Könsneutrala vigslar i Slaget efter tolv

Nästa torsdag, 5.11.09, medverkar jag i debattprogrammet Slaget efter tolvRadio Vega kl. 12:10. Min "motståndare" är Kyrkpressens chefsredaktör Stig Kankkonen. Det råkade vara honom som jag diskuterade med också då jag senast medverkade i det programmet (13.1.09). Vi behandlade det då kommande biskopsvalet i Borgå stift.
Den här gången är temat Svenska kyrkans beslut från förra veckan om att införa könsneutrala vigslar. Jag kommenterade det nyligen på bloggen och Kankkonen gjorde det samma i Kp:s ledare denna vecka (44/09). Man kan säga att vi inte är av helt samma åsikt.

Kyrklig humor: Kallt i pingstkyrkan?

En litet enkel person i Vasa på 50-talet skulle tala om pingviner och sa: Sådana där fåglar som går på två ben, sådana där pingstvänner.
- Greta Maria Granbacka
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Frågespalten XLV: Adams och Evas svärdöttrar

En underdånig frågeställare skrev:
Får jag i all enkelhet och högst vördnadsfullt närma mig prästen med ett spörsmål, som kanske riktat till någon annan präst kunde uppfattas som en provokation, men som alltså inte alls är det, endast ett uttryck för nyfikenhet och klarhetssträvan hos en bibelokunnig? Vilka kvinnor fick Adams och Evas söner barn med?
Svaret löd:
Det nämns inte i Bibeln. Berättelsen bara utgår från att de fanns där.
Ett vanligt svar från sådana som vill behandla denna myt historiskt är att det var sina systrar de gifte sig med, Adams och Evas döttrar. De var ju långlivade och fick många barn, så...

Poimen 129

[Abba Poimen] sade också: "Allt som går till överdrift kommer från demonerna."
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Ännu en bibelöversättning

Jaha, så har det kommit en fjärde ny bibelöversättning under de senaste tio åren. Detta rapporterar Dagen (26.10.09). Först kom Bibel 2000 (1999), så Svenska Folkbibeln som en reaktion på den, därefter Svenska Reformationsbibeln, som är en moderniserad variant av Karl XII:s bibel och därmed utgår från en annan grundtext än de andra.
Det nyaste bidraget heter Nya Testamentet version 1.0, förkortas NTV1, och är än så länge tillgängligt endast på nätet.
Jag är lite osäker på vilket mervärdet med denna nya översättning är. Efter att ha bläddrat lite i den har jag kommit fram till att det åtminstone inte är den goda svenska språkbehandlingen. Men flera alternativa bibelöversättningar är förstås inget att vara rädd för (så långe de är seriösa, förstås). De kan vara hjälpmedel till att förstå Guds kärlek i Kristus på ett mera mångsidigt, heltäckande och fullödigt sätt. Vilket ju förstås är bra.
Tre av de ovannämnda översättningarna har förresten snarlika nätadresser: bibel.se (SRB), bibeln.se (B2000) och svenskbibel.se (NTV1). Folkbibelns hemsida har en annorlunda adress.

Intervjuad i Radiohuset

Programmet Radiohuset, som sänds på Radio Vega vardagar mellan kl 15 och 17, behandlar idag temat
Är du homovänlig på riktigt?
eller bara för att det är politiskt korrekt och trendigt? Homosexualiteten har fått ett verkligt uppsving under 2000-talet. Efter all debatt om och lagstiftande kring samkönades rättigheter till allt från partnerskap, adoption och rätten att utöva specifika yrken verkar nu dammet ha lagt sig. Fortfarande delar synen på homosexualitet folket i flera olika läger men det är inte längre något man skyfflar under mattan i skydd undan samhällsdebatten. Tvärtom lyfts homofrågor fram som trumfkort i såväl politiska som kyrkliga sammanhang. På en del håll är homomotståndet fortfarande stort medan det i vissa del kretsar är nästan ett måste att öppet förkunna sin tolerans för samkönat leverne. Men är vi då innerst inne egentligen så homovänliga som vi utger oss för att vara? Det undrar Radiohuset på onsdag.
Du kan rösta och kommentera frågan.
Jag blev intervjuad till programmet. Intervjun med mig lär sändas kort kl. 16:20 och längre kl. 16:45. Den finns också på YLE Arenan en månad framåt. Andra som har intervjuats är den homosexuella Marina Furubacka och NHL-spelaren Oskar Osala.

Schoolboy Howlers 19

The Dutch people use water power to drive their windmills.

Attali sur notre responsabilité sociale

L'écrivain Jacques Attali écrit sur son blog un article nommée Un scandale français (version anglaise: A French scandal), datée 13.10.09. Quelques éxtraits:
Dans ce beau pays, nous parlons beaucoup de solidarité, nous nous glorifions de notre « modèle social français », parce que nous finançons par nos impôts et nos cotisations sociales ce que nous croyions etre notre devoir envers les plus faibles.
En réalité, nous ne sommes pas vraiment solidaires. Nous avons confié à l’Etat le soin de réparer les dommages de la vie, de la maladie à l’accident de travail. Mais notre empathie, notre altruisme, s’est émoussé, remplacé par une bonne conscience fiscale. En réalité, nous ne sommes plus du tout concernés par le sort de ceux dont nous finançons la prise en charge. Nous préférons ne pas les voir, laissant d’autres s’en occuper. Même s’il s’agit de nos proches.
De plus, nous ne vérifions pas nous-mêmes que ces structures publiques, ces gens que nous avons chargé de dépenser nos impôts, sont véritablement efficaces, et humains ; et nous déléguons aussi à d’autres gens, que nous payons pour cela, la responsabilité de contrôler la réalité de notre action sociale. [...]
Une société qui n’est pas loyale avec ses membres les plus fragiles est perdue ; une société qui confie à l’Etat non seulement le soin de protéger les plus faibles, mais aussi celui de les distinguer , de leur parler, de les écouter, de les comprendre, est déjà, qu’elle le veuille ou non, une société totalitaire. Et plus encore, une société qui a perdu la capacité de s’indigner est en fait résignée à ce totalitarisme ; même si s’y maintient, pour un temps, l’apparence de la démocratie.
On peut distinguer le même tendence ici en Finlande. Je suis d'accord qu'on confie à l'état et aux municipalités le soin des plus faibles, un soin que nous autres financions par nos impots. Mais nous ne pouvons pas payer pour renoncer notre responsabilité - nous autres citoyens sommes toujours responsables de ce que la société fait en notre nom !
Merci, M. Attali, pour nous apprendre ce lecon!

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 8

Artikel 8.
Var och en har rätt till verksam hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker hans eller hennes grundläggande rättigheter enligt lag eller författning.
Hela förklaringen här.

John Vikström om ekonomi och medmänsklighet

Ärkebiskop emeritus John Vikström befarar att den ekonomiska recessionen och krisen skapar en bestående spänning mellan ekonomi och medmänsklighet i samhällets olika sektorer, speciellt inom sjukvården och åldringsvården. Detta rapporterar Kyrklig tidningstjänst (suomeksi täällä).
I sitt tal vid sjukhussjälavårdarnas rådplägningsdagar i Helsingfors på fredag (23.10.09) konstaterade Vikström att människor idag tycks ha olika pris och värde. Ett finskspråkigt sammandrag av talet finns här.
Å ena sidan kan människan anses vara värdefull enbart på basen av hennes mänsklighet. Den uppfattningen finns såväl inom religionen som inom humanismen påminde Vikström. Å andra sidan kan en människa anses vara värdefull på basen av vilken nytta hon gör.
Dessa två människovärden får olika betoning beroende på samhället och den ideologiska situationen. Det traditionella nordiska välfärdssamhället var ett jämställdhetens samhälle där alla människor hade samma värde, och därför skulle garanteras samma skydd och stöd.
– Då ett människovärde baserat på ren medmänsklighet betonades i det gamla välfärdssamhället betonas nu ett människovärde som baserar sig på nytta. I ett samhälle som styrs av nyliberalism och marknadsideologi har de som inte är lika nyttiga som andra, de gamla, sjuka, handikappade och arbetslösa, det lägsta värdet, sade Vikström.
John Vikström är en man som jag beundrar stort. Jag vill inte tala illa om hans efterträdare som snart själv går i pension - han har varit den bästa Jukka Paarma som vi någonsin har haft som ärkebiskop - men jag hoppas att både Johns son Björn Vikström, som om några dagar tillträder som biskop i Borgå, och den följande ärkebiskopen skall ha John Vikströms klarsyn, vishet och ryggrad. Och alla andra biskopar och andra ledare, förstås. Men det är nog att hoppas på för mycket; det finns inte en John Vikström på miljonen.

The Church of Sweden will perform same-sex weddings

The (Lutheran) Church of Sweden decided yesterday, 22.10.09, to allow same-sex weddings to be performed within the Church, starting as (surprisingly) early as November. The decision does not mean, however, that pastors that are consciencous objectors are forced to perform such weddings against their beliefs.
This decision has, not unexpectedly, kindled much critizism both from within and from without. Catholic and Orthodox groups have expressed their "sadness" in a joint statement, and the (Anglican) Church of England is worried about what this will do to the Porvoo Communion.
They are, of course, entitled to their opinions. This is, however, just that - a difference of opinion. There are many others that have been overcome or are ignored - sacraments, priesthood, apostolic succession, the role of the Bible and of tradition, the institution of the Pope, the roles of the Virgin Mary and the other saints etc. This one - the embracement, acceptance, non-acceptance or damnation of non-heterosexuals - is cumbersome because it is new, nothing more.
I welcome the Swedes' decision!
Ja till samkönade äktenskap (Kyrkpressen 22.10.09)
Svenska kyrkan godkände vigsel för par av samma kön (Kyrklig tidningstjänst 22.10.09)
Samaa sukupuolta olevien parien kirkollinen vihkiminen hyväksyttiin Ruotsissa (Kirkon tiedotuskeskus 22.10.09)
Sweden allows gay couples to marry in church (PinkNews 22.10.09)
Wejryd: Inga präster ska tvingas att viga (Dagen 23.10.09)
Homoäktenskap i Kyrkan #1: Länkar (Antigayretorik 23.10.09)
Homoäktenskap i Kyrkan #2: I väntan på katastrofen (Antigayretorik 23.10.09)
Homoäktenskap i Kyrkan #3: Varför splittring just nu? (Antigayretorik 23.10.09)
Katolsk-ortodox reaktion på svenska kyrkans beslut (Charlotte Therese 23.10.09)

King: "Injustice anywhere..."

I am cognizant of the interrelatedness of all communities and states ... Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly affects all indirectly.
- Martin Luther King Jr.,
from his "Letter from a Birmingham Jail"

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 7

Artikel 7.
Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.
Hela förklaringen här.

Bloggen Joakims sagor

Min son Joakim, 8 år, har skapat sig en blogg, Joakims sagor. Han vill gärna ha besökare och kommentarer till de sagor har skriver där. Välkomna dit!

Till riksdagen! Eduskuntaan! To Parliament!

Efter att ha blivit uppmanad till det och funderat en tid, har jag nu fattat mitt beslut: Jag vill ställa upp i riksdagsvalet 2011! Det skulle ske på SFP:s lista i Nylands valkrets.
Om du vill stöda min kandidatur offentligt, ekonomiskt eller moraliskt, så läs på min politiska hemsida eller ta kontakt! Tack!
Olen päättänyt: Pyrin kansanedustajaksi 2011! Minut on kehotettu siihen, ja tämä on pitkällisen miettimisen tulos. Pyrin ehdokkaaksi RKP:n listalle Uudenmaan vaalipiirissä.
Jos haluat tukea
ehdokkuuttani julkisesti, taloudellisesti tai moraalisesti, niin lue poliitista kotisivuani tai ota yhteyttä! Kiitos!
After repeated suggestions and long thought, I've decided: I'm running for Parliament in 2011! I'm trying to be nominated on the list of the Swedish People's Party in the Uusimaa constituency.
If you would care to support my candidacy publically, morally, or financially, please see my political homepage (mostly in Swedish and Finnish) or contact me. Thank you!

Svar om konsultutredningen - Vastauksia konsulttiraportista

Tidningen Uusimaa ställde några frågor till de förtroendevalda i Borgå. Svaren publiceras enligt uppgift i dagens (16.10.09) nummer. Jag valde att besvara två av frågorna:

1) Av Borgå stads nuvarande arbetstagare uppnår 375 pensionsålder till år 2013. I stadens ekonomiplan bibehålls dock personalens antal unde de närmaste åren Borde Borgå följa konsultens förslag och sträva efter inbesparingar genom denna naturliga minskning?
Svar: Om vi kommer till att en minskning av personalen ger önskade inbesparingar, utan att utgifterna ökar på annat håll, är det naturligtvis önskvärt att denna minskning kan ske utan att någon sägs upp. Huruvida detta är möjligt återstår att se.

2) Konsulten stöder en storlekens ekonomi (fortsatt gallring av skolnätet, förstoring av enheterna för social- och hälsovård, administrativa och verksamhetsmässiga hopslagningar). Hur är det med dig?
Svar: Vissa inbesparingar kan vi säkert uppnå genom att effektivera förvaltningen och sträva efter att eliminera överlappande funktioner.
I princip är jag dock emot att slå ihop små enheter till större bara med ekonomiska motiv.
För det första tror jag inte att inbesparingarna helhetsmässigt i längden är så stora som man hoppas.
För det andra har mindre enheter en hel del som talar för dem vad gäller intimitet, mänsklighet och – för att tala EU-slang – subsidiaritet.
För det tredje, om skolnätet, för att ta det som exempel, i sin nuvarande form är tänkt för en annan befolkningsstruktur än den nuvarande, innebär det inte att vi skall dra in skolor, utan eventuellt flytta dem för att bibehålla en levande landsbygd. Här borde också ingå t.ex. en större villighet att bevilja byggnadstillstånd för boende och företagande på glesbygden, så att vi inte koncentrerar all service och all bebyggelse till befolkningscentra.
***
Uusimaa-lehti esitti muutaman kysymyksen Porvoon luottamushenkilöille. Vastaukset julkaistaan lehden tämänpäiväisessä (16.10.09) numerossa. Vastasin kahteen kysymykseen:

1) Porvoon nykyhenkilöstöstä 375 saavuttaa eläkeiän 2013 mennessä. Kaupungin taloussuunnitelmassa henkilöstömäärä pysyy kuitenkin lähivuodet nykyisellään. Pitäisikö Porvoon noudattaa konsultin esitystä ja hakea säästöjä tällä luonnollisella poistumalla?
Vastaus: Mikäli tulemme siihen että henkilökunnan vähentäminen antaa toivottuja säästöjä ilman menöjen lisäyksiä muualla, om tietenkin toivottavaa että tämä vähentäminen tapahtuu ilman irtisanomisia. Mikäli tämä on mahdollista jää nähtäväksi.

2) Konsultti kannattaa suuruuden ekonomiaa (kouluverkon jatkokarsinta, sosiaali- ja terveysyksiköiden suurentaminen, hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen) Entä sinä?
Vastaus: Joitain säästöjä voidaan varmaankin tehdä hallintoa tehostamalla ja pyrkimällä karsimaan päällekkäisyyksiä.
Vastustan kuitenkin periaatteessa pienten yksiköiden yhdistämisiä vain taloudellisin motiivein.
Ensinnäkin en usko että kokonaissäästöt pitkällä aikavälillä ovat niin suuret kuin toivotaan.
Toiseksi on paljon mikä puhuu pienten yksiköiden puolesta: läheisyys, inhimillisyys, ja – EU-slangia puhuakseni – subsidiariteetti.
Kolmanneksi, jos kouluverkko, käyttääkseni sitä esimerkkinä, nykyisellään on ajateltu mennyttä asukasrakennetta varten, se ei tarkoita että meidän pitäisi lakkauttaa kouluja, vaan mahdollisesti siirtää niitä pelastaaksemme elävän maaseudun. Tähän pitäisi myös sisältyä esim. suurempi halukkuus myöntää rakennuslupia haja-asutusalueiden asumista ja yrittämistä varten, jottemme keskitä kaikkia palveluja ja kaiken asutuksen asutuskeskuksiin.

Kyrklig humor: Fågel-tack

Teologiedoktor Raimo Harjula kom på besök till södra Tanzania på 1970-talet, då han arbetade i norra Tanzania, Makumira. Han hade försökt förbereda sig genom att lära sig säga Tack på stamspråket Kinyakyusa. Ett användbart ord: Ndaga, ndaga som man kunde sätta in litet här och där som svar på det mesta. Han svarade ändå NDEGE NDEGE, som är fågel, fågel på swahili och han mötte många muntra mänskor.
- Greta Maria Granbacka
i ett inlägg på Facebook-gruppen Kyrklig humor

Engelska kvinnor blir andra klassens biskopar?

Nu hotas enheten inom Church of England än en gång, berättar Dagen (9.10.09) och Kyrkpressen (13.10.09). Den här gången gäller det vilket inflytande framtida kvinnliga biskopar ska få.
Ett mäktigt utskott inom den anglikanska kyrkan har förklarat att vissa befogenheter ska fråntas eventuella kvinnliga biskopar och ges till deras manliga kolleger. Manliga biskopar ska till exempel få ansvaret för nattvardsfirande och konfirmation. Beskedet är tänkt att tillmötesgå kraven från församlingsmedlemmar som avvisar kvinnliga biskopar.
Det betyder att de kvinnliga biskoparnas makt kan bli kringskuren då de ska samarbeta med traditionalister, säger kritikerna. Risken finns att kvinnorna blir någon sorts andra klassens biskopar. De som applåderar den planerade ändringen säger att den ursprungliga lagstiftningen kring biskopars ämbetsutövning skulle ha resulterat i kyrkoflykt.
Det är intressant, tycker jag, att man nu skall skapa en ny klass av biskopar - ett nytt ämbete, om man så vill. I Finland gjorde vi samma sak på 1950-talet, när kyrkomötet vägrade att öppna prästämbetet för kvinnor, utan i stället skapade lektorsämbetet för dem. En hel generation av kvinnliga teologer fick nog undervisa, men inte förrätta sakramenten. En kompromiss också det, men en som cementerade könssegregeringen för lång tid framåt. Jag hoppas att engelsmännen lyckas undvika något liknande.
Lagförslaget ska diskuteras i stiften innan det slutliga beslutet fattas. Church of England har för tillfället inga kvinnliga biskopar, och antas få en sådan tidigast år 2014.

