Borgås kvotflyktingar

I Hbl 29.1.10 och i Bbl 30.1.10 ingick deprimerande artiklar om vår inställning till flyktingar. I Borgå är det bara de gröna som tycks ha råg i ryggen i den här frågan. "Svenska nordiska konstitutionella folkpartiet liberalerna" tycks - åtminstone på lokal nivå - frånsäga sig sitt ansvar. Usch!
Visst finns det ekonomiska aspekter, men vi kan ändå inte bara vifta bort frågan. Det ger en smak av populism, även om jag är säker på att t.ex. gruppordförandena Tapani Eskola (SDP) och Ulf Backman (SFP) baserar sina åsikter på en genuin omsorg om stadens ekonomi och ingalunda på populism.
Jag har i korthet diskuterat saken med de högsta tjänstemännen, men politiska diskussioner MÅSTE också föras, inte bara dessa undflyende formuleringar!

Viikon anekdootti: Toimelias isosisko

Kun saavuin kastekeskusteluun, oli kastettavan isosisko Vera, 4 v., minua vastassa kotiovella. Hän ilmoitti heti:
"Meidän Vivillä ei vielä ole nimeä!"
Väittämässä oli minusta sekä looginen kuperkeikka että teologinen erehdys. En kuitenkaan ruvennut siinä korjaamaan asiaa.
Kun itse kastepäivä koitti, ja siirryimme Porvoon tuomiokirkon sakastista alttarin toisella puolella olevaan kastekappeliin, Vera vastasi kulkuemusiikista. Hän kulki ensimmäisenä ja lauloi:
"Nyt pappi kastaa meidän Vivin! Nyt pappi kastaa meidän Vivin! Nyt pappi kastaa meidän Vivin! Nyt pappi ..."
Minua hymyilytti.

Thomas om en god människa

Man säger inte att en människa är god för att hon har ett gott förstånd, utan för att hon har en god vilja.

- Thomas av Aquino

Debatt om arvsynd och dop

Den svenskkyrkliga prästen Fredik Ivarsson har på sin blogg Senapsfrön några inlägg om dopet och arvsynden. Dessa begrepp verkar debatteras i Svenska Kyrkan för tillfället, och bra så; det är alltid bra att återvända till grundläggande kristna frågor. Få se vart debatten leder.
Hittills har kollega Fredrik publicerat inläggen
Strid om dopet? (11.1.10)
Varför döper vi barn? (13.1.10)
Dopet och arvsynden (21.1.10) och
Om arvsynd och arvhelighet (27.1.10).
Debatten går het i kommentarerna; ta gärna del i den.
Jag brukar själv ta upp frågan i samband med dop. Se som exempel ett doptal från 2007, där jag är rätt traditionell i dopteologin.

Lolcat Proud

funny pictures of cats with captions
see more Lolcats and funny pictures

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 17

Artikel 17.
1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.
Hela förklaringen här.

Queerteologi: 3 s e trettondagen, 1Kung 8:41-43

I största delen av Gamla testamentet behandlas främlingar, icke-israeliter, med stor skepsis och misstänksamhet. Det står visserligen i lagen att främlingar skall behandlas väl, men i praktiken verkar inställningen nog vara rasistisk. Det räcker inte med att tro på Israels Gud, man skall också kunna bevisa att man härstammar från patriarkerna och har blodsband till folket.
Men när Salomo ber vid invigningen av templet i Jerusalem, inkluderar han också utlänningar bland dem som borde få bönesvar om de ber till Gud vända mot templet. Här finns inga krav på annat än att man tillber Israels Gud. Ingenting nämns om blodsband, omskärelse, lydnad mot Mose lag eller annat som ofta inkluderas i omvändelsen till judendomen.
I största delen av kristenheten behandlas regnbågsfolket, icke-heterosexuella, med stor skepsis och misstänksamhet. Det står visserligen i evangeliet att vi skall älska vår nästa, men i praktiken verkar inställningen nog vara homofob. Det räcker inte med att tro på Israels Gud, man skall också kunna bevisa att man följer de ofta slumpmässiga regler som ledande kristna ställer upp.
Men...

Giftigt om samvetet

Hans samvete var rent. Han använde det aldrig.
- Stanislaw Jerzy Lec
citerad i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Open Doors rapporterar från Turkiet

Organisationen Open Doors Sverige publicerade 14.12.09 på sin hemsida en rapport med rubriken
Mer än hälften i Turkiet motarbetar icke-muslimska religiösa möten.
Ett utdrag ur rapporten:
Mer än hälften av befolkningen i muslimska Turkiet motsätter sig att medlemmar av andra religioner ska få hålla möten eller publicera material för att förklara sin tro, enligt en nyligen utfärdad undersökning. [...]
Ali Çarkoglu, en av två professorer vid Sabanciuniversitetet som genomfört studien, säger att icke-muslimska religiösa sammankomster i Turkiet inte är "riskfritt".
"Även i Istanbul, måste det vara svårt att vara icke-muslim," säger Çarkoglu.
Rapporten från förra månaden är en del av en studie som beställts av International Social Survey Program, en 45-nationers akademisk grupp som utför opinionsundersökningar och forskning om sociala och politiska frågor. Undersökningen visar hur religiös befolkningen är i vart och ett av 45 länderna.
Resultatet från den genomförda undersökningen kommer att släppas under 2010.

Pressklipp

Pedofili - ett problem också för kyrkan
"Vi borde ha gjort mer"
Rubrik i Kyrkpressen nr 2/10

Archbishop Elvis

This is actually rather funny:
Elvis may have long ago shuffled off this mortal coil, but his spirit still has a home at a Newmarket veterans' hall that stands in as a church.
That's where Archbishop Dorian Baxter has channelled the King of Rock `n' Roll each Sunday for seven years. An eclectic mix of more than 300 people gathered Sunday to mark the breakaway Anglican church's anniversary and celebrate what would have been Elvis's 75th birthday on Jan. 8.
But as Baxter, who also performs as impersonator Elvis Priestley, is quick to point out, the main reason they assemble in the Spartan surroundings of the Royal Canadian Legion hall is to praise God.
"We honour Elvis's commitment to the Lord," said Baxter, 59, who explained he first heard Elvis when he was 5 and has been "trying to sing like him for 54 years.
"Like Elvis, the King of Rock 'n' Roll, we worship Jesus, the King of Kings."
It's perhaps not my cup of tea, to quote MadPriest, but at least it's not boring...
The report came from The Star (Canada), that published it on January 18.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 16

Artikel 16.
1. Fullvuxna män och kvinnor har rätt att utan någon inskränkning med avseende på ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. Män och kvinnor skall ha samma rättigheter i fråga om äktenskaps ingående, under äktenskapet och vid dess upplösning.
2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och statens skydd.
Hela förklaringen här.

Ala-asteen koevastaus

Neekereillä on musta iho, mutta ei ole hienoa sanoa sitä ääneen.

Predikan av biskop Kyrillos och Kalle kaplan

Jag ska predika i morgon söndag i högmässan i Borgå domkyrka. Jag har suttit mest hela dan och kämpat och skrivit. Normalt är det inte så här jobbigt.
Men det bidde en predikan till slut. I förberedelserna har jag läst vad kyrkofadern Kyrillos av Alexandria (376-444) hade att påstå om bröllopet i Kana - och det märks på slutprodukten...

Humanity or tyranny?

