Nyhetsanka om kyrkoskatten

I onsdagens (26.11.08) nummer av Borgåbladet fanns en intressant nyhet med rubriken Dyrare kyrkoskatt i Borgå? Signaturen MB (som torde betyda Marit Björkbacka) skrev om det möte som gemensamma kyrkorådet i Borgå kyrkliga samfällighet hade haft veckan innan. Och det är ju trevligt att lokaltidningen bevakar också kyrkliga nyheter. Trevligt vore väl också om fakta skulle bli korrekta.
I nyheten koncentrerade MB sig på ekonomin och nämnde bl.a. om finansiering, lån, personalutgifter, investeringar och kyrkoskatt. Hon skrev:
Kyrkoskatten beräknas stiga med cirka 1,5 procent.
Nu började varningsklockor ringa. Kyrkoskattesatsen har hittills legat på 1,45%. 1,5 procent av detta är 0,02175 procentenheter, så skatten skulle i så fall ligga på 1,47175% (fast så många decimaler används inte, så det skulle väl bli 1,47 eller 1,50).
Detta är alltså nyheten för den som kan skilja mellan procent och procentenhet. Problemet är förstås att många trasslar in sig i detta och tror att om skatten stiger från 1,45% med 1,5%, så blir slutsumman 2,95%, alltså mer än en fördubbling. Men i så fall hade det ju stått att höjningen vore 1,5 procentenheter.
Men oberoende av om det gäller procent eller procentenheter, är nyheten en anka. Kyrkoskatten höjs inte i Borgå för år 2009. Det finns kanske ett litet tryck på att höja den, men den förblir ändå vid 1,45%.
Detta konstaterade också Bbl följande dag (27.11.08). Som vanligt skedde dementin ändå inte på samma plats eller i samma storlek som nyheten, utan på några spaltmillimeter på familjesidan. Undrar hur många som såg den.
Jag kan bara hoppas att ingen får för sig att skriva ut sig ur kyrkan p.g.a. denna falska nyhet i hopp om att spara några euro...

Manus ålder

Mauno Koivisto får frågan vad som är hemligheten med hans höga ålder. Han lyfter förvånat på ögonbrynen, ser på den mycket unga redaktören och säger:
- Antagligen beror det på att det var så länge sen jag föddes.
Tack till Leena och Marina!

Bonhoeffer on overcoming the world

The world is overcome not through destruction, but through reconciliation. Not ideals, nor programs, nor conscience, nor duty, nor responsibility, nor virtue, but only God's perfect love can encounter reality and overcome it. Nor is it some universal idea of love, but rather the love of God in Jesus Christ, a love genuinely lived, that does this.
- Dietrich Bonhoeffer
Meditations on the Cross
as quoted on God's Politics

Sermon competition?

From ENI:
Stellenbosch, South Africa (ENI). A South African student has won top honours in a competition run by a Netherlands newspaper for a sermon, written in Dutch, on doubt. Almatine Leene, a 24-year-old doctoral student in the Faculty of Theology at Stellenbosch University, whose mother tongue is Afrikaans, entered the competition hosted by the Dutch newspaper, Nederlands Dagblad. The other two finalists were Maarten Trimp, aged 22, from Utrecht, and Hanna Blom-Yoo, who is 26, from Amsterdam. The final leg of the competition took place on 12 November in Utrecht's historic Jacobi church, when the finalists preached their sermons. Leene said the Book of Judges from the Bible had inspired her winning sermon.
It's good that people give good sermons, of course - but to compete? Why not a competition to see who is best at celebrating the Lord's Supper, while they're at it?
It all seems a bit strange to me. But maybe it is I that am strange...

Barn skriver till Gud 34

Käre Gud. Min lärare säger att nordpolen inte ligger allra längst upp. Har du gjort mer tabbar?
Hasse, 9 år

Shaw on sticks in the mud

We must not stay as we are, always doing what we did the last time, otherwise we become sticks in the mud.
- George Bernard Shaw

The Good Husband of Zebra Drive

Alexander McCall Smith: The Good Husband of Zebra Drive. Edinburgh 2007.
Having heard so many good things about Alexander McCall Smith's books about the No. 1 Ladies' Detective Agency in Gaborone, Botswana and its proprietor, Mma Ramotswe, I became curious. Finally, I was able to find one book in the series in the local library here in Porvoo. They are available in the local book stores as well, of course, but usually in translations. And out of principle, I always read books in the original language, if possible. Luckily, McCall Smith writes in English and not in Setswana...
The book I found, The Good Husband of Zebra Drive, is the eighth book in this particular series (there is a ninth, and a tenth is due to be published in 2009). Not having read the others (yet!), I cannot compare them, but this was an absolutely charming novel. To my European eyes, the African setting seemed genuine - and McCall Smith was born in 1948 in Rhodesia (present-day Zimbabwe) and has worked in Botswana, so why shouldn't it be?
The characters in the book - Mma Ramotswe herself, her husband, Mr J.L.B. Matekoni, her associate, Mma Makusi, and all the others, are warmly sketched with all the little flaws that people have. They are no sterile superheroes, but real people, that live in Botswana, but could equally well live in Finland or the U.S. Were it not for the African background, however. Their culture, their language, their city and their landscapes are African, of course, and so are these characters, as well. Universal - but African.
Ah, the language! It is clear that the characters actually speak Setswana, but the dialogue is in English, nevertheless. Luckily for me. The form of English used by the author is very colourful and full of Africanisms - technical terms, of course, such as names of animals and plants, but also the titels "Mma" and "Rra" for ladies and gentlemen, respectively, and notably the expression "to become late", meaning "to die". "The boy's mother is late" sounds far warmer than to say that "she is dead" or that "she kicked the bucket". I suppose the background of this novel expression is speaking of "the late Mr. Jones", but this form of it was new to me. And I liked it; not that I intend to use it.
This is, naturally, a detective story. The crimes that Mma Ramotswe investigates are not the high society murders of an Agatha Christie or a Ngaio Marsh, nor the brutal incidents of other more contemporary writers. They are, rather, small scale incidents that can make life miserable for those involved, but do not affect society as a whole - a theft of office supplies here, an unfaithful husband there. And that just makes the book the more charming.
The Good Husband of Zebra Drive is no thriller. If you seek adrenaline and testosterone, seek elsewhere. If you, on the other hand, seek realistic people that you would like to befriend, you'd be well adviced to try the warm embrace of Mma Ramotswe!

Hávamál 128 b

Åt ont glad
aldrig var,
men gläds åt det goda!
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Enkäten om Hbt-bibeln

I augusti-september hade jag en enkät om Hbt-bibeln här på Kalles kyrkliga kommentarer. Jag har inte kommenterat den tidigare, så det är väl på tiden.
Frågan löd: Vilket vitsord ger du åt "Hbt-bibeln"? Alternativen var de finländska skolvitsorden, där 10 är det högsta och 4 är underkänt.
41 röster avgavs, och de fördelade sig som följer:
4: 21 (51%)
5: 1 (2%)
6: 0
7: 1 (2%)
8: 4 (9%)
9: 2 (4%)
10: 12 (29%)
Detta ger ett medeltal på 6,5 – lite under medelvärdet, som är 7.
Men nu är det så, att jag misstänker att en del röstare missförstod frågan. Eller så var den klumpigt formulerad, förstås. Det jag var ute efter var hur väl formulerade min argumentation är, inte om folk håller med mig eller ej. Jag insåg hur det låg till när jag märkte att det kom en röst på vitsordet 4 varje morgon vid åttasnåret. Det var m.a.o. frågan om någon som inte tyckte om att bibeln utmålades som icke-homofob och som därför underkände mina teser – och som ville protestera genom att rösta så ofta det gick, alltså en gång om dygnet.
Liknande motiv torde ligga bakom tiorna – visst är jag nöjd med mina texter, men jag inbillar mig inte att de vore perfekta.
Därför kan det finnas ett intresse i att plocka bort både fyror och tior och sedan se vad det ger oss. Då blir medeltalet nämligen ett helt annat: 7,8.
Och det börjar jag kunna tro på att mina texter är värda, om man granskar dem utan ideologiska glasögon.
Jag ställde förresten samma fråga i en enkät på Hbt-bibeln, men där var det så få som svarade, att jag inte tror att resultatet är möjligt att analysera.

Gifta eller förgiftade?

Lady Abbot: Om ni var min make skulle jag ge er gift!
Bernard Shaw: Söta madam, om ni var min fru skulle jag ta det giftet.
Tack till Leena och Marina!

Election fraud in Porvoo?

In Finland, we've always been proud of our reputation as an incorruptible nation - whether that's been founded in fact or not... The situation is admittedly good as a whole, but there are always things to be corrected.
Such as the (as yet alleged) case of election fraud that has surfaced in my own town of Borgå (in Finnish, Porvoo).
Apparently election functionaries studied the rolls on the day of the municipal election (October 26) to see which members of their own party hadn't voted yet, and then gave them a phone call to remind them to do so. I do not know, as yet, which party is in question, but that is beside the point. I hope, though, that it doesn't concern my own party, the Swedish People's Party, but somehow it sounds like something that some of us might get the idea of doing.
As election frauds go, this is, of course, on the mild side, internationally speaking, but it is a breach of the functionaries' impartiality, nevertheless. The fraudulent functionaries will be fined, if found guilty.
Påstått valfusk utreds i Borgå (Borgåbladet 7.11.08)
Valnämndsmedlemmar i Borgå anmälda (YLE 10.11.08)

Mother Teresa on feeding a hungry Christ

Every time you sacrifice something at great cost — every time you renounce something that appeals to you for the sake of the poor — you are feeding a hungry Christ.
- mother Teresa
in "Cry Freedom" by Charles Ringma
as quoted on God's Politics

