas, orättvisor skall rättas till och våld skall bestraffas enligt lagen - men hämndaktioner med övervåld gör bara saken värre.

Jag önskar dig gott tillfrisknande, Johan - och jag hoppas att du skall komma igenom denna traumatiska händelse utan fysiska eller psykiska ärr!

John Paul II on the responsibility for war

The responsibility for war rests not only with those who directly cause war, but also with those who do not do everything in their power to prevent it.
- Pope John Paul II
in Catholic Relief Services: the Beginning Years by Eileen Egan
(NY: Catholic Relief Services, 1988), pp. 155-156
as quoted on God's Politics

Punny humour

A thief who stole a calendar got twelve months.
Thanks to Bailey's Buddy!

King on what we will remember

We will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Montako mystikkoa tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?

Ei sitä pidä vaihtaa. Jumala löydetään menemällä yhä syvemmälle sielun pimeään yöhön.
Tästä löysin.

Reaktioner på kyrkans hbt-inställning

Svenska kyrkans beslut att viga homosexuella par skapar skapar fortsatt oro i den lutherska Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. I ett brev till Svenska kyrkan skriver Mekane Yesus-kyrkan att den långa gemensamma relationen äventyras av beslutet.
Svenska kyrkan har tagit ställning i en teologiskt viktig fråga, utan att ta hänsyn till hur det påverkar gemenskapen med Mekane Yesus-kyrkan, står det i brevet.
Kyrkans kyrkomöte uttryckte i fjol somras oro och besvikelse över Svenska kyrkans beslut hösten 2009. I brevet kallas beslutet ett medvetet avsteg från Bibelns auktoritet och luthersk identitet, och förhoppningen är att kyrkan ska ångra sig och böja sig för Bibelns auktoritet.
Mekane Yesus-kyrkan skriver att den är osäker om hur de skadade relationerna ska utvecklas, men kyrkan vidtar inga åtgärder för att avbryta eller minska samarbetet.
Beslut om homosexuella skadar ekumenik (Kyrkans Tidning 13.1.11)

För ett drygt år sedan (12.10.10) sändes den uppmärksammade homo-debatten i Aktuella tvåan i YLEs TV2. I programmet diskuterades bland annat homosexuellas rätt att ingå äktenskap. Tammerforsbiskopen Matti Repo och Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen retade upp många tittare med sina åsikter.
Programmet ledde till att tiotusentals människor lämnade kyrkan. 84 000 personer (uppskattningsvis drygt 2% av medlemmarna) har under året lämnat kyrkan via en viss nättjänst, som jag av förekommen anledning inte länkar till, men också andra kanaler har förstås använts. Hur många som skrev ut sig just av den orsaken är så klart öppet, men den var säkert en sporre.
84 000 lämnade kyrkan efter homodebatten (svenska.yle.fi 12.10.11)

Diskriminering av homosexuella inom kyrkan är ändå den vanligaste orsaken till utskrivningar i Helsingfors, berättade YLE i januari.
De lutherska helsingforsförsamlingarna skickade brev till dem som har lämnat kyrkan och bett dem om respons. I omkring hälften av de 130 svaren nämndes kyrkans intolerans - i synnerhet mot homosexuella. En tredjedel svarade att de inte tror på Gud (som nyheten inkorrekt stavar med liten bokstav) eller kyrkans läror, och i en sjättedel av fallen angavs ekonomiska orsaker.
Kyrkans intolerans avgörande för många (svenska.yle.fi 14.1.11)

Efter beslutet i ELKF:s kyrkomöte förra hösten att införa välsignelse av registrerade partnerskap (blogginlägg bl.a. här, här, här och här), ångrade sig de nio gammallaestadianska kyrkomötesombuden bittert att de hade röstat för det vinnande förslaget. De bad sedermera om ursäkt för att de hade stött tanken på att visa kärlek till sina medmänniskor, vilket tydligen går mot Bibelns linje. Evangeliföreningen (alltså den finska SLEY) gladde sig åt denna ånger.
Jaha ja, säger jag.
Homosuhteiden puolesta rukoilemista kannattaneet lestadiolaiset katuvat (yle.fi 14.1.11)
SLEY iloitsee vanhoillislestadiolaisten edustajien katumuksesta (Kotimaa 14.1.11)

Shaw om framsteg

Framsteg är omöjligt utan förändring. De som inte kan förändra sina egna tankar och åsikter, kommer aldrig att kunna förändra någonting.
Därmed ej heller göra några som helst framsteg!
- George Bernard Shaw
citerad på Facebook 

Schoolboy Howler

The Andes are a race of people living in North America.

Om "andlig krigföring"

I en kommentar till inlägget Predikan om yoga (15.9.11) hävdade en teologkollega att det i inställningen till yoga är frågan om "andlig krigföring", kampen mellan gott och ont som började redan i Eden. Jag svarade honom bl.a.:

"Andlig krigföring" är ett farligt begrepp. Det ger vid handen att vi människor på något sätt kunde strida mot och besegra ondskan. Om vi försöker, är det nog vi som blir besegrade.
Det vi bör göra är att ställa oss under Guds beskydd, för han har genom Jesus redan vunnit segern. "Besegra det onda med det goda," med andra ord.

Det är klart att kampen mot ondskan är spännande, men vi har nog tillräckligt med att motverka det onda genom att sträva efter det goda. Seriefiguren Fantomen har svurit en ed att alltid bekämpa sjöröveri och annan ondska. Vi kristna är dock inte seriefigurer, utan verkliga människor…
Om vi satsar på andlig krigföring, tar vi oss an Guds uppgift, och ställer oss alltså i Guds ställe i en strävan efter att själv bli gudar. Det fanns visst ett budord om det där.


Hávamál 81

Om kvällen skall dagen prisas,
gift kvinna, då hon bränd är,
svärdet, då det frestat är,
flicka, då gift hon är;
is, då man över kommer,
öl, då det drucket är.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Barn skriver till Gud

Käre Gud. Det är väldigt bra att varje barn har en mamma och en pappa. Tog det lång tid för dig att komma på det?
- Glenn, 9 år

Nya Zeeland: Anglikaner vill prästviga bögar

Goda nyheter från ENInews (8.9.11):
Det anglikanska stiftet i Nya Zeelands största stad Auckland har kommit med ett uttalande om att sådana som lever i samkönade förhållanden inte längre borde uteslutas från något kyrkligt ämbete, inklusive prästämbetet. Synoden i Aucklands stift godkände 3.9.11 med två tredjedels majoritet en motion som säger att biskoparnas nuvarande moritorium mot att prästviga homosexuella borde upphöra.
Frågan hotar splittra kyrkan, precis som på andra håll.
År 2012 håller the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia sin generalsynod (ung. kyrkomöte) på Fiji, och diskuterar ärendet vidare då. Aotearoa, "det långa vita molnets land", är maoriernas namn på Nya Zeeland. 

To change and to risk

To change is to risk something. That makes us insecure.
Not to change is the bigger risk, but it seldom feels that way.
- Waterman
as quoted on Facebook

Lehdistä poimittua

Lahdessa kuollut ampui poliiseja.
- Otsikko Pohjalaisessa

Lincoln on peace

Peace does not appear so distant as it did. I hope it will come soon, and come to stay; and so come as to be worth the keeping in all future time.
- Abraham Lincoln
Letter to James C. Conkling, Aug. 26, 1863
as quoted on God's Politics

The blonde and the Christmas stamps

A blonde goes to the post office to buy stamps for her Christmas cards. She says to the clerk: "May I have fifty Christmas stamps?"
The clerk asks: "What denomination?"
She answers: "God help us! Has it come to this? Give me 22 Catholic, 12 Presbyterian, 10 Lutheran and 6 Baptist." 
Thanks to MadPriest!

Thomas Antas om den könsneutrala äktenskapslagen

Thomas Antas från Lappträsk skriver 4.10.11 på sin blogg under rubriken Bögar, gifta bögar? Han tar upp de argument mot könsneutrala äktenskap som framförs i olika debatter, och sticker hål på dem. Han skriver bl.a.:
Jag har aldrig varit någon homoaktivist. Ärligt sagt så har folks sexuella preferenser oerhört liten betydelse för mitt liv. Jag tycker att vuxna människor får göra exakt vad de vill, så länge alla parter har en äkta möjlighet att välja om de är med eller inte.
Den lilla debatt som igen har vaknat kring könsneutrala äktenskap har fått mig att ilskna till då och då. I bakgrunden finns diskussioner med en homosexuell ungdomsvän, hans tankar kring hur jäkla svårt det fortfarande är att vara bög i vårt samhälle.
Många av de kommentarer som hörs i ”debatten” är ganska konstiga. En del säger att det är ok att vara bög, men se nu till att inte just jag tvingas se på män som går hand i hand med män, kvinnor som kysser kvinnor. […]
Homosexualitet är onaturligt, säger en del. […]
Ett av de konstigaste argumenten mot könsneutral lagstiftning är, att det skulle göra homosexualitet socialt accepterat så till den grad, att man aldrig skulle ”gå säker”. Bögar skulle i mängd och massor försöka ragga upp alla män som finns, hela tiden och utan urskiljnad. […]
Sen finns det ju de som säger att en könsneutral äktenskapslagstiftning skulle öppna alla helvetes portar. Snart krävs det att man skall få gifta sig med sin mamma, sin häst, sina kusiners minderåriga barn osv osv. […]
Hela debatten om könsneutral äktenskapslagstiftning är lite konstig. De starkaste motargumenten grundar sig i regel på religiös övertygelse. En sekulär lagstiftning borde alltså ta avstamp i vissa religiösa uppfattningar? […]
Jag har inte ännu hört ett enda argument mot könsneutral äktenskapslagstiftning som skulle ta avstamp i att trygga individens eller samhällets allmänna bästa. […]
Oberoende av lagstiftning, hoppas jag att vi kunde börja behandla varandra med den respekt vi alla förtjänar.
Vilka motargument han kommer med? Nå men, lite måste ni väl göra själv också - gå och läs!