We can move in the direction of justice, but if our personal relationships don’t become more human, we haven’t moved in the direction of the reign of God and, in the long run, we will discover that our point of arrival is just another form of tyranny.
- Arturo Paoli
as quoted on God's Politics

Kyrkoherde bad domkapitlet "dra åt helvete"

Kyrkoherden i västnyländska Pojo finska församling, Juha Molari, har blivit anmäld till domkapitlet i Esbo stift. De två klagomålen gäller kyrkoherdens texter på webben samt hans påstådda uppträdande i kyrklig dräkt i en demonstration. Klagomålen har lämnats in av två personer i föreningen Pro Karelia, som arbetar för återbördandet av ryska Karelen till Finland.
Jag anser själv att vi inte behöver några gränsjusteringar, men det är inte det som detta gäller. Molari har enligt domkapitlet kommit med uttalanden av följande slag (i min fria översättning):
…Pro Karelia –sekten har en sadistisk pervers tendens…; Pro Karelias exempel frambringar många andra slags hemskheter…; Sekten uppehåller alltså hatet…; Pro Karelia är en grupperng som marknadsför hat…; Ett mindre känt drag hos hatet är lömskheten, alltså hot som sker i enrum; den revanschisiska hatsekten och dess hotprogram; ett uttalande om att vissa reportrar borde skäras upp och kastreras; ett påstående om att en viss tidigare Republikens president hade förtjänat att bli hängd; påståenden om att församlingsrådet ljuger; ett uttryck om domkapitlets extrema galenskap och praktiserande av orätt; samt obscena uttryck.
Enligt församlingsrådet har Molari förorsakat en förtroendekris mellan kyrkoherden och församlingsrådet.
Esbo domkapitel beslöt 12.1.10 att fallet ska undersökas av stiftets disciplinombud. Förslag om disciplinära åtgärder ska bli klara under våren. Under tiden får Molari fortsätta som kyrkoherde i Pojo.
Hufvudstadsbladets pappersupplaga citerar Molari, som säger att han inte bryr sig om vad domkapitlet besluter. "Domkapitlet kan dra åt helvete. Jag kommer inte att respektera biskop Mikko Heikkas beslut från april 2009 att jag måste avgå från prästämbetet. Detta blir en stor konflikt. Skriv att jag kräver biskopens avgång."
Domkapitlet å sin sida anser att Molaris värderingar är olämpliga för en präst. De strider mot prästeden och de löften han avlade då han tillträdde som kyrkoherde.
Det hela verkar extremt. Själv vet jag ändå inte mer än vad som har framkommit i media, så jag kan inte ta ställning till om rapporteringen är tillspetsad och i så fall hur mycket.
I rapporteringen talas det oftast om "kyrkoherden i Pojo" eller "Pojo församling". Detta är vilseledande, eftersom det finns två församlingar på orten. Här rör det sig om Pohjan suomalainen seurakunta (Pojo finska församling); Pojo svenska församling, som hör till Borgå stift, och dess kyrkoherde Johan Westerlund har ingenting med denna härva att skaffa.
Pohjan kirkkoherra Juha Molarin kantelu lähetetään kurinpitoasiamiehen tutkittavaksi (Kirkon tiedotuskeskus 12.1.10)
Stiftsombud utreder Pojoherdens uttalanden (YLE 13.1.10)
Utredningsman tar sig an Pojoprästen (Hufvudstadsbladet 13.1.10, s. 6)
Klagomål mot Molari utreds (Västra Nyland 13.1.10)

Lolcat - Oh no!

funny pictures of cats with captions
see more Lolcats and funny pictures

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 15

Artikel 15.
1. Var och en har rätt till en nationalitet.
2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.
Hela förklaringen här.

Intervju i jubilerande Kp

Kyrkpressen fyller 40 år. Det första numret utkom i januari 1970.
I det numret ingick en bekymrad ledare av Asser Stenbäck, som behandlade det nya förslaget till äktenskapslag i Sverige. Håret skulle resa sig på läsarnas huvuden - men idag ser vår äktenskapslag ungefär ut som det dåtida svenska förslaget.
Inspirerad av detta intervjuade Sofia Torvalds mig om äktenskap och skilsmässa. Intervjun ingår på s. 21 i jubileumsnumret 1/2010.

Giftigt svar på inbjudan

En fin engelsk dam skickade en gång George Bernard Shaw ett meddelande där det stod att hon skulle vara hemma mellan 16.30 och 18.30 följande torsdag. Han svarade snabbt:
- Det kommer jag också att vara.
Ur Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind