Julfrid!

Jag önskar alla mina läsare och andra vänner
en stilla jul och ett välsignat nytt år!

Detta underlättas av att jag håller bloggpaus över trettondagen.
Frid!

Omställningar bland Borgå-prästerna

Det blir stora omställningar bland oss präster i Borgå svenska domkyrkoförsamling nästa år. Vi är en domprost, tre kaplaner och tre församlingspastorer, alltså summa sju.
Dessutom har Borgå finska församling tio prästtjänster och Borgå kyrkliga samfällighet två sjukhusprästtjänster. På familjerådgivningen finns det också präster, så vi är ju förstås några sådär sammanlagt. Men om vi ser till oss som uttryckligen betjänar den svenskspråkiga befolkningen, så är vi sju, plus förhoppningsvis den ena sjukhusprästen (den tjänsten blir förresten strax lediganslagen - är någon intresserad?).
Nåja, en av kaplanerna, Camilla Ekholm, blir mammaledig och vikarieras av Mia Anderssén-Löf, som blir prästvigd på trettondagen.
En annan kaplan, Martin Fagerudd, är den ende sökande till kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska, så han tillträder antagligen där på vårvintern, och då blir den tjänsten lediganslagen. Antingen får någon av församlingens egna präster den, och då blir en församlingspastor ledig, eller så är det någon utomstående som kommer in som kaplan.
I detta skede vet vi alltså att vi behöver åtminstone två nya präster till våra sju tjänster. Dock finns möjligheten att ytterligare någon präst söker sig till en annan församling eller att någon av församlingens präster söker den lediga sjukhusprästtjänsten, och då blir det ännu mer nytt blod.
Det är klart att det är bra med förnyelse, men detta verkar bli ganska mycket på en gång.
Men det får vi leva med - vi får väl ta det som en utmaning! Här är något att fundera på över helgerna!
Jag brukar ju inte blogga om jobbet - men den här situationen känns intressant och har inga problem med tystnadsplikt och sånt, så jag gjorde ett undantag den här gången...

Lolcat Christmas time

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 14

Artikel 14.
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
Hela förklaringen här.

USA: Homofober grundar ny luthersk kyrka

Den största lutherska kyrkan i USA, ELCA, beslöt 21.8.09 att inte längre kräva celibat av sina homosexuella pastorer, utan tillåta dem att leva i registrerade partnerskap eller motsvarande (olika delstater har olika regler). De nya reglerna träder i kraft i april 2010.
Detta reagerade naturligtvis konservativa krafter på, bl.a. organisationen "Lutheran CORE" (förkortningen betyder "Coalition for Renewal") och dess ledare, emeritusbiskopen Paull Spring (han stavar faktiskt med två l). I september beslöt CORE att ta en tolv månaders tankepaus för att fundera på vad de ska göra i framtiden. Nu tycks dock pausen bli betydligt kortare, och CORE planerar att grunda ett nytt samfund. Hittills har fem församlingar beslutat lämna ELCA och ytterligare 87 församlingar har röstat om saken. Av dessa har 28 församlingar inte uppnått den behövliga kvalificerade majoriteten för att lämna sitt samfund.
ELCA har 10.300 församlingar med ett sammanlagt medlemsantal på 4,7 miljoner personer. Ännu är separatisternas antal alltså marginellt, men det har ju inte gått så länge sedan beslutet togs, och det har ju inte ens trätt i kraft än. Mycket mer kommer säkert att ske under de närmaste åren.
ELCA Clergy Support Gay, Lesbian Rights, Ordination, Survey Says (ELCA News Service 13.8.09)
Lutherans prepare for big decision on gay clergy (AP genom 365 Gay 14.8.09)
Lutherans begin gay clergy discussion in Minn. (AP genom 365 Gay 17.8.09)
Lutherans to Vote on Gay Clergy (Box Turtle Bulletin 17.8.09)
Hint of Hope from Minneapolis (Box Turtle Bulletin 18.8.09)
Lutheran gay clergy proposal passes 1st hurdle (AP genom 365 Gay 18.8.09)
Lutherans move toward more open view on gays (AP genom 365 Gay 20.8.09)
Lutherans agree to disagree on gay relationships (PinkNews 20.8.09)
Lutherans Adopt New Statement on Sexuality (Box Turtle Bulletin 20.8.09)
ELCA Assembly Opens Ministry to Partnered Gay and Lesbian Lutherans (ELCA News Service 21.8.09)
ELCA Presiding Bishop Comments on Decisions Regarding Ministry Policies (ELCA News Service 21.8.09)
ELCA Assembly Actions Draw Criticism, Praise from Advocacy Groups (ELCA News Service 21.8.09)
HRC on Lutheran Church opening door to partnered gay clergy (AP genom 365 Gay 21.8.09)
Lutherans start last debate on gay clergy proposal (AP genom 365 Gay 21.8.09)
Partnered Gay Luterans (sic!) Can Be Pastors (Box Turtle Bulletin 21.8.09)
Lutheran Schism In the Making? (Box Turtle Bulletin 21.8.09)
Lutherans Allow Blessing of Gay Unions (Box Turtle Bulletin 21.8.09)
ELCA Assembly approves ministries of gays and lesbians in committed relationships (Episcopal News Service 21.8.09)
Lutheraner i USA säger ja till homosexuella präster (Dagen 22.8.09)
ELCA Assembly Hears Presiding Bishop Hanson Call for Continued Unity (ELCA News Service 22.8.09)
Lutheran gay clergy vote tests mainline churches (OneNewsNow.com 23.8.09)
Lutheran World Leader Says Body of Christ 'Not Ours to Dismember' (ELCA News Service 24.8.09)
Lutherska kyrkan i USA öppnar för homosexuella (Kyrkans Tidning 24.8.09)
Gay clergy: Where large Protestant churches stand (AP genom 365 Gay 24.8.09)
Straight Pastors Cannot Possibly Know the Suffering of Lutheran Queers (Queerty 4.9.09)
Lutheran Pastor Sees People Returning to Church Following Assembly Actions (ELCA News Service 9.9.09)
Lutheran CORE Plans Next Steps, Intends to be 'Free-Standing' Synod (ELCA News Service 10.9.09)
A Lutheran Minister Takes a Hard-Line Approach Toward LGBT Equality (Straight, Not Narrow 16.9.09)
Quote of the day (Of course, I could be wrong... 20.9.09)
Conservative Lutherans organize after vote on gays (AP genom 365Gay 28.9.09)
Lutheran CORE news release 18.11.09
New Lutheran body to form after gay pastor vote (AP genom 365Gay 19.11.09)

Lehdistä poimittua 22

Hakijaryntäys Espoon hautausmaille.
- Otsikko Espoon seurakuntasanomat Essessä

Predikan är upplagd

Min predikan för Fjärde söndagen i advent utgick från Filipperbrevets 4 kapitel. Jag höll den i Borgå domkyrka under rubriken Glädje, fördragsamhet och frid. Nu finns den också på Predikantbloggen.
God helg!

"Jenny - Gud och tystnaden"

Den svenska dokumentärfilmen ”Jenny – Gud och tystnaden” har nyligen fått pris på New Yorks internationella filmfestival i klassen ”Best international alternative lifestyle dokumentary”. Detta rapporterar QX.se och Dagen.
Det är frågan om en dokumentärfilm om hur det är att leva i en omgivning där man inte kan vara fullt ut den man är. Regissören Ingela Lekfalk har följt Jenny som läser sista terminen för att bli präst och är gift med Linda. Filmen gestaltar den tystnad som Jenny möter från sin omgivning när hon berättar om sin kärlek.
Inledningen till filmen - de första 6'44" - finns till beskådande på Lekfalks hemsida. Jag rekommenderar! Fint och tankeväckande på ett lågmält sätt.

Kyrklig humor

Liksom den om prästen som cyklade till kyrkan i stark motvind, och bad en stilla bön: Gode Gud, låt vinden vända innan jag ska cykla hem igen.
(Det kunde ha varit min far, som ofta just cyklade till kyrkan)
- Björn Månsson (prästson)
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Minareetit eivät häiritse

