Hjälp, papisterna kommer!

Inför EU-folkomröstningen 1994 var det många som med kristna förtecken ville rösta nej. Vilket de var fria att göra, naturligtvis, men det gjorde inte deras argumentation bättre. Eller vad sägs om tankar som
  • att EU är det sjuhövdade odjuret som nämns i Uppenbarelseboken,
  • att EU är romarrikets arvtagare och därmed inherent emot kristendomen eller
  • att det bara kan få finnas en religion i EU och att vi därför alla måste bli katoliker om Finland går med i unionen?
Argumenten var löjliga då och är det fortfarande fjorton år senare. EU har sina problem, men de ovannämnda hör inte till dem.
Det intressanta är att vissa kretsar inte tycks ha lärt sig någonting. En artikel i dagens Dagen (30.4.08) kan jag inte ens kommentera, för jag vet inte var jag ska börja nysta - det är bara så absurt alltsammans. Det enda jag riktigt håller med om är rubriken "Vi kan inte bara gapa och svälja allting i dag" ...

Living in harmony

He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe.
- Marcus Aurelius

Medelsvensson-bögar och -flator

Ett av anti-gay-lobbyns främsta argument är att homosexuella är promiskuösa, bestialiska - ja, onda monster som hotar vår civilisation. Det intressanta är att denna bild (naturligtvis) inte stämmer.
Tor Billgren refererar på bloggen Antigayretorik ett inlägg av Jim BurrowayBox Turtle Bulletin, som i sin tur behandlar artikeln Young Gay Rites, publicerad 27.4.08 i NY Times Magazine (... hängde ni med?). Poängen där är (i Billgrens översättning) att unga homosexuella som gifter sig
har många likheter med sina heterosexuella motsvarigheter. De träffas, blir förälskade och börjar fundera på vad det innebär för dem. För många betyder det att ordna upp och ruta in sin tillvaro, vilket kommer som en överraskning för en del – precis som för många heteropar.
Och jag tror att detta är det verkliga hotet som socialkonservativa ser i homoäktenskap: det gör oss mänskliga.
De har skapat en massiv mångmiljondollarindustri för att intala amerikanerna att bögar och lesbiska är onda monster som hotar västs civlisation. Focus on the Family har 1300 anställda. Förställ er det: det är större än många fabriker. Och de använder sina massiva resurser – radio- och TV-sändningar, och tryckta publikationer – till att utmåla oss som en del av en ond agenda som får Amerika på fall. Och fram till nyligen har det varit fritt fram för dem att påstå vad som helst om homosexuella. Tidigare, när få amerikaner hade möjlighet att se exempel från verkligheten som motvikt till deras falska stereotyper, var dessa mycket värdefulla verktyg.
Men vad kunde vara mer konventionellt än att homopar gifter sig och bildar hushåll? Det är ett tydligt bevis på att vi inte är så annorlunda på många viktiga sätt.
En kommentator till Billgrens inlägg kastar fram tanken:
kanske vi borde införa en allmän kom ut-dag och under hela dagen visa hur "svensson-normala" och "svensson-tråkiga" vi egentligen är. Kanske nån sorts temadag för att slå ett slag för och visa fram svensson-bögarna och svensson-flatorna?
Just det, ja...

För att komma igång

Tack till Rain!

Sex i trädgården

Nu när vädret tillåter, har borgåsnäckorna vaknat igen. Bakom buskarna pågår ett idogt parande. Snäckorna är ju hermafroditer, vilket innebär att varje individ har två kön. När de parar sig, befruktar de varann, och sedan lägger båda ägg.
Jag vet inte om de uppskattade att jag krossade dem just under deras sexuella eskapader, men det gjorde jag i alla fall - då fick jag ju två till priset av en!
Vårens små glädjeämnen...

Hjärtats samtal med Gud

Texterna för Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen) enligt andra årgången
Första läsningen: Dan 9:17-19
"Hör, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt för din egen skull, Herre, ditt ansikte lysa över ditt tempel som ligger ödelagt. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör, öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss och den stad över vilken ditt namn har utropats. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner, utan till din stora barmhärtighet. Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte, ty över din stad och ditt folk har ditt namn utropats!"
Andra läsningen: Rom 8:24-28
I hoppet är vi räddade - ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan.
Evangelium: Matt 6:5-13
När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
Så skall ni be:
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

International Day Against Homophobia

Den 17 maj firar norrmännen sin nationaldag, som helt enkelt (och kanske inte särskilt fantasifullt) kallas Syttende Mai. Detta är välkänt, åtminstone i vår nordiska del av världen.
Men den 17 maj firas också den internationella dagen mot homofobi, som på basen av dess engelska namn har förkortningen IDAHO. En kanadensisk hemsida som förespråkar denna högtid ger ett par definitioner:
Heterosexism
Heterosexism is the belief that everyone is heterosexual and that heterosexuality is the only acceptable way of being. This belief, which relies on the idea that the majority rules and is therefore normal, is often the source of homophobia.
Homophobia
Homophobia is a negative attitude or feeling, an aversion towards gays and lesbians or towards homosexuality in general. It is also the rejection of people considered gay or lesbian and of all things associated with them, for example, gender non-conformity.
De 17 maj kan naturligtvis firas organiserat med jippon av olika slag, men den kan också observeras genom att man helt enkelt klär sig i någonting regnbågsfärgat (eller rött, om det inte lyckas). Själv har jag jordfästningar då, så vi får se hur jag löser problemet utan att stöta mig med de anhöriga (vilkas känslor jag naturligtvis måste respektera). Men åtminstone utanför jobbet är jag med!
Den som är med på Facebook kan gå med i en grupp om detta.
Det viktigaste i detta är ändå att vi tillsammans försöker höja medvetandet om att diskriminering av olika folkgrupper är ett problem, och att en av de diskriminerade folkgrupperna är just alla som inte är heterosexuella.

St. Francis on preaching

Preach the Gospel at all times and when necessary use words.
- St. Francis of Assisi

Flugjakt

- Mamma, jag har smällt 5 flugor - 3 hanar och 2 honor!
- Men Pär, hur vet du att det var 3 hanar och 2 honor?
- Jo mamma, 3 satt på ölflaskan och 2 på spegeln.

Hbt-fotboll?

Jag skulle aldrig värva en bög.
- Luciano Moggi,
Juventus tidigare klubbdirektör,
i en italiensk tv-show.

Citatet hämtat från Hufvudstadsbladet 23.4.08 (s. 28)

Högre pastoralen

I innehållsinlägget till uppsatsen Disciplinärt förfarande i församlingen (som jag publicerade 18.7.06) nämnde jag att jag har börjat med arbetet på Högre pastoralexamen. Det gjorde jag, men har legat lågt sedan dess, eftersom examenskraven skulle förnyas och förenklas. Nu är det arbetet gjort, så nu vet jag lite mer.
Högre pastoralexamen ger behörighet att bli domprost, stiftsdekan eller assessor vid domkapitlet. Tidigare skulle man avlägga en drös med kurser och en hög med litteraturtenter samt författa en avhandling som skulle motsvara en licensiatavhandling till omfång och kvalitet. Eftersom det dessutom var meningen att detta skulle ske vid sidan av arbetet, ledde det till att det inte var så många som orkade avlägga denna arbetsdryga examen. Det ledde i sin tur till att i synnerhet assessorsvalen kunde lida av kronisk brist på lämpliga kandidater.
Nu har examenskraven luckrats upp betydligt. Förutom en viss ledarskapskurs på 20 studiepoäng (sp; motsvarar så där en halv studievecka, vilket var enheten som vi använde när jag låg vid uni), skall man avlägga 40 sp teologiska kurser och skriva en teologisk uppsats värd 20 sp (vilket blir sådär 35-40 sidor, alltså en halv pro gradu -avhandling). Detta är helt mänskligt också för en halvlat drönare som jag - bara jag får tid på mig, förstås.
Jag diskuterade igenom saken med stiftsdekanen, som har denna examen på sitt ansvar, och vi kom fram till att jag bör avlägga 14 sp kurser till. Uppsatsen kan jag skriva på basen av det jag redan har författat på hbt-bibeln, även om det bör bearbetas kraftigt, förstås. Något år tar det väl, men knappast hinner jag påbörja nya decennier av mina levnadsår innan detta projekt är slutfört.
Att examenskraven har blivit lättare syns också i att antalet intressenter nu är större. Och det bådar gott för stiftets framtid.
När jag 18.7.06 räknade upp lite av de kurser och examina som jag har avlagt, var det en kommentator som surt tyckte att jag skröt. Men det var förstås inte min mening. Jag ville ge en bild av sådant som sker inom kyrkan genom att använda mig själv som exempel. Men det är klart att Jante-lagen gäller också oss präster.
Om vi tillåter det.
Vilket jag vägrar!

Äkta eller ej

- Är ni född inom äktenskapet?
- Ja till hälften.
- Hur menar ni?
- Pappa var gift men inte mamma.

"De tre striderna"

en konservativ blogg läste jag att en (anonym) predikant hade talat om
de tre strider som vår kyrka skulle komma att gå igenom, och förlora, på sin väg mot det totala avfallet. Den första var striden om kvinnliga präster. Den andra är striden om välsignelse av homosexuella parrelationer, och den tredje är frågan om Jesu exklusivitet.
Denna analys är inte korrekt, och blir inte det bara för att man säger så i en predikan. Andra tidigare frågor har varit exempelvis kvinnans rösträtt, skilsmässor och samboende faddrar, men de nämns inte bland "de tre striderna". Följande fråga kan gissningsvis vara ekumeniken (som för närvarande seglar i motvind). Denna lista på tre frågor, uppräknade i stigande förfärlighetsgrad, är nog ägnad att skrämma, inte de trogna, utan de godtrogna. Verkligheten är mer mångfacetterad än så.
När man talar om "de tre striderna" är det frågan om samma slags retorik som när man hotar med att troende skriver ut sig ur kyrkan om homosexuella vigslar införs.
Det stämmer säkert att en del konservativa kristna kommer att reagera negativt om och när välsignelse av partnerskap eller könsneutrala vigslar blir en verklighet. En del av dessa negativa reaktioner går antagligen ut på att personerna i fråga skriver ut sig ur den evangelisk-lutherska kyrkan och antingen konverterar till konservativare kyrkor eller grundar eget. Och detta är naturligtvis inte eftersträvansvärt.
Samtidigt är detta redan en verklighet, men åt andra hållet. Den evangelisk-lutherska kyrkan har tappat medlemmar under de senaste decennierna just p.g.a. sin konservativa, exkluderande syn på sina icke-heterosexuella medlemmar.
När jag har påpekat detta har jag fått höra att dessa utskrivna medlemmar inte räknas, eftersom de ju inte bryr sig om kyrkan och dessutom är namnkristna. Detta påstående är förstås avskyvärt och arrogant, eftersom det betyder att ingen annan än den som har "rätt" åsikt kan räknas som kristen. Detta är dessutom ytterligare ett exempel på den konservativa, exkluderande syn som jag nyss nämnde.
Att tala om "tre strider" på det citerade sättet är ett försök att förutsäga framtiden, men ett försök som medvetet söker problem att skrämma upp lyssnarna med. Motiven till detta kan vara exempelvis "ärlig" retorisk tillspetsning, allmänt effektsökeri eller en strävan efter att manipulera lyssnarna dit man av någon orsak vill ha dem. Då jag inte känner till mer om bakgrunden i det aktuella fallet ska jag inte spekulera om detta. Oberoende av motiven är analysen hur som helst falsk.

St. Francis on exclusion

If you have men who will exclude any of God's creatures from the shelter of compassion and pity, you will have men who will deal likewise with their fellow men.
- St. Francis of Assisi

Himmelrikets medborgare i världen

Texterna för Fjärde söndagen efter påsk enligt andra årgången
Första läsningen: Jes 32:15-20
[Då] ande från ovan utgjuts över oss
[...] skall öknen bli till en trädgård
och trädgårdar räknas som skog.
Rätten skall bo i öknen,
rättfärdighet i trädgården.
Rättfärdighetens verk är fred och välstånd,
dess frukt beständig ro och trygghet.
Mitt folk skall få bo i ett fredligt land,
i hem där de känner sig trygga
och får vila sorglösa.
Men skogen skall fällas
och staden jämnas med marken.
Lyckliga ni som kan så vid alla vatten
och låta oxar och åsnor ströva fritt!
Andra läsningen: Rom 8:9-11
Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
Evangelium: Joh 17:6-10
Jesus bad och sade:
"Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem."

Kyrkliga glödlampor 7

- Hur många från den evangeliska rörelsen behövs för att byta en glödlampa?
- Minst tre; en som skruvar i lampan medan de övriga samtalar om hur Luther hade gjort det.
Tack, Liisa!

Frågespalten XXVII: Paulus, Jesus och homofobin

Det kom en fråga per e-post:
Jag uppskattar verkligen hbt-bibeln som Du har skrivit! Den hjälper mig med att brottas mot fanatiker.
Jag är själv homosexuell och kristen, och det känns inte som att Jesus skulle vara emot mig eller vara emot min relation med min pojkvän. Om Jesus kommer ner till oss igen så tror jag att Han kommer att upphöja våra rättigheter, och få slut på allt detta bigottiska fanatiska hat.
Just nu har jag en diskussion med en katolsk vän om homosexualitet, och han har kommit upp med en argument som jag tycker är rätt stark. Jag har tänkt på hans argument, men jag kan inte riktigt komma på ett svar, kanske så var Jesus emot homosexualitet efter allt (!?) ... Så jag undrar hur Du ser på saken:
Han säger ifall jag tycker att det "homofobiska" Paul skrev är mänskliga tankar och att han hade fel, så kan jag kasta bort hela bibeln eftersom Jesus sa i Johannes evangeliet 14:26 till sina apostlar att: "Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er." Han lägger till att han vet att Paul inte var med Jesus då han sa detta men att Paul också hade fått den Heliga Anden.
Jag läste det du skrev i Hbt-bibeln om Jesus (jag har läst allt i hbt-bibeln) och att Du tycker att argumentet om att Jesus skulle ha talat genom sina apostlar är långsökt. Men här står det faktisk att Jesus själv sa att den Helige Anden skall påminna de det Han hade sagt...
Plz help!
Jag svarade så här:
Tack för frågan!
Jag skriver i inlägget Jesus:
...den förandligande tanken att Jesus skulle ha talat genom sina apostlar så att det t.ex. Paulus säger ska tolkas som Jesu ord är något långsökt. Pauli texter var inspirerade av den heliga Anden i lika hög grad som den övriga Bibeln, men Paulus var inte Jesus.
I inledningsinlägget skriver jag:
Människor har skrivit varje ord, varje bokstav i Bibeln. Samtidigt är den skriven av Gud, eftersom Gud har inspirerat skribenterna [...]. Eftersom Bibeln är skriven av Gud, har den ett budskap också till dagens människor. Detta budskap måste dock granskas genom de mänskliga kläder som det har fått, då det uttalades i en speciell historisk situation. Det är budskapet, inte dess kulturella infattning, som är det väsentliga.
Likaså kan vi inte se på Bibeln som en samling verser som alla har samma vikt och värde. Varje enskilt bibelställe måste granskas utgående från Bibelns helhetsbudskap. I min bibeltolkning utgår jag från att Gud blev människa i Kristus för att visa oss sin kärlek och befria oss från ondskan. Detta förpliktar oss att (sträva efter att) leva ut Guds kärlek i vårt förhållande till vår medmänniska, såsom det Dubbla kärleksbudet (Luk 10:27) befaller oss.
Om vi ser på detta i ljuset från Joh 14:26, och den heliga Anden kommer i Jesu namn, betyder det ändå inte att det är Jesus själv som talar. D.h. Anden "lär" och "påminner", står det, inte att han "är" Jesus. Vilket inte betyder att inte Gud skulle vara med, utan bara att vi inte skall blanda ihop dessa två storheter.
Då kan vi konstatera att Paulus, inspirerad av d.h. Anden, uttolkar det kristna budskapet för sin tid. Denna tolkning är värdefull, men bör ställas i relation till sin tid. Vilket är budskapet, vilka är "kläderna"?
Blev det klarare? Eller lyckades jag bara röra ihop det för dig? Återkom i så fall!
Han återkom:
Så du tror inte att Paul bara förmedlade det Jesus tyckte om homosexualitet, utan att han bara skrev ner det han tyckte själv? Hur skall man då veta hur man skall tolka Paul? Jag vet väldigt lite om Paul och förstår inte riktigt varför man kallar honom en apostel när han inte var en av de 12 lärjungarna. Mötte han verkligen Jesus och i så fall under hur lång tid var han med Honom? Hur kommer det sig att just han skrev den största delen (!?) av det nya testamentet, eller mest av alla apostlar? Varför var han homofobisk, är det för att han gick emot den romerska och grekiska kulturen?
Paulus kallas "den trettonde aposteln" för att han träffade Jesus efter uppståndelsen på vägen till Damaskus (Apg 9). Ordet "apostel" betyder helt enkelt "sändebud", så vem som helst som bär ut budskapet om och från Jesus kan i den meningen kallas apostel. Detta var också den ursprungliga användningen av ordet inom urkyrkan, men snart började det beteckna de Tolv. Paulus försvarar sin rätt att kallas apostel i 1Kor 9.
Orsaken till att just hans brev har blivit så betydelsefulla är väl närmast att han skrev till oss hedningar (alltså icke-judar). Eftersom den judiska delen av kyrkan till stor del utplånades och skingrades efter de judiska krigen år 60 och 135, minskade den i betydelse, medan den hedniska delen blev viktigare. Åtminstone för oss hedningar. Därmed var "hedningarnas apostel" - Paulus - också av stor vikt, och fick mycket plats i det som kom att kallas Nya testamentet.
Så om Pauli homofobi. I inlägget "Mjuka" och "man-liggare" skriver jag så här:
Paulus kommer på några ställen i sina brev (t.ex. 1Kor 6:9f, 1Tim 1:9f) med vad man kunde kalla kataloger över laster eller lastlistor. Dessa listor verkar dock vara rätt allmänna till sitt innehåll; de handlar inte till alla delar specifikt om den situation i urkyrkan som Paulus talar om i sammanhanget. En slutsats som man kan dra av detta är att han har använt sig av lastlistor som kommer från den tradition där han växte upp, alltså fariseisk judendom.
Jag anser alltså å ena sidan att Paulus ärvde sin inställning till olika beteendemönster av sina lärare fariseerna, och å andra sidan att han i sina kataloger använder tekniska termer vilkas innebörd vi idag inte kan vara helt säkra på. Därför ska vi vara försiktiga att dra alltför långt gående slutsatser från de några ord som kan tolkas homofobt.

Veckans anekdot: Det suger!

Vi höll på med veckostädningen där hemma; som vanligt skötte jag dammsugaren. Plötsligt ringde telefonen. Det var en äldre kollega som inledde med att fråga: "Hur är livet?"
Jag svarade: "Det suger."
Jag riktigt hörde hur växellådan rasslade i huvudet på honom när han lade i själavårdsväxeln. "Jaså?"
"Dammsuger, alltså!"
Förlösande skratt.
Det är inget fel på att själavårdsväxeln går i, alltså - man har ju sina betingade reflexer - men i detta fall var det så övertydligt att det blev lite komiskt ...

Allt gott, "fader" Sven!

Notis nr 8/08 (16.4.08) från domkapitlet i Borgå stift innehåller flera väntade nyheter, som t.ex. att den nye domprosten Mats Lindgård har fått fullmakt för sin tjänst från 1.5.08, och att hans nuvarande kaplanstjänst har lediganslagits att sökas senast 16.5.08. Och det bådar gott för Borgå.
Men notisen innehåller också en överraskande nyhet av mer ovanligt slag: TD, pastor Sven-Olav Back har beviljats begärt avsked från prästämbetet från 16.4.2008.
Back är i bloggsammanhang är mer känd under pseudonymen "F. Sven", där f-et står för "Fader" (inte "farbror", som många tycks tro). Han är en av parhästarna som gjorde livet surt för mig på Kp-bloggen. Att han nu tar sin Mats ur skolan är inte ovälkommet, om än (som sagt) något överraskande. Jag vill poängtera att detta sker på hans eget initiativ (åtminstone officiellt, och andra uppgifter har jag inte); domkapitlet har alltså inte avskedat honom eller så.
Att beslutet kommer medan han själv befinner sig på resa i Rom är en intressant detalj. Är det ett sammanträffande? Undrar om han tänker konvertera och bli präst i någon annan kyrka - för annars kan han ju inte längre kalla sig "F. Sven" ...
Farväl, S.O.B.! Herren vare med dig!

Sarmatas 1

Abba Sarmatas sade: "Jag föredrar en syndare som vet att han har syndat och omvänder sig framför en som inte har syndat och anser sig vara rättfärdig."
- ur Ökenfädernas tänkespråk

20 000 sprack!

Besöksräknaren visar att tjugotusenbesökargränsen (jag kunde inte motstå det ordet!) sprack i förrgår, 14.4.08. Denna räkning började 20.10.07, för knappt sex månader sedan. Det skulle betyda att medeltalet på 109 besökare per dag, som jag skrev om i november, har hållit i sig.
Tack till alla för intresset!

Forskning från Jakobstad

Vetenskapsmän från Jakobstad hade ett stort forskningsprogram om spindlar. Först tog man en spindel och satte den på ett bord och sa:
- GÅ!
Och spindeln började gå. Sedan tog man bort benen från spindeln och gav samma kommando. Men spindeln gick inte.
Dagen efter så kunde man läsa på förstasidan i JT: "Forskare har kommit fram till att spindlar utan ben hör dåligt."
Källa: L&M

Regnbågstermer

Som tips för den som vill lära sig mer (och vem vill inte det?):
På Regnbågsankans hemsida finns en ordlista som kan vara till hjälp när man orienterar sej i hbt-diskussioner. Dessutom finns där längre utläggningar över termerna heteronormativitet, homosexualitet, bisexualitet, transperson, transsexualitet och regnbågsfamiljer.
På Ranneliike.net finns ett motsvarande faktapaket, men förstås på finska.

Världen behöver sjungande hjärtan

Fråga inte vad världen behöver utan vad som får ditt hjärta att sjunga. För vad världen behöver är människor med hjärtan som sjunger.
- Margareta Melin
citerad av Marta Axner