Pakolaisen poika pakolaisista

Ollessani ehdokkaana eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä joskus 1990-luvulla, tapasin tietysti kaikenlaista väkeä kaikenlaisine mielipiteineen. Koska olin silloinkin rkp:n listoilla, sain vastatakseni puolueen pakolais- ja maahanmuuttajamyönteisyydestä. Tuli kaiken maailman rasistista herjaa ja lokaa, mikä tuntui valitettavalta muttei yllättävältä.
Yllättävä oli sen sijaan erään vanhemmanpuoleisen miehen mielipide. Hän sanoi suurinpiirtein näin: ”Karjalaiset evakuoitiin sodan jälkeen. Siksi meidän ei tarvitse ottaa vastaan pakolaisia.”
Minun isoäitini evakuoitiin kaksi kertaa Karjalasta. Talvisodan jälkeen hän sai mukaansa kaksi tytärtä (äitini oli alle vuoden) ja miehensä, jatkosodan jälkeen kolme tytärtä muttei miestään, joka oli kaatunut nuorimman ollessa puolivuotias.
Kun isoäiti viitisenkymmentä vuotta myöhemmin oli mainitsemassa äidilleni vanhimman tätini eläkkeellejäämisestä, hän aikoi käyttää sanaa ”pensionerats” (jäänyt eläkkeelle). Kieli kuitenkin vanhuksella lipsahti, ja hän sanoikin ”evakuerats” (evakuoitiin). Hän huomasi heti erheensä, mutta jo sanan käyttö synnytti sellaisen tunnemyrskyn, ettei isoäiti pystynyt puhumaan moneen minuuttiin.
Minä olen siis pakolaisen poika (ei ”paholaisen”, vaikka on minusta sitäkin nimitystä käytetty). Minusta tämä edellyttää suurempaa - eikä pienempää! - ymmärrystä toisia pakolaisia kohtaan.
Uutisissa on mainittu, että turvapaikanhakijoiden määrä on kasvussa Suomessa. Tämä on valitettavaa, ei siksi että he tulevat tänne, vaan siksi että heillä on tarvetta tulla tänne. Heidän tilanteensa on siis sellainen että heidän on jätettävä kotinsa ja lähdettävä evakkoon. Meillä on yhtä vähän oikeutta käännyttää heitä kuin meillä oli oikeus jättää karjalaiset oman onnensa nojaan sodan jälkeen!
Kiintiöpakolaisista en halua tässä sanoa muuta kuin että Suomen nihkeä pakolaispolitiikka on häpeäpilkku!

Worst one, ever 1

I wondered why the baseball was getting bigger. Then it hit me.

Äntligen!

Regeringens finanspolitiska ministerutskott har kommit överens om att höja alkoholskatten med tio procent nästa år. Beslutet är ett led i kampen mot de allt dyrare följderna av den växande alkoholkonsumtionen. (Hufvudstadsbladet 18.11.08)
Det var verkligen på tiden! Det dummaste beslut som den förra regeringen fattade var sänkningen av skatten år 2004. Hoppas nu bara att pengarna faktiskt går till hälsovården.
Enligt en forskare som intervjuades i radionyheterna, har antalet dödsfall i leverchirros ökat med 500 per år som en direkt följd av sänkningen för fyra år sedan. Därtill kommer alla andra alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor. Att klaga på denna höjning och den som gjordes tidigare i år, är alltså att cyniskt spotta på mänskligt lidande. Och varför staten skall subventionera sådant lidande har jag aldrig förstått.
Men varför höja med bara tio procent? Man kunde ha höjt alkoholskatten med 100% och sänkt momsen på livsmedel i stället.
Nå, det här är förstås bättre än ingenting, och vi kommer knappast mycket längre bara genom att påverka prisnivån. Andra åtgärder vore av nöden, men vilka de skulle vara kan jag inte säga. Förbud och rationering har prövats, men fungerade inte enligt förväntan.

Nouwen on the future of the church

Our faithfulness will depend on our willingness to go where there is brokenness, loneliness, and human need. If the church has a future it is a future with the poor in whatever form.
- Henri J.M. Nouwen
Sabbatical Journey
as quoted on God's Politics