Sveitsissä pidettiin äskettäin kansanäänestys minareettien kohtalosta. Siellä maan neljä minareettia olivat niin kova pala etteivät sveitsiläiset halua niitä lisää. Suomessa Perussuomalaiset ovat samoilla linjoilla.
Minua ne eivät häiritsisi.
Eurooppalaiset minareetit ovat hiljaisia, saimme lukea sunnuntain Hufvudstadsbladetista. Meillä eivät muezzinit huuda. Kirkonkellot ovat siis häiritsevämpiä, ainakin mitä ääneen tulee.
Minareettien vastustus perustuneekin pitkälti islamofobiaan tai xenofobiaan, siis pelkoon tai ainakin epäilyyn muslimeja ja vierasta kohtaan. Jos muslimit saavat näkyä, he ottavat vallan, terrorismi laajenee ja suomalaiset jäävät ilman työtä. Muka.
Minusta asia on vallan toisin. Maassamme on ollut sekä muslimeja että moskeijoita jo pitkälle toista vuosisataa. Islaminuskoa tunnustavat kansalaisemme ovat kukoistava osa yhteiskuntaamme, ja monet heistä taistelivat ja kaatuivat viime sodissamme kristittyjen, juutalaisten, ateistien ja muiden rinnalla.
Viime vuosikymmeninä muslimeja on tosin tullut maahamme yhä enenevässä määrin, ja sitä paitsi uusista maista ja kulttuureista. Tämä on haastanut maassa ennestään asuvien inhimillisyyttä. Molemmin puolin on esiintynyt sopeutumisongelmia.
Mutta vastaus ongelmiin ei ole uskonnonvapauden riistäminen keneltäkään. Se, jos mikä, johtaisi alemmuudentunteeseen, marginalisoitumiseen ja radikalisoitumiseen, ja sen kautta mahdollisesti jopa terrorismiin. Yhteiskunnanrauhan takaaminen ei tapahdu kaikkien samankaltaistumisen, vaan samanarvoisuuden kautta.
Toinen ongelma, joka on tässä yhteydessä otettu esiin, on kristittyjen vainot, pahoinpitelyt ja tapot eräissä muslimivaltioissa. Tätä ei tietenkään voi hyväksyä.
Mutta ei asiaa paranna se, että me käyttäytyisimme samalla tavoin muslimeja vastaan omassa maassamme. Päin vastoin, se ottaa meiltä pohjan uudistusten vaatimiselta muihin maihin; vastaus siihen olisi oikeutetustikin tyly: "Paraskin sanoja!"
Arkkitehtonisesti minareetit olisivat uusi ilmiö kaupunkikuvassamme, mutta sorjat tornit olisivat kyllä huomattavasti esteettisempi lisä kuin monet betoni-, teräs- ja lasihirviöt jotka nykyään rumentavat maisemaa. Muutama minareetti siellä täällä ei asiaa mitenkään pahenna!

Likeness or notions?

It is time that Christians were judged more by their likeness to Christ than their notions of Christ.
- Lucretia Mott,
Quaker abolitionist and women's rights advocate (1793-1880)
as quoted on God's Politics

Missionsprovinsen och usurpation

I förra veckans nummer av Kyrkpressen (50/09) ingick på s. 6 en intervju med biskopsmötets sekreterare, TD Jari Jolkkonen. Tyvärr tycks den inte finnas på nätet.
Jolkkonen konstaterar:
Biskopar och präster vigda av Missionsprovinsen betraktas som lekmän av Finlands evangelisk-lutherska kyrka [borde vara "Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland", bäste Stig Kankkonen!]. Om en sådan person uppträder som vår kyrkas präst eller biskop är det ytterst fråga om ett lagbrott.
Exempel på sådant uppträdande är om man förrättar ett dop där barnet kommer att höra till ELKF. Dopet godkänns nog, men dopförrättaren gör sig skyldig till usurpation, för att använda strafflagens term (16 kap. 9§: Usurpation av tjänstemannabefogenhet). Straffet för usurpation är böter eller fängelse i högst sex månader. Usurpation gäller naturligtvis inte endast prästämbetet, utan också polis, militär eller andra tjänstemän "som utövar offentlig makt i tjänsteuppdrag".
Jolkkonen:
- Lutherska världsförbundet erkänner inte präster vigda av Missionsprovinsen i Sverige och sådana personer ses i vår kyrka som lekmän. [...]
- Om en person vigd av Missionsprovinsen uppträder som präst eller biskop och gör anspråk på att verka inom vår kyrka aktualiseras frågan om usurpation. Gör inte personen det anspråket är det fråga om att personen verkar inom ett nytt kyrkosamfund. [...]
- Om [Luther-]stiftelsen grundar ett eget stift och ett eget biskopsämbete måste man ärligt medge att det innebär att stiftelsen lösgör sig från vår kyrka [ELKF]. Och det är svårt att se att en präst som grundar en egen kyrka skulle kunna behålla sina prästrättigheter i vår kyrka.
Tack, dr Jolkkonen, för detta klargörande. Man kan alltså inte äta kakan och ha den kvar, ens om man hör till Missionsprovinsen.
Uppdatering:
Ärkebiskop Paarma: Kyrkan erkänner inte Lutherstiftelsens biskop (Kyrklig tidningstjänst 18.1.10)

Loldog Yes we can?

Missionskyrkan has a change of heart

On November 30, I wrote that the
central board [of the Svenska Missionskyrkan ("Swedish Mission Church")] decided 21.11.09 to allow, but not to force, pastors to perform same-sex marriages, starting March 2010, by which time an Order of Service will have been developed.
After taking a lot of flak, the central board rescinds their decision, debates it again in February and takes it to the Church Conference in May 2010. Hopefully, this means that the decision will have a broader base - but it might, of course, also be voted down. We'll have to wait and see.
Dagen reported on this new development 12.12.09.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 13

Artikel 13.
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.
Hela förklaringen här.

Kväkare avstår från ojämlika vigslar

Jag har tidigare bloggat om hur kväkarna i Storbritannien och i Sverige har ställt sig positiva till samkönade kyrkliga vigslar.
Nu har kväkarna i Minnesota, USA, fattat ett lite annorlunda beslut, men i samma riktning, så att säga (Box Turtle Bulletin 7.12.09). Eftersom samkönade äktenskap inte godkänns av delstaten Minnesota, har kväkarna gått in för att inte förrätta tvåkönade vigslar heller. Detta är ett logiskt beslut i enlighet med kväkarnas starka engagemang för jämlikhet och rättvisa på olika plan i samhället.
Bara jag hämtar min hatt från garderoben, ska jag lyfta den högt för kväkarnas rakryggade inställning!

Schoolboy Howlers 22

If you cross XY and XX chromosomes, you get XX (female), YY (male) and XY (undecided).

Dödsstraff för ugandiska homon?

Parlamentet i Uganda förbereder en lag som skulle ge drakoniska straff åt homosexuella och deras sympatisörer. Jag har läst detta på flera ställen, bl.a. Time, men just dessa uppgifter är från 365Gay. Det som föreslås är följande:
  • Dödsstraff åt homosexuella med HIV/AIDS eller homosexuella våldtäktsmän, liksom också sådana som flera gånger åker fast för homosexuella handlingar.
  • Livstidsstraff för första resans homosexualitet.
  • Sju års fängelse för sådana som hjälper och stöder homosexuella på olika sätt. Detta omfattar t.ex. familjemedlemmar och hyresvärdar.
  • Tre års fängelse för sådana som har en god "religiös, politisk, ekonomisk eller social" samhällsposition och som inte anmäler homosexuella. Det skulle väl jag få vänta mig.
Dessa lagar - som alltså ännu är på planeringsstadiet - lär ha föreslagits av amerikanska konservativt kristna personer som arbetar med den missriktade uppgiften att försöka "omvända" homosexuella till heterosexualitet. Fast hur avrättade homosexuella kan anses vara heterosexuella går mig förbi.
Vi får hoppas att färskare rapporter om att förslaget förmildras (eventuellt efter svensk utpressning) stämmer. Det skulle inte göra situationen bra, men ändå lite mindre dålig.
Liknande lagar finns i bl.a. Nigeria, Rwanda, Burundi och Kenya.
Sydafrika är det enda afrikanska land som erkänner samkönade äktenskap, men också där utför gäng s.k. korrigerande våldtäkter på lesbiska kvinnor, som alltså då i teorin borde bli heterosexuella. Avskyvärt!

Kyrklig humor

Under den hatade Rákosi-regimen i Ungern gick en gammal bonde längs en åkerväg och mötte en av de nyinsatta ämbetsmännen. Gubben hälsade som han var van vid: ”Áldott Jézus Krisztus! – Lovad vare Jesus Kristus!”
Partipampen började tillrättavisa honom: ”Vet inte bácsi att den hälsningen är ur bruk? Vi hälsar numera med att säga ’Szabadság! – Frihet!”
Bácsin svarade: ”Jo, jag har hört om det. Men så länge vi har de där bilderna på åkerkanten” – han pekade på ett krucifix – ”så hälsar jag med hans hälsning. Men sen när ni har satt upp den där Rákosi på en likadan stolpe, så säger också jag ’Szabadság!’”
- Samppa Asunta
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Om budgetöverskridningar

På stadsfullmäktigemötet igår (9.12.09) beviljades olika sektorer rätt till budgetöverskridning för över 9 M€. Jag lämnade in en protokollsanteckning:
Om pengarna för en sektor tryter, bör sagda sektor sträva efter att höja inkomsterna för innevarande år och efter att få större budgetanslag för följande år. Som det nu är, behandlas sektorerna ojämlikt. Exempelvis kämpar bildningssektorn med stora nedskärningar, medan andra begär budgetrevideringar i miljonklassen. Detta är orättvist och ansvarslöst.
Situationen är inte lätt för någon, och många av överskridningarna är säkert behjärtansvärda. Faktum kvarstår dock: Budgetdisciplinen måste skärpas!

Lite visdom

Om ett fönster av möjligheter öppnar sig - dra då inte ner rullgardinen!
Tack till Leenamarina!

På tal om klimatmötet

Stulet av FredrikSenapsfrön:
Har kyrkorna något med miljön att göra? Det finns åtminstone tre olika svar på den frågan.
1) Nej, miljön är irrelevant. Kyrkorna ska förkunna evangeliet och inte lägga sig i politiken.
2) Ja, miljön är en moralisk fråga. Alla människor har ett moraliskt ansvar för miljön, och därmed också kyrkorna.
3) Ja, miljön är en teologisk fråga. Det hör till den kristna trons centrum att människan är skapad till Guds avbild för att råda över skapelsen.

Jag väljer svar nummer tre. Vilket svar väljer du?
Trean, jag också.
Tack, Fredrik!