King on hate

Like an unchecked cancer, hate corrodes the personality and eats away its vital unity. Hate destroys a man’s sense of values and his objectivity. It causes him to describe the beautiful as ugly and the ugly as beautiful, and to confuse the true with the false and the false with the true.
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on God's Politics

Dagens ordvits

När jag läst för mycket brukar jag känna mig lite inbunden. 
Hämtad från Facebook.

Genomskinligt beslutsfattande

Med anledning av ett fall som nyligen kom till min kännedom har jag skrivit detta inlägg. Jag vet att det är ganska torrt, men det ger ändå en bild av hur jag tänker. Kalla det en programförklaring, den som vill... och läs inte om du söker något sprittande och roligt. Det finns andra inlägg på denna blogg som passar bättre för sådant!
Det finns några olika modeller för hur beslutsfattandet organiseras i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Ett vanligt sätt är i korthet följande:
I församlingsvalet väljs vart fjärde år ett församlingsråd (fr) och ett gemensamt kyrkofullmäktige (gkfmge). Fr handhar det strategiska tänkandet inom församlingen med kyrkoherden som självskriven ordförande, medan gkfmge, som har representanter från alla församlingar inom den kyrkliga samfälligheten, har det övergripande ansvaret inom samfälligheten. Samfälligheter bildas av alla församlingar som finns på en viss kommuns område, men kan ibland omfatta flera kommuner. Gkfmge utser en av sina medlemmar till ordförande, och denna är alltså lekman.
För att handha löpande ärenden utser gkfmge ett gemensamt kyrkoråd (gkr), vars ordförandeskap roterar mellan kyrkoherdarna inom samfälligheten. Både fr och gkr kan utse olika direktioner och arbetsgrupper för att sköta om vissa sektorer inom verksamheten. Systemet påminner rätt mycket om den kommunala förvaltningen.
Kyrkoherden och andra tjänstemän skriver beredningar till mötena, och de olika organen fattar beslut utgående från dem. Beredningen innehåller alltid ett beslutsförslag, men organet är naturligtvis fritt att fatta andra beslut än de föreslagna. Om beredningen är tillräckligt kvalitativ, alltså innehåller alla relevanta fakta presenterade på ett överskådligt sätt, blir besluten i allmänhet bra också när de avviker från beslutsförslaget.
En genomskinlig beredning är alltså grunden för ett gott beslutsfattande.

Tyvärr förekommer det att tjänstemännen inte lyckas åstadkomma en god beredning. Ibland har det rent mänskliga orsaker, som att arbetsbördan är för stor, och det är förstås beklagligt.
Ibland (tack och lov rätt sällan) förekommer också att den beredande tjänstemannen försöker manipulera beslutsorganet till att fatta just det beslut han vill. Det kan han göra genom att undanhålla viktiga fakta eller på annat sätt vinkla beredningen, eller genom att presentera hotbilder om de följder ett avvikande beslut kunde få. En annan maktmetod är att fatta beslut i en liten krets, utan att alla med beslutsrätt får vara med. Ytterligare ett sätt är att inte ge beslutsfattarna tid att bekanta sig med beredningen, t.ex. genom att presentera den först vid mötet, eller hemligstämpla den på sätt eller annat. Också då saknas grunden för ett korrekt beslutsfattande.
Det är klart att det undantagsvis finns ärenden som bör hemligstämplas. Dessa kan innehålla känsliga uppgifter någon persons arbetsförhållande, hälsa, ekonomiska situation eller så. Då bör ärendet och beredningen vara undanhållet från offentligheten och inte publiceras t.ex. på församlingens hemsida med den övriga föredragningslistan. Ändå är det viktigt att beredningen inte undanhålls från beslutsfattarna, för det vore ju kontraproduktivt - sådant leder bara till dåliga beslut, vilket ingen (objektivt sett) är betjänt av.

Om församlingens andliga uppgift - att stöda de kristna i deras gudsförhållande och deras liv som kristna - skall fungera är det viktigt med ett smidigt, ärligt och öppet beslutsfattande också i “världsliga” frågor som ekonomi, fastigheter, personalpolitik och administration. Det finns alltför många exempel på hur detta försummas av aningslöshet eller okunskap. Det finns också skräckexempel på hur en liten klick tar över beslutsfattandet i församlingen, så att ett allvarligt illamående sprider sig bland församlingens medlemmar, anställda och utfrusna förtroendevalda.
De gånger som jag har verkat i ledande ställning (t.ex. som tf kyrkoherde i Pernå 2004-05) har jag alltid strävat efter att motarbeta sådant maktmissbruk, oftast genom att helt enkelt sträva efter att göra mina beredningar så genomskinliga som möjligt. Det mår alla bra av. Till Guds ära!


Andersen om livet

Varje människas liv är en saga skriven av Guds finger. 
- H. C. Andersen
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Väike nali...

Politsei: "Miks te nii kiiresti sõidate?"
Autojuht: "Tahan enne garaazi jõuda kui bensiin otsa lõpeb."


The Wall

Lindsey Brambles: The Wall (1979) feedbooks.com

In the late 70’s and early 80’s, there were a lot of walls separating people and things. There was the Berlin wall, the Iron Curtain of which it was a part, there was Pink Floyd’s great album - as I recall, even the flat in Helsinki that I lived in had a wall.
At the time, the Canadian author, Lindsey Brambles (b. 1959), wrote a short story called just that - The Wall.

The kingdom of Cysteria has two walls at its borders, in the north and in the south. Generation after generation, the élite of its soldiers are guardians of these walls, the oldest son following in his father’s footsteps. These men are well payed for their half-year stints in the desert and return with stories of danger and heroism that give them appreciation and high status.
The truth is, however, that nothing ever happens, except the desert, the sun, and the wind. There are no battles, no skirmishes, no enemy even.
The veterans settle down to an existence of eating, drinking, and sloth, while the new recruits take up their positions on the wall, marching up and down in the hot sun, until they, too, realise the futility of it and settle down with the others.

Why, then, is this being done? Sartas, the recruit, and Tavarius, the veteran, thresh it out. The kings need an outer threat to motivate their power and the oppressive taxation of the people. The people need the nonexistent enemy to give zest to their meagre existence. The guardians of the wall quite simply need their pay to support their families. And so, in spite of the fact that no-one actually knows what lies beyond the wall, the charade continues, century after century.
For, as Tavarius realises, the greatest threat is not an outside one, but one from within: apathy.

At the time of publication, the threat to the Western world was Communism - a great monolithic enemy called “the Evil Empire” by one of the less acute thinkers among the world leaders. Now, the threat is less visible and even more frightening - terrorism. Communism threatened the Western way of life, terrorism threatens life itself. Communism came from without, while the terrorist threat can strike from anywhere, anytime.
But there is still a wall. It is ineffectual and even harmful - but it is needed for the people’s peace of mind. The leaders must be seen to do something, anything, or the people will lose faith in them and change their leadership.
The question remains, however, now as then: is this really the best way of doing things? 

Hávamál 78

Fulla fårfållor
såg jag hos Fitjungs söner,
nu traska de med tiggarens stav.
Överflöd är
som en ögonblink,
vankelmodigast av vänner.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Arkeologen som äkta man

En arkeolog är den bästa äkta man en kvinna kan ha; ju äldre hon blir, desto mer intresserad av henne blir han. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Skratta eller gråta?

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. Min tumregel är att det är bättre att skratta. Det är roligare att gråta, och i allmänhet ändrar ingendera på situationen ändå.

