Om "andlig krigföring"

I en kommentar till inlägget Predikan om yoga (15.9.11) hävdade en teologkollega att det i inställningen till yoga är frågan om "andlig krigföring", kampen mellan gott och ont som började redan i Eden. Jag svarade honom bl.a.:

"Andlig krigföring" är ett farligt begrepp. Det ger vid handen att vi människor på något sätt kunde strida mot och besegra ondskan. Om vi försöker, är det nog vi som blir besegrade.
Det vi bör göra är att ställa oss under Guds beskydd, för han har genom Jesus redan vunnit segern. "Besegra det onda med det goda," med andra ord.

Det är klart att kampen mot ondskan är spännande, men vi har nog tillräckligt med att motverka det onda genom att sträva efter det goda. Seriefiguren Fantomen har svurit en ed att alltid bekämpa sjöröveri och annan ondska. Vi kristna är dock inte seriefigurer, utan verkliga människor…
Om vi satsar på andlig krigföring, tar vi oss an Guds uppgift, och ställer oss alltså i Guds ställe i en strävan efter att själv bli gudar. Det fanns visst ett budord om det där.


Hávamál 81

Om kvällen skall dagen prisas,
gift kvinna, då hon bränd är,
svärdet, då det frestat är,
flicka, då gift hon är;
is, då man över kommer,
öl, då det drucket är.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Barn skriver till Gud

Käre Gud. Det är väldigt bra att varje barn har en mamma och en pappa. Tog det lång tid för dig att komma på det?
- Glenn, 9 år

Nya Zeeland: Anglikaner vill prästviga bögar

Goda nyheter från ENInews (8.9.11):
Det anglikanska stiftet i Nya Zeelands största stad Auckland har kommit med ett uttalande om att sådana som lever i samkönade förhållanden inte längre borde uteslutas från något kyrkligt ämbete, inklusive prästämbetet. Synoden i Aucklands stift godkände 3.9.11 med två tredjedels majoritet en motion som säger att biskoparnas nuvarande moritorium mot att prästviga homosexuella borde upphöra.
Frågan hotar splittra kyrkan, precis som på andra håll.
År 2012 håller the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia sin generalsynod (ung. kyrkomöte) på Fiji, och diskuterar ärendet vidare då. Aotearoa, "det långa vita molnets land", är maoriernas namn på Nya Zeeland. 

To change and to risk

To change is to risk something. That makes us insecure.
Not to change is the bigger risk, but it seldom feels that way.
- Waterman
as quoted on Facebook

Lehdistä poimittua

Lahdessa kuollut ampui poliiseja.
- Otsikko Pohjalaisessa

Lincoln on peace

Peace does not appear so distant as it did. I hope it will come soon, and come to stay; and so come as to be worth the keeping in all future time.
- Abraham Lincoln
Letter to James C. Conkling, Aug. 26, 1863
as quoted on God's Politics

The blonde and the Christmas stamps

A blonde goes to the post office to buy stamps for her Christmas cards. She says to the clerk: "May I have fifty Christmas stamps?"
The clerk asks: "What denomination?"
She answers: "God help us! Has it come to this? Give me 22 Catholic, 12 Presbyterian, 10 Lutheran and 6 Baptist." 
Thanks to MadPriest!