Barn skriver till Gud 46

Gode Gud. Det var Rolf som slog sönder skålen, INTE jag. Nu har du det skriftligt.
- Jenny, 7 år

Hávamál 23

Ovis man
alla nätter vakar,
grubblar och grämer sig för allt;
matt är han,
när morgonen kommer;
vedermödan är, som den var.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Predikan på Predikantbloggen

Min predikan för denna Andra söndag i advent finns på Predikantbloggen. Jag predikar idag kl. 10 i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka (kapellet med det korta namnet) och kl. 15 i Mikaelskapellet i Fagersta.
Predikans rubrik är ett citat från en av dagens texter, nämligen "Ni skall vara heliga, ty jag är helig." Det är alltså Gud som säger så, inte jag; jag bara citerar. Bara så ni inte tror att jag har fått storhetsvansinne.

Kyrklig humor

En kollega har en vän som är präst i Danmark. Det är säkert bekant för många av er att man i den danske folkekirke vid dop ska avsvära sig Djävulen, och denna fråga riktas också till faddrarna.
Vid ett dop var faddrarna svenska, från Malmö närmare bestämt. När frågan ställdes, uppfattade de den inte, troligtvis på grund av ovana, exorcismen utförs ju inte längre hos oss.
Frågan ställdes igen: Avsvär ni er Djävulen och alla hans verk?
Faddrarna reagerade fortfarande inte.
Till slut var prästen tvungen att övertydligt och barske ställa sig rakt framför dem och fråga.
Faddrarna blev förskräckta och svarade:
Det gör vi inte i Malmö!
- Maria Bergius Krämer
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Nyfinländare blev Östnylands Lucia

I dessa tider har alla möjliga Lucia-tävlingar avgjorts. Och bra så - det är ju bara en dryg vecka till luciadagen!
I allmänhet är segrarna flickor med traditionella finlandssvenska namn (vilket innebär att de emellanåt är språkligt finska): Lillemor Uddström i Borgåbygden, Lina Raunio i Ekenäs, Ellen Husberg som Finlands Lucia m.fl.
Ett undantag är årets Östnylands Lucia, 16-åringen Abir Waked från Lappträsk (hon är till vänster på bilden; de andra är hennes motkandidater Mira Bäck och Emelie Ahlqvist). Enligt kandidatbeskrivningen bor hon i "en mångkulturell familj", och redan av namnet att döma har hon nyfinländsk bakgrund. Hennes seger är ett gott tecken på åtminstone två sätt: Hon har vågat och fått ställa upp i denna finlandssvenska kulturbegivenhet, och folk har (i stora skaror!) röstat på henne. Det ger hopp för framtiden.
Tack, östnylänningar, för er fördomsfrihet! Lycka till, Abir, i din fina uppgift!

Hammarskjöld on leadership

Your position never gives you the right to command. It only imposes on you the duty of so living your life that others may receive your orders without being humiliated.
Dag Hammarskjöld
as quoted on the blog Child of Illusion

A new secessionary bishop in Sweden

Arne Olsson, the bishop of the so-called Mission Province whom bishop Walter Obare from Kenya consecrated in 2005, turns 80 in 2010 and steps down from his episcopate. In his place, the ever meddlesome Obare will consecrate Roland Gustafsson, 57, who up till now has worked as a missionary in Kenya, mainly teaching at the seminary of the ELCK.
Gustafsson is not an ordained pastor as yet, so he will be ordained on January 16, 2010, awaiting his consecration on March 20.
God bless him and the Mission Province. It is good that there is an alternative for those conservative members of the CofS and the ELCF that feel as if their space is shrinking.
As well they might feel, since it no longer are the misogynistic and homophobic fundamentalists who call the shots in the large Lutheran churches in Sweden or Finland. I don't bear them ill will. I just don't really want them around.
Gustafsson vald till ny biskop i Missionsprovinsen (Kyrkans Tidning 30.11.09)
Missionsprovinsen fick biskop efter tufft förhör (Dagen 1.12.09)

Loldog marine

Yhteinen elämämme -kurssi


Yhteinen elämämme -kurssi on tarkoitettu samaa sukupuolta oleville pareille. Kurssi perustuu kirkon parisuhdetyön pitkäaikaisiin työmenetelmiin ja -kokemuksiin.
Keväällä 2010 toteutetaan kurssi Helsingissä sekä miehille että naisille eri ryhmissä. Miesten ryhmän vetäjinä toimii pastori Juha Malmisalo ja seksuaalipedagogi Juha Kilpiä ja naisten ryhmän vetäjänä Henna-Mari Kettusaari.
Kurssin kesto on viisi kertaa, tapaamiset ovat maanantaisin 15.2.-22.3.10 (ei 15.3) klo 18-20 Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksessa, Snellussa (Toinen linja 8).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kurssin vetäjälle: Henna-Mari Kettusaari, hkettusaari@evl.fi, perjantaihin 29.1.10 mennessä. Ilmoittautuneet haastatellaan ennen kurssin alkua. Osallistumismaksu 25€ /pariskunta.
Naamakirjasta löytyy kurssin tukiryhmä.

About dogs and people

Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.
- Robert A. Heinlein
as quoted by the Episcopal padre

Another Swedish church introduces same-sex marriages

On October 22, the (Lutheran) Church of Sweden, the country's ex-State Church, decided to start implementing a gender neutral view on marriage as quickly as November 1st. I blogged about it at the time.
Now, one of the largest Free Churches in Sweden, the Svenska Missionskyrkan ("Swedish Mission Church") has taken a similar decision. Their central board decided 21.11.09 to allow, but not to force, pastors to perform same-sex marriages, starting March 2010, by which time an Order of Service will have been developed. The central board was not unanimous; the decision was taken by 11 votes to 5.
The Svenska Missionskyrkan is in the process of uniting with two other Free Churches, the Baptists and the Methodists, in about two years' time. The Baptists, too, are discussing same-sex marriage, and at the moment the trend seems to be that the local congregations will be given the right to do as they please.
Samkönade vigslar möjligt i Missionskyrkan från 1 mars (Sändaren 21.11.09)
Missionskyrkan öppnar för homovigslar (Dagen 21.11.09)
Missionskyrkan avgör samkönat lokalt (Norrländska Socialdemokraten 21.11.09)
Missionsförsamling får avgöra vigselfråga (Sveriges Radio 21.11.09)
Samkönade vigslar lokal fråga (Sveriges Radio 22.11.09)
Gävlepastor tvekar om samkönade äktenskap (Arbetarbladet 22.11.09)

Schoolboy Howlers 20

Magna Carta provided that no man should be hanged twice for the same offence.

Biskop Björns fina predikan

Idag (29.11.09) installerades biskop Björn Vikström i sin tjänst som biskop i Borgå stift. Gudstjänsten i domkyrkan var högtidlig och fin, många biskopar syntes i skrud och andra i bänken, tillsammans med ministrar, riksdagsledamöter, präster och andra församlingsbor.
Själv var jag uppflugen på tredje läktaren och gjorde nånting som jag aldrig har lyckats med förr: jag slog huvudet i domkyrkans tak! Men det är väl något som kan hända när man inte får specialbehandling. Nyttigt för mig att minnas...
Jag såg inte så mycket, men hörde nog allt, inklusive biskop Björns fina predikan - den första som han höll som biskop. Och vilket linjetal! Eller vad sägs:
[...] Hur förhåller sig vår kyrka i dag till den folkrörelse som Jesus gav upphov till? Jag vill försöka besvara den frågan med hjälp av två nyckelord: kontinuitet och förnyelse. Ämbetet står, eller borde stå, för kontinuiteten genom att utgöra en länk till apostlarnas tid. Till biskopens uppgifter hör att kunna bevara kontakten till den kristna huvudfåran, och att kunna reagera när ensaksrörelser eller svärmare riskerar att spåra ur.
Men kontinuiteten löper ständigt risk att stelna i vissa tidsbundna former och formuleringar. Ämbetet, traditionen, kan bli en kuliss som man gömmer sig bakom, en kåpa som man döljer sig med, i de stunder då man inte klarar av att konfronteras med den svårtydda verklighet som vi lever i. Det gamla och invanda känns ofta tryggt, men om budskapet blir en lag som binder oss istället för ett ord som befriar, då borde varningsklockorna börja ringa.
Kontinuiteten behöver förnyelsen vid sin sida. Förmågan att förnya är mycket central i vår kristna uppfattning om Gud: Skaparen upprätthåller och ger liv åt sin skapelse, Sonen visar oss vägen till omvändelse och räddning, medan Anden fyller oss med ny kraft och återupprättar vår gemenskap med Gud, med varandra och med den övriga skapelsen. [...]
Det sägs ofta något klichéartat att den enda bibel människorna läser är de kristnas liv. Det finns biblar i många hem, men de öppnas alltför sällan eller aldrig. Då måste vi fråga oss, om människorna i dag har tillgång till dessa andra, levande biblar, d.v.s. har de i sin närhet människor som vill ta sin kristna tro på allvar, och som lever ut sin tro i en vardagsnära omsorg om sina medmänniskor, utan stora åthävor och fromma fraser? Kan jag själv vara en sådan människa?
Vi kristna har tyvärr ibland en tendens att förandliga både tron och livet, men om vi vill vara trogna efterföljare till Jesus behöver vi nå fram till en jordnära tro, uttryckt med vanliga ord och vardagsnära liknelser. Vi behöver också, likt Jesus själv, göra vår tro synlig genom omtanke och medmänsklighet. Vi behöver dessutom göra vår tro synlig i vårt sätt att fira gudstjänst; värdigt, troget och enkelt. Kropp och ande skall inte skiljas från varandra, vare sig i livet eller i vår gemensamma gudstjänst, eftersom vår tro bygger på att Guds ande kan bli kropp i oss, oftast utan att vi själva förstår när och hur det sker.
Peter Halldorf skriver i en av sina böcker att om en kyrka inte förmår skapa helgon så har den kyrkan förlorat kontakten med sitt ursprung. Nu menar varken han eller jag helgon i betydelsen världsfrånvända övermänniskor, utan uttryckligen medmänniskor som gör det lättare för omgivningen att tro, hoppas och älska.
Jesus kommer till oss i ödmjukhet, förklädd. Han säger att han möter oss i våra minsta systrar och bröder: barnen, de fattiga, de utstötta. Det vi gör för dem, det gör vi för honom, och det gör vi för Gud. [...]
Till detta kan jag bara säga: Amen!
Gud välsigne dig, biskop Björn, i din gärning!

