Barn skriver till Gud 42

Jag håller på och läser din bok och jag tycker om den. Hur bär du dig åt för att komma på allt?
- John, 8 år

Russofobiastamme

Suomessa on jo kauan ollut valloillaan eräänlainen sairaus nimeltään russofobia eli "ryssäviha". Me suomalaiset käytämme sananparsia kuten "Ryssä on ryssä vaikka voissa paistais'." Yleensäkin haukkumasanaa "ryssä" käytetään oikean sanan "venäläinen" sijaan. Venäläisistä naisista käytetään sanaa "venakko". Se ei liene kieliopillisesti väärin, mutta minun korvaani sattuu sen yhtäläisyys sanaan "emakko", joten minusta se ainakin on epämiellyttävä sana.
Historiallisesti Suomen ja Venäjän suhteet ovat olleet ongelmalliset. Sen jälkeen kun tanskalaiset keskiajan lopulla jättivät Itämeren pohjoisosan, esim. Tallinnan, venäläisistä tuli Ruotsin valtakunnan suurimmat viholliset idässä. 1800-luku on jättänyt syvät jäljet suomalaiseen sieluun, ja Toinen maailmansota oli traumaattinen kokemus. Sodan jälkeinen n.s. "suomettuminen" esti muistojen vapaan käsittelemisen, jolloin ne pakotettiin alitajuntaan. Nyt ne sitten poksahtelevat jälleen pinnalle...
Opiskeluaikana otin osaa uskontotieteen luentoon, jossa luennoitsija näytti tekemänsä filmin jonkin suomalais-ugrilaisen heimon uhrirituaaleista. Uralin liepeillä asuva heimo uhrasi (muistaakseni) lampaan ja pari hanhea Äiti Maalle jotta sato olisi hyvä. Itse uhri ei ollut kovin väkivaltainen; eläimet teurastettiin katkaisemalla kaula, veren annettiin valua maahan ja lihat keitettiin sitten suuressa kattilassa.
Vierelläni istuva opiskelijatoveri kuiskasi minulle jotain siihen suuntaan että tuollaisiahan ne kaikki ovat, ryssät. Olin niin hämmästynyt että en tullut maininneeksi hänelle että ensinnäkin nämä ihmiset eivät olleet venäläisiä, vaan suomensukuisia, toiseksi venäläisillä (eli ortodokseilla) ei ole vastaavia uhririittejä, ja kolmanneksi pitää etsiä puukkojunkkareita ennemmin Suomen kuin Venäjän rajojen sisältä. Tämä jäi kuitenkin sanomatta, mutta hänen ryssävihansa oli ilmeinen.
Tämä ajatusketju syntyi eräästä eilisestä uutisesta, joka kertoi siperialaisessa kaupungissa tapahtuneesta erittäin pahasta lapsen heitteillejättötapauksesta. Tshitan kaupungissa Venäjän Kaukoidässä lastensuojeluviranomaiset löysivät 5-vuotiaan tytön, joka oli ollut vuosia suljettuna sisälle koirien ja kissojen kanssa. Tshitan poliisin mukaan tyttö oli alkanut äännellä ja käyttäytyä koirien tavoin, eikä juuri puhunut venäjää. Poliisi uskoo, että häntä ei päästetty ulos. Tyttö on nyttemmin sijoitettu lastenkotiin ja saa siellä apua. Kodin johtajan mukaan lapsi hyppii ovea vasten ja haukkuu, kun aikuinen lähtee huoneesta.
Tämä on järkyttävä tapaus, ja osoittaa sen, että ihminen voi olla julma olento. Pahoja ja hulluja ihmisiä on tosin kaikkien kansojen parissa. Tässä ei ole venäläisyydestä kyse, vaan ihmisyydestä - ja epäinhimillisyydestä.