Ta som exempel nyheten som kom i somras från staden Hazard i Kentucky, USA. Där verkar det vara en verklig fara (eng. hazard) att vara icke-hetero.
En grupp med människor kom till den (obs!) kommunala simhallen för att simma och ha det trevligt. Det gjorde säkert många andra också den dagen. Till gruppen hörde några förståndshandikappade. De är ju oftast snälla och trevliga människor, ja, ibland rena änglar, men kan förstås verka lite skrämmande om man inte är van. Desto större orsak då för handikappade att söka sig ut bland folk, så alla kan vänja sig vid att vi alla är olika - förutom att också handikappade förstås har rätta att leva ett gott liv enligt sina förutsättningar.
Två av dessa förståndshandikappade var ett homosexuellt par. En tekniker (!) som jobbade i simhallen kom fram till gruppen och hävdade att han hade rätt att slänga ut dem från simhallen, eftersom han dessutom representerade ägarna och homosexualitet inte var tillåtet enligt Bibeln. De förståndshandikappade kommuninvånarna ägde förstås den kommunala simhallen lika mycket som de anställda, men de blev likafullt utslängda.
En misstanke som jag fick när jag läste detta är att deras handikapp också spelade in. Om de ogästvänliga anställda skulle ha hänvisat till det skulle de dock i allas ögon ha varit just så fördomsfulla och bigotta som de är, men genom att hänvisa till homosexualiteten och Bibeln fick de väl en hjältegloria bland andra fördomsfulla.

Ska man skratta eller gråta? Jag vet inte. Kan någon hjälpa mig?

Two gay men forced to leave a government recreational facility in Hazard, KY (Kentucky Equality Federation 13.6.11)
Gay Men Kicked Out of Public Pool in Kentucky and Official Cites 'The Bible' as Reason (Towleroad 13.6.11)
Bible cited as reason for kicking gay men out of public pool (The Raw Story 14.6.11)
Media Update - Hazard Pavilion and Berea City Ordinance Hearing (Kentucky Equality Federation 14.6.11)
Bible Doesn’t Allow Gay Men to Enter Kentucky Swimming Pool (Aqurette 15.6.11)


Hill on judging another person

No accurate thinker will judge another person by that which the other person's enemies say about him.
- Napoleon Hill (1883-1970)
as quoted on Child of Illusion

Tech support call

Customer: Hi, good afternoon, this is Martha, I can’t print. Every time I try, it says ‘Can’t find printer’. I’ve even lifted the printer and placed it in front of the monitor, but the computer still says he can’t find it… 

Dagens tanke

Vi får glädjas över det vi har och sörja över det andra saknar - men inte sörja över det vi saknar eller det andra har. 
- Karl af Hällström

The source of power

Power understood as the ability to accomplish desired ends is present in human relationships no matter how particular communities or societies are organized. Nevertheless, Christian communities recognize that the source of power in their life is the love of Christ which inspires and directs them. This is a style of power not of coercion but of empowerment of others.... It also connects to those at the margins of society who search for word of God’s love and justice.
- Letty M. Russell
in Church in the Round
as quoted on God's Politics

Sign in a furrier's window in Sweden

Fur coats made for ladies from their own skin. 

Protester mot försäljningen av Pellinge lägergård

Borgå kyrkliga samfällighet har många fastigheter på försäljningslistan, inte bara Kaplansgården. Ett annat exempel är Pellinge lägergård.
Samfälligheten äger två lägergårdar. Den andra är Karijärvi lite utanför centrum. Den är större och i bättre skick, och planen är att den ska utvidgas, så att man i stället för att ha dubbelläger där kan ha trippelläger. Eller åtminstone plats för tre grupper samtidigt. Intimt och bra. Inte industriell känsla alls, nej nej.

Protester mot försäljningen av Pellinge lägergård har fått kanaler i en grupp på Facebook och i en adress på nätet. Det är bra att beslutsfattarna får veta om den allmänna opinionen, så de har något att strunta i.

King on an appalling silence

History will record that the greatest tragedy of social transition was not the clamor of bad people, but the appalling silence of the good. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Ordförklaring: Påskägg

Ett slags lösskägg, som man bär ovanpå sitt eget. 
Egen produktion. Beklagar.

Frankrike: Staten sätter käppar i hjulet för evangelisk rom-mission

Det är inte bara i Finland och i Östeuropa som romerna möter svårigheter.

I Frankrike har den evangeliska rom-missionen ”Vie et lumière” (Liv och ljus) organiserat ett veckolångt möte i slutet av augusti sedan år 1988. Detta möte samlar 30000 personer, och har alltid förflutit fredligt.
I år har franska staten för första gången vägrat ta emot detta möte på den flygbas utanför Colmar i Alsace där det skulle ordnas. Försvarsministeriet hade gett sitt tillstånd, men inrikesministeriet fick plötsligt andra idéer. Meddelandet om detta kom i slutet av juli, bara några veckor innan mötet skulle äga rum, vilket naturligtvis lämnade oskäligt lite tid för omorganiseringar. Till slut hittade missionen ett annat ställe i Nevoy i Loiret och mötet kunde genomföras.
Bakgrunden till inrikesministeriets beslut torde vara att många folkvalda har kommit med diskriminerande och stigmatiserande uttalanden mot romer längs med sommaren. När flytten till Nevoy var ett faktum, ordnade de lokala politikerna petitioner och en tyst marsch i protest mot mötet.
Rom-missionen är medlem i Fédération protestante de France (FPF), vars ordförande, pastor Claude Baty, var närvarande vid mötet. Baty har skickat ett brev till inrikesminister Claude Guéant, där han protesterar mot den behandling som romerna har fått.
Vi får väl se om det har någon effekt.

F: La Fédération protestante de France interpelle le ministre de l’Intérieur à propos des difficultés rencontrées par la Mission évangélique des Tsiganes de France (EPNN 2.9.11) 

Kinesiskt ordspråk

Skriv kränkningar i sand. Hugg välsignelser i marmor. 
- Kinesiskt ordspråk
citerat i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

You know that your dog has trained you well when ...

... you talk to your dog when you are driving. He answers.

Högre utbildning ger högre tro på högre makt

Ju mer människor utbildar sig, desto större chans är att de också blir religiösa. Det visar en amerikansk undersökning som publicerades i augusti. Det är sociologen Philip Schwadel vid UNL, University of Nebraska-Lincoln, som genomfört studien och undersökt sambandet mellan utbildning och religiositet.
Högre utbildning innebär också att människor i högre utsträckning går i kyrkan, uppger forskaren. Skillnaden mellan människor som är välutbildade och lågutbildade handlar, enligt honom, om att den förstnämnda gruppen har en större öppenhet för många saker, inklusive det gudomliga.

Av rapporten framgår det att varje extra år av utbildning innebär att sannolikheten att:
- man deltar i religiösa sammankomster ökar med 15 procent.
- man läser Bibeln åtminstone då och då ökar med 9 procent.
- man byter till samfund i den protestantiska mittfåran (episkopal, luthersk, presbyteriansk eller metodist) ökar med 13 procent.
Rapporten bygger på en återkommande enkätundersökning som har genomförts sedan 1972.

Resultaten från undersökningen påverkas naturligtvis av hur de enskilda personerna har tolkat ordet religiositet, framhåller Schwadel. Enligt honom fick deltagarna i undersökningen svara på om de tror på Gud utan att tvivla, med olika typer av tvivel, om de har en annan syn på Gud eller en högre makt eller om de inte alls tror på något sådant.
"Flera års utbildning innebär inte att man relativt sett är mer benägen att säga 'Jag tror inte på Gud'. Däremot är man relativt sett mer benägen att säga att 'Jag tror på en högre makt'," kommenterar Schwadel.

En annan undersökning visar att det inte är den egna utbildningsnivån, utan de andra församlingsmedlemmarnas, som avgör hur bokstavligt man tolkar Bibeln. Doktoranden i sociologi Samuel Stroope från Baylor University, som gjort denna undersökning, förklarar att andra påverkas av att se utbildade människor diskutera Bibeln på ett analytiskt sätt i motsats till ett bokstavligt.
"När man går i söndagsskolan och alla talar om textens kulturella och historiska bakgrund och dess literära genre - vilket är ett läsesätt man ofta lär sig i högskolan - är det sannolikt att man tar intryck av det," säger Stroope.

Utbildning och religiositet hänger ihop (Kyrkans Tidning 15.8.11)
Högre utbildning ger inte mindre gudstro (Dagen 15.8.11)
Bible Interpretation Influenced by Education of Fellow Worshippers, Study Says (christianpost.com 15.8.11)

Hávamál 72

En son är bättre,
fastän sent född,
sedan faderns levnad är liden.
Sällan bautastenar
man ser vid vägen,
om ej frände över frände dem rest.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Tulevan äidin lukemisto

Kerran kolme miestä kohtasivat junassa. He keskustelivat matkan varrella monista asioista ja lopulta keskustelu siirtyi heidän lapsiinsa ja vaimoin raskausaikaan.
Ensimmäinen miehistä kertoi, että kun hänen vaimonsa oli raskaana, tämä luki pienokaiselleen kirjaa Kuningas Arthur ja kauniit kaksoset, ja niin he saivat suloiset kaksoset.
Toinen miehistä jatkoi. "Kun minun vaimoni oli raskaana hän luki kirjaa Kolme muskettisoturia. Niin saimme kolme suloista poikavauvaa."
Yhtäkkiä kolmas mies huudahti kauhusta: "Herranen aika, minun vaimoni on yhdeksännellä kuulla raskaana ja lukee kirjaa Alibaba ja neljäkymmentä rosvoa!"

