Bloggsemester!

Kära vänner, jag har semester 30.6-23.7.08; jag har alltså julilov. Under den tiden tar jag i stort sett semester också från bloggandet.
Ha det skönt!
Rakkaat ystävät, olen lomalla 23. heinäkuuta saakka, ja pidän bloggaamisestakin lomaa - ainakin suurin piirtein.
Hyvää kesää!
Dear friends, I'm on vacation, and I won't (by and large) be blogging again until July 24.
Have a good holiday!
Chères amies, chers amis - je suis en vacances jusqu'à le 23 juillet, et je prends aussi congés de ce blog. À peu près, en tout cas.
Bonnes vacances!
Liebe Freunde, ich bin im Urlaub! Nechste mal schriebe ich hier am 24. Juli. Oder vielleicht früher...
Gute Sommer!

Årets pridemarsch utan opposition

Jag trodde att jag skulle missa Pride-marschen i Helsingfors i år igen, liksom jag gjorde i fjol. Den tycks alltid infalla på en lördag, och lördagar är ju arbetsamma för oss församlingspräster, eftersom vi har gott om förrättningar just då. Men när det i början av veckan klarnade att jag bara skulle ha en enda jordfästning, och den dessutom skulle börja redan kl. 9, insåg jag att det skulle fixa sig i alla fall! Hurra!
Jag kom till Helsingfors i lagom tid för att samlas med de andra marscherarna på Järnvägstorget inför starten kl. 13. Trevligt att träffa gamla och nya bekanta!
Där fanns en ensam motdemonstrant, en ung flicka (kanske i övre tonåren) som hade en skylt med texten Älä marssi helvettiin ("Marschera inte till helvetet"). Modigt av henne, förstås, men något felriktat; det är väl inte marschen som sådan, utan själva homosexualiteten, som för till helvetet - under förutsättning att man har den åsikten, alltså. Men det är ju hennes sak. Hon tog det lugnt och fredligt, och blev i sin tur lämnad i fred.
Andra motdemonstranter stötte vi sedan inte på (lite till min besvikelse). Där de har brukat stå, mellan Olympiaterminalen och S:t Henriks katedral, fanns det bara en massa poliser. Kanske de hade jagat bort oppositionen? Jag vet inte.
Enligt Hbl var det c:a 2.500 demonstranter i tåget. Jag har ingen orsak att betvivla siffran; jag hade själv räknat annorlunda, men jag är inte van att uppskatta så stora folkmassor. Jag kan bättre bedöma om det är 30 eller 70 personer i kyrkbänken...
Solen sken på min numera kala hjässa, men det var inte för hett. Jag var på förhand lite orolig för hur min fot skulle hålla - jag vrickade den nämligen strax före midsommar - men med idealbinda på var det inget problem. Det var (än en gång) en riktigt trevlig promenad för ett gott ändamål.

Kärlekens lag

Texterna för Sjunde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: 1 Sam 15:22-26
Samuel sade:
"Älskar Herren offergåvor
lika mycket som lydnad?
Nej, lydnad är bättre än offer,
hörsamhet bättre än baggars fett.
Trots är synd liksom svartkonst är synd,
övermod synd liksom avgudadyrkan.
Du har förkastat Herrens ord,
och han har förkastat dig:
du skall ej längre vara konung."
Då sade Saul till Samuel: "Jag har syndat och överträtt Herrens befallning och dina ord. Jag var rädd för folket och gjorde dem till viljes. Förlåt mig min synd och följ mig tillbaka, så skall jag falla ner inför Herren." Men Samuel svarade: "Jag följer dig inte; du har förkastat Herrens befallning, och han har förkastat dig som kung över Israel."
Andra läsningen: Jak 2:8-13
Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. Ty han som har sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott har också sagt: Du skall inte dräpa. Om du inte bryter äktenskap, men dräper, är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.
Evangelium: Mark 10:17-27
När [Jesus] skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor." - "Mästare", sade mannen, "allt detta har jag hållit sedan jag var ung." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: "Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli räddad?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt."

Charity and wisdom

Where there is charity and wisdom, there is neither fear nor ignorance.
- St. Francis of Assisi

Homopräster anglikanskt vigda

Två manliga präster har "vigts" i en anglikansk kyrka i London 31.5.08. Ceremonin har rört upp starka känslor inom Church of England.
Prästerna Peter Cowell och David Lord hade registrerat sitt partnerskap innan den traditionella vigselakten förrättades i S:t Bartholomew the Great, en av Englands äldsta och mest kända kyrkor, där också en av vigslarna i den kända filmen "Fyra bröllop och en begravning" lär ha filmats. Lord avsade sig senare prästämbetet.
Trots att själva vigselakten inte är giltig i lagens ögon säger flera talesmän för kyrkan att den gick längre än någon välsignelseakt av homosexuella par som tidigare gjorts. "Vigselprästen" Martin Dudley försvarar beslutet med att det inte var ett bröllop, utan en välsignelse av två vänner.
- Jag tror att äktenskap är ett förbund mellan en man och en kvinna men jag ser inget fel i att välsigna ett par som vill ge ett livslångt löfte, säger han.
Och röken står ur de konservativas öron. Ugandas ärkebiskop Henry Orombi kallade t.ex. akten hädisk.
- Kyrkans ledning försökte förneka att det här skulle ske, men nu är sanningen ute. Vår respekt för den engelska kyrkan kommer att urholkas om vi inte ser en återgång till traditionella värden, säger han till the Sunday Telegraph som "avslöjade" nyheten.
Ärkebiskoparna av Canterbury och av York, Rowan Williams och John Sentamu, och biskopen av London, Richard Chartres, har fördömt denna förrättning, medan The Lesbian and Gay Christian Movement (LGCM) inte helt överraskande stöder den.
Antalet gudstjänstdeltagare i Martin Dudleys kyrka lär ha ökat drastiskt. Om det är ett permanent fenomen återstår förstås att se.
Manliga präster "vigda" i England (Dagen 15.6.08)
Manliga präster "vigda" i England (Dagens Nyheter 15.6.08)
Bishop to investigate following gay priest's resignation for "marrying" his partner in church (PinkNews 16.6.08)
Anglikaanien riita ei osoita laantumisen merkkejä (Ranneliike.net 16.6.08 framåt)
Archbishop of Canterbury and the Archbishop of York condemn gay marriage service (PinkNews 17.6.08)
'Bless You' St. Bartholomew the Great - Much Ado about Nothing - just another same-sex blessing (LGCM - Press Release 18.6.08)
LGBT Christian group describe Archbishops' condemnation as "indefensible" (PinkNews 18.6.08)
Bishop's anger at priest who conducted same-sex "wedding" (PinkNews 19.6.08)

Veckans anekdot: Pastoral stämning

Till skriftskolan hör att konfirmanderna skall delta i ett visst antal gudstjänster och andra församlingstillfällen. För att bevisa att de har gjort det, har de ett häfte ("kyrkogångsboken") där de ska få en underskrift eller stämpel av någon av ansvarspersonerna. Dessutom finns där frågor att besvara.
En av frågorna är "Var det något som var speciellt vackert eller stämningsfullt?" Den frågan hade en av konfirmandflickorna besvarat med att skriva in prästens namn! (Det var inte jag den här gången...)
När jag berättade detta för den berörda kollegan, konstaterade han att det inte är något fel på flickans estetiska uppfattning.

