Frågespalten XXXIX: Baptismen och lutherdomen

Jag fick en fråga om skillnaderna mellan baptismen och lutherdomen. Jag svarade:
Det finns skillnader i tron och i organisationen, men som alltid mellan kristna kyrkor är likheterna viktigare än skillnaderna.
Men skillnader finns alltså. Du nämner dopet – vi praktiserar barndop, medan baptisterna har troendedop.
Baptisterna är i allmänhet organiserade enligt ett kongregationalistiskt system (med några få undantag), medan lutheranerna är episkopala. ”Episkopal” betyder ett system där det finns biskopar, som styr stift, där församlingarna ingår. Biskoparna viger och tillsätter också präster. Baptistförsamlingarna är däremot självständiga och styrs av varje enskild kristen som har rösträtt. I allmänhet finns det inte några t.ex. nationella organisationer med bestämmanderätt över församlingarna; det kan finnas samarbetsorgan, men det är en annan sak. Detta leder också till att det finns en mängd nyanser i tro och praxis mellan de olika församlingarna.
Baptisterna och lutheranerna har samma två sakrament, dopet och nattvarden, men de tolkas olika. Medan lutheranerna anser att dopet är en rening från arvsyndens följder och att vi i nattvarden möter Jesus i fysisk form, har baptisterna en symbolisk sakramentssyn.
Vidare anser baptisterna traditionellt att det är viktigt att separera kyrka och stat.
Detta i all korthet. På Wikipedia kan du läsa mer, t.ex i artikeln Baptism (på svenska) och artikeln Baptist beliefs (på engelska).

Intelligens och obetydlighet

Det finns personer hos vilka intelligensen bara är till för att dölja deras obetydlighet.
- Pär Lagerkvist
citerad i Hufvudstadsbladet 16.8.08

Bloggpaus

Jag är på skribaläger 22-29.6, och håller bloggpaus under tiden.
Njut av sommaren - och kolla kanske in Skribabloggen emellanåt!

Förbön: Veera, 11 år, med leukemi

Veera, 11 år och bosatt i Sverige, har insjuknat i akut leukemi. Inga prognoser finns ännu. De har tagit ryggmärgsprov i går (18.6.09) och på måndag (22.6.09) ska de operera in en dosa i henne att ge medicinen genom.
Be för Veera och hennes familj!

Glad Johanne!

Om Johannes döparen:
"Han skall bli stor inför Herren;
vin och starka drycker skall han aldrig dricka,
han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet."
(Luk 1:15)
Pysykää veden pinnalla
mutta Hengen syvyyksissä!
Hyvää Jussia!
Be filled with the Spirit, my friends,
rather than with too much spirits.
Happy Midsummer!

About dogs and people

If I have any beliefs about immortality, it is that certain dogs I have known will go to heaven, and very, very few persons.
- James Thurber
as quoted by the Episcopal padre

To die for

If a man hasn't discovered something that he will die for, he isn't fit to live.
- Martin Luther King Jr.

Om familjerådgivningen

Familjerådgivarna gör en stor insats i det tysta i vårt samhälle. De är både en förebyggande och en vårdande instans när det gäller kriser och våld inom familjerna. Redan nu är våld mot makar och barn alltför vanligt; redan nu är frekvensen av omhändertagna barn alltför hög; redan nu är skilsmässostatistiken bedrövande. Hur vore det om inte familjerådgivare fanns?
Ändå är denna verksamhet inte särskilt dyr i drift. För att ta ett exempel: I Borgå upprätthålls familjerådgivningscentralen av Borgå kyrkliga samfällighet och Borgå stad, och betjänar också åtta andra kommuner i området. Stadens andel av kostnaderna är 131.000€. Detta kan jämföras med t.ex. kostnaderna för omhändertagande av barn, som rör sig kring sex miljoner euro (4,8 M€ år 2007). Om staden slopar sitt understöd till familjerådgivningscentralen, vilket torde vara i faggorna, blir frågan: Hur mycket stiger andra kostnader? Med mer än 131.000€? Helt säkert. Men med hur många miljoner?
Det enda som är säkert är att staden inte gör någon nettoinbesparning genom att skära i förebyggandet av problemsituationer. Detta gäller familjerådgivningscentralen, och det gäller också på andra håll.