Tästä nappasin ... 

USA: Metodistdistrikt godkänner samkönade vigslar

I slutet av maj 2011 samlades representanter för the United Methodist Church i distriktet Baltimore-Washington på den amerikanska östkusten till sin årliga konferens. En av frågorna som de hade att ta ställning till var förslaget att metodistpastorer skulle få tillstånd (men inte förpliktas) att förrätta samkönade vigslar och välsigna samkönade par i sådana delstater och om råden där sådant är lagligt, t.ex. i huvudstaden Washington. Lite överraskande gick förslaget faktiskt igenom efter en rätt jämn omröstning.
Innan beslutet träder i kraft måste dock majoriteten av de tusen ledamöterna i [generalkonferensen] (motsv. kyrkomötet) godkänna det, och det kan sitta hårt åt. [Generalkonferensen] samlas vart fjärde år, nästa gång år 2012. [Uppdatering: En bekant metodist kom med en korrigering: Generalkonferensen som samlas vart fjärde år - nästa gång i april-maj 2012 - är global för UMC, inte nationell som jag påstod. Från Finland deltar totalt 4 personer. Tack för rättelsen!]
En av de krafter som driver denna fråga är Foundry United Methodist Church, en församling i Washington. Den är vad man kallar “inkluderande”, alltså öppen för medverkan och medlemskap också från olika minoritetsgrupper, t.ex. sexuella minoriteter. En av Foundrys ansvarspersoner för hbt-frågor, Ann Birkel, sade enligt tidningen Washington Post: “Vi tror att allt fler kristna granskar denna fråga och inser att det verkligen är en medborgarrättsfråga, och att medlemmar av vårt samfund är värda stöd från sina kyrkogemenskaper och sina förbindelser till varandra. Det är en idé för vilken tiden är inne.”

Samtidigt rapporterar UMC:s nyhetstjänst om (ytterligare) en pastor, Gregrey Renstrom i Minnesota, som har förrättat välsignelser av samkönade par. Eftersom detta (fortfarande) är förbjudet enligt kyrkans regelverk, har hans biskop inte någon annan möjlighet än att skrida till disciplinära åtgärder mot honom. Mellan raderna i notisen kan man dock läsa hur motbjudande hon tycker att denna hennes plikt är.

Inom UMC verkar förresten också Reconciling Ministries Network, en organisation som arbetar för att UMC ska ta sitt ansvar också för de medlemmar som hör till sexuella minoriteter. Lite som Gemenskapsrörelsen hos oss, alltså, som dock är ekumenisk.

Local members of United Methodist Church vote to allow same-sex unions (Washington Post 29.5.11)
United Methodist Church votes in favour of same-sex resolution (Pink News 1.6.11)
New same-sex blessing complaint filed (UMNS 1.7.11)


X on a crushing society

I have no mercy or compassion in me for a society that will crush people, and then penalize them for not being able to stand up under the weight.
- Malcolm X
as quoted on Child of Illusion


RF: Rich Camel in Heaven


www.reverendfun.com

Nigeria: Dune James Rike, David Usman, Mark Ojunta, Monday Hassan et al.

Examples of violent acts of the Muslim extremists from the Boko Haram sect in Nigeria during the last months:

4.5.11. Muslim extremists attacked Kurum village (Bauchi state) in a rampage that began at midnight. James Musa Rike, pastor of a Church of Christ in Nigeria (COCIN) congregation in Kurum, said that after killing two of the couple’s children, Faith and 1-year-old Fyali, the assailants cut his wife’s abdomen with a machete. Dune James Rike was aged 35 when she died.
Pastor Rike next heard the cries of his 13-year-old daughter, Sum, a few meters away. He rushed to her, only to discover that she too was cut with a machete on her stomach, and her intestines were all around her. She said that the Muslim militants told her they would kill her and “see how your Jesus will save you.” The girl told her father that she responded by telling them that Jesus had already saved her, and that by killing her they would only be making it possible for her to be with Him. Pastor Rike prayed for her as she died.
Shooting and setting homes on fire, the Muslim extremists killed 12 other Christians in the attack. Bauchi police reported 16 people dead – one man, three women and 12 children.
Pastor Rike and his son survived the attack, and his adopted daughter, Whulham, was injured and receiving treatment at the General Hospital in Bogoro.

7.6.11. The Rev. David Usman, 45, a COCIN pastor, and church secretary Hamman Andrew were shot and killed by members of Boko Haram in an area of Maiduguri (Borno state) called the Railway Quarters. The area was the base of Boko Haram until 2009, when Nigerian security agencies and the military demolished its headquarters and captured and killed the sect’s leader, Mohammed Yusuf, and some of his followers.

27.8.11. Mark Ojunta, a 36-year-old evangelist from southern Nigeria who was ministering amid the Kotoko people of Borno state with Calvary Ministries (CAPRO) was shot and killed in Maiduguri by Boko Haram.
CAPRO International Director Amos Aderonmu said Ojunta died “as a martyr on his field among the Kotokos.” CAPRO had learned that all its staff members working among the Shuwa Arab, Kotoko and Kanuri peoples were on a Boko Haram list of people to be killed and had evacuated them, Aderonmu said.
Ojunta had returned to teach a class after the evacuation of his family. He is survived by his wife and two children, besides his parents and sisters. He was buried in his home state of Abia.

17.9.11. In guerrilla style typical of recent Islamic extremist attacks in northern Nigeria, about 15 gunmen stormed three houses in Ungwan Rana Bitaro village (Kaduna state) at midnight, leaving three dead and eight wounded.
Three houses were attacked by before the attackers retreated into surrounding bushes. When they came, they brought out the members of these families and started shooting them and cutting some of them with machetes. Killed were Monday Hassan (55), his daughter Godiya (13), and his nephew, Istifanus Daniel (35).

22.9.11. In the town of Madala (Niger state), suspected militants from Boko Haram went to shops owned by Christians at a market at about 8 p.m., ordering them to recite verses from the Quran. If the Christian traders were unable to recite the verses, the gunmen shot and killed them. The sound of the gunshots compelled Christians to call the police, and officers arrived to find five Christians had already been killed.

Nigerian Pastor’s Wife, Children among Christians Killed in Attack (CDN 10.5.11)
Pastor, Church Official Shot Dead in Nigeria (CDN 10.6.11)
Muslim Extremists from Niger Help Kill Christians in Nigeria (CDN 31.8.11)
Muslim Extremists in Nigeria Kill Christians in Two States (CDN 27.9.11)
Islamic Extremist Group Kills Another Christian in Nigeria (CDN 17.10.11)
Nigeria: Den muslimska sekten Boko Haram dödar kristna (Kalles kyrkliga kommentarer 18.10.11)


Peace, justice, and truth

Peace is the experience of justice, and you can't have justice without truth.
- Ray McGovern
Activist and former CIA analyst
as quoted on God's Politics

Ramel: Siskorna i björken

King on the need to evolve a new method

Man must evolve for all human conflict a method rejecting revenge, aggression & retaliation. The foundation of such a method is love. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Norgevits om födelsedagstårtor

- Varför misslyckas alltid norrmän med att baka födelsedagstårtor?
- Stearinljusen smälter i ugnen. Och så klarar de inte av att använda skrivmaskinen till att skriva namn på tårtan.
Hämtad från Facebook.

ELCF extends hand to immigrants

A remnant of the bond between Church and State in Finland is the fact that members of the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF) have to have a registered home municipality in Finland. Citizenship is not required, however.

Now, the ELCF is endeavouring to help immigrants join its ranks. Most immigrants, a majority of which are nominally Christian, do have a registered home municipality, but some, especially refugees, do not.
In September, the House of Bishops gave support to a change in the law to allow immigrants to join even if they do not have a registered home municipality. Archbishop Kari Mäkinen says the aim is to ensure that immigrants could join any congregation without legal obstacles. I welcome this move; it is about time!

The ELCF has developed various services for immigrants over the years mainly in big cities. Other denominations also offer similar services. Membership of non-Lutheran denominations such as The Finnish Free Church or the Finnish Orthodox church does not require registration.

Evangelical Lutheran Church extends hand to immigrants (YLE News 14.9.11)
Ingen finsk hemort inget hinder för medlemskap (Kyrkpressen 15.9.11)

Förälskades syn

Förälskade ser i hela världen bara sig själva, men glömmer att världen ser dem. 
- August von Platen
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Punny humour

If you don't pay your exorcist you can get repossessed.
Thanks to Bailey's Buddy!

