King on the importance of the law

It may be true that the law cannot make a man love me, but it can keep him from lynching me, and I think that's pretty important. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Horatius om nuet

Njut av dagen.
Carpe diem.
- Horatius
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Hávamál 40

Den som välstånd
förvärvat har,
skall torftighet ej tåla;
ofta spars åt okär,
vad åt älskling var ämnat;
mycket går värre, än man väntat.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

MadPriest on learning from your sins

It is far, far easier and less painful to learn from the sins of your past than it is to learn from the sins of your present.

Dagens ordvits

Ifall författarförbundet skulle hyra ut föreläsare då ville jag leasa Marklund.
Hämtad från Facebook.

Gather in by scattering

Do not lose by saving, but gather in by scattering. Give to the poor, and you give to yourself. You will not be allowed to keep what you have refused to give others.
- Saint Peter Chrysologus
Sermon 43
as quoted on God's Politics

Väike nali...

“Kus te töötate?”
“Postkontoris, tembeldan kirju.”
“See on küll vist väga igav töö.”
“Oh, mis te nüüd! Iga päev on ju uus kuupäev.”


King's most urgent question

Life's most persistent and urgent question is, 'What are you doing for others?' 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Vid giftermål

När en flicka gifter sig avstår hon från många mäns uppmärksamhet för en mans ouppmärksamhet. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Disraeli om den första kärlekens magi

Det magiska med den första kärleken är okunskapen om att den någonsin kan upphöra. 
- Benjamin Disraeli
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Tech support call

Customer: I have problems printing in red…
Tech support: Do you have a color printer?
Customer: Aaaah……………… thank you.
Source: funnymos.com

Hávamál 119 b

Vet, om en vän du har,
som du väl tror,
far träget att honom träffa;
ty av ris höljes
och högt gräs
den väg, som ingen vandrar.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Sign in a hotel in Japan

Is forbitten to steal hotel towels please. If you are not person to do such thing is please not to read notice.
You are invited to take advantage of the chambermaid.


Truman on Moses' poll

How far would Moses have gone if he had taken a poll in Egypt?
- Harry S. Truman
as quoted on Child of Illusion

Ordförklaring: Antiken

Stammodern till alla hundar.
Hämtad från Facebook samt något modifierad.

To hesitate to tell the truth

The moment we begin to fear the opinions of others and hesitate to tell the truth that is in us, and from motives of policy are silent when we should speak, the divine floods of light and life flow no longer in our souls.
- Elizabeth Cady Stanton
speech to the National American Woman Suffrage Association, 1890,
as quoted on God's Politics

That's bad!

I am a Nobody.
Nobody is Perfect.
Therefore I am Perfect.
Thanks to Wounded Bird!

King on our means

Means we use must be as pure as the ends we seek. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Mooses ei ollut lakimies

Mistä tietää, että Mooses ei ollut lakimies?
Hän antoi vain kymmenen käskyä ja nekin olivat yksinkertaisia ja selviä.
Tästä löysin.

Hávamál 125 b

Tre ord icke växla
i träta med en usling;
den bättre är ofta böjlig,
när den sämre slår.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Du vet att du lever på 2000-talet när…

... du inte har lagt patiens med verkliga kort på flera år.
Källa: rl.se

"Ge stryk åt bögen!"

Johan, en bekant sedan många år både i det s.k. "verkliga livet" och på Facebook, tog sig härom dagen en kvällspromenad hemma i Esbo. Han träffade en man som råkade veta att Johan är homosexuell. Och det kunde ju inte tillåtas.
Johan syddes med tolv stygn. (Uppdatering: Se vad han själv skriverQX.)

När den bifogade bilden publicerades på Facebook, var upprördheten bland Johans bekanta naturligtvis stor. Alla fördömde det inträffade, uttryckte sympati och välgångsönskningar åt Johan och ansåg att gärningsmannen bör bli bestraffad av lagen. Allt detta är naturligt och lätt att hålla med om.
En av kommentatorerna gick dock för långt, när han menade att gärningsmannen borde "skräpphängas", som det heter, alltså hissas upp från sina könsorgan. Naturligtvis är reaktionen förståelig, inte frågan om annat, men om vi besvarar hat med hat, orättvisa med orättvisa och våld med våld kommer världen aldrig att komma ur den onda cirkel den befinner sig i.
Hat skall fördömas, orättvisor skall rättas till och våld skall bestraffas enligt lagen - men hämndaktioner med övervåld gör bara saken värre.