Poliitikon iltarukous

Jumalani, anna sanojeni olla makeita ja tuoreita, sillä voi olla, että huomenna joudun syömään ne.

Says God

And it came to pass that God visited the earth, and He did behold a series of billboard ads attributing to Him utterances of such banality that they would never pass His lips in a billion years. And it came to pass that God in His wrath considered a libel suit, but in the end opted simply to mount a cantankerous, self-contradictory ad campaign of His own...

I never said, "Thou shalt not think."
—God

Okay, you've got multiplying down. Now let's try replenishing for a while.
—God

I don't care who started it. Just stop it.
—God

If you seek to know my ways, read a science book.
—God

You'd better have stopped fighting by the time I get back, or you're all grounded.
—God

Six days? Yeah, right. I'm a scientist, not a magician.
—God

E=mc². Yeah, that's one of mine.
—God

The dinosaurs didn't believe in you either.
—God

Excuse me? Where do you see my name on the front of the Bible?
—God

Only six thousand years old? Oh, that's a good one.
—God

Just look at this planet! Do you expect me to clean this up?
—God

I love Marilyn Manson, too. Maybe more than I love you.
—God

Here's a clue—if they say they're doing it in my name, they're lying.
—God

I gave you a bigger brain for a reason. Start using it.
—God

Want to know how old the earth is? Ask the earth, not the Bible.
—God

If you don't clean this place up, you won't get another millennium.
—God

I don't blame video games when my children start shooting each other.
—God

I like to kick things off with a bang. A Big Bang.
—God

If you didn't hear it straight from my lips, take it with a grain of salt.
—God

All this will someday be your children's.
—God

There is no such thing as killing in my name.
—God

Stop smirking. I'm talking to you, too.
—God
Thanks to Ad Hoc and Karin!

Havel on hope

I am not an optimist, because I am not sure that everything ends well. Nor am I a pessimist, because I am not sure that everything ends badly. I just carry hope in my heart. Hope is a feeling that life and work have a meaning. You either have it or you don't, regardless of the state of the world that surrounds you. Life without hope is an empty, boring and useless life. I cannot imagine that I could strive for something if I did not carry hope in me. I am thankful to God for this gift. It is as big a gift as life itself.
- Vaclav Havel
as quoted on Musings of an episcopal padre

Svar om nyårsraketer - Vastaus uudenvuodenraketeista

Stadsstyrelsen 01.06.2009
11 SVAR PÅ KARL AF HÄLLSTRÖMS MOTION OM NYÅRSRAKETER

Ledamot Karl af Hällström har väckt en motion om nyårsraketer. Han föreslår att de inte ska överlåtas till köparen före kl. 15 på nyårskvällen. Han önskar att de störningar som raketerna medför därigenom kunde minimeras.
Enligt förordningen om explosiva varor är minutförsäljning av explosiva varor förbjuden från den 1 till den 26 december om inte köparen har ett skriftligt godkännande av brandchefen för användning av fyrverkeripjäser. Fyrverkeripjäserna ska överlåtas i affären direkt till kunden.
Fyrverkeripjäser får således säljas från 27.12. Om man vill att bestämmelsen ska ändras i fråga om klockslaget, bör detta ske så att förordningen ändras. Samma sak gäller för begränsning av försäljningen så att den skulle börja först 31.12 kl. 15.00.
Kaupunginhallitus 01.06.2009
11 VASTAUS KARL AF HÄLLSTRÖMIN VALTUUSTOALOITTEESEEN KOSKIEN UUDEN VUODEN RAKETTEJA