Equal before God

Before God we are all equally wise - and equally foolish.
- Albert Einstein
as quoted on Musings of an Episcopal padre

Lesbian bishop-elect in Stockholm

The Diocese of Stockholm in the (Lutheran) Church of Sweden has elected a new bishop after Caroline Krook, who is retiring. The new bishop-elect is Eva Brunne (55), who recieved 413 votes against 365 for Hans Ulfvebrand, her opponent in the final second round of the election on May 26.
Bishop-elect Brunne has extensive experience as vicar in the parishes of Flemingsberg and Sundbyberg.
Especially Flemingsberg has given her insights into the present religious situation in urban Sweden, where the Church of Sweden is incresingly becoming a minority church, in parallel with Catholic and Orthodox churches of different hue, as well as Muslim and non-religious people. In Flemingsberg, she habitually introduced herself as "the Evangelical Lutheran pastor", just to make sure.
Eva Brunne lives in a registered partnership with another woman, and has a three-year-old son.
Media:
Eva Brunne vann biskopsvalet i Stockholms stift (Press release from the Diocese of Stockholm 26.5.09)
Eva Brunne vann biskopsval i Stockholm (Kyrkans Tidning 26.5.09)
Eva Brunne blir ny biskop i Stockholm stift (Dagen 26.5.09)
Eva Brunne vann biskopsvalet i Stockholms stift (Dagens Nyheter 26.5.09)
Sverige fick homosexuell biskop (Hufvudstadsbladet 26.5.09)
Habemus mamam! (Karin Långström Vinges blogg 26.5.09)
Go Eva, Go Eva! (Carl Martin Hægermark 26.5.09)
Sverige fick homosexuell biskop (Kyrkpressen 27.5.09)
Eva Brunne ny stockholmsbiskop (Antigayretorik 27.5.09)
Världens första lesbiska biskop? (Senapsfrön och fikonspråk 27.7.09)
(No caption) (Stone of Witness 1.6.09)

Lolcat on caffeine

Nyman och jag om sanning och enhet

Lekmannapredikanten Kristian Nyman från det österbottniska Esse har på sin blogg publicerat en predikan som han höll i Esse kyrka senaste söndag, 24.5.09. Han tar tillfället i akt och går ut med en bredsida mot den kyrka som han tillhör, men som inte har velat prästviga honom.
Ett utdrag:
Just detta ser vi faktiskt hända idag. I vår kyrka. När vi överger ordets sanning - då lider den kristna enheten. Vi ser det i ämbetsfrågan. Guds ord är klart när det gäller vem som kan och får inneha ordets ämbete. Men när man ger efter för tidens och världens påtryckningar och går emot ordet - ja då blir det splittring. Då blir det stridigheter. Och den kristna enheten lider. Så går det när man lämnar bort vers 17. "Ditt ord är sanning."
Det samma kommer att hända i homofrågan. Där har vi ett om möjligt ännu tydligare budskap i Guds ord. Men likväl finns det idag starka krafter i kyrka och samhälle som vill gå emot Guds ords sanning och börja välsigna det som Gud i sitt ord fördömer. Och då lider den kristna enheten. Ja, inte bara lider. Den blir till och med en omöjlighet. Så går det när man lämnar bort detta med att "Ditt ord är sanning".
När man gör så blir kyrkans och de kristnas enhet bara ett mänskligt projekt som är dömt att misslyckas. Och vad värre är - när man kastar Guds ord överbord, då följer Guds helige Ande med. För Anden och ordet hör ihop. De är resekamrater, och om den ena klipps bort, så som har skett i vår text idag, när den ena portförbjuds, ja då kommer inte heller den andre att vara med. Och så lider enheten - tvärt emot vad Jesus bad om. Men vad ännu värre är: Vårt uppdrag kommer också att lida.
Vi läser i vår text att "Då skall världen förstå att du har sänt mig, och har älskat dem så som du har älskat mig". Och vad var det nu som var förutsättningen för detta? Jo: "De skall vara fullkomligt förenade till ett." DÅ skall världen förstå. Men nu hindras denna förståelse för att vi kristna inte är ett. För att vi, i stället för att vara ett, grälar, strider och t.o.m. släpar varandra inför världens domstolar. Och varför? Jo, för att ordet och sanningen har kastats ut. För att vår kyrka har börjat följa denna tiden och denna världen i stället för Guds ord. Därför lider den kristna enheten, och därför kan inte världen förstå. [...]
Det är alltså stora och allvarliga saker som vi har gett oss in på när vi, som vår kyrka idag gör, kapar bort ordet och sanningen. När vi går bort från Guds ord sanning. För när vi gör så då kastar vi också ut missionens och evangelisationens helige Ande.
Och då omöjliggör vi också vårt uppdrag - det uppdrag som Herren själv har gett oss när han sade: "Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar." Eller som Herren ber här i vår text: "Liksom du (Fadern) har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen."
Detta är vår uppgift. Som kristna, och som kristen kyrka. Att gå ut, nära och fjärran, och "göra lärjungar". Att gå ut i världen och förkunna evangeliet. Och om kyrkan inte längre vill göra detta, eller beter sig så att detta uppdrag omöjliggörs: Ja, då är kyrkan inte längre kyrka. Då är det, hur hårt det än låter, bara fråga om stora män och kvinnor som LEKER KYRKA. LEKER KRISTENDOM. Som låtsas vara något som de inte längre är.
Han som leker predikant kommer alltså till att en förutsättning för Sanningen är enheten.
Jag predikade också samma söndag, men kom till motsatt slutsats:
Det råder en tvist inom kyrkan mellan konservativare och liberalare krafter, och den tillspetsas i frågorna om kvinnliga präster och om de homosexuellas ställning, Jag vet inte om ni känner till det, men den tvisten håller på att skärpas och kan eventuellt leda till att kyrkan splittras, liksom det har gått i Sverige. Vi lever alltså i omvälvande tider i kyrkans liv på mer än ett sätt.
Hur kan det då gå till på detta sätt? Vi skall ju helgas genom sanningen och alla … bli ett. Nå, grunden i det hela är att vi i vissa frågor har olika åsikt om vilken denna sanning egentligen är. Det ena lägret håller hårt fast vid Bibelns ord och menar att allt som avviker från det är falsk lära. Det andra lägret håller hårt fast vid Bibelns anda och Kristi exempel och menar att allt som avviker från det är död bokstavstro.
Sanningen finns väl, som vanligt, någonstans där emellan. Det är genom Bibelns ord som vi lär oss vem Kristus är. Det säger ju Jesus själv i sin bön, när han kallar oss för "alla som genom [apostlarnas] ord tror på mig." Samtidigt finns det i Bibeln gott om utsagor och bud som vi inte skall ta bokstavligt, utan som är ägnade att vara stöd för troheten till Gud under en annan tid. Jag syftar speciellt på vissa bud i GT om frisyrer och diet. Dem bör vi granska för att se vilken deras poäng var då, så att poängen (även om inte nödvändigtvis bokstaven) kan överföras till vår tid. [...]
Men om vi skall helgas genom sanningen och alla … bli ett … hur hänger det då ihop med den överhängande kyrkosplittringen, för att inte tala om alla de splittringar, delningar och tvister som vi kristna har gjort oss skyldiga till under århundradenas lopp?
En splittring är aldrig en god sak, det tror jag alla är överens om. En kyrka som splittras och ett äktenskap som slutar i skilsmässa kan liknas vid varandra på många sätt. Båda är tragiska händelseförlopp, som starkt tär på dem som råkar ut för dem. I allmänhet är det dessutom de oskyldiga som lider mest - barnen i äktenskapet, de ”vanliga troende” inom kyrkan. [...]
Att skyffla problemen under mattan och låtsas som om vi vore eniga är den sämsta lösningen. Den bästa lösningen är naturligtvis att öppet, ärligt och utan gräl diskutera sakfrågorna och komma fram till en kompromiss som alla kan leva med (även om ingen i allmänhet är nöjd med kompromisser). Tyvärr är det mer av mattskyfflande och mindre av kompromissande som har rått t.ex. i den s.k. kvinnoprästfrågan. Den s.k. kyrkomötesklämmen från 1986, som var tänkt som en övergångsregel, har nu ansetts vara skriven i sten, och det har lett till sårade känslor på båda sidor om staketet. Kvinnoprästmotståndarna talar om åsikts-, samvets- och religionsfrihet, medan förespråkarna talar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och kärlek till nästan.
Som så ofta, har båda rätt i vissa saker och orätt i andra. [...]
Men hur blir det då med enigheten?
Det beror på vilken enighet man menar. Om det är frågan om en yttre enighet om varje detalj i ideologin och organisationen, tenderar en sådan enighet att vara antingen förljugen eller sjuk. Oberoende är den ingenting att med all kraft eftersträva. Vi människor kommer alltid att ha olika åsikter i olika frågor. När det gäller religiösa frågor, är de dessutom så djupt förankrade i varje människas inre, att oenighet där ofta känns som ett personligt påhopp (även om det objektivt sett inte behöver vara det).
Dessutom finns det redan nu över 20.000 kristna kyrkor och samfund i vår värld. Och alla förenas de av att de är just kristna. Det visar att den organisatoriska enigheten är sekundär. Inte oviktig, men mindre viktig än den enhet som kommer av det som Gud har gjort för oss, inte det som vi eventuellt kan göra för Gud.
Om striden om sekundära frågor leder till att förhållandena kristna emellan blir så inflammerade att enheten i de primära frågorna hotas, då är det bättre att skiljas som vänner medan tid är. Om situationen de facto nu är sådan, bör kyrkomötet och biskopsmötet ta ställning till.
Detta var alltså bara ett par utdrag. Läs predikningarna själv och ta ställning till vem, om någon, som har rätt.

Giftigt om löss

Man drar inte svärd mot en lus.
Ryskt ordspråk
citerat i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Hbt-bibeln: Jakob och Esau (Rom 9:13)

På en av sina många anti-hbt-affischer hänvisar Fred Phelps till Rom 9:13, där Paulus citerar Mal 1:2f i formen "Jag älskade Jakob men hatade Esau".
Vad detta har med homosexualitet att göra är inte direkt uppenbart. Jag kommer att skriva mer om saken, men f.n. hänvisar jag bara till Aqurette och hans källa Freeing the Spirit, en internetsida upprätthållen av församlingen MCC San Diego.

Lehdistä poimittua 17

Paikallisjuna kulki aikataulussa. Veturinkuljettajaa epäillään junaliikennejuopumuksesta.
- Otsikko Lapin Kansassa

Frågespalten XXXVIII: Kristendomens kvinnosyn

På "Fråga prästen" inflöt följande fråga:
vad har kristendomen för kvinnosyn?
På det svarade jag så här:
Tja, det är en ganska svår fråga. Det finns nämligen alla olika sorters kvinnosyn bland olika kristna grupperingar. Detta beror i allmänhet på olika kulturell bakgrund snarare än på direkta skillnader i tron, men i alla fall.
För egen del anser jag att vi i Bibeln finner utmärkta exempel på jämställdhet mellan könen. I Domarboken 4-5 nämns t.ex. kvinnan Debora som domare (ett slags statsöverhuvud). Hon samarbetade med Barak, en manlig överbefälhavare, men det var Debora som var boss. I Nya testamentet ser vi att Jesus hade kvinnliga lärjungar, att han upppenbarade sig för dem efter uppståndelsen innan de tolv männen fick se honom, och att Paulus hade många kvinnliga medarbetare, som också ledde församlingar. I den tidens samhälle måste kvinnorna i allmänhet ta en bakgrundsroll, men det finns alltså lysande exempel som visar att det inte har med kristendomen att skaffa.
Och så vill jag hänvisa till hur vi alla, oberoende av bakgrund, social status, kön eller andra faktorer är jämlika i Kristus. Detta säger Paulus i Galaterbrevet 3:28.

Wink wink!

A man with a winking problem is applying for a position as a sales representative for a large firm. The interviewer looks over his papers and says, "This is phenomenal. You've graduated from the best schools; your recommendations are wonderful, and your experience is unparalleled. Normally, we'd hire you without a second thought. However, a sales representative has a highly visible position, and we're afraid that your constant winking will scare off potential customers. I'm sorry... we can't hire you."
"But wait," he said. "If I take two aspirin, I'll stop winking!"
"Really? Great! Show me!"
So the applicant reaches into his jacket pocket and begins pulling out all sorts of condoms: red condoms, blue condoms, ribbed condoms, flavored condoms; finally, at the bottom, he finds a packet of aspirin. He tears it open, swallows the pills, and stops winking.
"Well," said the interviewer, "that's all well and good, but this is a respectable company, and we will not have our employees womanizing all over the country!"
"Womanizing? What do you mean? I'm a happily married man!"
"Well then, how do you explain all these condoms?"
"Oh, that," he sighed. "Have you ever walked into a pharmacy, winking, and asked for aspirin?"
Thanks to MadPriest!

Biskop Riekkinen goodwill-ambassadör mot homofobi

I söndags firades IDAHO - International Day Against Homofobia - som alltid firas den 17 maj, eftersom det är den dag då WHO strök homosexualiteten från listan över sjukdomar.
I samband med IDAHO ordnades olika evenemang runt om i världen. Ett som hölls i Helsingfors gav upphov till följande glädjande nyhet (citatet från Kyrklig tidningstjänst):
Biskop Wille Riekkinen [i Kuopio] utnämndes på söndag 17.5.2009 till goodwill ambassadör i arbetet mot homofobi. Föreningen ranneliike ry utnämner varje år en good will ambassadör vid 1705-evenemanget mot homofobi.
I motiveringen till erkännandet konstateras att biskop Wille Riekkinens offentligt öppna och positiva inställning till sexuella minoriteter och könsminoriteter visar att mänskliga rättigheter och jämlikhet är viktiga saker för honom. Genom åren har han inte dragit sig för att lyfta fram frågor som rör sexuella minoriteter. Han har talat offentligt om sin egen homoskräck och hur han bearbetat den samt försvarat människors rättighet att vara sig själva.
Enligt ranneliike ry möjliggör biskop Wille Riekkinens utnämning till 2009 års goodwill ambassadör i arbetet mot homofobi en ny början för att främja toleransen mellan kyrkan och sexuella och könsminoriteter.
I motiveringarna konstateras att man i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland redan är en god bit på väg i rätt riktning längs toleransens och jämlikhetens väg, men att man ännu har en lång väg att vandra.
Grattis till biskop Wille för utmärkelsen, och grattis till ranneliike för ett utmärkt val!
Media:
Homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi piispa Wille Riekkinen (ranneliike.net 17.5.09)
Biskop Riekkinen utnämndes till goodwill ambassadör i arbetet mot homofobi (Kyrklig tidningstjänst 18.5.09)
Piispa Riekkinen nimitettiin homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi (Kirkon tiedotuskeskus 18.5.09)
Biskop Riekkinen utnämndes till goodwill ambassadör i arbetet mot homofobi (Kyrkpressen 18.5.09)
Riekkinen nimitettiin homofobian vastaisen työn hyvän tahdon lähettilääksi (Kotimaa 18.5.09)

Kaskuja elävästä elämästä 3

Mies istui pariisilaisessa katukahvilassa ja joi konjakkia. Ranskalainen raittiusintoilija saapui paikalle ja huomautti:
- Tiedättekö, että alkoholi tappaa tuhansia ranskalaisia vuosittain?
Mies jatkoi juomistaan ja totesi:
- Mitä se mun juomiseen vaikuttaa, mä olen suomalainen!

Enkäter om EU- och biskopsvalen

Jag har åter lagt upp ett par enkäter på bloggen.
Den första ansluter sig till EU-valet, och frågar vilket parti du kommer att rösta på. Jag har räknat upp riksdagspartierna (från vänster till höger) och lagt till alternativen "något annat parti" och "jag kommer inte att rösta". Eftersom kristdemokraterna och sannfinländarna har ingått valförbund, och en röst på den ena därmed innebär en röst för den andra, är de på samma svarsalternativ.
Enkäten är öppen till dagen före valet, som ju går av stapeln 7.6.09.
Den andra enkäten handlar om biskopsvalet i Borgå stift. Nu har ju kandidaterna nominerats, så det är naturligt att fråga vilken av dem som du håller på. De är helt enkelt i alfabetisk ordning.
Dagen före valets första omgång är deadline också för denna enkät. Den första omgången hålls 2.9.09, så tiden är betydligt längre. Om ingen av kandidaterna får majoritet i den första omgången, hålls den andra två veckor senare mellan de två fråmsta kandidaterna.

Judge NOT!

I was shocked, confused, bewildered as I entered Heaven's door,
Not by the beauty of it all, nor the lights or its decor.

But it was the folks in Heaven who made me sputter and gasp -
the thieves, the liars, the sinners, the alcoholics, the trash.

There stood the kid from seventh grade who swiped my lunch money twice.
Next to him was my old neighbor who never said anything nice.

Herb, who I always thought was rotting away in hell,
was sitting pretty on cloud nine, looking incredibly well.

I nudged Jesus, 'What's the deal? I would love to hear Your take.
How did all these sinners get up here? God must have made a mistake.

'And why is everyone so quiet, so somber? Give me a clue.'
'Hush, child,' said He, 'they're all in shock. No one thought they'd be seeing you.'

Thanks to John 11:35!

Gay adoption law in Finland

Last Friday, May 15, 2009, was a great day in Finnish history. Our Parliament voted to allow gay couples in registered partnerships to adopt the biological children of their partners. The bill passed by an 108-29 vote with 61 MPs absent and one abstainee. The individual votes can be found on the Parliament's web site here.
Under the law, children would be eligible for alimony and gain the right to inherit the estate of non-biological parents. In the case of separation, the non-biological parent would also qualify for visitation rights.
Registered partnerships were created for gay couples in 2002.
As can be seen by the large number of absentees, the law didn't pass without controversy. The smaller ruling parties, i.e. the Swedish People's Party (to which I belong) and the Green League, were unanimously for the new law, together with the opposition Left League. Two smaller opposition parties, i.e. the Christian Democrats and the populist True Finns, were unanimously against. All other parties were divided.
The Finnish Parliament has 200 MPs, but the Speaker doesn't vote. And in this case, almost a third of the MPs were absent...
Earlier in the week, a True Finn MP, Pentti Oinonen, caused controversy when he suggested that pet owners may demand the right to marry their pet dogs. Oinonen (whose name was misspelled by PinkNews, btw) later said he had not intended to cause offence. He did not apologize for or retract his statement, however.
This weekend, Oinonen was elected first vice chairman of his party, a strong suggestion that his style of retoric is not frowned upon among the True Finns, but rather embraced.
The one True Finn who was present for Friday's Parliament vote was Pirkko Ruohonen-Lerner, my colleague in the City Council of Porvoo.
Media:
Homoperheiden adoptiolaki kuohutti eduskunnassa (Helsingin Sanomat 12.5.09)
Regnbågspar får adoptionsrätt (Hufvudstadsbladet 15.5.09)
Eduskunta hyväksyi perheen sisäisen adoption homopareille selvin äänin (Helsingin Sanomat 15.5.09)
Riksdagen godkände intern adoption (Vasabladet 15.5.09)
Finland allows gay couples to adopt partner's children (PinkNews 15.5.09)
Lapselle syntyy oikeuksia (Helsingin Sanomat 16.5.09)

Worst one, ever 6

I thought I saw an eye doctor on an Alaskan island but it turned out to be an optical Aleutian.

Rasistiska incidenter i lokaltrafiken

I gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet (tyvärr bara i papperstidningen 14.5.09, s. 3) ingick en nyhet om att polisen söker
en man som knuffat ut en åttaårig flicka ur ett närtåg i Esbo centrum. Enligt polisen låg det rasistiska skäl bakom. [...]
Incidenten inträffade [...] på tisdagseftermiddagen. Mannen var på väg ut ur tåget då flickan skulle stiga på.
Mannen började då skymfa henne med kränkande ord och hade sedan knuffat ut flickan ur vagnen.
Detta är naturligtvis mycket upprörande och helt oacceptabelt. P.g.a. flickans ålder ser dessutom polisen brottet som mycket grovt. Bra så.
Själv blev jag påmind om en incident som inträffade i Nordsjö i östra Helsingfors, och som jag själv bevittnade.
Jag hade varit på något hembesök och tog bussen tillbaka till Matteuskyrkan i Östra centrum, där jag då jobbade. När vi var på väg genom ett område med rätt mycket mörkhyade invånare, stannade bussen vid en hållplats, och några passagerare steg på. Den siste som ville stiga på var en mörkhyad pojke på kanske tio år, som just då han skulle stiga in i bussen tvekade lite och kände efter om han hade biljett. Chauffören utnyttjade tillfället till att smälla igen dörren i ansiktet på honom och köra sin väg. Pojken såg närmast chockad ut.
Jag och andra i bussen blev mycket upprörda. Jag frågade efter chaufförens namn, men han vägrade ge mig det, och hänvisade till att bussens nummer skulle räcka till att identifiera honom om jag ville göra ett klagomål. Och det ville jag, och det gjorde det.
Jag kontaktade bussbolaget och talade med chaufförens förman. Denne tog upp frågan med chauffören, som påstod att han hade väntat men att pojken inte hade velat stiga på. Förmannen kontaktade mig på nytt och berättade detta, och jag sade min åsikt. Påståendet var naturligtvis en ren lögn, som kom ur ett behov av att rentvå sig och rädda sitt skinn. Dessutom framförde jag som en graverande omständighet det faktum att pojken var mörkhyad, och att det antagligen fanns rasistiska motiv bakom chaufförens handlande. Förmannen lovade ge en tillsägelse åt chauffören, vilket förstås var så mycket som man kunde hoppas på i ett fall som detta. Till skillnad från Esbo-fallet blev ju ingen skadad eller så.
Men jag hoppades ändå att något liknande inte skulle förekomma. Åtminstone inte på en tid. Åtminstone inte i det bolaget.