Lite kyrklig terminologi

Det är intressant med terminologi. Ord som liknar varandra betyder inte alltid riktigt samma sak, medan synonymer kan ha helt olika etymologi i olika språk.
Ta min tjänstetitel som exempel: kaplan. Jag skrev om etymologin i november här på bloggen. Om man jämför ordet på olika språk, kan man konstatera att kaplan som präst i en församling egentligen är en ganska ovanlig betydelse. På finska heter det kappalainen, vilket ju är samma ord, medan det i Sverige heter komminister (vilket på svenska skulle bli medtjänare). Visserligen är komministern i Sverige och kaplanen i Finland inte helt exakta motsvarigheter, men ganska nära i alla fall. På tyska finns ordet Kaplan och på engelska chaplain, men dessa är inte helt synonyma med vårt ord. Det tyska ordet används om katolska präster, men inte protestanter; i en protestantisk (t.ex. luthersk) församling kan det finnas präster med titeln zweiter Pfarrer. Den engelska motsvarigheten är second pastor eller Associate Pastor ; ordet chaplain används om präster i specialuppgifter, t.ex. sjukhuspräster, fängelsepräster, högskolepräster el.dyl. (hospital chaplain osv). [Uppdatering 27.6.08: Också termen curate kommer nära vår kaplan.]
Ordet kyrkoherde har på finska förvrängts till kirkkoherra (bokstavligen kyrkoherre), vilket ger en helt annan klang åt ämbetet. På tyska talar man om Hauptpastor och på engelska ibland om Senior Pastor, och de uttrycken beskriver ju vad det är frågan om.
De engelska (anglikanska) titlarna vicar och rector är däremot svårförståeligare. Min gissning är (men rätta mig om jag tar fel!) att vicar syftar på att kyrkoherden är biskopens "vikarie" i församlingen, medan rector indikerar att kyrkoherden skall hålla ordning.
Distiktionen mellan präst och pastor har jag behandlat tidigare. Något som jag inte har nämnt där är den anglikanska hierarkins påverkan på hur prelater av olika rang tilltalas. Vanliga präster tilltalas med Reverend (the Rev. Karl af Hällström), medan domprostar är Very Reverend (the Very Rev. Mats Lindgård). Biskopar är Right Reverend (the Rt. Rev. Gustav Björkstrand), och ärkebiskopar Most Reverend (the Most Rev. Jukka Paarma). Det gäller att hålla tungan rätt i mun, annars begår man ett etikettsfel!
Ordet reverend betyder något i stil med respektabel, högvördig – bara så ni vet, hehe!
Jag vill ännu notera att vi pastorer på engelska också kan kallas minister, vilket ju inte låter så illa. Hos oss använder man någon enstaka gång titeln Verbi Divini Minister eller VDM. Minister är latin och betyder tjänare – en minister i en regering räknades från början som kungens tjänare.

The abyss

No abyss of evil can hide from [Jesus] through whom the world is reconciled with God. But the abyss of God's love encompasses even the most abysmal godlessness of the world.
- Dietrich Bonhoeffer
in Meditations on the Cross
as quoted on God's Politics

"Christian" Nigeria letter

A form of spam that's been floating around for some years is the so-called Nigeria letters. They are, of course, a kind of con, trying to get greedy people to pay out a medium amount of money in order to get a great amount of money. Usually, the story is that some millions are just sitting in a bank account in Nigeria or some similar country, but the sender of the letter lacks the funds for the necessary stamp tax or bribes or whatever to get at it - please send the money and I'll split the loot with you!
Yeah, right!
Most people on the Internet are aware of this kind of confidence trick, but apparently it sometimes works, since the letters keep coming. And why wouldn't it work? "A fool and his money are soon parted" - and there are plenty of fools around. Since the brighter fools usually aren't all that interested in divulging their folly, relatively few cases are reported to the police...
I recieved a new version of Nigeria letter last week. To me, it was particularly heinous, since it was coated in Christian terminology and reeked of Christian faith - but since the letter was sent with a criminal intent, it was more or less blasphemous!
But judge for yourself. I enclose the (slightly censored) letter; its bad English naturally makes it all the more believable. Also note that the letter does not ask for money; that will surely come later...
From Mrs N.N.
[Street address]
Abidjan, Cote d'Ivoire

ATTN: DEAREST ONE OF GOD

I am the above named person from Kuwait. I am married to Mr N.N., who worked with Kuwait embassy in Ivory Coast for nine years before he died in the year 2004. We were married for eleven years without a child. He died after a brief illness that lasted for only four days.
Before his death we were both born again Christian. Since his death I decided not to remarry or get a child outside my matrimonial home which the Bible is against. When my late husband was alive he deposited the sum of $2. 5 Million (Two Million Five Hundred U.S. Dollars) in the bank here in Abidjan in suspense account.
Presently, the fund is still with the bank. Recently, my Doctor told me that i have serious sickness which is cancer problem. The one that disturbs me most is my stroke sickness. Having known my condition I decided to donate this fund to a church or individual that will utilize this money the way I am going to instruct herein. I want a church that will use this fund for orphanages, widows, propagating the word of God and to endeavour that the house of God is maintained.
The Bible made us to understand that blessed is the hand that giveth. I took this decision because I don't have any child that will inherit this money and my husband relatives are not Christians and I don't want my husband's efforts to be used by unbelievers. I don't want a situation where this money will be used in an ungodly way. This is why I am taking this decision. I am not afraid of death hence i know where I am going. I know that I am going to be in the bosom of the Lord. Exodus 14 VS 14 says that the Lord will fight my case and I shall hold my peace.
I don't need any telephone communication in this regard because of my health hence the presence of my husband's relatives is around me always I don't want them to know about this development. With God all things are possible. As soon as I receive your reply I shall give you the contact of the bank here in Abidjan. I want you and the church to always pray for me because the Lord is my shepherd. My happiness is that I lived a life of a worthy Christian. Whoever that wants to serve the Lord must serve him in spirit and Truth. Please always be prayerful all through your life.
Contact me on the above e-mail address for more information, any delay in your reply will give me room in sourcing another church or individual for this same purpose. Please assure me that you will act accordingly as I Stated herein. Hoping to receive your reply.

Remain blessed in the Lord.
Yours in Christ,
Mrs N.N.
Arrggh!
I've been conned like this before, but on a much smaller scale ("Hello, Pastor! Would you pray for me, please - oh, and I could use a fiver!") but this lays it on so thick that I'm afraid someone with a good heart will fall for it! Please don't!

Barn skriver till Gud 26

Käre Gud, är killar bättre än tjejer? Jag vet att du är kille men försök att vara rättvis.
Sylvia, 10 år

Mera Bbl-rubriker

Jag skrev i förra veckan om ett par rubriker i Borgåbladet som jag tyckte var lite lustiga av olika orsaker. Det var Valla får ett populärt sommarjobb och så en om hur Andersson sökte kaplanstjänst.
När vi nu är inne på temat vill jag ta fram en förstasidesrubrik i Bbl 19.6.08 som såg lustig ut vid första anblicken, nämligen Poliser misshandlade inte kvinna. När jag såg den tänkte jag att det där är en nyhet bara om det är ett undantag; om poliser i allmänhet förväntas misshandla kvinnor men en gång låter bli, kan man sätta en sådan rubrik.
Riktigt så illa är det ju inte, förstås. Nyheten handlade om att två poliser i Borgå hade blivit anklagade för misshandel av en kvinna, men frikända. Kvinnan torde ha varit berusad och aggressiv och ådragit sig sina skador själv genom att falla huvudstupa ur en taxi som hon vägrade betala.
Rubriken var alltså motiverad - men nog lite lustig vid första anblicken...

Heroes and celebrities

Time makes heroes but dissolves celebrities.
- Daniel J. Boorstin

Uppdateringar

Flera gånger har jag skrivit om Fred Phelps och hans kyrka Westboro Baptist Church (WBC) i Kansas, USA; senast gjorde jag det i april.
Nu har WBC och familjen Phelps' advokatbyrå fått böter på 5 miljoner USD (ca 3,25 miljoner €) för sina anti-gaydemonstrationer vid jordfästningarna av två stupade soldater. En federal domare gav order om att kyrkobyggnaden och kontorshuset skall konfiskeras för att betala böterna. Familjen Phelps hävdar dock att båda byggnaderna är bostäder för familjemedlemmarna, i vilket fall konfiskationen inte kan äga rum.
'God Hates Fags' sect could lose their church (PinkNews 8.4.08)
More money woes for Westboro Baptist Church (Advocate News 8.4.08)
I oktober skrev jag om den presbyterianska pastorn Jane Spahr i Kalifornien, USA, som blev fälld av en regional kyrklig domstol för att ha förrättat lesbiska vigslar. Hon överklagade domen, skrev jag då, och kan nu rapportera att kyrkans högsta instans frikände henne. Motiveringen var att de ceremonier som Spahr förrättade inte var vigslar, och därmed inte mot kyrkans regler.
I förra veckan förrättade hon en liknande ceremoni igen. Den ena bruden var den advokat som förde hennes talan när hon drogs inför rätta.
Presbyterian Church clears minister in gay marriage case (AP genom Advocate News 30.4.08)
Presbyterian Pastor Officiates At Calif Same-Sex Wedding (AP genom 365gay 23.6.08)
En imam i Texas, USA, har i en fatwa tagit avstånd från Gambias president Yahya Jammehs hot att halshugga alla homosexuella i Gambia, som jag bloggade om för någon vecka sedan. Shejk Mohamed El-Moctar El-Shinqiti protesterar inte mot president Jammehs homofobi som sådan, utan håller tvärtom helt med om den. Hans fatwa konstaterar bara att presidenten inte är eller förväntas vara en expert på islamsk lag, och därför borde granska ytterligare de begränsade möjligheter som Koranen och hadith (den muntliga lagen) ger.
Jag vet inte om jag blir så mycket gladare av det...
Fatwa condemns Gambian gay execution threat as unsound (PinkNews 11.6.08)

Schoolboy Howlers 2

John Milton wrote Paradise Lost. Then his wife died and he wrote Paradise Regained.

Semester ... nästan

Idag på Apostladagen förrättade jag två konfirmationer i Mariagården här i Borgå. Det är troligen de sista konfirmationer som jag förrättar där, eftersom domkyrkan är i bruk igen nästa år. Mariagården har varit ett fungerande alternativ, men lite trångt har det varit emellanåt. Om man tar till alla klutar får man in 260 personer där, medan domkyrkan nu efter renoveringen kommer att rymma 1000 personer (tidigare 750).
Jag höll en predikan över dagens texter. Jag brukar säga att jag följer en regel i predikoförberedelserna: "Varje tal skall innehålla fem vitsar. Utom jordfästningstal; där räcker det med tre." I praktiken följer jag inte denna princip slaviskt; jag kommer med skämtsamheter om det passar in (vilket det sällan gör vid jordfästningar), men siktar inte på något speciellt antal.
Idag var det dock ett par av mina medarbetare som satt och räknade vitsarna i min predikan och kom fram till att de var sju! Jag vet inte riktigt hur de räknade, för när jag granskade mitt manuskript hittade jag bara tre. Kanske jag var ofrivilligt rolig några gånger...
Jag har en vecka arbete kvar innan semestern börjar. Men nu, efter att skriftskolläger och konfirmationer lyckligt är överståndna, känns det nästan som om semestern redan skulle ha börjat! Och det är inte lika illa som i fjol, tack och lov!

I Herrens tjänst

Texterna för Apostladagen enligt andra årgången
Första läsningen: Hes 2:1-8
"Människa", sade han, "res dig upp! Jag vill tala med dig." Medan han talade fylldes jag av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. "Människa", sade han, "jag sänder dig till israeliterna, de trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som i dag är. Till dessa människor med fräck uppsyn och hårt hjärta sänder jag dig. De är ett motsträvigt folk, men vare sig de lyssnar eller inte skall du säga till dem: 'Så säger Herren Gud.' De kommer att inse att en profet har varit hos dem. Människa! Var inte rädd för dem och bli inte skrämd av vad de säger, även om nässlor och törnen omger dig och du bor bland skorpioner. Bli inte skrämd av vad de säger och var inte rädd för dem. De är ju ett motsträvigt folk. Men vare sig de lyssnar eller inte skall du framföra mina ord till dem. De är ju ett motsträvigt folk. Människa! Lyssna till vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig som detta motsträviga folk. Öppna din mun och ät det jag ger dig."
Andra läsningen: Ef 2:19-22
[Ni] är [...] inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
Evangelium: Matt 16:13-19
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." - "Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."

