Ordförklaring: Halvera

Kort period.
Hämtad från Facebook.

Inga kommentarer: