Kaplansgården, del 2

I februari bloggade jag om att Kaplansgården i Borgå skall säljas. Nu har situationen utvecklat sig.
Planen är nämligen nu att dagklubbarna på Braskisgränd ett stenkast ifrån skall flyttas till Kaplansgården. Detta föreslår beredningen för gemensamma kyrkorådets (gkr) sammanträde 5.10.11. Följden av detta är, enligt beslutsförslaget, att “fastighetens nuvarande hyresavtal sägs upp i brådskande ordning” så att förberedelserna för flyttningen kan komma igång i tid.

På ytan ser detta OK ut. Gräver man lite, förändras bilden.
1. Kaplansgården är en historiskt värdefull byggnad (förutom pengavärdet, som antagligen är sjusiffrigt). Att bygga om detta bostadshus till klubbutrymmen kräver omfattande arbete. Det låter sig säkert göras, men huruvida det är tillåtet i en skyddad byggnad är en annan fråga som de museala myndigheterna bör ta ställning till. Om Kaplansgårdens slutliga öde är att säljas, sjunker dessutom dess värde av ombyggnaden, eftersom den då måste byggas om på nytt. Beroende på, förstås, vad den nya ägaren har för planer.
2. Kaplansgården är inte - tvärtemot vad som har påståtts - den enda möjligheten för klubbverksamhet i området. Borgå ungdomsförbund (BUF) har en byggnad på Tingsgårdsvägen ett par hundra meter längre bort, som redan nu är fullt användbar just för klubbverksamhet. BUF skulle vara villig att hyra ut dessa utrymmen till församlingarna till ett förmånligt pris. Detta har fastighetschef Dan Tallberg dock sagt nej till med motiveringen att “det redan finns andra planer”. 
3. Beslutet att säga upp hyresavtalet “i brådskande ordning” skall enligt beredningen fattas den 5 oktober. Därför är det något förvånande att fastighetschefen ville överlämna uppsägningsbeslutet redan den 30 september, och därmed föregripa gkr:s beslut. Orsaken till hans handlande är naturligtvis att hyresgästen har sex månaders uppsägningstid räknat från början av den kalendermånad som följer efter delgivandet av beslutet. Den knappa vecka som går mellan 30.9 och 5.10 blir alltså i slutändan en hel månad mindre tid att förbereda de nödvändiga arbetena. Må så vara, men nog borde väl beslutsordningen ändå vara den rätta?

Hela den här härvan ser jag som ytterst beklaglig. 

Uppdatering: Borgåbladet publicerade 4.10.11 en artikel om detta (tyvärr ej på nätet), där redaktören intervjuade förvaltningsdirektör Sari Mankinen och kyrkorådsmedlemmen Stig Bäcklund (förutom mig, då). Den sistnämnde kom med det intressanta påståendet att Kaplansgården lämpar sig för klubbverksamhet utan större ombyggnad. Undrar var han har fått det. En klubb skulle lyckas bra, men om två klubbar ska rymmas där måste nog åtminstone mellanväggar rivas.
Uppdatering 2: Gkr beslöt enligt beredningen. Inte oväntat.
Uppdatering 3: En notis om detta publicrerades i Kyrkpressen 10.10.11.

Sjukledig

Jag har genomgått en liten operation och är sjukledig en tid framöver. Vi återkommer!

Allt gott!

Hávamál 58

Arla stige upp,
den som äga vill
en annan egendom eller liv!
Sällan liggande ulv
ett lårstycke får
eller sovande man seger.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

RF: Naming of Anteater


www.reverendfun.com

Luther Foundation's ordination in Orthodox parish hall

The Luther Foundation is at it again.
Last Saturday, September 17, three new pastors were ordained by the Foundation's bishop Matti Väisänen (see blogs here and here) in the Orthodox parish hall in Kuopio (eastern Finland). The ELCF had denied them any venue for the ordination, so they turned to the Orthodox Church. Its leading bishop, Ambrosius, asked the Orthodox parish of Kuopio to refrain from giving space to a schismatic group in the Lutheran church, but went unheeded.
Two of the new pastors will work in eastern Finland, and the third, Sebastian Grünbaum, will build and coordinate a Swedish-speaking community in Turku in the south-west. Grünbaum has studied theology in Swedish at Åbo Akademi in Turku, where there are several strongly conservative students and teachers (among a moderate majority, I hasten to add). The Luther Foundation will thus probably reap more fruit from that Theological Faculty.