Att lämna kyrkan är att lämna sakramenten

Dopet och nattvarden är den lutherska kyrkans två sakrament, heliga handlingar där människan handlar, men Gud handlar ännu mer. Av dessa kan varje person ta del av dopet endast en gång, medan en döpt kristen ofta och gärna får delta i nattvarden. I dopet blir vi kristna och Guds barn, medan vi i nattvarden får del av gemenskapen med Kristus och med alla andra kristna oberoende av tid och rum.
Sakramenten är instiftade av Jesus till människans bästa. För att visa på deras vikt och skydda både dem och dem som tar del av dem från ovärdigt och felaktigt bruk och missbruk, har den lutherska kyrkan anförtrott skötseln av sakramenten till vissa medlemmar, som därmed har fått ansvaret att verka som pastorer (som i Norden ofta, tekniskt felaktigt, kallas "präster"). Och detta förvaltande av sakramenten sker endast och enbart inom kyrkan, på det sätt som kyrkan har föreskrivit. Andra kan ha det annorlunda, men så här gör vi lutheraner.

En följd av detta är att den lutherska nattvarden i princip endast tillhör den lutherska kyrkans döpta medlemmar. Olika fördrag och överenskommelser gör det ändå möjligt för medlemmar i vissa andra kyrkor att delta i nattvarden i en luthersk kyrka, och tvärtom för lutheraner att delta i dessa kyrkors nattvard. Jag kan nämna Borgågemenskapen med vissa anglikanska kyrkor och det nyligen ingångna avtalet med metodisterna. Denna nattvardsgemenskap mellan olika kyrkor är ett av de stora (och fjärran) målen för den ekumeniska rörelsen.
Men nattvarden tillhör alltså bara kyrkomedlemmar. De som inte är medlemmar eller som har avsagt sig sitt medlemskap genom att skriva ut sig ur kyrkan har ingen rätt till sakramenten eller till annan kyrklig service. För de flesta som skriver ut sig är detta knappast något problem; de har antagligen inte varit intresserade av sådant tidigare heller.

Mem så finns det troende kristna som skriver ut sig ur kyrkan för att de anser att den har förflackats, att den inte längre står på Bibelns grund eller att dess biskopar och präster leder folket bokstavligen åt helvete. Symptom på detta anser de vara prästvigda kvinnor och - ännu värre - acceptans av sexuella minoriteter.
Dessa troende kristna vill fortfarande få del av sakramenten, samtidigt som de har ställt sig utanför kyrkans gemenskap. Vad göra? En del skapar egna gudstjänstgemenskaper eller kyrkosamfund. Detta är rätlinjigt och respektabelt. Andra vill fortfarande delta i den kyrkas gemenskap som de har avsagt sig. Detta är dock problematiskt, för då vill de ju äta kakan och ha den kvar. En sådan halvmesyr är Luther-stiftelsen, som jag har bloggat om emellanåt. En annan är den finska evangeliföreningen (SLEY), som vid sina möten och gudstjänster erbjuder sakramenten också åt sådana som har lämnat kyrkan.
En motivering till detta handlande är att också dessa troende hör till "den universella Kyrkan" och på den grunden skulle ha rätt till Herrens bord (som nattvarden också kallas). Men den förklaringen är svag. Den universella Kyrkan (med stort K) kommer till synes just i de olika kyrkoorganisationer som finns, och den som helt ställer sig utanför dessa organisationer ska inte vänta sig att de ska kunna ta del i deras gemenskap. Jag beklagar. Det låter kanske hårt, men om medlemskapet i kyrkan har någon betydelse överhuvudtaget, så är det så här man måste tänka.
Kyrkans medlemmar har rätt till medlemskapets förmåner (och skyldigheter). De som inte är medlemmar har det inte. Är inte det rätt klart?

Sley kelpuuttaa kirkosta eronneetkin ehtoolliselle (Kotimaa 23.2.11)
Jolkkonen: Pappi ei voi kannustaa kuokkavierailuun ehtoolliselle (Kotimaa 7.3.11)


Hávamál 39

Ej så givmild man
eller gästfri jag fann,
att ej åt gåvor han gladdes,
eller så litet snål
på sitt gods,
att led vore lön, om han finge.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Schoolboy Howler

An epitaph is a short sarcastic poem.

Biskop Vikström: I Finland är alkoholen en helig ko

Inför midsommar publicerade den kyrkliga tidningen Kotimaa en intervju med vår Borgå-biskop Björn Vikström. Han tog upp frågan om alkoholkulturen i Finland inför en av de helger som är mest präglad av alkoholbruk och -missbruk. Andra sådana helger är ju valborg och nyår, skolavslutning och skolstart, samt i Sverige dessutom (hör och häpna!) Lucia.

Biskop Björn anser att alkoholen har blivit en helig ko, som man inte får diskutera i klarspråk. (Hur sjuk diskussionen i vårt land är kommer förresten fram i kommentarerna, där råsupande och nattvardsvin likställs…) Att räkna dödsoffer i media efter t.ex. midsommar och notera hur ofta alkoholen har varit inblandad är ledsamt.
Han hoppas att kyrkan kunde vara aktivare i diskussionen kring alkoholbruk och levnadsvanor. Problemet är att kyrkan så lätt uppfattas som en moraliserande institution.
“Också när man själv tror att man har sagt något moderat och vist, tolkas det som att prästen vill förbjuda livsglädjen.”
Det har också jag själv fått uppleva.

Biskopen lyfter fram de vuxnas ansvar. Vi kan med vårt eget exempel visa att man inte behöver sprit för att ha roligt, och att måttligt alkoholbruk faktiskt är möjligt.
“Ett stort problem är idag att föräldrarnas inställning är alltför tillåtande. När de unga vet att föräldrarna inte godkänner supande, minskar det. Livsviktigt vore att föräldrarna kunde stöda varandra, eftersom de unga alltid kan hävda att alla andra får.”

Tack, biskop Björn, för de visa orden!

MadPriest on the faith of an atheist

I have too many doubts to be an atheist.
I am just not capable of such faith.

There is no greater evangelist than science itself.

Barn skriver till Gud

Käre Gud, är du verkligen osynlig eller är det bara ett trick?
- Lucy, 11 år

Iran: Josef Nadarkhani (igen)

Jag bloggade i augusti om pastor Josef Nadarkhani som dömts till döden för att ha lämnat islam. Hans jurist överklagade beslutet och fallet behandlades i domstol igen sista veckan i september. På måndag, tisdag och onsdag den veckan gav domstolen Nadarkhani tre möjligheter att avsäga sig kristendomen och återgå till islam för att på så sätt rädda sitt liv. Vid alla tre tillfällena vägrade han avsäga sig sin tro. Nu säger vissa källor att brottsrubriceringen ändrats från apostasi (avfall från en religion, i detta fall islam) till våldtäkt, utpressning och sionism, vilket i så fall skulle tyda på att de iranska myndigheterna inte är helt okänsliga för det internationella samfundets åsikter. Bland de många som har uttalat sig kan nämnas ärkebiskop Kari Mäkinen.
I november 2010 dömdes Nadrakhani till döden genom hängning. Appellationsdomstolen hänvisade i oktober 2011 avgörandet till ayatolla Ali Khamenei, Irans religiöse och politiske ledare. Vissa källor är rädda för att myndigheterna kan verkställa avrättningen redan innan domslutet finns i skriftlig form. Nadarkhanis hustru fick inte närvara i rättssalen.

Samtidigt har elva iranska kristna, som flytt från Iran som en följd av myndigheternas kampanj mot evangelikala kristna, fått dödshot via e-post från en grupp som kallar sig ”den Dolda Imamens okända soldater”. Organisationen Christian Solidarity Worldwide (CSW) säger att breven uppmanar de kristna att ångra sig eller möta döden. Dessa “okända soldater” sägs ha kopplingar till iranska säkerhetstjänsten. Enligt CSW varnades mottagarna att fastän de har kunnat fly från Iran så är de inte dolda för ”de okända soldaternas skarpa blick”. Pastor Samuel Yeghnazar från Elam Ministries som är nära anknuten till husförsamlingsrörelsen i Iran uppger att han och hans nätverk av församlingar ser mycket allvarligt på hoten.

Hoten mot de elva kristna tillsammans med det fortsatta hotet om avrättning av pastor Nadarkhani visar på det som pastor Yeghnazar kallar ”den yttersta skenheligheten från myndigheter som påstår att kristna lever i frihet”. Protestantiska kristna och många andra religiösa minoriteter har inte religionsfrihet i Iran – under elva månader 2010-11 har minst 137 kristna utsatts för godtyckliga arresteringar och förhör, och närmare 40 har hållits fängslade i flera veckor.

Washington Post, Fox News, Open Doors, Christian Solidarity Worldwide, Dagen (1), Kyrkans tidningstjänst, Elam Ministries, Dagen (2), Martyrkyrkans vänner, Dagen (3), Dagen (4)

Nouwen on Christian unsatisfaction

You are a Christian only so long as you constantly pose critical questions to the society you live in ... so long as you stay unsatisfied with the status quo and keep saying that a new world is yet to come.
- Henri Nouwen
as quoted on God's Politics

Pressklipp

Storgråtande bedyrade den 30-åriga porrstjärnan sin oskuld.
(Yeah right!)