Jag önskar dig gott tillfrisknande, Johan - och jag hoppas att du skall komma igenom denna traumatiska händelse utan fysiska eller psykiska ärr!

John Paul II on the responsibility for war

The responsibility for war rests not only with those who directly cause war, but also with those who do not do everything in their power to prevent it.
- Pope John Paul II
in Catholic Relief Services: the Beginning Years by Eileen Egan
(NY: Catholic Relief Services, 1988), pp. 155-156
as quoted on God's Politics

Punny humour

A thief who stole a calendar got twelve months.
Thanks to Bailey's Buddy!

King on what we will remember

We will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Montako mystikkoa tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?

Ei sitä pidä vaihtaa. Jumala löydetään menemällä yhä syvemmälle sielun pimeään yöhön.
Tästä löysin.

Reaktioner på kyrkans hbt-inställning

Svenska kyrkans beslut att viga homosexuella par skapar skapar fortsatt oro i den lutherska Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien. I ett brev till Svenska kyrkan skriver Mekane Yesus-kyrkan att den långa gemensamma relationen äventyras av beslutet.
Svenska kyrkan har tagit ställning i en teologiskt viktig fråga, utan att ta hänsyn till hur det påverkar gemenskapen med Mekane Yesus-kyrkan, står det i brevet.
Kyrkans kyrkomöte uttryckte i fjol somras oro och besvikelse över Svenska kyrkans beslut hösten 2009. I brevet kallas beslutet ett medvetet avsteg från Bibelns auktoritet och luthersk identitet, och förhoppningen är att kyrkan ska ångra sig och böja sig för Bibelns auktoritet.
Mekane Yesus-kyrkan skriver att den är osäker om hur de skadade relationerna ska utvecklas, men kyrkan vidtar inga åtgärder för att avbryta eller minska samarbetet.
Beslut om homosexuella skadar ekumenik (Kyrkans Tidning 13.1.11)

För ett drygt år sedan (12.10.10) sändes den uppmärksammade homo-debatten i Aktuella tvåan i YLEs TV2. I programmet diskuterades bland annat homosexuellas rätt att ingå äktenskap. Tammerforsbiskopen Matti Repo och Kristdemokraternas ordförande Päivi Räsänen retade upp många tittare med sina åsikter.
Programmet ledde till att tiotusentals människor lämnade kyrkan. 84 000 personer (uppskattningsvis drygt 2% av medlemmarna) har under året lämnat kyrkan via en viss nättjänst, som jag av förekommen anledning inte länkar till, men också andra kanaler har förstås använts. Hur många som skrev ut sig just av den orsaken är så klart öppet, men den var säkert en sporre.
84 000 lämnade kyrkan efter homodebatten (svenska.yle.fi 12.10.11)

Diskriminering av homosexuella inom kyrkan är ändå den vanligaste orsaken till utskrivningar i Helsingfors, berättade YLE i januari.
De lutherska helsingforsförsamlingarna skickade brev till dem som har lämnat kyrkan och bett dem om respons. I omkring hälften av de 130 svaren nämndes kyrkans intolerans - i synnerhet mot homosexuella. En tredjedel svarade att de inte tror på Gud (som nyheten inkorrekt stavar med liten bokstav) eller kyrkans läror, och i en sjättedel av fallen angavs ekonomiska orsaker.
Kyrkans intolerans avgörande för många (svenska.yle.fi 14.1.11)

Efter beslutet i ELKF:s kyrkomöte förra hösten att införa välsignelse av registrerade partnerskap (blogginlägg bl.a. här, här, här och här), ångrade sig de nio gammallaestadianska kyrkomötesombuden bittert att de hade röstat för det vinnande förslaget. De bad sedermera om ursäkt för att de hade stött tanken på att visa kärlek till sina medmänniskor, vilket tydligen går mot Bibelns linje. Evangeliföreningen (alltså den finska SLEY) gladde sig åt denna ånger.
Jaha ja, säger jag.
Homosuhteiden puolesta rukoilemista kannattaneet lestadiolaiset katuvat (yle.fi 14.1.11)
SLEY iloitsee vanhoillislestadiolaisten edustajien katumuksesta (Kotimaa 14.1.11)

Shaw om framsteg

Framsteg är omöjligt utan förändring. De som inte kan förändra sina egna tankar och åsikter, kommer aldrig att kunna förändra någonting.
Därmed ej heller göra några som helst framsteg!
- George Bernard Shaw
citerad på Facebook 

Schoolboy Howler

The Andes are a race of people living in North America.