A blessing by +Gene


The blessing given by the Rt. Rev. Gene Robinson, Bishop of New Hampshire (ECUSA), at the end of services at All Saints Church Pasadena on Sunday, July 15, 2007.
I found it on the blog An Apple Not Far from the Tree, through a hint by MadPriest. Thank you!
May we all share in the blessing that +Gene gives us!

Rösta på nummer 45 i Borgå!

Vi fick våra kandidatnummer senaste torsdag. Då klarnade det alltså att det bästa som borgåborna kan göra den 26 oktober är att skriva nummer

45

på valsedeln.
45 är ett fint tal.
45 fyller jag det år då valperioden slutar.
Psalm 45 i den finlandssvenska psalmboken är trettondagspsalmen "En stjärna lyste undersam". Blir det så nu?
45 grader är hälften av den räta vinkeln. En linje i 45 graders vinkel strävar framåt och uppåt. Någonting som far rakt uppåt i 90 graders vinkel, far upp som en sol och ner som en pannkaka, medan någon som far neråt i samma vinkel strävar käpprätt åt ... hrm ... skogen. 180 graders vinkel tar bara en bakåtsträvare, och någon som försöker sig på en 360 graders sväng vet nog inte riktigt vartåt han vill.
45 grader är ganska lämpligt, tycker jag.
Våra kandidatfoton togs för någon vecka sedan. Jag tycker att jag ser ut som en fyrtioåring på mitt! Tur att jag fyller 41 om någon vecka, så kandidatfotot också blir ett ungdomsfoto.
Jag skickade kandidatfotot till några olika tidningar som jag emellanåt medverkar i, närmast för att de skulle ha en färsk bild på mig. När jag i lördags såg den betraktelse som publicerades i Borgåbladet (och som jag svettades blod över - läs den så förstår du), så blev jag lite besviken när de hade en två år gammal bild, den med den röda kavajen, om det hjälper någon. Men kanske kandidatfotot upplevdes som alltför politiserat just nu.

Hávamál 63

Anförtro dig till en, inte till två. Världen vet vad tre veta.
- Hávamál
citerad i Hufvudstadsbladet 12.8.08

Sosiaalinen vaalikone 2

Olen vastaillut Sosiaalisen vaalikoneen kysymyksiin Facebookissa. Kysymyksiä on satoja, joten en varmaankaan ehdi vastaamaan niihin kaikkin. Käy kuitenkin vertailemassa vastauksiani omiisi! Tässä muutama esimerkki:
Kuinka vaalirahoitukseen tulee suhtautua?
Lahjoitusten kokoa ei tarvitse rajoittaa, mutta ilmoitusvelvollisuus tulee olla.
Kommentti: On hyvä tiedostaa, mitkä yhteydet eli kytkökset luottamushenkilöillä on mihinkin suuntaan.
Kouluruokailun kustannukset kasvavat elintarvikkeiden hintojen seurauksena. Miten tähän tulisi suhtautua?
Lisäämällä kouluruokailun määrärahoja
Kommentti: Lapselle maksuton, maistuva ja laadukas kouluruokailu on erinomaisen tärkeä asia!
Porvoossa toimii pieni steinerkoulu, Fredrikakoulu. Miten suhtaudut siihen?
Se on hyvä lisä kaupungin koulutarjontaan. Tuen koulun aseman turvaamista.
Kommentti: Jos joku haluaa järjestää vaihtoehtoja, en pane vastaan, sillä monipuolisuus on hyvä asia. Koulutuksen laatua on toki valvottava - sekä kunnallisella että yksityisellä puolella.
Mitä mieltä olet ruotsin kielen opettamisesta peruskouluissa ja lukioissa?
Ruotsin kieli on rikkaus ja kaksikielisessä maassa sen opiskelun kuuluu olla velvollisuus.
Kommentti: Tämä on minulle itsestäänselvyys.
Tuleeko kunnan tukea esimerkiksi lainatakauksin tai sijoituksin kaupallisia urheilutilahankkeita?
Kyllä.
Kommentti: Kunnan on huolehdittava siitä että kuntalaisilla on tarpeeksi kuntoilumahdollisuuksia. Tämä on yksi tapa, jota voi käyttää - tosin harkiten.

Schoolboy Howlers 7

All teachers at our school are certified.

Tro och otro

Texterna för Tjugonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Jes 8:11-15
Detta är vad Herren sade till mig när han grep tag i mig och varnade mig för att följa samma väg som detta folk: "Kalla inte allt för stämpling som detta folk kallar stämpling. Frukta inte det som de fruktar, bäva inte för det. Inse att det är Herren Sebaot som stämplar mot er - honom skall ni frukta, honom skall ni bäva för. Ja, han stämplar mot Israels båda folk, han skall bli en sten som de snavar på och en klippa som de stöter emot, och för Jerusalems invånare skall han bli en snara och en fälla. Många skall snava på den, falla och krossas, snärjas och fångas."
Andra läsningen: 2 Kor 1:18-22
Gud kan gå i god för att vad jag säger till er inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timotheos, han var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.
Evangelium: Joh 9:24-38
För andra gången kallade [fariséerna] alltså till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: "Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare." Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se." De frågade honom: "Vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon?" Han svarade: "Det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar?" Då snäste de av honom och sade: "Du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte." Han svarade: "Ja, det är det märkliga, att ni inte vet varifrån han kommer, och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon fruktar Gud och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting." Då sade de till honom: "Du föddes syndig alltigenom, och du skall undervisa oss!" Och de körde ut honom.
Jesus fick höra att de hade kört ut honom, och när han träffade honom frågade han: "Tror du på Människosonen?" Han svarade: "Vem är han, herre? Jag vill tro på honom." Jesus sade: "Du har sett honom. Det är han som talar med dig." Då sade han: "Jag tror, herre" och föll ner för honom.

Hbt-bibeln: "Rhaka!" (Matt 5:22)

I Jesu Bergspredikan (Matt 5-7) ingår versen 5:22, som Bibel 2000 översätter så här:
Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.
Det uttryck som här översätts med "den som okvädar sin broder ..." lyder bokstavligen översatt: "Den som säger till sin broder: 'Rhaka!' ..." Matteus låter här ett arameiskt ord, tydligen använt av Jesus, stå kvar, men de flesta översättningar har utplånat denna speciella hänvisning.
Ordet rhaka används som okvädningsord, det råder det ingen tvekan om. Men även om ordet kan översättas med t.ex. "Ditt dumhuvud" (såsom Folkbibeln gör) eller helt enkelt transkriberas (såsom i King James Bible eller New International Version), säger det ännu lite om vilka nyanser ordet hade.
Den engelska Wikipedia-artikeln om gay bashing (alltså våldshandlingar som specifikt riktar sig mot homosexuella) hänvisar till boken Homophobia: A History av Byrne Fone, där författaren hävdar att ordet rhaka skulle hänvisa till någon som är värd att spottas på och ofta användes för att förolämpa homosexuella (fastän det begreppet inte då ännu fanns). Om detta är fallet, ger Jesus en strikt varning mot verbal gay bashing - och på den stegrande skala som han retoriskt använder i denna vers ser vi att det kan gå åt helvete för den som ägnar sig åt sådant.
Att fysisk gay bashing är mot Bibeln och mot Jesu lära är naturligtvis fullständigt självklart.

Lehtikirjoitus uudesta uimahallista

Aktiivisena kuntouimarina tiedän, että Porvoo on siunattu erinomaisella uimahallilla. Se on ahkerassa käytössä - kuntoilijoiden lisäksi sieltä löytyy koululuokkia, lapsiperheitä, kilpauimareita, ja jopa elokuvatiimi jokunen viikko sitten! Porvoolaiset ovat löytäneet uimahallinsa, mikä on erinomaista!
Valitettavasti tällä on huonokin puolensa. On nimittäin usein ahdasta. Parina iltapäivänä nyt syksyn aikana olen joutunut lähtemään sieltä uimatta, laskettuani seitsemän (!) uimaria rataa kohden. Se on minulle liikaa; en halua mennä sellaiseen joukkoon tönimään.
Mikäli minut valitaan Porvoon kaupunginvaltuustoon, tulen puhumaan uuden uimahallin rakentamisen puolesta, ainakin keskipitkällä aikavälillä. Hallin koko, sijainti j.n.e. ovat tekijöitä joista on keskusteltava sunnittelun aikana, mutta uimahallin tarve on täysin selvä!
Karl af Hällström
rkp/Porvoo
Julkaistu Uusimaa-lehdessä 25.9.08

When Bad Things Happen to Good People

Harold S. Kushner: When Bad Things Happen to Good People (New York 1981) 164 p.
In 1963, Rabbi Harold Kushner had a son, Aaron, who suffered from progeria, "rapid aging". He was never to grow much beyond a metre in height, would be completely hairless, look like an old man already in childhood, and die in his early teens. Aaron Kushner did, in fact, die in 1977, two days after his fourteenth birthday.
Rabbi Kushner had grown up with a God who punishes bad people and makes good people prosper. Naturally, he asked himself what he had done to deserve this fate - he, a man of God, spending his days trying to help others. The answer he found was that his postulate was wrong. The suffering in this world is not caused by God, and it is not meant as a punishment for those who suffer. The suffering itself is amoral, void of meaning.
What is important for us who suffer is to create meaning out of the suffering. The question, "Why did this happen to me?", as natural and understandable as it is, is meaningless. The correct question, Rabbi Kushner writes, is "Now that this has happened, what shall I do about it?" We should not concentrate on the past and on the pain, but open doors into the future.
The facts of life and death are neutral. We, by our responses, give suffering either a positive or a negative meaning. [...] If suffering and death in someone close to us bring us to explore the limits of our capacity for strength and love and cheerfulness, if it leads us to discover sources of consolation we never knew before, then we make the person into a witness for the affirmation of life rather than its rejection.
Kushner here refers to the German theologian Dorothee Sölle (1929-2003).
I have been in ministry for over a decade now. I have seen sorrow and joy in close quarters. I myself have had to deal with the deaths of loved ones and with my own serious illnesses. Yet, this thin book has given me new insights and answers to questions that have tormented me. I read it with many tears and with much recognition. Rabbi Kushner is a Jew, of course, and not a Christian, but he has helped me, both personally and professionally, in ways that no Christian book has been able to - it's not that they were bad, but this is better.
On the cover of the paperback volume I'm holding (Anchor Books, 2004) it says that over 4 million copies of the book have been sold. Even that is too few. More people need to read this book, and it should be required reading in courses on pastoral theology and counseling.

Insändare om trafiken till Kungsporten

Kungsporten är säkert ett koncept med många goda sidor. Konsumenterna får många butiker nära varandra, företagen får nya, ändamålsenliga utrymmen, handeln löper och alla är glada.
Nåja, kanske inte riktigt alla. Förutom att företagen flyttar någonstans ifrån och t.ex. Borgå centrum riskerar att tömmas på affärer, har vi trafiksidan att fundera på.
Till Kungsporten går det nämligen en buss (linje 4) ungefär en gång i timmen på vardagar. För den som kommer från centrum betyder det att man har en viss tid på sig för att skaffa det man behöver, för om man missar bussen tar det plötsligt en timme längre. Irriterande. För den som kommer från ställen som Pellinge (fem bussturer till och från Borgå per vardag) eller Emsalö (tre till och fyra från) betyder det betydligt mer än irritation om bussturerna inte klaffar, för man kan bli helt strandsatt om man inte har bil eller råd med taxi. Och det är det inte alla som har, hör och häpna!
Innan Kungsporten utvidgas ytterligare, bör planerarna sätta sig ner och fundera. De skall fundera inte bara på Gamla stan och området kring torget, som riskerar mista sina affärer, utan även på att göra det möjligt att komma till och från Kungsporten med allmänna transportmedel också för andra borgåbor än de som bor i stadskärnan!
Karl af Hällström
sfp/Borgå
Insändaren publicerades i Borgåbladet 25.9.08

Justice and mercy

The pearl of justice is found in the heart of mercy.
- Catherine of Siena
as quoted on God's Politics

Valmaskin - Vaalikone (YLE 16-20)

Inför kommunalvalet har olika media valmaskiner på nätet. Nedanstående påståenden är hämtade från YLEs valmaskin. Kandidaterna kan välja mellan olika svarsalternativ och komma med egna kommentarer. Detta är en del av mina bidrag.
Kuntavaalia odotellessa monella medialla on vaalikoneita netissä. Alla olevat väittämät ovat YLEn vaalikoneelta. Ehdokkaat voivat valita eri vaihtoehtojen välillä ja kirjoittaa omia kommenttejaan. Tässä osa omista näkökulmistani.
16. Borgå stad måste fortsätta att utveckla företagsområdet Kungsporten. Porvoon kaupungin tulee jatkaa Kuninkaanportin kauppa-alueen kehittämistä.
delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Det är inte problemfritt att butiker flyttar ut från centrum. Kungsporten är inte på gångavstånd. Positivt är dock att företagen får ändamålsenliga utrymmen.
Kauppojen muutto pois keskustasta ei ole ongelmatonta. Kuninkaanportti ei ole kävelymatkan päässä. On toki hyvä että yritykset saavat asiallisia tiloja.
17. Det är nödvändigt att dra in en del skolor i Borgå. Porvoon tulee supistaa kouluverkkoaan.
delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Välfungerande och trivsamma enheter borde få fortsätta att existera. Större enheter kan erbjuda bättre resurser för en mångsidigare undervisning, men också elevernas och personalens trivsel och skolvägens längd är faktorer att ta hänsyn till. Ett mångsidigt skolnät är i allas intresse!
Hyvin toimivat ja viihtyisät yksiköt pitäisi säilyttää. Isommat yksiköt voivat tarjota parempia resursseja monipuolisempaan opetukseen, mutta on otettava huomioon myös oppilaiden ja henkilökunnan viihtyminen sekä koulumatkan pituus. Monipuolinen kouluverkko on kaikkien parhaaksi!
18. Eftersom det finns tillräckligt med lokaler för kulturen i Borgå, så kan Konstfabriken rivas. Porvoossa on riittävästi tiloja kulttuurille, joten Porvoon taidetehdas voidaan purkaa.
delvis av samma åsikt jokseenkin samaa mieltä
Det är bra att ha ett utrymme som Konstfabriken. Byggnaden lär dock vara i dåligt skick, så frågan är om det är ändamålsenligt att bevara den i nuvarande skick, eller om något alternativ borde hittas. Själv lutar jag mot det senare. Ett tilläggsargument är att den centralt placerade tomten då frigjordes för bostadsbebyggelse. Men kulturens intressen bör absolut tillvaratas i planeringsprocessen.
On hyvä että on olemassa Taidetehtaan kaltainen tila. Rakennus kuitenkin kuulemma on huonossa kunnossa, joten voi olla ettei ole tarkoituksenmukaista säilyttää se nykyisellään. Lisäargumentti on että keskeisellä paikalla oleva tontti vapautuisi asuntorakentamiselle. Kulttuurin intressit on kuitenkin otettava huomioon suunniteltaessa.
19. Ett bra sätt att få mer pengar över för kommunal service är att dra in sektordirektörernas tjänster. Hyvä tapa saada lisää rahaa kaupungin palveluihin olisi lopettaa toimialajohtajien virat.
delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Stadens tjänstestruktur är naturligtvis inget självändamål. Att dra in tjänster sparar dock inte automatiskt pengar, eftersom uppgifterna i så fall måste utföras av någon annan. Situationen måste granskas närmare.
Kaupungin virkarakenne ei tietenkään ole itseisarvo. Virkojen lakkauttaminen ei kuitenkaan automaattisesti säästä rahaa, koska siinä tapauksessa tehtävät lankeavat jonkun muun hoidettaviksi. Pitäisi katsoa tilannetta tarkemmin.
20. Västra Pernå måste bli en del av Borgå. Länsi-Pernaja on liitettävä Porvooseen.
delvis av samma åsikt jokseenkin samaa mieltä
Det kunde eventuellt vara bra för västra Pernå att bli en del av Borgå. Det är dock pernåborna själva som måste ta initiativ till saken, så att inte sibbofrågan upprepas. Borgå som ett kleptokratiskt Helsingfors - hemska tanke!
Pernajan länsiosille voisi olla hyvä tulla osaksi Porvoota. Pernajalaisten on kuitenkin itse otettava ohjat käsiinsä tässä kysymyksessä, jottei Sipoon kohtaloa seurata. Porvoo Helsingin kaltaisena kleptokratiana - hirvittävä ajatus!

Barn skriver till Gud 31

Gode Gud, var snäll och skicka en ponny till mig. Jag har aldrig bett om något förut. Du kan kolla det.
Sara, 9 år

Inget om Kauhajoki idag

Jag kan inte skriva om massakern i Kauhajoki idag. Jag måste försöka smälta det inträffade först. Senare, kanske...
En som måste skriva å tjänstens vägnar var kollegan Ben Thilman i Esbo. Han håller en morgonsamling i morgon bitti, och har satt in den på Predikantbloggen.

Frågespalten XXXI: Konfirmation över samfundsgränserna

Marina frågade:
Kan du redogöra för hur det ser ut ifall en tonåring vill ta del av konfirmationen, men föräldrarna inte tillhör den lutherska kyrkan. Flickan själv är medlem i den katolska kyrkan(barndöpt) och vill inte helt avsäga sig den, men skulle vilja vara delaktig i den lutherska kyrkan. Finns det en möjlighet att flickan kan ta del av konfirmationen/ tillhöra två kyrkor oberoende föräldrars val? Kan du göra ett blogginlägg om detta eller så kommer du över och svarar på min blogg. Tack på förhand!
Jag svarade:
Tack för frågan. Ett hastigt svar:
Skriftskolan kan vem som helst delta i. Församlingens egna medlemmar brukar ges förtur när det gäller fördelningen av lägerplatser, men oftast ryms också andra in. Det kan dock säkert variera från ort till ort, så kolla med den berörda församlingen.
Konfirmationen är mera knoppisk. Den är ett religiöst ställningstagande till den kristna tron, och genom den blir man fullvärdig medlem i den lutherska församlingen. För en katolik är det väl inget problem med "den kristna tron", men däremot nog med "den lutherska kyrkan".
Det katolska dopet duger ju bra för oss lutheraner också, och att delta i båda kyrkornas verksamhet är inget principiellt problem. Medlemskap i båda kyrkorna samtidigt torde dock vara uteslutet.
Detta alltså i all hast. Jag återkommer eventuellt senare - och om något blev oklart, så fråga!

Sosiaalinen Vaalikone 1

Olen vastaillut Sosiaalisen vaalikoneen kysymyksiin Facebookissa. Kysymyksiä on satoja, joten en varmaankaan ehdi vastaamaan niihin kaikkin. Käy kuitenkin vertailemassa vastauksiani omiisi! Tässä muutama esimerkki:
Miten ensisijassa kehittäisit lasten ja nuorten mielenterveysongelmien hoitoa?
Lisäisin voimavaroja kouluterveydenhoidon mielenterveyspalveluihin.
Kommentti: Ensi sijassa pitää panostaa lähimpänä olevaan vaihtoehtoon. Kaikkia mahdollisuuksia on kuitenkin tuettava.
Tulisiko rekisteröidyssä parisuhteessa oleville homo- ja lesbopareille sallia lapsen adoptio-oikeus?
Kyllä, heillä tulisi olla samat oikeudet kuin avioliitossa olevilla heteropareilla.
Kommentti: Jokaisella lapsella olisi hyvä olla kaksi rakastavaa vanhempaa. Seksuaalisella suuntautumisella ei siinä ole väliä.
Mitä ajattelet ryhmäkurista kunnallispolitiikassa?
Toimii joissakin asioissa, kun taas joissakin siitä on haittaa.
Miten julkinen liikenne pitäisi tuottaa ja järjestää paikkakunnallasi?
Yksityiset yritykset tuottavat liikennepalvelut, kunta järjestää linjat ostopalveluna ja kilpailuttaa ne säännöllisesti.
Kommentti: Julkinen liikenne on tärkeä ylläpitää myös taajamien ulkopuolella, jossa palvelun tuottavuus on heikompi.
Kunnan tulisi osoittaa maksuton kokoustila kunnassa kotipaikkaansa pitäville yhdistyksille ja maksuton ilmoitustila kaikille.
Ei.
Kommentti: Kunnan tiloja pitäisi toki saada käyttää tarpeen mukaan, mutta kohtuullinen vuokra on asiallinen.