Veckans anekdot: Hur det slutar

Under höstlovet tog jag med mig min sexåring på församlingens fest för dem som fyllde 80 eller 90 år. Hon tog förstås tanterna och farbröderna med storm.
Vid kaffebordet berättade jag anekdoten om vad hon som fyraåring hade sagt när jag skulle i duschen, och avslutade med att berätta vad jag då tänkte: "Fyra år gammal! Hur skall det sluta?" Tanterna vid bordet skrattade.
Då hävde flickan upp munnen och sa piggt: "Ja - det slutar i döden!"
Tanterna skrattade så tårarna rann. 

Wilde on forgiving your enemies

Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.
Oscar Wilde

The golfer and the leprechaun

A golfer playing in Ireland hooked his drive into the woods. Looking for his ball, he found a little Leprechaun flat on his back, a big bump on his head and the golfer's ball beside him. Horrified, the golfer got his water bottle from the cart and poured it over the little guy, reviving him.
'Arrgh! What happened?' the Leprechaun asked.
'I'm afraid I hit you with my golf ball,' the golfer says.
'Oh, I see. Well, ye got me fair and square. Ye get three wishes, so whaddya want?'
'Thank God, you're all right!' the golfer answers in relief. 'I don't want anything, I'm just glad you're OK, and I apologize.'
And the golfer walks off.
'What a nice guy,' the Leprechaun says to himself. 'I have to do something for him. I'll give him the three things I would want... a great golf game, all the money he ever needs, and a fantastic sex life.'

A year goes by and the golfer is back. On the same hole, he again hits a bad drive into the woods and the Leprechaun is there waiting for him.
'Twas me that made ye hit the ball here,' the little guy says. 'I just want to ask ye, how's yer golf game?'
'My game is fantastic!' the golfer answers. 'I'm an internationally famous golfer now.' He adds, 'By the way, it's good to see you're all right.'
'Oh, I'm fine now, thank ye. I did that fer yer golf game, you know. And tell me, how's yer money situation?'
'Why, it's just wonderful!' the golfer states. 'When I need cash, I just reach in my pocket and pull out $100 bills I didn't even know were there!'
'I did that fer ye also. And tell me, how's yer sex life?'
The golfer blushes, turns his head away in embarrassment, and says shyly, 'It's OK.'
'C'mon, c'mon now,' urged the Leprechaun, 'I'm wanting to know if I did a good job. How many times a week?'
Blushing even more, the golfer looks around then whispers, 'Once, sometimes twice a week.'
'What??' responds the Leprechaun in shock. 'That's all? Only once or twice a week?'
'Well,' says the golfer, 'I figure that's not bad for a Catholic priest in a small parish...'
Thanks to MadPriest!

Latvia: Churches defend "traditional family values"

Leaders of the Lutheran, Catholic, Baptist and Adventist churches in Latvia have criticized a new social science school textbook that describes gay and lesbian life as a ”normal aspect of sexuality.” The Latvian Ministry of Education is giving in to the Churches’ demands, and that, in turn, is criticized by local representatives of sexual minorities.
The Churches promise to continue to defend ”traditional family values”. ”The church isn't alone in its traditional view of the family in Latvia,” said Ivars Kubcis, spokesman for the country's Evangelical Lutheran church (ELCL).

About a quarter of the Latvians are Lutherans and Catholics, respectively, while some six per cent are Orthodox.
Latvia decriminalized homosexuality as late as 1993, and was the last EU member to forbid discrimination of homosexuals in 2006.

Latvian churches reiterate condemnation of homosexuality (ENInews 17.6.11)
Latvian kirkot paheksuvat oppikirjaa (Kotimaa24 23.6.11)


King on injustice anywhere

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Om humorn som egenskap

Humorn är människans enda gudomliga egenskap. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Frågespalten LIX: Parentation

Många församlingar ordnar parentationsgudstjänster på Alla helgons dag till minne av dem som har avlidit under de gångna tolv månaderna. Med anledning av det var det en församlingsbo som undrade vad "parentation" egentligen betyder.

Redan de gamla romarna (ja, faktiskt!) firade under republikens tid en fest som hette parentalia eller Dies parentales (Förfädernas dagar), berättar Wikipedia. Den inföll under nio dagar med början den 13 februari, och under den tiden stod samhället i det närmaste stilla. I varje hem skulle husfadern förrätta offer av vete, salt, bröd, vin och blommor till minnet av förfäderna (paréntes; jfr eng. parents).
Under kejsardömets tid utvecklades detta till att bli en del av kejsarkulten.
Ordet parentation kommer alltså från parentalia. Inom kyrkan förrättar vi förstås inga offer till de döda, utan parentationen är en ren åminnelsehögtid, då vi läser upp namnen på de avlidna och tänder ljus till deras minne. Detta sker inte heller för de dödas skull, utan för de efterlevandes.

Wilde on bitter trials

What seems to us as bitter trials are often blessings in disguise.
- Oscar Wilde
as quoted on QuoteFame.com

Är du husmor eller riktig kvinna?

Husmorstips:
Om du råkar salta maten för mycket under kokningen, lägg i en skalad potatis, som suger upp överblivet salt ur maten på ett ögonblick.
Riktiga kvinnors tips:
Om du saltar maten för mycket under kokning, så tråkigt då. Upprepa efter mig Riktiga kvinnors motto: Som jag lagar maten, så äter du den och så vill du ha den.

Tack till Gun L!

CofS pastors must perform marriages

In the year 2009, the General Synod of the (Lutheran) Church of Sweden decided to enlarge the concept of marriage to include same-sex couples. In other words, a gender neutral marriage was created. Pastors who conscienciously objected to the new order were to be allowed to refrain from marrying same-sex couples.
In spite of this, a handful of oastors elected to apply to have their licence to perform marriages revoked. The state office called Kammarkollegiet granted them this.

At the end of October, 2011, the General Synod discussed the situation at length. The decision taken (161 votes for, 77 against) was that no pastor can be allowed to give up his or her licence, since performing marriages is an integral part of the work of a parish pastor. If any pastor can't perform same-sex marriages, other arrangements can be made.
The licence to perform marriages is not owned by the pastor, proponents said. It is the Church that applies for it from the State on its pastors' behalf. If you want to be a pastor, you can't just pick and choose.

Det är inte prästen som äger vigselrätten (Marta Axner 25.10.11)
Vigselbehörighet för alla präster (Kyrkans Tidning 28.10.11)
Backlash för Frimodig Kyrka (Karin Långström Vinge 31.10.11)
Alla präster ska ha vigselbehörighet (Dagen 1.11.11)


Hávamál 71

Den halte rider häst,
den handen mist, blir herde,
den döve duger i strid.
Blind är bättre
än att bränd vara;
ej av någon nytta är liket.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Tech support call

Tech support: Click on the ‘my computer’ icon on the left of the screen.
Customer: Your left or my left?


Sudan: Hiba Abdelfadil Anglo

Hiba Abdelfadil Anglo kidnappades i Khartoum 17.6.10. Hon var då 15 år gammal. Två dagar senare krävde kidnapparna 1500 sudanesiska pund (grovt sett 500€) för att släppa henne.
Hiba och hennes familj är kristna och hör till Sudans presbyterianska evangeliska kyrka. När hennes mor, som är änka, gick till polisen, krävde den ansvarige polismannen att familjen först skulle konvertera till islam innan någon undersökning kunde äga rum. Polisen hade dock redan spårat de telefonsamtal som kidnapparna hade ringt och visste vilka de var. Någon inom poliskåren var ändå korrumperad och beskyddade kidnapparna.
Hibas mor fick ledigt av sin arbetsgivare för att hon skulle kunna söka sin dotter. Plötsligt fick hon veta att hon hade blivit uppsagd p.g.a. sin frånvaro.

Ett drygt år senare, 10.7.11, lyckades Hiba fly från sina kidnappare. Hon hade blivit slagen och våldtagen upprepade gånger under sin fångenskap, och kidnapparna pressade henne att överge sin kristna tro och omvända sig till islam. När hon fick dem att tro att hon hade gjort det blev bevakningen mindre strikt, så hennes fjärde flyktförsök lyckades.
Hiba är nu återförenad med sin mor och sina systrar. Hon har dock fysiska skador efter allt våld hon utsattes för. Värre är ändå de psykiska traumor som hon länge kommer att bära med sig.

Islamists Suspected in Abduction of Christian Girl in Sudan (CDN 22.2.11)
Kidnapped Christian Girl in Sudan Escapes, Traumatized (CDN 3.8.11)


Darwin on adapting to change

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.
- Charles Darwin
as quoted on Child of Illusion

Sign in a dry cleaner's in Rome

Ladies, leave your clothes here and spend the afternoon having a good time. 

Veckans anekdot: Språkförbistring

Efter en vigsel i somras gick jag utanför Borgå domkyrka iklädd prästdräkt. Ett par turistande damer siktade in sig på mig och frågade något som lät som "Määnetress?"
Jag förstod inte ens vilket språk de talade, så de upprepade: "Määnetress?" Först på tredje gången insåg jag att de faktiskt talade engelska och att "määnetress" betydde "main entrance." Då kunde jag förklara hur de skulle komma in i domkyrkan.
De ville se Alexander I, sa de. Jag beklagade omöjligheten i detta, eftersom han är död, men tröstade dem med att de kunde få se hans staty i stället. De skrattade och gick mot "määnetress."