Vägröjaren

Texterna för Midsommardagen (Johannes döparens dag) enligt andra årgången
Första läsningen: Jes 51:3-6
Herren tröstar Sion,
ger tröst åt hennes ruiner.
Han gör hennes öken lik Eden,
hennes ödemark lik Herrens trädgård.
Fröjd och glädje skall råda där,
lovsångens toner ljuda.
Lyssna på mig, alla folk,
ni folkslag, hör noga på!
Från mig skall lagen utgå,
min rätt skall bli ett ljus för folken.
Snabbt nalkas min rättfärdighet,
min hjälp är på väg,
med mäktig arm skipar jag rätt bland folken.
Fjärran länder väntar på mig,
de sätter sitt hopp till min makt.
Lyft blicken mot himlen,
betrakta jorden därunder.
Himlen skall lösas upp som rök,
jorden slitas ut som en klädnad
och dess invånare dö som flugor.
Men min hjälp varar i evighet,
min rättfärdighet går aldrig om intet.
Andra läsningen: Apg 14:15-17
"Vi kommer med ett gott budskap till er: ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer. Förr i tiden lät han alla hednafolk gå sina egna vägar, men ändå gav han vittnesbörd om att han finns, genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider, han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje."
Evangelium: Luk 1:57-66
För Elisabet var tiden inne att föda, och hon födde en son. Hennes grannar och släktingar fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade visat henne, och de gladde sig med henne. På åttonde dagen kom de för att omskära pojken, och de ville kalla honom Sakarias efter hans far. Men då sade hans mor: "Nej, han skall heta Johannes." De sade till henne: "Det finns ingen i din släkt som bär det namnet." Och de gjorde tecken åt fadern att låta dem veta vad barnet skulle kallas. Han bad om en skrivtavla och skrev: "Johannes är hans namn", och alla förvånade sig. Med en gång löstes hans läppar och hans tunga, och han talade och prisade Gud. Alla de kringboende greps av fruktan, och överallt i Judeens bergsbygd talade man om detta som hade hänt. Och alla som hörde det lade det på minnet och frågade sig: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.

Sex, alkohol och aborter - samt midsommar

Kjell "Wikis" Wikström, ungdomsledare i Ekenäs, skriver visa ord på sin Kp-blogg under rubriken Synd att pippa:
Fortfarande förundras jag över den energi som läggs ner på kontroll av sexuell vandel jämfört med den tid som läggs ner på övrig livsstil. Att roffa åt sig, sko sig, planera skatter, betala underpris för varor från billiga länder, sälja bilar med småfel, fixa billiga banklån med hjälp av kontakter, ladda ner gratis program och musik och filmer och Gud vet vad - inte mycket till kommentarer ! Men Gud nåde den stackars dåre som jagad av sin sexualdrift mättar den lusten - då!!! Då skall man ha förståndet med. Då skall man vara avhållsam. Full och kåt är ingen bra kombination. Men den är vanlig. Vad erbjuder vi? Tänk efter före! Inte sexa förrän du är gift! Ta ditt ansvar! Vuxna skapar tidskrifter och bilder och reklamer samt filmer och tv-serier som glorifierar sex och prestation och när de unga tar efter och begår misstag på livets känsligaste område - ja? Då får de höra att de inte får lösa problemen på ett visst sätt. Ett sätt som kallas mord men som mänskor använt sig av länge, länge, länge. Det är ju inte enbart fråga om rätt och fel. Det kan det väl inte vara? Det finns ju så mycket vi i väst sanktionerat som acceptabel livsstil som definitivt inte tål Skriftens klara ljus. Som dödar mänskor på andra sidan jordklotet.
I den första kommentaren till inlägget skriver Karin Hakalax också vishet:
Ett ganska underkommunicerat moraliskt problem är den förbannade idiot-alkoholkulturen i Norden. Den stupida humorn runt drickandet!
Socialiseringen in i vuxenlivet går via alkoholbruk. (Därför har många icke-drickande muslimska ungdomar väldigt svårt att bli integrerade!)
Alkoholen används som sanktioneringsmedel, för att slippa hämningar: det är olja där det är social friktion, man släpper loss, slappnar av, superego (samvetet) tystas ner.
Empatin bedövas, man blir moraliskt avtrubbad.
Aggressiviteten ökar, med fara för våld och våldtäkt. Kvinnorna klarar inte av att se risker och akta sig, skärpan och försiktigheten rinner bort när alkoholen rinner in.
Det finns inget som bromsar lustan och kåtheten, man blir okritisk.
Det finns nästan ingenting positivt med supande. In till en viss gräns kan det fungera som stimulans, det kan förhöja stämningen om man är glad. Men den förstärker också absolut alla negativa känslor!
Inga barn tycker om att vuxna förändras och blir "konstiga" av alkohol! De blir otrygga!
Alkoholen är dyr för samhället. Skador efter slagsmål och fall. Ineffektivitet och skolk i arbetslivet. Destruktivitet: sociala problem, ekonomiska problem, psykiska problem.
Sexualitet är skönt. Men absolut bäst när man är nykter!!
Trevlig midsommar till alla - och glad fortsättning på sommaren också efter johanne ...

Veckans anekdot: Fruktbar debatt

Antonia, 3 år, hade gjort en groda i grön kartong på dagis. Vi hängde upp den på väggen. Jag sade till henne: "Det är en fin groda du har gjort, Antonia."
"Den är grön!" löd svaret.
"Jovisst, men den är fin."
"Den är grön!!"
"Visst, gumman, visst är den grön, men den är fin."
"Nej! Den är grön!!!"
Jag vet inte varför jag blev påmind om vissa kyrkliga debatter som jag har varit med om ...

Sandell i farten igen

I fjol satte sig kaplan Halvar Sandell (Markus församling, Helsingfors) i knipa genom att försöka hindra mig från att delta i nattvarden vid min gudsons konfirmation. Jag berättade om händelseförloppet, slutresultatet och medias reaktioner på bloggen i höstas.
Nu har han (enligt Hufvudstadsbladet 19.6.08 och Dagen 22.6.08) gjort det svårt för sig igen. Sandell är (naturligtvis?) abortmotståndare; enligt Hbl anser han att
abort är uteslutet i alla andra fall än då både mor och barn kan dö i födseln.
OK, det får han anse; abort är knappast någonsin någon god lösning, även om den i vissa fall kan vara den minst dåliga. Det som är problemet i föreliggande fall är inte Sandells åsikt, utan det sätt på vilket han förde fram den på ett skriftskolläger nyligen.
Han hade tydligen tagit upp abort på en lektion. Hbl skriver:
Ungdomarna ifrågasatte Sandells hårda syn på abort och ställde bland annat kritiska frågor om våldtagna barn som blir gravida.
Dagen därpå bad han de 18 ungdomarna samlas kring en bärbar dator, där han spelade upp videon som visar ett autentiskt abortingrepp. Filmen var så blodig, obehaglig och chockerande att ungdomarna inte ville se den utan många gick bort till andra delar av rummet. Särskilt flickorna reagerade oerhört kraftigt på filmen och mådde bland annat fysiskt illa.
Barnens föräldrar blev upprörda när de fick höra om incidenten och anmälde Sandell till både församlingsrådet i Markus församling och till domkapitlet i Borgå stift. Bland föräldrarna finns Stefan Johansson, som är kyrkominister Stefan Wallins statssekreterare. Wallin tar inte ställning i frågan (ännu).
Biskop Gustav Björkstrand ser allvarligt på incidenten och lovar att undersöka saken. Han säger, enligt Hbl:
Det finns generella principer i samhället som också kyrkan följer. En är åldersgränser på film. Det är tydligt att filmen inte har varit lämplig för ungdomarna. Att visa den avviker också klart från de generella riktlinjerna för skriftskolunderisning.
Abort är en svår fråga för kyrkan. Men det är ändå inte okej för en enskild präst att prångla ut en ensidig fanatisk syn på vare sig den eller någon annan fråga.
Nej, det är viktigt att undervisningen är balanserad och redogör för både för- och nackdelar och för samhällets syn.
Det är oklart i detta skede om biskopen personligen sköter ärendet eller om han för det till domkapitlet, som har sitt nästa sammanträde den 14 augusti. Men vi lär få reda på saken i sinom tid.

What shalt thou do?

What shalt thou do? ... Do good. Do all the good thou canst. Let thy plenty supply thy neighbour’s wants; and thou wilt never want something to do. Canst thou find none that need the necessaries of life, that are pinched with cold or hunger; none that have not raiment to put on, or a place where to lay their head; none that are wasted with pining sickness; none that are languishing in prison? If you duly considered our Lord’s words, "The poor have you always with you," you would no more ask, "What shall I do?"
- John Wesley
"On Worldly Folly"
as quoted on God's Politics

Rubricering om kaplanstjänst

Mina vänner och kolleger på Predikantbloggen Kaj Andersson och Monica Heikel-Nyberg är två av de fyra sökandena till kaplanstjänsten i Matteus församling i östra Helsingfors, meddelade domkapitlet för någon dag sedan. Jag arbetade själv i Matteus i många år innan jag flyttade till Borgå, så jag vet att det är en på många sätt bra och trevlig församling att höra till och arbeta i. Lycka till! Må bästa kandidat vinna!
Borgåbladet rapporterade om saken häromdagen. Förra veckan var Kaj mycket aktiv i att försöka förhindra utvisningen av Maria Kirbasova, och Bbl hade hans bild i sin artikel om henne. Projektet lyckades dessutom; Kaj och många andra fick utvisningen (åtminstone) uppskjuten. Väl jobbat!
Bbls notis om kaplansvalet i Matteus hade ungefär rubriken "Andersson sökte kaplanstjänst", varpå alla fyra sökandena räknades upp. I och för sig är ju detta sant. Det som gör saken intressant är att Kaj Andersson visserligen jobbar i Borgå sedan flera år tillbaka, men bor i Vanda (och den långa arbetsresan torde vara en viktig faktor i att han sökte tjänsten) - men bland de sökande finns också Lars-Olof "Osse" Ahlfors, som inte bara bor i Borgå, utan också har arbetat här, både i församlingen och som sjukhuspräst. Det är visserligen några år sedan han sökte sig bort, men ändå känns det som om redaktionens minne vore en smula kort...

Begravningsentreprenörerna

Två grannstäder hade var sin begravningsentreprenör. De var så långt från varann att ingen större konkurrens uppkom, med ändå så nära att de kunde vikariera varann i semestertider.
Så hade då den ena haft semester. Första dagen tillbaka på jobbet ringde han upp kollegan och frågade hur det hade gått.
- Det har varit rena dödsäsongen, svarade den andra liknöjt. Jag har bara haft två kistjordfästningar, tre kremeringar och en kompostering.
- Öh ... vadå kompostering?
- Jo, ser du - de gröna har kommit i den åldern nu!

Tutu does it again!

Archbishop Desmond Tutu is a person I have the utmost respect for. He has been stalwart in battling for human rights and human dignity, first during the apartheid regime of South Africa, and now during the homophobic regime of the leaders of the Anglican church. For the first, he received the Nobel Peace Prize, and for the second, he also recieved a prize last spring.
A report states:
The former Archbishop of Cape Town and Nobel Prize Laureate Desmond Tutu is to be honoured by the International Gay and Lesbian Human Rights Commission. [...]
He will [...] accept the OUTSPOKEN Award "in honour of the unprecedented impact of his leadership as a human rights advocate."
In November 2007 Archbishop Tutu told the BBC that if he believed that God was homophobic, he wouldn't be a Christian. The Nobel Peace Prize winner said he was ashamed of his church because of its treatment of gays. [...]
"Our world is facing problems, poverty, HIV and AIDS, a devastating pandemic, and conflict," Tutu said. "God must be weeping looking at some of the atrocities that we commit against one another.
"In the face of all of that, our Church, especially the Anglican Church, at this time is almost obsessed with questions of human sexuality."
[...] "If God as they say is homophobic I wouldn't worship that God."
"It is a perversion if you say to me that a person chooses to be homosexual.
"You must be crazy to choose a way of life that exposes you to a kind of hatred. It's like saying you choose to be black in a race infected society."
In December he apologised to gay people all around the world for the way they have been treated by the Church.
When he accepted the award in April,
Archbishop Tutu said that for his part it was impossible to keep quiet "when people were frequently hounded ... vilified, molested and even killed as targets of homophobia ... for something they did not choose - their sexual orientation."
Archbishop Tutu has vocally challenged discrimination on the basis of sexual orientation. In a 2004 article in The Times of London, he condemned persecution on the basis of sexual orientation, comparing it to apartheid.
"We struggled against apartheid in South Africa, supported by people the world over, because black people were being blamed and made to suffer for something we could do nothing about - our very skins," he wrote. "It is the same with sexual orientation. It is a given. I could not have fought against the discrimination of apartheid and not also fight against the discrimination that homosexuals endure, even in our churches and faith groups."
Amen to that! Thank you, Archbishop!
Tutu calls on Ugandans to protect LGBT community (PinkNews 27.2.08)
Tutu to accept award from LGBT rights group (PinkNews 29.2.08)
Tutu Speaks Out On Gay Civil Rights (365gay 9.4.08)
Tutu inspires gay audience in San Francisco (PinkNews 10.4.08)