The Luther Foundation protests against female pastors and against the increasingly positive and humane attitudes towards sexual minorities within the ELCF. It is akin to the Mission Province in Sweden and has for some years ordained its own pastors. In 2010, it consecrated its own bishop. These acts are, of course, schismatic, and neither the bishop nor the pastors have any standing within the ELCF. The Foundation refuses, however, to take the logical step and form its own denomination, which would allow it to build ecumenical relations to other churches, e.g. the ELCF. Since it repeatedly breaks the rules of the ELCF, it can go on pretending that it is persecuted, which I suppose gives its members a sense of righteousness.
But I don't feel that it is quite honest to do so.
Kotimaa om Nokia och Luther (Kalles kyrkliga kommentarer 16.10.06)
Missionsprovinsen till Finland? (Kalles kyrkliga kommentarer 4.12.06)
Förfalskade präster (Kalles kyrkliga kommentarer 26.1.07)
Yle: Ortodoksit tarjoavat Luther-säätiölle tiloja pappisvihkimykseen (Kotimaa 10.8.11)
Ambrosius toivoo Kuopion ortodoksisen seurakunnan peruvan Luther-säätiö-päätöksen (Kotimaa 10.8.11)
Pappisvihkimys Kuopiossa 17.9.2011 (Suomen Luther-säätiö 30.8.11)
Lutherstiftelsen får svenskspråkig verksamhet (Kyrkpressen 5.9.11)
Konservativa ÅA-teologer stöder Lutherstiftelsen (Hufvudstadsbladet 7.9.11)
Luther-säätiö vihkii ”kolme uutta pastoria” (Kotimaa 8.9.11)
Lutherstiftelsen vigde tre nya egna präster (Hufvudstadsbladet 17.9.11)
Luther-säätiö vihkii yhä pappeja kirkon vastustuksesta huolimatta (Helsingin Sanomat 17.9.11)
Paarma ennustaa: Luther-säätiö lähtee kirkosta (Ilkka 18.9.11)
Ilkka: Paarma ennustaa Luther-säätiön lähtöä (Kotimaa 18.9.11)

God loves heterosexuals, too

The Bible contains six admonishments to homosexuals and 362 admonishments to heterosexuals. That doesn't mean that God doesn't love heterosexuals. It's just that they need more supervision.
- Lynn Lavner
as quoted in a comment on CBC News

Språkförbistring

Så var det finlandssvensken som (enligt vad han berättade på Facebook) skulle köpa preventivmedel under en utlandsresa och blev tagen för att vara rånare.
Han stövlade in på det lilla apoteket, gav den manliga expediten en menande blick och frågade: ”Do you have rubber?”
Expediten bleknade, tittade misstänksamt tillbaka och svarade: ”No robber, we have no crime here.”
Finlandssvensken försökte på nytt: ”Do you have protection?”
Expediten stelnade till, förde handen mot telefonen och svarade hotfullt: ”Yes, we have protection. The police is very good here....”


Algeria: Siaghi Krimo

Convicting a Christian convert for insulting the prophet of Islam, a judge in Algeria stunned the Christian community by sentencing him beyond what a prosecutor recommended.
In Oran, 470 kilometers west of Algiers, a criminal court in the city’s Djamel district on May 25, 2011 sentenced Siaghi Krimo to a prison term of five years for giving a CD about Christianity to a neighbour who subsequently claimed he had insulted Muhammad. Krimo was also fined 200,000 Algerian dinars (US$2,760), according to Algerian news reports.
The prosecutor had reportedly requested the judge sentence him to a two-year prison sentence and a fine of 50,000 Algerian dinars (US$690).
The court tried Krimo based solely on the complaint filed by his neighbour, who accused him of attempting to convert him to Christianity.
“He gave a CD to a neighbour, and for that he has to spend five years in prison,” said the president of the Protestant Church of Algeria (EPA), Mustapha Krim, trying to contain his disbelief. “The hearing went well, and the lawyer defended well, yet in the end the judge gave him the maximum punishment.”

