Nytt motto för församlingen?

Jag har funderat över vilket motto man kunde tänka sig för Lovisa svenska församling. Lovisa kyrka ligger ju mitt på vägen - om vägen inte svängde undan tjugo meter innan man kommer fram till kyrkan skulle man väl köra in i sakristian. Av den orsaken ligger formuleringar som "kyrkan mitt på vägen" eller "kyrkan på väg" nära till hands.

När jag körde till jobbet härom dagen fastnade jag i en bilkö. Men jag hade inte bråttom, så jag körde snällt efter den framförvarande bilen (trots att den emellanåt låg oförskämt nära mig).
Då kom jag på det! Hur skulle det vara med någonting i stil med

"Lovisa svenska församling - alltid först i bilkön"

månne? Det kunde vara att sjunga långsamhetens lov. Men är det förståeligt?

Linda Lönnroth ny barnledare

Församlingsrådet i Lovisa svenska församling beslöt vid sitt sammanträde den 22 mars 2012 att anställa Linda Lönnroth (f. 1988) som barnledare fr.o.m. den 1 april.

Hon blir välsignad till sin tjänst vid gudstjänsten för stora och små i Lovisa kyrka på palmsöndagen den 1 april 2012 kl 12. Välkommen!