Singer on free will

You must believe in free will; there is no choice.
- Isaac Bashevis Singer

Erkki, Håkan och Kp-bloggen

På sin blogg publicerar Jan-Erik Andelin en kolumn som publicerades i Hbl 20.4.08. Dess rubrik är Hej, pastor Tamburin, och den har sin utgångspunkt i Erkkis minnen av metodistpastorn Håkan Sandström.
En passus som har större aktualitet än det nostalgiska är följande:
Håkan blev en mentor för många som i dag bär samhället – skola, förvaltning, vetenskap, affärer.
Det viktigaste tips han kom att ge mig för livet var igen en egentligen rätt så hädisk insikt.
"Religionen står för det mesta i jagets tjänst", sa han och lutade sig bakåt mot hyllan med bibellexikonen på sitt evigt röriga kansli.
Det är inte fromt eller trosvisst av en präst att säga så. Men till stor hjälp har det varit.
Kyrkpressen har en bloggsamling på webben, omodererad och vildvuxen. Den bekräftar också min studentprästs tes om att det finns en egen variant av religionen för varje mänskligt sentiment.
Kyrkpressens blogg har på ett år kokat ner till ett tiotal hard core-bloggare, som alla verkar ha bitit sig fast i sin förståelse av den kristna tron. Den breda publiken verkar ha tröttnat och gått sin väg.
Det som är kvar är som dramaturgi direkt ur läroboken: en handfull så utmejslade personligheter att Shakespeare hade gråtit av lycka om han hade fått dem så på ett fat, med repliker och allt.
Som så ofta, slår Erkki huvudet på spiken. Också jag var på Kp-bloggen i tiden, men hoppade av - jag orkade inte längre.

Pressklipp 4

Valla får ett populärt sommarjobb
- Rubrik i Borgåbladet 23.5.08

Då återstår bara två frågor:
Vem är Valla
och vilket sommarjobb får hon?

Lägret avslutat

Så är jag då tillbaka i civilisationen igen. Skriftskollägret tog slut i morse, även om jag personligen var nödgad att avbryta det redan igår, då min mage började krångla på allvar (det börjar vara bättre nu).
Skriftskolarbetet ("konfirmandarbetet" på rikssvenska) är intressant, eftersom det tvingar mig att återvända till trons grunder. Under vintern tenderar man att sväva i högre sfärer - om nu sådana finns - men i skriftskolan måste man gå tillbaka till det grundläggande. Vilket är nog så hälsosamt.
Dessutom är det uppfriskande att få umgås med ungdomar - ansträngande ibland (hårdrock! Argh!), men uppfriskande ändå. Vi vuxna har en hel del att lära oss av dem vad gäller direkt och ärlig i kommunikation. Ingen falskhet där; om de inte gillar något, så får man nog veta det!
Tack till alla konfirmanderna, de fina hjälpledarna och mina goda vuxna kolleger på lägret!
Nu återstår bara konfirmationsövningarna på onsdag och konfirmationerna på söndag. Det var ett dubbelläger med 36 konfirmander, så de konfirmeras i två omgångar.

Var barmhärtiga

Texterna för Femte söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: 2 Sam 12:1-10, 13
Herren sände Natan till David, och han gick till honom och sade: "Två män bodde i samma stad, den ene rik och den andre fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och fött upp. Det fick växa upp hos honom och hans barn. Det åt av hans bröd och drack ur hans bägare och låg i hans famn. Det var som en dotter för honom. En dag fick den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt sin gäst utan tog den fattiges lamm och anrättade det."
David blev ursinnig och sade till Natan: "Så sant Herren lever: den mannen har förtjänat döden. Och lammet skall han ersätta sju gånger om, för att han handlade som han gjorde och var så obarmhärtig." - "Du är den mannen", sade Natan. "Så säger Herren, Israels Gud: Jag smorde dig till kung över Israel och räddade dig undan Saul. Jag gav dig din herres kungadöme och lade din herres hustrur i dina armar; Israel och Juda gav jag åt dig. Och om inte detta hade varit nog skulle jag ha gett dig mer därtill. Varför har du då visat förakt för Herren och gjort det som misshagar honom? Hettiten Uria har du dräpt med svärd. Hans hustru har du tagit, och honom själv har du dödat med ammoniternas svärd. Nu skall svärdet i all framtid hemsöka din ätt, därför att du föraktade mig och tog hettiten Urias hustru."
David sade: "Jag har syndat mot Herren." Natan svarade: "Herren förlåter dig din synd, du skall icke dö."
Andra läsningen: Rom 2:1-11
Därför finns det inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds dom över dem som lever så är väl grundad. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du skall undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då det blir uppenbart att Gud dömer rättvist. Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och oförgänglighet, men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda, juden främst men också greken. Härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden främst men också greken. Gud gör inte skillnad på människor.
Evangelium: Joh 8:2-11
Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom, och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: "Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?" Detta sade de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne." Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sade till henne: "Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?" Hon svarade: "Nej, herre." Jesus sade: "Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer."

Bloggpaus!

Jag är på skriftskolläger 8-15 juni, och håller bloggpaus under den tiden.
Ha det skönt! Allt gott!

Förlorad och återfunnen

Texterna för Fjärde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Hos 12:5-6
Herren, härskarornas Gud,
Herren är hans namn.
Men du skall vända tillbaka
med din Guds hjälp.
Håll fast vid kärlek och rätt
och hoppas alltid på din Gud.
Andra läsningen: Rom 4:1-8
Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för honom? Om han blev rättfärdig genom gärningar har han något att vara stolt över. Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften? Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig. Den som har gärningar att peka på får sin lön inte som en nåd utan som en rättighet. Den däremot som står utan gärningar men tror på honom som gör syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad som rättfärdighet. Så prisar också David den människa salig som Gud räknar som rättfärdig oberoende av hennes gärningar: Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd.
Evangelium: Luk 15:11-32
[Jesus] sade: "En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: 'Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.' Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: 'Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.' Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: 'Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.' Men fadern sade till sina tjänare: 'Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.' Och festen började.
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: 'Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.' Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: 'Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.' Fadern sade till honom: 'Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.'"