About dogs and people 4

If there are no dogs in Heaven, then when I die I want to go where they went.
- Will Rogers
as quoted by the Episcopal padre

Valmaskin - Vaalikone (YLE 11-15)

Inför kommunalvalet har olika media valmaskiner på nätet. Nedanstående påståenden är hämtade från YLEs valmaskin. Kandidaterna kan välja mellan olika svarsalternativ och komma med egna kommentarer. Detta är en del av mina bidrag.
Kuntavaalia odotellessa monella medialla on vaalikoneita netissä. Alla olevat väittämät ovat YLEn vaalikoneelta. Ehdokkaat voivat valita eri vaihtoehtojen välillä ja kirjoittaa omia kommenttejaan. Tässä osa omista näkökulmistani.
11. Om en förälder är hemma, ska barnen i familjen inte vara berättigade till kommunal dagvård. Jos toinen vanhemmista on kotona, perheen lapsilla ei pidä olla oikeutta kunnalliseen päivähoitoon.
helt av annan åsikt täysin eri mieltä
Det är barnet som skall ha rätt till dagvård, inte föräldern. Att vara i grupp är viktigt för barnets utveckling. Föräldrarna skall dock ha rätt att besluta om sina barns angelägenheter.
Lapsella, ei vanhemmilla, on oltava oikeus päivähoitoon. Lapsen kehitykselle on tärkeää saada toimia ryhmässä. Vanhemmilla on toki oikeus päättää lapsensa asioista.
12. Om biblioteksväsendet får mera pengar, ska pengarna i första hand användas till (välj alternativ): Jos kotikuntani kirjastotoimen määrärahoja lisätään, on varat käytettävä ennen muuta: (valitse vain yksi)
facklitteratur tietokirjallisuuteen
*skönlitteratur kaunokirjallisuuteen
musik, filmer, Internet musiikkiin, elokuviin, nettiin
ny personal kirjastonhoitajien palkkaukseen
Det är svårt att välja mellan dessa alternativ, eftersom de alla är viktiga.
Näiden vaihtoehtojen välillä on hankala valita, koska ne ovat kaikki tärkeitä.
13. Om jag måste välja mellan att minska anslagen till hälsocentralen eller till grundskolan väljer jag att minska hälsocentralens anslag, eftersom det finns privat sjukvård, men i praktiken inga privata grundskolor. Jos on pakko valita, määrärahoja on parempi leikata ennemmin terveyskeskuksen palveluista kuin peruskouluilta, sillä yksityistä sairaanhoitoa on tarjolla joka tapauksessa mutta yksityisiä peruskouluja ei käytännössä ole.
delvis av samma åsikt jokseenkin samaa mieltä
Ett val mellan två onda ting. Detta är en sista utväg. Först måste man söka efter annan finansiering.
Molempi pahempi. Tämä on viimeinen mahdollisuus. Ensin on etsittävä muita rahoituskeinoja.
14. För att min hemkommun ska få mer inkomster borde kommunen (välj de två viktigaste alternativen): Jotta kotikuntani saisi lisätuloja, on (valitse kaksi tärkeintä):
höja fastighetsskattesatsen för bostadsfastigheter korotettava asuinkiinteistöjen kiinteistöveroprosenttia
höja fastighetsskattesatsen för fritidsbostäder korotettava vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroprosenttia
höja serviceavgifterna korotettava palvelumaksuja
sälja egendom myytävä omaisuutta
*locka till sig företag med förmåner eller kommunalt stöd houkuteltava yrityksiä edullisin ehdoin tai kunnan tuella
*locka till sig nya välavlönade skattebetalare genom att erbjuda tomter houkuteltava uusia hyvätuloisia veronmaksajia tarjoamalla tontteja
ansöka om mer pengar av staten on anottava valtiolta lisärahaa
överväga att gå ihop med en annan eller några andra kommuner harkittava kuntaliitosta
ta i bruk nya service- eller bruksavgifter otettava käyttöön uusia palvelu- tai käyttömaksuja
Om det finns alternativ till att höja skatter och avgifter, bör de utforskas först. Servicenivån skall dock inte sänkas.
Jos verojen ja maksujen nostamiselle on vaihtoehtoja, on niitä tutkittava ensin. Palvelutasoa ei kuitenkaan pidä laskea.
15. Vilken eller vilka av följande tjänster skulle det vara bra att lägga ut på den privata sektorn, så att de inte behöver produceras enbart av kommunens eller samkommunens egen personal. (Du kan välja så många alternativ du vill, men minst ett.) Mitä seuraavista palveluista on järkevä ulkoistaa yksityisille aloille, jolloin niitä ei tarvitse tuottaa pelkästään kunnan tai kuntayhtymän itsensä palkkaaman oman henkilöstön voimin. (valitse niin monta kuin haluat, mutta ainakin yksi)
Grundskolan peruskoulu
Hälsocentralen terveyskeskus
Äldreomsorgen vanhustenhoito
Barndagvården lasten päivähoito
Kommunaltekniken kunnallistekniikka
Socialvården sosiaalihuolto
Missbrukarvården päihdehuolto
Brand- och räddningsväsendet palo- ja pelastustoimi
Planläggningen (av markanvändningen etc.) kaavoittaminen
Specialsjukvården erikoissairaanhoito
Vattenverket vesilaitos
*Inget av alternativen borde läggas ut mitään yllä luetelluista palveluista ei ole järkevä ulkoistaa
Den privata sektorn kan komma med komplement till den offentliga servicen. Det är dock kommunen som i sista hand har ansvar för att allt fungerar, och ska därför upprätthålla en tillfredsställande servicenivå också på egen hand.
Yksityinen sektori voi antaa lisän kunnallisille palveluille. Kunnalla on kuitenkin viime kädessä vastuu siitä että kaikki toimii, joten sen pitää ylläpitää asiallinen palvelutaso myös omalta osaltaan.

Fråga inte för mycket...

Ett par firade sitt guldbröllop. Barn och barnbarn, släkt och vänner var samlade och alla hade det trevligt.
När alla gäster hade gått, vände sig mannen till sin hustru och sade: "Hördu Elin, det är en sak jag funderade på idag. Av våra fem söner är det fyra som är långa, stiliga, intelligenta och mörkhåriga, medan den femte är liten, ful, intelligensbefriad och blond. Jag förstår ju hur det är, så klart, men nu på vår guldbröllopsdag kanske du ändå kunde berätta för mig, vem hans far är?"
Frun rodnade lite och svarade: "Det är du, Einar lille!"

Det dubbla kärleksbudet

Texterna för Nittonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: 5 Mos 10:12-13
Mose sade:
Och nu, Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig, allt till gagn för dig själv.
Andra läsningen: 1 Joh 2:15-17
Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.
Evangelium: Mark 12:28-34
En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: "Vilket är det viktigaste budet av alla?" Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte." Den skriftlärde sade: "Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer." När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: "Du har inte långt till Guds rike." Sedan vågade ingen fråga honom mera.

Insändare om ny simhall

Som aktiv motionssimmare har jag märkt, att Borgå är välsignat med en utmärkt simhall. Den är i flitig användning - förutom motionssimmare förekommer skolklasser, barnfamiljer, tävlingssimmare, ja, härom veckan var där t.o.m. ett filmteam! Borgåborna har upptäckt sin simhall, och det är fint!
Tyvärr har detta också en negativ sida. Det blir nämligen ofta trångt. Ett par eftermiddagar nu under hösten har jag fått vända åter med oförrättat ärende efter att ha räknat till sju (!) simmare per bana. Det är för mycket för att jag ska vilja blanda mig med mängden.
Om jag blir invald i stadsfullmäktige, kommer jag att tala för att vi skulle få en simhall till i Borgå, åtminstone på medellång sikt. Hallens storlek, placering o.s.v. är faktorer som bör diskuteras under planeringens gång, men behovet av den är helt klart!

Karl af Hällström
sfp/Borgå
Insändaren publicerades i Borgåbladet 20.9.08

Hbt-bibeln: De 144.000 (Upp 14:1-5)

När de som försöker läsa Bibeln bokstavligt söker verser som fördömer homosexualitet, filtrerar de bort sådana verser som lika enkelt kan läsas som godkännande av homosexualiteten. Detta är mänskligt. Flera sådana verser har jag lyft fram på denna blogg.
Ytterligare en passage är början av Uppenbarelsebokens 14 kapitel. Där talas det om 144.000 personer som har en speciell ställning inför Gud i himlen (se också Upp 7:4-8). Själva antalet torde vara talmystik (12 gånger 12 gånger 1000), men beskrivningen av denna grupp har en intressant formulering. De beskrivs nämligen som "de som inte har befläckat sig med kvinnor, de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en första skörd åt Gud och Lammet. I deras mun har det aldrig funnits någon lögn, de är fläckfria."
Många biblicistiska grupperingar har fattat tycke för denna grupp och identifierar sig med den. Ett tydligt exempel är Jehovas vittnen (se t.ex. Jehovas vittnens bibeltolkning 3). Därför är det intressant att Uppenbarelsebokens författare talar om dem som inte har befläckat sig med kvinnor - alltså (om man vill tolka det så) män som inte dras till kvinnor, utan till män!
Jag för dock inte på allvar fram denna tolkning, utan visar bara på att det med en fundamentalistisk bibelläsningsmetodik kunde vara möjligt att nå fram till diametralt motsatt resultat än vad fundamentalisternas förutfattade meningar i allmänhet förutsätter.