"An unholy disorder"

I don't know about you, but I practice a disorganized religion. I belong to an unholy disorder.
- Kurt Vonnegut (1922-2007)
as quoted by MadPriest

Svar om Tunnbindarebacken - Vastaus Tynnyrintekijänmäestä

Stadsstyrelsen har vid sitt möte 21.9.09 kommit med ett svarmin motion (från i januari) om trafikregleringar vid Tunnbindarebacken. Det lyder (i urval):
Stadsfullmäktigeledamot Karl af Hällström har lämnat en motion (19.1.2009), i vilken han föreslår att man vid Tunnbindarebacken bygger en gång- och cykelväg och farthinder samt att sikten och belysningen görs bättre. Förslagen motiveras med genomfartstrafiken, trafiken (också servicetrafiken) till daghemmen samt samtidig livlig gång- och cykeltrafik.
Gatuavdelningen är medveten om problemet och har redan tidigare planerat en förlängning av trottoaren vid Krukmakaregränd parallellt med Tunnbindarebacken. Denna trottoar har man dock inte byggt på grund av de alltför knappa budgetanslagen. Eftersom problemet är svårt, utreder gatuavdelningen hur planen kunde kompletteras med ett upphöjt övergångsställe eller med övriga farthinder.
Svaret duger för mig.
***
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.9.09 vastannut tammikuiseen aloitteeseeni Tynnyrintekijänmäen liikennejärjestelyistä. Osa vastauksesta kuuluu:
Kaupunginvaltuutettu Karl af Hällström on esittänyt 19.1.2009 päivätyssä aloitteessaan Tynnyrintekijänmäen katuosuudelle kevyenliikenteenväylän, hidasteiden rakentamista sekä näkemien ja valaistuksen parantamista . Perusteena esityksille todetaan Tynnyrintekijänmäen läpiajoliikenne, päiväkotien saattoliikenne sekä huoltoajot ja samanaikainen vilkas kevytliikenne.
Katuosasto on tietoinen ongelmasta ja Tynnyrintekijänmäen suuntainen jalkakäytävän jatke Savenvalajankadulla on suunniteltu jo aiemmin. Tätä jalkakäytävää ei ole voitu toteuttaa määrärahojen puutteen vuoksi. Koska aloitteessa mainittu ongelma on hankala, katuosasto selvittelee edelleen suunnitelman täydentämistä korotetulla suojatiellä tai muulla hidasteella.
Vastaus kelpaa minulle.

Politiikan kovista ja pehmeistä arvoista

Sinä aikana kun olen vaikuttanut Porvoon kunnallispolitiikassa ja sinä huomattavasti pidempänä aikana kun olen seurannut ja vaikuttanut politiikassa toisin tavoin, on eräs asia tullut minulle selväksi: raha ratkaisee.
Melkein jokainen joka taistelee asiansa puolesta on tyytymätön jollei saa budjettivaroja joilla touteuttaa tahtonsa. Virasto pienemmällä ja tehokkaammalla budjetilla on kateellinen virastolle suuremmalla budjetilla. Tärkeintä ei ole se hyvä jota virastot tekevät, vaan miten suuri budjetin loppusumma on, sillä se on perusta jonka mukaan niitä monien silmissä laitetaan tärkeysjärjestykseen.
Siltä ainakin vaikuttaa.
Ja se on valitettavaa. Sekä nurinkurista.
Olen täysin tietoinen siitä että raha on tärkeä väline jolla asioita saadaan tehtyä maailmassamme, mutta jos välineestä tulee sisältö, ovat asiat huonosti. Ja niin vaikuttaa usein käyneen, kun seuraa sekä poliitikkojen että kansan mielipiteitä, etenkin kysymyksissä jotka eivät suoraan vaikuta heihin itseensä. Lisäresurssien vaatiminen omalle ryhmälle on yleisinhimillinen taipumus. Kysymys kuuluukin miten kohtelemme ryhmämme ulkopuolisia – tahdommeko auttaa heitä (siis niin kauan kuin se ei haittaa meitä itseämme) vai tahdommeko että he saavat niin vähän kuin mahdollista?
Koska olisihan melkein mahdotonta että haluaisimme auttaa toisia myös silloin kun siitä on itsellemme haittaa – vai mitä?
No, en tällä kertaa aio saarnata. Minulla on nyt toinen pointti: Kun pehmeät ja kovat arvot ovat ristiriidassa, vaikuttavat kovat arvot melkein aina voittavan. Talous antaa toiminnalle raamit, ja toiminnan sisältö on tähän sopeuduttava.
Mistä tämä johtuu? On varmaan monta vastausta siihen, mutta yksi on aika arkinen: ajan puute!
Rahassa mitattavien menojen ja käsin kosketeltavissa arvoissa (kuten pinta-alassa) mitattavien tulosten laskeminen on aika yksinkertaista. Näiden koviin arvoihin kuuluvien asioiden esitteleminen laskelmissa tai kaavioissa on myös helppoa. Kaaviot voi tehdä helppolukuisiksi tai monimutkaisiksi, riippuen siitä haluavatko ekonomit ja insinöörit että päätöksentekijät ymmärtävät jotain vaiko eivät, mutta esittely on joka tapauksessa mukana päätösten pohjana.
Pehmeiden arvojen kohdalla on toisin. Miten arvioidaan luokan ikkunan ulkopuolelta kuuluva linnunlaulu, kun on päätetään koulujen olemassaolosta? Mikä on hymyn arvo, kun vanhus saa sen hoitajalta joka ei ole täysin loppuun palanut? Paljonko sivukirjasto voi antaa nuorelle joka kirjojen ansiosta välttää rikosuran, johon muuten olisi katujenginsä kanssa luisunut?
Koska tällaiset asiat ovat hankala arvioida, se kestää aikansa. Ja koska ajasta on maailmassamme puutetta, hypätään usein sen yli, ja niin kovat arvot ovat päätösten perustana. Toisin sanoen, talous ja tekniikka luovat raamit.
Tämä on tietenkin nurinkurista. Ensin pitäisi ajatella suunniteltavan toiminnan sisältöä. Silloin saa tietää mitkä tarpeet ovat ja miten parhaiten täytetään nämä tarpeet. Vasta sen jälkeen talouden pitäisi tulla mukaan. Se sanoo miten suurissa määrin ihmisten tarpeita voidaan täyttää annettujen pehmeiden raamien sisälla.
Sitä paitsi tämä antaisi myös taloudellisen edun. Emme automaattisesti valitsisi halvinta vaihtoehto, joka yleensä ei ole paras. Panostaisimme parhaaseen, laadukkaimpaan ja kestävimpään vaihtoehtoon, joka ehkä on investointivaiheessa kalliimpi, mutta joka pitkällä tähtäimellä yleensä osoittautuu kustannustehokkaaksi.
Ei meidän tietenkään tarvitse rahaa tuhlatakaan. Kuitenkin meidän ei pidä säästää niin innokkaasti että säästötoimemme nostavat kustannuksia.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 6

