What a pun!

I've decided to marry a pencil.

I can't wait to introduce my parents to my bride 2B.


Merton on the comforts of the Bible

There is, in a word, nothing comfortable about the Bible - until we manage to get so used to it that we make it comfortable for ourselves. But then we are perhaps too used to it and too at home in it. Let us not be too sure we know the Bible ... just because we have learned not to have problems with it. Have we perhaps learned ... not to really pay attention to it? Have we ceased to question the book and be questioned by it?
- Thomas Merton
from his book Opening the Bible
as quoted on God's Politics

The makem and the geordie

A makem (man from Sunderland) applied for a job at a factory in his home town. A geordie (man from Newcastle) applied for the same job and since both applicants had similar qualifications, the manager asked them to take a test. When the results were in, both men had scored 19 out of 20.

The manager went to the makem and said, "Thank you for coming to the interview, but we’ve decided to give the geordie the job."

The makem said, "Why? We both got 19 questions correct. This being Sunderland and me being from Sunderland surely I should get the job."

The manager replied, "We have made our decision not on the correct answers, but on the question you got wrong."

The makem said, "And just how would one incorrect answer be better than another?"

The manager said, "Simple. On question number 7 the geordie wrote down, 'I don’t know.' You put down, 'Neither do I.'" 
From MadPriest. Who else?

Älgjägare

Ortens framgångsrike jägare har fått vara med på en kunglig jakt.
- Visst är jag belåten med jaktresultatet. Jag sköt tre älgar, berättar han för lokaltidningen.
- Men det hade varit ännu roligare att träffa kungen. 
Från Facebook, förstås...

Amor omnia

Kärleken besegrar allt.
Amor omnia vincit.
- Vergilius
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Äsch, äsch, äsch!

Jag hade hoppats att domkapitlet idag hade kunnat ge mig fullmakt från nästa månadsskifte. Men se nej. Och det är mitt eget fel.
Jag missade nämligen ett papper. Jag måste förete ett straffregisterutdrag innan jag kan få fullmakten, och det hade jag inte märkt. Nu har jag beställt utdraget från Rättsregistercentralen, men det hinner inte komma i tid. Därmed skjuts ärendet upp till den 13 november, och fullmakten gäller från december.
Äsch!

Jag ska se till att jag samtidigt lämnar in min anhållan om personlig dispens från boendeplikten i Lovisa prästgård. Jag vill ju inte att det också ska strula till sig... 

Mozart on eloquence

To talk well and eloquently is a very great art, but that an equally great one is to know the right moment to stop.
- Wolfgang Amadeus Mozart
as quoted on Facebook

Frågespalten LXX: Theologia irregenitorum

Vädjan på Facebook:
Definiera kort "theologia irregenitorum"??
(tentläsning pågår...sku vara enklare om instuderingsfrågorna sku vara på svenska)
Teologvänner, hjälp mottages med tacksamhet.
Theologia irregenitorum betyder bokstavligen ”de icke-pånyttföddas teologi” (i motsats till theologia regenitorum).
I spänningsfältet mellan de två finns flera frågor. Räcker Bibeln som grund för en frälsande tro, eller måste man ha tro för att kunna förstå Bibeln? Hur kan man veta att man själv är pånyttfödd och har det väl ställt med Gud? Paul Tillich säger att så fort någon påstår att den är en rätt (pånyttfödd) kristen, upphör den att vara kristen överhuvudtaget, eftersom den då har gjort en bedömning som endast Gud kan göra.
Bibel 2000 har kritiserats för att en del av översättarna inte är ”troende kristna”. Det är alltså ett krav på theologia regenitorum. Men blir översättningen sämre av det? Kan den heliga Anden inte verka var och när han vill? Inte kan vi väl begränsa Guds kraft till att verka endast genom dem som tror på honom?
OK, det blev inte så kort, och inte kanske så klart definierat heller. Men nånting, kanske...

Better to love badly

I find that it is better to love badly and faultily than not to try and love at all. God does not have to have perfect instruments, and the Holy One can use our feeble and faltering attempts at love and transform them. My task is to keep on trying to love, to be faithful in my continuing attempt, not necessarily to be successful. The quality of my love may well be the most important element of my spiritual guidance.
- Morton T. Kelsey
from his book Companions on the Inner Way
as quoted on God's Politics

Jeesus ja Peetrus

- Miks Peetrus salgas Jeesuse?
- Jeesus tervendas Peetruse ämma.

