Churchill on martyrdom

Although prepared for martyrdom, I preferred that it be postponed.
- Winston Churchill

Vote Republican!

We know far more about Christ's politics than we know about his theology. He would rather you fed the starving than believed in God.
Thank goodness Paul reversed this for us.
VOTE REPUBLICAN
It's a damn sight easier than giving a shit.
Thanks to MadPriest.
Btw., have you seen the Poverty and Justice Bible?

My sort of pastor

A church congregation had the same pastor for many years. Eventually the longtime pastor resigned and the church hired a new younger pastor with new ideas about church leadership. The first suggestion the new pastor made to the deacons was that they should hire a part-time person to take care of the church lawn and shrubbery.
"I’ll have you know, Rev. Jones, that our former pastor always took care of the church lawn himself," a member said indignantly.
"I am aware of that," the new pastor replied. "I called him and he doesn’t want to do it anymore."
Thanks to MadPriest.

Three Corporate/Political Lessons

Lesson Number One
A crow was sitting on a tree, doing nothing all day. A small rabbit saw the crow, and asked him, "Can I also sit like you and do nothing all day long?"
The crow answered, "Sure, why not."
So, the rabbit sat on the ground below the crow, and rested. All of a sudden, a fox appeared, jumped on the rabbit and ate it.
Moral of the story: To be sitting and doing nothing, you must be sitting very, very high up.
Lesson Number Two
A turkey was chatting with a bull. "I would love to be able to get to the top of that tree," sighed the turkey,"but I haven't got the energy."
"Well, why don't you nibble on some of my droppings?" replied the bull. "They're packed with nutrients."
The turkey pecked at a lump of dung and found that it actually gave him enough strength to reach the first branch of the tree. The next day, after eating some more dung, he reached the second branch. Finally after a fortnight, there he was proudly perched at the top of the tree. Soon he was promptly spotted by a farmer, who shot the turkey out of the tree.
Moral of the story: Bullshit might get you to the top, but it won't keep you there.
Lesson Number Three
A little bird was flying south for the winter. It was so cold, the bird froze and fell to the ground in a large field. While it was lying there, a cow came by and dropped some dung on it. As the frozen bird lay there in the pile of cow dung, it began to realize how warm it was. The dung was actually thawing him out! He lay there all warm and happy, and soon began to sing for joy. A passing cat heard the bird singing and came to investigate. Following the sound, the cat discovered the bird underthe pile of cow dung, and promptly dug him out and ate him!
The morals of this story are:
1) Not everyone who drops shit on you is your enemy.
2) Not everyone who gets you out of shit is your friend.
3) And when you're in deep shit, keep your mouth shut.
In summary:
An organization is like a tree full of monkeys, all on different limbs at different levels, some climbing up, some fooling around and some simply just idling.
The monkeys on top look down and see a tree full of smiling faces. The monkeys on the bottom look up and see nothing but assholes.

Tack! Kiitos! Thank you!

Det lyckades! Jag fick 124 röster och blev invald i stadsfullmäktige i Borgå! Hjärtligt tack till de 124 borgåbor som röstade på mig och till alla som på olika sätt har uppmuntrat och stöttat mig!
Det var jobbigt men roligt att göra kampanj. Snart börjar det egentliga jobbet på allvar!
Jag återkommer i veckan med mer detaljer.
Kiitos 124 porvoolaiselle jotka äänestivät minua ja antoivat minulle paikan kaupunginvaltuustossa! Kiitos kaikille jotka eri tavoin tukivat minua!
Palaan viikolla yksityiskohtaisemmin asiaan.
I want to thank the 124 voters in Porvoo who gave me their support and gave me a seat in the city council! I also want to thank all those who have supported me in various ways during my campaign! Now my work begins in earnest...
I'll be back with more details later this week.

Sosiaalinen vaalikone

Olen vastaillut Sosiaalisen vaalikoneen kysymyksiin Facebookissa. Kysymyksiä on satoja, enkä ehtinyt vastata niihin kaikkin. Toista sataa vastausta väsäsin kuitenkin - käypä vertailemassa niitä omiisi! Tässä (viimeistä kertaa) muutama esimerkki:
Miten peruskoululaisten erityisopetus tulisi järjestää kunnissa?
Erityisopetusta on annettava kaikille sitä tarvitseville joka koulussa
Kommentti: On tärkeä pyrkiä ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Tämä on yksi keino.
Millä tavoin kuntien pitäisi mielestäsi ensisijaisesti panostaa maahanmuuttajien integroimiseen?
Kunnan pitäisi järjestää maahanmuuttajille enemmän vapaaehtoisia suomen kielen kursseja.
Kommentti: Ruotsin- ja kaksikielisissä kunnissa vastaavasti myös ruotsin kielen opetusta.
Joukkoliikenteen tulisi olla suurimmissa kaupungeissa ilmaista.
EOS.
Kommentti: Ei mahdotonta, mutta se tarkoittaa tulojen vähentymistä ja luultavasti verotuksen kiristämistä. Olisi mietittävä tarkkaan.
Kuinka paljon kunnallisten kirjastojen tulisi olla auki viikossa?
Noin tai yli 60 tuntia 7 päivänä viikossa
Kommentti: Kirjastot ovat tärkeä kulttuurin tuottaja kuntalaisille.
Kunnat ovat olleet Suomessa merkittävin julkisten palveluiden tuottaja. Mihin suuntaan suomalaista palvelurakennetta tulee viedä?
Pohjoismaisen mallin suuntaan: kunnat ja valtio järjestävät peruspalvelut kuten terveydenhoidon.
Kommentti: Terveys ei saisi olla omaisuudesta kiinni!
Koululaisella täytyy olla oikeus liharuokaan joka päivä kouluruokailussa. Vastustan kasvisruokapäiviä kouluissa.
Ei.
Kommentti: Kunhan ruoka muuten on tarpeeksi maittava, ravitseva ja monipuolinen, voidaan kasvissyöntiinkin kasvattaa.
Kuinka suhtaudut maailman hätään?
Moraalisen vastuun takia muita on autettava siinäkin tapauksessa, että se heikentäisi omaa elintasoamme.
Pitäisikö 16-vuotiaiden saada äänestää kunnallisvaaleissa?
Ei.
Kommentti: Nuoria pitää innostaa äänestämään, mutta 16-17-vuotiaiden innokkuus olisi alhainen. Tämä toimenpide alentaisi siis ennestäänkin alhaista äänestysprosenttia.
Ja sitten vaan huomenna äänestämään
(ellei asia jo ole hoidettu)!

Invald (om niorna räknas...)

Inför kommunalvalet hade niondeklassisterna i Borgå en övning i samhällskunskap, genom att ett skuggval ordnades för dem. Se nyheten på stadens hemsida: Niondeklassister i Borgå röstade i skuggval. Av 685 niondeklassister röstade 619, och 610 röster godkändes. En viss redovisning finns i ovannämnda nyhet. Det som dock saknas är hur fullmäktige skulle se ut på basen av denna omröstning.
Stadsfullmäktige i Borgå har 51 platser. Partivis fördelade de sig som följer: Svenska folkpartiet 16 platser (144 röster), samlingspartiet 15 (137), socialdemokraterna 7 (90), centern 6 (99), Gröna förbundet 6 (88) och sannfinländarna 1 plats (22 röster). Valförbundet "Avoin Porvoo 2009" (12 röster) samt partierna Vänsterförbundet (8), Kristdemokraterna (7) och Kommunistiska arbetarpartiet (3) hade blivit utanför fullmäktige med detta resultat.
Det finns en del intressant i detta. Centern fick flera röster än sossarna, men fick ändå ett mandat mindre. Detta hänger ihop med att sdp hade en längre lista och därmed bredare bas - räkna själv så får ni se!
Marie Allen (sfp) fick det högsta jämförelsetalet (naturligtvis 144), trots att hennes röstetal på 22 bara var femte högst.
Av nuvarande och tidigare riksdagsmän var det bara Mikaela Nylander (sfp) som fick röster, och hon också bara en enda. Hon, som var röstmagnet i förra valet, skulle nu ha fallit ur fullmäktige. Pirkko Ruohonen-Lerner (för tillfället sannf. - hon byter parti till varje val, verkar det) och Kai Bärlund (sdp) blev utan röster.
Unga kandidater och lärare (som Allen) klarade sig i gemen väl, vilket kanske inte är överraskande.
Och jag själv då? Jag fick 7 röster, och kom in i fullmäktige som den femte sfp:aren. De båda andra kyrkligt anställda fick dock fler röster än jag, Lars Schmidt 17 och Mats Fontell 14 röster. Det kan förklaras med att domprost em. Schmidt har varit i Borgå så länge att han har döpt niornas föräldrar, och Fontell har varit ungdomsarbetsledare i Borgå sedan nämnda föräldrar gick i skriftskolan. De är alltså kända sedan länge - jag är bara på mitt sjunde år i Borgå. Men förklaringar är förklaringar; faktum kvarstår.
Förresten hade också Borgå gymnasium ett skuggval. Till skillnad från niornas skuggval var det dock frivilligt, vilket syns i att endast 44 elever röstade. Resultatet var dock glädjande: jag kom på andra plats med åtta röster (18%!), strax efter gymnasiets egen lärare Bodil Lund (sfp) som fick nio.
Det är dock viktigt att minnas att detta bara var en övning. Det var röstningsteknik och liknande faktorer som var viktiga, inte resultatet som sådant. Det riktiga, viktiga resultatet får vi vid niotiden på söndag kväll.

Barn skriver till Gud 33

Vem är det som ritar linjerna runt alla länder?
Sanna, 7 år

Vaalikone (SLY 16-25)

Niin kuin monella muullakin medialla, on Suomen Lehtiyhtymällä oma vaalikoneensa. Tässä otos omista vastauksistani.
16. Kuinka Suomen olisi jatkossa suhtauduttava maahanmuuttajiin?
*Lisää kaikenlaisia maahanmuuttajia, myös pakolaisia,
Lisää maahanmuuttajia, mutta vain työtä tekeviä
Pidetään nykyinen taso
Vähemmän maahanmuuttajia
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
17. Pitäisiko kunnallisvaaleissa saada kaikki vaalirahoitustuki julkiseksi?
Yli 1700 euron tuki julkiseksi
*Yli 500 euron tuki julkiseksi
Ei tarvitse julkistaa
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
18. Mikä olisi sopiva äänestysiän alaraja kunnallisvaaleissa?
*18
17
16
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
19. Kuka tai ketkä Porvoossa käyttävät eniten valtaa
*Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Pieni luottamus- ja virkamiesten joukko
Virkamiesjohto
Elinkeinoelämä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Vallan käyttö ei ole niin tärkeä kysymys kuin vastuun kantaminen. Joka käyttää valtaa, kantaa myös vastuun, ja päinvastoin. Vastuu on valtuustolla, joten valtakin on sillä. Jos muut ylittävät valtuutensa, valtuuston on puututtava asiaan.
20. Miten ratkaisisit Porvoon päivähoito-ongelman?
Rakentamalla uusia päiväkoteja
*Lisäämällä perhepäivähoitoa ja tukemalla kotihoitoa
Päivähoito-oikeutta kaventamalla
Ehdokkaan painoarvo: tärkeä
Kommentti: Päivähoito-oikeutta ei saa kaventaa. Uusia päiväkoteja varmaan tarvitaan jatkossakin, mutta perhekeskeiset vaihtoehdot ovat hieman jääneet päiväkotien jalkoihin. Niillä pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet.
21. Pitäisikö Porvoon liikuntapalveluja lisätä kulttuuripalvelujen kustannuksella?
Kyllä
*Kummatkin ovat tasapainossa
Ei
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Sekä fyysinen että henkinen puoli on oltava kunnossa. "Mens sana in corpore sano," sano.
22. Mitä mieltä olet väittämästä: "Vanhojen alueiden kadut, vesijohdot ja viemäröinti olisi saatava kuntoon ennen uusien alueiden rakentamista."
Täysin samaa mieltä
*Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Niitä ei tarvitse laittaa aika- tai tärkeysjärjestykseen. Uusia porvoolaisia voi houkutella tänne, ja hyvä niin, mutta on huolehdittava siitä että uudisrakentaminen ei tapahdu nykyisten porvoolaisten hyvinvoinnin kustannuksella.
23. Pitäisikö Porvoon ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityisiltä palveluntuottajilta?
*Ei
Nykytilanne on hyvä
Kyllä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Kunnan on tuotettava peruspalvelut itse, jotta pystyisi valvomaan laatua kunnolla. Erinäisiä lisäpalveluja voi tuotattaa yksityisillä.
24. Miten kaupungin luovuttamat omakotitontit olisi mielestäsi jaettava?
Tarjousten perusteella
Arpomalla valtuustoon määräämään hintaan
*Ensisijaisesti porvoolaisille valtuuston määräämällä tavalla
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
25. Milloin Suomen pitäisi liittyä Naton jäseneksi?
Heti
Ei koskaan
Vain kansanäänestyksellä
*Katsottava tilanteen mukaan
Ehdokkaan painoarvo: ei tärkeä
Kommentti: Porvoon kaupunginvaltuusto ei asiasta päättäne. Siksi kysymys ei kunnallisvaaleja ajatellen ole tärkeä. Palataan eduskuntavaalien aikaan (mikäli olen ehdolla, mikä ei mitenkään ole varmaa).

King on accepting evil

He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.
- Martin Luther King Jr.

Politiska arbetsprinciper och trafiken i Jernböle

Jag fick en fråga:
Hej!
Om du blir invald i stadsfullmäktige, vad tänker du göra för trafikarrangemangen i Jernböle?
Trafiken i Jernböle (ett bostadsområde strax norr om Borgå centrum) kanske inte intresserar alla mina läsare, men mitt svar kan ge en insikt i principerna bakom mitt politiska arbete. Därför tar jag upp vår dialog här. Jag svarade alltså:
Hej, och tack för frågan!
Jag är ingen expert på allt det som stadsfullmäktige skall besluta om; det kan knappast någon vara. Det jag menar att jag har är ett sunt förnuft, ett varmt hjärta och en förmåga att lyssna. Dessa egenskaper kommer jag att använda när sådana frågor kommer upp, som jag inte är sakkunnig i.
Vidare har jag som princip att inte komma med löften som jag inte är säker på att jag kan hålla. Detta gör förstås att mina politiska kampanjer kanske är mindre saftiga än en del politikerkollegers, men det får jag leva med; det är kostnaden för ett rent samvete.
Detta gäller också trafiken i Jernböle. På ett allmänt plan kan jag säga att jag anser att trafiken bör vara smidig, trygg och så miljövänlig som möjligt. Detta kan innebära t.ex. effektivare kollektivtrafik eller ett bättre vägnät, beroende på var vi rör oss. Vad det betyder i praktiken för just Jernböles del återstår att se. Eftersom jag inte själv bor just där, vill jag först lyssna till dem som gör det, och som därför är experter.
Vad anser alltså du att problemen är med trafiken i Jernböle, och hur tycker du att de kunde lösas?
Vi hörs!
Kalle

Liikaa pyydetty

Poliisi pysäytti autoilijan:
- Saisinko nähdä ajokorttinne?
- Minä luulin, että sen saa vasta 18-vuotiaana.
Kiitos, Micke!

Lehtikirjoitus dementikoista

Yhteiskunnan moraali mitataan sillä miten se kohtelee heikoimpia jäseniään. Voimakkaat pärjäävät aina jollakin tavalla; tietenkin heitä on kohdeltava oikeudenmukaisesti, mutta he eivät tarvitse erityiskohtelua pysyäkseen hengissä. Sitä vastoin yhteiskunnan on parhaansa mukaan huolehdittava heikoimmista – lapsista, vanhuksista, sairaista, vammaisista, syrjäytyneistä – ja tuettava heitä ihmisarvoiseen ja (niin pitkälle kuin mahdollista) itsenäiseen elämään.
Itsenäisyys ei kuitenkaan ole vaihtoehto kaikille näistä ryhmistä. Esimerkkinä mainittakoon dementoituneet. Koska elinikä pitenee yhteiskunnassamme, he elävät usein dementiansa kanssa jopa vuosikymmeniä. On siis kyse kasvavasta ryhmästä. Velvollisuutemme on huolehtia heistä, ei ainoastaan koska he ovat heikkoja, vaan koska olemme kiitollisuusvelassa näitä yhteiskuntaamme rakentaneita kohtaan.
Porvoon kaupunki tarvitsee enemmän dementikkojen ryhmäkoteja lähivuosien aikana. Siellä heistä pidettäisiin huolta tavalla joka toisaalta antaa heille virikkeitä ja siten hidastaisi sairauden kulkua, ja toisaalta suojelisi heitä niiltä onnettomuuksilta joita dementoituneet voivat kohdata.
Tästä on pitkällä tähtäimellä jopa taloudellinen hyöty: Jollei demetikoille ole sopivia paikkoja, he joutuvat sairaalaan, mikä on kalliimpi vaihtoehto - eikä sitä paitsi ole yhteiskuntamme arvon mukaista ahtaa ruumiillisesti suhteellisen terveitä ihmisiä paikkaan jossa he nopeasti kuihtuvat virikkeiden puuttoon.
Karl af Hällström
RKP, Porvoo
Lähetetty Uusimaa-lehteen 20.10.08

King on Hitler

Never forget that everything Hitler did in Germany was legal.
- Martin Luther King Jr.

Insändare om dementa

Ett samhälles moraliska kvalitet mäts genom hur det behandlar sina svagaste medlemmar. De starkaste klarar sig alltid på sätt eller annat; det är klart att de skall behandlas rättvist, men de behöver inga specialåtgärder för att överleva. Däremot bör samhället efter bästa förmåga ta hand om de svaga - barn, gamla, sjuka, handikappade, utslagna - och stöda dem till ett människovärdigt och (så långt som möjligt) självständigt liv.
För vissa av dessa grupper är självständighet dock inget alternativ. Som exempel kan nämnas de dementa. Med stigande livslängd i samhället lever de drabbade ofta med sin demens i flera årtionden. Det är alltså en grupp som ökar i antal. Vi har en förpliktelse att ta hand om dem, inte bara för att de är svaga, utan också eftersom de har varit med och byggt upp det samhälle som vi nu har, och vi alltså står i tacksamhetsskuld till dem.
Det som Borgå stad behöver mer av under de närmaste åren är gruppboenden för dementa. Där skulle de tas om hand på ett sätt som å ena sidan stimulerar dem och så fördröjer sjukdomens framskridande, men å den andra skyddar dem från de olyckor och missöden som dementa kan råka ut för.
Dessutom finns det i längden en rent ekonomisk nytta med detta: Om det inte finns lämpliga platser för dementa, hamnar de snabbt på långvården, vilket är ett dyrare alternativ – förutom att det är ovärdigt för ett civiliserat samhälle att stuva in fysiskt rätt friska personer på ett ställe där de snabbt vegeterar av brist på stimulans.
Karl af Hällström
sfp, Borgå
Publicerad i Borgåbladet 22.10.08

Schoolboy Howlers 8

Homer wrote the Oddity*. Actually, Homer was not written by Homer but by another man of that name.
* Odyssey

Vaalikone (SLY 6-14)

Niin kuin monella muullakin medialla, on Suomen Lehtiyhtymällä oma vaalikoneensa. Tässä otos omista vastauksistani.
6. Päivähoito-oikeuden rajoittamista on esitetty yhdeksi vaihtoehdoksi pitää menojen kasvu kurissa. Miten suhtaudut ajatukseen?
*Lasten päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa
Päivähoito-oikeutta saa rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona
Jokaiselle kuuluva, subjektiivinen päivähoito-oikeus olisi poistettava alle kolmivuotiailta lapsilta
Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta pitäisi luopua kokonaan
Ehdokkaan painoarvo: tärkeä
Kommentti: Lapsella, ei vanhemmilla, on oltava oikeus päivähoitoon. Lapsen kehitykselle on tärkeää saada toimia ryhmässä. Vanhemmilla on toki oikeus päättää lapsensa asioista.
7. Porvoossa valmistaudutaan uuden virastotalon suunnitteluun. Miten kaupungin hallinto olisi mielestäsi järjestettävä?
Keskittää uuteen virastotaloon
*Säilyttää nykyisellään eli uutta virastotaloa ei tarvita
Hajauttaa nykyistä useampaan kohteeseen
Ehdokkaan painoarvo: ei tärkeä
8. Miten kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenet olisi mielestäsi valittava?
Jäseniksi olisi valittava vain vaaleissa valituksi tulleita valtuutettuja
Jäseniksi valitaan valtuutettuja ja varavaltuutettuja
*Jäseniksi voitaisiin valita myös muita henkilöitä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Kansan valitsemalla valtuustolla on kaupungissa korkein päätäntävalta. Se kantaa vastuun tehdyistä päätöksistä. Jos valtuuston mielestä johonkin elimeen on sopivia henkilöitä valtuuston ulkopuolella, heitä on voitava käyttää. Vastuu jää kuitenkin valtuustolle.
9. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: ”Sairaanhoidon potilasmaksut pitäisi porrastaa tulotason mukaan.”
Täysin samaa mieltä
*Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Pienituloisille voisi myöntää alennettuja maksuja. Jos suurituloisia "rangaistaan", voivat kunnan tulot itse asiassa laskea, koska he etsiytyisivät yksityiselle sektorille.
10. Jos kaupungin talous ajautuu kriisin partaalle, mikä seuraavista torjuntakeinoista on mielestäsi paras?
Henkilöstön lomautus
Tarpeellinen määrä irtisanomisia eli toimintojen karsiminen
*Tuloveron korottaminen
Omaisuuden myyminen
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Karvaita keinoja kaikki. Kaikkia on harkittava. Menoja on tarkistettava, kuitenkin niin ettei peruspalvelut kärsi. Henkilöstöä voi karsia luonnollisen poistuman kautta, mutta sen lomauttaminen tai irtisanominen on hankalaa jos kaupunki haluaa toimia vastuuntuntoisena työnantajana, mikä on toivottavaa. Omaisuutta voi myydä jos sitä ei välttämättä tarvita toimintaan, mutta olisi huolehdittava hyvän hinnan saamisesta.
11. Mitä mieltä olet väittämästä ”Terveyspalveluissa pitäisi lisätä mieluummin julkisia kuin yksityisiä palveluita”.
Täysin samaa mieltä
*Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokkaan painoarvo: tärkeä
Kommentti: Kunnan on huolehdittava kuntalaisten terveydenhuollosta. Yksityinen sektori voi antaa lisän kunnallisille palveluille. Kunnalla on kuitenkin viime kädessä vastuu siitä että kaikki toimii, joten sen pitää ylläpitää asiallinen palvelutaso myös omalta osaltaan.
12. Veroprosenttia on nostettava palvelujen turvaamiseksi.
Täysin samaa mieltä
*Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Mikäli palvelut ovat vaarassa eikä maltillinen menojen leikkaus riitä, on verotusta tarkistettava.
13. Mitä mieltä olet väittämästä "Porvoo kasvaa liian nopeasti."
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
*Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
14. Miten kasvavan vanhusväestön asumisedellytykset turvataan?
Lisää kunnallisia laitospaikkoja
Lisää yksityisiä palvelutaloja
Kotona asumista tuettava
*Omaishoitajien tukea lisättävä merkittävästi
Ehdokkaan painoarvo: neutraali
Kommentti: Kaikki vaihtoehdot ovat hyviä. Vanhukset ovat yksilöitä siinä missä muunkin ikäiset ihmiset, ja tarpeet vaihtelevat. Siksi palvelujen skaalan on oltava laaja. Omaishoitajat tekevät raskasta uhrautuvan sankarillista työtä, ja heitä on tuettava paremmin kuin nyt.

Lehtikirjoitus perheväkivallasta

Perheen sisäinen väkivalta on hankala ongelma torjua. Tämä johtuu m.m. siitä että väkivalta monasti jää pimentoon uhrin voimakkaan häpeän tunteen takia. Lisäksi perheväkivalta usein n.s. periytyy, joten ongelma voi pahimmassa tapauksessa elää sukupolvesta toiseen. Sitä paitsi yhteiskunnassa on tekijöitä jotka hankaloittavat ongelmaa; mainitsen tässä vain työttömyyden ja helposti saatavilla olevan alkoholin.
Mitä voimme yhteiskuntana tehdä? Yksinkertaista ratkaisua ei ole, ja paljon tehdään jo. Toisaalta meidän on autettava väkivallan uhreja ja n.s. siivota jälkiä. Sairaanhoito ja turvakodit voidaan tässä mainita. Toisaalta taas on kaikin keinoin yritettävä estää ongelmien paheneminen väkivaltaisuuteen saakka. Tässä terveydenhoito, perheneuvonta ja asennekasvatus astuvat kuvaan. Tärkeätä olisi että mahdolliset väkivallantekijät saisivat paremmat työkalut ongelmien ratkaisuun.
Myös meillä kuntavaaliehdokkailla on vastuumme. Etenkin niiden, jotka valitaan valtuustoon ja eri lautakuntiin, on huolehdittava siitä että tarpeelliset resurssit ovat olemassa, jotta eri aloitteet tämän monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi voisivat onnistua. Porvoon kaupunginhallitus on nimittänyt työryhmän, mikä tietenkin on jo jotain, mutta enemmän olisi tarpeen. Erityisesti tarvittaisiin mielestäni lisää virkoja perheneuvontaan. Tässä kaupungilla on mahdollisuus hedelmälliseen yhteistyöhön seurakuntien kanssa.
Karl af Hällström
RKP, Porvoo
Julkaistu Uusimaa-lehdessä 15.10.08

Four husbands

An 80-year-old lady was being interviewed by the local news station because she had just gotten married - for the fourth time. The interviewer asked her questions about her life, about what it felt like to be marrying again at 80, and then about her new husband's occupation.
"He's a funeral director," she answered.
"Interesting," the newsman thought. He then asked her if she wouldn't mind telling him a little about her first three husbands and what they did for a living.
She paused for a few moments, needing time to reflect on all those years. After a short time, a smile came to her face and she answered proudly, explaining that she'd first married a banker when she was in her early 20's, then a circus ringmaster when in her 40's, later on a preacher when in her 60's, and now in her 80's, a funeral director.
The interviewer looked at her, quite astonished, and asked her why she had married four men with such diverse careers.
She smiled and explained: "I married one for the money, two for the show, three to get ready, and four to go."
Thanks to MadPriest.

