Anglikansk splittring: Vägen till Lambeth

Den första Lambeth-konferensen hölls år 1867. Redan då var det många som vägrade komma - endast 76 av de dåvarande 144 anglikanska biskoparna anlände. Den gången var orsaken till både sammankallandet av konferensen och bojkotten av densamma biskopen av Natal i Sydafrika, John Colenso. Den anglikanska kyrkan i Kanada var oroad över att Colenso tolererade polygami bland afrikanska konvertiter till kristendomen och dessutom ifrågasatte traditionella dogmer om nattvarden och om evigt straff.
Årets Lambeth-konferens, den fjortonde i ordningen, är inte så annorlunda, bara att situationen är geografiskt omvänd; då var det nordamerikanska anglikaner som oroade sig för utvecklingen i Afrika, nu är det afrikanska anglikaner som är upprörda över händelser i Nordamerika.
När den nuvarande ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, sammankallade 2008 års Lambeth-konferens, fanns det ett starkt tryck på honom att han skulle "o-inbjuda" den homosexuelle biskopen av New Hampshire, Gene Robinson, vilket han också gjorde. Samtidigt "o-inbjöd" Williams också Martyn Minns. Han blev vigd till biskop av ärkebiskopen av Nigeria, Peter Akinola, så att Minns skulle kunna utveckla en parallell kyrka till den episkopala (alltså anglikanska) kyrkan i USA, dit Robinson hör. Robinson bloggar förresten på Canterbury Tales from the Fringe.
Akinola blev upprörd över Williams strävan efter jämvikt, och antagligen också över att Williams inte gillade Akinolas närmast olagliga förfarande, så Akinola meddelade att han och andra nigerianska biskopar bojkottar Lambeth-konferensen. Denna inställning har spridit sig, så att också bl.a. de ugandiska och kenyanska anglikanska kyrkornas biskopar uteblir, liksom biskopar från många andra håll i världen, inklusive Williams' egen Church of England. Det finns dock kyrkor i tredje världen som uttryckligen har meddelat att de kommer att närvara i Lambeth, t.ex. kyrkorna i Malawi och i Hong Kong, och biskopar från de bojkottande kyrkorna som bojkottar bojkotten.
Några veckor innan Lambeth-konferensen skulle börja, samlades bojkottarna till en egen konferens i Jerusalem. Den kallades GAFCON, och den skrev jag om för en tid sedan.
Strax innan Lambeth uppstod ett nytt tvisteämne då den engelska kyrkans General Synod godkände principen att viga kvinnor till biskopar, vilket jag skrev om i förrgår. Också det beslutet födde splittring och bojkottmani.
Trots att biskop Robinson inte fick vara med vid själva konferensen, blev han ändå inofficiellt inbjuden till England för att predika och träffa sådana biskopskolleger som var intresserade av ett möte med honom (fast då utanför konferensen, förstås). Vid en gudstjänst där han predikade 13.7.08 blev han avbruten av en protesterare (protestant?) som dock snyggt tystades ner med psalmsång och sedan fredligt avvisades av värdfolket. I Amerika hade det kanske gått vildare till, men detta var ju England...
Och trots att Robinson inte var med, var den episkopala kyrkan naturligtvis väl representerad, med dess primas Katharine Jefferts Schori i spetsen. Sammanlagt skulle över 800 biskopar delta trots bojkotterna, så antalet anglikanska biskopar tycks ha ökat en smula sedan 1867.
Jag återkommer till resultaten från konferensen. Men jag skulle inte vilja vara ärkebiskop av Canterbury, det kan jag säga!
Lambeth-konferensens hemsida
Kyrkosplittringen är ett faktum (Kalles kyrkliga kommentarer 18.12.06)
Nyheter om anglikaner och hbt (Kalles kyrkliga kommentarer 27.6.07)
Uppdateringar om anglikanerna (Kalles kyrkliga kommentarer 23.8.07)
Anglican church head excludes gay bishop (Washington Blade 14.12.07)
Anglican Head: Gay US Bishop Still Barred (AP genom 365gay 14.12.07)
Archbishop: No Change Over Gay Bishop (AP genom Washington Post 14.12.07)
Gay bishop not welcome at Anglican meeting (PinkNews 14.12.07)
The head of the Anglican Church excludes gay and antigay bishop (Advocate News 14.12.07)