Kyrklig humor

Under mässan i dag kom jag ihåg en gammal historia om prosten som hade lagt märke till att en gumma alltid göt strida tårströmmar under altartjänsten. Vid lämpligt tillfälle frågade han henne on det var någon del av liturgin som särskilt grep henne om hjärtat.
- "Ja, prosten: när prosten sjunger så kommer jag alltid ihåg min kära Bessy-ko som dog i fjol. Hon råmade precis på samma sätt!"
- Samppa Asunta
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Gandhi on Christ and Christians

I like your Christ. I do not like your Christians. They are so unlike your Christ.
- Mahatma Gandhi
as quoted on Child of Illusion

Rätt åt honom!

Hufvudstadsbladet publicerade fredagen den 13 november en notis med rubriken Frun satte dit sin pedofilmake.
En brittisk 61-årig kvinna fick reda på att hennes 68-årige man chattade på ett tonårsforum, så hon låtsades vara en fjortonårig flicka och tog kontakt med honom. När han kom med fräcka förslag och visade sig naken och sexuellt aktiv för henne via webbkameran, anmälde hon honom för polisen. Enligt Daily Mail, som var först med nyheten, kom det som en fullkomlig chock för mannen när det framgick att det var hans egen hustru som hade satt dit honom.
Straffet blev samhällstjänst och registrering i pedofilregistret. Frun anser att han har kommit alltför lätt undan.
Det är knappast någon överraskning att de håller på att skiljas.

Barn skriver till Gud 45

Gode Gud. Om du inte tar tillbaka babyn så kommer inte jag att städa mitt rum.
- Jonna, 6 år

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 12

Artikel 12.
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.
Hela förklaringen här.

Alkohol- och drogprogrammet måste uppdateras

Svenska folkpartiets drogpolitiska program utarbetades 2001-02 av en arbetsgrupp under ledning av den nuvarande riksdagsledamoten Christina Gestrin. Man kan lugnt säga att programmet är i stort behov av uppdatering, trots att det innehåller många goda tankar och idéer.
Några exempel bland många:
  • I statistiken är siffrorna (naturligtvis) från 1990-talet eller sekelskiftet. Nyare siffror borde nu användas.
    T.ex. nämns på s. 16 den "rekordhöga" alkoholkonsumtionen år 2001 (9,2 liter ren alkohol per person) - år 2008 drack vi 12,5 l. Det gamla rekordet är alltså med besked slaget. Vad innebär detta för alkoholpolitiken?
  • Tolvishemmet nämns på s. 15 som ett framtidshopp, men har nu varit tvunget att stänga, om minnet inte sviker mig.
  • När programmet på ss. 16-17 diskuterar alkoholens skatte- och prispolitik, ser det fram emot situationsförändringen år 2004. Man kunde kanske se lite längre nu.

That's bad!

FOLLOW YOUR DREAMS!
Except that one where you're naked in church.
Thanks to Wounded Bird!

Kyrklig humor

En finskspråkig präst skulle predika på svenska och klarade av det med den briljans som vi oftast brukar göra (hör bara på biskoparnas självständighetspredikningar). Allt gick emellertid tämligen bra, tills han kom till ett ställe där det stod: "En kristen skall bära korset med tålamod." I övrigt gick också det som det skulle, men nervös som han var så råkade han uttala "korset" med betoning på fel stavelse. Nåja, sant var ju det också...
Nä, det var INTE jag!
- Samppa Asunta
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Kenyan Lutheran bishop rebukes Swedish church on lesbian bishop

Nairobi (ENI 16.11.09). The executive committee of the Evangelical Lutheran Church in Kenya has expressed shock, dismay and disappointment at the consecration of the Rev. Eva Brunne, a lesbian who lives with her partner, as a bishop in the Church of Sweden.
"We condemn in the strongest terms possible this unfortunate and anti-scriptural development in a church body that bears the name of the great reformer, Dr Martin Luther," said Archbishop Walter Obare, the leader of the ELCK in a statement on 13 November, after the church's executive committee meeting in Nairobi.
Geneva (ENI 17.11.09). Church of Sweden Archbishop Anders Wejryd triggered outrage from a Lutheran church in Africa when he ordained an openly lesbian woman as bishop of Stockholm on 8 November. The archbishop asserts, however, that neither his church nor his country supports promiscuity, but that Sweden is a "surprisingly moral society". He said the Swedish church encourages faithful and stable relationships between people whatever their sexual orientation may be.
Comment: Bishop Obare is, once again, meddling in the affairs of the Church of Sweden. I wonder who put him up to it this time.
By the way, Wejryd is an Archbishop, but Obare's title is "Presiding Bishop". If you want to be exact. And why wouldn't you?
On a different note, there was another bishop consecrated on the same day (8.11.09) as bishop Brunne of Stockholm. Bishop Tuulikki Koivunen Bylund of Härnösand (northern Sweden) was born in Finland but moved to Sweden in order to be able to be ordained, as the ELCF didn't ordain women at the time. The ELCF still hasn't any female bishops, so bishop Koivunen Bylund is the first Finnish woman to become a bishop. Which is quite as historical as bishop Brunne's being the first lesbian to reach that august position.

The Navajo about waking

You can't wake a person who is pretending to be asleep.
- Navajo proverb
as quoted by Mad Hare

Katolska kyrkan vägrar hjälpa fattiga om homoäktenskap går igenom

Det katolska ärkestiftet i Washington, D.C., USA, har varnat staden att den katolska hjälporganisation, som hittills har gjort så mycket gott bland hjälpbehövande, inte längre kan fortsätta sin verksamhet om staden inför en ny lag om könsneutrala äktenskap. Då skulle ärkestiftet och andra katolska organisationer t.ex. vara tvungna att ge samma anställningsskydd åt samkönade par som åt heterosexuella, och det kan kyrkan inte gå med på. Hellre avstår de från sin hjälpverksamhet.
Kyrkan försöker naturligtvis skylla på staden, men det låter nog ganska ihåligt. Om kyrkan skulle vägra hjälpa homosexuella, vore det på något sätt förståeligt (om än inte acceptabelt, förstås), eftersom den katolska kyrkans linje länge har varit att förvisa homosexuella ut i kylan, och den linjen har skärpts ytterligare under den nuvarande påvens tid. Men att förvägra hjälp åt fattiga överlag för att vinna en politisk poäng - det är infamt! Var är den helige Fransiscus nu? Var är moder Theresa?
Den ekumeniska och interreligiösa rörelsen Clergy United for Marriage Equality protesterar skarpt mot ärkestiftets tilltag. Bland många andra.
Media:
New Turn in Debate Over Law on Marriage (New York Times 12.11.09)
Catholic Church gives D.C. ultimatum (Washington Post 12.11.09)
A Note to My Catholic Colleagues (Faithful Agitation 12.11.09)
When Sexual Suppression Trumps the Gospel Message (A Christian Voice for GLBT Rights 12.11.09)
D.C. Council digs in on same-sex nuptials (Washington Post 13.11.09)
The Catholic Church versus the D.C. Council (Washington Examiner 13.11.09)
Quote of the day (OCICBW... 13.11.09)

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 11

Artikel 11.
1. Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
2. Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.
Hela förklaringen här.

Vi dricker mest i Norden

Vi i Finland dricker mest i Norden, rapporterar Hufvudstadsbladet 16.11.09. Genomsnittsfinländaren dricker 12,5 liter ren alkohol per år, medan danskarna, som hittills har innehaft detta tvivelaktiga rekord, dricker 11,7 liter. De övriga nordiska länderna ligger mellan 6,8 och 7,5 liter, alltså betydligt lägre.
Vad kan man göra åt detta? Vi har försökt med förbudslag, med strikt monopol, med liberalare monopol, med ännu liberalare monopol, med höga skatter och lägre skatter - och upplysningskampanjer av alla slag. Folket skaffar sin sprit där den är billigast, inom eller utom landet, och ofta på bekostnad av "andra basvaror" som mat och hyra.
Och följderna är lätta att se. Hbl tar upp de medicinska följderna, men värre är de sociala problemen: våldshandlingar inom och utom familjen, övergivna barn, otrohet (eller försök därtill), oförmåga att behålla jobb och bostad, trafikproblem med rattfylleri och dödsolyckor... Förutom alla lögner, som är en av sjukdomen alkoholismens grundläggande och mest infama symptom.
"Men ett glas vin till maten är väl inte så farligt? Se bara på fransmännen..." Detta hör man till lust och leda.
För alkohol är alkohol. Det "franska" drickandet med vin till maten skapar lika mycket medicinska problem som den "nordiska" modellen. Fast de sociala problemen är förstås mindre. Drinkarna dör, men de hugger inte lika ofta kniven i varann eller i andra.
Du ska inte försöka vagga in dig i säkerhet om att "jag har ju inga problem"... för det är ett av de första tecknen på att du har det.
Sprit är skit!