Insändare om familjevåld

Våld inom familjen är ett svårt problem att tackla. Detta beror bl.a. på att mörkertalet är stort eftersom våldet är omgivet av så starka skamkänslor från offrets sida. Vidare går familjevåldet ofta s.a.s. i arv, så problemet kan i värsta fall leva vidare i generation efter generation. Dessutom finns det faktorer i samhället som är ägnade att motverka problemets lösning; jag vill bara nämna arbetslösheten och den lättillgängliga alkoholen som exempel.
Vad kan då vi som samhälle göra? Det finns ingen enkel lösning, och mycket görs redan. Å ena sidan bör vi hjälpa offren för våldet och s.a.s. städa upp efteråt. Sjukvård, skyddshem och barntillsyn kan nämnas här. Å andra sidan bör alla klutar läggas till för att förhindra att problemen går så långt att våld bryter ut. Här kommer hälsovård, familjerådgivning och attitydfostran in i bilden. Viktigt vore att ge de potentiella våldsverkarna bättre verktyg för problemlösning.
Också vi kommunalvalskandidater har vårt ansvar. Särskilt de av oss som blir invalda i fullmäktige och olika nämnder bör se till att tillräckliga resurser finns för de olika initiativ som försöker rå på detta snåriga problem. Stadsstyrelsen i Borgå har tillsatt en arbetsgrupp, vilket ju är en början, men mer behövs. Specifikt upplever jag att det skulle finnas ett behov av flera tjänster för familjerådgivare. Här har staden möjlighet till ett fruktbart samarbete med församlingarna.
Karl af Hällström
sfp, Borgå
Publicerad i Borgåbladet 14.10.08

St. Francis on gloominess

It is not fitting, when one is in God's service, to have a gloomy face or a chilling look.
- St. Francis of Assisi

Sosiaalinen vaalikone 3

Olen vastaillut Sosiaalisen vaalikoneen kysymyksiin Facebookissa. Kysymyksiä on satoja, joten en varmaankaan ehdi vastaamaan niihin kaikkin. Käy kuitenkin vertailemassa vastauksiani omiisi! Tässä muutama esimerkki:
Pitäisikö lasten päivähoito-oikeutta rajoittaa?
Päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa.
Kommentti: Päivähoito-oikeus tulee nousta lapsen, ei vanhempien, tarpeesta. Ryhmässä toimiminen on lapselle hyväksi.
Tulisiko poikien ympärileikkauksia uskonnollisista syistä tehdä kunnallisessa terveydenhoidossa?
Kyllä, omalla kustannuksella
Kommentti: On parempi tehdä niitä valvotuissa oloissa, kun niitä kuitenkin tullaan tekemään.

Nuorten psyykkiset vaikeudet ovat tulleet ikävien tapahtumien vuoksi mukaan arkipäiväisiin keskusteluihin. Miten kuntien ensisijaisesti tulisi suhtautua asiaan?
Kunnan tulee turvata tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti panostaen erityisesti sekä ennaltaehkäisevään että korjaavaan mielenterveystyöhön.
Kommentti: Nuorten (sekä tietenkin muidenkin asukkaiden) hyvinvointi on kunnalle tärkeä asia.

Kuinka kuntien tulisi suhtautua perheeseen, jossa lasten vanhemmat ovat samaa sukupuolta?
Kunnan on velvollisuus kouluttaa työntekijänsä kohtaamaan kaikenlaiset perheet ja antaa työntekijöille riittävästi tietoa erilaisista perhemuodoista.
Kommentti: Toisiaan ja lapsiaan rakastavat vanhemmat ovat lapselle erittäin hyvä asia. Sukupuolijakauma on toisarvoinen asia.

Maassamme on paljon vaikeavammaisia, jotka tarvitsevat henkilökohtaisen avustajan apua elääkseen normaalia elämää. Oletko sitä mieltä että avustajatoiminta pitäisi saada jo subjektiiviseksi oikeudeksi vaikeavammaisille?
Kyllä.
Kommentti: Yhteiskunnan on huolehdittava heikoimmista jäsenistään ja tukea heidän integroitumisensa. Tämä on yksi esimerkki.

Lehdistä poimittua 11

Päihdetyö vaatii selviämistä.
- Otsikko Kalevassa

Frågespalten XXXII: Att be till Jesus

Jag fick en fråga av ”Nykarleby Blogger”:
En bekant säger att en del frikyrkor ber till Jesus istället för Gud. De säger alltså "Herre Jesus" i sina böner. Han menar att de då gör Jesus till en avgud, då Gud har sagt att ni inte ska ha andra gudar än mig. Vad tycker du om detta?
Jag svarade:
Den kristna kyrkan lär att Gud är treenig: Fadern, Sonen och Anden är s.a.s. olika sidor av samma Gud, och den som ber till en av dem, ber till dem alla. Vi skall inte ha andra gudar än Gud, det är sant, men Jesus är inte en annan gud, utan han är Gud. Man kan alltså inte be till Jesus "istället för" till Gud, utan den som ber till Jesus ber till Gud.

Valfråga om hbt-personer

Jag fick ett brev på e-posten, där det bl.a. stod så här:
Bästa kommunalvalskandidat!
Hbt- (homo-, bi-, och transkönade) personer behöver ditt stöd för att nå jämställdhet i kommunen och med att få information och betjäning på sitt modersmål. Vi ber dig se till att dessa personers rättigheter återfinns i just din kommuns jämställdhetsplan. Om inte, så ta ett initiativ i ärendet - antingen före eller efter kommunvalet! Vi tar även gärna del av dina åsikter om hur du hittills i ditt arbete för kommunen uppmärksammat jämställdhetsfrågor genom att be dig besvara följande frågor senast fredagen den 17.10.2008.
1) Tycker du att hbt-frågor är viktiga i kommunalpolitiken? (ja eller nej)
2) Kommer du att verka för att hbt-personers behov tillgodoses inom ramen för kommunal service? (ja eller nej)
3) Kommer du att arbeta för att även hbt-frågor tas upp i kommunens jämställdhetsplan? (ja eller nej)
4) Kommer du att verka för att Svenskfinland, med ca 15,000 hbt-personer, ska kunna ha en fast anställd socialarbetare/informatör med specialkunnande inom hbt-frågor? (ja eller nej)

På detta sätt kan vi informera våra medlemmar, finlandssvenska hbt-personer och deras vänner och anhöriga samt finlandssvenska media om dina insatser.
Sist och slutligen,
Lycka till i det kommande kommunalvalet!

Föreningen Regnbågsankan rf
Jag svarade:

Bästa Regnbågsankan r.f.!