Regnbågsmässan och -helgen

Under det gångna veckoslutet gick årets upplaga av Regnbågshelgen av stapeln, det tror jag ingen av mina trogna läsare har missat. I år deltog jag personligen endast i regnbågsmässan, där jag predikade.
Mässan var mycket lyckad. Kapellet var överfullt, stämningen var god, budskapet togs väl emot, gemenskapen var varm. I fjol firades mässan för första gången, och då fanns det ett stort mediaintresse som störde lite, samt en viss känsla av sillsallad i utformningen. Dessa slapp vi i år, visa av erfarenheten.
Dessutom hade vi möjlighet till kyrkkaffe, vilket saknades i fjol. Och kyrkkaffe är aldrig fel.
En del mediaintresse förekom ju också i år. Reportrar åtminstone från Kyrkpressen, QX och Hufvudstadsbladet var på plats. I söndagens Hbl ingick en liten notis (som tyvärr inte finns på nätet), där min predikan citerades. Jag var något road; redaktören citerar tre meningar som ingick i predikan, men i rätt annorlunda sammanhang. Så här avslutade jag predikan:
Temat för denna gudstjänst är "Vi är en familj." Och det är sant på många plan. Regnbågen, mångfaldens symbol, vajar i våra hjärtan, för det är betydligt bättre med mångfald än med enfald. Och så är det ju också i en familj. Mammor, pappor, söner, döttrar, bröder, systrar - vilken familjens sammansättning nu än är - bildar en familj inte för att de alla är likadana, utan för att de hör ihop. Såsom vi kristna hör ihop genom Kristus. Såsom regnbågsfolket hör ihop. Och den som är både kristen och regnbågsmänniska hör ihop inte bara med kristna hbt-are, utan med både kristna och med hbt-are; inte antingen eller, utan både och. Vilken rikedom!
Vi är en familj. Jesus ber för oss: "Helige fader, bevara dem [...] så att de blir ett." Amen, må så ske!
Och så här citerades jag:
Vi är en familj, och i en familj är vi inte likadana, men vi hör ihop. Vi är inte antingen eller, utan både och. Det är bättre med mångfald än enfald.
Jag kunde väl ha sagt så, men gjorde det inte riktigt. Men jag har förståelse för att det inte är lätt att sammanfatta en predikan (eller ett annat tal) på så lite utrymme.
Jag publicerade predikan genast när jag kom hem, sådär halv tvåtiden. Det var intressant att det genast på morgonen hade kommit en sur kommentar på Kp-bloggen. Det gäller tydligen att inte försätta någon tid i kampen mot heretikerna...
Regnbågshelgen i Helsingfors – i kväll är det dags (QX.se 11.4.08)
Öppenhet gäller för mamma-mamma-barn (Hufvudstadsbladet 11.4.08)
Min predikan i regnbågsmässan 11.4.08 på Predikantbloggen och speglad till Kp
Regnbågsmässan välkomnar alla (Kyrkpressen 15.4.08)

Guds folks hemlängtan

Texterna för Tredje söndagen efter påsk enligt andra årgången
Första läsningen: Jes 54:7-10
Ett kort ögonblick övergav jag dig,
men i stor kärlek tar jag dig åter.
Jag dolde mitt ansikte för dig
i häftig vrede ett ögonblick,
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek,
säger din befriare, Herren.
Det är som på Noas tid,
då jag svor att Noas flod
aldrig mer skulle dränka jorden.
Så svär jag nu att inte mer vredgas
och inte mer rasa mot dig.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
Andra läsningen: 1 Pet 1:3-9
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.
Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro - och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.
Evangelium: Joh 17:11-17
Jesus sade i sin bön: "Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.
Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning."

Gustav Strömsholm in memoriam

Gustav "Joker" Strömsholm har avlidit. Han blev 62 år gammal. I augusti i fjol gjorde Gustav Strömsholm sin sista arbetsdag på Radio Vega Österbotten. [...]
Till sin utbildning var Gustav Strömsholm sociolog och präst. Han var politices magister och teologie doktor. Som präst jobbade han inte i någon församling men han förrättade regelbundet dop och vigslar när vänner och bekanta bad honom att göra det.
Gustav Strömsholms doktorsavhandling 1997 handlade om den kyrkliga debatten om homosexualitet. Han var också timlärare i sociologi vid Åbo Akademi. Han föreläste i över 30 säsonger, och det var något han gärna fortsatte med efter pensioneringen från Rundradion.
Joker var fotbollsentusiast i allmänhet och [Vasa] IFK-fantast i synnerhet. Han var A-tränare. [...]
Gustav Strömsholm sörjs närmast av hustrun och tre söner med familjer.

Detta rapporterar Vasabladet 8.4.08. Själv träffade jag Gustav Strömsholm i fjol i samband med ett seminarium i Vasa, där han och jag var ett par av föreläsarna. Då fick jag tag i hans ovannämnda doktorsavhandling, som jag sedan recenserade här på bloggen.
En fast och god röst har tystnat. Vila i frid!

You cannot diminish God's glory

A man can no more diminish God's glory by refusing to worship Him than a lunatic can put out the sun by scribbling the word, 'darkness' on the walls of his cell.
- CS Lewis

Att rösta

I morse när jag vaknade hade jag ingen röst! Jag hade ont i halsen och kunde bara viska! Jag måste inhibera dagens engagemang och bara hoppas att rösten skulle komma tillbaka innan kvällens regnbågsmässa.
Det är ju så att präster och vissa andra yrkesgrupper behöver rösten hela tiden. Andra kanske använder sin röst bara när det är val, och kanske inte ens då, men utan röst faller väldigt många arbetsuppgifter bort för mig.
Nu har jag, med hjälp av Gud och Finrexin, återfått två tredjedelar av rösten, så det kanske ska gå vägen ...
Min predikan är klar att hållas, men undantagsvis sätter jag in den på Predikantbloggen först i efterskott, har jag tänkt - antagligen i morgon lördag.

Viikon anekdootti: Vesihiisi ja uskontunnustus

Kun kaksikielisissä toimituksissa (kuten kastetilaisuuksissa) luetaan uskontunnustus yhteen ääneen, on tietenkin valittava kummalla kielellä se tapahtuu. Mikäli kielet - niinkuin Suomessa usein - ovat suomi ja ruotsi, suosittelen yleensä että uskontunnustus luettaisiin suomeksi (ja vastaavasti Isä meidän -rukous ruotsiksi). Tämän teen kolmesta syystä:
  1. Uskontunnustus on Isä meidän -rukousta pidempi. Koska suomea usein osataan ruotsia paremmin, voi olla hyvä että pidempi teksti on nimenomaan suomeksi.
  2. Uskontunnustus on suhteellisen äskettäin saanut uuden ruotsinkielisen käännöksen. Vähänkin vanhempi väestö (30+) eivät välttämättä ole sinut uuden käännöksen kanssa.
  3. Suomenkielinen uskontunnustus sisältää lauseen "... joka sikisi Pyhästä Hengestä ..." - mikä minusta kuulostaa tosi hauskalta! Vähän niin kuin klassinen fraasi "Vesihiisi sihisi hississä"! Heh!
Kai papillakin on oikeus iloita työstään...

Regnbågsmässan är i morgon fredag

Nå, nu drar det ihop sig! Det är imorgon fredag kl 22:30 som regnbågsmässan börjar i Helsingfors domkyrkas kapell. Det finns förhandsinformation om saken både på Helsingfors församlingars och på Evangelisk-lutherska kyrkans i Finland hemsida. Dessutom finns information, som jag tidigare har nämnt, på Regnbågsankan r.f.:s hemsida.
Vi ses på mässan!

Lehdistä poimittua 1

Jollei haudasta oteta yhteyttä, hautaa hoidetaan 25 vuotta veloituksetta.
- Turkulainen

Some of my best friends...

"I have nothing against black people (or homosexuals or Jews or whatever) - some of my best friends belong to that group of people."
That is an argument one can hear from time to time, but it is false on the face of it. If the person using the argument actually spoke the truth, they wouldn't behave in a way that made using the argument necessary.
Of course, your friends can rely on you and my friends on me. The important question is, can your friends trust me or mine, you?
And how would it feel to have the tables turned, I wonder?

The worth of water

We never know the worth of water till the well is dry.
- Thomas Fuller
Gnomologia, 1732
as quoted on the Rainforest Site

Begravningsplats för regnbågsfolket

På Assistens Kirkegård i Köpenhamn anläggs en urnelund, en särskild plats för urnebegravningar av homosexuella. Den ligger nära flera kända kulturpersonligheters gravar, som H C Andersen och Sören Kierkegaard, och ska smyckas med en stor natursten och en regnbågssymbol. De som vill kan få sina namn inhuggna i stenen. Det finns plats för 36 urnor med möjlighet att utvidga för ytterligare 12.
Initiativtagare till detta är föreningen Regnbuen (Regnbågen), där den homosexuelle prästen Ivan Larsen är en av förgrundsfigurerna. Han säger:
Vores navn og symbol - regnbuen - kan også findes i Bibelen. Her er det et tegn på, at Gud holder op med at bekrige og ødelægge mennesker. Det er altså et fredssymbol. Regnbuen, som indeholder spektrets syv farver, signalerer også mangfoldighed. Som præst i folkekirken falder det mig kun naturligt at signalere fred og mangfoldighed.
Han anser inte att en egen begravningsplats isolerar de sexuella minoriteterna från majoritetsbefolkningen.
Lige som vi også har vores egne steder, hvor vi kan mødes og have det sjovt, altså bøssebarer og lignende, så vil vi også gerne have et gravsted. Og det er rigtig hyggeligt, at vi har vores eget gravsted.
Olika religiösa grupperingar - judar, muslimer, ortodoxa, ateister - har förstås sina egna begravningsplatser. Den främsta orsaken till detta är uttryckligen religionen. Små minoriteter har inte resurser till sådant, så då får de komma in på de lutherska begravningsplatserna; jag har under mina strövtåg åtminstone stött på gravar där det ligger mormoner och buddhister.
Ändå känns det nog en smula främmande att alla slags icke-religiösa minoritetsgrupperingar skall kunna ha egna ställen för sina gravar. Det är inte hbt-folket som skall behöva fixa sådant, utan samhället och kyrkan, som borde bli öppnare, så att särarten inte behöver betyda diskriminerande särbehandling längre.
Samtidigt sätter jag mig inte emot en särskild urnelund av detta slag; om någon vill ordna en sådan, så gärna för mig. Jag ställer mig bara frågande till nödvändigheten.
Å andra sidan (slår mig tanken) finns det ju redan nu begravningsplatser eller delar av sådana där folk som hade något gemensamt i livet ligger begravda. Det tydligaste exemplet på sådant är militärkyrkogårdar, såsom hjältegravarna på Sandudd i Helsingfors där min morfar ligger. Han har knappast så mycket gemensamt med dem som ligger kring honom annat än att de alla stupade under fortsättningskriget 1941-44.
Kanske diskriminering i livet också är en liknande förenande länk? Tyvärr, i så fall.
"REGNBUEN" - Danmarks første bøsse/lesbiske fællesgrav (PanBladet 31.8.07)
Homoseksuelle får eget gravsted (Kristeligt Dagblad 7.4.08)
Præst forsvarer ny gravplads for homoseksuelle (Kristeligt Dagblad 8.4.08)
Homoer får egen begravelsesplads (Politiken 8.4.08)
Särskild gravplats för homosexuella (Vasabladet 8.4.08)
Mera:
Homobegravning och fanpost (Bimbo Boys Blogg 8.4.08)
Danish cemetery sets aside section for gays (Advocate News 9.4.08)

Ecclesiastical lightbulbs 6

Q: How many Greek Orthodox priests does it take to change a lightbulb?
A: What do you mean, "change"!?

Motdemonstration mot Phelps

Pastor Fred Phelps och hans kyrka Westboro Baptist Church (WBC) har jag skrivit om tidigare. De har gjort sig kända för ett direkt sjukligt motstånd mot homosexuella, vilket tar sig uttryck i hemsidan God Hates Fags och i demonstrationer vid begravningar av soldater som stupat i bl.a. Irak.
För att visa att de inte alla är som Phelps, har folk i Topeka, Kansas, organiserat en motdemonstration utanför WBC, berättar PinkNews (1.4.08). Sloganer som "God hates the Phelps" och "God hates intolerance" kom till användning. Den senare håller jag med om; den förra stämmer knappast, även om det kan vara nyttigt för medlemmarna i WBC att smaka på sin egen medicin...

To know how to run the country

Too bad all the people who know how to run this country are busy running taxicabs or cutting hair.
- George Burns

Den gode herden

Texterna för Andra söndagen efter påsk enligt andra årgången
Första läsningen: Jer 23:1-4
Ve de herdar som låter fåren i min hjord gå vilse och skingras, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem. Ni har inte tagit hand om dem, men nu skall jag ta hand om er och straffa era onda gärningar, säger Herren. Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren.
Andra läsningen: 1 Pet 5:1-4
Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.
Evangelium: Joh 21:15-19
När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: "Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina lamm på bete." Och han frågade honom för andra gången: "Simon, Johannes son, älskar du mig?" Simon svarade: "Ja, herre, du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "Var en herde för mina får." Och han frågade honom för tredje gången: "Simon, Johannes son, har du mig kär?" Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: "Har du mig kär?" och han svarade: "Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär." Jesus sade: "För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill." (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: "Följ mig!"

100Revs and Mardi Gras

In February, I blogged about the Australian movement calling itself "100Revs"; the movement has a blog at 100revs.blogspot.com.
The Pride marches in other parts of the world have an equivalent in Sydney's Mardi Gras. When I've taken part in the Helsinki Pride together with people from Yhteys-Gemenskap, we've been greeted with wrath by certain Bible-thumping extreme elements calling themselves Christian.
The Revs in Sydney had similar experiences when they marched. PinkNews reports (27.3.08):
... an anonymous clergym[a]n who marched in the parade spoke about his career being under threat.
While he stopped short of admitting his job was on the line, he spoke about future repercussions:
"It's very untalked about," he said.
"It's things like the revocation of opportunities for future ministry [positions].
"The conservative side were very upset. I still underestimate the level of political sway they have. I've definitely made a few enemies."
I know what he's talking about. And combining "gay" and "Christian" seems to be equally difficult from both sides of the issue, as some of the comments on the Sidney Star Observer show - see here and here. This is regrettable. There seems to be a long way yet to go. But most of the blame for this must be laid at the churches' doorstep because of our homophobia, past and present.
I'm so sorry for that. In my small way, I'm working to change the situation, but it seems to be an uphill struggle at the moment.

The Dangers of Smoking

Thanx, Rain!

Sett: Luther

För fem år sedan (2003) utkom filmen Luther. Den födde en del diskussion då, minns jag, men jag såg den inte själv i det skedet.
Nu under vintersemestern passade min lagvigda och jag på att se filmen medan barnen var annanstans. Den var sevärd, men kan också kritiseras.
  • Filmen är mycket luthersk, rent av något propagandistisk. Martin Luther är den store hjälten, som besegrar ondskan mot alla odds. Det är alltså inte frågan om någon neutral historieskildring, där motståndarsidans synvinkel skulle komma fram i högre grad.
  • Förkunskap om Luthers levnad är s.g.s. nödvändig. Vad hände i Erfurt, i Wittenberg, i Worms, i Wartburg, i Augsburg... ? Utan den ramen blir filmen nog fragmentarisk.
  • Skådespelarprestationerna är halvbra. Joseph Fiemmes, som spelar huvudrollen, använder inget brett spektrum när han spelar skåd, utan visar upp bara tre-fyra olika minspel. Luther blir trots allt en rätt ytlig figur i hans tolkning.
  • Scenografin är intressant. Kanske 1500-talets Tyskland och Rom såg ut som filmen visar. Ändå var jag lite fundersam över att Luther använder precis likadan alba, stola och mässhake som dagens präster. Att idén med de liturgiska textilierna är samma kan jag gå med på, men nog måste väl snitt och stil ändå variera lite på 500 år? Det är som om filmmakarna bara hade tågat in på Slabbinck och köpt vad de behövde.
Som helhet taget var filmen dock, som sagt, sevärd. Ingen stor klassiker, men inte bara lite tidsfördriv heller. Se den gärna - men slå upp "Luther, Martin" i ett uppslagsverk först (Wikipedia, t.ex.).
Något slog mig, mot bakgrunden av min personliga historia under de senaste tre åren, medan jag såg filmen. Luther kämpade för det som han ansåg vara sant och rätt och försökte föra ut budskapet om en nådig och kärleksfull Gud, trots motståndet från inflytelserika kretsar. Hans skrifter förkastades och han riskerade att brännas på bål. Jag vill inte på något sätt ställa mig vid sidan av Luther, men det finns likheter oss emellan - t.o.m. så långt att också jag har hotats med att brännas på bål (om än genomförandet av hotet, åtminstone i bokstavlig form, är betydligt osannolikare i mitt fall än i Luthers).
Jag är väl ingen ny Luther, men jag anser att jag följer hans anda då jag kämpar för det som jag anser vara sant, rätt och kärleksfullt och vill föra ut budskapet om en nådig och kärleksfull Gud, trots motståndet från sådana som verkar hellre hålla sig till bokstaven än till innebörden både när de läser Bibeln och när de läser Luther!

Veckans anekdot: Puimurin kannattaja

Det andra inhemska är inte alltid lätt...
Det berättas om en äldre dam i släkten som för ett antal årtionden sedan kom till Helsingfors med tåg. Hon hade gott om bagage som hon behövde hjälp med, så hon ställde sig på perrongen och ropade: "Kannattaja! Kannattaja!"
"Bärare" på finska är "kantaja". "Kannattaja" betyder "understödjare".
En annan dam hade i Sverige skaffat en dammsugare. Tulltjänstemännen undrade vad det var i paketet, och hon upplyste dem vänligt om att det var en "puimuri". De tittade långt på henne och lät henne gå.
"Dammsugare" på finska är "pölynimuri". "Puimuri" betyder "skördetröska".