Williams affirms decision to exclude gay bishop from meeting (Washington Blade 21.12.07)
Uganda boycotts Anglican meeting (BBC News 14.2.08)
Ugandan bishops will boycott Lambeth conference (PinkNews 14.2.08)
Rowan Williams holding "secret" talks to avoid gay split (PinkNews 23.2.08)
Homosexuell biskop inte välkommen på kyrkomöte (Dagen 11.3.08)
Exclusion of gay US bishop could spur African bishops to change (ENI 12.3.08)
Gay bishop to attend Lambeth conference despite previous rejection (PinkNews 20.4.08)
A prayer for Gene and Mark (Washington Blade 20.6.08)
Anglicans invited to join bishops in Lambeth Bible studies (Anglican Journal 24.6.08)
Gay Kenyan Anglicans Send Strong Message to Lambeth Conference (UK Gay News 28.6.08)
Le thème de l'homosexualité est sur le point de faire imploser l'Eglise anglicane (Têtu 4.7.08)
The great Anglican divide (Sydney Star Observer 7.7.08)
Malawi Anglicans to shun boycott of Lambeth conference (ENI 8.7.08)
Malawi Anglicans won't boycott Lambeth (Anglican Journal 9.7.08)
Episcopal Leader To Explain Gay Stance To World Anglicans (The Canadian Press genom 365gay 9.7.08)
Schori to defend church to world's Anglicans (AP genom Advocate News 11.7.08)
Kenyan Anglicans to boycott Lambeth, HK primate urges dialogue (ENI 11.7.08)
The history of the Lambeth Conference (The Times 11.7.08)
As Lambeth beckons, Anglican rebels don't know if they are coming or going (The Times 12.7.08)
Dr Rowan Williams: Robust in the face of torment (The Telegraph 12.7.08)
Dr Rowan Williams' Anglican power to be tested at Lambeth Conference (The Telegraph 12.7.08)US gay cleric Gene Robinson 'received death threats' from England (The Telegraph 12.7.08)
Gay bishop Gene Robinson criticises Archbishop of Canterbury Rowan Williams (The Telegraph 13.7.08)
Gay clergy split is 'most perilous crisis' in Church's history (The Telegraph 13.7.08)
Archbishop Desmond Tutu warns Anglican leaders not to abandon tradition of tolerance (The Telegraph 13.7.08)
Gay bishop defies his Lambeth Conference ban (The Independent 13.7.08)
Gay US bishop fights exclusion from meeting (AP genom Washington Post 13.7.08)
Protest disrupts bishop's sermon (BBC News 13.7.08)
Heckle that symbolises Church split (BBC News 13.7.08)
Anglicans face divisions on women and homosexual clergy (ENI 13.7.08)
Gay US bishop on UK visit (BBC News 13.7.08)
Osäkerhet inför anglikanskt toppmöte (Kyrkans Tidning 14.7.08)
Anger, Love and Emily in Putney (Canterbury Tales from the Fringe 14.7.08)
Gay bishop forced to halt sermon after heckler calls him 'heretic' (The Independent 14.7.08)
Homo-biskops prædiken afbrudt (Kristeligt Dagblad 14.7.08)
Homosexuell biskop häcklad i kyrka (Dagen 14.7.08)
Barring gay bishop backfires (AP genom Advocate News 14.7.08)
Gay bishop Gene Robinson's 'sadness' over sermon heckler (The Telegraph 14.7.08)
Preaching to the converted (The Guardian 14.7.08)
Primate looks ahead to Lambeth with hope and anxiety (Anglican Journal 14.7.08)
Gay U.S. bishop fights exclusion from meeting (Washington Blade 14.7.08)
Gene protester pinned (Articles of Faith 15.7.08)
Anglikaanipiispa aikoo siirtyä katoliseen kirkkoon (Kotimaa 15.7.08)
Lambeth Conference opening on discordant note for Anglicans (ENI 15.7.08)
Lambeth boycott betrays our homophobic prejudice (The Standard 15.7.08)
Under God: The Case Against Anglican Schism (Washington Post 15.7.08)
Hver fjerde anglikaner boykotter konference (Kristeligt Dagblad 16.7.08)
Kenyan Anglicans 'break ranks', in England as Lambeth opens (ENI 16.7.08)
Quarter of world's Anglicans boycott conference (Reuters genom Washington Post 16.7.08)
Anglicans meet as schism threat looms (AP genom Washington Post 16.7.08)
L'église anglicane, divisée, se réunit à Canterbury pour une conférence clef (Têtu 16.7.08)
Anglicans hold once-a-decade summit in Britain (Washington Blade 16.7.08)
Editorial: Anglicans on the brink (The Dallas Morning News 17.7.08)