Tack för frågan!
Hbt-frågor är lika viktiga som andra minoritetsfrågor: majoritetsbefolkningen skulle klara sig utan dem, men eftersom minoriteten existerar, kräver rättvisan att dess behov tillgodoses på ett jämlikt plan med majoritetsbefolkningens. Jag har inom kyrkan arbetat för denna rättvisa i förhållande till regnbågsfolket, vilket föreningen Regnbågsankan torde vara medveten om; jag fick ju äran att emotta föreningens pris Guldankan år 2007.
Då jag nu engagerar mig i kommunalpolitiken i Borgå, kan ni räkna med att jag fortsätter på samma linje. De fyra frågor ni ställer besvarar jag alltså alla jakande. Hur min insats i detalj kommer att se ut beror naturligtvis på vilka poster jag kan tänkas få, vilket i sin tur beror på valresultatet. Ju fler röster jag får, desto större inflytande kan jag ha också på dessa frågor. Hur det går, ser vi efter den 26 oktober.
Med förhoppning om ett gott samarbete också i framtiden

Karl af Hällström
kandidat nr 45
sfp/Borgå

Hávamál 117 b

En elak man
du aldrig låte
höra vad otur dig hänt;
ty av en elak man
du aldrig får
för lämnat förtroende lön.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Insändare om teokrati

Om det bara vore över sig själv som Ulf Emeleus drar skam i Hbl 8.10, kunde hans åsikter få stå oemotsagda. Då han kallar ”pastor” (denna gång utan tillägget ”emeritus”) faller dock en skugga också över den kyrka som både han och jag tillhör.
Han tar upp Johanna Korhonens avsked och använder termer som ”helt okristna och omoraliska lagar” som måste följas, vilket gör att ”försök att göra beslut baserade på kristen etik” blir olagliga. Jag motsätter mig naturligtvis skarpt min ämbetsbroders formuleringar.
För det första går den kristna etiken (till skillnad från Emeleus' moralism) i grunden ut på att älska Gud och älska sin medmänniska; detta kallas ”det dubbla kärleksbudet”. För det andra vill Emeleus tydligen införa ett teokratiskt samhälle, där en fundamentalistisk bibeltolkning och människosyn skall genomsyra lagstiftningen. Detta är helt enkelt en horribel tanke – förutom att den tack och lov är orealistisk.
Den kristna etiken kommer fram i politiken genom insatser från kristna politiker. Sådana finns i snart sagt alla partier, och också jag måste väl räknas dit (kommunalvalskandidat i Borgå som jag är). Att på ett samhälleligt plan försöka göra beslut baserade på annan ”kristen etik” än det dubbla kärleksbudet är, om inte ”okristet”, så dock olutherskt. Enligt Luthers tvåregementslära skall samhälle och kyrka fungera på var sitt håll för det gemensamma bästa. Låt oss hålla fast vid den tanken. Alternativet är någon form av talibanstyre.
Karl af Hällström
kaplan
Borgå
En förkortad variant av insändaren
publicerades i Hufvudstadsbladet 13.10.08

Surprise candidate

As you probably know, I'm running for a seat in the city council of Porvoo (Borgå in Swedish).
Rather to my surprise, I seem to be a candidate in another election, as well. Check out this video! And remember to vote...

Lehtikirjoitus ongelmanuorista

Useimmat nuoret joita tapaan – ja heitä on monta – ovat tosi hienoja ihmisiä: empaattisia, kiinnostuneita, mukavia. Tietenkin löytyy yksittäisiä poikkeuksia, joilla olosuhteista johtuen on ongelmia elämässään. Nämä poikkeusnuoret käyttäytyvät tavalla jota ei voi hyväksyä: väkivaltaa, vandalismia, rikollisuutta ym.
Sellainen käyttäytymismalli ei varmaankaan koskaan ole tietoinen valinta, vaan lähinnä jotain johon jostain syystä liu’utaan. Mikäli yhteiskuntana haluamme siivota tätä käyttäytymistä, olisi tärkeintä tehdä jotain taka-alalla oleville syille.
Rikoksista on luonnollisesti rangaistava, koska jokaisella on vastuu omista teoistaan. Jos ennaltaehkäisevät toimenpiteet puuttuvat, on kuitenkin toisarvoista miten monta rikosta selvitetään, koska uusia tapahtuu koko ajan. Sitä paitsi on kalliimpaa myös rahallisesti (paitsi henkisesti) siivota jälkeenpäin kuin ehkäistä vaurioita ennen kuin ne syntyvät.
Yhteiskuntamme tarvitsee siis parempia resursseja sosiaalihuoltoon, (etenkin lasten ja nuorten) psyykkiseen huoltoon sekä päiväkoteihin ja kouluihin. Tätä voidaan pitää pitkäaikaisena investointina. Mikäli maamme on menossa uuteen taloudelliseen lamaan (kuten jotkut väittävät) on sitäkin tärkeämpää rakentaa systeemejä nyt. Viimeksi niitä revittiin jonkinlaisena paniikkireaktiona, mikä on tullut meille kalliiksi.
Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Sitä päätöksentekijöiden ei koskaan pidä unohtaa. Minä en tule sitä unohtamaan, jos minut valitaan kaupunginvaltuustoon.
Karl af Hällström
RKP, Porvoo
Julkaistu Uusimaa-lehdessä 11.10.08

Korkealentoista keskusteluako?

Eräs naispuolinen kollega lähetti tämän minulle esimerkkinä siitä, minkälaista roskaa n.k. ”naispapit” eli ”papittaret” (p.o. ”papit” tai ”naispuoliset papit”) saavat vastaanottaa vastustajiltaan. Todella asiallista kritiikkiä, eikö? Käy nyt sitten keskustelua...
Eivätkä edes riimit toimi; esimerkkeinä mussuttaa – tussustaan, siunaus – kiusaus, namupala – himoisana, pöksynhaara – pelokkaana, saarnahomma – pappidonna.
Ei älyllinen taso, ei taiteellinen taso eikä tunnetaso ole kovin korkealla arvon veljillä. Sen sijaan käy hyvin ilmi mikä heidän kiinnostuksensa todellinen kohde on.
PAPISTELEVAT HUPAKOT

Pilipali-papittaren
pikkupöksyt pihittiin.
Belsebulin partneriksi
papitar kun vihittiin.

Mitähän kun tätipapin
täydet pöksyt tärähtää?
Kirkon sähkökeskuksessa
kaikki proput kärähtää!

Entäpä kun natupapin
nailonpöksyt narahtaa?
Kirkkokansa kipinkapin
pystyhyn jo karahtaa!

Jos papittaren tisuissa
on näppyläiset nännit,
piispa nännit näpelöi
ja sitten ottaa kännit.

Papittaret päältä nähden
ihmisten kai siskoja?
Kirkollisen viran tähden
riivaajien liskoja!

Ähäkutti, ämmäpappi,
loppuu happi, kiehuu sappi!
Arvovalta täysin puuttuu,
tästä papitar jo suuttuu?!

Papitar se lähes aina
kailottaa ja mussuttaa!
"Teologia on vain laina;
sen hän ottaa tussustaan.

Eipä auta papitarta
piispallinen "siunaus",
papittaren navan alta
löytyy aina kiusaus...

"Natupappi, namupala",
huokaa piispa himoisana.
"Pöksyihinsä tirkistän,
kun sieluani virkistän".

Papittaren pöksynhaara
tärähtää kuin tuskassa!
Piispaparka pelokkaana
piileskelee puskassa.

Pitää saada saarnahomma
silläviisiin katkolle,
että pääsee pappidonna
rippitiisiin jatkolle.

Millaisista urotöistä
kaularisti riippuukaan?
kun ei pikku pöksyköistä
löydy pyssynpiipuukaan...

Valmöten, valmöten...

Under de närmaste dagarna har jag rätt mycket valmöten. Förhandsröstningen börjar ju på onsdag 15 oktober, så det närmar sig...
Fredag 10.10 kl 15-19: Valmöte vid Näse S-Market.
Lördag 11.10 kl 10-12: Valmöte på Borgå torg. "Den Rättvisa Valbilen" är också med 10.30-11.30.
Söndag 12.10 kl 18: Valdebatt på Hemgården i Söderveckoski. Jag sitter inte själv i panelen, men tänkte vara med ändå.
Tisdag 14.10 är min födelsedag! Jag firar med att träffa minister och partiordförande (samt min militärkompis) Stefan Wallin utanför Lundi kl 17.30-19.
Onsdag 15.10 kl 18.30: Valdebatt på Midgård på Emsalö. Liksom på Hemgården är jag inte i panelen, men är ändå med.
Lördag 25.10 kl 10-12: Valmöte på Borgå torg.
Det är valmöte på torget också lördag 18.10 kl 10-12, men då är jag själv förhindrad. Man måste ju jobba lite emellanåt också...

Frightening ideas

I can't understand why people are frightened by new ideas. I'm frightened of old ones.
- John Cage

"All religions lead to hell on Earth"

Min arbetsväg för mig förbi Kyrkotorget här i Borgå mest varje dag. Torget kantas som bekant av domkapitlet, biskopsgården och två kyrkor, alltså domkyrkan och Lilla kyrkan - förutom en hel del andra byggnader, förstås.
När jag går förbi biskopsgården på väg mot stan, ser jag varje gång ett klotter på en av byggnadsställningarna som står där p.g.a. renoveringen. Det är någon som där har skrivit den engelska frasen "All religions lead to hell on Earth" - fritt översatt "alla religioner leder till ett jordiskt helvete". Samma fras har jag också sett inne i centrum på klisterlappar som har "fastnat" på bl.a. trafikmärken under sommaren.
Jag kommenterade påståendet i en predikan 3.8.08. Eventuellt kan den förvåna någon, men det bjuder jag på i så fall. Check it out!