Veckans anekdot: Min son Jesus

När Joakim var sisådär fyra år, deltog han och jag i öppna dagklubbens julfest. Joakim var på livligt humör och sprang omkring och lekte med sina kompisar.
Julandakten hölls av min kollega Mats, som numera är min förman. Joakim var fortfarande i farten, så jag försökte lite lugna ner honom. Mats avslutade andakten med att säga "Nu ska vi be och prata med Jesus." Just då smet Joakim iväg, och jag ropade efter honom - men Mats' ord fastnade i huvudet på mig, så det jag ropade var "Jesus! ... äh, Joakim!"
Mats fick roligt.

The immorality of moralism

In a Church of England newspaper, the south London priest Giles Fraser writes under the heading Beware of the morality of legalism (Church Times 1.8.08). It was very interesting to read his text. He argues that it is a great mistake to turn "gospel faith into moral uprightness," and that the conservatives within the Anglican communion are trying to do exactly this.
This is very reminiscent of one of the first texts I wrote on this blog, There is no Christian ethics (9.5.06), based on some thoughts by the influential Swedish Christian writer Peter Halldorf. My conclusion there is "... to confuse faith with ethics leads to moralism, phariseeism and many other tragedies."
All the more interesting to read Fraser's article.

Ansiktsboken - Naamakirja

På Facebook finns en grupp med namnet Karl af Hällström, Borgå, Porvoo. Om du är medlem i Facebook, är du välkommen med i gruppen!
Facebookissa on ryhmä nimeltä Karl af Hällström, Borgå, Porvoo. Mikäli olet Facebookin jäsen, olet ryhmäänkin tervetullut!

Achilla 1

En gång kom tre fäder på besök till Abba Achilla, och en av dem hade dåligt rykte.
En av fäderna sade till honom: "Fader, gör ett fisknät åt mig." "Det vill jag inte," svarade han.
Den andre sade: "Var snäll och gör ett, så att vi har ett minne av dig i klostret." "Jag har inte tid," svarade han.
Då sade den tredje, han som hade dåligt rykte: "Gör ett nät åt mig, så att jag har något som dina händer har gjort." Han svarade honom genast och sade: "Jag skall göra ett åt dig."
De båda andra av fäderna frågade honom var för sig: "Varför ville du inte göra något åt oss, när vi bad om det, men lovade göra ett åt honom?" Abban svarade dem: "Jag sade till er att jag inte skulle göra något, och ni blev inte besvikna, för ni förstod att jag inte hade tid. Men om jag inte gör ett nät åt honom, kommer han att säga: 'Abban har hört talas om min synd och därför vill han inte göra något,' och så blir våra förbindelser brutna. Men nu har jag uppmuntrat honom, så att han inte går under av sorg."
Ur Ökenfädernas tänkespråk

Namnmonster

Som doppräst har jag ett myndighetsansvar för att se till att de barn jag döper inte får olämpliga namn, alltså sådana som de kommer att lida av i framtiden. De flesta föräldrar bär sitt ansvar väl; jag har aldrig varit tvungen att förbjuda något namnval. Barn har nog fått ovanliga namn, men ingenting olämpligt, och särskilt ingenting som inte kan betecknas som namn.
Annat är det tydligen på Nya Zeeland, enligt nedanstående nyhet från BBC. Där har en nioårig flicka gått genom domstol för att få sitt namn ändrat. Och det förstår man; flickstackarn hette nämligen Talula Does The Hula From Hawaii!
Andra konstiga namn förekommer också vid antipoderna, t.ex.
 • Violence (våld),
 • Number 16 Bus Shelter (busshållplats nr 16),
 • Midnight Chardonnay och
 • tvillingarna Benson och Hedges (efter ett tobaksmärke).
Namn som myndigheterna däremot har satt stopp för är exempelvis
 • Yeah Detroit,
 • Stallion (hingst),
 • Twisty Poi,
 • Keenan Got Lucy,
 • Sex Fruit,
 • Fat Boy,
 • Cinderella Beauty Blossom och
 • tvillingarna Fish och Chips.
Ibland undrar man vad folk tänker med. Stackars barn!
NZ judge orders 'odd' name change (BBC News 24.7.08)

Valmaskin - Vaalikone (YLE 6-10)

Inför kommunalvalet har olika media valmaskiner på nätet. Nedanstående påståenden är hämtade från YLEs valmaskin. Kandidaterna kan välja mellan olika svarsalternativ och komma med egna kommentarer. Detta är en del av mina bidrag.
Kuntavaalia odotellessa monella medialla on vaalikoneita netissä. Alla olevat väittämät ovat YLEn vaalikoneelta. Ehdokkaat voivat valita eri vaihtoehtojen välillä ja kirjoittaa omia kommenttejaan. Tässä osa omista näkökulmistani.
6. Det är bättre att höja kommunalskatten än att skära ned på den kommunala servicen om kommunens pengar tryter. Jos on pakko, on parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluita.
helt av samma åsikt täysin samaa mieltä
I valet mellan två onda ting, så svarar jag så här. Dock finns det andra alternativ att utforska - yttre finansiering av olika slag, statsstödda projekt osv.
Molempi pahempi. On kuitenkin olemassa muitakin vaihtoehtoja joita voisi harkita - jonkinlainen ulkoinen rahoitus, valtion tukemia hankkeita jne.
7. Det är allt för lätt att bli klient hos socialvården och få socialstöd nuförtiden. Sosiaalihuollon asiakkaaksi ja tuelle pääsee nykyisin liian helposti.
helt av annan åsikt täysin eri mieltä
Frågan har smak av att beskylla socialens klienter för att de behöver hjälp. Det går jag inte med på. Vi bör skapa strukturer som hjälper folk att hjälpa sig själva. Medan vi bygger dessa strukturer bör vi dock fortsätta att hjälpa dem som behöver hjälp, så att ingen skulle falla genom det sociala nätets maskor.
En suostu moittimaan avuntarvitsijoita heidän avuntarpeestaan. Meidän on luotava rakenteita jotka auttavat ihmisiä auttamaan itseään. Samalla meidän on kuitenkin jatkettava avun antamista, jottei kukaan putoa sosiaalisen verkon läpi.
8. Om det skapar fler arbetsplatser och därmed förbättrar kommuninvånarnas välfärd godkänner jag att miljö- och naturvärden ges mindre vikt. Mielestäni ympäristö- ja luontoarvoista on joustettava, jos siten voidaan lisätä kunnan työpaikkoja tai asukkaiden taloudellista hyvinvointia.
helt av annan åsikt täysin eri mieltä
Arbetsplatser är naturligtvis väldigt viktiga, men om de skapas på miljöns bekostnad, leder det i det långa loppet till försämrad livskvalitet för alla. Att göra så som frågan skissar upp vore helt enkelt kortsiktigt.
Tietenkin työpaikat ovat tärkeitä. Jos niitä luodaan ympäristön kustannuksella, se kuitenkin johtaa pitkällä tähtäimellä kaikkien elämänlaadun huononemiseen, mikä olisi lyhytkatseista.
9. Min hemkommun borde minska antalet kommunalt anställda, eftersom de är för många.
Kotikuntani palkkalistoilla olevien työntekijöiden määrää on vähennettävä, koska heitä on liikaa.

delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Det är inget självändamål varken att anställa eller avskeda kommunalt anställda. Vi bör se till det behov som kommunen har och till dess skyldigheter som ansvarsfull arbetsgivare. Om antalet anställda måste minskas, skall det ske i första hand genom naturlig avgång.
Työntekijöiden palkkaaminen tai heille potkut antaminen ei ole kunnalle itsetarkoitus. Meidän on mietittävä sekä kunnan tarpeita että sen velvoitteita vastuuntuntoisena työnantajana. Mikäli työntekijöiden määrää on vähennettävä, sen tulisi tapahtua ensi kädessä luonnollisen poistuman kautta.
10. De kommunala service- och användaravgifterna borde graderas så att höginkomsttagare betalar mer för servicen. Kunnallisia palvelu- ja käyttömaksuja on porrastettava nykyistä voimakkaammin siten, että hyvätuloiset maksaisivat palveluista enemmän.
delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Låginkomsttagare kunde få nedsatt avgift, men om höginkomsttagarna "bestraffas" kan kommunens inkomster de facto sjunka genom att de söker sig till den privata sektorn.
Pienituloisille voisi myöntää alennettuja maksuja. Jos suurituloisia "rangaistaan", voivat kunnan tulot itse asiassa laskea, koska he etsiytyisivät yksityiselle sektorille.

Lehdistä poimittua 9

Pahoinpitely aiheutti aivovamman ja vei työkyvyttömyyden.
- Otsikko Länsi-Suomessa

Farliga länder för homosexuella

Jag skrev i augusti ett inlägg med rubriken Farliga länder för kristna (5.8.08). Där hänvisade jag till en rapport som visar att kristna hotas av förföljelse i 60 länder världen över, och räknade upp de 50 värsta av dessa länder.
Men kristna är förstås långt ifrån den enda gruppen som hotas av förföljelse på olika plan. Många grupperingar kunde räknas upp, men i detta inlägg vill jag ta upp bara en, nämligen de homosexuella. På den mycket läsvärda bloggen Antigayretorik hittade jag en länk till en rapport som ILGA och RFSL har skrivit tillsammans i april 2007. Rapporten (i pdf-format) är rubricerad State homophobia, och den citerar alla lagar världen över som förbjuder homosexualitet. De straff som föreskrivs kan vara bötesstraff, fängelse från några månader till livstid, straffarbete, piskning och rent av dödsstraff.
Det är intressant att se vissa likheter mellan listorna, även om undantagen också är många. Generellt sett kan man säga att länder där kristna förföljs, också ofta förföljer homosexuella. Till dessa länder kommer dock också många "kristna" länder med lagar mot homosexualitet. En skillnad mellan listorna är att nedanstående lista räknar upp länder där homofobin är lagstadgad, medan den andra räknar upp länder där kristna i praktiken förföljs även då detta inte är lagstadgat. Om den "homofoba" listan skulle följa samma princip, vore den naturligtvis betydligt längre.
Till skillnad från den "kristna" listan, där länderna räknades upp i grymhetsordning, är följande lista alfabetisk.

Afghanistan
Algeriet
Angola
Antigua och Barbuda
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belize
Benin
Bhutan
Botswana
Brunei
Cook-öarna (i fri associering med Nya Zeeland)
Costa Rica
Djibouti
Dominica
Egypten
Eritrea
Etiopien
Förenade Arabemiraten
Gambia
Gaza (del av de palestinska områdena)
Ghana
Grenada
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Indien
Indonesien (vissa regioner)
Iran
Irak
Jamaica
Jemen
Kamerun
Kenya
Kiribati
Kongo, Demokratiska Republiken (Kongo-Kinshasa, tid. Zaire)
Kuwait
Libanon
Lesotho
Liberia
Libyen
Malawi
Malaysia
Maldiverna
Mauretanien
Mauritius
Marocko
Moçambique
Myanmar (tid. Burma)
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue (i fri associering med Nya Zeeland)
Nordcypern (inte internationellt erkänd)
Oman
Pakistan
Palau
Panama *
Papua Nya Guinea
Qatar
Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Salomon-öarna
São Tomé och Principe
Saudiarabien
Senegal
Seychellerna
Sierra Leone
Singapore
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Swaziland
Syrien
Tanzania
Togo
Tokelau (i fri associering med Nya Zeeland)
Tonga
Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Uzbekistan
Västra Samoa
Zambia
Zimbabwe

* Enligt en artikel på PinkNews (14.8.08), har homosexualiteten i Panama dekriminaliserats 29.7.08.

"Rättvist Borgå" ikväll

I kväll kl. 18:30 deltar jag i en rättvisedebatt i Borgå stadshus (vid torget). Vi är i caféet i stadshusets källare. Temat är "Rättvist Borgå" och utgår från Sfp:s valprogram om arbetsliv, utbildning, kultur, fritid och språk, miljö, konsumtion och boende, omsorg och hälsa. Rkp:n kunnallisvaaliohjelma löytyy tästä suomeksi.
Enligt uppgift deltar åtminstone följande kandidater från Borgå centrum: Carl-Gustaf Aminoff, Ulf Backman, Stig Bäcklund, Karl af Hällström (det är jag det!), Mikaela Nylander, Bodil Lund, Timo Rajakaltio, Christel Raunio och Ann Sandelin. Debattledare är utbildningsdirektör Hilding Mattsson.
Vi ses väl där, hoppas jag!
På lördag är vi på torget kl. 10-12.

Hávamál 50

Tallen torkar,
som på tomten står,
och ej skyddas av bark eller barr;
så är ock en,
som ingen älskar.
Vi* skall han länge leva?
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan
* varför

"Hedersmord" på homosexuell i Turkiet

S.k. "hedersmord" är vanliga (om än olagliga) inom vissa kulturer. Det handlar om familjemedlemmar som anses på något sätt ha besudlat familjens och familjeöverhuvudets heder. Ofta är det frågan om flickor som inte är jungfrur då de gifter sig eller som bryter med traditionen och beter sig "västerländskt" i ett land dit familjen har emigrerat. Ett i Norden känt hedersmord inträffade när den 26-åriga kurdiska kvinnan Fadime Sahindal mördades av sin far i Uppsala 2002 för att hon hade haft en svensk pojkvän.
Men det är inte bara kvinnor som är i riskzonen i patriarkala samhällen, utan alla som på något sätt lever "avvikande". Detta innefattar också homosexuella.
Den 19 juli 2008 blev den 26-årige homosexuelle fysikstuderanden och gay-aktivisten Ahmet Yildiz skjuten på öppen gata i Istanbul, och då han försökte fly i sin bil, kraschade han och dog. Han hade fått flera dödshot av familjemedlemmar, men den turkiska polisen intresserade sig inte för fallet. Hans familj vägrade begrava hans kropp, och hans pojkvän hade ingen laglig rätt till den, utan måste tvärtom fly utomlands av rädsla för sitt eget liv.
Was Ahmet Yildiz the victim of Turkey's first gay honour killing? (The Independent 19.7.08)
Istanbulissa homo-kunniamurha? (ranneliike.net från 19.7.08)
First gay "honor killing" feared in Turkey (Advocate News 21.7.08)
Man flees Turkey after "honour killing" of his gay activist boyfriend (PinkNews 21.7.08)
Ahmet Yildiz, première victime d'un crime d'honneur homophobe? (Têtu 22.7.08)
EXCLUSIVE: My boyfriend was murdered in Turkish "honour killing" (PinkNews 22.7.08)

Valmaskin - Vaalikone (YLE 1-5)

Inför kommunalvalet har olika media valmaskiner på nätet. Nedanstående påståenden är hämtade från YLEs valmaskin. Kandidaterna kan välja mellan olika svarsalternativ och komma med egna kommentarer. Detta är en del av mina bidrag.
Kuntavaalia odotellessa monella medialla on vaalikoneita netissä. Alla olevat väittämät ovat YLEn vaalikoneelta. Ehdokkaat voivat valita eri vaihtoehtojen välillä ja kirjoittaa omia kommenttejaan. Tässä osa omista näkökulmistani.
1. Vi måste få en folkvald borgmästare i stället för stadsdirektör. Kaupunkiin pitää saada vaaleilla valittu pormestari kaupunginjohtajan tilalle.
delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Jag har inget emot det i sig, men jag har svårt att se vilket mervärde det skulle ge. Stadsdirektören är också demokratiskt vald. Ett borgmästarval vore dyrt att ordna, och jag undrar hur många som sist och slutligen skulle rösta. Men om Borgå går in för borgmästarmodellen, så må det vara så då.
Minulla ei ole sinänsä mitään sitä vastaan, mutta en näe siinä mitään lisäarvoa. Myös kaupunginjohtaja on demokraattisesti valittu. Pormestarinvaalien järjestäminen olisi kallista puuhaa, enkä usko että niiden äänestysprosentti olisi kovin korkea. Mutta mikäli Porvoo tahtoo itselleen pormestarin, niin olkoon sitten niin.
2. Någon form av spårtrafik ska dras till Helsingfors via Sibbo. Porvoosta pitää rakentaa raideliikenneyhteys Sipoon kautta Helsinkiin.
delvis av samma åsikt jokseenkin samaa mieltä
Förbindelserna till Helsingfors har naturligtvis stor betydelse för Borgå och dess invånare. Motorvägen är välanvänd och bussförbindelserna goda. Ur miljösynpunkt kunde dock spårtrafik vara ett alternativ.
Yhteydet Helsinkiin ovat tietenkin tärkeitä Porvoolle ja sen asukkaille. Moottoritie ja bussiyhteydet toimivat hyvin. Ympäristön näkökulmasta voisi raideliikenne kuitenkin olla vaihtoehto.
3. Borgå måste förbli självständig och inte understöda en ny storkommun i Östnyland i framtiden. Porvoon pitää pysyä itsenäisenä eikä olla tukemassa Itä-Uudenmaan suurkunnan syntymistä.
delvis av annan åsikt jokseenkin eri mieltä
Borgå kommer alltid att förbli en centralort i Östra Nyland, oberoende av hur strukturerna ser ut. En kommunal självständighet kan inte vara ett självändamål, utan om andra alternativ är bättre på lång sikt, kan vi tänkas gå in för sådana. Därmed inte sagt att det vore aktuellt just nu.
Porvoo tulee aina olemaan Itä-Uudenmaan keskuspaikkoja, rakenteista riippumatta. Kunnallinen itsenäisyys ei voi olla itseisarvo, vaan jos muut vaihtoehdot pitkällä tähtäimellä ovat paremmat voimme valita sellaisia. Tällä en halua sanoa että se olisi nykyoloissa ajankohtaista.
4. Västra åstranden måste byggas ut kraftigt inom den närmaste framtiden. Joen länsirantaa tulee rakentaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa.
delvis av samma åsikt jokseenkin samaa mieltä
Att en stadskärna breder ut sig är naturligt. På västra åstranden finns utrymme för utbyggnad, så det är naturligt att sådan förekommer just där. En viss pietet bör dock förekomma, så att de unika miljöer som Borgå är känt för (t.ex. åbodarna) inte störs. Den nya bebyggelsen bör passa in i sammanhanget, vilket man också tycks ha strävat till hittills.
Kaupungin keskustan leviäminen on luonnollista. Joen länsirannalla on tilaa sellaiselle leviämiselle, joten se on luonnollinen juuri siellä. Tiettyä varovaisuutta on toki osoitettava, jotta ainutlaatuiset porvoolaiset miljööt eivät häiriinny. Uusien rakennusten on sovittava ympäristöönsä, ja tähän ollaan tiettävästi pyritty tähänkin saakka.
5. Ett flygfält kan byggas i Borgå. Porvooseen voi rakentaa lentokentän.
helt av annan åsikt täysin eri mieltä
Det är svårt att tänka sig att en lämplig plats skulle hittas i denna gamla kulturbygd.
On vaikea ajatella että sopiva paikka löytyisi tästä vanhasta kulttuurimaisemasta.

Schoolboy Howlers 6

POLITICS:
When Caesar was assassinated, he is reported to have said: "Me too, Brutus!"

Valet på nätet

Jag har skapat en valhemsida åt mig: karlafhallstrom.rattvist.fi. Där finns bara lite just nu, men det kommer mera...
Och så har jag börjat svara på valmaskinernas frågor. Det tar sin tid. Det är många frågor och kvistiga sådana, men det gör det ju intressant!