Artikel 6.
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.
Hela förklaringen här.

Insändare om skattefrihet för närståendevårdarnas arvoden

Åldringsvården är ett aktuellt politiskt tema för tillfället. Vårdens dåliga kvalitet förskräcker i den grad att en känd författare provokativt har föreslagit giftpiller åt de åldringar som inte längre står ut. Denna fruktansvärda tanke kan jag inte ta på allvar – och det var knappast ens meningen – men vårdens problem är desto allvarligare. Alla tycks vara ense med mig om att vårdarna inte ska anklagas för detta, utan att den stora boven är resursbristen.
Jag vill här göra det helt klart att jag anser det vara ren idioti att försöka spara på ett sätt som tvärtom ökar kostnaderna på lite längre sikt – och därför bör t.ex. närståendevårdarnas anslag bibehållas och helst höjas!
En tanke, som kastades fram av publiken vid en paneldebatt som jag nyligen var med om att ordna, är att närståendevårdarnas arvoden borde göras skattefria i likhet med barnbidraget. Om inte en stor del av arvodet skulle försvinna i skatter, kunde det ha en bättre effekt än det har nu. Det vore förstås ändå löjligt lågt, men dock bättre än det är nu. Jag hoppas att både SFP:s och andra partiers riksdagsmän och ministrar skall kunna ta denna tanke till sig och snabbt komma med en ändring av regelverket på denna punkt.
Ett samhälles moraliska kvalitet mäts genom det sätt på vilket det behandlar sina svagaste medlemmar. Nu, om någonsin, bör vi visa vad vi går för.
Karl af Hällström
stadsfullmäktig (SFP)
Borgå
Publicerad i Hufvudstadsbladet 9.10.09
och i Västra Nyland 13.10.09

Motion om sammanflyttning av skolorna i Illby

Den skolnätsutredning som publicerades den 17.9.2009 föreslår bl.a. att Illby skola läggs ner och eleverna flyttas till Sannäs skola. Så skulle Ilolan koulu flytta till det lediga skolhuset. I fortsättningen skulle en del av eleverna från Illby skolas elevupptagningsområde börja i Vårberga skola.
Ett bättre alternativ vore att grunda ett skolcentrum i Illby. I väntan på en ny gemensam skolbyggnad, kan Ilolan koulu flytta tillsammans med sin tillfälliga byggnad till Illby skola. För att detta skall fungera i praktiken, bör man överväga att begränsa årskurserna till endast åk 1-4. Inbesparingar: den interna hyran, ADB, kopiering, telefon, skoltransporter, vaktmästartjänst, städtjänst och husmor.
På medellång sikt bör dock en ny skolbyggnad byggas i Illby, eventuellt på Ilolan koulus nuvarande tomt. Planeringen borde börja redan nu, så att planerna är klara när ekonomin blir bättre. Skolcentret kunde gärna stå inflyttningsklart hösten 2013.
Jag föreslår alltså att stadsfullmäktige besluter att inte indra Illby skola, utan att flytta Ilolan koulu till samma skolkomplex.

