Julfrid!

Jag önskar alla mina läsare och andra vänner
en stilla jul och ett välsignat nytt år!

Detta underlättas av att jag håller bloggpaus över trettondagen.
Frid!

Omställningar bland Borgå-prästerna

Det blir stora omställningar bland oss präster i Borgå svenska domkyrkoförsamling nästa år. Vi är en domprost, tre kaplaner och tre församlingspastorer, alltså summa sju.
Dessutom har Borgå finska församling tio prästtjänster och Borgå kyrkliga samfällighet två sjukhusprästtjänster. På familjerådgivningen finns det också präster, så vi är ju förstås några sådär sammanlagt. Men om vi ser till oss som uttryckligen betjänar den svenskspråkiga befolkningen, så är vi sju, plus förhoppningsvis den ena sjukhusprästen (den tjänsten blir förresten strax lediganslagen - är någon intresserad?).
Nåja, en av kaplanerna, Camilla Ekholm, blir mammaledig och vikarieras av Mia Anderssén-Löf, som blir prästvigd på trettondagen.
En annan kaplan, Martin Fagerudd, är den ende sökande till kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska, så han tillträder antagligen där på vårvintern, och då blir den tjänsten lediganslagen. Antingen får någon av församlingens egna präster den, och då blir en församlingspastor ledig, eller så är det någon utomstående som kommer in som kaplan.
I detta skede vet vi alltså att vi behöver åtminstone två nya präster till våra sju tjänster. Dock finns möjligheten att ytterligare någon präst söker sig till en annan församling eller att någon av församlingens präster söker den lediga sjukhusprästtjänsten, och då blir det ännu mer nytt blod.
Det är klart att det är bra med förnyelse, men detta verkar bli ganska mycket på en gång.
Men det får vi leva med - vi får väl ta det som en utmaning! Här är något att fundera på över helgerna!
Jag brukar ju inte blogga om jobbet - men den här situationen känns intressant och har inga problem med tystnadsplikt och sånt, så jag gjorde ett undantag den här gången...

Lolcat Christmas time

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 14

Artikel 14.
1. Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2. Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
Hela förklaringen här.

USA: Homofober grundar ny luthersk kyrka

Den största lutherska kyrkan i USA, ELCA, beslöt 21.8.09 att inte längre kräva celibat av sina homosexuella pastorer, utan tillåta dem att leva i registrerade partnerskap eller motsvarande (olika delstater har olika regler). De nya reglerna träder i kraft i april 2010.
Detta reagerade naturligtvis konservativa krafter på, bl.a. organisationen "Lutheran CORE" (förkortningen betyder "Coalition for Renewal") och dess ledare, emeritusbiskopen Paull Spring (han stavar faktiskt med två l). I september beslöt CORE att ta en tolv månaders tankepaus för att fundera på vad de ska göra i framtiden. Nu tycks dock pausen bli betydligt kortare, och CORE planerar att grunda ett nytt samfund. Hittills har fem församlingar beslutat lämna ELCA och ytterligare 87 församlingar har röstat om saken. Av dessa har 28 församlingar inte uppnått den behövliga kvalificerade majoriteten för att lämna sitt samfund.
ELCA har 10.300 församlingar med ett sammanlagt medlemsantal på 4,7 miljoner personer. Ännu är separatisternas antal alltså marginellt, men det har ju inte gått så länge sedan beslutet togs, och det har ju inte ens trätt i kraft än. Mycket mer kommer säkert att ske under de närmaste åren.
ELCA Clergy Support Gay, Lesbian Rights, Ordination, Survey Says (ELCA News Service 13.8.09)
Lutherans prepare for big decision on gay clergy (AP genom 365 Gay 14.8.09)
Lutherans begin gay clergy discussion in Minn. (AP genom 365 Gay 17.8.09)
Lutherans to Vote on Gay Clergy (Box Turtle Bulletin 17.8.09)
Hint of Hope from Minneapolis (Box Turtle Bulletin 18.8.09)
Lutheran gay clergy proposal passes 1st hurdle (AP genom 365 Gay 18.8.09)
Lutherans move toward more open view on gays (AP genom 365 Gay 20.8.09)
Lutherans agree to disagree on gay relationships (PinkNews 20.8.09)
Lutherans Adopt New Statement on Sexuality (Box Turtle Bulletin 20.8.09)
ELCA Assembly Opens Ministry to Partnered Gay and Lesbian Lutherans (ELCA News Service 21.8.09)
ELCA Presiding Bishop Comments on Decisions Regarding Ministry Policies (ELCA News Service 21.8.09)
ELCA Assembly Actions Draw Criticism, Praise from Advocacy Groups (ELCA News Service 21.8.09)
HRC on Lutheran Church opening door to partnered gay clergy (AP genom 365 Gay 21.8.09)
Lutherans start last debate on gay clergy proposal (AP genom 365 Gay 21.8.09)
Partnered Gay Luterans (sic!) Can Be Pastors (Box Turtle Bulletin 21.8.09)
Lutheran Schism In the Making? (Box Turtle Bulletin 21.8.09)
Lutherans Allow Blessing of Gay Unions (Box Turtle Bulletin 21.8.09)
ELCA Assembly approves ministries of gays and lesbians in committed relationships (Episcopal News Service 21.8.09)
Lutheraner i USA säger ja till homosexuella präster (Dagen 22.8.09)
ELCA Assembly Hears Presiding Bishop Hanson Call for Continued Unity (ELCA News Service 22.8.09)
Lutheran gay clergy vote tests mainline churches (OneNewsNow.com 23.8.09)
Lutheran World Leader Says Body of Christ 'Not Ours to Dismember' (ELCA News Service 24.8.09)
Lutherska kyrkan i USA öppnar för homosexuella (Kyrkans Tidning 24.8.09)
Gay clergy: Where large Protestant churches stand (AP genom 365 Gay 24.8.09)
Straight Pastors Cannot Possibly Know the Suffering of Lutheran Queers (Queerty 4.9.09)
Lutheran Pastor Sees People Returning to Church Following Assembly Actions (ELCA News Service 9.9.09)
Lutheran CORE Plans Next Steps, Intends to be 'Free-Standing' Synod (ELCA News Service 10.9.09)
A Lutheran Minister Takes a Hard-Line Approach Toward LGBT Equality (Straight, Not Narrow 16.9.09)
Quote of the day (Of course, I could be wrong... 20.9.09)
Conservative Lutherans organize after vote on gays (AP genom 365Gay 28.9.09)
Lutheran CORE news release 18.11.09
New Lutheran body to form after gay pastor vote (AP genom 365Gay 19.11.09)

Lehdistä poimittua 22

Hakijaryntäys Espoon hautausmaille.
- Otsikko Espoon seurakuntasanomat Essessä

Predikan är upplagd

Min predikan för Fjärde söndagen i advent utgick från Filipperbrevets 4 kapitel. Jag höll den i Borgå domkyrka under rubriken Glädje, fördragsamhet och frid. Nu finns den också på Predikantbloggen.
God helg!

"Jenny - Gud och tystnaden"

Den svenska dokumentärfilmen ”Jenny – Gud och tystnaden” har nyligen fått pris på New Yorks internationella filmfestival i klassen ”Best international alternative lifestyle dokumentary”. Detta rapporterar QX.se och Dagen.
Det är frågan om en dokumentärfilm om hur det är att leva i en omgivning där man inte kan vara fullt ut den man är. Regissören Ingela Lekfalk har följt Jenny som läser sista terminen för att bli präst och är gift med Linda. Filmen gestaltar den tystnad som Jenny möter från sin omgivning när hon berättar om sin kärlek.
Inledningen till filmen - de första 6'44" - finns till beskådande på Lekfalks hemsida. Jag rekommenderar! Fint och tankeväckande på ett lågmält sätt.

