Veckans anekdot: Skamligt prästbeteende

Efter en familjegudstjänst hälsade jag på gudstjänstdeltagarna. En ung man i fyraårsåldern vägrade hälsa på mig; i stället gav han mig en arg blick och seglade förbi.
Hans föräldrar förklarade att han i klubben hade hört liknelsen om den barmhärtige samariern. Där nämner ju Jesus att en präst och en levit gick förbi den misshandlade mannen, innan samariern tar hand om honom. Pojken hade blivit mycket upprörd över deras handlande. Därför vägrade han hälsa på prästen - man vet ju aldrig om alla präster är likadana!

Att han skulle förstå skillnaden mellan en judisk offerpräst på Jesu tid och en luthersk pastor, som bara bär titeln "präst" p.g.a. historisk tröghet (se mer här), hade ju varit för mycket begärt, förstås...


MadPriest on poverty and vice

Being poor is not a virtue.
It simply makes access to vice a lot more difficult.

That's bad!

Money isn't everything, but it sure keeps the kids in touch.
Thanks to Wounded Bird!

Christianity or Biblicanity?

I found an interesting article on the net some time ago. The article - Christianity or Biblianity, published on the Gay Christian Fellowship by the pseudonymous Jakeywolf - makes an important point, that I, too, have tried to put forward. An excerpt: 
It is important for us, as Christians, to identify these divisions in the church [pride, gluttony, laziness, inhospitality, idolatry, and sexual immorality], not to condemn those who do such, but to realize the dangers of turning the Bible into an idol, because it is in the name of God that fellow christians perform these detestable actions against their human brethren.
We realize that those who become "biblicans", instead of Christians, will inevitably abandon the sound doctrine of love for God and one's neighbor, as demonstrated by Christ, and they will try to argue and justify their hate and unfriendliness using the very Word of God that they claim to follow.
[...] by realizing that scripture is, in fact, not a god, but a tool in which God uses to communicate to man, we free ourselves to the ruling hand of grace set up for us through Jesus Christ so that we can, too, share the same love with others and, most important, God Himself.
Do not become one who departs from the faith seeking permission or teaching to condemn and abuse others, but remain enduring as one who is an advocate for peace and love. Be an advocate for a peace and love that distinguishes itself apart from others by recognizing both friend and foe within it, regardless of circumstances.
Be a Christian, not a Biblican.

Amen to that! 

Lehdistä poimittua

Kauppiaan sydän on lihatiskillä.
- Otsikko Kauppalehdessä

Holy Wedlock or marriage?

If you want to protect Holy Wedlock, by all means padlock the church door whenever guys who love Judy Garland come-a-knocking. But if you want to protect marriage, push for a constitutional amendment to ban divorce.
From Telling Secrets. Thank you!

Etik: Organdonation av fångar

I Georgetown, Mississippi, USA, har två systrar suttit av sexton år av de livstidsstraff som de fick för att de deltog i ett rån. Bytet i rånet var 11$. De unga män som utförde själva rånet kom undan med betydligt kortare straff.
Delstatens guvernör Haley Barbour har granskat systrarna Jamie och Gladys Scotts fall och överväger att benåda dem. Deras straff verkar vara alldeles för stränga, så det är säkert i sin ordning.
Det tycks dock finnas ett villkor.
Jamie Scotts njurar har gett vika och hon är beroende av dialys. Guvernören tänker ge henne villkorligt fri på humanitära grunder och (uttryckligen!) för att dialysen blir för dyr för delstatens fångvård.
Gladys Scott blir villkorligt frigiven under förutsättning att hon donerar en njure åt sin syster Jamie. Gladys har själv tagit initiativ till donationen, men det är ännu oklart om hennes njure passar åt Jamie. De har samma blodgrupp, men det finns också andra faktorer som ska stämma.

Inom medicinsk etik finns det något som kallas Georgetown Mantra. En formulering är följande:
1. Autonomy – that is, the independent autonomy of the patient or of the patient’s representative.
2. Beneficence - to act always in the best interest of the patient.
3. Non-maleficence - to do no harm to the patient.
4. Justice – that is, what is the impact of this action on the larger community?

