Johanniterorden

Sedan några år tillbaka är jag ordenskaplan för Johanniter Ridderskapet i Finland, som är en del av Johanniterorden. Jag skriver nu en inläggsserie om ordens historia och nutid, dess syfte och verksamhet, och har dessutom en del länkar nedan.
Bilden visar ordenskaplan K. af Hällström på väg till riddardagen i maj 2007.
Inlägg:
 1. Johanniterordens ursprung (1036-1113)
 2. Konungariket Jerusalem (1099-1291)
 3. Cypern och Rhodos (1291-1523)
 4. Johanniternas organisation på medeltiden
 5. Sjukvård på medeltiden
 6. Johanniter och malteser efter reformationen
 7. Kreta och Malta (1523-1798)
 8. Malteserorden efter Malta (1798 framåt)
 9. Balliet Brandenburgs historia
 10. Johanniterna i Norden
 11. Johanniternas historia i Finland
 12. Johanniterordens huvuduppgift
 13. Johanniterdamer
 14. Johanniteralliansen
 15. Legitima och "falska" ordnar
Länkar:
Johanniter Ridderskapet i Finland.
Balliet Brandenburg - den tyska grenen som kommanderierna i Finland, Frankrike, Schweiz, Ungern och Österrike är underställda.
De andra johanniterordnarna finns i Nederländerna, Storbritannien (med många grenar runt världen) och Sverige.
Dessa fyra protestantiska johanniterordnar bildar Johanniteralliansen, som koordinerar det gemensamma arbetet och också bevakar och beivrar de s.k. "falska ordnarna", som använder Johanniternas namn och emblem utan att ha historisk rätt till detta. Alliansen samarbetar också med den katolska Malteserorden, som har ett gemensamt historiskt ursprung med johanniterordnarna.
Lite litteratur:
Ernle Bradford: The Shield and the Sword. The Knights of St. John. Penguin Books, London 1972.
Desmond Seward: The Monks of War. The Military Religious Orders. Extensively revised edition. Penguin Books, London 1972, 1995.
Ernst Staehle: Die Hospitaliter im Königreich Jerusalem. Ihre kulturelle Revolution und Verteidigung des Erbes im Königreich Jerusalem. Geschichte der Johanniter und Malteser, Band 1. Weishaupt Verlag, Gnas 2002.

1 kommentar:

Linus sa...

Den inläggs serien väntar jag på! =D ha det skönt i sommarvärmen! =)