SMS-insändare om flygfält

I Borgåbladet ingick 7.10 en insändare av Markus Karlsson, som efterlyste besked av kommunalvalskandidaterna om vilken åsikt de har om att flytta Malms flygfält till Borgå. Jag skickade genast ett SMS till tidningen, och det publicerades idag 8.10:
Kort svar till Markus Karlsson (Bbl 7.10): Jag motsätter mig ett flygfält i Backas.
karl af hällström, sfp
Varför mitt namn skulle skrivas med små bokstäver vet jag inte, för jag hade nog stor begynnelsebokstav. Men den tekniken, den tekniken...

Barn skriver till Gud 32

Käre Gud. Jag höll min del av avtalet. Var är cykeln?
Bert, 10 år

Läst: Fienden inom oss

Jan Guillou: Fienden inom oss. Pocketförlaget 2007. 366 s.
Jan Guillou är en kontroversiell person på många sätt, det vet alla som ens lite har följt med svensk kulturdebatt under de senaste åren. Guillou är också en mycket skicklig skribent. När man öppnar en av hans romaner blir man buren ända till sista sidan av ett lättfattligt språk, en spännande intrig och en roande och oroande satir över den värld vi lever i.
Guillous fjolårsbok är inget undantag. Den behandlar "kriget mot terrorismen", och visar oss hur det kriget kan förfela sitt mål och tvärtom föda mer terrorism. Den fiende vi borde bekämpa finns mellan öronen - den är våra egna fördomar. Om vi handlar mot andra utgående från våra egna fördomar, visar vi dem vad de är värda i våra ögon, och så inser de att de inte har något att förlora. Den som berövas sitt människovärde kan slå tillbaka, och så bekräftas våra (felaktiga) fördomar, och den onda cirkeln är sluten.
"Fienden inom oss" är spännande, läsvärd - och obehagligt tankeväckande. En bra bok, alltså!

Lehtikirjoitus koulurakennusten kunnosta

Jotta oppilaat oppisivat parhaalla mahdollisella tavalla, on kouluympäristön oltava rauhallinen ja turvallinen. Kaikki lienevät tästä samaa mieltä. Tätä turvaamassa on jo monta eri tekijää, jotka ovat päätöstentekijöiden ja vanhempien täyden tuen arvoisia. Osa tätä yhtälöä on myös koulurakennuksen kunto.
Luin hiljattain erästä kaupunkimme koulua käsittelevän lehtiartikkelin, josta kävi ilmi kaksi asiaa: ensinnäkin rakennus on osittain huonossa kunnossa, ja toiseksi oppilaat ovat ylpeitä koulustaan.
Molempia kohtia voi yleistää koskemaan toisiakin kouluja Porvoossa (ja miksei muissakin kunnissa). Oppilaat ovat ylpeitä ja iloisia siitä yhteydestä johon heidät on laitettu, mutta samalla heillä on luonnollisista syistä niin vähän elämänkokemusta etteivät reagoi sellaiseen joka heidän ympäristössään ei ole hyvää. Tämä tarkoittaa että meidän aikuisten on reagoitava kun jotain menee väärin. Meidän tehtävämme on taata rauhallinen, turvallinen - ja terveellinen! - kouluympäristö yhteiskunnan tulevaisuudentoivoille. Meidän on heidän puolestaan vaadittava.
Suurempia resursseja on annettava pedagogisille välineille ja oppilaiden henkiselle hyvinvoinnille. Sama koskee myös fyysistä ympäristöä. Kuluneita ja terveydelle haitallisia rakennuksia on korjattava ennen kuin niistä tulee suorastaan vaarallisia terveydelle - myös siksi että niin on yksinkertaisesti halvempaa tehdä.
Koulussa on tulevaisuutemme. Päätöksentekijät eivät koskaan saa unohtaa sitä. Minä en tule sitä unohtamaan jos minut valitaan kaupunginvaltuustoon.
Karl af Hällström
RKP/Porvoo
Julkaistu Uusimaa-lehdessä 4.10.08

About dogs and people 5

The average dog is a nicer person than the average person.
- Andy Rooney
as quoted by the Episcopal padre

Ingen luthersk "homobiskop" - ännu

Det nordtyska lutherska stiftet i Schleswig-Holstein, strax söder om den danska gränsen, valde i juli en ny biskop för att ersätta biskop Hans Christian Knuth, som går i pension i september. Valet vanns av en man vid namn Gerhard Ulrich. Gratulerar!
Så långt är det inte så speciellt ännu. Det som var speciellt i detta val var att Ulrichs motkandidat var den öppet homosexuelle Horst Gorski. Jag har flera gånger noterat att den anglikanska kyrkogemenskapens första homosexuella biskop, Gene Robinson i New Hampshire, valdes år 2003. Nu fanns det en möjlighet att välja den första lutherska homosexuella biskopen.
Och det var kanske inte helt långsökt att göra det just i norra Tyskland. Många inom den nordelbiska kyrkan (som är en del av kyrkofederationen Evangelische Kirche Deutschlands, EKD) ställde sig mycket positivt till Horst Gorskis kandidatur, inte minst Hamburgs prominenta biskop Maria Jepsen, som är känd för sitt engagemang i homofrågor. 1992 blev hon världens första kvinnliga evangelisk-lutherska biskop. Konservativa kretsar hade då hävdat att kyrkan skulle sjunka ner i totalt kaos om en kvinna valdes till biskop. Kampanjen mot Maria Jepsen gav motsatt resultat och hjälpte henne i slutändan till segern.
Även Horst Gorski råkade ut för hets. Den gav honom uppenbarligen stark medvind men räckte inte för att vinna själva valet. Han förlorade med de klara (om än inte överväldigande) siffrorna 77-56. Detta skall dock knappast tolkas som ett allmänt ställningstagande mot hans sexuella läggning, för inom den nordelbiska kyrkan (om än inte inom alla delar av EKD) finns det inget hinder för homosexuella att bli präster eller, i förlängningen, biskopar. Det gäller bara att hitta rätt kandidat; Gorski var det tydligen inte.
German Lutherans could elect first gay bishop (PinkNews 4.7.08)
Gerhard Ulrich wird neuer Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein (Nordelbische Ev.-Luth. Kirche 12.7.08)
Ulrichs Wahl zum Bischof keine Ablehnung von Gorskis Homosexualität (Nordelbische Ev.-Luth. Kirche 13.7.08)
Nederlag för öppet homosexuell biskopskandidat (QX.se 13.7.08)

Insändare om problemungdomar

De flesta ungdomar som jag kommer i kontakt med - och det är många - är verkligt fina människor: empatiska, intresserade, trevliga. Så finns det förstås enstaka undantag, som på grund av olika omständigheter har svårigheter i livet. Dessa undantagsungdomar beter sig på sätt som inte kan accepteras: våld, vandalism, brottslighet m.m.
Ett sådant beteendemönster är knappast någonsin ett medvetet val, utan snarare något som man glider in i av någon orsak. Om vi som samhälle vill städa upp detta beteende, är det viktigaste att åtgärda de bakomliggande orsakerna. Brottsliga handlingar bör naturligtvis bestraffas, för var och en har ansvar för sina gärningar. Om förebyggande åtgärder saknas, spelar det ändå mindre roll hur många brott som blir uppklarade, för nya kommer hela tiden. Dessutom blir det dyrare också i reda pengar (förutom psykiskt) att städa upp efteråt än att förhindra skador innan de uppkommer.
Det vårt samhälle behöver är alltså bättre resurser till socialvården, psykvården (särskilt för barn och unga), barntillsyn samt dagis och skola. Detta kan man se som en långsiktig investering. Om vårt land är på väg in i en ny ekonomisk kris (såsom en del påstår) är det desto viktigare att bygga upp systemen nu. Senast monterade man ner dem i ett slags panikreaktion, vilket har stått oss dyrt.
Barnen och ungdomarna är vår framtid. Det får beslutsfattarna aldrig glömma. Jag kommer inte att glömma det om jag blir invald i stadsfullmäktige.
Karl af Hällström
sfp/Borgå
Insändaren publicerades i Borgåbladet 2.10.08