Schoolboy Howlers 3

The seventh commandment is "Thou shall not admit* adultery".
* commit

Rymdfarten är viktig för vår överlevnad!

I spalten Å andra sidan ingick i Borgåbladet 27.6.08 en fundering av chefredaktör Stefan Holmström, rubricerad Snaps och sill i heterosfären. Trots rubriken handlar spalten inte om sexualitet, utan om rymdfart; Holmström kommer med ironiserande sarkastiska gliringar mot den europeiska rymdstyrelsen ESA och mot dem som nappade på ESAs erbjudande om att söka till dess astronaututbildning. Det verkar som om Holmström skulle begå det vanliga misstaget att ställa de tio miljarder euro som en europeisk rymdstation skulle kosta mot de stora mängder u-hjälp som man kunde bekosta med samma summa.
Till det vill jag invända att även om EU inte skulle satsa tio miljarder på en rymdstation, är det (med den mänskliga naturen i åtanke) helt självklart att den eventuellt inbesparade summan INTE skulle satsas på u-hjälp! Jag håller med Holmström om att u-hjälp är viktigt och värdigt, men hans sätt att ställa den emot rymdfarten är befängt.
Rymdfart och utforskandet av världsrymden är av vikt av flera orsaker.
En är rent psykologisk. Öppnandet av nya vidder har alltid visat sig vara fruktbart för mänskligheten. Den amerikanska erövringen av västern på 1800-talet (med alla de motbjudande former som den tog) skapade en optimism och framåtanda i USA som varade i hundra år, tills Vietnamkriget knäckte ryggen på mycket av den amerikanska drömmen. När Nederländerna stod inför hotet om nationell utplåning genom den spanska överhöghet som man hade försökt (och, med facit i hand, lyckats) kasta av sig, var det ostindiefararna som på 1600-talet skapade en nationell optimism och ett välstånd som gjorde att det löjligt lilla landet klarade av stormaktens fiendskap. Bara för att nämna två exempel. Jag vill inte försvara de övergrepp som gjordes av amerikaner, holländare och andra, utan bara visa på den psykologiska betydelse som de nya vidderna fick. Samma betydelse kan rymden ha för vår allt mer globala civilisation; naturligtvis under ansvar att inte upprepa de misstag som tidigare har begåtts.
En annan orsak till vikten av rymdfarten är förstås de vetenskapliga rön som kommer att upptäckas. På lång sikt kan de inte ha annat än positiva följder för mänskligheten. Kunskap är makt, har det sagts, och större kunskap om vår omgivning ger oss större möjligheter att på ett fruktbart och hållbart sätt bygga en bättre värld. Återigen under ansvar, förstås.
Det som de som protesterar mot rymdfartens kostnader glömmer eller förtränger är dock de rent ekonomiska fördelar som rymdfarten ger. Då talar jag inte om järngruvor på Mars eller titangruvor på Titan, för sådant är fjärran. Däremot vill jag som exempel nämna en del av de vardagsfördelar som vi här i vårt land har fått genom det amerikanska Apollo-programmet och dess efterföljare, och som vi annars hade varit utan:
  • Satelliter (förstås) - väder, telefon, TV ...
  • Bärbar njurdialys
  • CAT-scan, alltså datoriserad undersökning av hjärnan
  • Ultraljudsundersökningar
  • Teflon
  • Kardborreband (kan ungdomar knyta skosnören längre? Det behövs ju inte...)
Återigen bara exempel, alltså!
Vi står inför ett vägskäl. Vi kan försöka lösa mänsklighetens problem med nuvarande medel och minskande resurser. Om vi följer denna väg kommer vi att märka att vi binder oss till en enda begränsad värld och till den själviskhet och kortsiktighet som har fört oss till den nuvarande situationen. Vi kan hamna in i allt större konflikter, stridigheter, krig, svält och sjukdomar och på så sätt få en (fruktansvärd!) lösning på svårigheterna. Den altruism som Holmström (och jag!) förespråkar är absolut nödvändig, men kommer endast att skjuta upp det oundvikliga.
Den andra vägen är att öppna nya horisonter, att låta den mänskliga nyfikenheten sträva till nya mål, och på den vägen - mer eller mindre av misstag - hitta oanade lösningar på de problem som nu plågar vår värld. En ökad satsning på utforskandet av världsrymden är inte science fiction, utan science fact; inte ett slöseri, utan tvärtom en lönande investering; inte att vända blicken från de verkliga problemen, men att försöka lösa dem på ett värdigt och fredligt sätt!