Authorities arrested Krimo on April 14 and held him in jail for three days. On May 4 he appeared before the court in Djamel, where the prosecutor requested the two-year sentence in the absence of the neighbour who had accused him – the only witness – and any evidence.
The punishment the prosecutor requested is the minimum for Algerians found guilty of insulting Muhammad or “the messengers of God,” or anyone who “denigrates the dogma or precepts of Islam, be it via writings, drawings, statements or any other means,” according to Article 144 of the Algerian Penal Code.
Krim said that if the courts start interpreting the law as it did in Krimo’s case, then the future of Algeria’s Christians is grim.
“If they start applying the law like that, it means there is no respect for Christianity,” Krim said, “and pretty soon all the Christians of Algeria will find themselves in prison. If the simple fact of giving a CD to your neighbour costs five years in prison, this is catastrophic.”

The court delivered its verdict the same week that the governor of the province of Bejaia ordered the closing of seven Protestant churches.
Asked if he thought the court had instructions from higher officials to hand down such heavy punishment to Krimo, Krim responded with no hesitation: “It’s certain!”

Algerian Christian Sentenced Beyond Prosecutor’s Request (CDN 30.5.11)


Interdependent love

Knowing one's self, finding one's self, and expending one's self for another are intertwined activities. Love of self, love of God, and love of neighbor are interdependent.
- Sidney Callahan
in With All Our Heart and Mind
as quoted on God's Politics

Punny humour

With her marriage, she got a new name and a dress. 
Thanks to Bailey's Buddy!

Veckans anekdot: Fraserna

På skriftskollägren har vi ofta en lägergudstjänst på söndagen. Jag brukar i allmänhet förbereda predikan så att jag har konfirmanderna att läsa söndagens text och skriva ner frågor om det de inte förstår. Sedan besvarar jag frågorna i predikan.
Så gjorde jag också i år. Vissa konfirmander höll sig inte helt till texten, utan frågade också om annat som var oklart. Och varför inte.

En av dem hade stött på ett avsnitt i evangelierna där Jesus tvistar med fariseerna. Det var tydligen ett nytt begrepp för denna ungdom, för frågan löd ungefär: "Vad hade Jesus emot fraserna?" Och visserligen talar Jesus om att inte be med tomma fraser, och visserligen sysslade fariseerna med just sådant, men inte kan man väl ändå helt sätta likhetstecken mellan "fariseer" och "fraser"...


Shaw asks "Why not?"

Some [people] see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not.
- George Bernard Shaw
as quoted on QuoteFame.com

Ramel: Naturbarn

Predikan om yoga

I en predikan sade jag bl.a. följande:

Ett annat, mer aktuellt exempel på sådant som vi har hört i texterna är den debatt om yoga som har förts i vissa tidningar på senaste tid. Frågan som har behandlats är om yoga är lämpligt eller olämpligt för en kristen. En del argumenterar för att yoga som motionsform är ofarlig, medan andra anser att yoga och annat med österländskt ursprung är att utsätta sig för onda andars inflytande.
Här tycker jag att vi får lyssna till Jesus: Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet. Överhuvudtaget är detta en god regel när det gäller att bedöma olika företeelser: Hurdan är frukten?
När det gäller yoga blir tankegången följande: Yogans ursprung är i Indien. Meditation är en viktig del av den ursprungliga versionen av yoga. Det finns ju kristen meditation också, men i yogan sker meditationen genom upprepandet av ett mantra, alltså ett ord eller en fras som man maler om och om igen. I den österländska yogan är mantrat oftast ett hinduiskt gudanamn eller någon fras från de hinduiska heliga skrifterna. Eftersom dessa i allmänhet är på språket sanskrit, som få av oss kan, kan man bli lurad att be till avgudar, om man inte är försiktig. Och det är ju inte bra.
Den västerländska formen av yoga, den som praktiseras på olika gym och konditionssalar, går däremot närmast ut på gymnastik och andningsövningar av olika slag. Denna träning leder till bättre kondition och koncentrationsförmåga, och det är i sin tur positivt.
När det gäller vilken inställning vi kristna skall ha till yoga, måste vi alltså se till slutresultatet. Leder detta oss närmare Gud eller bort från honom, eller är den neutral vad gäller vårt gudsförhållande? För att uttrycka saken med evangeliets ord: Vilken frukt bär den? Är frukten bra, så är trädet gott, annars är det det inte. På frukten känner man trädet. 