Heard on a golf court

A golfer is in a competitive match with a friend, who is ahead by a couple of strokes. "Boy, I'd give anything to sink this putt," the golfer mumbles to himself.
Just then, a stranger walks up beside him and whispers, "Would you be willing to give up one-fourth of your sex life?"
Thinking the man is crazy and his answer will be meaningless, the golfer also feels that maybe this is a good omen so he says, "Sure," and sinks the putt.
Two holes later, he mumbles to himself again, "Gee, I sure would like to get an eagle on this one."
The same stranger is at his side again and whispers, "Would it be worth giving up another fourth of your sex life?"
Shrugging, the golfer replies, "Okay." And he makes an eagle.
On the final hole, the golfer needs another eagle to win. Without waiting for him to say anything, the stranger quickly moves to his side and says, "Would winning this match be worth giving up the rest of your sex life?"
"Definitely," the golfer replies, and he makes the eagle.
As the golfer is walking to the club house, the stranger walks alongside him and says, "I haven't really been fair with you because you don't know who I am. I'm the devil, and from this day forward you will have no sex life."
"Nice to meet you," the golfer replies, "I'm Father O'Malley."
Thanks to MadPriest

Kyrkans namn

Kolumnisten Olli Seppälä skriver en kolumn i Kotimaa 31.7.08 med rubriken Kirkko tarvitsee uuden nimen ("Kyrkan behöver ett nytt namn"). Han granskar det finska namnet Suomen evankelis-luterilainen kirkko, och menar att det är problematiskt på flera sätt.
  • För det första är det ogrammatikaliskt; korrekt finska vore att skriva det utan bindestreck: evankelisluterilainen.
  • För det andra är evangeliet lutherdomens kärna. Det gör att begreppet "evangelisk-luthersk" egentligen är en tautologi; det hade räckt med "luthersk".
  • För det tredje ger genitiven Suomen ("Finlands") en nationell prägel åt kyrkan; bättre vore inessiven Suomessa ("i Finland") Det officiella svenskspråkiga namnet är ju Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (vilket jag strax ska återkomma till). På engelska säger man däremot Evangelical Lutheran Church of Finland (även om den benämningen knappast är officiell; engelska är inte ett av våra nationalspråk, åtminstone officiellt). Genitiven används på engelska, men inessiven på svenska (eller åtminstone kasusens betydelse).
Inte heller på andra språk än finska är namnet problemfritt. Alltför många (som borde veta bättre, kära kolleger!!) använder det felaktiga översättningslånet "Finlands evangelisk-lutherska kyrka" eller förkortningen FELK. Detta är inte svenska, utan finska med svenska ord, alltså det som kallas svinska. Att man vill använda en förkortning är förståeligt, men förkorta då det korrekta namnet och skriv ELKF!
På engelska ger ordet evangelical problem, eftersom det numera har två olika betydelser. Den ena är "evangelisk", alltså "det som har att skaffa med det goda budskapet om Kristus", vilket ibland ses som en synonym till "protestantisk" när det används för att beskriva kyrkor. Den andra betydelsen är "evangelikal", alltså "tillhörande en viss teologiskt konservativ från Amerika härstammande protestantisk gren av kristendomen". Och vår kyrka är evangelisk, men inte evangelikal, tack och lov. Eftersom det engelska ordet evangelical, som förekommer i kyrkans namn, alltså är tvetydigt, är det inte så lyckat att använda det.
Att en konservativ inomkyrklig luthersk väckelserörelse i Finland också kallar sig "evangelisk" ger inte upphov till större klarhet.
Vilken är då lösningen? Att t.ex. svenskar ofta talar om "Finska kyrkan" är naturligtvis ett kulturimperialistiskt klavertramp av alltför vanligt slag. "Svenska kyrkan" var en gren av staten till år 2000, medan vår kyrka frigjorde sig år 1869 (att politiker och andra höjer röster för att "skilja kyrkan från staten" är historielös populism). "Svenska kyrkan" gav länge intrycket av att vara mer "svensk" än "kyrka"; nu börjar situationen korrigeras, men jag hoppas att vi i Finland inte skall falla i den gropen. De två systerkyrkorna är alltså till historia och karaktär rätt olika.
Dessutom är användningen av ordet "finsk" i ovannämnda bemärkelse naturligtvis förolämpande mot alla språkliga och etniska minoriteter i Finland, av vilka den största är vi finlandssvenskar. Den korrekta termen är "finländsk"; "finsk" betecknar det som har med språkmajoriteten att skaffa; "finne" är den som har finska som modersmål, medan de som är bosatta i Finland och/eller är medborgare i Republiken Finland är finländare.
Men tillbaka till kyrkans namn. Kan vi hitta ett som är bättre än det nuvarande? Jag vet inte. "Lutherska kyrkan i Finland" eller "Finlands lutherska kyrka" har det problemet, att det finns ett halvdussin andra lutherska kyrkor i Finland än folkkyrkan; visserligen är de försvinnande små (den största har c:a 250 medlemmar) men vi ska inte trampa på dem ändå, anser jag.
Och om vi vänder på steken, är det inte oproblematiskt att uppkalla en kyrka efter en människa, särskilt någon som Luther, som ville att så inte skulle ske.
Vad göra? "Evangeliska kyrkan i Finland"? "Kristi kyrka i Finland"? "Finlands kyrka"? Förslag av det slaget trampar på alla de andra kyrkor som finns i vårt land, och som också är evangeliska och tillhör Kristus. Vad göra? Eftersom det inte finns något bättre (eller ens något bra) förslag i detta skede, hjälper inte annat än att bibehålla det nuvarande namnet, fastän också det är långt ifrån oproblematiskt.

Imorgon på torget...

Svenska folkpartiet i Borgå ordnar en serie valmöten på Borgå torg. Det är frågan om lördag förmiddagar kl. 10-12. Ballonger för barn och fullvuxna barn, korv, kaffe, glada människor! Sparbössa och insamling för havre åt hästen Santtu (en av Gamla stans stora turistattraktioner)!
Ett par av tillfällena (6 och 20 september) har redan varit - se foton här!
De övriga tillfällena går av stapeln i morgon den 4 oktober samt alla andra lördagar denna månad: 11.10, 18.10 och 25.10. Kommunalvalet hålls sedan söndagen den 26 oktober 2008 - kom ihåg att rösta. Förhandsröstningen är 15-21.10.08.
Nu är ju lördagen inte idealisk för mig ur arbetssynpunkt, eftersom lördag är vår primära jordfästningsdag, och andra förrättningar också ofta läggs just på lördagar, då folk i allmänhet är lediga. De flesta av ovannämnda datum passar mig ändå, överraskande nog, och i sådana fall har jag tänkt vara på torget. Då passar det bra att rycka mig i armen och diskutera politik. Har du önskemål eller synpunkter på politiken i Borgå eller på hur staden utvecklas? Säg bara till!
Vi ses på torget!

Lehtikirjoitus Kuninkaanportin liikenteestä

Kuninkaanportilla on ideana on monta hyvää puolta. Kuluttajat saavat monta lähekkäin olevaa kauppaa, yritykset saavat hyvin toimivia uusia tiloja, kauppa käy ja kaikki ovat iloisia.
No, ehkei sentään ihan kaikki. Paitsi että yritykset muuttavat jostakin ja esim. Porvoon keskustaa uhkaa tyhjentyminen kaupoista, olisi mietittävä myös liikennepuolta.
Kuninkaanporttiin kulkee nimittäin linja-auto (linja 4) noin kerran tunnissa arkisin. Keskustasta tulevalle tämä merkitsee, että käytettävissä on määrätty aika tarvittavan hankkimiseksi, sillä jos jää bussista, shoppailu kestääkin yhtäkkiä tunnin pidempään. Ärsyttävää.
Jos tulee sellaisista paikoista kuin Pellinki (viisi linja-autovuoroa Porvooseen ja takaisin arkipäivisin) tai Emäsalo (kolme vuoroa keskustaan, neljä takaisin) on kyse paljon enemmästä kuin ärsytyksestä mikäli vuorot eivät käy yhteen. Voi olla ettei yksinkertaisesti pääse kotiin ellei ole omaa autoa tai varaa taksiin. Eikä kaikilla - yllättävää kyllä - ole!
Ennen kuin Kuninkaanporttia laajennetaan lisää, on suunnittelijoiden istuttava alas miettimään. Heidän olisi mietittävä ei ainoastaan Vanhaa kaupunkia ja torin ympäristöä, jotka voivat jäädä ilman kauppojaan, vaan myös miten Kuninkaanporttiin olisi mahdollista päästä yleisillä kulkuneuvoilla jollei asu Porvoon ydinkeskustassa!
Karl af Hällström
RKP/Porvoo
Julkaistu Uusimaa-lehdessä 30.9.08