Kasku elävästä elämästä

- Minulla on sitten pidättyväiset vanhemmat!
- Kuinka niin?
- Kumpikaan ei polta eikä juo, ja siskon kanssa ollaan ottolapsia.

Bibeln och äktenskapet

Min svenske ämbetsbroder Fredrik Ivarsson, som numera bloggar på Senapsfrön, har skrivit ett inlägg under rubriken Äktenskap och bibeltrohet. Jag rekommenderar!
Ett par smakbitar:
Det talas mycket om bibeltrohet. Men sällan når argumenten bortom slagordsnivån. Just nu är det framför allt samkönade äktenskap som stämplas som bibelotrogna. Och jag har hunnit bli väldigt trött på att Bibeln så ofta bara viftas med i debatten men så sällan öppnas och studeras. [...]
Om man accepterar skilsmässa, jämställdhet och äktenskapet som ideal, hur kan man då samtidigt vara säker på att samkönade äktenskap är oförenliga med troheten mot Bibeln? Borde vi inte börja diskussionen om Bibeln och nutida kristen äktenskapssyn med att reflektera över de frågor om äktenskapet som faktiskt tas upp i Nya testamentet?
Läs hela inlägget, och kommentera gärna - både hos Fredrik och här hos mig!

Kyrklig humor

På 50-talet i Vasa kom en riksvensk predikant till Sion i Vasa, pingstvännernas "kyrka" vid Vörågatan. Han redde ut frågan Är det synd att sporta, men han uttalade det ju litet annorlunds, så det uppfattades som Är det synd att spotta!
- Greta Maria Granbacka
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Bishop Spong's Manifesto

Bishop John Shelby Spong:
A Manifesto! The Time Has Come!
I have made a decision. I will no longer debate the issue of homosexuality in the church with anyone. I will no longer engage the biblical ignorance that emanates from so many right-wing Christians about how the Bible condemns homosexuality, as if that point of view still has any credibility. I will no longer discuss with them or listen to them tell me how homosexuality is "an abomination to God," about how homosexuality is a "chosen lifestyle," or about how through prayer and "spiritual counseling" homosexual persons can be "cured." Those arguments are no longer worthy of my time or energy. I will no longer dignify by listening to the thoughts of those who advocate "reparative therapy," as if homosexual persons are somehow broken and need to be repaired. I will no longer talk to those who believe that the unity of the church can or should be achieved by rejecting the presence of, or at least at the expense of, gay and lesbian people. I will no longer take the time to refute the unlearned and undocumentable claims of certain world religious leaders who call homosexuality "deviant."
I will no longer listen to that pious sentimentality that certain Christian leaders continue to employ, which suggests some version of that strange and overtly dishonest phrase that "we love the sinner but hate the sin." That statement is, I have concluded, nothing more than a self-serving lie designed to cover the fact that these people hate homosexual persons and fear homosexuality itself, but somehow know that hatred is incompatible with the Christ they claim to profess, so they adopt this face-saving and absolutely false statement.
I will no longer temper my understanding of truth in order to pretend that I have even a tiny smidgen of respect for the appalling negativity that continues to emanate from religious circles where the church has for centuries conveniently perfumed its ongoing prejudices against blacks, Jews, women and homosexual persons with what it assumes is "high-sounding, pious rhetoric." The day for that mentality has quite simply come to an end for me. I will personally neither tolerate it nor listen to it any longer. The world has moved on, leaving these elements of the Christian Church that cannot adjust to new knowledge or a new consciousness lost in a sea of their own irrelevance. They no longer talk to anyone but themselves.
I will no longer seek to slow down the witness to inclusiveness by pretending that there is some middle ground between prejudice and oppression. There isn't. Justice postponed is justice denied. That can be a resting place no longer for anyone. An old civil rights song proclaimed that the only choice awaiting those who cannot adjust to a new understanding was to "Roll on over or we'll roll on over you!" Time waits for no one.
I will particularly ignore those members of my own Episcopal Church who seek to break away from this body to form a "new church," claiming that this new and bigoted instrument alone now represents the Anglican Communion. Such a new ecclesiastical body is designed to allow these pathetic human beings, who are so deeply locked into a world that no longer exists, to form a community in which they can continue to hate gay people, distort gay people with their hopeless rhetoric and to be part of a religious fellowship in which they can continue to feel justified in their homophobic prejudices for the rest of their tortured lives. Church unity can never be a virtue that is preserved by allowing injustice, oppression and psychological tyranny to go unchallenged.
In my personal life, I will no longer listen to televised debates conducted by "fair-minded" channels that seek to give "both sides" of this issue "equal time." I am aware that these stations no longer give equal time to the advocates of treating women as if they are the property of men or to the advocates of reinstating either segregation or slavery, despite the fact that when these evil institutions were coming to an end the Bible was still being quoted frequently on each of these subjects. It is time for the media to announce that there are no longer two sides to the issue of full humanity for gay and lesbian people. There is no way that justice for homosexual people can be compromised any longer.
I will no longer act as if the Papal office is to be respected if the present occupant of that office is either not willing or not able to inform and educate himself on public issues on which he dares to speak with embarrassing ineptitude.
I will no longer be respectful of the leadership of the Archbishop of Canterbury, who seems to believe that rude behavior, intolerance and even killing prejudice is somehow acceptable, so long as it comes from third-world religious leaders, who more than anything else reveal in themselves the price that colonial oppression has required of the minds and hearts of so many of our world's population.
I see no way that ignorance and truth can be placed side by side, nor do I believe that evil is somehow less evil if the Bible is quoted to justify it. I will dismiss as unworthy of any more of my attention the wild, false and uninformed opinions of such would-be religious leaders as Pat Robertson, James Dobson, Jerry Falwell, Jimmy Swaggart, Albert Mohler, and Robert Duncan. My country and my church have both already spent too much time, energy and money trying to accommodate these backward points of view when they are no longer even tolerable.
I make these statements because it is time to move on. The battle is over. The victory has been won.
There is no reasonable doubt as to what the final outcome of this struggle will be.
· Homosexual people will be accepted as equal, full human beings, who have a legitimate claim on every right that both church and society have to offer any of us.
· Homosexual marriages will become legal, recognized by the state and pronounced holy by the church.
· "Don't ask, don't tell" will be dismantled as the policy of our armed forces.
We will and we must learn that equality of citizenship is not something that should ever be submitted to a referendum. Equality under and before the law is a solemn promise conveyed to all our citizens in the Constitution itself. Can any of us imagine having a public referendum on whether slavery should continue, whether segregation should be dismantled, whether voting privileges should be offered to women?
The time has come for politicians to stop hiding behind unjust laws that they themselves helped to enact, and to abandon that convenient shield of demanding a vote on the rights of full citizenship because they do not understand the difference between a constitutional democracy, which this nation has, and a "mobocracy," which this nation rejected when it adopted its constitution. We do not put the civil rights of a minority to the vote of a plebiscite.
I will also no longer act as if I need a majority vote of some ecclesiastical body in order to bless, ordain, recognize and celebrate the lives and gifts of gay and lesbian people in the life of the church. No one should ever again be forced to submit the privilege of citizenship in this nation or membership in the Christian Church to the will of a majority vote.
The battle in both our culture and our church to rid our souls of this dying prejudice is finished. A new consciousness has arisen. A decision has quite clearly been made. Inequality for gay and lesbian people is no longer a debatable issue in either church or state. Therefore, I will from this moment on refuse to dignify the continued public expression of ignorant prejudice by engaging it. I do not tolerate racism or sexism any longer. From this moment on, I will no longer tolerate our culture's various forms of homophobia. I do not care who it is who articulates these attitudes or who tries to make them sound holy with religious jargon.
I have been part of this debate for years, but things do get settled and this issue is now settled for me. I do not debate any longer with members of the "Flat Earth Society" either. I do not debate with people who think we should treat epilepsy by casting demons out of the epileptic person; I do not waste time engaging those medical opinions that suggest that bleeding the patient might release the infection. I do not converse with people who think that Hurricane Katrina hit New Orleans as punishment for the sin of being the birthplace of Ellen DeGeneres or that the terrorists hit the United Sates on 9/11 because we tolerated homosexual people, abortions, feminism or the American Civil Liberties Union.
I am tired of being embarrassed by so much of my church's participation in causes that are quite unworthy of the Christ I serve or the God whose mystery and wonder I appreciate more each day. Indeed I feel the Christian Church should not only apologize, but do public penance for the way we have treated people of color, women, adherents of other religions and those we designated heretics, as well as gay and lesbian people.
Life moves on. As the poet James Russell Lowell once put it more than a century ago: "New occasions teach new duties, Time makes ancient good uncouth." I am ready now to claim the victory. I will from now on assume it and live into it. I am unwilling to argue about it or to discuss it as if there are two equally valid, competing positions any longer. The day for that mentality has simply gone forever.
This is my manifesto and my creed. I proclaim it today. I invite others to join me in this public declaration. I believe that such a public outpouring will help cleanse both the church and this nation of its own distorting past. It will restore integrity and honor to both church and state. It will signal that a new day has dawned and we are ready not just to embrace it, but also to rejoice in it and to celebrate it.