En kristen människas frihet

Texterna för Adertonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Am 5:21-24
Jag avskyr era fester, jag hatar dem,
jag står inte ut med era högtider.
När ni offrar till mig och kommer med era gåvor
vill jag inte veta av dem,
jag vill inte se åt era offer av gödboskap.
Låt mig slippa dina psalmer,
jag vill inte höra ditt strängaspel!
Men låt rätten välla fram som vatten
och rättfärdigheten som en outsinlig ström!
Andra läsningen: Kol 2:16-23
Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma; själva kroppen är Kristus. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill.
Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som: Låt bli! Smaka inte! Rör inte! Det gäller ju saker som skall förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror, låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov.
Evangelium: Mark 2:18-22
Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom några och frågade [Jesus]: "Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?" Jesus svarade: "Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem. Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta. Ingen syr fast en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg. Då sliter ju det nya tyget med sig av det gamla och det blir en värre reva. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då spränger vinet säckarna, och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt vin slår man i nya säckar."

Kommunalvalskandidat

Jaha, så är jag kandidat i kommunalvalet då! Jag blev tillfrågad av sfp i Borgå, och ställer gärna upp! När jag bodde i Helsingfors var jag politiskt engagerad, men har inte varit det i Borgå - än...
Jag skrev en liten presentation om mig, och den kommer att komma på nätet småningom, men mina trogna läsare kan få se den redan nu:
Hej!
Jag är borgåbo sedan 2002, då jag blev kaplan i den svenska församlingen. Ett barn hade vi med oss från Helsingfors, och ett till föddes på Borgå sjukhus. Barnavårds- och skolfrågor ligger mig alltså av naturliga skäl nära.
Under ett antal år har jag i debatter och i praktiken strävat efter att förbättra rättvisan för utsatta grupper. Följderna har inte alltid varit behagliga för mig själv, men det får man väl leva med. Du kan bekanta dig med min blogg på karlafhallstrom.blogspot.com.
I arbetet som präst kommer jag i kontakt med människor i de mest skilda livssituationer - gamla och sjuka personer, ungdomar med och utan problem, såväl som unga kärlekspar och nyblivna föräldrar, bara som exempel - och dem vill jag arbeta för också i stadsfullmäktige, om du väljer in mig dit. Staden är till för sina invånare, inte tvärtom.
Jag trivs bra i Borgå, och det vill jag att alla borgåbor skall få göra, oberoende av modersmål eller annat liknande. Mycket är bra, men allt kan förbättras. Låt oss göra det tillsammans!
Allt gott!

Karl af Hällström
teol. mag., pastor
Jag planerar att delta i en paneldebatt i stadshuset på tisdag 16.9 kl. 18.30 samt i valmötet på torget på lördag 20.9 kl. 10-12.
Vi ses där, och får säkert orsak att återkomma också här på bloggen.

Frågespalten XXX: Jehovas vittnen

En väninna skickade en fråga via Facebook:
Hej,
du är säkert rätt person att berätta vart jag skall surfa för att läsa om [Jehovas vittnen], främst skulle jag vilja veta hur de skiljer sig från oss [kristna].
Frågade ett Jehovas vittne vad skillnaden är och hon påstod att det bara är det att vår kyrka inte godkänner namnet "Jehova" trots att det t.o.m. står på kyrkväggarna. Och när jag frågade om första budet hade något att göra med att de inte firar födelsedag sa hon att det inte är det utan att det endast nämns några födelsedagar i Bibeln och dom personerna inte är Guds anhängare. Dessutom trodde jag att dom inte tror på Jesus som Guds son, men hon sa att det enda som inte var ok där är att Jesus inte är född i december utan september-oktober. Som du märker är jag helt ute och seglar, har läst på wikipedia, men det gav bara intrycket av en sekt, inget desto djupare.
Tacksam för dina kommentarer.
Jag svarade så här:
Hej!
Tack för frågan!
Hon tycks inte vara särskilt väl informerad - eller så vill hon inte riskera jobbet genom att spetsa till saken...

Jag har en del grejs på min blogg - börja fast här.
Ett par hemsidor som kan nämnas är Beyond Jehovah's Witnesses och Free Minds.
En liten nypa salt (och ibland stor!) behövs alltid när man läser ex-JW-texter, eftersom skribenterna ofta är väldigt personligt och emotionellt engagerade och saknar "akademisk" självkritik. Men en bild får man ändå, förstås. De som jag nämner ovan hör till de lugnare.
Lycka till!

Veckans anekdot: Konfirmandteologi VI

För några veckor sedan skrev jag om nya bibelböcker som några sjundeklassister hade föreslagit.
Församlingens sommarteolog Linda berättade att några av årets konfirmander (på ett läger där jag inte var med) hade fått följande fråga:
Nämn två typer av böcker i Gamla testamentet.
Typerna som efterfrågades var förstås "historiska böcker" (t.ex. de fem Moseböckerna), "poetiska böcker" (t.ex. Psaltaren) och "profetiska böcker" (t.ex. Jesaja). En av konfirmanderna hade tydligen missförstått frågan och svarat:
Noa och Josef.
De är ju två "typer" i böcker i Gamla testamentet. Nog är prepositionerna viktiga...

En vigselpräst funderar 4: De ogifta

Föregående avsnitt: Skilsmässa
Vi har nu som hastigast sett på äktenskapet ur deras synvinkel som är (eller borde vara) gifta, och ur deras vars äktenskap har gått i kras. Det finns en grupp av människor som inte ännu har kommit fram, nämligen de som är ogifta och som tänker eller måste förbli det.
Vilket civilstånd vi har påverkar förvånansvärt många områden av livet, men kanske särskilt det sociala livet. När någon gifter sig, skiljer sig eller blir änka eller änkling, förändras personens umgängeskrets. Vi umgås mest med sådana som är i samma livssituation som vi själva, och då livssituationen förändras, blir också vänkretsen annorlunda. Detta börjar rätt tidigt i livet. Den som efter avslutad grundskola går vidare till gymnasiet umgås mindre med de skolkamrater som började i yrkesskola eller började arbeta genast efter högstadiet, än med dem som fortsatte till gymnasiet. Samma företeelse möter oss i snart sagt varje vägskäl i livet.
Den vanliga modellen för hur vårt civilstånd utvecklas är ju grovt sett att vi först är singel, sedan gifter oss (juridiskt eller inte) och får barn, och sedan får äktenskapet upplöst antingen genom skilsmässa eller genom den andra partens död. Den här modellen styr alltså också vårt sociala liv. Detta gör att den som inte ger sig in i den här utvecklingsmodellen kan hamna i ett slags socialt vakuum. Alla de gamla vännerna gifter sig, och den ogifta faller bort ur deras umgängeskrets. Ingen planerar att så skall ske, och ingen menar något illa med det, men så sker i alla fall.
Samtidigt har en som är ogift också fördelar jämfört med den som lever i en familjesituation. Förutom att vi alla, oberoende av civilstånd, har ett allmänt ansvar för våra medmänniskor, har ju den som är gift ett specifikt ansvar för dem som den lever med. Den ogifta kan satsa mer på livet utanför hemmet och på att medvetet utveckla sig själv som människa än vad den som är gift kan göra.
Oberoende av om vi är gifta eller ogifta, oberoende av om vi har barn eller inte, så har vi samma grunduppgift. Det är inte äktenskap eller föräldraskap som är livets mening. Livets mening är att leva i kärlek till våra medmänniskor och närhet till livets Herre. Celibat kan antingen hjälpa eller stjälpa när vi vill utveckla ett levande Gudsförhållande. Skilsmässor är knappast någonsin trevliga, men de behöver inte vara någon katastrof, bara vi minns att räkna med Gud också i den situationen. Tron på Gud skyddar oss inte som sådan från att hamna i svårigheter, men den kan ge oss styrka att komma igenom svårigheterna.

The ultimate measure of a man

The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy.
- Martin Luther King Jr.

Charges filed against Sandell

Last week, I reported that pastor Halvar Sandell from Helsinki received a warning from bishop Gustav Björkstrand for showing a video of an authentic abortion at a confirmation camp.
Now, charges have been filed against Sandell. Birgitta Dahlberg, a politician from the moderately liberal Swedish People's Party (Svenska folkpartiet, sfp) says that if an adult that's supposed to be an authority, a pastor and a teacher forces minors to watch such a material, it's a very serious matter. Anyone should understand, Dahlberg says, that the video isn't suitable, but on the contrary quite harmful, for children of 14 years of age.
The police are investigating the charges, and estimate that the investigation will be ready by Christmas. It is as yet unclear what, if any, crime Sandell has commetted. This case is not urgent, the police say, so they'll take their time.
"Som att visa pornografi för minderåriga" (Hufvudstadsbladet 8.9.08)
Aborttivideon näyttäneestä papista tutkintapyyntö poliisille (Kotimaa 8.9.08)
Vihdin poliisi tutkii aborttivideon (Kotimaa 8.9.08)
Sandell polisanmäld (Kyrkpressen 8.9.08)
Kaplan fick anmärkning av biskopen (Nya Åland 8.9.08)
Aborttifilmin näyttäneestä papista tutkintapyyntö poliisille (STT through Etelä-Suomen Sanomat, Iltalehti and Ilta-Sanomat 8.9.08)
Halvar Sandell polisanmäld (YLE Nyheter 8.9.08)
Sandells straff (Anja Kuusisto's editorial in Åbo Underrättelser 8.9.08)
Halvar Sandell polisanmäld (Österbottens Tidning 8.9.08)
Polisen utreder abortfilmen (Hufvudstadsbladet 9.9.08)
Vichtispolisen inleder förundersökning (Kyrkpressen 9.9.08)
Förundersökning inleds mot Halvar Sandell (Vasabladet 9.9.08)
Förundersökning om abortvideo (YLE Nyheter 9.9.08)

Barn skriver till Gud 30

Käre Gud. Min pappa är dum. Gör så att han ändrar sig. Men du får inte göra illa honom.
Martin, 10 år