Problematiska kopparstölder

Bland den brottslighet som plågar världen finns mycken som är farlig, brutal och vidrig - krigsförbrytelser, massmord, våldtäkter, människohandel och grova miljöbrott, för att bara nämna en (beklagligt) liten del. Annan är mindre allvarlig, men bör inte desto mindre fördömas. Särskilt de drabbade kan säkert hålla sig för skratt om någon kluddar på deras hus, repar deras bil eller pissar i deras trappuppgång.
En mellanform, om man kan säga så, är den våg av kopparstölder som går genom Sverige för tillfället, och som bl.a. Dagen har skrivit om (t.ex. 3.6.08).
Att en koppartjuv bemödar sig med att plundra en familjegrav i Borås går faktiskt att koppla till den ekonomiska utvecklingen i Indien och Kina. Under många år låg kopparpriset relativt stilla, men i takt med den ekonomiska boomen har det de senaste åren stigit med hundratals procent. Plötsligt går det att göra sig en liten förtjänst även på mindre kopparföremål.
Och detta är något som inte minst landets kyrkogårdar fått känna av. Främst är det koppar från byggnader och murar som försvinner, men stölder sker alltså även från gravar. [...]
Inledningsvis ersattes den stulna metallen med ny koppar, men de kyrkogårdar som Dagen har talat med har slutat med det. Den försvinner helt enkelt bara igen.
Inte heller är det möjligt att övervaka kyrkogårdarna i sådan utsträckning att tjuvarna avskräcks.
Lösningen för kyrkogårdarna har blivit att ersätta kopparen med målad stålplåt, något som åtmin­stone i dagsläget inte är attraktivt för tjuvarna. [...]
Polisinspektör Ingemar Larsson har tidigare arbetat med att kartlägga kopparstölder i Västsverige och han delar in tjuvarna i tre kategorier: missbrukare som behöver snabba pengar, personer från forna Jugoslavien som stjäl på återvinningsstationer och organiserade ligor, också med kopplingar till forna Jugoslavien, som stjäl större mängder från bland annat industrier.
Vandalisering av gravar och kyrkor utförs främst av den första kategorin tjuvar.
Man kan ju dock tycka att det borde vara svårt att avyttra till exempel ett kopparkors, men enligt Ingemar Larsson är det inte så svårt att hitta villiga köpare.
- Det går till skrothandlare, vanligtvis i Göteborgsområdet. Tjuven får ett lågt pris, vilket gör att det blir bra marginaler. Det hela är dess­utom ganska riskfritt, säger han.
Kopparföremålen mals ner av skrotföretaget, som sedan kan sälja metallen vidare till större företag som smälter ner den.
Var den stulna metallen till slut hamnar är polisen inte säker på, men i en rapport pekas Kina ut som en möjlig importör. Ett stulet kors skulle alltså i teorin kunna komma tillbaka till Sverige i form av kopparen i en platt-tv.
Artikeln konstaterar också att även om priset på den stulna kopparen kan vara relativt lågt, kan det kosta en hel del att reparera skadorna; ett exempel som ges är att kopparen vid ett tillfälle kostade 10.000 - 20.000 kronor, medan reparationskostnaderna gick på en halv miljon. Det är klart att eventuella försäkringar ersätter det mesta, men om stölderna fortsätter leder det nog till höjda premier i längden.
Liknande har jag inte (ännu) hört om här i den forna östra rikshalvan. De gravskändningar som sker här emellanåt är nog mer av kategorin ofog än ekonomiskt betingade. Vi får hoppas att det förblir så. Och helst att de upphör helt, förstås.

Going through hell

If you are going through hell, keep going.
- Winston Churchill

Vigselbojkott?

Pastor Joe Hoffman, som arbetar i en UCC-församling, vägrar förrätta vigslar i protest mot att samkönade vigslar inte är lagliga i hans delstat, berättar en redan gammal nyhet. Han förrättar nog den religiösa biten, men sedan måste brudparet gå till vad som motsvarar magistraten för att få den juridiska delen fixad.
Detta är förstås ett sätt att protestera. Det kunde nog stå en luthersk präst dyrt, men kanske det vore värt det. Inte för att jag på allvar funderar på saken...
UCC har på senare tid varit i hetluften, eftersom presidentkandidat-kandidaten Barack Obama nyligen lämnade en församling som hör till den kyrkan. Men det var väl inte p.g.a. hbt-frågorna.

Barn skriver till Gud 25

I stället för att låta människor dö så du måste göra nya, varför behåller du inte dom du redan har?
Jenny, 7 år

Uppföljning av kontraktsprostevalet

Bland meddelandena från domkapitlet angående dagens beslut fanns följande notis:
Tf kontraktsprosten i Domprosteriet, kyrkoherden i Sibbo svenska församling Helene Liljeström har utnämnts till kontraktsprost för Domprosteriet 1.7.2008-30.6.2014.
Allt är således som det skall vara vad gäller valet av kontraktsprost, som jag bloggade om senaste vecka. Grattis, Helene!

Sure sign of intelligence

Sometimes I think the surest sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us.
- Calvin (from Calvin and Hobbes)

