Sök jobbet som barnledare!

Lovisa svenska församling lediganslår en befattning som barnledare med avlöning enligt kravgrupp 302 (1 684,92 €/mån).
Ansökningar med betygskopior riktas till Församlingsrådet i Lovisa svenska församling, PB 73, 07901 Lovisa. Ansökningar i Word- eller pdf-format kan också skickas elektroniskt till karl.afhallstrom(a)evl.fi. Ansökningstiden utgår måndagen den 19 mars 2012 kl 16.
Befattningen tillträds den 31 mars 2012 eller enligt överenskommelse. Den som tillträder bör uppvisa ett utdrag ur straffregistret.
T.f. kyrkoherde Karl af Hällström ger tilläggsuppgifter på GSM 044 722 9219 eller e-post karl.afhallstrom(a)evl.fi.

Annonsen finns också på mol.fi med anmälningsnummer 7919475.

Eva-Lotta på Predikantbloggen

Det är med stor glädje som jag har kunnat välkomna Eva-Lotta Blom till vårt arbetslag i Lovisa svenska församling. Hon arbetar som predikobiträde, vilket innebär att hon sköter en prästtjänst utan att vara prästvigd. Hon gör alltså allt som en präst skulle göra utom sakrament och förrättningar. Men det blir ändå en hel del kvar...
Till uppgifterna som predikobiträde hör, som namnet säger, att predika. Och jag har lyckats locka Eva-Lotta med på Predikantbloggen, så att också andra än de som sitter i kyrkbänken skall få njuta av henner goda predikningar. Till dags dato finns det tre: Andra söndagen efter trettondagen, Kyndelsmässodagen och Fastlagssöndagen. Men fler följer.

Tack, Eva-Lotta, och lycka och välsignelse över din uppgift!

Prästernas resultat klara

Igår skrev jag om kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalens resultat för lekmännens del. Där kan tilläggas att Peter Lindbäck blev vald till Ålands representant i kyrkomötet med sämjoval. Resultatet för stiftsfullmäktige har ännu inte anlänt.

För prästernas del blev resultatet det att Bo-Göran Åstrand och Max-Olav Lassila, båda österbottniska män, representerar oss i kyrkomötet. Åstrand är liberalare än Lassila, som är konservativare än Åstrand. Båda är nya i kyrkomötet. Av de förra representanterna ställde den konservative Henrik Perret inte upp för omval, medan den mindre konservativa Helene Liljeström blev suppleant denna gång. Den andra suppleanten är Torsten Sandell.

I stiftsfullmäktige representeras vi präster av
1. Stina Lindgård (lista II)
2. Johan Westerlund (lista II)
3. Peter Kankkonen (lista I)
4. Malena Björkgren (lista II)
5. Ann-Mari Audas-Willman (lista II)
6. Stig-Olof Fernström (lista I)
7. Mia Bäck (lista II)
Suppleanter är Harry Backström (lista I) och Monica Heikel-Nyberg (lista II).

Prästernas listor var ideologiskt färgade, i motsats till lekmännens geografiska uppdelning. Lista I var den konservativa och lista II den bredkyrkliga. Av de sju representanterna är alltså bara två konservativa, vilket torde motsvara fördelningen i väljarkåren. Väl så!
Intressant är förresten att de två konservativa herrarna - som är kunniga och erfarna och säkert har åtskilligt att ge - är äldre än alla de invalda från lista II. Detta torde inte betyda att konservatismen är en ideologi för äldre män, utan snarare att äldre män värderas högre bland de konservativa än bland övriga, där också andra ålders- och könsgrupper kan komma till tals. Åtminstone på basen av detta valresultat.

Lycka till, alla invalda, oberoende av ideologisk färg! Jag hoppas att ni tillsammans skall kunna verka för stiftets och kyrkans bästa!

Preliminärt valresultat för lekmännen

Valen till kyrkomötet och stiftsfullmäktige förrättades igår 13.2.12. Det preliminära resultatet i lekmannavalen från ”Riket” föreligger nu. Resultaten från prästvalen och de åländska lekmannavalen har inte nått domkapitlet ännu, eftersom snöstormen har gjort att flygen från Åland är inhiberade. Dessa resultat kommer alltså först i morgon. Vi återkommer.

Kyrkomötet - lekmän
1. Åsa A Westerlund (Pojo sv.; lista I)
2. Göran Stenlund (nygammal; Vasa sv.; lista II)
3. Stig Kankkonen (Esbo sv.; lista I)
Alla har suttit i kyrkomötet förr, men Göran Stenlund var borta förra perioden. Nu är han alltså tillbaka.
Två kom från den ”sydliga” lista I (För folkkyrkan) och en från den ”nordliga” lista II (För kyrkan).

Stiftsfullmäktige - lekmän
1. Kristian Sjöbacka (Övermark; lista II)
2. Magnus Engblom (Esbo sv.; lista IV)
3. Hans Snellman (Karleby sv.; lista II)
4. Gunnel M Helander (ny; Hangö sv.; lista IV)
5. Gun-Maj Näse (Pedersöre; lista II)
6. Karl-Gustav Pihlström (ny; Ekenäs; lista IV)
7. Liselott Forsman (ny; Petalax; lista II)
8. Helena Salenius (ny; Matteus; lista IV)
9. Barbro Berglund (ny; Kronoby; lista II)
10. Ingolf Lindén (ny; Borgå sv. domk.; lista IV)
11. Kenneth Holmgård (ny; Jakobstads sv.; lista II)
12. Gerd Erickson (Solf; lista III)
13. Nina Björkman-Nystén (ny; Pernå; lista IV)
Åtta nya ledamöter.
Lista I (Tyska församlingens liberala) fick ingen invald, vilket kanske inte heller var väntat; basen var rätt smal. Den ”nordliga” lista II (För kyrkan) fick sex platser, lista III (För diakoniarbetare) en plats och den ”sydliga” lista IV (För folkkyrkan) sex platser. Jämnt skägg mellan de geografiska listorna, alltså.

Åland har alltså en representant i både kyrkomötet och stiftsfullmäktige. Dessa klarnar i morgon.

Hjärtliga lyckönskningar till de invalda!

Länkar:
Domkapitlets valsidakyrkomötet; stiftsfullmäktige
Listorna på Kyrkpressens hemsida

Uppdatering: Jag har fått mig påpekat att listorna inte var ideologiska utan geografiska - i de norra prosterierna (d.v.s. Österbotten) är man "för kyrkan", medan man i söder är "för folkkyrkan", s.a.s. Det var alltså inte frågan om "konservativa" resp. "liberala", som jag först uppgav. Beklagar misstaget.
Prästlistorna var däremot ideologiskt färgade, men dem återkommer vi till när vi har resultatet klart.

Uppdatering 2: De åländska lekmannarepresentanterna är Peter Lindbäck (kyrkomötet) och Kerstin Gäddnäs (stiftsfullmäktige). Prästernas resultat skrev jag om här.