En vigselpräst funderar 3: Skilsmässa

Föregående avsnitt: Äktenskap
Vigseln är alltså en skyddsmekanism som är till för att skydda både äktenskapet och de existerande och kommande barnen – och allt som kan göras för att skydda dem är gott och bör göras, det tror jag de flesta håller med mig om. Att den kyrkliga vigseln dessutom är omgiven av förbön och välsignelse gör ju inte heller saken sämre.
Men statistiken visar tyvärr, att alltför många äktenskap i vårt land och i hela västvärlden slutar i skilsmässa, fastän de är ämnade att vara livet ut. Vad detta beror på är svårt att säga. Också här finns det säkert en mängd orsaker. Eventuellt spelar här in faktorer som att parterna inte har varit villiga att arbeta tillräckligt hårt på sitt förhållande eller att de redan vid vigseln höll en mental bakdörr öppen – i stilen "om det här inte fungerar, så kan man ju alltid ta ut skilsmässa" – men för en utomstående är det vanskligt att bedöma sådant.
Om det krisar till sig i äktenskapet skall man inte vara för stolt för att söka hjälp. Bl.a. kyrkan står till tjänst med olika former av par- eller familjeterapi som leds av professionella terapeuter – och som dessutom är avgiftsfri; räkningen kommer i lönekuvertet under rubriken "Kyrkoskatt".
Men om det nu har gått så olyckligt att ett äktenskap har kraschat – är de före detta makarna då dåliga människor, förlorare, större syndare än alla andra? Ingalunda. Livet är inte svartvitt. Vi misslyckas alla på olika sätt emellanåt, och det behöver inte vara någon katastrof.
Jag vill här inte använda ordet "misslyckande" för att racka ner på någon. Att se en skilsmässa som ett misslyckande beror dessutom på vilket perspektiv man anlägger på det hela. Om vi ser det från början av äktenskapet, då man gick in för att få det hela att fungera, är det förstås ett misslyckande. Om vi däremot ser det ur synvinkeln av ett äktenskap som i praktiken redan har kraschat och som inte längre gör annat än skadar dem som är inblandade, är skilsmässan naturligtvis en ofrånkomlig åtgärd för att minimera vidare lidande.
Vad kan då göras? Ett misslyckande på det äktenskapliga planet kan leda till sorg, hat eller bitterhet, och då bör dessa känslor bearbetas, kanske med hjälp av någon utomstående. Det kan också vara bra att granska vad som gick snett innan ett nytt förhållande inleds, så att inte de gamla felen upprepas. Det var en person som sade till mig ungefär: "Du ska inte säga något om äktenskapet till mig! Jag vet allt om äktenskap - jag har varit gift sju gånger!" Jag tänkte (men ville inte säga): "Om du har varit gift sju gånger vet du allt om vigslar, men ingenting om äktenskap. Den fallerande gemensamma länken i dina äktenskap är nog du själv …"
Dessutom kan den som vet med sig att den har handlat orätt komma till t.ex. en präst, bekänna sin synd för Gud och ta emot hans förlåtelse, som prästen förkunnar. Detta kallas för bikt, och kan vara en enorm kraftkälla, som tyvärr alltför få har upptäckt. Om vi själva kan lära oss att ta emot förlåtelse för det som vi har misslyckats med, har vi dessutom mycket lättare för att förlåta andra. Också det kan vara mycket viktigt efter en skilsmässa. Utan förlåtelse på olika plan, står vi bara och stampar på stället. Vi har fastnat i skilsmässan, i stället för att kunna gå vidare med våra liv.
Ordet "skilsmässa" låter förstås i mina öron som en gudstjänst – "mässa" är i kyrklig terminologi synonymt med "nattvardsgudstjänst" – men någon kyrklig förrättning vid namn "skilsmässa" finns inte. Inga planer på att införa någon sådan existerar mig veterligt heller. Någonting som stöder de frånskilda och hjälper dem att gå vidare kan säkert behövas i många fall, men kanske samtal vore bättre, antingen enskilt eller i grupp. I vilket fall som helst bör vi efter bästa förmåga "se med våra ögon", så vi märker dem som behöver stöd.
I Matteusevangeliet finns ett par passager som olika kyrkor tillämpar på olika sätt. I Bergspredikan säger Jesus (5:31-32): "Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap."
Senare i evangeliet (19:3-9) läser vi följande: Några fariseer kom fram till [Jesus] för att sätta honom på prov och frågade: "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." De frågade: "Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?" Han svarade: "Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare."
Jesus kommer här med utlåtanden som låter hårda. Termen "otukt" bör här dessutom inte tolkas som otrohet eller något sådant, utan det handlar om äktenskap med alltför nära släktingar, enligt föreskrifterna i Moseböckerna (vilka på en del punkter skiljer sig från t.ex. romersk praxis). I sådana fall är äktenskapet i grunden ogiltigt, tycks Jesus säga, och skilsmässan är ingen egentlig skilsmässa. Men i övriga fall bör parterna i ett äktenskap (och särskilt mannen, enligt den tidens kulturella normer) se till att äktenskapet håller. Så är det nämligen meningen att vara.
En annan tolkning av denna passage är att det handlar om två olika skilsmässoprocesser med beteckningarna "Vilken anledning som helst" och "Otukt". Den sistnämnda var den ursprungliga varianten och krävde domstolsbehandling och bevisföring, medan den förra formellt var lättare (man skrev bara ett "skilsmässobrev"), men därmed också potentiellt lättvindigare. Jesus skulle enligt denna tolkning förkasta den lättvindigare varianten, eftersom äktenskapet är viktigare än så. Däremot skulle han inte förkasta skilsmässan som sådan.
I den romersk-katolska kyrkan tolkas dessa passager så att skilsmässa överhuvudtaget inte är möjlig, medan t.ex. den anglikanska kyrkan tillåter skilsmässa, men inte ett andra äktenskap efter skilsmässan. Samma linje har också den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland följt i gången tid. Men trots att det är meningen att äktenskapet skall vara livslångt, vet vi att omständigheterna och vår egen mänskliga natur ibland gör att vi inte når upp till idealen, till perfektionen. Att lägga ytterligare börda på sådana som har gått igenom en (potentiellt) mycket upprivande process kan knappast anses vara kristligt. Därför har vi frångått den striktare tolkningen av de ideal som Jesus uppmålar och istället strävat efter den kristna kärlekens ideal.
Hur är då det där med att gifta om sig efter en skilsmässa? Jag vill citera Katekesens kommentar till det sjätte budet (det om äktenskapsbrott): Det är ansvarsfullt och allvarligt att besluta sig för att ingå nytt äktenskap. De som träder fram inför Gud och människor i ett sådant syfte gör det därför att de vill leva i ömsesidig trohet, men också i övertygelsen om att de behöver både nåd och förlåtelse (Katekesen 6). Det finns prästkolleger som vägrar viga frånskilda. Förutom att de då riskerar att begå tjänstefel, är deras inställning nog obegriplig för mig. Det fanns ändå en tid då också jag kunde säga att jag aldrig hade vigt någon frånskild. Några månader efter att jag blev prästvigd förrättade jag så min första vigsel, där mannen ingick sitt andra äktenskap, och så var det hänt...
Följande avsnitt: De ogifta

About dogs and people 3

Dogs are not our whole life, but they make our lives whole.
- Roger Caras
as quoted by the Episcopal padre

Turkiet: Tilman Geske, Necati Aydin och Ugur Yüksel

Tre personer mördades brutalt 16.4.08 på ett bokförlag i staden Malatya i östra Turkiet. Attacken tros ha utförts av högerextremister som ville protestera mot att förlaget Zirve ger ut biblar och kristna böcker. De tre mördade var den 46-årige tysken Tilman Geske och de turkiska medborgarna Necati Aydin, pastor i Malatyas protestantiska församling, som är en utpost till pingstförsamlingen i Ankara, och Ugur Yüksel. Aydin och Yüksel var anställda på Zirve. De tre hittades på förlaget med ögonbindlar, bakbundna händer och avskuren hals.
En talesman för Turgut Özal-sjukhuset berättar om kirurgernas fruktlösa kamp för att rädda ett av de tre offren.
- Han hade dussintals knivsår, på låren, testiklarna och ryggen. Köttet hade skalats av hans fingrar. Det rör sig om tortyr, säger en av kirurgerna vid sjukhuset.
Även de andra två mordoffren hade torterats på liknande sätt. Tortyren uppskattas ha pågått i tre timmar.
Enligt turkisk press bar alla de fem förövare som greps på brottsplatsen ett brev på sig. I brevet stod "Vi gjorde det för vårt land. De försöker ta ifrån oss vårt land och vår religion".
Dessa mord är en del av en serie dåd som riktar sig mot kristna i Turkiet. För ett drygt år sedan sköts en katolsk präst ihjäl i sin kyrka och i januari i år dödades den armeniske förläggaren Dink, som även han gav ut böcker med kristet innehåll.
Mord på kristna i Turkiet väcker tysk vrede (Kyrkans Tidning 20.4.08)
Turkiets kristna sörjer de mördade bibelspridarna (Dagen 20.4.08)
Morden i Turkiet föregicks av grym tortyr (Dagen 20.4.08)
Nationalistisk och religiös fanatism tros ligga bakom dådet (Dagen 20.4.08)

Insändare i Husis

Denna insändare ingick - i lätt redigerad form - i dagens nummer av Hufvudstadsbladet:
Pastor Halvar Sandell har fått en skriftlig varning av biskopen för abortvideo-affären, har olika media rapporterat.
I samband med den rapporteringen har också nämnts att Sandell i fjol fick en motsvarande varning för att ha förvägrat mig nattvarden. Detta är inte helt korrekt. Han hotade att förvägra mig nattvarden vid min gudsons första nattvardsgång, men när det kom till kritan gav han mig ändå brödet, om än med långa tänder. Vinet fick jag sedan av assistenten.
Rätt ska vara rätt.
Karl af Hällström
kaplan
Borgå

My sort of cat

A cat died and went to Heaven. God met her at the gates and said, "You have been a good cat all these years. Anything you want is yours for the asking."
The cat thought for a minute and then said, "All my life I lived on a farm and slept on hard wooden floors. I would like a real fluffy pillow to sleep on."
God said, "Say no more," and instantly the cat had a huge fluffy pillow.
A few days later six mice were killed in an accident and they all went to Heaven together. God met the mice at the gates with the same offer that He had made to the cat.
The mice said, "Well, we have had to run all of our lives from cats, dogs and even people with brooms. If we could just have some little roller skates we would not have to run again."
God answered, "It is done." All the mice received beautiful little roller skates.
About a week later God decided to check on the cat. He found her sound asleep on her fluffy pillow. God gently awakened the cat and asked, "Is everything alright? Are you happy?"
"Everything is wonderful," the cat replied. "I have never been so happy. The pillow is so fluffy and those little Meals on Wheels you have been sending over are delicious."
Thanks to MadPriest.