Lesbiska prästvigda i USA

Två lesbiska kvinnor i USA har blivit prästvigda i kyrkor som inte egentligen tillåter sådant. De är lutheranen Jen Rude i Chicago och presbyterianen Lisa Larges i San Francisco.
Den lutherska kyrkan ELCA kräver celibat av sina homosexuella präster, men inte av de heterosexuella, vilket kan ses som en form av diskriminering. Eftersom Luther själv starkt gick emot och bröt det prästerliga celibatet, kan man argumentera för att ett förbud dessutom är olutherskt. Därför har pastor Rude också vägrat ge de celibatlöften som hon avkrävdes.
Den presbyterianska kyrkan PCUSA hade två gånger tidigare förvägrat pastor Larges prästvigning, men efter att kyrkan numera tillåter pastorer som inte på alla punkter håller med kyrkans lära, öppnades vägen också för henne.
En intressant detalj är förresten att ingen biskop var med vid prästvigningarna. Inom den presbyterianska kyrkan har man inga biskopar alls (vilket är definitionen på en presbyteriansk kyrka), men ELCA har ett episkopalt system. I normalfall borde prästvigningar vara en av biskoparnas viktigaste uppgifter - men tydligen inte i Chicago. Biskop Wayne Miller var dock medveten om Rudes prästvigning; han försökte inte hindra den, men ansåg sig inte kunna närvara.
Chicago Lutheran church ordains lesbian (PlanetOut Network genom Advocate News 19.11.07)
Presbyterian church allows lesbian ordination (PinkNews 16.1.08)

Judgement and experience

Good judgement comes from experience; experience comes from bad judgement.
- Mark Twain

Påven och regnbågen

Den romersk-katolska kyrkan är som bekant inte särskilt förtjust i fenomen som samboende, skilsmässor och homosexualitet. Detta är förstås på både gott och ont - idén är väl att stöda äktenskapet och familjen med alla medel, vilket ju är bra. Problemet med detta är bara att det inte lyckas särskilt väl, och att den teoretiska definitionen på "familj" - mamma, pappa, barn - missar alla de familjer där konstellationen är en annan, men som dock skulle behöva också kyrkans stöd, även de.
Att domprosten i Wien håller välsignelsegudstjänster för sådana som inte passar in i den snäva definitionen på familj retar tydligen åtminstone reportern på den katolska nyhetsbyrån kreuz.net, som använder ett rätt färggrant språkbruk i sin rapportering (se länk nedan).
Likaså födde det naturligtvis problem för Vatikanen i oktober i fjol när präster, också av hög rang, på italiensk TV erkände att de hade idkat homosex. Trots att dessa prästers identitet var dold i programmet, lyckades Vatikanen identifiera en av dem, Monsignor Tommaso Stenico, som genast avhölls från sin tjänst. Han förnekade dock att han var homosexuell och sade att han bara hade låtsats, som en del av sitt arbete.
Mhm. Jaha. Just så.
I sitt budskap inför världsfredsdagen den 1 januari tyckte påve Benedikt XVI att fredens grund är familjen, och att allt som hotar familjen, t.ex. homosexualiteten, därmed är ett hot mot freden. Påven sade också mycket som var bra; jag kommenterade detta på Menlösa barns dag häromsistens.
Eftersom kyrkans högste ledare kommer med dylika blamager är det inte underligt att också lägre dignitärer gör det, exempelvis den katolska biskop och den evangelikala predikant som i Spanien står under granskning för homofobi.
Inte heller är det överraskande att homosexuella och homovänliga katoliker irriteras över detta. En rörelse för dessa personer, the Rainbow Sash Movement (som jag har nämnt bl.a. här), kommer att ge påven ett varmt välkomnande vid hans besök i USA 15-20.4.08. Rörelsen har gått ut med ett pressmeddelande som uppmanar påven att reformera kyrkan vad gäller bl.a. prästernas celibat, kyrkans rasism, problemen med sexuella övergrepp - samt förstås inställningen till homosexuella. Om detta inte sker kommer de att ta emot påven med visslingar och med ett regn av aska över "papamobilen". Få se hur det utfaller. Reaktionerna högerifrån har tydligen varit rätt häftiga.
„Besonders ergreifend“ (kreuz.net 9.2.07)
High Ranking Vatican Official Suspended After Coming Out On TV (AP genom 365gay 13.10.07)
"Outed" Vatican priest suspended by Vatican (PinkNews 14.10.07)
Suspended Vatican Priest Denies He's Gay (AP genom 365gay 14.10.07)
Spain Investigates Clergymen Over Homophobia Claims (365gay 28.12.07)
Rainbow Sash Movement is calling for Ashes and Whistles to greet the Pope on his US Visit (Rainbow Sash Movement, odaterad)
US gay Catholics plan special welcome for Pope (PinkNews 10.3.08)
Homosexuella katoliker vill kasta aska på påven (Dagen 13.3.08)
Vill kasta aska på påven (Kyrkans Tidning 14.3.08)
Hysterical Response to the Rainbow Sash Movement’s (RSM) plan to protest the visit of Pope Benedict XVI (Rainbow Sash Movement 17.3.08)

The bravest

One day during WWII the leaders of various axis nations met and debated who had the bravest soldiers.
Mussolini from Italy said: "Oh wait and see!" He climbed to fifth floor of a tall building and ordered his bodyguard to jump down. The bodyguard said: "Si, duce!", jumped and broke a leg.
Hitler from Germany said: "Oh wait and see!" He climbed to the tenth floor and ordered his bodyguard to jump down. The bodyguard said: "Jawohl, mein Führer!", jumped and was killed.
Mannerheim from Finland said: "Oh wait and see!" He climbed down to the second floor and ordered his bodyguard to jump down. The bodyguard spat, looked at the spit falling and said: "Jump yourself, you old fart!"
So Mannerheim won.
Source: Seri's Lair

EU vill harmonisera liturgins färger

Kyrkans Tidning kommer med nyheten att EU-kommissionen, i ekumenikens namn, föreslår att kyrkoårets liturgiska färger harmoniseras. I framtiden ska alla trossamfund i Europa använda en mer enhetlig gudstjänstform. Tidningen citerar den ansvarige kommissionären och representanter för Svenska kyrkan, baptisterna och muslimerna.
Den som blir chockad över detta ombedes granska nyhetens datum och personernas namn; särskilt imamens namn torde ge vägledning. Se också här...

To laugh in heaven

If I am not allowed to laugh in heaven, I don't want to go there.
- Martin Luther