Utkast om familjevåld

Detta inlägg består av ett utkast till insändare om familjevåld. Detta är den första, mest omfattande varianten, och förtjänar därför att publiceras här. Däremot är den alltför vag för att riktigt fungera som insändare i valtider, så jag jobbar fortfarande på den.
Våld inom familjen är ett svårt problem att tackla.
För det första är det omgivet av så starka skamkänslor från offrets sida, att mörkertalet är stort. Många som fysiskt misshandlar sin partner, sina barn eller sina föräldrar har också ett psykiskt grepp över dem - offren upplever att de har förtjänat misshandeln, att de inte är värda bättre.
För det andra går familjevåldet ofta i arv. Den som har upplevt familjevåld under sin uppväxt - antingen som offer eller som vittne - har en större tendens än andra att själv ta till våld. Problemet kan alltså i värsta fall leva vidare i generation efter generation.
För det tredje finns det faktorer i samhället som är ägnade att motverka problemets lösning; jag vill bara nämna arbetslösheten och den lättillgängliga alkoholen som exempel.
Vad kan då vi som samhälle göra? Det finns ingen enkel lösning, och mycket görs redan. Å ena sidan bör vi hjälpa offren för våldet och s.a.s. städa upp efteråt. Sjukvård, skyddshem och barntillsyn kan nämnas här. Å andra sidan bör alla klutar läggas till för att förhindra att problemen går så långt att våld bryter ut. Här kommer hälsovård, familjerådgivning och attitydfostran in i bilden. Viktigt vore att ge de potentiella våldsverkarna bättre verktyg för problemlösning.
Också vi kommunalvalskandidater har vårt ansvar. Särskilt de av oss som blir invalda i fullmäktige och olika nämnder bör se till att tillräckliga resurser finns för de olika initiativ som försöker rå på detta snåriga problem.

Vaalikone (SLY 1-5)

Niinkuin monella muullakin medialla, on Suomen Lehtiyhtymällä oma vaalikoneensa. Tässä otos omista vastauksistani.
1. Mikä kuntaliitos olisi Porvoolle sopivin?
*Nykyinen Porvoo riittää
Porvoo-Askola
Porvoo-Askola-Sipoo
Koko Itä-Uusimaa
Painoarvo: neutraali
Kommentti: Porvoo tulee aina olemaan Itä-Uudenmaan keskuspaikkoja, rakenteista riippumatta. Kunnallinen itsenäisyys ei voi olla itseisarvo, vaan jos muut vaihtoehdot pitkällä tähtäimellä ovat paremmat voimme valita sellaisia. Tällä en halua sanoa että se olisi nykyoloissa ajankohtaista.
2. Mitä mieltä olet seuraavasta väitteestä: ”Porvoon pitäisi suuntautua nykyistä enemmän pääkaupunkiseudun suuntaan Itä-Uudenmaan sijaan”.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
*Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Painoarvo: tärkeä
Kommentti: Koko maata, ja etenkin Itä-Uuttamaata, ajatellen olisi tärkeää ettei pääkaupunkiseudun annettaisi kasvaa holtittomasti. Alueemme tulee aina hyötymään pääkaupunkiseudun läheisyydestä, mutta jotta olisi muitakin vaihtoehtoja kuin nukkumalähiöksi muuntautuminen, on kehityttävä muihinkin suuntiin. Tämä puolestaan vaatii vähän suurempia ponnisteluja kuin virran vietäväksi antautuminen.
3. Mitä mieltä olet väittämästä: ”Porvoon pitäisi keskittyä nykyistä enemmän peruspalveluihin elinkeinoelämän kehityshankkeiden sijaan.”Täysin samaa mieltä
*Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Painoarvo: neutraali
Kommentti: Molemmat ovat sinänsä hyviä, mutta jollei kunta ota vastuuta peruspalveluista, kukaan ei sitä tee. Elinkeinoelämä kehittyy kyllä itsestäänkin - tosin kunnalla on omat intressinsä siinäkin.
4. Mitä mieltä olet väittämästä, jonka mukaan valta on Porvoossa siirtynyt kaupunginvaltuustolta virkamiehille?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
*Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
Painoarvo: neutraali
5. Miten Porvoon kouluverkkoa olisi mielestäsi kehitettävä?
Keskittämällä muutamaan isoon kouluun
*Nykyisellä kouluverkolla
Hajauttamalla pieniin kyläkouluihin
Painoarvo: tärkeä
Kommentti: Hyvin toimivat ja viihtyisät yksiköt pitäisi säilyttää. Isommat yksiköt voivat tarjota parempia resursseja monipuolisempaan opetukseen, mutta on otettava huomioon myös oppilaiden ja henkilökunnan viihtyminen sekä koulumatkan pituus. Kouluverkon monipuolisuus ja monimuotoisuus antavat mahdollisuuden eri yksilöille kasvaa omaa tahtiaan sekä eri kylille ja kaupunginosille mahdollisuuden kehittyä. Monipuolinen kouluverkko on kaikkien parhaaksi!

Romero on the Poor

Those who have created the evil are those who have made possible the hideous social injustice our people live in. Thus, the poor have shown the church the true way to go. A church that does not join the poor in order to speak out from the side of the poor against the injustices committed against them is not the true church of Jesus Christ.
- Oscar A. Romero
The Violence of Love
as quoted on God's Politics

Uppdatering: Kyrkotölpar

I somras blev jag intervjuad på en pod under rubriken "Vett och etikett i kyrkbänken". Alla tycks inte ha lyssnat till den intervjun...
Jag var med om att förrätta ett antal konfirmationer i somras. Det var ofta trångt i Mariagården, där de gick av stapeln, även om den kyrkan är större (med sina 260 platser) än Lilla kyrkan, där det ryms 170 personer. Nästa år har vi, om Gud vill, domkyrkan i bruk igen, och dess 1000 platser torde vara nog för det största konfirmation.
Vi brukar be konfirmandernas faddrar delta i välsignelsen av konfirmanderna. Det är uppskattat, har jag förstått, men blir rätt trångt uppe vid altaret, också det. Vid ett sådant tillfälle var det en dam som ville fotografera sin avkomma. Eftersom det var lite besvärligt att komma förbi alla faddrar, och eftersom hon tydligen prompt måste fota från andra sidan kyrkan, gick hon helt sonika bakom altaret för att hitta en bra fotovinkel!
Jag upplevde nog att den genvägen var närmast tölpaktig och visade på en grundläggande brist på respekt för det heliga i situationen.
Saken blev inte bättre av det som sedan skedde. När konfirmanderna, faddrarna och fotografdamen hade återgått till sina platser och konfirmaderna hade sjungit en sång, gick jag upp till altaret för att leda församlingen i Kyrkans förbön. Just när jag hade inlett bönen hör jag till min förvåning ett gapskratt från damens sällskap. Det var inte hon själv den här gången, men samma gäng var tydligen lika tölpaktiga allihop.
Saknar vuxna människor verkligen en så grundläggande etikett? Jag blir alltid lika förvånad.
Jag berörde lite samma tematik i Veckans anekdot: Grava problem (17.11.06).

Insändare om skolhusens skick

För att elevernas inlärning skall gå på bästa sätt, måste skolmiljön vara lugn och trygg. Detta tror jag alla kan hålla med om. Många olika åtgärder finns redan för att garantera detta, och de är alla värda beslutsfattarnas och föräldrarnas fulla stöd. En del av denna ekvation är också skolbyggnadens skick.
För en tid sedan ingick en artikel om Gammelbacka skolas skolhus i denna tidning. Där framkom två viktiga saker: för det första är skolhuset delvis i dåligt skick, och för det andra är eleverna stolta över sin skola.
Båda dessa punkter kan säkert generaliseras att omfatta också andra skolor i Borgå (och i andra kommuner, för den delen). Eleverna är stolta och glada över det sammanhang som de är placerade i, men har av naturliga skäl så lite livserfarenhet att de inte reagerar på sådant som inte är bra i deras omgivning. Detta betyder att det är vi vuxna som måste reagera när något går snett. Det är vi som måste garantera den lugna, trygga - och sunda! - skolmiljön för samhällets framtidshopp. Det är vi som måste kräva för deras del.
På pedagogiska medel och elevernas psykiska välbefinnande bör större resurser satsas. Detsamma gäller också den fysiska miljön. Osunda och slitna byggnader bör repareras redan innan de blir direkt hälsovådliga - också därför att det helt enkelt är billigare så.
I skolan finns vår framtid. Det får beslutsfattarna aldrig glömma. Jag kommer inte att glömma det om jag blir invald i stadsfullmäktige.
Karl af Hällström
sfp/Borgå
Insändaren publicerades i Borgåbladet 30.9.08

Pressklipp 10

Mannen dog medan kvinnan avled.
Sydsvenska Nordvästra Skånes Tidningar
Och skillnaden är...?!