Valtuutettu Karl af Hällström on tehnyt aloitteen koskien uuden vuoden raketteja. Hän ehdottaa, että niitä ei luovutettaisi ostajille ennen kello 15:ta uuden vuoden aattona. Hän toivoo, että raketeista aiheutuva häiriö saataisiin siten minimoitua.
Räjähdeasetuksen mukaan ilotulitusvälineiden vähittäismyynti on kielletty joulukuun 1. ja 26. päivän välisenä aikana, jollei ostajalla ole palopäällikön kirjallista hyväksyntää ilotulitusvälineiden käyttöön. Ilotulitusväline tulee luovuttaa myymälässä suoraan asiakkaalle.
Ilotulitusvälineitä saa siis myydä 27.12. alkaen. Mikäli tähän määräykseen haluttaisiin tarkennuksia kellonaikojen suhteen, tulisi se tehdä asetusta muuttamalla. Sama koskee myynnin rajoittamista siten, että se olisi mahdollista vasta 31.12. klo 15.00 alkaen.

Lehdistä poimittua 19

Rattijuoppo kaahasi sataa poliisia karkuun.
- Otsikko Warkauden Lehdessä

Penguins, penguins, penguins...

Penguins! Endearing creatures that seldom get eaten by polar bears, of geographical reasons. I've come across them in a few different contexts lately.
One example is the story of the two male Humboldt penguins, Z and Vielpunkt (picture), who are raising a chick together in the "Zoo am Meer" zoological park in Bremerhaven, northern Germany. The proud fathers are one of three homosexual penguin pairs at the zoo. They assumed the role of surrogate parents when an egg was cast aside by a heterosexual pair. The zoo has tried to have gay birds incubate an egg before, but this is the only occasion it has worked.
The story has appeared at least in the Huffington Post and the Local (Germany), and on Of course, I could be wrong... and the Pet Blog during the first days of this month of June, 2009.
I found another charming story about penguins on Of Course I Could Be On Vacation...:
Touching Penguin Ritual
Did you ever wonder why there are no dead penguins on the ice in Antarctica - where do they go? Wonder no more!!!
It is a known fact that the penguin is a very ritualistic bird which lives an extremely ordered and complex life. The penguin is very committed to its family and will mate for life, as well as maintaining a form of compassionate contact with its offspring throughout its life.
If a penguin is found dead on the ice surface, other members of the family and social circle have been known to dig holes in the ice, using their vestigial wings and beaks, until the hole is deep enough for the dead bird to be rolled into and buried.
The male penguins then gather in a circle around the fresh grave and sing: "freeze a jolly good fellow."
(Actually, I have some small doubts about the veracity of the last statement. Is this a penguin story or a shaggy dog story, one might wonder. The answer, however, is obvious.)

Pressklipp 18

Gynekolog hittade knarkgömma.
- Örebrokuriren
(Var undrar man genast?!)

Lesbisk reformert pastor vigd i Schweiz

Den franskskpråkiga schweiziskan Marianne Weymann (bilden) blev för ett drygt år sedan, 13.4.08, vigd till pastor i Église protestante de Genève för arbete inom Église évangélique réformée du canton de Vaud, lite inåt landet från Geneve till. Hon arbetar nu i församlingen Terre Sainte ("det Heliga Landet") i Céligny.
Det som är intressant i detta, och som gör att jag ville blogga om saken, är att pastor Weymann är lesbisk och att kyrkans representanter hela tiden har varit medvetna om detta. Inga skelett som kommer ur garderoben här inte! Visserligen är detta första gången det sker, men ändå.
Pastor Weymann var med redan år 1988 om att i Geneve grunda gruppen C+H (Chrétien-ne-s et Homosexuel-le-s) för kristna, homosexuella och kombinationer därav. Tjugo år senare hade EPG ändrat inställning, och hon kunde bli konsekrerad (som termen lyder där). Bra jobbat! Guds rika välsignelse önskar jag pastor Weymann och hennes arbetskamrater!

Laugh or die!

You don't stop laughing because you grow old. You grow old because you stop laughing.
- Michael Pritchard
as quoted on Bailey's Buddy

Förbönsämne: 62-åring i bilolycka

En 62-årig man från Borgå krockade i söndags (7.6.09) in i ett träd med sina unga söner i baksätet. Läget för pojkarna är ganska bra, de är ännu chockade och trötta, men har bara mindre skador. Fadern själv fick däremot mycket allvarliga skador och ligger på intensiven på Tölö sjukhus. Läget är mycket kritiskt just nu, och nu hänger mycket på om han kan börja andas själv igen, annars kan de inte göra något mera.
Be för honom och för hans familj!