På svenska blir det ungefär:
1. Självbestämmande
2. Att göra gott
3. Att inte göra ont
4. Rättvisa

Och om vi funderar kring systrarna Scott utgående från Georgetown Mantra, kommer följande tankar upp.
Punkt 2 uppfylls. Gladys' njure skulle göra gott åt Jamie (under förutsättning att den passar, förstås).
Punkt 3 uppfylls antagligen. Gladys klarar sig med en njure. Och njurtransplantationer av detta slag är ju ingalunda ovanliga.
Punkt 1 är problematisk. Har Gladys självbestämmande om donationen blir ett villkor för hennes frigivning? Jag tycker att man kan se villkoret som ett försök att manipulera Gladys eller sätta press på henne när hon fattar sitt beslut. Dock har hon själv tagit initiativ till donationen redan innan guvernören kom med sitt villkor. Detta gör att punkten om självbestämmande nog uppfylls i detta fall. Med darr på ribban.
Punkt 4 är också problematisk. Rättvisa. Har fångar rätt att delta i medicinska experiment eller i organdonationer av detta slag? Är det rätt att samhället frågar dem? I de speciella förhållanden som råder i ett fängelse är risken stor att andra än medicinska eller humanitära faktorer spelar in i fångarnas beslut. De kan hoppas på fördelar av olika slag eller, som i detta fall, på att bli frigivna. Då är valet inte fritt (punkt 1) och då kan samhället ställa orimliga, extra krav på dem, som de facto kan leda till en skärpning av straffet. Förutom att de skall sitta en viss tid i fängelse, kommer de att lida av de kroppsliga besvär som alltid, åtminstone för en tid, följer på medicinska ingrepp. De medicinska ingreppen, må de vara experimentella eller ej, blir då ett slags kroppsstraff, vilket inte (längre) finns med i den västerländska fångvården.
En fråga för sig är förstås skördandet av organ från avrättade kinesiska brottslingar. Den kan ju leda till förvrängningar av rättvisan, och är förkastlig.

Jag vill inte hävda att detta har varit en uttömmande analys av fallets etiska dimensioner, utan bara några spridda tankar. Se länkarna nedan för mer funderingar.

The Georgetown Mantra and the Mississippi Sisters (Episcopal Chaplain at the Bedside 3.1.11)
Highly recommended (OCICBW... 4.1.11)
The ethical issues surrounding the Mississippi sisters (Episcopal Café 4.1.11)


"We must care enough to confront"

If we want to go deeper, however, desiring that as God’s people we will grow together toward maturity, we must care enough to confront.
- Isabelo Magalit
Filipina theologian
as quoted on God's Politics

Ala-asteen koevastaus

Hedelmöityshetkellä äiti sulaa yhteen isän kanssa.

Frågespalten LII: Bibeltexter till tröst

Jag vet ingen mer lämpad än dej att fråga detta. Jag skall gå på begravning och undrar om du vill ge mej en text ur bibeln för att trösta de sörjande?
Det hänger förstås till en del på situationen - är den avlidna ung eller gammal, avliden efter lång sjukdom eller plötslig olycka, troende kristen eller ateist osv. Men några texter som kunde användas är - i slumpmässig ordning - Ps 23 (Herdepsalmen), Rom 8:18-21 (Guds barns frihet), Rom 8:31-39 (inget kan skilja oss från Guds kärlek), Joh 6:37-40 (den som kommer till Jesus skall han inte visa bort), Joh 14:1-6 (känn ingen oro), Pred 12:7 (stoftet och livsanden), Jes 40:6-8 (människan är som gräset), Ps 73:23-26 (äger jag dig i himlen…), Rom 6:23 (Guds gåva är evigt liv), 2Kor 4:16-18 (det synliga är förgängligt, det osynliga evigt).
Bara några förslag; det finns förstås en hel massa andra möjligheter också.
Lycka till! 

The solution to the oil crisis

Timo Soini, leader of the victorious True Finns party, has solved Finland's fuel problems. He's imported 50 million tonnes of sand from the Arabs and we're going to start drilling for our own oil.
Thanks to MadPriest, slightly modified!

Twain huumorin salaisesta lähteestä

Huumorin salainen lähde ei ole ilo vaan suru.
- Mark Twain
(Lähde: Tieteen Kuvalehti Historia 6/2010)

Bloggpaus över påsk

Jag tar ut återstående vintersemester denna vecka, så då är det bloggpaus.
Och så ska vi låta Stilla veckan vara stilla. Jag återkommer alltså efter påsk.

En välsignad helg önskar jag alla läsare!


Veckans anekdot: Konfirmandbebådelse

En av våra ungdomsarbetsledare förmedlade en konfirmands beskrivning av bebådelsen:
När Maria så ängeln så sa den att hon ska blir gravid ti Guds son o Josef trodd att hon hadd pettä honom men sen sa ängeln hu de va o så for dom ti navettan.
Så nu vet ni det.

Hávamál 124

Lik släktskap är vänskap,
då man säga får
en annan hela sin hug.
Allt är bättre
än vara brått föränderlig;
den är ej vän, som blott välkommet säger.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Ljung: Skojten

Öl i Bibeln

I Bibeln talas det emellanåt om "vin och starka drycker", där det senare uttrycket är en översättning av hebreiskans שכר schekar, som förekommer tjugo gånger i den hebreiska bibeln. På en del ställen (t.ex. Ords 31:6) talar Bibeln positivt om שכר, medan den på andra ställen (t.ex. Ords 31:4) varnar för överdriven konsumtion av drycken.
I ett färskt nummer av Biblical Archeology Review argumenterar professor Michael M. Homan för att "starka drycker" är en felöversättning, och att שכר egentligen borde översättas med "öl", vilket ordet dessutom betyder i modern hebreiska. I Bibel 2000 förekommer just denna översättning i bl.a. Ords 20:1 och Jes 28:7, men inte i t.ex. Folkbibeln.
Homan menar att öl var en del av israeliternas stapeldiet, precis som fallet var runt om i Mellanöstern. Egypter, mesopotamier, fenicier, greker, romare och andra folk som vi ofta kombinerar med vin drack också öl. Visserligen odlades inte humle i den bördiga halvmånen, men ölet producerades genom att man lade kornkakor i vatten och tillsatte jäst. Därmed jäste drycken (förstås) och alkoholen desinficerade vattnet, som inte alltid var så rent. Dessutom innehöll ölet en hel del kalorier, så det var en viktig energikälla. Lite som när de medeltida europeiska munkarna bryggde öl för att dricka under fastetiden, alltså.
Att שכר inte i våra bibelöversättningar har översatts med "öl" menar Homan beror på tre orsaker: (1) att man inte riktigt har vetat vad ordet שכר betyder, (2) en generell akademisk snobbighet som har fått forskare att se ner på öldrickande och upphöja vinkultur, samt (3) de svårigheter som arkeologer har haft när det gäller att hitta eller identifiera ölrelaterade lämningar bland israelitiska fynd.
Min expertis räcker inte till för att ta ställning till om Homan verkligen har rätt eller inte. Jag tycker ändå att det är intressant hur nya rön kan visa att vi kan ha missuppfattat en del detaljer i Bibeln. För att veta vad Bibeln egentligen säger, kan vi inte blint lita på översättarna, utan bör söka oss till grundtexten. Och ju äldre översättningen är, desto mer inexakt blir den - förutom att den dessutom fjärmar sig från vår språkanvändning.
Did the Ancient Israelites Drink Beer? (Biblical Archeology Review 36:05)
Beer worked wonders for biblical heroes, new translation concludes (Church Times 1.10.10)

Det är härligt att vara man, därför att…

... du behöver inte raka dig nedanför halsen. 
Källa: rl.se

Lao Tzu on love

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.
- Lao Tzu
as quoted on QuoteFame.com

Erkki om religionsundervisningen

I en ledare i Hufvudstadsbladet skrev Jan-Erik Andelin härom året bl.a.:
Religionens roll i samhällsbilden har inte avtagit. Tvärtom har den gått i radikalt motsatt riktning enbart det senaste årtiondet. Också minsta finländska lågstadieelev börjar få klasskompisar som kommer med religiösa mönster från andra länder och kulturer till skolbänken intill.
Också på tv-nyheterna ser barnen hur skillnader i religion och kultur inte bara medför globala och nationella motsättningar och krig, utan också oro och turbulens i våra egna förorter och på våra gator.
I det finländska värdelandskapet står religionen inte riktigt i kurs. I ett ideal som närmast gränsar till areligiositet anser många att världen, och barnen, egentligen skulle må bäst utan några religioner alls.
Men den luvan är det försent att dra ner över ögonen. Världen är nu bara inte sådan - inte ens fast man försöker använda ett lätt populärt argument att tro och religion i historien bara har lett till våld och krig.
Det är dessutom inte sant. Utan världsreligionernas godhetsideal hade många skolor och sjukhus och mycket konst och musik aldrig blivit av - ingen Michelangelo, ingen Bach, ingen Moder Teresa.
Men måste man för den skull fortsätta undervisa barn i evangelisk-luthersk tro och religion? Räcker inte en allmän, neutral kunskap om olika religioner?
Ja och nej. Det är naturligtvis bra att religion och livsåskådning, precis som andra skolämnen, presenteras neutralt och vetenskapligt grundat. Det är inte minst ett ställningstagande inför elever ur andra kulturer, med traditionell islam i spetsen, att det är så vi på ett upplyst sätt handskas med övertygelser.
Men religion är ofta mer än kunskap. Människor är religiösa som uttryck för tillit, trygghet, sorg eller för att få existensen som helhet greppad och förklarad för sig.
Efter större tragedier [...] är det fortfarande kyrkorna som fylls. Finland har uppenbarligen någon form av ny akutreligion, som finns till för offentliga och privata kristillstånd, men inte så mycket däremellan. Den, tydligen djupt nedärvda traditionen måste kanske förklaras för barnen i skolan - språkbilderna och orden för vad som är viktigt, och heligt. Däremot måste man också inse att ett gamla kristna bibelberättelser inte upplevs gemensamma eller begripliga för alla.
Vi tunnar lätt ut skolan till en kunskapsfabrik. Poesi är mer än litteraturvetenskap. Gymnastik är mer än kunskap om kroppen. Musik är mer än intervallteori. Modersmål är mer än grammatik. Och religion är kanske mer än ett kliniskt pluggämne.
Tack, Erkki, för dina goda synpunkter!