Vicar changes sex - and jobs

In the region of Savonia in eastern Finland, a vicar in his fifties has announced that he always has felt that he is a woman, and that he consequently is going to undergo sex-change treatments. The vicar of Imatra, Olli Aalto (54), gave an anonymous interview to the newspapers Itä-Savo and Länsi-Savo (the names mean "eastern" and "western Savonia" respectively), and it was published on Sunday, November 9, 2008 (but I haven't been able to find it on the Internet).
Aalto's occupation wasn't mentioned in the original interview. As the tabloids always seem to find ecclesiastical sex lives very titillating, the tabloid Iltalehti was only too happy to announce it the following day. Aalto's name became public the day after, when the local paper Uutisvuoksi published it.
Salailu ja kaksoiselämä ovat olleet elämäni raskaimpia ja surullisimpia asioita. [...] Nyt viimein uskallan antaa luvan naiseudelle, joka on ollut minussa aina.
("Secrecy and living a double life have been the hardest and saddest things of my life. At last, I dare permit me the femininity, that always has been in me.")
As most courageous decisions, this one, too, will have repercussions. The bishop of the local diocese of Mikkeli, Voitto Huotari, says that although no laws are broken, a parish priest (let alone a vicar) changing his or her sex would be so confusing to the parishioners that it would get in the way of the real message. This is, I suppose sadly, a realistic assessment. Bishop Huotari draws the conclusion, that Aalto would have to change jobs. Aalto herself doesn't quite agree. Nor do I, although I understand the argument. Even if Aalto makes people confused and forces them (by her very existence) to confront their own prejudices, that is not grounds for dismissal - neither legally (to which all agree) nor in practice!
The bishop admits to finding the situation confusing. He is, however, retiring next February, so in the long run it will be his successor's, Seppo Häkkinen's, problem. But if Aalto had belonged to the diocese of Porvoo, as I do, the problems would have been smaller. Our bishop, Gustav Björkstrand, says in an interview:
[...] Björkstrand [...] håller med om att ett könsbyte inte inverkar på arbetsförmågan.
– Frågan är hur församlingen reagerar. Det är viktigt att församlingen har förtroende för kyrkoherden för att den skall kunna fungera.

("Björkstrand agrees that a sex-change doesn't affect a person's capacity to work.
- The question is how the parish reacts. In order for the parish to work, it is important that it has confidence in its vicar.")
Aalto will change her name from Olli to Marja-Sisko. There is a support group for her on Facebook.
Itäsuomalainen kirkkoherra vaihtaa sukupuolta (pod.fi 10.11.08)
Kirkkoherra vaihtaa sukupuolta (Iltalehti 10.11.08)
Kirkkoherralta vaihtuisi sukupuolen lisäksi työ (Länsi-Savo 10.11.08)
Papin ura tyssäsi sukupuolen vaihtoon (Savon Sanomat 10.11.08)
Imatran kirkkoherra vaihtaa sukupuoltaan talven aikana (Uutisvuoksi 11.11.08)
Imatralla kohu kirkkoherran sukupuolenkorjauksesta (YLE 11.11.08)
Imatran kirkkoherra korjaa sukupuoltaan (Kauppalehti 11.11.08)
Kyrkoherde måste avgå på grund av könsbyte (Hufvudstadsbladet 11.11.08)
Osäker karriär för könsbytande präst (Vasabladet 11.11.08)
Sukupuolta vaihtava pappi ei irtisanoudu vielä (Savon Sanomat 11.11.08)
Kirkkoherra vaihtaa sukupuoltaan (Kotimaa 11.11.08)
Yhteys-liikkeeltä tuenilmaus Imatran kirkkoherralle (Kotimaa 11.11.08)
Kirkkoherran sukupuolenvaihdos: Ollista tulee Marja-Sisko (Aamulehti 12.11.08)
Prästen Olli byter kön och blir Marja-Sisko (Hufvudstadsbladet 12.11.08)
Transsexuell präst skapar huvudbry (QX 12.11.08)
Rytsy: Kirkolla ongelmia naiseuden kanssa (Savon Sanomat 13.11.08)

About dogs and people 7

There is no psychiatrist in the world like a puppy licking your face.
- Ben Williams
as quoted by the Episcopal padre

Olidligt omänskligt!

I Sydamerika finns det gott om gatubarn. De stör "hyggligt folk" med att tigga, stjäla, ja, existera. Därför har det i vissa länder förekommit dödspatruller med uppgift att nattetid avliva gatubarnen.
Det här kom jag att tänka på när jag läste en nyhet från vårt västra grannland. I Solna har nämligen hemlösa ätit från den bortkastade maten utanför en Lidl-butik. Detta är inte unikt; det förekommer vid andra butiker och i andra länder, också hos oss i Finland. Det unika var reaktionen från de anställda.
De upplevde tydligen att dessa hemlösa smutsade ner, när de när de grävde bland avfallet (och det kan jag tänka mig). Lösningen på detta problem var dock chockerande. Dagens Nyheter skriver att
anställda i Lidl-butiken sprättade upp inpackad mat som skulle slängas och hällde ett frätande medel, motsvarande Klorin, i dem.
Trots att mat fortsatte att försvinna från sopcontainrarna slutade inte personalen med hanteringen. Det är inte känt om människor åt av den förstörda maten. Det frätande medel som användes orsakar stark halsbränna och kraftig diarré.
Nu har Lidl i Solna börjat använda låsta sopbehållare. Jag undrar bara: Varför gjorde man inte det genast, om det nu var så problematiskt? Har man inget begrepp om människovärde eller om medmänsklighet? Är man verkligen så självisk? Skall man verkligen sparka dem som har det svårast? Och om man nu vill avliva dem, varför skjuter man dem inte direkt - det vore mindre plågsamt...
Lidl Sverige beklagar händelsen, som naturligtvis har polisanmälts.
Det finns en Lidl-butik här i Borgå. Jag har aldrig varit där, och kommer knappast att gå dit heller. De klavertramp som de anställda där har gjort sig skyldiga till är dock ingenting jämfört med detta.
Någonting är ruttet - och då menar jag inte maten...
Kasserad mat blev förgiftad (Svenska Dagbladet 12.11.08)
Lidl hällde gift i matresterna (Dagen 13.11.08)
Lidl förgiftade slängd mat (Dagens Nyheter 13.11.08)
Lidl polisamälda – förgiftade matrester (Aftonbladet 13.11.08)
Lidlin työntekijät myrkyttivät ruokaa (Iltalehti 13.11.08)
Nu polisanmäls Lidl (Svenska Dagbladet 13.11.08)