- John Shelby Spong

To test a man's character

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.
- Abraham Lincoln (1809-65)
as quoted on Musings of Episcopal padre

Kommentarer till radiodebatten

Mitt inlägg om förra torsdagens radiodebatt inspirerade många kommentatorer. Några formuleringar vill jag lyfta fram.
Nu förstår jag personligen bättre varför Kyrkpressens websidor är sådana som de är. Kaka söker maka.
Stig Kankkonens argumentering var ett bra exempel på den kärlekslösa, rigida och fullständigt inkonsekventa hållning som fundamentalisterna håller sig med. [...] detta att homosexuella handlingar är någonting så fruktansvärt är nog ett uttryck för en förstelnad, fullständigt kärlekslös och även översittaraktig attityd som är helt främmande för Jesus Kristus och endast förankrad i en bokstavstrohet som inte har någon som helst logik. Gud har inte kallat oss till blind lydnad utan till en kärleksfull dialog. Luther hade fel då han ställde bibelordet framför Guds dialog och uppenbarelse.
[...] fick det intrycket att SK inte besvarade nån enda fråga, däremot avkrävde han svar av dig. Hans inställning var arrogant och tillrättavisande. Skulle vara intressant att höra hans Bibeltrogna förklaring till sin inställning till månggifte, det följdriktiga borde ju vara ju mer dess bättre. Trevligt att SK välkomnar de homosexuella till kyrkan, jag fick bara den känslan att att han skulle låsa porten bakom dem och ej släppa ut dem förrän de blivit 'friska'. Tonfallet var avslöjande.
Grattis Kalle, det var imponerande att du klarade vara så lugn och sansad och tålmodig med en så osaklig och ganska elak motståndare! Han vill ju nästan påstå att du accepterar djursex som bibliskt och vill välsigna månggifte...
Jag börjar tänka att någon äldre andlig auktoritativ person borde offentligt tillrättavisa och förmana sådana personer som Stig Kankkonen och Halvar Sandell, som verkar uppleva sig ha ett uppdrag från Gud och Bibeln att håna, mästra sina medkristna. Jag har uppfattat Stig som en person som ändå har en viss respekt för andra, och att han varit rätt moderat då det gällt att hävda sina konservativa åsikter, men i dag blev jag nog mycket bedrövad och besviken.
Huhhuh! Duktigt debatterat! Vilket hårt debattklimat det är inom kyrkan!
Tack för kommentarerna!

You know that your dog has trained you well when ...

... you often claim that it was love at first sight with you and your dog.

Vastaanottokeskuksia lisättävä!

Eteläpohjalaisen Kristiinankaupungin pakolaisvastaanottokeskusta ollaan pienentämässä tai lakkauttamassa, kertoo Suupohjan Sanomat (2.11.09). SPR:n pyörittämässä keskuksessa on tällä hetkellä 200 turvapaikanhakijaa, mutta melkein koko kokoomuksen valtuustoryhmä vaatii että keskuksessa olisi korkeintaan 50 henkeä tai että se lakkautettaisiin kokonaan. Jollei kumpikaan vaihtoehto toteudu, vaativat kokoomuslaiset kansanäänestystä asiasta.
Tyypillistä kokoomusta, sanoisin kiltisti.
Tähän voi esittää montakin vastaväitettä.
Jos aloitamme loppupäästä, niin Suomessa ja Suomen kunnissa - myös Kristiinankaupungissa - on edustuksellinen demokratia. Jos valitut edustajat haluavat kansanäänestystä asiasta, jonka he ovat saaneet päätettäväkseen, he yrittävät luistaa vastuustaan populistisin keinoin. Tämä näyttää suoralta demokratialta, mutta on itse asiassa oklokratiaa, rahvaanvaltaa.
Toinen vastaväite kokoomuslaisten ehdotukseen on se, että Suomella on valtiona ja kansana velvollisuus auttaa hätää kärsiviä. Yksi tämän avun muoto on pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen. Suomen pakolaiskiintiö on alhainen - kutsuttakoon sitä sitten naurettavaksi tai surulliseksi - mutta sitäkään kiintiötä ei olla pystytty täyttämään, koska vastaanottokeskuksia ei ole tarpeeksi. Suuri syy siihen on, että kunnat eivät halua niitä alueelleen, koska pelätään ongelmia ja kahnauksia alkuperäisväestön ja keskusten asukkaiden välillä. Tässä tarvitaan asennemuutosta ja tehokkaampaa tiedottamista. On luonnollista, vaikkakin valitettavaa, että pelätään tuntematonta. Tätä pelkoa lisääntynyt tieto häivyttää.
Mielestäni Kristiinankaupungin, isäni syntypaikan, olisi säilytettävä vastaanottokeskuksensa. Suurempaa keskusta kuin nykyistä ei voi vaatia, mutta useampi keskus ympäri maata olisi perustettava!
Tällä hetkellä Suupohjan Sanomien kotisivulla on meneillään äänestys vastaanottokeskuksen lakkauttamisesta. Käypä vaikuttamassa!

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 10

Artikel 10.
Var och en är på samma villkor berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av hans eller hennes rättigheter och skyldigheter och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.
Hela förklaringen här.

Icke-radierad debatt om skatterna

I morgon tisdag skall jag debattera igen. Denna gång live. Och denna gång om något annat än hbt-frågor...
Tisdagen den 10.11.09 kl 18 ordnas, som alltid den 10 i månaden, ett Politikcafé på Paahtimo (Rosteriet), Mannerheimgatan 2 i Borgå. Paahtimo ligger precis vid brofästet på östra sidan. Det är SFP i Borgå centrum som ordnar tillfället, och tanken är att väljarna får komma dit och träffa politiker och prata med dem ansikte mot ansikte.
Denna gång är det stadsstyrelseledamot Bernhard Edgren och jag själv som är affischnamn, och tanken är att vi skall diskutera skattefrågor. Specifikt gäller det naturligtvis kommunalskatten och om den skall höjas eller ej - stadsfullmäktige har sitt budgetmöte följande dag - men också andra skattefrågor kan tänkas komma upp.
Här och här kan du se vad jag har skrivit tidigare om temat. Edgren och jag torde ha "något olika" åsikter i frågan, så det kan tänkas slå lite gnistor...
Välkommen med!

Ala-asteen koevastaus

Jos isän siemen ei kohtaa äidin munasolua, niin siitä tulee vain tavallinen munakas.

Hbt-bibeln: Skapelsen (1Mos 1-2)

Jag har bearbetat detta inslag.
Det finns på bloggen Hbt-bibeln,
men jag ville införa det också här
- som info, om inte annat.

Bibeln beskriver Adam som den första människan. Det är rent av det som namnet Adam betyder - "människa". Eftersom Adam var en man, har mången tyckt att denna "skapelseordning" (alltså mannen först, sedan kvinnan) skall kunna omsättas också till vårt dagliga liv. Damerna först, så de råkar ut för eventuella faror och deras herrar och män klarar sig oskadda. Artighet mot det s.k. "täcka könet" praktiserar jag gärna, men helst utan mansgrisiga baktankar.
Men om vi ser på skapelseberättelserna i början av Bibeln, märker vi att det inte så mycket är frågan om den ena partens dominans, utan om ett gemensamt partnerskap (särskilt om vi översätter den hebreiska texten korrekt; se nedan). Enligt den första skapelseberättelsen (i 1Mos 1) skapades "människan" till Guds avbild, och det specificeras ännu att detta gäller både det manliga och det kvinnliga i oss. I den andra skapelseberättelsen (i 1Mos 2) säger Gud: "Det är inte bra att människan (hebr. adam) är ensam," (v. 18) varpå Gud ger Adam förslag på en hjälpare (alltså djur av olika slag). När inget av dem duger åt Adam, när inget av dem kan bota hans ensamhet, skapar Gud ännu en människa, en kvinna den här gången.
Här är våra svenska bibelöversättningar av vers 18 inexakta. De talar om att "mannen" inte skall vara ensam, medan den rätta översättningen av ordet adam vore "människa". Att det är frågan om en man kommer fram först i vers 23, där Adam säger att han är en man (ish), och detta är en kvinna (ishá). Lite av "Me Tarzan, you Jane", alltså.
Av denna korrekta översättning ser vi förresten att också annan än heterosexuell kärlek kan motiveras med skapelseordningen. Människan är skapad till att längta efter tvåsamhet. Den biologiskt grundläggande tvåsamheten är naturligtvis mellan man och kvinna; utan den kombinationen skulle människan inte ha kunnat uppfylla Guds bud att föröka sig och uppfylla jorden (1Mos 1:28). Men det budet är nu uppfyllt. Det är rent av det enda av alla de bud som Gud har gett oss som vi människor har uppfyllt - och det till överdrift! Aldrig är det bra.
Men som vi ser av den korrekta översättningen hör inte tvåsamhet och förökelse ihop på något absolut sätt. Därför strider inte heller andra kombinationer än man-kvinna mot detta avsnitt.
Ofta motiveras vårt traditionella äktenskapsbegrepp just med skapelseordningen, där mannen och kvinnan blev skapade för att tillsammans föröka sig och uppfylla jorden.
Men - och här parafraserar och citerar jag bloggen Senapskorn - det är likheten som betonas här, inte olikheten. Mannens ensamhet botas när han möter någon som är som han själv. Ben av hans ben, kött av hans kött. När mannen ska ge namn åt kvinnan väljer han ett namn som är så likt hans eget som möjligt. Berättelsen gör en poäng av detta. De är ish och ishá. Det är därför en ish lämnar sin far och mor för att leva med sin ishá, som Jesus säger (Mt 19:3-9) - för att han har funnit någon som han passar ihop med, någon som är som han och som han känner en fysisk samhörighet med. Efter att Gud låtit tusentals andra varelser passera förbi har han nu äntligen hittat den som kan bli hans livskamrat.
Det går bra att läsa den här berättelsen heteronormativt: Gud har skapat ett pussel med två bitar. Man och kvinna. De två bitarna passar ihop som - ja, som snopp i snippa. Men det går lika bra att läsa berättelsen en smula mer romantiskt: Gud har skapat ett pussel med många tusen bitar. Och bland dessa tusenden gäller det att finna någon som är ben av mina ben, kött av mitt kött. Någon som jag passar ihop med till både kropp och själ.
Och det är den "romantiska" läsningen som fungerar bättre, både med mänsklig erfarenhet och med den tolkning som Jesus gör. Inte för att Jesus är så värst romantisk när han nekar mannen rätten att skilja sig från sin hustru. Men för att han menar att det som är sammanfogat, det är det enskilda paret som faktiskt lever tillsammans. Om det vore ett pussel med bara två bitar, då skulle ju män och kvinnor vara utbytbara inbördes. Mannen kan skilja sig och gifta om sig och det är fortfarande man och kvinna. Men Jesus menar tydligen att relationen mellan makarna är unik. Hustrun är inte utbytbar. Inte för att makarna vigts på något särskilt sätt, utan helt enkelt för att de "lämnat sin far och sin mor" för att leva med varandra. De är de facto ett med varandra. Och därmed är de sammanfogade av Gud.
Vad är alltså ett äktenskap? Det är ett förbund mellan två personer som älskar varandra, som önskar leva tillsammans och tillsammans uppfostra de eventuella barn som Gud har gett dem. Detta förbund kan formellt se olika ut i olika samhällen, kulturer och tider, men tycks vara allmänmänskligt förekommande. Att en av äktenskapets funktioner är att ge trygghet åt makarnas barn, innebär inte att ett barnlöst äktenskap skulle vara ogiltigt. Dessutom är det tydligt att äktenskapet som sådant inte är en kyrklig, utan en samhällelig angelägenhet.
Vad är då ett kristet äktenskap? Är det inte helt enkelt ett äktenskap där makarna önskar leva tillsammans med Gud, alltså ett äktenskap mellan kristna makar?
Vad finns det i äktenskapsbegreppet som gör att det vore omöjligt att utvidga praxis från att nu gälla endast heterosexuella par till att omfatta också homosexuell kärlek?

