Sigurðardóttir gift enligt ny lag

Islands statsminister Jóhanna Sigurðardóttir (f. 1942) har gift sig med sin partner Jónína Leósdóttir efter att Island den 12 juni stiftade en lag som tillåter samkönade äktenskap. Paret ingick registrerat partnerskap år 2002, men omvandlade nu partnerskapet till äktenskap.
Hjärtliga lyckönskningar!
Detta berättar bl.a. Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, PinkNews och asiaone.

Om rodernykterhet

Inför partidagen skrev jag en motion om sänkta promillegränser till sjöss. Motionen (nr 61) fick till stånd ett partidagsbeslut om att SFP skall verka för en "differentierad promillegräns" till sjöss - d.v.s. att stora, starka och snabba båtar ska ha låga promillegränser - samt för en större satsning på attitydfostran. Vackert så.
Idag har Radio Vega Östnyland gjort en grej om temat.

Allt yngre alkoholistmammor

Hufvudstadsbladet (20.6.10) refererar en artikel i Aamulehti.
Allt fler gravida missbrukarkvinnor söker vård i Tammerfors [...]. missbrukarmammorna [är] allt yngre, bara kring tjugo år. I fjol sökte mer än 50 gravida missbrukarkvinnor vård, medan siffran för året innan var nära 30. Därinnan handlade det om under 20 per år. [...]
Förutom narkomaner söker allt fler unga alkoholister vård. [...] alkoholskattesänkningen 2004 [är] sannolikt en av orsakerna till kvinnornas alkoholisering.
Inte förvånande. Inte överraskande. Inte oförutsett. Bara tragiskt.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 30

Artikel 30.
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
Hela förklaringen här.