The old dog

An old, tired-looking dog wandered into the yard. I could tell from his collar and well-fed belly that he had a home. He followed me into the house, down the hall, and fell asleep in a corner. An hour later, he went to the door, and I let him out.
The next day he was back, resumed his position in the hall, and slept for an hour. This continued for several weeks. Curious, I pinned a note to his collar: 'Every afternoon your dog comes to my house for a nap.'
The next day he arrived with a different note pinned to his collar: 'He lives in a home with ten children - he's trying to catch up on his sleep. Can I come with him tomorrow?'
Thanks, Börje!

Debatt och föredrag i november

Jag medverkar på Religionernas Kväll 20.11.08 kl. 18.00-20.30 på Luckan (Simonsgatan 8) i Helsingfors. Mitt inlägg har rubriken Bibeltro eller bokstavstro. Tillfället arrangeras av Regnbågsankan r.f., och förutom jag medverkar Ulf Särs, Liisa Tuovinen, Måns Bro och Marianne Backlén i panelen, som leds av Monika Pensar-Granroth. Katarina Näs håller inledningsorden.
Mer info på Monika Pensar-Granroths blogg och på Facebook.
En vecka senare står YKY i turen. Jag talar alltså på dess temakväll 27.11.08 kl. 18 i Nya Studenthuset i Helsingfors, närmare bestämt i mötesrummet Cajsa, Mannerheimvägen 5 B, 4. vån. Min rubrik den gången är Homosexualiteten, kyrkan och jag.
Vi ses!

Edison on failure

I haven't failed, I've found 10,000 ways that don't work.
- Thomas Edison

Tyskland: Katolsk dekan avskedad för homovigsel

Fader Peter Kollas (55) är katolsk präst och tidigare distriktsdekan i Wetzlar i Hessen. I somras blev han ombedd att välsigna Jürgen Erbach (46) och Kristof Heil (43), som först hade blivit vigda i rådhuset. Bland de 150 gästerna i Wetzlars domkyrka fanns stadens överborgmästare och andra dignitärer, eftersom brudgumsparet är samhälleligt och yrkesmäktigt aktiva i sin hemstad. Kollas gick alltså med på herrarnas begäran.
Men det borde han ju inte ha gjort, förstås. Biskop Franz-Peter Tebartz-van Elst i Limburg avsatte i augusti Kollas från hans dekanstjänst; dock inte från hans prästämbete, vilket alltid är något. Biskopen följer Vatikanens linje, som säger att homosexualitet är en sjukdom och aldrig kan välsignas eller godkännas, utan bör bemötas med själavård. Detta är en skarp brytning mot den vidsynta linje som har rått inom katolicismen i trakten kring Frankfurt-am-Main under efterkrigstiden. Erbach och Heil, liksom en stor del av stadsborna, är bestörta över hur Kollas har behandlats.
Men detta är bara ytterligare ett symptom på att den försiktiga liberalisering av den katolska kyrkan som inleddes vid Andra vatikankonciliet på 1960-talet nu är bortblåst. Konservatismens kalla vindar drar fram över kyrkfolket...
Bischof von Limburg: Dekan muss gehen wegen Schwulen-Trauung (Frankfurter Rundschau 20.8.08)
Schwulensegnung: Katholischer Dekan verliert Stelle (FOCUS Online 20.8.08)
Schwule gesegnet: Bischof setzt Dekan ab (hr-online.de 20.8.08)
Limburg: Kein Segen für homosexuelle Lebensgemeinschaften (kath.net 20.8.08)
Scheinheilig: Bischof suspendiert Dekan wegen Segnung einer Lebenspartnerschaft (LSVD Pressedienst 20.8.08)
Segen darf nicht verweigert werden (LSVD Presse 20.8.08)
Abberufung des Bezirksdekans in Wetzlar durch Limburger Bischof scharf kritisiert (Volker Beck 20.8.08)
Saksa: Siunaus vei viran (ranneliike.net från 20.8.08)
Kirchensegen für Homosexuelle - Der Wetzlarer Sündenfall (sueddeutsche.de 21.8.08)

Pressklipp 12

21-åringen anhölls misstänkt för grov stöld av åklagare.
Åklagare är hett eftertraktade på Svarta börsen har jag hört!

King's most famous speech on YouTube

The full version of Martin Luther King's famous "I have a dream" -speech from 1963 can be found on YouTube here. Comments were disabled - apparently many of them were hateful and racist.
But, boy! What a speech, and what a speaker! As a professional speaker myself, I stand in awe!

Nouwen on the joy of giving

It is sad to see that, in our highly competitive and greedy world, we have lost touch with the joy of giving. We often live as if our happiness depended on having. But I don't know anyone who is really happy because of what he or she has. True joy, happiness and inner peace come from the giving of ourselves to others. A happy life is a life for others.
- Henri J.M. Nouwen
Life of the Beloved
as quoted on God's Politics

Om vigselrätt och vigseltvång

Efter förslaget att systemet med könsneutrala äktenskap skall införas i Sverige, har debatten om kyrkornas vigselrätt och prästernas och pastorernas vigseltvång gått het (se t.ex. ärkebiskop Anders Wejryds kommentar). För några veckor sedan försökte en insändarskribent i Hufvudstadsbladet introducera debatten också hos oss. Jag svarade ur en annan synvinkel, men annars födde hans initiativ inga större vågor.
I en del länder, t.ex. i Frankrike, finns det ingen kyrklig vigsel. Alla måste gå till magistraten eller borgmästaren (hur man nu vill översätta mairie), och den som vill kan sedan få kyrklig välsignelse av sitt äktenskap, naturligtvis under förutsättning att kyrkan går med på det. Jag har själv varit med om att förrätta en sådan tillsammans med en katolsk präst utanför Paris, och då störde det naturligtvis ingen att jag inte har vigselrätt i Frankrike - det var ju inte en vigsel som vi förrättade.
I andra länder, t.ex. USA, kan olika yrkesgrupper och personer ansöka om att få vigselrätt. Präster och prelater gör så, men också olika slags domare och sådana som gör business av det - såsom de som förrättar de välkända drive-in-vigslarna i Las Vegas. Alla som har vigselrätt har fått den av (del)staten, inte av t.ex. kyrkan.
I de nordiska länderna är ett allmänt system att staten delegerar vigselrätt åt kyrkorna, vilkas präster och pastorer förvaltar den. Dessutom finns förstås möjligheten till civil vigsel på magistraten.
Och det är detta system som vissa vill ändra på, så att det skulle motsvara det franska. Motiven till detta är olika i olika fall. Humanister (i ordets ideologiska betydelse) vill minska religionens inflytande i samhället. Konservativa kristna, som den ovannämnda insändarskribenten, vill inte bli tvingade att godkänna t.ex. samkönade vigslar, om staten sätter ett sådant villkor för bibehållande av vigselrätt.
Frågan är ju sedan om vigselrätt innebär vigseltvång. Redan nu är min kyrkas vigselrätt begränsad. Jag får t.ex. inte viga ett par om inte kontrahenterna uppfyller vissa villkor. Att de skall ha en giltig hindersprövning (alltså ha papper på att de är myndiga, inte för nära släkt med varann och inte gifta från tidigare) är bara början. Dessutom skall de vara skriftskolgångna medlemmar av kyrkan, eller om inte båda är det, skall den andra höra till någon kristen kyrka.
Om dessa villkor uppfylls har församlingen plikt att viga. Däremot inte nödvändigtvis den enskilde prästen. Det finns kolleger som av samvetsskäl inte viger t.ex. frånskilda, och det är tillåtet - under förutsättning att församlingen (läs: kyrkoherden) ser till att vigseln ändå kan förrättas. Kyrkoherdens rättighet att väja är alltså i detta fall mindre än andra prästers.
Samma samvetsfrihet bör rimligtvis gälla också präster som inte kan tänka sig att viga samkönade par (under förutsättning att sådana vigslar införs i Finland, vilket jag hoppas). Kyrkans vigselrätt leder alltså inte automatiskt till prästens vigseltvång.
Om så är fallet, vore följderna av en slopad vigselrätt väldigt negativa för kyrkan. Jag har inga siffror till hands just nu, men jag vågar påstå att en stor majoritet av dem som gifter sig i Finland väljer att gifta sig kyrkligt. Många av dem skulle kanske vända sig till kyrkan fastän den borgerliga vigseln vore obligatorisk på franskt sätt, men många skulle säkert falla bort. De som är ute efter ett pampigt kyrkbröllop får det, men de som vill gifta sig i mindre skala kanske inte upplever ett behov av två ceremonier.
Och i så fall mister kyrkan en kontaktyta som den har till sina medlemmar - och i de flesta fall medlemmar som är i en ålder då många andra kontaktytor saknas. Skall kyrkan förbli en folkkyrka, så får vi inte göra misstaget att avstå från vigselrätten. Om vi däremot vill bygga upp en elitistisk organisation av endast starkt och lika troende människor, så är situationen en annan.
Men för min del anser jag att om folk prompt vill ha Guds välsignelse för sina liv och sina äktenskap, så skall inte kyrkan förmena dem den!

Hávamál 12

Ej är så gott,
som gott man säger,
öl för människors ätt;
ty mindre en man,
ju mera han dricker,
vet till sig, vad tankar han har.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Stor nyhet: En politiker tar sitt ansvar

Något ovanligt har skett i republiken Finland!
Statssekreterare Stefan Johansson (sfp) har i fyllan och villan tafsat på kvinnors bröst på en mottagning på svenska ambassaden för ett par veckor sedan. Detta är tyvärr inte ovanligt, och bör fördömas på det kraftigaste. Det vill jag vara entydig om.
Solveig Arle, t.f. chefredaktör på tidskriften Ny Tid, var ögonvittne till händelsen och tipsade Hufvudstadsbladet om saken. Enligt den i TV-nytt intervjuade Arle var Husis var märkligt nog inte intresserat, för "sådant händer ju hela tiden" (fast Husis förnekar denna variant av händelserna). Därför skrev Arle om saken i sin ledare i Ny Tid denna vecka. Jag håller med t.ex. Katarina Gäddnäs' bloggkommentar om detta.
Då Johanssons förman, minister Stefan Wallin (sfp) fick reda på händelsen, blev situationen ohållbar för Johansson. Han hade redan tidigare bett sina offer om ursäkt, och avgick igår (på Svenska dagen) med omedelbar verkan. Visserligen inte omedelbart efter klavertrampet, utan först efter att ha blivit fast, men ändå.
Och det är här som det ovanliga kommer in. Att en person i offentlig ställning gör bort sig är inget nytt, men att han verkligen tar konsekvenserna av det skedda är uppfriskande och uppmuntrande. Det visar å ena sidan att Johansson är en rakryggad man med integritet som tar ansvar för sina klavertramp, och det visar å den andra att det politiska klimatet i landet håller på att förändras.
Vilket inte är en dag för tidigt - Kekkonen-erans skyfflanden under mattan med utrikesminister Karjalainens alkoholproblem eller statsminister Lipponens uttalanden om att han tar det politiska ansvaret för vad det nu var, utan att något hände, är tecken på ett sjukt och ogenomskinligt system. Kanske vi nu får se verkligt ansvarstagande?
Vi politiker måste förstås se till att vi beter oss ordentligt - men det skadar inte heller, förstås...

Ateisten i korvkön

En ateist är en person som ställer sig längst bak i kön till korvkiosken. När han äntligen kommer fram stirrar han stint på korvförsäljaren och vrålar: "Jag ska minsann inte ha nån korv!!"
Tack till Karin!

Frågespalten XXXIII: Benämning av helgon

Yvonne frågade:
Jag håller fortfarande på med min dygdetikforskning för doktorsavhandlingen, och kom nu på en liten fråga som du kanske kan hjälpa mig att besvara. Jag använder ju Thomas av Aquino som en av de viktigaste källorna, och har sett att han benämns "St. Thomas" i många engelskspråkiga källor. Att skriva ut "Thomas av Aquino" varje gång man hänvisar till honom känns långt. I regel använder man ju bara efternamnet på källförfattarna, men Aquino är visst inget efternamn.
Så jag undrar: kan man också i svensk text kalla honom St. Thomas, eller kan det tolkas som att man är katolik eller tar ställning för katolicismen (vilket ju inte är vårdvetenskapens sak)?
Mitt svar löd:
Aquino är den plats från vilken denne Thomas kommer, och skall inte tolkas som ett efternamn, det är korrekt. Dock är ju "Sankt" en titel som Thomas av Aquino har fått, må så vara att det är en institution som vi inte hör till som har gett den. Vi kan ju kalla Augustus för "kejsare" trots att han inte är vår kejsare, för att ta till en kanske lite haltande jämförelse.
Summa summarum: "S:t Thomas av Aquino", "Thomas av Aquino" och "S:t Thomas" är alla fullgoda och likvärda benämningar på karl'n. Så länge det inte finns risk att blanda honom med någon annan "S:t Thomas" som kan förekomma i texten, förstås.

King on actions and silence

We will have to repent in this generation not merely for the vitriolic words and actions of the bad people, but for the appalling silence of the good people.
- Martin Luther King Jr.

Problems with electronic voting

In the recent municipal elections in Finland, an experiment with electronic voting was made in three southern municipalities. In Grankulla (in Finnish, Kauniainen), Högfors (Karkkila) and Vichtis (Vihti) over half of the voters chose to vote electronically, instead of using the traditional paper ballots.
Out of the 12,000 voters, however, over 200 did not successfully finish their session with the voting machine by pressing OK twice. Most, apparently, did so only once, and thought that was the end of it.
200 out of 12,000 is not a very high percentage, but since there shouldn't be any problem at all in such a serious matter as an election, even this percentage is unacceptable. It was not a question of faulty machinery or an untransparent inaccountability of the manufacturers (as in the USA - see video on YouTube), but simply human error and lack of experience. But that is serious enough.
Before we go to electronic voting, there are apparently a whole lot of bugs to get rid of. Get out the Raid, someone!
Lyckat försök med elektronisk röstning (YLE 26.10.08)
Röster försvann vid elektronisk röstning (YLE 28.10.08)

Schoolboy Howlers 9

In some rocks there are to be found the fossil footprints of fishes.