Hávamál 56

Medelmåttigt klok
var man skall vara,
aldrig vara alltför klok.
Sitt öde vete
ingen på förhand;
då är honom sorglösast sinnet.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Schoolboy Howler

In the Middle Ages people lived in mud huts with rough mating on the floor.

The Father Brown stories

G. K. Chesterton: The Innocence of Father Brown (1911)
- The Wisdom of Father Brown (1914)
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) was one of the most influential English writers of the 20th century. His prolific and diverse output included journalism, philosophy, poetry, biography, Christian apologetics, fantasy and detective fiction.
In the last category are a couple of dozen of short stories featuring Father Brown, a short, stumpy Catholic priest. From London to Cornwall, then to Italy and France, he runs to earth bandits, traitors, killers. Why is he so successful?
The reason is that after years spent in the priesthood, Father Brown knows human nature and is not afraid of its dark side. Thus he understands criminal motivation and how to deal with it.

The stories, collected in the two volumes mentioned above, are not straightforward modern-day whodunnits, but have a more psychological and philosophical outlook. This makes them far more interesting.
They are, however, rather dated in some ways. They take place in a world where imperial England is the strongest power, and where the attitude of the white race towards other races is condescending at best.
If you can raise yourself above these issues and reach the heart of the stories without gagging on the inherent chauvinism and racism of the background, Father Brown is well worth the effort.

Einstein on miracles

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as if everything is.
- Albert Einstein
as quoted on Facebook

Barn skriver till Gud

Käre Gud, är det sant att pappa inte kommer in i himlen om han säger sina bowlingord hemma?
- Anita, 9 år

Nokia Missio sacked its leader, Markku Koivisto

In the beginning of the 1990's, Markku Koivisto was vicar in the small city of Nokia outside of Tampere in central Finland. The electronics company Nokia was founded in that city, if wou're wondering (and even if you're not). Anyway, Koivisto (no relation to Mauno Koivisto, the President of the Republic in 1982-94) arranged charismatic meetings in his parish. While this is all right, it was felt that he as vicar failed to meet his responsibility to all his parishioners, and thus he got into hot water with the Diocese of Tampere (which I blogged about at the time). In the end, he had to step down as vicar.
He then founded an organisation, Nokia Missio, that arranged meetings at home and abroad, and in 2008 was reorganised as an independent denomination with Koivisto as one of the most prominent leaders. Some free churches feared that Nokia Missio would steal their members, but this threat failed to materialise. While its meetings drew thousands of people, the actual membership of the church stayed at some 400 people. Finns are often naturally conservative.

In August, 2011, came the news that Koivisto was on sick leave, and at the end of the month, Nokia Missio informed that he had been sacked. Apparently, there had been some sexual misconduct on his part. Nothing illegal - thankfully, no children involved! - but immoral. There were speculations about homosexual harrassment.
When Koivisto returned from his sick leave, he claimed that no harrassment had taken place. Last Sunday (11.9.11), he made a statement to his congregation, admitting to "wrong choices", and in particular to a homosexual relationship. Since he was married (to a woman, if that is relevant), the relation was adulterous, which is regrettable. More serious in Koivisto's eyes, however, were the homosexual acts, which he denounced, quoting one of the "clobber passages" from Romans. After his statement, one of the pastors pronounced God's forgiveness and a whole team of pastors prayed for Koivisto. He then left the gathering, and his future is still open.

I am no great friend of either Nokia Missio or Markku Koivisto. I went to a meeting they had in Porvoo a few years back and was not impressed. Neither do I know exactly what now has occurred.
That said, I am gratified that Nokia Missio has taken action. All too often, sexual and other immorality (especially paedophilia) among religious and other leaders is swept under the rug in the name of forgiveness and mercy, and those responsible are not held accountable for their actions. Thus, the situation can continue for years on end, and many people can get hurt. This has happened internationally within the Roman Catholic church and in Finland within the Laestadian revival movement. Hopefully, that will not now be repeated in Nokia Mission. Apparently, whatever else might be said about that church, its leadership is not spineless. Good for them!
I am a bit miffed, however, since the main issue here seems to be Koivisto's apparent bisexuality, not his adultery, which I personally think is far more serious.
Markku Koivisto sivussa Nokia Mission toiminnasta (Kotimaa 19.8.11)
Nokia Mission tiedote 29.8.2011
Kyrkoherdens sexliv gav honom sparken i Nokia (Hufvudstadsbladet 30.8.11)
Nokia Missio erotti Markku Koiviston (Kotimaa 30.8.11)
Markku Koivisto erotettu Nokia Missiosta (yle.fi 30.8.11)
Koiviston tehtävistä vapauttamiseen ei liity rikosprosessia (Kotimaa 30.8.11)
Nokiamissionen har sparkat sin grundare (Dagen 31.8.11)
”Koivisto-kultti on median luomus” (Kotimaa 1.9.11)
Radio Dei: Koivisto ahdistellut seksuaalisesti miehiä (Kotimaa 2.9.11)
Markku Koivisto medgav homosexuell relation (STT through Vasabladet 11.9.11)
Markku Koivisto tunnusti syntinsä seurakunnalleen (Kotimaa 11.9.11)
Kohupastori Markku Koivisto myönsi suhteen mieheen (Helsingin Sanomat 11.9.11)
Markku Koivisto tuli kaapista (Dosentin ikkunasta: Raamattu, kirkko ja köyhyys 11.9.11)
Nokiamissionens grundare erkände otrohet med man (Dagen 13.9.11)

The church is not a nurse

The church ... cannot be content to play the part of a nurse looking after the casualties of the system. It must play an active part both in challenging the present unjust structures and in pioneering alternatives.
- Donald Dorr
Catholic missionary priest
as quoted on God's Politics

Lehdistä poimittua

Äkillinen tulva vaikeutti autojen kulkua Vammalan Kävelykadulla.
- Tyrvään Sanomat

Intia: Kamik Sandbahor, Jatrinda, Ajmal ja Sanjavin

Kolme raamattukoulun oppilasta ja heidän lähetysohjaajaa pahoinpideltiin vakavasti Intiassa 1. elokuuta 2011. Kamik Sandbahor (oik.), joka on Gospel for Asia (GFA) -järjestön työntekijä, johti paikallisen raamattukoulun oppilastiimiä joka vieraili maalaiskylän asukkaiden luona. Kamik, Jatrinda, Ajmal ja Sanjavin jakoivat kristillistä kirjallisuutta kun heidän kimppuun hyökkäsi 25 nuoren miehen jengi rautaputkineen ja keppeineen.
”Eilen nämä uskolliset palvelijat saivat sairaalassa hoitoa kristillisvastaisten radikaalinuorten aiheuttamille vammoille”, kertoi GFA:n johtaja K. P. Yohannan 15.8.11 päivätyssä uutisessa. ”Tänään he ovat melko alakuloisia sen takia, että heidän osoittamaan rakkauteen ja huolenpitoon vastattiin väkivallalla ja vahingoittamalla heitä.”

Lähteet: Marttyyrikirkon ystävät, Gospel for Asia


Dickens on heart, temper, and touch

Have a heart that never hardens, a temper that never tires, a touch that never hurts.
- Charles Dickens
as quoted on QuoteFame.com

Bless Me Father

'Bless me Father, for I have sinned. I have been with a loose girl.'
The priest asks, 'Is that you, little Joey Pagano?'
'Yes, Father, it is.'
'And who was the girl you were with?'
'I can't tell you, Father. I don't want to ruin her reputation'.
'Well, Joey, I'm sure to find out her name sooner or later so you may as well tell me now. Was it Tina Minetti?'
'I cannot say.'
'Was it Teresa Mazzarelli?'
'I'll never tell.'
'Was it Nina Capelli?'
'I'm sorry, but I cannot name her.'
'Was it Cathy Piriano?'
'My lips are sealed.'
'Was it Rosa DiAngelo, then?'
'Please, Father, I cannot tell you.'
The priest sighs in frustration. 'You're very tight lipped, and I admire that. But you've sinned and have to atone. You cannot be an altar boy now for 4 months. Now you go and behave yourself.'
Joey walks back to his pew, and his friend Franco slides over and whispers, 'What'd you get?'
'Four months vacation and five good leads.'
Thanks to Mrs. Karl!

Veckans anekdot: Fotbollsresultat

En gång i början av vårt äktenskap vakade jag lite senare för att se på en fotbollsmatch, medan min unga brud gick och lade sig. Då matchen var slut och också jag lade mig, vaknade hon till, men var rätt sömndrucken. Följande dialog utspelade sig:

"Vem vann?"
"Det blev 1-1."
"Ja men vem vann?"
"Öh ... det blev 1-1."
"Ja ja, men vem vann?"
"Ingendera! Det blev 1-1!"
"... Aj jå jå ..."