Be careful what you wish for

A married couple in their early sixties were celebrating their 40th wedding anniversary in a quiet, romantic little restaurant. Suddenly, a tiny, yet beautiful, fairy appeared on their table. She told them:
"For being such an exemplary married couple and for being loving to each other for all this time, I will grant you each a wish."
The wife answered: "Oh, I want to travel around the world with my darling husband." The fairy waved her magic wand and - hey presto - two tickets for the Carnival Destiny appeared in her hands.
The husband thought for a moment: "Well, this is all very romantic, but an opportunity like this will never come again. I'm sorry my love, but my wish is to have a wife 30 years younger than me."
The wife and the fairy were deeply disappointed, but a wish is a wish. So the fairy waved her magic wand and - hey presto! - the husband became 92 years old.
The moral of this story: Men who are ungrateful blighters should remember that fairies are female.
Thanks to MadPriest!

Och så den där spriten igen...

I vintras kommenterade jag ungdomars (och vuxnas) alkoholbruk och -missbruk här på bloggen.
Gårdagens goda nyhet var att regeringen åter höjer skatten på främst starksprit. De kommentarer om estlandsresor, som nyheten gav upphov till, kan vi lämna därhän, tycker jag. Det är bara bra att samhället tar sitt ansvar, särskilt i ljuset av förrgårdagens nyhet om klientantalet på A-kliniken i Borgå - det har nämligen stigit från c:a 400 i mars 2008 till 678 i mars 2009, en höjning med c:a 70%! Och knappast är situationen i Borgå speciellt annorlunda än på andra orter...

Giftigt om passfotot

Om du ser ut som ditt passfoto behöver du med all sannolikhet den där semestern.
- Earl Wilson
citerad i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Ord

Följande (och många andra) ord, uttryck och begrepp har jag definierat, förklarat eller kommenterat på bloggen - ibland i själva inlägget, ibland i en kommentar.
adjunkt, alkoholbruk, Allah, anglikansk, anglokatolsk, anonymitet, arvoden, arvsynd
baptister, barndop, begravning, biblicism, bikt, bildförbud, biskop, bisättning, bloggande, bokstavstro, borgerlig vigsel, Borgå-överenskommelsen, bröllop, byskolor
Deus semper maior, dogm, dogmatisk, dop
enbarnspolitik, etik, evangelikal, evangelisk, evolutionsteorin, exklusiv, exorcism
fadder, Fader, fariseism, finsk, finländsk, frisinnad, fundamentalism, fundamentalteologi, förrättningar, församlingspastor
gravläggning, Gud/gud, Guds ord
helgon, heteronormativitet, homofobi, hämnd
inklusiv
jordfästning, jämställdhet
kaftan, kaplan, Karelen, katoliker, komminister, konfirmation, kontraktsprost, krig, kyrkbröllop, kyrklig vigsel, kyrkliga handlingar, kyrkoherde
liberalteologi, limbo
minnesstund, mitra, montanismen, moral, moralism
namngivning, nyårsraketer
odogmatisk, omdop, onani, ortodoxa
pastor, pingstvänner, prost, protestantisk, präst, prästvigning
rättfärdiggörelse
samfundsskatt, skapelse, skriftskola, skärseld, smörgåstårta, sodomi, socialliberalism, stola, svågerplikt, särvigning
teodicé-problemet, terrorism
ultramontanismen, urkundsförfalskning
vederdop, Verbi divini minister, verksynd, vigsel, vitsvanshjort, vuxendop
älg, änglar, ärkebiskop, ärkeänglar
öga för öga

Miljonär eller städare?