Karl af Hällström
7.10.2009

Permitteringar, trygghet och speglar

Som reaktion på en artikel om lärarpermitteringarna i Borgåbladet 6.10.09, skickade jag en SMS-insändare till tidningen. Texten var komprimerad för att rymmas in på 155 tecken, men löd:
När skolor satsar mer på trygghet än undervisning är nåt snett. Föräldrar kan ge speglar åt politikerna. Jag är båda, skaffar en själv.
Karl af Hällström
Insändaren publicerades idag, 8.10.09.

Giftigt om amerikaner

Amerikaner blir nervösa utomlands. Därför tenderar de att resa i grupp eller bomba Libyen.
- Miles Kington
citerad i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Two pots

Some time ago, I found this story on Charlotte Therese's blog. Thank you for sharing it with us!
An elderly Chinese woman had two large pots, each hung on the ends of a pole which she carried across her neck. One of the pots had a crack in it while the other pot was perfect and always delivered a full portion of water.
At the end of the long walk from the stream to the house, the cracked pot arrived only half full. For a full two years this went on daily, with the woman bringing home only one and a half pots of water.
Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments. But the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection, and miserable that it could only do half of what it had been made to do.

After two years of what it perceived to be bitter failure, it spoke to the woman one day by the stream. "I am ashamed of myself, because this crack in my side causes water to leak out all the way back to your house."
The old woman smiled, "Did you notice that there are flowers on your side of the path, but not on the other pot's side? That's because I have always known about your flaw, so I planted flower seeds on your side of the path, and every day while we walk back, you water them. For two years I have been able to pick these beautiful flowers to decorate the table. Without you being just the way you are, there would not be this beauty to grace the house."

Each of us has our own unique flaw.

Lolcat innocence

Twee Vaders

This is a catchy tune. You'll be singing it all day. And if you don't like the idea of a boy loving both his fathers and saying so, don't listen...

Thank you, Uffe, for sending this to me!

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 5

Artikel 5.
Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Hela förklaringen här.

Ankan frågar, Björnen svarar, Karlen kommenterar

Inför biskopsvalet fick de fem kandidaterna några frågor av Regnbågsankan r.f. Här följer biskop electus Björn Vikströms svar och mina kommentarer till dem.
1. Upplever du att Bibelns ord om homosexualitet kan tolkas som ett förbud som ska tillämpas på frivilliga, samkönade förhållanden mellan fullvuxna personer?
Vår kunskap om universum, naturen och människan är idag en annan än för tvåtusen år sedan. Kristen tro handlar inte om att försvara en viss världsbild eller fördomar mot människor som upplevs vara annorlunda. Jag tycker inte att utsagorna skall tolkas som förbud mot trogna och kärleksfulla förhållanden mellan ett samkönat par. Jag anser med andra ord att även personer som lever ut sin homosexualitet skall ha rätt att arbeta inom kyrkan på lika villkor som andra människor. Homosexualiteten kritiseras i Bibeln bl.a. när det är fråga om våldtäkt, som t.ex. i Sodom, samt där den kopplas till avgudadyrkan.
Helt bra svar. Rätt kortfattat, förstås, och du kanske avkrävs mer förklaringar i något skede, men här kunde du ju inte svara så mycket längre.
2. Kan en kristen familj bestå av föräldrar som identifierar sig som varken kvinna eller man?
Det yttre tecken på att man är kristen är att man är döpt, det inre är att man vill ta sin kristna tro på allvar. De här kännetecknen kan säkert föräldrarna ifråga uppfylla. Den fråga man bör ställa sig är om det är bra för människan att experimentera med sin könsliga idenitet, och hur barnen påverkas av att växa upp i en sådan familj. Vare sig man ser könsidentiteten som naturgiven eller socialt konstruerad (eller både och) så tror jag att det i de allra flesta fallen är till hjälp i barnets utveckling att ha klara rollbilder att spegla sig mot (vilket ju tyvärr inte alltid fungerar i familjer med heterosexuella föräldrar heller).
I de två första meningarna besvarar du frågan jakande, och sedan börjar du tala förbi själva frågan. I o.f.s. är dina invändningar och farhågor kanske berättigade, men de drar av från det klara "ja" som du först kommer med, vilket jag beklagar.
Uttrycket "experimentera med sin könsliga iden[t]itet" kan nog verka stötande på personer som upplever sig vara intersexuella och asexuella, eftersom det antyder att den sexuella identitet som de söker eller har kommit fram till är ett experiment, en nyck från deras sida. Du menade väl knappast så, men frågan kan vara väldigt känslig.
3. Bör ett samkönat par få viga sig kyrkligt?
Jag anser att ett samkönat par bör ha möjlighet att få en kyrklig välsignelse av sitt registrerade parförhållande, på motsvarande sätt som en man och en kvinna som gift sig borgerligt kan få välsignelse av sitt äktenskap. Däremot anser jag att denna ceremoni bör få ett eget namn och en egen utformning, eftersom termerna äktenskap och vigsel i vårt språkbruk, i vår kyrkliga tradition och i vår kultur syftar på förhållanden mellan en man och en kvinna.
Jag välkomnar ditt klara ställningstagande för den kyrkliga välsignelsen.
Själv anser jag att termen "äktenskap" borde appliceras på alla par som älskar varann och har genomgått en välsignelse/vigsel. Att termerna nu syftar på särkönade par upplever jag inte som något hinder; ordens innebörd i ett språk är som bekant alltid i utveckling och byter innebörd emellanåt. Se bara på ordet "frälsning" som inte längre betyder "räddning" i allmänhet, utan har blivit förandligat.
Men det är inte i detta skede den viktigaste frågan. Ett steg i taget...