Men jag lyckades inte klura ut vad de hade för accent. Antingen var det en mer obskyr engelsk accent eller så var de kanske från Australien. Vem vet?


Every day, light your small candle

It is so important not to let ourselves off the hook or to become apathetic or cynical by telling ourselves that nothing works or makes a difference. Every day, light your small candle. ...
The inaction and actions of many human beings over a long time contributed to the crises our children face, and it is the action and struggle of many human beings over time that will solve them — with God's help. So every day, light your small candle.
- Marian Wright Edelman
in Guide My Feet
as quoted on God's Politics

Väike nali...

Kaval mees vedab sõbraga kihla, et ta kakskümmend päeva ei söö ja kakskümmend ööd ei maga.
Nädala pärast läks sõber tema juurde ja küsis: "Kuidas sa elad? Kas sa oled väsinud ja näljane?"
Kaval mees vastas: "Tänan küsimust, ma elan hästi. Ma magan päeval ja söön öösel."


Predikan om utslagning i tredje generation

I en predikan sade jag bl.a. följande:

I Johannesevangeliet talar Jesus om att vi kristna skall bära frukt, frukt som består. Det här blir ännu en dimension i bilden av frukt i vårt liv. Den frukt som vi bär skall inte bara vara god, den skall också vara bestående. Om vår frukt är dålig får den förstås gärna förfaras snabbt, men inte om den är god.
Bestående frukt är sådan som inte bara vi själva kan ha nytta av, utan också våra medmänniskor här och nu - och rent av våra efterkommande i framtiden.
I vårt södra grannland har jag stött på människor som är utslagna i tredje generationen. Estland har varit självständigt i tjugo år nu, men självständigheten har inte gynnat alla. När Sovjetunionen kollapsade, var det många som blev arbetslösa och helt enkelt inte klarade av de förändrade ekonomiska, sociala och politiska förhållandena. Detta gäller särskilt sådana som blev förflyttade från andra delar av den "stora och mäktiga rådsunionen", och som aldrig hade fått eller velat lära sig det lokala språket, estniskan. Efter självständigheten blev dessa ofta isolerade i sina egna städer eller stadsdelar och hade aldrig möjlighet att skapa sig ett självständigt liv i den nya självständiga staten. Den ibland extrema fattigdom som de lever i har gått i arv från generation till generation, och nu växer den tredje generationen upp utan att ha en enda förebild på någon som inte är arbetslös, inte ett enda exempel i sin bekantskapskrets på någon som klarar av att försörja sig själv utan yttre hjälp. Denna dåliga frukt har alltså blivit bestående.
Liknande utslagning hotar också en del i vårt land - vi skall inte tro att vi är så mycket bättre. 

Italian proverb

After the game, the king and the pawn go into the same box.
- Italian proverb
as quoted on QuoteFame.com

You know that your dog has trained you well when ...

... you sit on the floor if the dog got in the chair first.

Läst: AoV Historia 5/2011

Under de senaste åren har olika historietidningar vuxit fram som svampar ur jorden. Detta välkomnar jag, å ena sidan eftersom jag själv är intresserad av historia, och å den andra därför att jag anser att goda kunskaper i historia är ett måste om vi ska ha en chans att undvika de misstag som tidigare generationer har gjort. Kunskaperna är ingen garant för att vi ska göra det, men en avsaknad av kunskap garanterar att felstegen skall upprepas.
I snabbköpens hyllor här i Borgå finns historietidningar på båda de inhemska språken och ibland även på engelska. De har namn som Världens historia, Populär historia, Militär historia, Allt om historia, Historia-lehti o.s.v. - titelskaparnas kreativitet är inte så stor, men åtminstone vet man ju vad man får. Innehållet är emellanåt generiskt - samma tema behandlas i många av tidningarna ungefär samtidigt - vilket säkert beror på att en del har samma utgivare.
Det är ju klart att artiklarna i de olika tidskrifterna inte kan vara mer än skrap på ytan vad gäller de olika temata som de tar upp. Det är ju inga experter man vänder sig till, utan glada amatörer som vill bredda sin allmänkunskap. Och bra så. Bibliotek och bokhandlar är fulla av böcker som den som har fått blodad tand kan fördjupa sig i.

Som läsare förväntar jag mig att de fakta som presenteras - hur ytlig presentationen än är - är korrekta. Och det vinnlägger sig redaktörerna säkert om. Därför var det med stigande irritation och besvikelse som jag läste AoV Historia 5/2011, där huvudtemat är flygningens historia, utslaget över en 36 sidor lång artikelserie. Serien vimlar nämligen av felaktigheter som tycks bero på en enda sak: författarens bristande språkkunskaper.
Att alla inte kan alla språk är fullt förståeligt. Att svenska populärvetenskapliga författare inte förstår språk som franska och finska kan man acceptera. Det som är svårare att acceptera är att samma författare inte har så mycket självinsikt att han skulle kontrollera sina texter med någon som kan språket.

Exempel: På s 37 skriver artikelförfattaren Lars Brander om de franska ballongpionjärerna, bröderna Anne-Jean och Nicolas-Louis Robert. De gjorde en flygning år 1873, påstår artikeln, men det rätta årtalet torde vara 1783. Nåja, ett enkelt tryckfel kan väl drabba vem som helst. I föregående artikel (s 36) kallar Brander dem dock "bröderna Cadet och Ainé Robert". Han har alltså inte koll på vilka deras förnamn egentligen var, och vet inte heller att "cadet" och "ainé" helt enkelt betyder "den yngre" respektive "den äldre". Detta löjeväckande misstag kunde lätt ha undvikits, skulle man tycka.
På s 49 är det dags igen. Där berättar artikeln att Charles Lindbergh, som 1927 genomförde den första soloflygningen över Atlanten, senare slog sig ner på en ö "utanför Bretons kust i Frankrike". Området torde på svenska heta Bretagne.
På s 60 behandlas Roland Garros, ett franskt flygaräss under första världskriget. På en och samma sida har han fått tre olika namnvarianter - förutom den korrekta kallas han också Garross och Gaross.
Och att det inte bara är franska utan också finska namn som är svåra, visas av att flygarässet Ilmari Juutilainen på s 61 har begåvats med namnformen "Ilmarij". Ryskinspirerat, kanske?

AoV Historia är en kvalitativ tidning. I den finska tidningen Historia är fel av detta slag vardagsmat, men inte i AoV Historia. Desto ledsammare att de har slunkit igenom i så stor utsträckning i just detta nummer. Blev det bråttom, måhända? 

King on transforming an enemy

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Savolainen homobaarissa

Savolainen mies meni Helsinkiin etsimään kesätöitä. Monta tuntia meni, eikä työpaikkaa löytynyt millään. Masentuneena hän meni sitten baariin (tiedostamattaan homobaariin).
Siellä istuessaan joku kysyi: "Mitäs tuollainen hyvännäköinen mies täällä tekee?"
"Kahtelen itelleni kesähommoo."

Tästä nappasin ... 

USA: Avhopparlutheraner väljer ny biskop

ENI News berättar 15.8.11 (min översättning):
Medlemmar av North American Lutheran Church (NALC) har valt en pastor från Ohio till ny ledande biskop, rapporterar Religion News Service. Pastor John Bradosky  valdes den 11 augusti av 800 NALC-medlemmar som samlats i Columbus, Ohio, för att välja nya ledare och behandla officiella kyrkliga ärenden på kyrkans årsmöte.
NALC grundades 2010 som en del av ett avhopp från den liberalare Evangelical Lutheran Church in America efter att ELCA röstade för att tillåta öppet homosexuella pastorer. Utbrytargruppen räknar nu med mer än 100 000 medlemmar runt landet. Många av dem hörde tidigare till ELCA.

Enligt NALC:s hemsida valdes Bradosky, 59, för en fyraårsperiod.
Jag har tidigare bloggat om NALC 21.12.09 och 9.2.11.

Emerson om vänliga handlingar

Du kan aldrig göra en vänlig handling för tidigt, för du vet aldrig hur snart det kommer att vara för sent.
- Ralph Waldo Emerson
citerad på Facebook 

Dagens ordvits

Lerduveskyttet blev inställt på grund av hagelskurar.

Hämtad från Facebook.

Uganda: Susan Ithungu

Susan Ithungu, a 14-year-old girl in western Uganda, was hospitalized in October 2010 after neighbours with police help rescued her from her muslim father, Beya Baluku, who had locked her in a room with almost no food or water for months. He was arrested shortly afterward but quickly released, sources said. Ten months later, she was still unable to walk.

Susan and her younger brother lived alone with their father after he divorced their mother. In March 2010 an evangelist spoke at Susan’s school, and she decided to trust Christ for her salvation.
After a month, news reached her father that she had converted to Christianity. He warned his children not to attend church or listen to the gospel message. He also threatened them with a sharp knife that he was ready to kill them in broad daylight in case we converted.
He then locked Susan up in a room for six months without seeing sunlight. Her brother was warned not to tell anyone that Susan was locked up in a room and not being given any food. When their father was away, the brother roasted bananas for his sister and dug a hole under the door to pour water through. Susan could drink the water using her tongue, but most days she could only feed on mud.