Luther on music

Beautiful music is the art of the prophets that can calm the agitations of the soul; it is one of the most magnificent and delightful presents God has given us.
- Martin Luther

Anglikansk splittring: General Synod

Jag fortsätter att beta av nyheter som flöt in under semestern. Anglikanerna höll tre viktiga samlingar, GAFCON (som jag bloggade om förra veckan), General Synod och Lambeth, för att nämna dem i kronologisk ordning. Den andra av dessa var nationell i England, medan de båda övriga var globala till sitt upplägg. Länkarna mellan dem är ändå starka.
Church of England, som (åtminstone i historiskt hänseende) kan kallas anglikanernas moderkyrka, godkände prästvigning av kvinnor år 1992, och 1994 prästvigdes de första kvinnorna. Som jämförelse kan nämnas att vi i Finland gjorde det samma 1986 respektive 1988. Några år senare tog vi följande logiska steg och godkände att kvinnor kan bli biskopar, även om vi fortfarande i praktiken saknar kvinnliga biskopar; en del kvinnliga biskopskandidater förekommer, men ännu har ingen blivit vald (dock är det biskopsval i S:t Michel i oktober; man kan alltid leva på hoppet).
Nåja, i "C of E" har detta andra beslut debatterats hårt under den senaste tiden, och 7.7.08 beslöt kyrkans General Synod (motsv. vårt kyrkomöte) att öppna också biskopsämbetet för kvinnor. Detta skedde med klara röstetal i alla tre "husen" - biskopar, präster och lekmän - och kompromissförslag som skulle ge den konservativa minoriteten specialrättigheter förkastades, vist nog. En ledare i the Guardian kom med en välformulerad motivering till varför:
The church has tried hard to find a way of accommodating the reactionaries who declare, as a matter of theological conviction, that they cannot receive the Christian ministry from women. All such objections, however, embody three propositions that are ultimately unacceptable. One is that the opposition of the minority should permanently prevent the will of the majority from being put into practice. The second is that extensive special treatment for the anti-women minority - whether in the form of separate or parallel male-only structures and appointments - inevitably demeans female clergy as being lesser bishops than men. The third is the underlying indignity itself of the belief that women are not made to be bishops. The synod's concession of a code of conduct - not yet drawn up - is as far as the church should go in making concessions to its conscientious objectors.
Det blir inte lätt för ärkebiskop Rowan Williams att gå vidare från detta, eftersom den minoritet som nu känner sig påtrampad skriker i högan sky och hotar att konvertera till katolicismen. Den romersk-katolska kyrkans ledning beklagar synodbeslutet; ordföranden för "Påvliga rådet för kristen enhet", kardinal Walter Kasper, säger att "Church of England har brutit med den apostoliska traditionen som upprätthållits av alla kyrkor av det första millenniet" och att beslutet "innebär ännu ett hinder för försoningsprocessen mellan Katolska kyrkan och Church of England". (Tydligen innebär "kristen enhet" i detta fall att alla skall anse såsom påvekyrkan, vilket betyder att uttrycket blir en sorts newspeak. Men katolikerna har ju statistiken på sin sida, förstås; den kyrkan är ensam större än alla andra kristna kyrkor tillsammans.) Också ortodoxa kyrkor har uttalat sig i liknande tongångar.
Dock har påven Benedictus XVI (enligt the Independent) markant tagit avstånd från att vilja ta emot anglikanska avhoppare en masse, utan stöder ärkebiskop Williams i hans kamp emot en splittring av kyrkan. The Telegraph tolkar saken tvärtom.
Men, såsom flera kommentatorer har konstaterat, synodens beslut innebär att den anglikanska kyrkan åter har blivit protestantisk. Och bland (andra) protestantiska kyrkor är mottagandet av denna nyhet varit betydligt mer positivt. Bl.a. har Lutherska världsförbundet kommit med ett välkomnande uttalande om att beslutet utgjorde närmande mellan anglikaner och lutheraner och avlägsnar ett störande moment från Borgå-gemenskapen.
Beslutet om att införa kvinnliga biskopar (vilket i praktiken kommer att ske först nästa decennium; åren 2012-15 har nämnts) hade påföljder vid Lambeth-konferensen en vecka senare.
Church leaders vote for women bishops (BBC News 16.3.08)
Vote on women bishops ordination (BBC News 27.3.08)
Church rejects women bishops bill (BBC News 2.4.08)
Report sets out roadmap for women bishops (The Times 28.4.08)
Women priests write protest letter to Anglican bishops (The Times 14.5.08)
Women priests say 'no' to women bishops at any price (The Times 14.5.08)
500 clergy set to desert Church over 'betrayal' on women bishops (The Times 16.6.08)
Church of England clergy plan mass exit over women bishops (The Times 1.7.08)
Church of England faces ruin over women bishops (The Times 5.7.08)