Om radiodebatten

Som jag bloggade tidigare, medverkade jag igår i debattprogrammet Slaget efter tolv. Programmet ligger på Arenan i en månad framöver. Jag debatterade med Kyrkpressens konservativa chefsredaktör Stig Kankkonen om Svenska kyrkans beslut att göra den kyrkliga vigseln könsneutral.
Det var en intensiv och ansträngande debatt. Jag var rätt utpumpad efter den. Men jag tror att jag rätt väl fick fram det jag ville säga.
På bussen hem till Borgå insåg jag plötsligt att Kankkonen hade jämfört mig med djävulen utan att jag märkte det - "skulle då Gud ha sagt...?" (vid 11 och vid 17-18 minuter). Men det var ju inte första gången. Och inte det grövsta jag råkat ut för i en debatt.
Hoppas bara dödshoten och domkapitelsanmälningarna uteblir den här gången...

Kyrklig humor

Alla har väl hört den om prästen som på ett ställe i sin predikan i marginalen hade skrivit in en uppmaning till sig själv: Svag argumentation, höj rösten!
- Björn Månsson (prästson)
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Frågespalten XLVI: Bönesvar

Åsså kom det ett mejl:
Hej Kalle,
Kan du hjälpa mig med att översätta rukousvastaus till svenska? Och hur skulle du definiera det?
Tack i förväg!
Jag mejlade tillbaka:
Rukousvastaus heter bönesvar på svenska. Definitionen är väl helt enkelt att Gud besvarar en bön som man har bett.
Hur man vet att det är ett bönesvar är kanske inte lika enkelt. Ofta kan man tänka att "det skulle väl ha hänt ändå." Men ett (kanske lite raljerande) svar på det är, att om du har bett för det och det händer, så är det ett bönesvar. Du kan ju inte veta vad som skulle ha hänt om du inte hade bett...
Hoppas det klargjorde något.
Allt gott!

King on thinking

Rarely do we find men who willingly engage in hard, solid thinking. There is an almost universal quest for easy answers and half-baked solutions. Nothing pains some people more than having to think.
- Martin Luther King Jr.

Det ekumeniska kortet

När jag i morgon debatterar i Slaget efter tolv (vilket jag bloggade om för några dagar sedan) , skulle jag inte bli förvånad om min debattmotståndare Stig Kankkonen skulle spela ut det ekumeniska kortet. Fast kanske han är för smart för det.
Bloggaren Prästflickan, präst i Svenska kyrkan, har skrivit ett inlägg om saken. Utdrag:
[...] Jag tycker inte att ekumenikargumentet håller i någon större utsträckning, och det gör jag av ett par olika anledningar:
1. Det är bara ekumenik med vissa kyrkor som gäller i debatten, framförallt den romersk-katolska, de ortodoxa samt Church of England. Det finns fler kyrkor, bland annat flera som faktiskt också, t.ex. godkänner kvinnliga präster och biskopar och viger homosexuella. ELCA tog beslutet bara för någon månad sedan.
2. Dessa kyrkor som "gälls", framförallt romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna, har generellt sett inte samma syn på frälsningsvägen, kyrklig organisation, ämbete och nattvard som vi har. Även om många av dess skillnader är möjliga att komma runt eller samtala om tycker jag att det är rätt märkligt att vi som en evangelisk-luthersk kyrka ska anpassa vår ordning och teologi efter dem.
3. Om vi alla alltid skulle vänta in varandra skulle Guds folk stå och stampa på samma fläck. Var går gränsen? [...] Så länge vi har olika kyrkor får vi snällt ta och acceptera att vi kommer tycka och tro många olika saker.
4. Och en sista invändning (för den här gången?): Det är alltid vi som ska anpassa oss till dem, i retoriken. Inte förhör sig påven ängsligt om vad vi tycker om något han planerar? [...] Men om vi ska vara helt ärliga är oron för deras upprördhet rätt obefogad. Vi är ju ändå inte en "riktig" kyrka, vad vi hittar på är rätt så oväsentligt.
[...] om vi är övertygade om ett besluts riktighet [...] bör vi utan problem kunna leva med att det alltid kommer finnas folk som inte köper vår bedömning. Det kan ju inte hindra oss från att göra vad vi tror är rätt.
Precis. Vi bör göra det som är rätt. Inte det som är populärt. Det är ju så som de konservativa också ofta argumenterar. De har rätt på den punkten, men drar inte de rätta slutsatserna av sitt argument.

Lolsquirrel shampoo

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 9

Artikel 9.
Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.
Hela förklaringen här.

Gallup on same-sex marriages in Finland

The Finnish weekly newspaper Sunnuntaisuomalainen had Taloustutkimus do a survey asking,
The Evangelical Lutheran Church of Sweden is going to start marrying same-sex couples. Do you think the Evangelical Lutheran Church of Finland should marry homosexual couples?
The survey was made in late October. 1.003 Finns over 15 years of age from the whole country except the Åland Islands were interviewed.
The results, published here, show that 44% are positive and 39% negative to same-sex marriages within the ELCF. The number of positive answers are higher in the south (i.e., the big cities), among people with higher education, women and young people, and among people who voted Green, Left or Swedish in the last general elections.
One interesting statistic was left out, since church membership wasn't recorded. The questions were put to the whole population, not just church members. This is, however, more of a principle than a practical problem, since about 81% of the population belong to the ELCF.
Archbishop Jukka Paarma (who is retiring next year) is surprised by the high number of positive answers (and so am I, a little), but he affirms that the ELCF won't even discuss the matter if the State doesn't pass a gender neutral marriage law. One such law is, however, being prepared.

Pressklipp 21

Högsta Domstolen prövar manlig omskärelse.
- Upsala Nya Tidning
(Tur att man inte är anställd där...)

Marja-Sisko Aalto åter i tjänst

Hufvudstadsbladet rapporterar 1.11.09 att kyrkoherden i Imatra, Marja-Sisko Aalto (tid. Olli Aalto), nu är tillbaka i sin tjänst. Hon har varit tjänstledig för att genomgå ett könsbyte. Jag bloggade om saken för ett år sedan, 17.11.08.

Könsneutrala vigslar i Slaget efter tolv

Nästa torsdag, 5.11.09, medverkar jag i debattprogrammet Slaget efter tolvRadio Vega kl. 12:10. Min "motståndare" är Kyrkpressens chefsredaktör Stig Kankkonen. Det råkade vara honom som jag diskuterade med också då jag senast medverkade i det programmet (13.1.09). Vi behandlade det då kommande biskopsvalet i Borgå stift.
Den här gången är temat Svenska kyrkans beslut från förra veckan om att införa könsneutrala vigslar. Jag kommenterade det nyligen på bloggen och Kankkonen gjorde det samma i Kp:s ledare denna vecka (44/09). Man kan säga att vi inte är av helt samma åsikt.

Kyrklig humor: Kallt i pingstkyrkan?

