Thors i Borgå / Porvoossa 5.5

Det kom ett mejl:
Kvinnornas parlament i Café Cabriole ti 5.5. kl 17-19

Det nya europaparlamentet väljs 7.6. Parlamentets beslut påverkar också kvinnornas vardag. De flesta kvinnorna röstade inte i förra EU-valet.
Välkommen på en kopp kaffe och diskutera hur kvinnornas EU och Europa ser ut!

Talarna:
migrations- och europaminister Astrid Thors
rättstandläkare Helena Ranta
informationschef vid europeiska kommissionens representation i Finland Marjatta Hautala

Fritt inträde, välkommen!

Arrangör: Östra Nylands europainformation
mera info: regioninformatör Minna Salmi, minna.salmi@formin.fi, tfn. 040 829 3738.
Café Cabriole, Biskopsgatan 30, Borgå
På grund av kaffeserveringen ber vi vänligen om förhandsanmälning senast må 4.5. klo 16.
Tuli meili:
Naisten parlamentti Café Cabriolessa ti 5.5. klo 17-19

Uusi Euroopan parlamentti valitaan 7.6. Parlamentissa päätetään naistenkin arjesta. Suurin osa naisista jätti viimeksi EU-vaaleissa äänestämättä.
Tervetuloa kahvikupin ääreen keskustelemaan, millainen on naisen EU ja Eurooppa!

Puhujina:
maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors
oikeushammaslääkäri Helena Ranta
Euroopan komission Suomen edustuston tiedotuspäällikkö Marjatta Hautala

Vapaa pääsy, tervetuloa!

Tilaisuuden järjestää Itä-uudenmaan eurooppatiedotus.
lisätiedot: aluetiedottaja Minna Salmi, minna.salmi@formin.fi, p. 040 829 3738.
Café Cabriole, Piispankatu 30, Porvoo
Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumisia viimeistään ma 4.5 klo 16.
Själv är jag tyvärr förhindrad att närvara. Jag är på annan ort och dessutom något okvinnlig.

Stinking clergy

The clergy are like manure - excellent when spread all over the country while doing their work but when gathered together in a heap they stink.
- George Bell
Bishop of Chichester, England (1929)
as quoted in The Guardian 2.8.08

Sökes: En schysst präst som förkunnar tron

Prästen och forskaren Elisabeth Arborelius från Stockholm disputerade 24.4.09. Avhandlingen "Finns det en klyfta mellan kyrkan och folket" är skriven vid teologiska institutionen i Uppsala i ämnet systematisk teologi med livsåskådningsforskning.
Arborelius har funnit att det finns två ungefär lika stora grupper av präster. Det är dels de som betonar att de vill föra ut det kristna budskapet och som säger att kyrkan inte ska vara en serviceinrättning, dels de mottagarorienterade som möter människor som jämbördiga, bejakar deras erfarenheter och respekterar deras hållning i livsfrågorna och deras önskemål.
Hennes forskningsresultat, som hon beskriver i en artikel i DN, bygger på djupintervjuer med 24 präster och 24 lekmannamedlemmar i Svenska kyrkan. I intervjuerna säger medlemmarna att den viktigaste egenskapen hos en präst är att denne inte "sätter sig över". De allra flesta önskar att deras dop, vigslar och begravningar - vilka i Sverige kallas "kyrkliga handlingar" och i Finland "förrättningar" - ska förrättas av präster som visar respekt och är mottagarorienterade.
Artikeln föder många tankar.
En reaktion hos mig själv är att tacka Gud för att vi i Finland har ett annat sätt att handskas med dop än det löpande bandssystem som vissa församlingar i Svenska kyrkan enligt artikeln har gått in för. Hoppas att det är en nidbild.
En reaktion är också tanken att om folk fritt ska få välja förrättningspräst (vilket i sig är en naturlig önskan), så kommer en del "skickliga" präster att överlupas med arbete, medan sådana som inte är lika populära kanske är underarbetade. Detta är knappast rätt mot någondera gruppen.
Efter att ha läst ett antal kommentarer om saken på bloggar och annorstädes, tycker jag att bloggaren Jiang har visa synpunkter:
Hur ska man kunna förkunna Jesus kärleksbudskap om man har ett von oben perspektiv och bestämmer sig för att man själv har rätt och de som inte tycker som jag har fel och kan lika gärna lämna kyrkan? För att vara trovärdig i sin förkunnelse måste man visa att man förstått det man lär ut. Det som man kräver att andra ska ta till sig och leva efter.
Var ska man dra gränsen för sin yrkesheder? Är en annan fråga. För visst kan jag ha en viss förståelse för att en del präster känner att de blir utnyttjade av människor som vill ha en "schysst präst" för att det ska bli ett högtidligt dop för ungen eller en minnesvärd bröllopsdag men som i själva verket ger blanka *** i kyrkan och kristendomen i övrigt. Men varför inte ta tillfället i akt att få förkunna sin tro? Se det som en möjlighet att nå ut till människor som aldrig annars skulle besöka kyrkan.
Jesus såg sig som folkets tjänare. Hade han velat ha klapp på axeln och beröm skulle han verkligen inte ha gjort de val han gjorde. Känslan över av att kasta pärlor åt otacksamma svin eller att bli förlöjligad av andra må infinna sig när det nydöpta barnets släkt droppar av utan att säga tack. Men betänk ändå! Man har fått förtroendet att leda en kulturell och religiös akt som, de profana människorna till trots, faktiskt hör till de mest avgörande stegen i en människas liv: födelsen, livspartnern, döden. Det är mäktigt! [...]
Vi människor har behov av våra riter. Om vi tappar kontakten med Gud (eller vad vi vill kalla det) tror jag att vi i slutändan tappar kontakten med oss själva, vår potential, vårt arv och vårt syfte. Även om många inte anser sig vara kristna tror nästan alla på en högre makt. Den längtan, nyfikenheten, sökandet, viljan - borde vara varje prästs självklara vilja att gå till mötes. För att vara krass, så tror jag att ni präster är så uppskattade som ni förtjänar.
Tack, Jiang. Det ligger något i det du säger!
Samtidigt vill jag konstatera att jag personligen alltid har trivats i förrättningssammanhang, där jag får både möta människor i deras (positiva eller negativa) livskriser och försöka förmedla Guds frid och kärlek till dem. Som Jiang säger: "Det är mäktigt!"
"Folket underkänner nästan varannan präst" (Elisabeth Arborelius i Dagens Nyheter 24.4.09)
"Folket underkänner nästan varannan präst" (Karin Långström Vinges blogg 24.4.09)
Viktigt få välja dop-präst (Kyrkans Tidning 24.4.09)
"Församlingsbor måste ges större möjlighet att välja präst" (Dagen 24.4.09)
Präst(ationer) (Tröst 24.4.09)
Både-och!!!! (Storasyster i Vassen 25.4.09)
Prästväljande (Storasyster i Vassen 25.4.09)

Hot air

The pastor put sanitary hot air hand dryers in the rest rooms at his church, but after two weeks took them out.
When asked why, he confessed that they worked fine but when he went in there he saw a sign that read, "For a sample of this week's sermon, push the button."

Masters och Johnson ljög om homosexuell omvändelseterapi

När personer som anser att homosexualitet är orätt eller syndigt vill bevisa riktigheten i sina fördomar, hänvisar de ofta till att homosexuella kan omvändas. Inte i ordets religiösa innebörd, alltså, utan omvändas från homo- till heterosexuell.
Detta är naturligtvis struntprat. Sexuellt beteende kan förändras, om motivationen är stark nog, men en persons sexuella läggning är en annan sak. Ändå hänvisar man benhårt till ett antal studier som har gjorts, oftast av (amerikanska) forskare som har blivit anklagade eller fällda för ovetenskapliga metoder eller rent av uteslutits från sina fackorganisationer av motsvarande skäl. Ett exempel som jag har bloggat om tidigare är Paul Cameron.
Men det finns också erkända experter som har gjort bort sig på detta område. Scientific American publicerade 22.4.09 en artikel av Thomas Maier med rubriken Can Psychiatrists Really "Cure" Homosexuality? Artikeln behandlar en bok, Homosexuality in Perspective, som 1979 gavs ut av det smått legendariska forskarparet William Masters (1915-2001) och Virginia Johnson (f. 1925). Dessa hade tidigare gett ut två böcker som banade väg för, ja rent av utlöste, den sexuella revolutionen, nämligen Human Sexual Response (1966) och Human Sexual Inadequacy (1970). I boken om homosexualitet fanns dock grova misstag, för att inte säga falsarier, hävdar Maier.
Masters och Johnson påstod att de flesta homosexuella som undersökts hade reagerat väl på en tvåveckors behandling, och efter fem års uppföljning var andelen "botade" över 70%. Men Maier framför grava tvivel angående forskningens sanningsenlighet, och menar att de fall som hade "botats" knappast ens existerade. T.o.m. Johnson ville att boken inte skulle ges ut, eftersom hon misstänke att Masters hade varit "kreativ" med sina case studies och helt enkelt inte visste vad han talade om. Men Masters insisterade, boken gavs ut, misstagen/falsarierna förevigades och Cameron och hans gelikar fick vatten på sin kvarn.
Slutsatsen är ändå klar, menar Maier:
[...] despite his claims, the success of Masters's "gay conversion" therapy have [sic!]never been proved.
Se också kommentarer i en bloggNew York Times och i en annan365gay.

The secret of a good sermon

The secret of a good sermon is to have a good beginning and a good ending, then having the two as close together as possible.
- George Burns (1896-1996)
US actor and comedian
as quoted on Musings of an Episcopal padre

Frågespalten XXXVI: Mitra

Det kom en fråga till Fråga prästen:
jag behöver hjälp. det står ingenting på internet om Mitran. jag behöver veta vad den är gjord av och vad den har för historia bakom sig.
Elin
Ordet "mitra" är grekiska och betyder huvudband eller turban.

En mitra är en (liturgisk) huvudbonad som i huvudsak bärs av biskopar som symbol för deras ämbete. Den har rötter i den judiska översteprästens turban (se 2Mos 30:27-31), men härstammar närmast från bysantiska ämbetsmäns huvudbonader. I väst kom biskopsmitran i bruk omkring år 1000.
Efter reformationen försvann mitran i Norden, liksom många andra liturgiska kläder och annat som ansågs vara "katolskt". På senare år har den dock börjat återvända. Den förre biskopen i Borgå, Erik Vikström, tog sin mitra i bruk för bara några år sedan.
Mitrans spetsiga form gör den till en symbol för de eldslågor som vid den första kristna pingsten stannade över apostlarnas huvuden. Den är alltså ett tecken på biskoparnas apostoliska uppgift att råda och stödja i kyrkan.
Från mitran hänger två band (infulae) ner på ryggen. Dessa var från början knytband, men idag har de endast en dekorativ funktion.

Mitran är oftast gjord av linne eller silke.

Mer information hittar du bl.a. på Wikipedia. Den engelska artikeln är utförlig, men också de franska och tyska artiklarna är informativa. Den svenska artikeln är rätt kortfattad.

Rehellisyys maan perii

Löysin Facebookilta mainoksen joka yllätti minut. Kyseessä oli automaattinen, paristokäyttöisellä kellolla toimiva parkkimittari. Mainoksen mukaan
Parkkimittarin sisään rakennettu kello säästää sinut parkkimittarin jatkuvalta veivaamiselta. [...]
Parkkimittarin takana on vipu (RUN/STOP), kun vivun kääntää STOP-asentoon, parkkimittari pysähtyy. Kun vipu käännetään asentoon RUN, kiekko napsahtaa jälleen osoittamaan oikeaa aikaa ja jatkaa kulkemistaan.
Ongelma on minusta siinä, että tämä parkkimittari panee ihmisten rehellisyyden pahasti koetukselle. Mikä estää pysäköivän autoilijan yksinkertaisesti jättämästä vipu RUN-asentoon? Silloinhan "saapumisaika" muuttuisi koko ajan, eikä parkkipirkot huomaisi mitään!
Eivät hekään tosin ihan niin tyhmiä ole. Jos he tulevat toisen kerran katsastamaan mittareita, he kyllä huomaavat että mittaria on rukattu. Mutta kyllä se varmaan onnistuu aika usein. Se että tämä on mainostajien mielessä näkyy hyvin lauseesta
Hanki nyt itsellesi tai lahjaksi tämä jokaisen autoilijan pakollinen lisävaruste, joka säästää harmeilta ja maksaa itsensä takaisin jo kun vältät ensimmäiset sakot!
Jos tätä mittaria käytetään oikein, ei sen ja tavallisen mekaanisen mittarin välillä ole suurta eroa, mutta jos sitä käyttää epärehellisesti yllä osoittamallani tavalla, se tosiaan voi auttaa välttämään sakkoja.
Mutta epärehellisin keinoin.

Pitääkö laittomuuksia tosiaan ihan mainostaa? Kyllä me osaataan ilmankin...

Schoolboy Howlers 16

The Papal bull was a mad bull kept by the Pope in the Inquisition to trample on Protestants.

Homosexuell pastor installerad i ELCA

Bradley A. Froslee, 35 (bilden), installerades i februari som pastor i Calvary Lutheran Church i Minneapolis, Minnesota, USA, berättar 365gay 13.4.09. Calvary hör till Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), den största lutherska kyrkan i USA med 4,7 miljoner medlemmar. ELCA anser dock att pastorsposten i Calvary fortfarande är vakant. Froslee är nämligen homosexuell och lever med sin partner sedan mer än fem år.
En arbetsgrupp inom ELCA har föreslagit att homosexuella pastorer skall få tjäna inom kyrkan också om de har partners, inte bara om de lever i celibat såsom nu.
Froslee finns dock fortfarande på kyrkans lista över pastorer, till skillnad från andra i hans situation. Bland dem kan nämnas pastor Bradley Schmeling i Atlanta, Georgia, som jag tidigare har bloggat om, och pastor Jen Nagel, som också verkar i en församling i Minneapolis.
Den ovannämnda arbetsgruppens ordförande, pastor Peter Strommen, betonar att detta inte är en kärnfråga i tron. Frågan är viktig, säger han, men når inte till samma nivå som den uppståndne Kristus och frälsningen.
Amen till det. Hoppas rättvisa snart sker.
Undrar förresten vad det är för tyg- och pappersbunt som Froslee håller i handen. Bilden torde vara tagen på hans installation.

St. Francis on proclaiming peace

While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.
- St. Francis of Assisi

Young victims of anti-gay bullying commit suicide

Tragic news: An 11-year-old boy, Carl Walker-Hoover in Springfield, Massachusetts, USA, hanged himself with an extension cord on April 6th, 2009. Ten days later, Jaheem Herrera, also 11, used a belt to the same end in his home outside Atlanta, Georgia, USA.
Even though he did not identify as gay, Carl had been the victim of anti-gay bullying at the New Leadership Charter School for more than six months. Other students called him gay and a 'fag' and made fun of his clothes.
However, the school blamed the incidents on "immaturity". According to his mother, Carl was too scared to reveal who the perpetrators were.
The DeKalb County schools, where Jaheem attended elementary school, reportedly have an anti-bullying program in place. But one classmate reported witnessing a bullying incident in the boys room that was so severe that Jaheem passed out.
According to Jaheem’s mother, she repeatedly complained to school officials about Jaheem’s harassment, but nothing was done.
"New Leadership Charter School", indeed. New leadership is badly needed to prevent this from ever happening again! Bullying - for whatever reason, with whatever excuse, at whatever age - is just never acceptable!
Media:
Hundreds attend funeral for anti-gay bully victim (365gay 14.4.09)
Boy, 11, commits suicide after gay taunts (PinkNews 14.4.09)
Another Anti-Gay Bullying Suicide (Box Turtle Bulletin 21.4.09)

Barn skriver till Gud 41

Förlåt att jag inte har skrivit tidigare men jag har inte lärt mig skriva förrän nu.
- Märta, 7 år

Infopaket om helgon på nätet

En god vän som är bibliotekarie i Helsingfors informerade mig om att Helsingfors stadsbibliotek har s.k. temapaket, kommenterade listor över böcker och internetlänkar kring ett särskilt tema, och att hon har gjort ett temapaket om helgon som har publicerats på Helsingfors stadsbiblioteks hemsida.
Allt sedan urkyrkans tid har berättelser och legender om helgon spelat en viktig roll i det kristna livet och kyrkor får ofta namn efter ett helgon. I dagens protestantiska och sekulariserade Finland är Lucia kanske det helgon vi känner bäst till, men bland helgonen finns det många andra intressanta livshistorier. Har du t.ex. hört om Johannes Jussoila från Raumo eller Islands skyddspatron den helige Thorlak?
Jag måste medge att både Johannes Jussoila och Thorlak var okända storheter för mig...
Temapaketet har också översatts till finska.

Plato on the real tragedy of life

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.
- Plato
as quoted by the Episcopal padre

Hjärtat är (lite) till vänster

Ett uttryck som vänsterpartier ofta kör med när de vill få med sina anhängare på någonting är "Hjärtat är till vänster." Det ger ett intryck av att just deras parti har en medkännande och mänsklig politik, till skillnad från särskilt högerpartierna.
Vare därmed hur som helst, men själva bilden är en smula problematisk. När t.ex. Vänsterförbundet använder uttrycket, verkar det ju som om hjärtat skulle sitta i vänstra armhålan, ungefär. Och så är ju inte fallet. Hjärtat sitter mitt i bröstkorgen, mellan lungorna. Hjärtat är visserligen en smula till vänster om mittlinjen - men bara en smula!
Det är alltså inte utpräglade vänsterpartier som borde använda uttrycket, utan snarare center-vänster-partier som SFP. Den socialliberala linje som SFP företräder placerar oss precis där hjärtat finns, strax till vänster om mitten.
Men jag borde väl skriva "den socialliberala linje som SFP borde företräda". Tyvärr är det ju inte riktigt så i praktiken, alla gånger. Jag bloggade om detta för några veckor sedan på basen av en text på min politiska hemsida.
Någon som dock håller fast vid linjen i ur och skur - på sistone oftast i skur - är minister Astrid Thors. Hon vågar och hon orkar! Nu senast gäller striden asylpolitiken, där samlingspartisten Ben Zyskowicz (om vilken jag hade högre tankar) fiskar i populismens grumliga vatten genom att komma med ett påhopp på minister Thors.
Men Astrid, du ska veta att du har åtminstone mitt stöd. Kör hårt!
Zyskowicz: Thorsilla asenneongelma turvapaikka-asioissa (Helsingin Sanomat 15.4.09)
Rajamäki jatkaa sumuverhojen levittämistä (Astrid Thorsin blogi 15.4.09)
Thors arg över asylkritik (YLE 17.4.09)
Thors får kritik från alla håll (Hufvudstadsbladet 17.4.09)
Thors syyttää Zyskowiczin rikkoneen pelisääntöjä turvapaikkaripityksessä (Helsingin Sanomat 17.4.09)
Wallin: SFP kryper inte ihop (YLE 17.4.09)
Bens attitydproblem (Astrid Thors' blogg 19.4.09)

Ecclesiastical gem from YouTube

Rowan Atkinson:
Amazing Jesus

Porvoossa tarvitaan talkoot

Suomesta ei tarvitse katsoa kovin kauas itään tai etelään, kun voi nähdä, millaista lasten, vanhusten, sairaiden ja vammaisten elämä on, kun asiat ovat todella huonosti. Suomalaisten valituksen aiheita kuunnellessa tuntuu välillä, että meidän asiamme ovat vielä kuitenkin pääosin suhteellisen hyvin. Myös täällä Porvoossa.
Parantamisen varaa on silti paljon. Nykyään ihmisiltä tuntuu monesta puuttuvan vanhan ajan talkoohenki. Kaikki asiat pitäisi saada valmiina. Ystävyyttä, yhteistoimintaa ja avunantoa ei löydy kuin korkeintaan omien seinien sisäpuolelta.
Tämän taloudellisen taantuman aiheuttamien kipeiden säästötoimenpiteiden johdosta voidaan toki keskittää kaikki ylimääräinen energia esimerkiksi kananmunien heittelyyn kohti kaupungintaloa, mutta toisenlainenkin mahdollisuus on olemassa. Olisiko nyt aika uusille yhteistoiminnallisille innovaatioille myös kaupunkilaisten keskuudessa? Kuka alkaisi uudenlaisen yhteisvastuun veturiksi Porvoossa?
Tampereella on Mummon Kammarinsa, mutta mistä Porvoolle löytyisi hanke, joka saisi eri-ikäisiä ihmisiä tekemään asioita yhdessä, ei vain omaksi vaan myös toisten iloksi ja hyödyksi? Mistä löytyisi hanke, joka antaisi viehättävälle kotikaupungillemme uutta elämänmakuista ilmettä ja positiivista tekemisen meininkiä?
Porvoon talkoot voisi olla yhteinen nimittäjä asioille, joilla jokainen porvoolainen, niin yksityishenkilö kuin yrityskin, voisi halutessaan antaa oman panoksensa viihtyvyyden ja keskinäisen välittämisen lisäämiseksi. Miten mahtaa olla, löytyyköhän Porvoosta tarmokasta talkooväkeä?
Lotta Hällström
Kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Karl af Hällström
Kaupunginvaltuutettu (rkp)

The redneck's pet fish

A redneck was stopped by a game warden just north of Kentucky’s Lake Cumberland recently with two ice chests of fish.
The game warden asked the man, "Do you have a license to catch those fish?"
"Naw, my friend, I ain't got no license. These are my pet fish."
"Pet fish?"
"Yep. Every night I take these fish down to the lake and let 'em swim 'round for a while. Then I whistle and they jump right back into this ice chest and I take 'em home."
"That's a bunch of hooey! Fish can't do that!"
The redneck looked at the game warden for a moment and then said, "It's the truth. I'll show you. It really works."
"Okay, I've GOT to see this!"
The redneck poured the fish into the river and stood and waited. After several minutes, the game warden turned to him and said, "Well?"
"Well, whut?" said the redneck.
"When are you going to call them back?"
"Call who back?"
"The FISH!"
"What fish?"
Thanks to MadPriest!

Regnbågsmässa i Helsingfors 17.4.09

Det kom ett mejl:
Varmt välkommen! - Tervetuloa!

Den finlandssvenska Regnbågsmässan firas i år i Johanneskyrkan i Helsingfors, fredagen 17.4 klockan 21:00. Temat är "Han går med oss - Livet får färg". Hoppas du kan komma. Vi ska också göra kontextuell kroppsbön och uppmärksamma Day of Silence, dag mot glåpord och mobbning av sexuella minoriteter. Predikar gör Heidi Jäntti. Efteråt nattkalaskaffe & housewarmingparty på Högbergsgatan 10 D, Regnbågsvänligt Café Hörnan.

Vietämme suomenruotsalaista Sateenkaarimessua Johanneksen kirkossa, perjantaina kello 21:00. Tulethan? Teemana on "Hän kävelee vierellämme, ja elämän kaikki värit tulevat eloon". Heidi Jäntti saarnaa. Teemme myös yhdessä ruumiillisuuden rukouksen ja huomioimme Day of Silence-päivää. Jälkeenpäin yökahvit ja housewarmingparty Sateenkaarikahvilassa, Korkeavuorenkatu 10 D.

Sateenkaarimessu on osa jokakeväistä Sateenkaariviikonloppua - Regnbågshelgen.

www.regnbagsankan.fi
www.yhteys.org

Näkemisiin - Vi ses!

Monika Pensar-Granroth
Gemenskap & Regnbågsankan

Finnish woman bishop - in Sweden

At last, a Finnish woman has been elected bishop! Sadly, this took place in Sweden...
Last week, Dean Tuulikki Koivunen Bylund (see photo) was elected Bishop in Härnösand.
She was born in 1947 in Turku, Finland, but was ordained in Lund, Sweden, in 1971 (women couldn't become pastors in the Evangelical Lutheran Church of Finland until 1986). A Doctor of Theology, Koivunen Bylund has been Dean of Uppsala since 1995. She has two children and one grandchild.
Tuulikki Koivunen Bylund will be consecrated in November in the Cathedral of Uppsala, together with the new Bishop of Stockholm, who is yet to be elected.
See the news in Swedish and in Finnish, and her biography on my blog (in Swedish).

Gandhi on "an eye for an eye"

An eye for an eye will make the whole world blind.
- Mahatma Gandhi
as quoted on A man in red

Biskopen sade "tja" om Silfverbergs predikan

Pastor Peter Silfverberg i Karleby predikade 1.2.09 mot homosexualiteten i en gudstjänst som också sändes i lokalradion. För detta blev han anmäld till domkapitlet, som överlät ärendet åt biskop Gustav Björkstrand. Jag har bloggat om detta 10.2, 9.3, 13.3 och 17.3.09; i det sistnämnda inlägget publicerade jag ett utdrag ur den aktuella predikan.
Igår, 14.4.09, kom så biskopens beslut i frågan. Han frikänner Silfverberg, men kommer ändå med några randanmärkningar.
Vad klagan beträffar konstaterar jag [alltså biskopen] att de formuleringar som finns i predikan inte uppfyller strafflagens kriterier för brott när det gäller hets mot folkgrupp. Det som kan prövas är om predikan står i överensstämmelse med bibelns ord och vår kyrkas lära. Klagan ger snarare anledning till pastorala anvisningar än till en direkt anmärkning. [...]
Det finns skäl för alla präster i vårt stift att komma ihåg att de homosexuella har varit en starkt fördömd grupp ända fram till vår tid. Detta bör beaktas i all tjänsteutövning och förkunnelse. En betydligt större uppmärksamhet kunde i förkunnelsen riktas mot de former av kärlekslöshet som uppträder i vår tid i form av girighet, själviskhet, okänslighet inför lidandet, våld och förtryck i parförhållanden samt utsugning och förstöring av naturens resurser. Men framför allt är kyrkan satt att predika förlåtelse, hopp och framtidstro.
Silfverberg har alltså inte gjort någonting olagligt, men hans teologi kan ifrågasättas och han har handlat klumpigt, för att tolka det biskopen skriver. OK, det ska jag väl kunna leva med.
Media:
Inga åtgärder mot Silfverberg (Kyrkpressen 14.4.09)
Silfverberg får ingen anmärkning av biskopen för homouttalanden (Vasabladet och Österbottens Tidning 14.4.09)
Inte den värsta av synder (ledare i Österbottens Tidning 15.4.09)

Schoolboy Howlers 15

Methane, a greenhouse gas, comes from the burning of trees and cows.

Lesbisk präst ur garderoben

I ett TV-program (Inhimillinen tekijä, ung. "Den mänskliga faktorn") 8.4.09 kom pastor Laura Mäntylä ur garderoben. Hon arbetar i Korson seurakunta i Vanda, men är f.n. tjänstledig. Jag önskar henne lycka och välsignelse - och framför allt styrka att möta den kritik som hon kommer att stöta på.
Hennes biskop, Eero Huovinen i Helsingfors stift, har kommit med ett pressmeddelande (suomeksi tässä), där han skriver bl.a. följande:
I de kristna kyrkornas tjänst har det genom tiderna funnits präster med homosexuell läggning. En utomstående har svårt att säga när det finns orsak för en präst att offentligt tala om privata angelägenheter. Ibland kan en präst mötas av så oskälig kritik att han eller hon öppet måste försvara sig för att bli accepterad.
Å andra sidan kan offentligheten vara obarmhärtig. Detta finns det exempel på både från politiken och kyrkan. Sexualiteten är en så stark kraft att den lätt döljer andra saker.
I den lutherska och i andra kristna kyrkor finns det skarpt motsatta åsikter om homosexuellt beteende. Jag hoppas att vi kristna skulle lyckas respektera varandra bättre. Det finns mera som förenar oss, än som skiljer oss åt.
Tack för det! Det kan man hålla med om.
Det är förresten inte bara i Finland som det rör på sig. Fader Robert Thomas i Alaska, USA, kom ut på långfredagen i ett inlägg på sin blogg. Strongt gjort!

King sticks with love

I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.
- Martin Luther King, Jr.

Missionsprovinsen och samkönade äktenskap

Bloggaren "Hapax"Senapsfrön och fikonspråk är enligt egen utsago
Småbarnspappa. Präst i Svenska kyrkan. Forskarstuderande i Nya testamentet.
Han granskar i några blogginlägg nu i början av april det Biskopsbrev om äktenskapet, daterat 27.3.09, som den svenska Missionsprovinsens biskopar har publicerat. Dessa blogginlägg är
Bojkotta äktenskapet (1.4.09),
Missionsprovinsiell äktenskapslogik - Del 1 (6.4.09),
Missionsprovinsiell äktenskapslogik - Del 2 (7.4.09) och
Några frågor om äktenskapsteologi och samkönade äktenskap (8.4.09);
det skulle inte förvåna mig om det kommer fler. Hapax' slutsats är:
Jag ser inte att provinsbiskoparna presenterat ett enda argument mot samkönade äktenskap som är värt att tas på allvar. Det är synd. För ett konstruktivt samtal förutsätter seriös argumentation.
Jag skulle rekommendera dem som vill argumentera mot kyrklig välsignelse av samkönade äktenskap att koncentrera sig på teologiska argument. Argumenten utifrån naturen och samhällstraditionen blir mest patetiska. Ungefär som de argument om kvinnors biologiska och psykologiska olämplighet som präster som kunde framföras för femtio år sedan, men som nu bara framstår som pinsamma och anakronistiska. Fokusera på teologin och bibeltolkningen. Där behöver samtalet föras i kyrkan. Och använd argument, för saken är inte så enkel och entydig som provinsbiskoparna vill påskina. Det räcker inte att bara citera Bibeln, den ska tolkas också.
Och det kan man ju hålla med om.
Om någon har missat den, vill jag hänvisa till mina bibeltolkningar på bloggen Hbt-bibeln. Bara som tips.

Esaias 8

[Abba Esaias] sade också: "När någon vill ge igen med ont för ont, kan han såra sin broder med en enda nick."
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Stadsdirektören avgår - Kaupunginjohtaja eroaa

Stadsdirektör Marcus Henricson (bilden) meddelade igår överraskande att han avgår för att bli VD och förlagsdirektör på Fontana Media, som bl.a. ger ut Kyrkpressen. Hans anställning vid Fontana Media börjar 17.8.09 och han tillträder som verkställande direktör 1.10.09, då nuvarande VD Jan-Erik Lindqvist avgår med pension. Henricson betonar att han inte aktivt söker sig bort från Borgå. Han säger att han fick ett erbjudande som inte kommer ofta.
Henricson anser att han absolut inte lämnar ett sjunkande skepp. Alla skepp, både privata och offentliga, seglar just nu på stormiga ekonomiska vågor, men Borgå stads skepp stävar nog vidare mot uppsatta mål, säger han.
Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander (SFP) betecknar tidpunkten för Henricsons avhopp som synnerligen olämplig. "Jag förstår honom personligen men som politiker reagerar jag annorlunda" säger hon.
Nu kommer Borgå att omedelbart söka en ny stadsdirektör. Nylander säger: "Den här gången är det viktigt att ingen har förutfattade meningar om vilket parti som skall få posten. Alla måste vara öppna för olika alternativ. I ett svårt ekonomiskt läge har vi inte råd med en utdragen process eller ett vacuum på stadsdirektörsposten."
Vi får se hur förhandlingarna går. En sak som säkert kommer upp är stadsdirektörens lön. När Henricson tillträdde år 2007 begärde och fick han en lön på 10.000 €/månad, flera tusen mer än hans föregångare hade haft. Nu är det nog dags att justera denna summa mot mänskligare siffror igen, anser jag.
Uutta kaupunginjohtajaa etsiessä pitää muistaa myös palkkakysymys. Henricson pyysi ja sai 10.000 euron kuukausipalkan saapuessaan Porvooseen kaksi vuotta sitten. Summa oli tuhansia euroja korkeampi kuin hänen edeltäjänsä palkka. Tähän täytyy puuttua, nyt kuin on sopiva rako.
Kun uutisia netistä olen lukenut, on ollut silminpistävää miten ilkeämielistä kommentointi on ollut suomenkielisessä lehdistössä. Eivät siis itse jutut, jotka ovat olleen ihan asiallisia, mutta yleisön kommentit.
"Uutta ruotsinkielistä ei voida tässä tilanteessa palkata, koska kaupungissa on rekrytointikielto." (Uu)
"Ei enää ikinä ruotsinkilelisiä kaupunginjohtajia." (Uu)
"Ruotsinkielisiä on ollut iät ja ajat. Ne ei ole pystyneet kun sotkee kielipolitiikallaan ja ylimielisyydellään koko kunnan." (Uu)
"Ei se näytä kauniimmalta jos piispa ottaa omia poikia Kyrkpressenin päätoimittajaksi? Saako näin tehdä? Taatusti uskollinen! -Saa, kun hän varmaan kanss kuuluu SFP:hen niinkuin piispa (jonka tulisi olla epäpoliittinen). Lienevät molemmat Pohjanmaaltakin. Sinne ei kukaan muu sitten päse kirjoittamaan jolla on eri mielipiteet piispan kanssa. Kohta kirkkomme onpi LINNAMME SFP:n juoneille." (HS)
Tuon piispa-kommentin ajatusta en edes ymmärtänyt.
Esiintyy tosin asiallisiakin kommentteja, kuten
"Hyvä mies tai nainen sinne tarvitaan, ei ole rodulla, sukupuolella saatikka kielellä mitään tekemistä asian kanssa.." (Uu)
Kiitos siitä. Mutta Uusimaa-lehden yleisökirjoitukset ja nettikommentit ovat kyllä surullista lukemista...
Media:
Marcus Henricson blir ny vd för Fontana Media (Kyrklig Tidningstjänst 7.4.09)
Henricson lämnar Borgå (Borgåbladet 7.4.09)
Marcus Henricson eroaa (Uusimaa 7.4.09)
Stadsdirektören hoppar av - blir förlagschef (Hufvudstadsbladet 7.4.09)
Porvoon kaupunginjohtaja eroaa tehtävästään (Helsingin Sanomat 7.4.09)
Stadsdirektör blir förlagsdirektör (Kyrkpressen 7.4.09)
Nylander: Olämplig tidpunkt för avhopp (YLE 7.4.09)
Henricson ny vd för Fontana Media (pod.fi 8.4.09)
Henricsons avgång överraskade Borgå (YLE 8.4.09)

The community of the King

The church as the community of the King must be a demonstration of the values of the Kingdom. We must flesh out what it means to love one another, to do justice, to serve others.
- Isabelo Magalit
Filipina theologian
as quoted on God's Politics

Arvoden och sparkampanjer

Till skillnad från en riksdagsledamot får inte en stadsfullmäktig någon lön för sitt politiska arbete. Däremot får vi arvode för varje möte. Motiveringen för detta är att de förtroendevalda sätter ner en hel del arbete på att förbereda sig för mötena - läsa föredragningar, diskutera med tjänstemän och med andra förtroendevalda, forska i bakgrunden till föredragningen, skriva beslutsförslag m.m. Allt detta arbete tar en hel del tid och energi, och det kan anses skäligt att man får ersättning för det. Särskilt skäligt är det i de fall då den förtroendevalda inte har särskilt höga inkomster annars; att då satsa på att jobba för samhällets bästa trots att man själv får dra åt svångremmen är knappast rättvist.
Arvodena är skattepliktig inkomst. Dessutom betalar de flesta en andel av arvodet till sina respektive partier för att deras verksamhet skall kunna finansieras.
Olika organ har olika stort arvode; i Borgå varierar de mellan stadsfullmäktiges 82€ per möte till skoldirektionernas 41€. Det finns en del specialfall, med detta är huvudtaxan, fastställd av fullmäktige 17.12.2008.
Dessutom får de förtroendevalda kilometerersättning enligt gängse taxa för de resor som de gör till mötena. Någon bor precis bredvid stadshuset och får ingen reseersättning alls; någon annan bor 40-50 km bort och lyfter ansenliga summor. Man bör dock minnas att detta är ersättningar för utgifter som den förtroendevalda har haft för att kunna sköta sin uppgift, precis på samma sätt som i arbetslivet.

Nu har fullmäktige Jarmo Grönman (saml) lämnat in en motion om att alla arvoden och reseersättningar skall dras in för åren 2009-10. Han motiverar detta med att de förtroendevalda då tar del i spartalkot som staden nu måste gå igenom. Se Bbl 2.4.09.
Det är onekligen frågan om avsevärda summor; år 2008 betalade staden ut 372.000€ i mötesarvoden. Förslaget är dock undermåligt på flera punkter.

För det första sätter det de förtroendevalda i mycket olika situation. En av Borgås rikaste företagare (läs: Grönman) kan avstå från några hundra euro utan att det känns någonstans. En låginkomsttagare, persionär, studerande eller arbetslös kan det inte.
För det andra tänker Grönman inte på glesbygden. Han (och jag, för den delen) som bor alldeles invid centrum kan utan kval avstå från kilometerersättningen, eftersom den ändå är obefintlig. För någon som bor i, säg, Andersböle eller Pellinge blir det frågan om stora summor som man måste sätta ut ur egen ficka. Men det är klart att man (läs: Grönman) gärna ser att de politiska motståndarna sätter pengar på allt utom valkampanjer...
För det tredje har förhandlingar mellan partierna pågått just om denna fråga redan en längre tid, vilket Grönman naturligtvis är fullt medveten om. Nu då förhandlingarna börjar bära frukt, kommer Grönman och "tömmer pajazzon" med sitt populistiska förslag. Och att retoriken går hem syns på kommentarerna till nyheten på YLE:s hemsida.

Att bidra till spartalkona är i sig ingen dålig idé. Det måste bara ske på ett rättvist och genomtänkt sätt.

De pengar som blir kvar av arvodena efter skatt och partibidrag har jag personligen tänkt använda för att finansiera kommande politiska kampanjer. Nu senast använde jag som bekant 5,50€ till kommunalvalskampanjen. För denna furstliga summa köpte jag en namnskylt att ha på rockbröstet, så folk skulle veta vem de talar med.
Grönman satsade förresten 5.455,38€. Han fick enligt egen utsago understöd från en privatperson och sex firmor. Alla mina pengar var mina egna, politiskt obundna och ideologiskt neutrala slantar. Jag ville bara nämna det.

En tanke slår mig: Tänk om vi politiker skulle bidra till stadens kassa genom att avstå från arvoden för samma summa som vi satsade på våra valkampanjer? Den som har tillgång till mest pengar satsar också mest - skulle inte det vara rättvist?

Uppdatering 6.4.09: Svenska folkpartiets stadsstyrelsegrupp i Borgå föreslår "att förtroendemannaarvoden inte utbetalas under en månad år 2009. Förslagsvis kunde september vara den månad då de förtroendevalda bidrar till stadens spartalko."

Uppdatering 7.4.09: Jarmo Grönman tar tillbaka sitt förslag vad gäller kilometerersättningarna och erkänner att det var en dålig idé.

Fortkörning?

Polisen stoppar en ung kvinna.
- Ni körde för fort!
- Oh, jag förstår, säger kvinnan.
- Kan jag få se körkortet.
- Jag skulle gärna ge er det, men jag har inget.
- Har ni inget? utbrister polisen.
- Jag har förlorat det fyra gånger för att ha kört onykter.
- Kan jag istället få se registreringsbeviset!
- Tyvärr inte.
- Varför inte?
- Jag har stulit bilen...
- Stulit den?!
- Jaa, och jag har dödat ägaren och styckat honom i bitar.
- VAD ÄR DET NI SÄGER?!
- Delarna av honom ligger i plastpåsar i bagageutrymmet ifall ni vill kolla.
Polisen tittar på kvinnan, backar långsamt därifrån, och ringer efter förstärkning. Inom några minuter kommer ytterligare fem polisbilar och ett polisbefäl närmar sig med dragen pistol.
- Kan ni gå ur bilen? säger polisbefälet.
- Är det något problem? undrar kvinnan.
- Min kollega påstår att ni har stulit den här bilen och mördat ägaren.
- Mördat ägaren? säger kvinnan.
- Ja, kan ni vara snäll och öppna bagageluckan?
Kvinnan öppnar luckan, men där finns inget. Polisbefälet frågar:
- Är det här er bil?
- Naturligtvis! säger kvinnan bestämt. Här är registreringsbeviset. Vill ni se körkortet också?
- Jag måste medge att jag aningen förvirrad. Min kollega har berättat att ni inte har något körkort, inget registreringsbevis, att ni har stulit bilen och mördat ägaren!
- Jaha och snart påstår han väl att jag körde för fort också?
Tack till Betty!