Kasku elävästä elämästä

Mies tunsi olonsa huonoksi ja meni poikansa saattelemana lääkäriin.
Myöhemmin tulivat tutkimustulokset, parantumaton syöpä. Mies sanoi pojalle, että mennään nyt vielä kerran kantakapakkaan. Siellä mies kertoi suureen ääneen kavereilleen että oli sairastunut parantumattomasti aidsiin.
- Mutta isä, sehän oli syöpä eikä aids, poika muistutti myöhemmin.
- Pitävät ainakin minun mentyä näppinsä irti äidistäsi, isä murisi.

Tack för den goda debatten!

Idag, 2.10.09, gick paneldebatten om närståendevården av stapeln. Det var diakonisektorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling som arrangerade den, och som diakonipräst fungerade jag som ordförande. Vi var förhållandevis många - knappt trettio - och det är vi arrangörer nöjda med. Också de båda lokaltidningarna (Borgåbladet och Uusimaa) var på plats. Men framför allt var debatten både livlig och givande.
Panelens medlemmar Irina Lemberg, Berith Kronberg, Christel Raunio och Markku Välimäki (från höger på bilden; mannen i mitten med den orangea ficknäsduken är jag) är värda ett stort tack. Likaså bidrog den aktiva och alerta publiken stort till den lyckade diskussionen. Många självupplevda berättelser från närståendevårdarens vardag gjorde att tårarna många gånger sved i ögonen, fastän debatten också emellanåt avbröts av glada skratt och applåder.
En lyckad tillställning, om jag får säga det själv!

Klicka på bilden om den känns otydlig.

Value the teachers!

There is an old slogan that goes: "Those who can, do. Those who can't, teach."
This is, of course, false on the face of it. To be able to teach, you don't only have to "can", you have also to be able to teach "can". That's two abilities, not just the one that narrow experts have.
The teachers do an incredible job. We should value them more!
Child of Illusion has a picture of a good new slogan that someone put on a t-shirt. Pop over and take a look!

Lasten ehtoollisoikeus 30 vuotta

Lokakuun 1. pnä, 1979, astui voimaan sääntömuutos, joka antoi lapsille oikeuden osallistua ehtoolliselle yhdessä vanhemman tai muun lapsen kristillisestä kasvatuksesta vastaavan kanssa. Vaikka tämä oikeus on ollut voimassa jo kolmekymmentä vuotta, niin Vain harva tietää lasten ehtoollisoikeudesta, niin kuin Kirkon tiedotuskeskus kirjoittaa 14.9.09.
Nykyään miltei kaikki jumalanpalvelukset ovat muuttuneet ehtoollisjumalanpalveluksiksi eli messuiksi. Myös suhtautuminen ehtoollisen viettoon on muuttunut. Kirkossa käyvät ihmiset nauttivat ehtoollista entistä useammin. Vaikka aikuisten ehtoollisella käynti on lisääntynyt, sama ei ole tapahtunut lasten kohdalla.
Harvat perheet tietävät lasten mahdollisuudesta osallistua ehtoolliselle, ja osa ei vie lapsiaan ehtoolliselle tiedosta huolimatta. Siksi ehtoollisperinne ei välttämättä siirry lapsille.
Monelle on tuntematonta myös se, että rippikoululaisten on mahdollista osallistua ehtoolliselle opettajansa kanssa. Tämä säädös astui voimaan vuonna 2003. Useimmiten ensimmäinen ehtoollinen nautitaan rippikoulun päättävässä konfirmaatiomessussa.
Aikuisen saattajan lisäksi sekä lapsilta että rippikoululaisilta edellytetään, että he ovat saaneet ikäkaudelleen sopivaa ehtoolliskasvatusta.
"Sallikaa lasten tulla tyköni," sanoi Jeesus. Tervetuloa Herran pöytään!

Danny Kaye on life

Life is a great big canvas; throw all the paint on it you can.
- Danny Kaye
as quoted on Bailey's Buddy