Och så somnade hon om. På morgonen hade hon bara en ytterst vag minnesbild av att vi hade talats vid.
Hon är inte väldigt idrottsintresserad, min hustru, men så mycket allmänbildning har hon ju nog att hon vet att 1-1 betyder oavgjort.

Hávamál 28

Klok den synes,
som kunnig är
att spörja och spörsmål besvara.
Hemligt aldrig
kan hållas sådant,
som går ifrån mun till mun.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Att erkänna sina fel

Till skillnad från många andra som inte vill erkänna sina fel, skulle jag gärna göra det, om jag hade några. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Kanada: Anglikaner välsignar samkönade par

Den anglikanska kyrkogemenskapen är djupt splittrad av bl.a. frågan om förhållningssättet till sexuella minoriteter. Detta gäller också situationen i Kanada. På en del håll, särskilt i väster, lämnar hela församlingar kyrkan trots att detta innebär att de också måste lämna sina fastigheter. Vissa församlingar vill dock inte överlämna fastigheterna till deras egentliga ägare, stiften, utan kämpar i stället i domstolen. Vilket förstås är tråkigt för alla inblandade, utom möjligen advokaterna.

På andra håll är inställningen den motsatta. I Saskatoon i centrala Kanada och i Nova Scotia och på Prince Edward Island i sydöst har stiften gått in för att ge församlingarna och prästerna tillåtelse att förrätta välsignelse av samkönade par. Ingen är dock förpliktad att göra detta, och tillståndet gäller inte att viga paren, utan alltså bara välsigna par som tidigare har blivit juridiskt vigda i någon motsvarighet till våra magistrater.
Men också där är församlingarna och församlingsbornas inställning delade. Den lösning som åtminstone en församling i Halifax går in för är att diskutera saken och försöka hitta en pastoral lösning snarare än en juridisk. Och det kan säkert vara mindre upprivande. Hoppas det går bra.

More Anglicans vote to split over same-sex issue (CBC News 25.2.08)
Anglican Diocese of Saskatoon moves closer to blessing same-sex marriages (CBC News 7.11.10)
Anglican same-sex blessings OK'd in N.S., P.E.I. (CBC News 30.5.11)
Married gay couples in Nova Scotia can now obtain a blessing from Anglican church (PinkNews 3.6.11)

Keller on ancestry

There is no king who has not had a slave among his ancestors,
and no slave who has not had a king among his.
- Helen Keller
as quoted by Jeez

Ljung: Ester

Ord på vägen

Kolumn i Domkyrkobladet hösten 2011

När skolåret inleddes i augusti, började också min yngsta i vad som i folkmun kallas Kvarnbarackens skola. Hennes bror är en veteranelev - han går redan på fyran. Flickan var klar att gå till skolan redan tidigt på morgonen, och protesterade mot att jag inte ville stå en halvtimme på skolgården och vänta, utan hellre väntade hemma.
När vi (äntligen!) kom till skolan fanns där en massa ivriga sex- och sjuåringar med föräldrar. På nåt sätt lyckades lärarna få barnen organiserade i köer och in i barackerna. Kvar stod vi föräldrar och tittade efter dem, och jag var knappast den ende som stod där med en klump i halsen. Min lilla flicka…!

Jag tror att vår himmelske Pappa ser på oss på lite samma sätt. Vi blir hans barn i dopet, och när vi växer får vi allt större möjligheter, allt större ansvar. Kontakten och förhållandet till vår himmelske förälder, liksom till våra jordiska, förändras och utvecklas med tiden. Men grunden kvarstår.

Emellanåt - ofta! - berättar jag för mina barn att jag älskar dem. Flickan blir ibland lite irriterad över detta. Då frågar jag om hon inte tycker om att jag älskar henne. “Nå jo, visst - men jag vet ju det! Du behöver inte säga det hela tiden!” Men jag säger det ändå…
Och många kanske tänker lika om Gud. Vi har hört så många gånger att Gud älskar oss, att det helt enkelt har mist sitt nyhetsvärde och därmed sitt intresse.
Men det kunde eventuellt vara bra att tänka på saken emellanåt i alla fall. Världen är så full av olika negativa företeelser, att vi kanske inte har råd att släppa ifrån oss någonting så här positivt.