Church faithful may block the move for women bishops to stop the risk of defection by clergy (The Times 5.7.08)
Church in the lurch (The Independent 5.7.08)
Kvindelige biskopper kan føre til masseudmeldelse (Kristeligt Dagblad 5.7.08)
Church schism widens over women bishops (The Independent 6.7.08)
Women bishops shouldn't scare the Synod (The Telegraph 6.7.08)
Ordaining women bishops (The Times 6.7.08)
Leading article: The Church would do well to learn from Elizabeth I (The Independent 7.7.08)
Day of reckoning for Anglicans amid split over women bishops (The Times 7.7.08)
Church of England set to split over women bishops (The Telegraph 7.7.08)
Church of England to consider introducing 'super-bishops' to avert crisis over women (The Guardian 7.7.08)
Q&A: Vote over women bishops (BBC News 7.7.08)
FAQ: The issues facing the Church of England (The Guardian 7.7.08)
The Church of England is Protestant again (The Telegraph 7.7.08)
Anglican rebels 'in Vatican meeting' (The Independent 7.7.08)
True victory is never sweet. How can you celebrate what should always have been? (Of course, I could be wrong... 8.7.08)
Church of England votes to ordain women bishops (The Times 8.7.08)
Vatican expresses regret over Church of England vote for women bishops (The Times 8.7.08)
Women win bloody battle at the Synod (The Telegraph 8.7.08)
Tears as women bishops split looms (The Telegraph 8.7.08)
Anglicans Embroiled In New Controversy (AP genom 365gay 8.7.08)
Englannin kirkko hyväksyi naispiispuuden (Kotimaa 8.7.08)
Church vote backs women bishops (BBC News 8.7.08)
Anglican bishop debate rumbles on (BBC News 8.7.08)
The groups threatening to split the Church (BBC News 8.7.08)
Women bishops - good or bad idea? (BBC 8.7.08)
Church vote opens door to female bishops (The Guardian 8.7.08)
Church risks split as Synod votes to ordain women bishops (The Independent 8.7.08)
Anglikanskt ja till kvinnliga biskopar (Kyrkans Tidning 8.7.08)
Church of England votes to ordain women bishops (ENI genom Anglican Journal 8.7.08)
Klart med kvinnliga biskopar i anglikanska kyrkan (Dagen 8.7.08)
Engelsk kirke siger ja til kvindelige biskopper (Kristeligt Dagblad 8.7.08)
Vatican voices Synod vote concern (BBC News 8.7.08)
Bishop moves: women's progress in the Anglican church (The Guardian 8.7.08)
Women bishops are obstacle between Canterbury and Rome, warns Vatican (The Guardian 8.7.08)
Church of England OKs women bishops (Advocate News 8.7.08)
Church of England Confirms Support for Women Bishops (The Christian Post 8.7.08)
A Woman's Place is in the House ... of Bishops (God's Politics 8.7.08)
Dörrarna öppnas för kvinnliga biskopar! (Catholic Renewal 8.7.08)
Editorial: Speaking for England (The Guardian 9.7.08)
Church of England sa ja till kvinnliga biskopar (Dagen 9.7.08)
Vatikanen kritiserar anglikanskt beslut (Kyrkans Tidning 9.7.08)
Vatikaani pahoillaan Englannin kirkon naispiispuuspäätöksestä (Kotimaa 9.7.08)
Uro efter britisk ja til kvindelige biskopper (Kristeligt Dagblad 9.7.08)
Church of England bliver mere protestantisk (Kristeligt Dagblad 9.7.08)
Vatikanet beklager ja til kvindelige biskopper (Kristeligt Dagblad 9.7.08)
Vatikanen "beklagar" Church of Englands beslut (Dagen 9.7.08)
Anglikanska biskopar diskuterar samgående med Rom (Dagen 9.7.08)
Catholic and Orthodox warn Church of England on women bishops (ENI 9.7.08)
Church divided: Women bishops an obstacle to unity, Vatican warns (The Guardian 9.7.08)
Carrie Quinlan: Arguing over women bishops is childish (The Guardian 9.7.08)
Approval of women bishops may result in defections to Rome (The Independent 9.7.08)
De första förkunnarna var kvinnor! (Antigayretorik 9.7.08)
Män som gråter (Senapsfrön och fikonspråk 9.7.08)
Norway Lutherans praise Church of England on women bishops (ENI 10.7.08)
Bishop 'ready to defect to Rome' (BBC News 10.7.08)
Bishop of Ebbsfleet set to be first to leave Church of England over women bishops (The Telegraph 10.7.08)
Bishop to lead flock to Rome after synod vote (The Catholic Herald 11.7.08)
'Anglo-Catholics must now decide' (The Catholic Herald 11.7.08)
Lutherans Praise Anglican Support for Women Bishops (The Christian Post 11.7.08)
The vote for women bishops (Inclusive Church blog 14.7.08)
Pope rides to Rowan's rescue (The Independent 16.7.08)
Paul Vallely: Why the Pope is not rejoicing at the split (The Independent 16.7.08)
Benedict is encouraging Anglican converts (The Telegraph 16.7.08)
Ex-Anglican communities to become Catholic, Rome confirms (The Telegraph 16.7.08)
Poaching bad eggs (Of course, I could be wrong... 17.7.08)
Church of England unrest threatens to harm links with Vatican (The Guardian 20.7.08)
Lutherans Expect Stronger Ties with Anglicans After Women Bishops Vote (The Christian Post 27.7.08)
New directions (Of course, I could be wrong... 28.7.08)

Prästen och spårvagnen

- Vet du vad är det för skillnad mellan en präst och en spårvagn?
- Nej?
- När spårvagnen tappar tråden, stannar den.