Gender neutral marriage in Sweden and in Finland

Earlier this week - on April Fool's Day, as it happens - the Swedish Parliament passed a law making marriage gender neutral. This means, that Swedish couples can get married regardless of whether they are two women, two men or one of each. I'm all for it, but I won't go into detail at the moment. Read the media (e.g. 365gay, PinkNews), will you!
Since the churches in Sweden have the right to marry people, a debate has sprung up regarding whether this right gives leeway to individual churches and pastors to refuse to marry same-sex couples. The (Lutheran) Church of Sweden, for instance, will come to a decision on the issue when its Synod meets in October.
Here in Finland, the society is traditionally far more conservative than in neighbouring Sweden. We have had registration of civil partnerships for some time now, but the Evangelical Lutheran Church of Finland (not to mention all the other churches) is still struggling with the consequences of this fact. And same-sex marriage isn't even an issue!

"The End is Near!"

A priest and pastor from the local parishes are standing by the side of the road holding up a sign that reads, "The End is Near! Turn yourself around now before it's too late!" They plan to hold up the sign to each passing car.
"Leave us alone, you religious nuts!" yells the first driver as he speeds by.
From around the curve they hear screeching tires and a big splash.
"Do you think," says one clergy to the other, "we should just put up a sign that says 'Bridge Out' instead?"
Thanks to Sam!

Skolorna stängs - Koulut suljetaan

Stadsfullmäktige beslöt igår kväll, 1.4.09, att Svartså skola och Jakarin koulu läggs ned från och med hösten.
I debatten gavs två motförslag:
Marja Nurme (c) föreslog att skolorna inte nedläggs, utan att verksamheten fortsätter och beslut om skolorna fattas i ett senare skede. Pirkko Ruohonen-Lerner (sannf) understödde förslaget.
Marie Allen (SFP) föreslog att skolornas verksamhet läggs ned först hösten 2010. Tom Ingelin (SDP) understödde förslaget just innan jag hann göra det, men eftersom jag redan hade hunnit be om ordet lät jag inte det hindra mig...
I omröstningen sattes först Allens förslag mot Nurmes och då vann Allens förslag med rösterna 26-7 (18 nedlagda). Efter det här ställdes Allens förslag mot stadsstyrelsens förslag och styrelsens förslag vann med rösterna 37-14.
Det är första gången under denna valperiod som blanka röster förekommer i omröstningar i fullmäktige. I detta fall kom de väl sig av att folk tyckte att det inte spelar någon roll vilketdera motförslaget som vinner, för de röstar ändå på beredningens förslag.
I den slutliga omröstningen var vi alltså 14 personer som röstade mot stadsstyrelsens förslag om nedläggning. De flesta fullmäktigegrupper sprack; från SFP var vi fem (av sexton) som röstade mot nedläggningen.
***
Eilisiltana, 1.4.09, kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Jakarin koulu ja Svartså skola tulevana syksynä.
Keskustelussa annettiin kaksi vastaehdotusta:
Keskustan Marja Nurme ehdotti että päätös koulujen lakkauttamisesta tehdään vasta myöhemmässä vaiheessa. Pirkko Ruohonen-Lerner (PerSu) tuki ehdotusta.
RKP:n Marie Allen ehdotti vuoden lykkäystä lakkauttamiseen. Demarien Tom Ingelin ehti tukemaan ehdotusta juuri ennen minua, mutta sainpa minäkin ääneni kuuluviin...
Äänestyksissä Allenin ehdotus voitti Nurmeen 26-7 (18 tyhjää), jonka jälkeen hallituksen lakkauttamisehdotus voitti Allenin ehdotuksen 37-14.
Ensi kertaa tämän vaalikauden aikana tyhjiä ääniä esiintyi valtuuston äänestyksissä. Tässä tapauksessa näillä valtuutetuilla kai ei ollut mitään väliä kumpi vastaehdotus voittaa, koska he kuitenkin aikoivat äänestää hallituksen esitystä.
Lopullisessa äänestyksessä meitä siis oli 14 valtuutettua jotka äänestimme lakkauttamista vastaan. Useimmat valtuustoryhmät hajosivat; meistä RKP:läisistä viisi (kuudestatoista) äänesti vastaan.

Giftigt om konservativa och liberaler

En konservativ är en statsman som är förälskad i existerande missförhållanden, till skillnad från den liberale, som vill ersätta dem med andra.
- Ambrose Bierce
citerad i Världens giftigaste citat
av Leif Eriksson och Kristoffer Lind

Finländare utsedd till kardinal

Den åldrande påven Benedictus XVI har ändrat sig på flera punkter och utsett finländaren Karl af Hällström till kandidat i nästa påveval.
Rom, Borgå (AP-FNB). Påven Benedictus XVI, som fyller 82 år om några veckor, har gjort avbön på sin och den romersk-katolska kyrkans inställning till både protestanter, gifta präster och homosexuella. Kardinalskollegiet är oroat, men står maktlöst, då påven vill utse nya kardinaler. Dessa är med om att välja nästa påve efter Benedictus' frånfälle, men framför allt är de också kandidater i påvevalet.
En av de nya kardinalerna är pastor Karl af Hällström från Borgå.
”Ur finländsk synpunkt är det ytterst intressant att en person som på sätt och vis uppfyller alla dessa kriterier blir utsedd till påvens kronprins,” säger professor Heinrich Niemand, vatikanexpert vid universitetet i Frankfurt-an-den-Aber, till FNB.
”af Hällström är en gift protestantisk präst som klart har tagit ställning för en öppnare kyrklig inställning till de homosexuella, och passar därför utmärkt som representant för den nya påvliga linjen.”
Kardinal Enrico Nulla är däremot inte road.
”Sådana här nyheter kan bara komma en dag som denna. Jag undrar vilka stickande insekter Hans Helighet har umgåtts med under den afrikaresa han företog sig nyligen.”
Men inte heller kardinalen kan invända mot att af Hällström och de andra nya kardinalerna tar plats i kurian.
”Det är entydigt påven själv som utser kardinaler. Ingen annan har möjlighet att komma med invändningar.”