EU-valsenkätens resultat

Jag lade upp ett par enkäter 19.5.09. Den ena, den om EU-valet, är nu avslutad av förekommen anledning. De 31 röster som avgavs på den fördelade sig som följer:
Vänsterförbundet 6 (19%)
SDP 2 (6%)
SFP 7 (22%)
Gröna förbundet 2 (6%)
Centern 0 (0%)
Samlingspartiet 4 (12%)
KD / Sannfinländarna 9 (29%)
Något annat 0 (0%)
Jag röstar inte 1 (3%)
Det riktiga valresultatet blev detta:
Samlingspartiet 23,2% - 3 mandat
Centern 19,0% - 3 mandat
SDP 17,5% - 2 mandat
Gröna förbundet 12,4% - 2 mandat
Sannfinländarna 9,8% - 1 mandat
SFP 6,1% - 1 mandat
Vänsterförbundet 5,9% - 0 mandat
KD 4,2% - 1 mandat
övriga 1,8% - 0 mandat
(soffliggare 59,8% - 0 mandat)
Om vi tar "den oheliga alliansen" mellan KD och Sannf som en helhet, gav den 13,9% och 2 mandat. Kristdemokraternas "tekniska valförbund" lönade sig alltså; utan det hade de kammat noll. Nu återstår det att se vad det långsiktiga resultatet mellan Mefistofeles och Faust blir för Fausts del.
Men tillbaka till enkäten. 31 röster är alldeles för lite för att kunna ge någon vetenskaplig tyngd åt undersökningen - felmarginalen blir enorm - men för ro skull kan vi ju se vilken mandatfördelningen kunde ha blivit här på bloggen. Vi tar bort soffliggarrösten, vilket gör att procenttalen ändrar:
KD / Sannfinländarna 30% - 4 mandat (3,9)
SFP 23,3% - 3 mandat (3,0)
Vänsterförbundet 20,0% - 2 mandat (2,6)
Samlingspartiet 13,3% - 2 mandat (1,7)
SDP 6,6% - 1 mandat (0,9)
Gröna förbundet 6,6% - 1 mandat (0,9)
Centern 0,0% - 0 mandat
Övriga 0,0% - 0 mandat
Hur mandaten i d. o. alliansen fördelas kan inte utläsas av denna undersökning, eftersom rösterna inte specificerades. I det riktiga valet fick Sannf 70% och KD 30% av valförbundets röster, vilket här skulle innebära en mandatfördelning på 3-1 (egentligen 2,8-1,2, men det är svårt att dela människor, t.o.m. politiker, i tiondelar).
Vinnare i enkäten jämfört med valet vore alltså Sannf, SFP och VF (+2 mandat), förlorare Saml, SDP och Gröna (-1 mandat) samt C med hela -3 mandat. KD:s mandat är oförändrat.
Men detta har förstås inget reellt värde, utan endast underhållningsvärde.
Vad gäller enkäten om biskopsvalet pågår den ju hela sommaren, så eventuellt hinner det komma in tillräckligt med röster för att man ska kunna utläsa något ur den...

Lolcat Zarathustra

LGBT bishops - ecumenical problems or possibilities?