Nästa gång Pappa visar sin kärlek, kanske jag kunde krama honom tillbaka?


We worked to heal the world

Great social forces are the mere accumulation of individual actions. Let the future say of our generation that we sent forth mighty currents of hope, and that we worked together to heal the world.
- Jeffrey Sachs
in The End of Poverty
as quoted on God's Politics

Tech support call

Customer: Hi, this is Celine. I can’t get my diskette out.
Tech support: Have you tried pushing the button?
Customer: Yes, sure, it’s really stuck.
Tech support: That doesn’t sound good; I’ll make a note.
Customer: No, wait a minute… I hadn’t inserted it yet… it’s still on my desk… sorry…


Estonia: "We do not tolerate homosexuality"

The Estonian Justice Chancellor Indrek Teder made a statement in May 2011, saying that Estonia should start registering partnerships, since the present system with exclusively heterosexual marriages doesn't give same-sex couples enough protection. In his opinion, the Constitution wouldn't bar a gender neutral marriage law, but that the time isn't ripe as yet. In 2010, the Conservative government stopped the preparations of a law on registered partnerships, but now the country has a new government.
In July, the Estonian Council of Churches (Eesti Kirikute Nõukogu), an ecumenical body consisting of the leaders of the Evangelical Lutheran and the Roman Catholic churches, the two Orthodox churches (Moscow and Constantinople) working in Estonia, and a number of Free Churches, sent an open letter to the Ministry of Justice as a reaction to the Chancellor's statement. "The Council of Churches does not tolerate homosexuality," they wrote, and claim that the traditional marriage is a guarantee for the stability of the Estonian people and the Estonian State.
Most regrettable.

Õiguskantsler: samasoolistel peab olema võimalus kooselu registreerida (Postimees 23.5.11)
Õiguskantsler soovitab samasooliste partnerlussuhted reguleerida (Delfi 23.5.11)
Postimees: Viron oikeuskansleri haluaa Viroon rekisteröidyn parisuhteen (Ranneliike 23.5.11)
Viron kirkot ilmoittavat, etteivät ne suvaitse homoseksuaalisuutta (Ranneliike 9.7.11)


Keller on faith

Faith is the strength by which a shattered world shall emerge into the light.
- Helen Keller
as quoted on QuoteFame.com

Sign in a tailor's shop on Rhodes

Order your summer suit. Because is big rush we will execute customers in strict order. 

Mexico: Josué Ramírez Santiago

On Sunday, April 10, 2011, some 500 worshippers were gathered for a worship service at the Christian Center El Shaddai in the Mexican city of Lázaro Cárdenas, Michoacan at about 8:15 AM when four masked men burst in firing machine guns into the air. Before the frightened believers realized what was happening, their pastor, Josué Ramírez Santiago, had been whisked away. The following day, the pastor’s family received news that the criminals wanted a ransom of 20 million pesos (US$1.7 million). Even if the family could raise such an immense sum – considered doubtful – payment would not guarantee that the victim would be returned alive.

Organized crime syndicates and drug cartels have targeted Christians because they view churches as revenue centers and because churches support programs for the rehabilitation of drug addicts and alcoholics. Furthermore, some 100 Mexican or foreign pastors who lived in Ciudad Juarez have had to abandon the city because of the threats and demands for money, and many pastors and their families have been victims of extortion, threats, kidnapping and homicide. 100 Mexican clergymen have been kidnapped in recent years, with 15 of them losing their lives to organized crime. 
Michoacan, the state where the abduction of Pastor Ramirez Santiago took place, has been a center of much criminal activity and also of severe reprisals by elements of the Mexican army.

Suspected Drug Traffickers Kidnap Pastor (CDN 15.4.11)

Hávamál 53

Små sandstränder,
små sjöar,
små äro människors sinnen.
Ej samtliga män
fingo samma visdom;
ovis överallt är enhälft.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Är du husmor eller riktig kvinna?

Husmorstips:
När det står i kakreceptet att du ska strö kakformen med ströbröd, använd lite kakmix istället, så blir det inte vita fläckar på den färdiga kakan.
Riktiga kvinnors tips:
Gå till bageriet. De kan till och med dekorera kakan åt dig.

Tack till Gun L!