En arbetslös söker jobb som städare på Microsoft. Personalchefen kallar honom till intervju och ber honom genomföra ett test (rengöra golvet). Testet utfaller till belåtenhet och personalchefen meddelar honom följande.
- Ni får jobbet. Var god lämna er e-mailadress så ska jag skicka nödvändiga formulär för underskrift.
Mannen svarar att han varken äger någon dator eller någon emailadress. Personalchefen säger att utan emailadress existerar mannen inte virtuellt och kan därför ej få jobbet.
Mannen lämnar förtvivlat byggnaden. Han har endast 10 dollar i fickan. Han går in på närmaste livsmedelsaffär och köper 10 kilo tomater. Han går sedan från dörr till dörr och säljer tomaterna och på så sätt fördubblar han sitt kapital. Han gör samma sak tre gånger och till sist har han 160 dollar. Han inser att han hittat ett sätt att förtjäna sitt uppehälle och börjar nu tidigt om morgonen och kommer hem först sent på kvällen. Varje dag fyrdubblar han sitt kapital. Snart köper han sig en liten bil, senare en lastbil och till sist har han en hel fordonspark, nödvändig för att kunna genomföra alla leveranser. Inom 5 år äger han en av de största livsmedelskedjorna i USA.
Han börjar fundera på sin framtid och tar kontakt med en försäkringsmäklare för att diskutera hur han och övriga familjen ska få ekonomisk trygghet. Efter att ha fått råd är mäklaren och mannen överens och mäklaren frågar nu efter mannens emailadress så han kan skicka nödvändiga formulär för underskrift. Mannen svarar att han varken äger någon dator eller har någon mailadress. Mäklaren säger:
- Konstigt. Ni har byggt upp ett helt imperium och har ingen emailadress. Tänk vad ni kunde åstadkommit om ni hade haft en dator!
Mannen svarar:
- Ja, då hade jag varit städare hos Microsoft.
Vad lär vi då av detta?
1. Internet är inte räddningen i ditt liv.
2. Om du vill arbeta hos Microsoft måste du ha en emailadress.
3. Även utan emailadress kan du bli miljonär genom arbete.
4. Om du har erhållit denna lilla historia per email har du större chans att bli städare än miljonär.
Tack till Betty!

Hávamál 134

Jag råder dig, Loddfavner,
men råd må du taga;
du får fördel, om du följer dem,
de bli goda att begagna.
Åt åldrig talare
du aldrig må skratta;
ofta gott är, vad de gamle säga.
Ofta ur skrumpet skinn
skarptänkta ord komma,
sådant som hänger bland hudar
och slänger bland småskinn
och lätt dinglar bland löpmagar.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Frågespalten XXXVII: Bildförbudet

"Fråga prästen" ställer Emma följande fråga:
Varför är skillnaden så stor mellan religionerna när det gäller att avbilda Gud? Man får ju egentligen inte avbilda Gud i varken Islam, Kristendom eller Judendom. Men vi kristna gör det ju ändå. vi har bilder och symboler på Jesus m.m. Vad kan den stora skillnaden mellan religionerna vara?
Jag svarade:
Grundtanken i bildförbudet inom de tre besläktade religionerna som du nämner är att om vi gör oss bilder av Gud, så riskerar vi att förledas att tillbe bilderna i stället för Gud själv. Ett exempel är berättelsen om guldkalven i 2Mos 32.
Nu är det ändå så, att även om Gud inte vill att vi gör en bild av honom, så har han själv gjort en sådan. Jag talar om Jesus, som är Gud i mänsklig form. Eftersom Gud själv inte längre håller hårt på skillnaden mellan ande och materia, kan också vi kristna göra materiella bilder av den andliga verkligheten. Judar och muslimer erkänner ju däremot inte Jesus som Guds son, så de håller fast vid bildförbudet.

Pornographic misunderstanding

A vicar books into a hotel and says to the receptionist, "I hope the porn channel in my room is disabled."
"No," she says. "It's just regular porn.... you sick bastard."
Thanks to MadPriest!

Kyrklig humor på Facebook

Jobbig vecka, därför lite mindre aktivitet på bloggen.
Men mellan verserna har jag grundat Facebook-gruppen "Kyrklig humor", där bl.a. följande anekdot har influtit:
Kyrkoherden i en österbottnisk församling hade jobbat i sin trädgård och farit sedan till lantbrukshandeln för att köpa något han behövde, klädd enligt sysslan.
Butiken besöktes just då av en representant för någon svinfoderfirma. Denne kom fram till prästen och frågade om husbonden hade svin.
“Nej, jag har bara får”, svarade den tilltalade.
Representanten nöjde sig med svaret och återgick till sina underhandlingar med handelsmannen. Om en stund kom han dock tillbaka och fortsatte samtalet:
“Hur många får har ni då?”
“Jag vet inte exakt, eftersom några av dem är i Sverige och Amerika, men så där omkring tre tusen.”
“Jaha, jaså. Och inga svin alltså?”
“Nå, om jag nu tänker riktigt noga efter, så kan jag ju inte vara alldeles säker…”