Now, there are two of them.
In 2003, Gene Robinson was elected Bishop of New Hampshire within the Episcopal Church in the USA (TEC), and a couple of weeks ago, Eva Brunne was elected Bishop of Stockholm within the Church of Sweden. Both +Gene and +Eva are homosexuals.
This has created quite an uproar in some circles, and many arguments have been used in attempts to show how wrong this is. I won't bore you with them all; my readers are surely well aware of them.
One argument does have some merit to it, namely the argument that this will impede ecumenical relations between churches, especially between Protestant and Orthodox churches, but also between Western and Third World Protestant churches. The Danish Christian newspaper Kristeligt Dagblad published an article about the issue on June 6, and the Swedish blogger Per Westberg commented on the article the same day.
There is, admittedly, a rift between the Orthodox and many Protestant churches. This rift has, however, officially been in existance since 1054, even before any Protestant churches existed, and unofficially several centuries longer. This is, of course, a shame. During the ecumenical processes of the last half-century or so, attempts have been made to bridge the gap, but success has only been minor and has concerned details. The main achievement of the ecumenical discussions have been the discussions themselves. And I'm not running them down; being able to sit at the same table and discuss issues calmly is a very good thing in itself.
But when Conservatives on either side accuse proponents of female clergy or homosexual rights of sabotaging the ecumenical relations, they are, surely, exaggerating. Far greater questions lie on the table - the Eucharist (or Communion, if you prefer), the Filioque dispute, the status of the Saints etc. Since we haven't been able to solve these - or even make a dent - why protest so vocally over the minor questions that have been raised now?
I doubt that the real issue at hand is Ecumenism; Ecumenism is apparently only being used as yet another argument in the attempt to bury the questions of women's and LGBT rights.
The relations between Protestant churches can also be affected. This is already the case within the Anglican community, where several African church leaders, notably the Nigerian Archbishop Peter Akinola, are actively working against TEC and +Gene. ++Peter is even leading a secessionary movement, taking seceding American parishes and dioceses under his wing, in open defiance of Anglican structure and tradition.
African Lutherans are probably in the same mind frame. This was seen in 2005, when bishop Walter Obare of the Evangelical Lutheran Church in Kenya ordained a Swede, Arne Olsson, as bishop of the splinter movement Missionsprovinsen (the Missionary Province), which had come into being as a reaction to the alleged liberalism of the Church of Sweden. No big reactions on the election of +Eva have yet been heard, but it's probably just a matter of time.
The problems have been there all along, but the development during the last decades have been detrimental, I must admit.
What is, however, the core issue here? Can ecumenical relations exist, if they mean that one of the churches involved has to pretend to be something it isn't? Shouldn't we rejoice in that which is common to us all, and agree to disagree about that which is not? Shouldn't the love of God and the grace of our Lord Jesus be enough as common ground for us to stand on?
Why should the relatively minor questions about human sexuality be elevated to such heights, and be allowed to carry the blame for wrecking the relationships between Christians? That is absurd. At the bottom of it all lies different attitudes toward those who are different, different attitudes with mainly cultural, not religious, background. If these questions are raised now, instead of being swept under the rug as before, is it the question raiser or the rug sweeper that should be blamed for the increased tension?
Neither, I hope - since they both should sit at the table addressing these issues, too...

Sitting on the fence

The most evil thing about sitting on the fence is that you have to erect the fence first.
- Rev. Jonathan Hagger
a.k.a. MadPriest

Lottas insändare om privata dagis

Min syster Lotta har skrivit en insändare som publicerades i Hufvudstadsbladet 6.6.09. Den behandlar förstås situationen i Helsingfors, men samma situation kan uppkomma också annanstans. Därför publicerar jag den, med hennes tillstånd, även här.
Hur prioriterar staden?
Nu ska vi föräldrar bli dagisföretagare, föreslår Helsingfors stad. Vilken befängd idé. Samtidigt som mammor anklagas för att jobba för mycket ska vi alltså lägga vår lilla fritid på att på amatörbasis sköta administrationen av ett dagis. Vem som helst inser att det är förnuftigare om vi låter proffsen sköta dagisen.
Resultatet kommer i stället att bli att vi blir tvungna att söka oss till stadens egna dagis, och när efterfrågan på dem ökar blir staden tvungen att skapa nya svenska dagisplatser. Hur kan det bli billigare, undrar jag.
Till saken hör att Barnavårdsföreningens dagis håller mycket hög standard. Åtminstone Arbetets vänners dagis, som är det dagis som jag har erfarenhet av, har t.ex. ett eget kök med god och näringsrik mat. Personalen är kunnig och vänlig, och jag ser bara fördelar med att dagiset är litet. Jag har också varit mycket imponerad av de resurser som Barnavårdsföreningen kunnat erbjuda barn med specialbehov.
Besparingarna verkar den här gången främst drabba de svenska dagisen. Men en jämlik service innebär tyvärr inte att de svenska och finska enheternas kostnader ska vara lika stora per barn – en jämlik service innebär att barnen får samma servicekvalitet per capita.
När staden försöker göra besparingar borde den göra det på något område där inte barn (eller andra svaga individer, t.ex. äldre eller handikappade) drabbas. Och om man ska spara, måste man välja ett objekt där man verkligen sparar, och inte bara flyttar kostnaderna från en post till en annan.
Tyvärr är det för sent nu, men kunde man inte i stället exempelvis ha firat invigningen av Nordsjö hamn i fjol med en budget på 32 000 euro. För de pengarna hade man fått en riktigt fin tillställning. Men festen kostade 732 000 euro! Hur prioriterar staden egentligen?