Kyrklig humor

Liksom den om prästen som cyklade till kyrkan i stark motvind, och bad en stilla bön: Gode Gud, låt vinden vända innan jag ska cykla hem igen.
(Det kunde ha varit min far, som ofta just cyklade till kyrkan)
- Björn Månsson (prästson)
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Minareetit eivät häiritse

Sveitsissä pidettiin äskettäin kansanäänestys minareettien kohtalosta. Siellä maan neljä minareettia olivat niin kova pala etteivät sveitsiläiset halua niitä lisää. Suomessa Perussuomalaiset ovat samoilla linjoilla.
Minua ne eivät häiritsisi.
Eurooppalaiset minareetit ovat hiljaisia, saimme lukea sunnuntain Hufvudstadsbladetista. Meillä eivät muezzinit huuda. Kirkonkellot ovat siis häiritsevämpiä, ainakin mitä ääneen tulee.
Minareettien vastustus perustuneekin pitkälti islamofobiaan tai xenofobiaan, siis pelkoon tai ainakin epäilyyn muslimeja ja vierasta kohtaan. Jos muslimit saavat näkyä, he ottavat vallan, terrorismi laajenee ja suomalaiset jäävät ilman työtä. Muka.
Minusta asia on vallan toisin. Maassamme on ollut sekä muslimeja että moskeijoita jo pitkälle toista vuosisataa. Islaminuskoa tunnustavat kansalaisemme ovat kukoistava osa yhteiskuntaamme, ja monet heistä taistelivat ja kaatuivat viime sodissamme kristittyjen, juutalaisten, ateistien ja muiden rinnalla.
Viime vuosikymmeninä muslimeja on tosin tullut maahamme yhä enenevässä määrin, ja sitä paitsi uusista maista ja kulttuureista. Tämä on haastanut maassa ennestään asuvien inhimillisyyttä. Molemmin puolin on esiintynyt sopeutumisongelmia.
Mutta vastaus ongelmiin ei ole uskonnonvapauden riistäminen keneltäkään. Se, jos mikä, johtaisi alemmuudentunteeseen, marginalisoitumiseen ja radikalisoitumiseen, ja sen kautta mahdollisesti jopa terrorismiin. Yhteiskunnanrauhan takaaminen ei tapahdu kaikkien samankaltaistumisen, vaan samanarvoisuuden kautta.
Toinen ongelma, joka on tässä yhteydessä otettu esiin, on kristittyjen vainot, pahoinpitelyt ja tapot eräissä muslimivaltioissa. Tätä ei tietenkään voi hyväksyä.
Mutta ei asiaa paranna se, että me käyttäytyisimme samalla tavoin muslimeja vastaan omassa maassamme. Päin vastoin, se ottaa meiltä pohjan uudistusten vaatimiselta muihin maihin; vastaus siihen olisi oikeutetustikin tyly: "Paraskin sanoja!"
Arkkitehtonisesti minareetit olisivat uusi ilmiö kaupunkikuvassamme, mutta sorjat tornit olisivat kyllä huomattavasti esteettisempi lisä kuin monet betoni-, teräs- ja lasihirviöt jotka nykyään rumentavat maisemaa. Muutama minareetti siellä täällä ei asiaa mitenkään pahenna!

Likeness or notions?

It is time that Christians were judged more by their likeness to Christ than their notions of Christ.
- Lucretia Mott,
Quaker abolitionist and women's rights advocate (1793-1880)
as quoted on God's Politics

Missionsprovinsen och usurpation

I förra veckans nummer av Kyrkpressen (50/09) ingick på s. 6 en intervju med biskopsmötets sekreterare, TD Jari Jolkkonen. Tyvärr tycks den inte finnas på nätet.
Jolkkonen konstaterar:
Biskopar och präster vigda av Missionsprovinsen betraktas som lekmän av Finlands evangelisk-lutherska kyrka [borde vara "Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland", bäste Stig Kankkonen!]. Om en sådan person uppträder som vår kyrkas präst eller biskop är det ytterst fråga om ett lagbrott.
Exempel på sådant uppträdande är om man förrättar ett dop där barnet kommer att höra till ELKF. Dopet godkänns nog, men dopförrättaren gör sig skyldig till usurpation, för att använda strafflagens term (16 kap. 9§: Usurpation av tjänstemannabefogenhet). Straffet för usurpation är böter eller fängelse i högst sex månader. Usurpation gäller naturligtvis inte endast prästämbetet, utan också polis, militär eller andra tjänstemän "som utövar offentlig makt i tjänsteuppdrag".
Jolkkonen:
- Lutherska världsförbundet erkänner inte präster vigda av Missionsprovinsen i Sverige och sådana personer ses i vår kyrka som lekmän. [...]
- Om en person vigd av Missionsprovinsen uppträder som präst eller biskop och gör anspråk på att verka inom vår kyrka aktualiseras frågan om usurpation. Gör inte personen det anspråket är det fråga om att personen verkar inom ett nytt kyrkosamfund. [...]
- Om [Luther-]stiftelsen grundar ett eget stift och ett eget biskopsämbete måste man ärligt medge att det innebär att stiftelsen lösgör sig från vår kyrka [ELKF]. Och det är svårt att se att en präst som grundar en egen kyrka skulle kunna behålla sina prästrättigheter i vår kyrka.
Tack, dr Jolkkonen, för detta klargörande. Man kan alltså inte äta kakan och ha den kvar, ens om man hör till Missionsprovinsen.
Uppdatering:
Ärkebiskop Paarma: Kyrkan erkänner inte Lutherstiftelsens biskop (Kyrklig tidningstjänst 18.1.10)

Loldog Yes we can?

Missionskyrkan has a change of heart

On November 30, I wrote that the
central board [of the Svenska Missionskyrkan ("Swedish Mission Church")] decided 21.11.09 to allow, but not to force, pastors to perform same-sex marriages, starting March 2010, by which time an Order of Service will have been developed.
After taking a lot of flak, the central board rescinds their decision, debates it again in February and takes it to the Church Conference in May 2010. Hopefully, this means that the decision will have a broader base - but it might, of course, also be voted down. We'll have to wait and see.
Dagen reported on this new development 12.12.09.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 13

Artikel 13.
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.
Hela förklaringen här.

Kväkare avstår från ojämlika vigslar

Jag har tidigare bloggat om hur kväkarna i Storbritannien och i Sverige har ställt sig positiva till samkönade kyrkliga vigslar.
Nu har kväkarna i Minnesota, USA, fattat ett lite annorlunda beslut, men i samma riktning, så att säga (Box Turtle Bulletin 7.12.09). Eftersom samkönade äktenskap inte godkänns av delstaten Minnesota, har kväkarna gått in för att inte förrätta tvåkönade vigslar heller. Detta är ett logiskt beslut i enlighet med kväkarnas starka engagemang för jämlikhet och rättvisa på olika plan i samhället.
Bara jag hämtar min hatt från garderoben, ska jag lyfta den högt för kväkarnas rakryggade inställning!

Schoolboy Howlers 22

If you cross XY and XX chromosomes, you get XX (female), YY (male) and XY (undecided).

Dödsstraff för ugandiska homon?

Parlamentet i Uganda förbereder en lag som skulle ge drakoniska straff åt homosexuella och deras sympatisörer. Jag har läst detta på flera ställen, bl.a. Time, men just dessa uppgifter är från 365Gay. Det som föreslås är följande:
  • Dödsstraff åt homosexuella med HIV/AIDS eller homosexuella våldtäktsmän, liksom också sådana som flera gånger åker fast för homosexuella handlingar.
  • Livstidsstraff för första resans homosexualitet.
  • Sju års fängelse för sådana som hjälper och stöder homosexuella på olika sätt. Detta omfattar t.ex. familjemedlemmar och hyresvärdar.
  • Tre års fängelse för sådana som har en god "religiös, politisk, ekonomisk eller social" samhällsposition och som inte anmäler homosexuella. Det skulle väl jag få vänta mig.
Dessa lagar - som alltså ännu är på planeringsstadiet - lär ha föreslagits av amerikanska konservativt kristna personer som arbetar med den missriktade uppgiften att försöka "omvända" homosexuella till heterosexualitet. Fast hur avrättade homosexuella kan anses vara heterosexuella går mig förbi.
Vi får hoppas att färskare rapporter om att förslaget förmildras (eventuellt efter svensk utpressning) stämmer. Det skulle inte göra situationen bra, men ändå lite mindre dålig.
Liknande lagar finns i bl.a. Nigeria, Rwanda, Burundi och Kenya.
Sydafrika är det enda afrikanska land som erkänner samkönade äktenskap, men också där utför gäng s.k. korrigerande våldtäkter på lesbiska kvinnor, som alltså då i teorin borde bli heterosexuella. Avskyvärt!