Neighbours became concerned after not seeing Susan for several months. After they reported the case, the police went to the house, broke down the door, and took Susan to hospital. Her hair had turned yellow, she had long fingernails and sunken eyes, and weighed less than 20 kg. It is unknown when she will be released. Though she can’t walk, she can now talk. She is still feeding on soft foods, but is still strong in the Lord Jesus Christ. She needs prayers and support, so that she can resume her education soon.

Girl in Uganda Loses Use of Legs after Leaving Islam for Christ (CDN 11.8.11)


Hávamál 59

Arla stige upp
som har arbetsfolk få,
och tage med sin syssla i tu!
Mycket försinkas
för den, om morgonen sover;
rask är till hälften rik.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

A UN enquiry

The UN sent out an enquiry:
WOULD YOU PLEASE GIVE YOUR HONEST OPINION ABOUT SOLUTIONS TO THE FOOD SHORTAGE IN THE REST OF THE WORLD?

It was a fiasco:
Eastern Europe didn't know what “honest” meant.
Western Europe didn't know what “shortage” meant.
Africa didn't know what “food” meant.
China didn't know what “opinion” meant.
The Middle East didn't know what “solution” meant.
The USA didn't know what “the rest of the world” meant. 
Found it on Facebook.
Thank you, Karin!

Veckans anekdot: Medalj?

Jag var på dopkaffe. Dopbarnets tvååriga kusin fick syn på mitt prästkors och frågade: "Är det där en medalj?"
Han lär ha varit på någon idrottstävling med familjen, så han kände till begreppet.
"Nej," svarade jag, "det är ett kors."
Han försökte på nytt: "Är det en nyckel?"
"Nej," sade hans pappa, "det är ett kors."
Pojken såg fundersam ut, men högg sedan åter in på kakan.

MadPriest on animal and human characteristics

To believe that animals have the same characteristics as human beings is anthropomorphism. To believe that human beings have the same characteristics as animals is just plain common sense.

Väike nali...

"Kas te olete sugulased? Teil on ühesugune perekonnanimi."
"Jaa, oleme küll, aga väga kaugelt. Meid on 14 last. Mina olen esimene ja tema on viimane."


Digging for truth

On August 8, 2011, the Huffington Post published an article by Levi Ben-Shmuel, entitled Digging for Truth: How Deep Are You Willing to Go? Starting from the archaeological dig of the City of David in Jerusalem, the author challenges us to seek the truth, spiritual or otherwise, regardless of our preconceptions. An exerpt:
As archaeologists dig deeper into the earth to uncover new truths about the past, their findings have the potential to upend our understanding of religion and the role of God in its unfolding. Their search for truth mirrors our personal search for it. To reach a deeper level of truth, we need to dig into our own "debris." As we do our personal excavations and new information is revealed, the willingness to let go of beliefs that no longer serve us is crucial to personal and spiritual growth.
It is easy to find reasons not to begin the digging. For many, letting go of what is known and comfortable is a daunting task. The fear of what might be found in the darkness can be profound. It is easier to hold on to what is "truth" and forgo the dirty business of exploration.
Finding the courage to put cherished beliefs up for examination is the hallmark of true inquiry, whether it is scientific or spiritual. One quality that makes this kind of inquiry possible is humility. Being humble does not mean erasing one's opinions or submitting to another's will. The essence of humility is knowing one's rightful place in life. True humility recognizes the limits inherent in the human mind in the face of the awesomeness of a universe that is expanding, filled with mystery and might be infinite.
The article is not very long, but well worth reading - and pondering!

Someday...

Someday they'll give a war and nobody will come.
- Carl Sandburg
as quoted on God's Politics

Jag glömmer aldrig...

Det är tre saker jag aldrig glömmer - namn, ansikten, och det tredje kommer jag inte ihåg. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Lu: Boule de Suif

Guy de Maupassant: Boule de Suif (1880). feedbooks.com
Guy de Maupassant (1850-93) était un écrivain francais, connu surtout pour ses nouvelles (ou "contes"), dont Boule de Suif, que je viens de lire. C'est la première de ses histoires que j'ai lu, mais surement pas la dernière.

Pendant l'hiver, 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir l'occupation, un groupe de dix personnes prend la diligence de Dieppe : un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple de nobles, deux religieuses, un démocrate et enfin l'héroïne, Élisabeth Rousset, une prostituée surnommée Boule de Suif à cause de son embonpoint.
Le voyage s'annonce difficile, la diligence n'avance pas. Les voyageurs ont faim et seule Boule de Suif a pensé à emporter des provisions, qu'elle partage généreusement. Les voyageurs font étape dans une auberge à Tôtes, occupée par les Prussiens. Pour pouvoir passer, Boule de Suif doit livrer son corps à un Prussien, mais elle refuse. Poussée jusqu’à sa fin par les neuf autres voyageurs, elle accepte. Le lendemain, l'officier Prussien les laisse partir. Continuant leur route, les voyageurs ignorent et méprisent Boule de Suif qui, étant occupée, n'a pas pu faire de provisions alors que les autres avaient préparé leur déjeuner. Aucun d'eux ne donnera ne serait-ce qu'un petit morceau de pain à la jeune fille. L'espace clos de la diligence fait ressortir l'hypocrisie et la bassesse des bourgeois. L'histoire se termine sur Boule de Suif en larmes.

Cette histoire m'a beaucoup touchée. La méchanceté des gens "civilisés" (dont les deux religieuses) contre la "basse" prostituée, qu'ils ont d'abord utilisés et après abandonnés et méprisés, est quelque chose qu'on voit trop aujourd'hui même. Pourtant, Boule de Suif est la seule personne (sauf le démocrate) qui a des principes quelconques - dans ce cas, la patriotisme. Mais son refus de coucher avec un representant de l'envahisseur est vaincu par l'insistance des autres voyageurs, manquant d'autres principes que ceux de la commerce et le status social.
En somme, cette nouvelle est tragique, pessimiste ... et trop réaliste pour être ignorée. 

King on scientific and spiritual power

Our scientific power has outrun our spiritual power. We have guided missiles and misguided men. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Tech support call

Tech support: Good day. How may I help you?
Male customer: Hello… I can’t print.
Tech support: Would you click on “start” for me and…
Customer: Listen pal; don’t start getting technical on me! I’m not Bill Gates.


Nigeria: Den muslimska sekten Boko Haram dödar kristna

Den största afrikanska staten Nigeria med 158,2 miljoner invånare är rätt jämt delad mellan muslimer i norr och kristna i söder. Muslimerna är 45% och de kristna 51% av befolkningen. De övriga är närmast animister, men eftersom deras andel kan vara så hög som 10%, måste de ovannämnda siffrorna ses som riktgivande.
Vissa motsättningar har alltid funnits mellan befolkningsgrupperna, men deras ledare har i allmänhet varit ansvarsfulla och strävat efter att upprätthålla samhällsfreden.

Nu har dock en ny aktör kommit in på arenan, och freden är hotad. Det är den muslimska sekten Jama’atu ahlus Sunnah lid da’awati wal Jihad, som oftast kallas Boko Haram och har kopplingar till al-Qaida, som genom terrordåd vill tvinga regeringen att införa sharia-lagstiftning i Nigeria. Deras terror riktar sig närmast mot kristna i den norra delen av landet, där muslimerna är i majoritet.
I staden Maiduguri, 870 km norr om huvudstaden Abuja, har deras framfart varit som mest blodig. De attackerade en och samma katolska kyrka den 1 och den 7 juni i år och dödade sammanlagt 10 personer. Den 16 juni drabbades en församling i Damboa, knappt 90 km från Maiduguri, med fyra döda som följd.
Kristna flyr undan våldet i delstaten Borno, där Maiduguri och Damboa ligger, och många kyrkor har stängt sina dörrar. Andra, som fortfarande verkar, har ändrat sina gudstjänsttider för att försöka undvika attacker då många människor är samlade.

Muslimska ledare vädjar till Boko Haram att upphöra med våldsamheterna. Uppmaningarna klingar dock för döva öron.
Hittills har självmordsbombningar inte förekommit i Nigeria, men det finns farhågor om att sådana också är på väg, om Boko Haram trappar upp sin verksamhet.

Ett stort problem är att säkerhetsstyrkorna, som naturligtvis har som uppgift att skydda också de kristna, verkar ha infiltrerats av sympatisatörer till Boko Haram. Detta innebär förstås att skyddet är långt ifrån så effektivt som det borde vara.
Senast i augusti dödades 24 kristna i delstaten Plateau i centrala Nigeria när muslimska extremister och soldater attackerade ett antal byar, berättar Open Doors.

Se mera detaljer i artikeln Churches in Nigeria Shuttered, Reduced with Uptick in Terrorism (CDN 13.7.11).