Kina: Hua Huiqi

Från Voice of the Martyrs Canada:
Hua Huiqi, a Christian rights activist and house church leader, was evicted from his home by Public Security Bureau officers on July 2, [2008,] according to a July 2 report from China Aid Association. At approximately 8:30 p.m., the officers broke down the doors and locks of Huiqi's rental apartment with a hammer and forcibly entered the residence. They beat Huiqi's brother, badly injuring his eye. Huiqi and his family, including his 90-year-old father, were then forced onto the street with their furniture. The family is in search of a new home and is currently being hosted by a Christian family in Beijing.
The Chinese government has branded Huiqi and other human rights activists "troublemakers" and is reportedly determined to stop them from attending the Olympic Games in August. Authorities have expressed their intention to either detain Huiqi until September 20 or remove him and his family from Beijing until the Olympics is finished. (VOMC 9.7.08)
VOMC rapporterar om situationen i Kina här; det är inte upplyftande läsning. Jag har själv tidigare bloggat om Wu Guilan och Wang Zaiqing. Nu under OS kanske det finns påverkningsmöjligheter - eller så inte. VOMC ger tips om hur detta kan gå till, men i vilket fall som helst får vi ta det till högsta instans.
Be till Gud, menar jag.

Agathon 18

Varje gång hans tanke ville fördöma något han såg, brukade han säga till sig själv: "Agathon, det är inte din sak att göra det." På så sätt lugnade sig hans tanke.
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Kallelsetider

Texterna för Elfte söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Jer 6:16-19
Så sade Herren:
Slå in på vägarna från fordom,
fråga efter de gamla stigarna,
efter den rätta vägen.
Ta den vägen, och ni skall finna vila.
Men de svarade: "Det vill vi inte."
Jag satte väktare över er -
lystra när hornet ljuder!
Men de svarade: "Det vill vi inte."
Lyssna därför, alla folk,
lägg noga märke till vad som sker med dem!
Lyssna, jord:
Jag låter olyckan drabba detta folk,
en följd av deras onda anslag,
ty de har inte brytt sig om mina ord
och min lag har de förkastat.
Andra läsningen: Rom 11:17-24
Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna skall han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng: sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet; annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd.
Evangelium: Luk 4:23-30
Jesus sade till dem som hade samlats i Nasarets synagoga:
"Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också."
Sedan sade han: "Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman." Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.

Uppdateringar i Hbt-bibeln

Jag har gjort uppdateringar i några inlägg i Hbt-bibeln, nämligen de som behandlar Rom 1:26f, 1Kor 6:9f, 1Tim 1:10, 2Pet 2:6-8 och Jud v. 7.
Bara som info.

Pod: "Vett och etikett i kyrkbänken"

Visserligen är sommaren redan långt gången, men tematiken är ändå aktuell. Hur ska man bete sig i kyrkan?
Får man ha shorts i kyrkan? Kan man sätta sig var som helst? Måste man stiga upp då det är nattvard? Kan man fotografera från altarringen?
Har dina kyrkogångskunskaper rostat? Förbered dig för sommarens kyrkbesök genom att lyssna på denna pod! Redaktör Charlotta Lund, klipp Patricia Högnabba.
Charlotta intervjuade mig redan i början av juni och poden publicerades 11.6.08, men jag glömde bort saken ... men nu reparerar jag mitt misstag! Du kan lyssna här.

Veckans anekdot: Konfirmandteologi V

I undervisningen om bikten, berättade jag för konfirmanderna att den består av syndabekännelse och avlösning (alltså förlåtelsen).
När jag sedan ställde frågan om vilka biktens beståndsdelar är, var det en som föreslog syndabekännelse och "avslöjning", medan en annan talade om "utlösning"!
Det är förstås inte lätt med de främmande orden... men det senare förslaget var kanske inte helt o-tonårsaktigt...