Kyrklig humor

Under den hatade Rákosi-regimen i Ungern gick en gammal bonde längs en åkerväg och mötte en av de nyinsatta ämbetsmännen. Gubben hälsade som han var van vid: ”Áldott Jézus Krisztus! – Lovad vare Jesus Kristus!”
Partipampen började tillrättavisa honom: ”Vet inte bácsi att den hälsningen är ur bruk? Vi hälsar numera med att säga ’Szabadság! – Frihet!”
Bácsin svarade: ”Jo, jag har hört om det. Men så länge vi har de där bilderna på åkerkanten” – han pekade på ett krucifix – ”så hälsar jag med hans hälsning. Men sen när ni har satt upp den där Rákosi på en likadan stolpe, så säger också jag ’Szabadság!’”
- Samppa Asunta
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Om budgetöverskridningar

På stadsfullmäktigemötet igår (9.12.09) beviljades olika sektorer rätt till budgetöverskridning för över 9 M€. Jag lämnade in en protokollsanteckning:
Om pengarna för en sektor tryter, bör sagda sektor sträva efter att höja inkomsterna för innevarande år och efter att få större budgetanslag för följande år. Som det nu är, behandlas sektorerna ojämlikt. Exempelvis kämpar bildningssektorn med stora nedskärningar, medan andra begär budgetrevideringar i miljonklassen. Detta är orättvist och ansvarslöst.
Situationen är inte lätt för någon, och många av överskridningarna är säkert behjärtansvärda. Faktum kvarstår dock: Budgetdisciplinen måste skärpas!

Lite visdom

Om ett fönster av möjligheter öppnar sig - dra då inte ner rullgardinen!
Tack till Leenamarina!

På tal om klimatmötet

Stulet av FredrikSenapsfrön:
Har kyrkorna något med miljön att göra? Det finns åtminstone tre olika svar på den frågan.
1) Nej, miljön är irrelevant. Kyrkorna ska förkunna evangeliet och inte lägga sig i politiken.
2) Ja, miljön är en moralisk fråga. Alla människor har ett moraliskt ansvar för miljön, och därmed också kyrkorna.
3) Ja, miljön är en teologisk fråga. Det hör till den kristna trons centrum att människan är skapad till Guds avbild för att råda över skapelsen.

Jag väljer svar nummer tre. Vilket svar väljer du?
Trean, jag också.
Tack, Fredrik!

Barn skriver till Gud 46

Gode Gud. Det var Rolf som slog sönder skålen, INTE jag. Nu har du det skriftligt.
- Jenny, 7 år

Hávamál 23

Ovis man
alla nätter vakar,
grubblar och grämer sig för allt;
matt är han,
när morgonen kommer;
vedermödan är, som den var.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Predikan på Predikantbloggen

Min predikan för denna Andra söndag i advent finns på Predikantbloggen. Jag predikar idag kl. 10 i Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka (kapellet med det korta namnet) och kl. 15 i Mikaelskapellet i Fagersta.
Predikans rubrik är ett citat från en av dagens texter, nämligen "Ni skall vara heliga, ty jag är helig." Det är alltså Gud som säger så, inte jag; jag bara citerar. Bara så ni inte tror att jag har fått storhetsvansinne.