Charlotta af Hällström-Reijonen
tvåbarnsmamma, Helsingfors

Worst one, ever 7

The pod vegetables I bought for the gumbo I was making were so-so. They were medi-okra.

Präst och politiker?

Som bekant är jag aktiv i kommunalpolitiken i Borgå, samtidigt som jag jobbar som präst i den svenska församlingen på orten. Besök min politiska hemsida här.
Under 2008 engagerade sig kyrkoherden i Vilhelmina i norra Sverige, Ronny Thellbro, i en fråga som på det lokala planet födde starka känslor för och emot. Det gjorde att det var många församlingsbor som var missnöjda med sin kyrkoherde (liksom många som var nöjda, förstås). Läs Kyrkans Tidning 10.11.08 och 14.11.08 samt Thellbros blogg.
Nu under EU-valet har den ortodoxe prästen Mitro Repo ställt upp som kandidat för SDP, och som reaktion på detta har det ortodoxa biskopsmötet befriat honom från prästämbetet ("avkragat" honom) för den tid han är politiskt aktiv. Detta har naturligtvis gett fader Mitro en hel del synlighet och gratisreklam - och det är inte alls uteslutet att han blir invald i parlamentet nu på söndag.
Med detta i bakhuvudet har Lucas Snellmanpod.fi intervjuat kyrkoherden i Ekenäs svenska församling, Anders Lindström, som i 16 år var engagerad i kommunalpolitiken på sin ort och dessutom ställde upp i riksdagsval. Han får frågan: Är det möjligt för en präst att tjäna två herrar? Lyssna på intervjun här.
Och kom ihåg att utnyttja din rösträtt...

That's bad!

My short-term memory is not as sharp as it used to be.
Also, my short-term memory's not as sharp as it used to be.
Thanks to Wounded Bird!

Bibeln räddar liv!

I slutet av förra veckan råkade en pastor i Buenos Aires, Argentina, ut för ett rånförsök. Han hade dock endast några få pesos på sig. Besviken över det lilla bytet tappade en av rånarna fattningen och sköt rakt mot pastorn, berättar polisen.
Pastorn höll upp sin bibel som försvar och det hårda fodralet stoppade kulan. Förutom chocken fick pastorn bara mindre fysiska skador. De två rånarna lyckades däremot fly, rapporterar Dagen (3.6.09).

Petros pioniten 4

Abba Petros sade: "Vi bör inte berömma oss själva när Herren utför något genom oss utan hellre tacka honom att han har gjort oss värdiga sin kallelse." Han brukade säga att det är nyttigt att tänka så om varje dygd.
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Om intern adoption