Anglikansk splittring: GAFCON

Den anglikanska kyrkogemenskapen består av kyrkor och kyrkoprovinser runt om i världen (av naturliga skäl särskilt i områden som i något skede har varit under brittiskt inflytande), och den räknar ca 77 miljoner medlemmar. Därmed är den större än t.ex. de lutherska kyrkorna, som har drygt 50 miljoner.
Allt är ändå inte väl. Det har jag konstaterat upprepade gånger här på bloggen. Anglikanerna, som står under ärkebiskopens av Canterbury andliga ledarskap, hotas av splittring. Den nuvarande ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, för en heroisk kamp för att hålla flocken samlad, men det är en kamp på flera fronter, vilket förstås gör att det är svårt.
Speciellt gäller frågan för närvarande de homosexuellas ställning, symboliserad av inställningen till den homosexuelle biskopen i New Hampshire, USA, Gene Robinson.
Vart tionde år ordnar anglikanerna den s.k. Lambeth-konferensen (uppkallad efter ärkebiskopens palats). I juli i år var det dags igen. De konservativa (eller som de själva säger, evangelikala) meddelade dock att de bojkottar konferensen och ordnade en egen konferens i Jerusalem 22-29.6.08. Den kallades Global Anglican Future Conference, förkortat GAFCON (varför kommer jag att tänka på förkortningen Komintern?). Jag ska behandla konferenserna i kronologisk ordning - jag återkommer snart till Lambeth, innan det skall jag se på Church of Englands kyrkomöte, och behandlar alltså nu GAFCON.
Redan i fjol hotade de konservativa, under ledning av den nigerianske ärkebiskopen Peter Akinola, att bryta sig ut ur den anglikanska gemenskapen och grunda en egen parallell kyrka. Då backade de dock. Vid GAFCON tog de åter ett steg framåt på splittringens väg.
Akinola kom med uttalanden om att det inte finns något hopp för den anglikanska gemenskapen, som måste räddas från liberala avfällingar.
"Our beloved Anglican Communion must be rescued from the manipulation of those who have denied the gospel and its power to transform and save, those who have departed from the scripture and the faith."
Många biskopar, inte bara från de forna kolonierna utan också inom England, meddelade att de bojkottar Lambeth-konferensen. En av dem, den Pakistan-födde Michael Nazir-Ali, biskop av Rochester i England, motiverade det så här:
"I would find it difficult to be in Eucharistic fellowship with, and teaching the common faith alongside, those who have ordained a person [Robinson] to be bishop whose style of life is contrary to the unanimous teaching of the Bible and the Church down the ages."
De c:a 1.000 kyrkoledare, inklusive 300 biskopar och ärkebiskopar, som samlades i Jerusalem 22-29.6.08 ansåg sig representera 35 miljoner av de 77 miljoner anglikanerna (vilket på deras hemsida - intressant nog - beskrivs som "a clear majority"). De beslöt i sitt slutdokument att grunda vad de kallar A Fellowship of Confessing Anglicans ("En gemenskap av bekännande anglikaner", FOCA). FOCA är ett nätverk som har beskrivits som "en kyrka i kyrkan", och det har ett uttalat reformatoriskt budskap. Reformatoriskt i betydelsen att det eftersträvar en reform av den anglikanska gemenskapen, alltså, inte i betydelsen att det vill tillbaka till den (lutherska) reformation som den anglikanska kyrkan aldrig egentligen genomgick på allvar. FOCA kan ändå, om det vill sig illa, ha samma effekt på den anglikanska kyrkogemenskapen som den lutherska reformationen hade på den katolska kyrkan: splittring. Detta var något som Martin Luther inte eftersträvade; hur det är med krafterna bakom FOCA är jag inte lika säker på.
Ärkebiskop Williams är upprörd över detta försök att ta över den anglikanska gemenskapen och beskriver det som "problematiskt på alla sätt".
Rev. Richard Kirker, ledaren för The Lesbian and Gay Christian Movement (LGCM) anser att GAFCON var frågan om en maktkamp, och pekar ut rika högerkristna amerikaner som krafterna bakom detta försök att ta över den anglikanska gemenskapen. Han menar dock att FOCA inte kommer att bli långlivad. Vi får väl se.