Tuovinen acquitted a second time

Lately, as the readers of my blogs have been able to discern, I've been engaged in my election campaign. Now, the campaign is (successfully!) over, and my blogging can resume more normal avenues. So, here goes:
Pastor Liisa Tuovinen performed something that has been called a lesbian marriage last summer; she claims that it technically was only a prayer meeting. A complaint was made against her to the diocesan chapter of Espoo, but she was exonerated.
Many people were dissatisfied with the process and its conclusion, and it was no surprise that another complaint was made. What was surprising was, however, that it again was made against Tuovinen. I'm not saying that the process wasn't a bit odd, but if there was fault to be found with it, surely the fault should be looked for among the members on the diocesan chapter. Tuovinen, the accused, naturally had nothing to do with her own acquittal!
Tuovinen was inevitably exonerated a second time - and the conservatives are still screaming bloody murder...
Tuovinen välsignade lesbiskt par (Kalles kyrkliga kommentarer 8.8.08)
Tuovinen blessed a lesbian couple (Karl's comments 18.8.08)
Uppdateringar: Koivisto, Phelps, Tuovinen (Kalles kyrkliga kommentarer 1.9.08)
Prosten Tuovinen frikändes (Kyrkpressen 30.9.08)
Protokollet i fallet Tuovinen publicerat (Kyrkpressen 1.10.08)
Tuovinens bönestund som video (Kyrkpressen 3.10.08)
Frågetecknen hopar sig kring bönestunden (Kyrkpressen 7.10.08)
Ny klagan i fallet Tuovinen (Kyrkpressen 13.10.08)
Espoon kapituliin kanneltiin jälleen (Kotimaa 14.10.08)
"Välsigna inte samkönade par" (Kyrkpressen 13.10.08)
Myös piispa Heikasta uusi kantelu kapituliin (Kotimaa 21.10.08)
Kapituli hylkäsi myös uudet Heikkaa ja Tuovista koskevat kantelut (Kotimaa 30.10.08)
Klagomålet förkastat (Kyrkpressen 31.10.08)

Luther on forgiveness

Forgiveness is not an occasional art, it is a permanent attitude.
- Martin Luther
as quoted on God's Politics

Stödgruppsinfo Tukiryhmäinfo 1/08

Jag skickar emellanåt information om vad som händer på den politiska fronten i Borgå till medlemmarna i min stödgrupp på Facebook. Detta skickade jag 1.11.08.
Centralvalnämnden har fastställt valresultatet. Jag märkte inga förändringar i förhållande till det preliminära valresultatet i söndags.
Partiets kommunorganisation (KO) i Borgå skickade en förfrågan om vilka nämnder och andra grupper jag skulle vara intresserad av (alternativen finns på stadens hemsida). Fullmäktige kommer att fördela nämndplatserna när vi sammanträder efter nyår, men det är förstås viktigt att varje parti funderar ut vem som kunde representera dem där. Sedan måste man ju förhandla om hur många platser vilket parti får i vilken nämnd, men det kommer senare.
Hur som helst kartlägger KO intresset, varpå fullmäktigegruppen utarbetar ett förslag, som sedan fullmäktige fastställer i sinom tid. Processen är knappt påbörjad ännu, men under november kommer säkert ett och annat att ske.
I mitt svar till KO nämnde jag sådana grupper som har med människor att göra, med social- och hälsovårdsnämnden på första plats. Tekniska frågor som vägar, fastigheter, byggande, vattenverk m.m. är helt säkert viktiga, men personligen har jag inte så stort intresse av att syssla med sådant. Det finns säkert andra sfp-are som har det intresset – och också betydligt mera kunskaper på de områdena än jag.
Tack för ditt stöd! Allt gott!
Kalle
***
Lähetän välillä tietoja Porvoon poliitisesta tilanteesta Facebookin tukiryhmäni jäsenille. Tämän lähetin 1.11.08.
Porvoon keskusvaalilautakunta on vahvistanut vaalituloksen. En ole huomannut että olisi tullut muutoksia vaalipäivänä vallinneeseen tilanteeseen.
Nyt keskustelu lautakuntapaikkojen jaosta alkaa rkp:n piirissä. Vaihtoehdot näet tästä. Kuntaorganisaation kyselyyn vastasin luettelemalla eri ihmisläheisiä vaihtoehtoja, Sosiaali- ja terveyslautakunta ensimmäisenä niistä. Puolueen ehdotus valmistunee marraskuun aikana, mutta lopullisen paikkajaon päättää uusi valtuusto ensi vuoden puolella.
Kiitos tuestasi! Tästä on hyvä jatkaa!
Kalle

About dogs and people 6

If you pick up a starving dog and make him prosperous, he will not bite you; that is the principal difference between a dog and a man.
- Mark Twain
as quoted by the Episcopal padre