Österbottens Tidning publicerade 1.6.09 en nyhet från FNB med rubriken Lesbiska föräldrar har trygga barn. Ett utdrag:
Barn och unga som växer upp med lesbiska mödrar lider sällan av psykiska sjukdomar. En ny dansk undersökning visar att risken för dessa barn att drabbas av psykiska problem är mindre än hos barn i traditionella kärnfamiljer. [...]
Medan fem procent av barn i "normalfamiljer" under åren 1992-2008 har underkastats psykiatrisk behandling för sjukdomar som depression, personlighetsstörningar och anorexi, så var motsvarande andel bland de 387 barn som levde med lesbiska föräldrar under två procent.
Den danska tidningen Politiken (1.6.09) har samma nyhet i vidlyftigare form. Följande utdrag är i svensk översättning av Tor BillgrenAntigayretorik:
Barnen är upp till 23 år gamla och tillhör den första generationen som från och med adoptionslagen 1999 blev adopterade av sin biologiska mors kvinnliga partner. Enligt Merete Laubjerg som är en av forskarna bakom undersökningen, visar resultatet att man inte behöver bekymra sig över den psykiska hälsan hos barn som växer upp i annorlunda familjer. En förklaring till resultatet kan enligt henne vara att lesbiska mödrar har byggt upp en särskild stabilitet, för att de genom sina liv stött på mer motstånd än heterosexuella.
Enligt professorn i psykiatri Per Hove Thomsen på Barn- och ungdomssjukhuset i Århus kan det faktum att barnen är önskebarn också spela roll.
Jag tyckte bara att det var värt att förmedla. Kommentarerna till nyheten på ÖT är förstås rätt många och brokiga...

Dog ownership

A dog owns nothing, yet is seldom dissatisfied.
An Irish proverb
quoted on Musings of an Episcopal padre

En homosexuell Antikrist?

Bland "anti-gay"-förkunnare finns en del med en markant undermålig insikt i exegetik (bibeltolkning). Vissa tycks anse att Bibeln från början är skriven på deras eget språk, andra rent av att en viss översättning (inte grundtexten) är auktoritativ. Särskilt populär i det senare sammanhanget är den engelska King James Version (KJV) från 1611.
Så tycks fallet vara med pastor Ron Hamman från Independent Baptist Church of Wasilla, Alaska, USA. Om ortens namn låter bekant, är det för att republikanernas vicepresidentkandidat från 2008, Sarah Palin, är hemma där. Och Hamman är i samma kategori som hon; är det månne någonting i vattnet?
Hamman skrev en artikel, Will the Antichrist be a homosexual?, som publicerades i lokalbladet Frontiersman 25.5.09. Han kommer med en hel del konstigheter i artikeln (inklusive den vanliga förvridningen av Sodoms-berättelsen), men den intressantaste passagen hänvisar till Daniel 11:37. Hamman skriver i mitten av sin artikel:
But will the Antichrist be a homosexual? Having seen what the Bible says of sodomy, we have no further to look than the book of Daniel, chapter 11 to find our answer. It says, “Neither shall he [Antichrist] regard... the desire of women....” As I said at the onset, I am not the first to draw attention to this, but the verbiage is clear.
Citatet är från KJV, och lyder i sin helhet: Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any god: for he shall magnify himself above all. Den kommande kungen söker sig en ny gud, är alltså betydelsen. I Bibel 2000 lyder versen: Han frågar inte efter sina fäders gudar eller den gud som kvinnorna älskar, han bryr sig inte om någon gud utan menar sig stå över dem alla.
När KJV i detta sammanhang nämner "the desire of women" betyder det alltså inte "kvinnornas åtrå", vilket är den bokstavliga betydelsen, utan den gud som är kvinnornas åtrå; enligt noten i Bibel 2000 kunde detta vara fruktbarhetsguden Tammuz/Adonis eller vinguden Dionysos/Bacchus.
Slutsatsen är alltså att Hamman inte har läst versen i sitt sammanhang, inte heller har förstått vad den handlar om, men däremot läser den med en stark förförståelse. Detta är inte exegetik, utan eisegetik (att läsa saker in i en text).
Att folk i Alaska inte i gemen är så obildade och ointelligenta som Hamman, på basen av denna artikel, verkar vara, kommer fram av de hundratals kommentarer som artikeln har fått. Av de bloggare som har tagit upp saken kan nämnas Göran Koch-Swahne, Box Turtle Bulletin och Of course, I could be wrong... vilka också har ett antal kommentatorer. Och så skrev jag själv ett inlägg på Hbt-bibeln.