Anglican realignment (Wikipedia)
Global Anglican Future Conference (Wikipedia)
Anglican dissidents plan 'parallel' church (PinkNews 13.6.07)
No breakaway church for opponents of gay acceptance (PinkNews 5.7.07)
The Anglican Church is divided, but not fatally (The Telegraph 19.6.08)
Nigerian Archbishop claims there is "no hope" for Anglican communion (PinkNews 20.6.08)
Akinola Prevented from Entering Jordan (Thisday 20.6.08)
English bishops snub Archbishop of Canterbury over homosexuality (PinkNews 21.6.08)
UK bishop 'will boycott Lambeth' (BBC News 22.6.08)
Anti-Gay Anglicans Refuse to Condemn Violence (Box Turtle Bulletin 23.6.08)
The conservative Church's desperation to stop the liberal tide could be damaging (The Telegraph 23.6.08)
Akinola calls Anglican leadership 'revisionist' (ENI genom Anglican Journal 24.6.08)
Nine Rwandan bishops attend anti-gay gathering in Israel (The New Times 24.6.08)
Nazir-Ali to boycott Lambeth Conference as 'matter of conscience' (ENI 25.6.08)
The Big Question: Is the Anglican Communion heading towards an inevitable split? (The Independent 25.6.08)
Konservativa anglikaner möttes i Jerusalem (Kyrkans Tidning 26.6.08)
Akinola Reaffirms Stand on Scriptural Root of Anglican Communion (Thisday 27.6.08)
Evangelicals decide to stick with Anglican Communion but fight gay ordination (PinkNews 29.6.08)
GAFCON meets the press (Episcopal Café 29.6.08)
Meet the FOCAS (Of course, I could be wrong... 29.6.08)
Anglican global network will fight for 'orthodox faith' (ENI 30.6.08)
Anglikaner bildar "kyrka i kyrkan" (Kyrkans Tidning 30.6.08)
Anglican Conservatives Launch New Challenge (AP genom 365gay 30.6.08)
Row, row, Rowan the boat gently up the creek (Of course, I could be wrong... 30.6.08)
Anglikanskt nätverk bildat i protest mot liberala krafter (Dagen 1.7.08)
Rowan Frets Anglican Challenge By Gay Foes (AP genom 365gay 1.7.08)
Rowan Williams condemns "breakaway" Anglicans (PinkNews 1.7.08)
Archbishop of Canterbury warns on 'orthodox' Anglican grouping (ENI 1.7.08)
Archbishop of Canterbury calls conservative Anglicans' proposals 'problematic' (ENI genom Anglican Journal 1.7.08)
Gay Christian group denounces breakaway Anglicans (PinkNews 1.7.08)
No one will distract us from the Holy Bible - Kolini (The New Times 1.7.08)
Anglican rebels 'punched gay rights activists' (The Independent 2.7.08)
Tatchell attacked at meeting of Anglican dissidents (PinkNews 2.7.08)
Gospel continues to be faithfully proclaimed, says Archbishop Hiltz (Anglican Journal 2.7.08)
LGBT Christians must toughen up says Bishop Robinson (PinkNews 2.7.08)
A very English coup - and the end of our national church (The Spectator 2.7.08)
Anglikaanikirkkojen ykseys kuilun partaalla (Kotimaa 3.7.08)
GAFCON and the Anglican Communion (Inclusive Church blog 3.7.08)
Quote of the day (Of course, I could be wrong... 3.7.08)
Konservativ fløj skaber ny splid i anglikansk kirke (Kristeligt Dagblad 3.7.08)
Ärkebiskop oroad över kyrklig splittring (Kyrkans Tidning 4.7.08)
How I was Denied Entry into Jordan - Akinola (Thisday 4.7.08)

Lehdistä poimittua 5

Mies löi liikuntarajoitteista miestä pankkiautomaatilla.
- Otsikko Koti-Kajaanissa

Böneämne: Förlossningskomplikationer

Jag fick idag ett textmeddelande med följande innehåll:
Be för Markus Ventins dotter Sara som fick en flicka i tisdags (1.7). Nu har komplikationer tillstött: Sara har fått problem med synen, och läkarna vet inte vad som orsakar det.
Be att de hittar orsaken. Be för Sara, Pontus och lilla Ronja.
Enligt uppgift har Sara nu mist synen på ena ögat.
Saras far Markus Ventin är kyrkoherde i Kronoby i Österbotten. Om det nu har någon betydelse i sammanhanget...
Uppdatering 7.7.08: Sara är nu helt blind och har flyttats till Helsingfors för undersökningar.
Uppdatering 11.7.08: Sara har en "propp" i synnerven. Situationen är oförändrad; hon är mycket svag och trött.
Uppdatering 15.7.08: Mamma Sara är tillbaka i Vasa sedan tre dagar, men hålls i karantän av rädsla för sjukhusbakterien. Hon är alltså isolerad från sin man och deras nyfödda dotter.
Uppdatering 16.7.08: Äntligen en vändning till det bättre! Sara har återfått lite av sin syn och är ute från isoleringen. Vi får tacka Gud för detta, men samtidigt fortsätta be för en fullständig tillfriskning.
Uppdatering 21.7.08: Familjen har varit hemma över veckoslutet. Sara ska på blodprov, och vi får hoppas att det ger resultat. Familjen har en blogg på bloggen.fi. Följ med också där!