Enkäten om bloggningen

I förra veckan skrev jag ett inlägg om bloggandet. Där filosoferade jag om bloggandets väsen och om den energi det tar. Jag satte också in en enkät om saken. Frågan löd helt enkelt "Skall jag fortsätta blogga", och svarsalternativen var följande:
a) Nej! Dina åsikter är förkastliga! Gör annat i stället!
b) Kanske, om energin räcker till, men annat du gör kan vara viktigare.
c) Kanske. Det du skriver är viktigt, men du kan dra ner på intensiteten om du har svårt att orka.
d) Ja! Dina synpunkter är viktiga! Fortsätt!
e) Jag bryr mig inte om vad du gör.
Nu är svarstiden slut och de 32 rösterna fördelades som följer:
a) 5 röster (15,6%)
b) 3 röster (9,4%)
c) 6 röster (18,8%)
d) 13 röster (40,6%)
e) 5 röster (15,6%)
Nu följer det som är den intressantaste delen av varje enkät: Tolkningen av resultaten.
Allra först måste jag konstatera att antalet röster är för litet för att man ska kunna få någon sorts trovärdigt resultat. Jag brukar vilja ha minst hundra röster för att tro på en enkät, och då också med en nypa salt.
Dessutom är de som har hittat denna enkät väl i allmänhet intresserade av mina skriverier, och därmed antagligen välvilligt inställda till mitt bloggande.
De tolkningar som jag kommer med nedan ska alltså närmast ses ur underhållningssynvinkel.
För det första är e)-rösterna förstås ett slags proteströster - tolkar man dem sedan som "Kalle Anka" eller "Gomorron yxskaft" är inte så viktigt. Ur ja-nej-perspektiv spelar de mindre roll.
För det andra är d)-rösterna, alltså de renodlade ja-rösterna, klara segrare. Inget av de andra alternativen når ens upp till hälften av d). Om man räknar bort e)-rösterna, kommer d) rent av mycket nära absolut majoritet med sina 48,1%.
För det tredje ska vi se på kanske-rösterna, alltså b) och c). Båda har åga om min energinivå, men b) är mer ett "kanske inte" -alternativ. Tillsammans är kanske-rösterna nio till antalet, alltså 28,1% eller 33,3% beroende på om e) räknas med eller inte.
Nej-rösterna är, för det fjärde, inte så många till antalet. Om vi räknar ihop båda de negativa åsikterna a) och b), kommer vi till en lite högre andel - 8 röster, alltså 25,0% respektive 29,6% - men om vi gör så, måste också c) och d) räknas ihop, vilket ger 19 röster och 59,4% resp. 70,4%.
Hur vi än räknar måste vi alltså konstatera att "ja" har vunnit en klar seger. Jag tackar för förtroendet!

Schoolboy Howlers 1

A fairy tale is something that never happened a long time ago.

"Behead all gays," says Gambian president

The Gambia is the smallest country on the African continental mainland and is bordered to the north, east, and south by Senegal, and has a small coast on the Atlantic Ocean in the west. The country, with an area of 10,380 sq.km. and a population of 1,7 million, is ruled by president Yahya Jammeh (born in 1965). He took power in a bloodless coup in 1994 and was elected president two years later.
The president likes to be portrayed as a devout Moslem, and has done some interesting stunts to prove his spiritual worth. The most dangerous of these are his alleged healing of people with AIDS and his recent threat to behead any homosexuals that hadn't left the country within 24 hours.
To my knowledge, his threat hasn't been fulfilled - yet - but it can't have any positive impact on the human rights situation in his country or in Africa in general. Moreover, if he goes ahead with his homophobic plans, the Gambia's economy will suffer, with a decline in foreign aid, in trade, and in tourism. Two Spanish tourists have already been arrested.
But that hasn't stopped madmen before. What remains to be seen is whether president Jammeh is one or not.
Sources:
President plans to kill off every single homosexual (Afrik.com 19.5.08)
President Jammeh Gives Ultimatum for Homosexuals to Leave (Gambia News 19.5.08)
Doom awaits gays in Gambia (Gambia News 21.5.08)
Gambias president tar bladet från munnen (Antigayretorik 21.5.08)
Gambias president hotar döda landets homosexuella (Dagen 22.5.08)
Gambia gay death threat condemned (BBC News 23.5.08)
Two Spanish caught in the Gambia after President called for the death of Homosexuals (Afrik.com 2.6.08)
Two Alleged Homosexuals Arrested (Gambia News 2.6.08)
Update 5.6.08: The Spanish tourists have been released, Advocate News reports.

Protesting injustice

There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest.
- Elie Wiesel

Good Methodist news and bad

Ecumenical News International (ENI) reported on May 1st:
The United Methodist Church, meeting for its once-every-four-years church-wide gathering has approved an agreement with the Evangelical Lutheran Church in America for full communion between the two U.S.-based denominations. At the same meeting in Fort Worth, Texas, the 12-million-member United Methodist General Conference, its main governing body meeting from 23 April to 2 May, turned down efforts to change denominational rules on homosexuality.
This is good news, in that the two churches are coming together. The same process is underway here in Finland, too, and I welcome that.
This is bad news, as far as gay Christians are concerned. They still won't have full and equal rights within the Methodist church - or in the Lutheran church for that matter - which I think is sad. But given time, perhaps...
More news:
United Methodist Church Adopts Full Communion Proposal with ELCA (ELCA News Service 30.4.08 - more links there)
"Diskussionerna gick över gränsen" (Dagen 9.5.08)

Jakobstadsvits åt Jakobstadsbor

En liten kille sitter jämte en stor man i baren och säger, "Hej, vill du höra en bra Jeppishistoria?"
Den stora killen flinade och sa:
"Jag råkar vara från Jakobstad. Och ser du de där två stora killarna längst bort i baren? De är från Jakobstad. Barens ägare är också Jakobstadsbo. Är du säker på att du vill berätta historien?"
"Nej", sa den lille killen och tittade sig omkring.
"Vad är det nu då? Är du rädd för oss?", frågade den store.
Den lille killen såg den store rakt i ögonen och sade: "Nej, jag orkar bara inte förklara vitsen fyra gånger."
Tack till L&M!

Frågespalten XXIX: Kvinnomotståndardebatten

Det kom en fråga på Facebook:
Hej!
Har med intresse följt med diskussionerna inom kyrkan i vilka också du vid tillfälle varit med.
Hur ser du på den nuvarande debatten om kvinnomotståndare? Är kyrkan i kris?
Små frågor ; )=
Jag svarade:
Kyrkan är alltid i kris. Krisen är ett livsvillkor för kyrkan. På ett sätt. :-)
Men kvinnomotståndarprästerna och -lekmännen är mer högljudda än farliga i det stora. På det individuella planet kan de göra skada, men det utrymme som de tar sig och får i spalterna är helt utan proportion till deras antal. Krisen som du frågar om är en konflikt som intresserar dem som ska sälja nyheter, men som är rätt perifer för oss som jobbar och verkar inom kyrkan.
Klart är förstås att den påverkar den bild folk har av kyrkan, och att denna påverkan är negativ, vilket naturligtvis är beklagligt.

Kallelsen till Guds rike

Texterna för Tredje söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Sak 1:3-6
Tala till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig - så lyder hans ord - då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna: "Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och onda gärningar." Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. Var är nu era fäder? Och profeterna, levde de i evighet? Mina ord och mina beslut, som jag befallde mina tjänare profeterna att förkunna, de drabbade ju era fäder. Då vände de om och sade: "Herren Sebaot hade beslutat att handla så med oss som vårt liv och våra gärningar förtjänade, och det har han också gjort."
Andra läsningen: 1 Kor 1:26-31
Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.
Evangelium: Luk 19:1-10
[Jesus] kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: "Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem."
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: "Han har tagit in hos en syndare." Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: "Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt." Jesus sade till honom: "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det."