Wilde on taking yourself seriously

It is a curious fact that people are never so trivial as when they take themselves seriously.
- Oscar Wilde

Schoolboy Howler

Britain has a temporary climate.

Tyskland: Katolska teologer efterlyser hbt-acceptans

143 teologie professorer i Tyskland har krävt att den romersk-katolska kyrkan måste överge prästernas celibatlöften, börja prästviga kvinnor och acceptera samkönade par. Allt detta är som bekant emot Vatikanens dogmer.
Efter avslöjandena för ett år sedan om utbredd fysisk och sexuell misshandel utförd av präster, står kyrkan inför en enorm kris, och fler kristna än någonsin har vänt den katolska kyrkan ryggen, säger professorerna enligt Süddeutsche Zeitung 4.2.11, citerad av 365 Gay 7.2.11 (beklagar genomcitatet). ”Kyrkan måste förstå dessa tecken och gå utanför sina förkalkade strukturer för att få ny livskraft och trovärdighet.”
Professorerna efterlyste också en mer demokratisk, mindre centraliserad kyrka, som bl.a. skulle ge de troende möjlighet att påverka valet av präster och biskopar. ”Det som kan avgöras på det lokala planet, borde avgöras där,” säger de i uppropet.

Den tyska biskopskonferensen kom med ett försiktigt välkomnande till professorernas tankar. Uppropet kan förbättra de pågående diskussionerna om reform, men innehåller också en del som är emot kyrkans principer, menade biskoparna.

Uppropet är undertecknat av nästan en tredjedel av Tysklands katolska universitetsteologer samt några österrikare och schweizare. Det är en ovanlig utmaning till Vatikanen, eftersom kyrkan har vetorätt när det gäller utnämnandet av teologer vid Tysklands statliga universitet. 

Automatic confession

The Catholic Church has taken in some technical advances in this video clip.

Thanks to Charlotte Therese!

Hávamál 35

Gå skall man,
ej är gott, att gäst
är ständigt på samma ställe.
Ljuv bliver led,
om länge kvar
på en annans bänk han bliver.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Från den politiska bloggen

En del inlägg är gemensamma mellan Kalles kyrkliga kommentarer och bloggen på min politiska hemsida karlafhallstrom.net. Alla är det dock inte. Sådana inlägg som jag under de senaste veckorna har publicerat där men inte här är
  • SFP-BC styrelsemöte (10.3.11), där jag noterar att jag har blivit viceordförande i partiets lokalavdelnings styrelse.
  • Video elinkaarimallista (15.3.11), joka sisältää erään insinöörin haastattelun elinkaarimallista rakentamisessa. 
  • Från fullmäktigesalen (30.3.11) där jag berättar varför jag valde att rösta för att staden skulle bygga fyra daghem med livscykelmodellen.  

Living a good and faithful life

That is why I must try to live a good and faithful life to my last breath; so that those who come after me do not have to start all over again.
- Etty Hillesum
as quoted on God's Politics

Barn skriver till Gud


Om du inte vill att folk ska svära varför hittade du på såna ord?
- Egon, 6 år

Veckans anekdot: Golfkärrorna på Malm

För en tid sedan hade jag en jordfästning på Malms begravningsplats i Helsingfors. Det var länge sedan jag var där senast - ja, jag undrar om jag har varit på Malm sedan jag flyttade till Borgå 2002!
I det stora hela var allt sig likt, men vissa små förändringar hade förstås skett. Exempelvis fanns det nu ett par golfkärror vid kapellen. Ni vet, sådana där elektriska små billiknande fordon som används på golfbanor av golfare som vill undvika för mycket motion.
Malms begravningsplats är om inte den största, så en av de största, i Finland. Den är närmare två kilometer lång och kanske en kilometer bred, så äldre anhöriga kan ha behov av kärrorna, liksom också vaktmästarna, vilkas arbetstid annars går åt till att ta sig från ställe till ställe.
Och helt onaturligt är det väl inte med golfkärror på en begravningsplats. På golfbanor används de till att ta sig från hål till hål. Samma användning har de väl på en begravningsplats.

Trots datumet är detta förresten inget aprilskämt...


Dort wo man Bücher verbrennt ...

Das war ein Vorspiel nur,
dort wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende Menschen. 
Heinrich Heine (1797-1856),
aus Almansor (1823),
zitiert von Björn Månsson

Betalningspåminnelse

Jag fick en betalningspåminnelse: "Vi har inte än fått eran insats av beställda de produkterna."
Och dessutom hade jag betalat...