Kyrklig humor

En kollega har en vän som är präst i Danmark. Det är säkert bekant för många av er att man i den danske folkekirke vid dop ska avsvära sig Djävulen, och denna fråga riktas också till faddrarna.
Vid ett dop var faddrarna svenska, från Malmö närmare bestämt. När frågan ställdes, uppfattade de den inte, troligtvis på grund av ovana, exorcismen utförs ju inte längre hos oss.
Frågan ställdes igen: Avsvär ni er Djävulen och alla hans verk?
Faddrarna reagerade fortfarande inte.
Till slut var prästen tvungen att övertydligt och barske ställa sig rakt framför dem och fråga.
Faddrarna blev förskräckta och svarade:
Det gör vi inte i Malmö!
- Maria Bergius Krämer
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Nyfinländare blev Östnylands Lucia

I dessa tider har alla möjliga Lucia-tävlingar avgjorts. Och bra så - det är ju bara en dryg vecka till luciadagen!
I allmänhet är segrarna flickor med traditionella finlandssvenska namn (vilket innebär att de emellanåt är språkligt finska): Lillemor Uddström i Borgåbygden, Lina Raunio i Ekenäs, Ellen Husberg som Finlands Lucia m.fl.
Ett undantag är årets Östnylands Lucia, 16-åringen Abir Waked från Lappträsk (hon är till vänster på bilden; de andra är hennes motkandidater Mira Bäck och Emelie Ahlqvist). Enligt kandidatbeskrivningen bor hon i "en mångkulturell familj", och redan av namnet att döma har hon nyfinländsk bakgrund. Hennes seger är ett gott tecken på åtminstone två sätt: Hon har vågat och fått ställa upp i denna finlandssvenska kulturbegivenhet, och folk har (i stora skaror!) röstat på henne. Det ger hopp för framtiden.
Tack, östnylänningar, för er fördomsfrihet! Lycka till, Abir, i din fina uppgift!

Hammarskjöld on leadership

Your position never gives you the right to command. It only imposes on you the duty of so living your life that others may receive your orders without being humiliated.
Dag Hammarskjöld
as quoted on the blog Child of Illusion

A new secessionary bishop in Sweden

Arne Olsson, the bishop of the so-called Mission Province whom bishop Walter Obare from Kenya consecrated in 2005, turns 80 in 2010 and steps down from his episcopate. In his place, the ever meddlesome Obare will consecrate Roland Gustafsson, 57, who up till now has worked as a missionary in Kenya, mainly teaching at the seminary of the ELCK.
Gustafsson is not an ordained pastor as yet, so he will be ordained on January 16, 2010, awaiting his consecration on March 20.
God bless him and the Mission Province. It is good that there is an alternative for those conservative members of the CofS and the ELCF that feel as if their space is shrinking.
As well they might feel, since it no longer are the misogynistic and homophobic fundamentalists who call the shots in the large Lutheran churches in Sweden or Finland. I don't bear them ill will. I just don't really want them around.
Gustafsson vald till ny biskop i Missionsprovinsen (Kyrkans Tidning 30.11.09)
Missionsprovinsen fick biskop efter tufft förhör (Dagen 1.12.09)

Loldog marine

Yhteinen elämämme -kurssi


Yhteinen elämämme -kurssi on tarkoitettu samaa sukupuolta oleville pareille. Kurssi perustuu kirkon parisuhdetyön pitkäaikaisiin työmenetelmiin ja -kokemuksiin.
Keväällä 2010 toteutetaan kurssi Helsingissä sekä miehille että naisille eri ryhmissä. Miesten ryhmän vetäjinä toimii pastori Juha Malmisalo ja seksuaalipedagogi Juha Kilpiä ja naisten ryhmän vetäjänä Henna-Mari Kettusaari.
Kurssin kesto on viisi kertaa, tapaamiset ovat maanantaisin 15.2.-22.3.10 (ei 15.3) klo 18-20 Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyön keskuksessa, Snellussa (Toinen linja 8).
Lisätiedot ja ilmoittautumiset kurssin vetäjälle: Henna-Mari Kettusaari, hkettusaari@evl.fi, perjantaihin 29.1.10 mennessä. Ilmoittautuneet haastatellaan ennen kurssin alkua. Osallistumismaksu 25€ /pariskunta.
Naamakirjasta löytyy kurssin tukiryhmä.

About dogs and people

Women and cats will do as they please, and men and dogs should relax and get used to the idea.
- Robert A. Heinlein
as quoted by the Episcopal padre