- Miksi Pietari kielsi Jeesuksen?
- No, siksi varmaankin, kun hän paransi tämän anopin.

Kärlek och mässling

Kärleken är som mässling - ju senare i livet desto värre. 
- lord Byron
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Frågespalten LXIX: Judendomens och kristendomens tidiga spridning

Maria ställer en lång fråga på Fråga prästen. Jag har förkortat den:
Jag undrar hur det kommer sig att kristendomen fick så stor spridning i Romarriket, och varför inte judarna fick samma spridning då det är en äldre religion med liknande budskap?
Hej Maria!

Tack för frågan!

En grundläggande skillnad mellan judendomen och kristendomen var och är att judendomen är en nationell religion, medan kristendomen är universell.
Det innebär att judendomen bygger på tanken om att Gud har utvalt ett folk åt sig, och det folket är judarna. Därmed har judarna ingen skyldighet att försöka omvända medlemmar av andra folk. Undantag från denna tanke fanns förstås; det fanns hedningar (icke-judar) som ville bli judar, och bara männen lät omskära sig och de följde lagens bud, var det inget större problem. Det fanns också rörelser inom judendomen som sysslade med missionsverksamhet, men den var rätt begränsad.
Kristendomen gjorde och gör däremot anspråk på att vara en universell religion, som alltså har ett budskap till alla människor. För att få fram det grundläggande budskapet till människor av olika folk, språkgrupper och kulturer anpassade de kristna missionärerna sin förkunnelse så att de tog hänsyn till t.ex. kulturella faktorer. Till skillnad från judarna, för vilka folk, religion, kultur och språk var ett paket (för att tillspetsa det lite), var de kristna intresserade av att sprida uttryckligen det religiösa budskapet och begärde inte en kulturell omvändelse i frågor som inte stred mot kristendomen.
Min uppfattning är att det är denna faktor, mer än någon annan, som gjorde det möjligt för folk runtom hela världen att omfatta kristendomen.
Detta är naturligtvis väldigt kortfattat. Man kunde skriva långa avhandlingar för att tränga in på djupet i denna fråga, men det finns det inte möjlighet till här. Hoppas svaret ändå tillfredsställer dig. Om inte, får du gärna återkomma!

Allt gott! 

Finnish for foreigners

järki = reason, sense, intelligence
järjestää = organize
järjestelmä = organization
järjestelmällinen = organized
järjestelmällistyttää = organizationalize
epäjärjestelmällistyttää = unorganizationalize
epäjärjestelmällistyttämätön = antiunorganizationalized
epäjärjestelmällistyttämättömyys = antiunorganizationalization
epäjärjestelmällistyttämättomyydellä = with antiunorganizationalization
epäjärjestelmällistyttämättömyydellään = with his antiunorganizationalization
epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänkö = is it with his antiunorganizationalization?
epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänköhän = I wonder if it is possible, with his antiunorganizationalization?
epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänköhänkään? = I wonder if it is possible, even with his antiunorganizationalization?

Seventeen syllables in one word - how about that? You just have to love that language!

MadPriest and the other cheek

Turning the other cheek because of personal cowardice is not what Jesus was on about. 

Kvotflyktingar - kommunernas moraliska utmaning

Homo homini lupus (människan är människans varg) sade de gamla romarna. Mänskligheten har på denna punkt inte tvecklats under de senaste par millennia - åtminstone inte till det bättre.

I vårt land har det rått fred under en tidstymd som i historiskt perspektiv är överraskande lång. På andra håll är situationen inte lika lycklig; vi behöver bara öppna tidningen eller TV:n för att se krig och katastrofer av de mest olika slag.
För oss här i Finland är det svårt att förhindra dessa företeelser som förorsakar så mycket mänskligt lidande. Vi gör försök - fredsbevarare, katastrofhjälp, flyktingkvoter - men de är uppenbart otillräckliga.
Ett särskilt problem är det faktum att Finlands flyktingkvoter inte uppfylls. Staten har förbundit sig att ta emot ett visst antal flyktingar, men de blir kvar i sina flyktingläger år ut och år in, eftersom kommunerna är ovilliga att ta emot dem. Orsaken - åtminstone den orsak som uppges - är, som så ofta, ekonomisk. Staten ger en ersättning för de kostnader som flyktingarna (naturligtvis) förorsakar kommunerna, men ersättningen är knapp och tidsbegränsad.
Ändå är detta inte i grunden en ekonomisk fråga, utan en moralisk. Vårt ansvar tar inte slut vid kommunens eller landets gränser, utan vårt ansvar sträcker sig till alla dem som någonstans i världen är i sämre situation än vi. Här invänder någon att vi främst har ett snsvar för de svaga i vårt eget samhälle, men det håller jag inte med om. Vi kan hjälpa båda grupperna, bara viljan finns. Och det är där det brister.