Jesus ger liv

Texterna för Sjuttonde söndagen efter pingst enligt andra årgången
Första läsningen: Job 19:25-27
Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
[---]
Här, med min kropp, vill jag skåda Gud,
ja, honom vill jag skåda,
jag vill se honom med egna ögon,
inte som en främling.
Jag förtärs av längtan.
Andra läsningen: 2 Kor 4:7-14
Men denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er.
Evangelium: Joh 11:21-45
Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om." Jesus sade: "Din bror kommer att uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen." Då sade Jesus till henne: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen."
Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade: "Mästaren är här och kallar på dig." När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut, och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sade: "Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött." När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta, och han frågade: "Var har ni lagt honom?" De sade: "Herre, kom och se." Jesus föll i gråt. Då sade judarna: "Se, hur mycket han höll av honom." Men några av dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros inte behövt dö?" Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sade: "Ta bort stenen." Den dödes syster Marta sade då: "Herre, han luktar redan, det har ju gått fyra dagar." Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla dem som står här, för att de skall tro på att du har sänt mig." Sedan ropade han med hög röst: "Lasaros, kom ut." Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: "Gör honom fri och låt honom gå." Många av judarna, de som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.

En vigselpräst funderar 2: Äktenskap

Föregående avsnitt: Vigsel
Ett teologiskt argument för äktenskapet i sin nuvarande form vill många hitta i skapelseberättelserna i början av Första Moseboken. Bibeln beskriver Adam som den första människan. Det är rent av det som namnet Adam betyder – "människa". Eftersom Adam var en man, har mången tyckt att denna "skapelseordning" (alltså mannen först, sedan kvinnan) skall kunna omsättas också till vårt dagliga liv.
Men om vi ser på skapelseberättelserna i början av Bibeln, märker vi att det inte så mycket är frågan om den ena partens dominans, utan om ett gemensamt partnerskap (särskilt om vi översätter den hebreiska texten korrekt; se nedan). Enligt den första skapelseberättelsen (i Första Moseboken 1) skapades "människan" till Guds avbild, och det specificeras ännu att detta gäller både det manliga och det kvinnliga i oss. I den andra skapelseberättelsen (i Första Moseboken 2) säger Gud: "Det är inte bra att människan (hebr. adam) är ensam" (v. 18), varpå Gud ger Adam förslag på en hjälpare (alltså djur av olika slag). När inget av dem duger åt Adam, skapar Gud ännu en människa, en kvinna den här gången.
Här är våra svenska bibelöversättningar av vers 18 inexakta. De talar om att "mannen" inte skall vara ensam, medan den rätta översättningen av ordet adam vore "människa". Att det är frågan om en man kommer fram först i vers 23, där Adam säger att han är en man (ish), och detta är en kvinna (ishá). Lite av "Me Tarzan, you Jane", alltså.
Av denna korrekta översättning ser vi förresten att också annan än heterosexuell kärlek kan motiveras med skapelseordningen. Människan är skapad till att längta efter tvåsamhet. Den biologiskt grundläggande tvåsamheten är naturligtvis mellan man och kvinna; utan den kombinationen hade människan inte kunnat uppfylla Guds bud att föröka sig och uppfylla jorden (Första Moseboken 1:28). Men det budet är nu uppfyllt. Det är rent av det enda av alla de bud som Gud har gett oss som vi människor har uppfyllt – och det till överdrift! Aldrig är det bra.
Men som vi ser av den korrekta översättningen hör inte tvåsamhet och förökelse ihop på något absolut sätt. Därför strider inte heller andra kombinationer än man-kvinna mot detta avsnitt.
Ofta motiveras som sagt vårt traditionella äktenskapsbegrepp just med skapelseordningen, där mannen och kvinnan blev skapade för att tillsammans föröka sig och uppfylla jorden. Men vad är ett äktenskap? Det är ett förbund mellan två personer som älskar varandra, som önskar leva tillsammans och tillsammans uppfostra de eventuella barn som Gud har gett dem. Detta förbund kan formellt se olika ut i olika samhällen, kulturer och tider, men tycks vara allmänmänskligt förekommande.
I vigselformuläret finns många delar, men vissa är mer centrala än andra. Äktenskapets giltighet hänger inte på att varenda prick i formuläret kommer fram. Det centrala är frågorna, svaren och stadfästelsen; det övriga är nog genomtänkt och bra, men kan ses som stödfunktioner. Vid en vigsel som jag förrättade hamnade brudparet åt orätt håll framför altaret, alltså så att bruden stod på min vänstra sida och brudgummen till höger. Jag märkte det inte förrän jag skulle fråga brudgummen om han ville. Då vände jag mig automatiskt åt vänster, hickade till när det var bruden som stod där och vände mig så åt höger så jag kunde ställa frågan till rätt person. Efteråt var det någon bröllopsgäst som undrade om vigseln var giltig när de gjorde ett sådant misstag – men det är ju klart att de blev gifta i alla fall.
Det är tydligt att äktenskapet som sådant inte är en kyrklig, utan en samhällelig angelägenhet. Vad är då ett kristet äktenskap? Är det inte helt enkelt ett äktenskap där makarna önskar leva tillsammans med Gud, alltså ett äktenskap mellan kristna makar?
Följande avsnitt: Skilsmässa

Pastor gets warning for abortion video

Just over a year ago, pastor Halvar Sandell from Helsinki wanted to refuse me the Lord's Supper because of my views on homosexuality (some media report that he actually did refuse me, but that is incorrect). He had no right to do this, of course, so in the end our bishop, Gustav Björkstrand, gave him a warning.
Sandell's been at it again in June this year. This time he's in trouble for showing an authentic abortion video to his confirmation pupils, aged about 15 years. Their parents were in an uproar about this and reported him to the Parish Council, which refused to do anything. The parents also sent a copy to the Bishop, who consulted the governmental motion pictures board, and after receiving their report gave Sandell another warning.
The problem was not that Sandell is a hard core anti-abortionist ("pro-life", as it is sometimes euphemistically called); that is his right. He had discussed abortion in class, which also is his right (and perhaps even his duty). The problem was that, having failed to convince the teenagers, he showed them a detailed and bloody video showing an abortion (performed with a method not used in Finland). He had downloaded the video from the Internet. This shocking video, showing close-ups of a dismembered foetus, was too strong for the teenagers, according to the board, and could hurt the development of 14-15-year-olds if shown to them.
A positive note in all this is that Sandell has apologized for his excessive zeal.
Warnings of the kind Sandell seems to be collecting do not, as such, lead to anything worse. If someone is given several warnings for similar offences, however, they can be construed as aggravating factors if the offence is repeated yet again.
In other words, if Sandell keeps his nose clean, this might be the end of it. If not, well...
Disciplinärt förfarande i församlingen 4 (Kalles kyrkliga kommentarer 18.7.06)
Ingen sakramental gemenskap? (Kalles kyrkliga kommentarer 3.9.07)
Sandell i farten igen (Kalles kyrkliga kommentarer 19.6.08)
Biskopen gav kaplan Sandell skriftlig anmärkning (Kyrklig tidningstjänst 4.9.08)
Sandell får skriftlig anmärkning (YLE 4.9.08)
Sandell får skriftlig anmärkning (Kyrkpressen 4.9.08)
Sandell får skriftlig anmärkning (Hufvudstadsbladet 4.9.08)
Halvar Sandell får skriftlig anmärkning för abortvideo (Vasabladet 4.9.08)
Aborttifilmin rippileirillä näyttänyt pappi sai huomautuksen piispalta (Helsingin Sanomat 4.9.08)
Präst klandras för abortfilm (Sydsvenskan 4.9.08)
Visade abortfilm för unga och kritiseras (Kyrkans Tidning 5.9.08)
Präst prickas för abortfilm (Dagen 5.9.08)

Veckans anekdot: "Han luktar redan!"

Sommaren 1993 spelade jag med i "Lekholmens sommarteater", som satte upp Mistero Buffo av Dario Fo. Pjäsen handlade om folks reaktioner på Jesu uppväckande av Lasarus från de döda (Joh 11), och hade många komiska och farsartade poänger - såsom det kan förväntas när Fo är i farten. Man såg varken Jesus, Lasarus eller hans systrar i pjäsen, bara diverse figurer omkring dem. Jag spelade en vandrande trubadur och framförde mina egna sånger till gitarr.
En episod som är värd att minnas inträffade en gång när vi spelade utomhus (vid regn var vi i kapellet, men då det var fint använde vi en scen som vi hade röjt upp vid en klippa där publiken kunde sitta) och hade kommit till scenen då graven öppnades och Lasarus kom ut. Vår reaktion var att kasta oss tillbaka, eftersom stanken var så outhärdlig (se Joh 11:39).
Just då hade en från personalen beslutat att röra om i komposten 30 meter längre bort, och av någon outgrundlig omständighet kom lukten från den ända fram till scenen just i rätt ögonblick! Redan att det luktade så långt bort var ju oväntat och överraskande - och att det skedde just då vi vek oss dubbla över liklukten från graven var verkligt speciellt! Publiken undrade hur vi hade ordnat saken...
Vår regissör överreagerade genom att skälla ut kompoströraren efteråt, för han var nog oskyldig.