En litet enkel person i Vasa på 50-talet skulle tala om pingviner och sa: Sådana där fåglar som går på två ben, sådana där pingstvänner.
- Greta Maria Granbacka
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Frågespalten XLV: Adams och Evas svärdöttrar

En underdånig frågeställare skrev:
Får jag i all enkelhet och högst vördnadsfullt närma mig prästen med ett spörsmål, som kanske riktat till någon annan präst kunde uppfattas som en provokation, men som alltså inte alls är det, endast ett uttryck för nyfikenhet och klarhetssträvan hos en bibelokunnig? Vilka kvinnor fick Adams och Evas söner barn med?
Svaret löd:
Det nämns inte i Bibeln. Berättelsen bara utgår från att de fanns där.
Ett vanligt svar från sådana som vill behandla denna myt historiskt är att det var sina systrar de gifte sig med, Adams och Evas döttrar. De var ju långlivade och fick många barn, så...

Poimen 129

[Abba Poimen] sade också: "Allt som går till överdrift kommer från demonerna."
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Ännu en bibelöversättning

Jaha, så har det kommit en fjärde ny bibelöversättning under de senaste tio åren. Detta rapporterar Dagen (26.10.09). Först kom Bibel 2000 (1999), så Svenska Folkbibeln som en reaktion på den, därefter Svenska Reformationsbibeln, som är en moderniserad variant av Karl XII:s bibel och därmed utgår från en annan grundtext än de andra.
Det nyaste bidraget heter Nya Testamentet version 1.0, förkortas NTV1, och är än så länge tillgängligt endast på nätet.
Jag är lite osäker på vilket mervärdet med denna nya översättning är. Efter att ha bläddrat lite i den har jag kommit fram till att det åtminstone inte är den goda svenska språkbehandlingen. Men flera alternativa bibelöversättningar är förstås inget att vara rädd för (så långe de är seriösa, förstås). De kan vara hjälpmedel till att förstå Guds kärlek i Kristus på ett mera mångsidigt, heltäckande och fullödigt sätt. Vilket ju förstås är bra.
Tre av de ovannämnda översättningarna har förresten snarlika nätadresser: bibel.se (SRB), bibeln.se (B2000) och svenskbibel.se (NTV1). Folkbibelns hemsida har en annorlunda adress.

Intervjuad i Radiohuset

Programmet Radiohuset, som sänds på Radio Vega vardagar mellan kl 15 och 17, behandlar idag temat
Är du homovänlig på riktigt?
eller bara för att det är politiskt korrekt och trendigt? Homosexualiteten har fått ett verkligt uppsving under 2000-talet. Efter all debatt om och lagstiftande kring samkönades rättigheter till allt från partnerskap, adoption och rätten att utöva specifika yrken verkar nu dammet ha lagt sig. Fortfarande delar synen på homosexualitet folket i flera olika läger men det är inte längre något man skyfflar under mattan i skydd undan samhällsdebatten. Tvärtom lyfts homofrågor fram som trumfkort i såväl politiska som kyrkliga sammanhang. På en del håll är homomotståndet fortfarande stort medan det i vissa del kretsar är nästan ett måste att öppet förkunna sin tolerans för samkönat leverne. Men är vi då innerst inne egentligen så homovänliga som vi utger oss för att vara? Det undrar Radiohuset på onsdag.
Du kan rösta och kommentera frågan.
Jag blev intervjuad till programmet. Intervjun med mig lär sändas kort kl. 16:20 och längre kl. 16:45. Den finns också på YLE Arenan en månad framåt. Andra som har intervjuats är den homosexuella Marina Furubacka och NHL-spelaren Oskar Osala.

Schoolboy Howlers 19

The Dutch people use water power to drive their windmills.

Attali sur notre responsabilité sociale

L'écrivain Jacques Attali écrit sur son blog un article nommée Un scandale français (version anglaise: A French scandal), datée 13.10.09. Quelques éxtraits:
Dans ce beau pays, nous parlons beaucoup de solidarité, nous nous glorifions de notre « modèle social français », parce que nous finançons par nos impôts et nos cotisations sociales ce que nous croyions etre notre devoir envers les plus faibles.
En réalité, nous ne sommes pas vraiment solidaires. Nous avons confié à l’Etat le soin de réparer les dommages de la vie, de la maladie à l’accident de travail. Mais notre empathie, notre altruisme, s’est émoussé, remplacé par une bonne conscience fiscale. En réalité, nous ne sommes plus du tout concernés par le sort de ceux dont nous finançons la prise en charge. Nous préférons ne pas les voir, laissant d’autres s’en occuper. Même s’il s’agit de nos proches.
De plus, nous ne vérifions pas nous-mêmes que ces structures publiques, ces gens que nous avons chargé de dépenser nos impôts, sont véritablement efficaces, et humains ; et nous déléguons aussi à d’autres gens, que nous payons pour cela, la responsabilité de contrôler la réalité de notre action sociale. [...]
Une société qui n’est pas loyale avec ses membres les plus fragiles est perdue ; une société qui confie à l’Etat non seulement le soin de protéger les plus faibles, mais aussi celui de les distinguer , de leur parler, de les écouter, de les comprendre, est déjà, qu’elle le veuille ou non, une société totalitaire. Et plus encore, une société qui a perdu la capacité de s’indigner est en fait résignée à ce totalitarisme ; même si s’y maintient, pour un temps, l’apparence de la démocratie.
On peut distinguer le même tendence ici en Finlande. Je suis d'accord qu'on confie à l'état et aux municipalités le soin des plus faibles, un soin que nous autres financions par nos impots. Mais nous ne pouvons pas payer pour renoncer notre responsabilité - nous autres citoyens sommes toujours responsables de ce que la société fait en notre nom !
Merci, M. Attali, pour nous apprendre ce lecon!

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 8

Artikel 8.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Hela förklaringen här.

John Vikström om ekonomi och medmänsklighet

Ärkebiskop emeritus John Vikström befarar att den ekonomiska recessionen och krisen skapar en bestående spänning mellan ekonomi och medmänsklighet i samhällets olika sektorer, speciellt inom sjukvården och åldringsvården. Detta rapporterar Kyrklig tidningstjänst (suomeksi täällä).
I sitt tal vid sjukhussjälavårdarnas rådplägningsdagar i Helsingfors på fredag (23.10.09) konstaterade Vikström att människor idag tycks ha olika pris och värde. Ett finskspråkigt sammandrag av talet finns här.
Å ena sidan kan människan anses vara värdefull enbart på basen av hennes mänsklighet. Den uppfattningen finns såväl inom religionen som inom humanismen påminde Vikström. Å andra sidan kan en människa anses vara värdefull på basen av vilken nytta hon gör.
Dessa två människovärden får olika betoning beroende på samhället och den ideologiska situationen. Det traditionella nordiska välfärdssamhället var ett jämställdhetens samhälle där alla människor hade samma värde, och därför skulle garanteras samma skydd och stöd.
– Då ett människovärde baserat på ren medmänsklighet betonades i det gamla välfärdssamhället betonas nu ett människovärde som baserar sig på nytta. I ett samhälle som styrs av nyliberalism och marknadsideologi har de som inte är lika nyttiga som andra, de gamla, sjuka, handikappade och arbetslösa, det lägsta värdet, sade Vikström.
John Vikström är en man som jag beundrar stort. Jag vill inte tala illa om hans efterträdare som snart själv går i pension - han har varit den bästa Jukka Paarma som vi någonsin har haft som ärkebiskop - men jag hoppas att både Johns son Björn Vikström, som om några dagar tillträder som biskop i Borgå, och den följande ärkebiskopen skall ha John Vikströms klarsyn, vishet och ryggrad. Och alla andra biskopar och andra ledare, förstås. Men det är nog att hoppas på för mycket; det finns inte en John Vikström på miljonen.

The Church of Sweden will perform same-sex weddings

The (Lutheran) Church of Sweden decided yesterday, 22.10.09, to allow same-sex weddings to be performed within the Church, starting as (surprisingly) early as November. The decision does not mean, however, that pastors that are consciencous objectors are forced to perform such weddings against their beliefs.
This decision has, not unexpectedly, kindled much critizism both from within and from without. Catholic and Orthodox groups have expressed their "sadness" in a joint statement, and the (Anglican) Church of England is worried about what this will do to the Porvoo Communion.
They are, of course, entitled to their opinions. This is, however, just that - a difference of opinion. There are many others that have been overcome or are ignored - sacraments, priesthood, apostolic succession, the role of the Bible and of tradition, the institution of the Pope, the roles of the Virgin Mary and the other saints etc. This one - the embracement, acceptance, non-acceptance or damnation of non-heterosexuals - is cumbersome because it is new, nothing more.
I welcome the Swedes' decision!
Ja till samkönade äktenskap (Kyrkpressen 22.10.09)
Svenska kyrkan godkände vigsel för par av samma kön (Kyrklig tidningstjänst 22.10.09)
Samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen hyväksyttiin Ruotsissa (Kirkon tiedotuskeskus 22.10.09)
Sweden allows gay couples to marry in church (PinkNews 22.10.09)
Wejryd: Inga präster ska tvingas att viga (Dagen 23.10.09)
Homoäktenskap i Kyrkan #1: Länkar (Antigayretorik 23.10.09)
Homoäktenskap i Kyrkan #2: I väntan på katastrofen (Antigayretorik 23.10.09)
Homoäktenskap i Kyrkan #3: Varför splittring just nu? (Antigayretorik 23.10.09)
Katolsk-ortodox reaktion på svenska kyrkans beslut (Charlotte Therese 23.10.09)