I en uppmärksammad dom tog Högsta domstolen ställning till gränserna för hur man verbalt får uttrycka sig om den som är annorlunda än vi själva. Detta var en positiv signal. Om vi inte i handling kan följa upp denna signal, är den dock bortkastad.
Det vore viktigt att både statsmakten och kommunerna kunde visa god vilja när det gäller att hjälpa de utsatta i världen. Kommunerna bör visa större intresse av att ta emot kvotflyktingar, medan staten bör ersätta de uppkomna utgifterna i större grad och framför allt under längre tidsrymd.

Mitt Borgå - välkomnande, hjärtligt, varmt - får gärna föregå med gott exempel!

Walesa on peace and justice

In many parts of the world the people are searching for a solution which would link the two basic values: peace and justice. The two are like bread and salt for mankind.
- Lech Walesa
from his Nobel Lecture
as quoted on God's Politics

Lehdistä poimittua

Aiemmin nainen ilmoitti tulleensa pahoinpidellyksi Koivukujalla, jonka tekijöinä oli ollut kaksi outoa miestä. Nainen jätti valheellisen kertomuksen poliisille tämän entisen poikaystävän kehotuksesta.
- Raahen Seutu

Frågespalten LXVIII: Hatbrott att förstöra en bibel?

Det kom en fråga på Fråga prästen:
Jag undrar om det är ett hatbrott att riva sönder en bibel eller förstöra den på något annat sätt? Och vad händer i såna fall?
Ett hatbrott är ju, om jag har förstått rätt, en brottslig handling som är motiverat av hat mot någon folkgrupp.
Det är klart att någon kan hata kristendomen eller kristna och låta sitt hat gå ut över en bibel. Men att riva sönder eller på annat sätt förstöra en bok är ju inget brott. Därmed är det inte heller något hatbrott och får inga rättsliga följder.
Om bibeln i fråga är ens egen, vill säga. Annars kan det bli frågan om stöld eller något sådant. Men i grunden är svaret på din fråga ändå ”nej”.

Sedan är det en annan sak att redan det hat eller den motvilja som får någon att förstöra en bibel är beklagligt. Det får vi kristna jobba med genom positiv verksamhet. Att skrida till lagstiftningsåtgärder är däremot knappast fruktbart.

Botemedel mot kärlek

Det finns inget botemedel mot kärlek, bara ännu mer kärlek. 
- Henry David Thoreau
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Churchill on rebuilding the world

If the Almighty were to rebuild the world and asked me for advice, I would have English Channels round every country. And the atmosphere would be such that anything which attempted to fly would be set on fire. 
- Sir Winston Churchill
as quoted on Child of Illusion

Kyrkoherdevalets kandidatlista

En ny tur i den långdans, som tillsättandet av en ny kyrkoherde innebär, har dansats. Jag skrev 17.8.12 att domkapitlet förklarade mig behörig.
Därefter meddelade församlingsrådet åt domkapitlet att det ingenting har att invända mot att jag får tjänsten, och nu i torsdags (27.9.12) uppförde domkapitlet mig på valförslag.
Nu har de som sätts upp på valförslag 14 dagar på sig att göra ett rättelseyrkande, men eftersom valförslaget i detta fall innehåller endast ett namn, är risken för detta naturligtvis obefintlig. Fast jag undrar vad som skulle hända om jag skulle kräva att placeras i andra förslagsrum i stället för första ... men nej! Måste motstå frestelsen!
Vid sitt sammanträde 24.10 torde domkapitlet ge mig fullmakt på kyrkoherdetjänsten från 1.11.12.

Ett preliminärt datum för kyrkoherdeinstallationen är tjugondag Knut, söndagen den 13 januari 2013 kl. 12 i Lovisa kyrka. Välkommen med!

PS. Också Maria Venhola uppfördes på valförslag, fast till Sjundeå svenska församling. I blogginlägget 17.8.12, som jag länkade till ovan, skrev jag ju lite om situationen där.