Thomas Antas om den könsneutrala äktenskapslagen

Thomas Antas från Lappträsk skriver 4.10.11 på sin blogg under rubriken Bögar, gifta bögar? Han tar upp de argument mot könsneutrala äktenskap som framförs i olika debatter, och sticker hål på dem. Han skriver bl.a.:
Jag har aldrig varit någon homoaktivist. Ärligt sagt så har folks sexuella preferenser oerhört liten betydelse för mitt liv. Jag tycker att vuxna människor får göra exakt vad de vill, så länge alla parter har en äkta möjlighet att välja om de är med eller inte.
Den lilla debatt som igen har vaknat kring könsneutrala äktenskap har fått mig att ilskna till då och då. I bakgrunden finns diskussioner med en homosexuell ungdomsvän, hans tankar kring hur jäkla svårt det fortfarande är att vara bög i vårt samhälle.
Många av de kommentarer som hörs i ”debatten” är ganska konstiga. En del säger att det är ok att vara bög, men se nu till att inte just jag tvingas se på män som går hand i hand med män, kvinnor som kysser kvinnor. […]
Homosexualitet är onaturligt, säger en del. […]
Ett av de konstigaste argumenten mot könsneutral lagstiftning är, att det skulle göra homosexualitet socialt accepterat så till den grad, att man aldrig skulle ”gå säker”. Bögar skulle i mängd och massor försöka ragga upp alla män som finns, hela tiden och utan urskiljnad. […]
Sen finns det ju de som säger att en könsneutral äktenskapslagstiftning skulle öppna alla helvetes portar. Snart krävs det att man skall få gifta sig med sin mamma, sin häst, sina kusiners minderåriga barn osv osv. […]
Hela debatten om könsneutral äktenskapslagstiftning är lite konstig. De starkaste motargumenten grundar sig i regel på religiös övertygelse. En sekulär lagstiftning borde alltså ta avstamp i vissa religiösa uppfattningar? […]
Jag har inte ännu hört ett enda argument mot könsneutral äktenskapslagstiftning som skulle ta avstamp i att trygga individens eller samhällets allmänna bästa. […]
Oberoende av lagstiftning, hoppas jag att vi kunde börja behandla varandra med den respekt vi alla förtjänar.
Vilka motargument han kommer med? Nå men, lite måste ni väl göra själv också - gå och läs!

King on hate

Like an unchecked cancer, hate corrodes the personality and eats away its vital unity. Hate destroys a man’s sense of values and his objectivity. It causes him to describe the beautiful as ugly and the ugly as beautiful, and to confuse the true with the false and the false with the true.
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on God's Politics

Dagens ordvits

När jag läst för mycket brukar jag känna mig lite inbunden. 
Hämtad från Facebook.

Genomskinligt beslutsfattande

Med anledning av ett fall som nyligen kom till min kännedom har jag skrivit detta inlägg. Jag vet att det är ganska torrt, men det ger ändå en bild av hur jag tänker. Kalla det en programförklaring, den som vill... och läs inte om du söker något sprittande och roligt. Det finns andra inlägg på denna blogg som passar bättre för sådant!
Det finns några olika modeller för hur beslutsfattandet organiseras i en församling inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Ett vanligt sätt är i korthet följande:
I församlingsvalet väljs vart fjärde år ett församlingsråd (fr) och ett gemensamt kyrkofullmäktige (gkfmge). Fr handhar det strategiska tänkandet inom församlingen med kyrkoherden som självskriven ordförande, medan gkfmge, som har representanter från alla församlingar inom den kyrkliga samfälligheten, har det övergripande ansvaret inom samfälligheten. Samfälligheter bildas av alla församlingar som finns på en viss kommuns område, men kan ibland omfatta flera kommuner. Gkfmge utser en av sina medlemmar till ordförande, och denna är alltså lekman.
För att handha löpande ärenden utser gkfmge ett gemensamt kyrkoråd (gkr), vars ordförandeskap roterar mellan kyrkoherdarna inom samfälligheten. Både fr och gkr kan utse olika direktioner och arbetsgrupper för att sköta om vissa sektorer inom verksamheten. Systemet påminner rätt mycket om den kommunala förvaltningen.
Kyrkoherden och andra tjänstemän skriver beredningar till mötena, och de olika organen fattar beslut utgående från dem. Beredningen innehåller alltid ett beslutsförslag, men organet är naturligtvis fritt att fatta andra beslut än de föreslagna. Om beredningen är tillräckligt kvalitativ, alltså innehåller alla relevanta fakta presenterade på ett överskådligt sätt, blir besluten i allmänhet bra också när de avviker från beslutsförslaget.
En genomskinlig beredning är alltså grunden för ett gott beslutsfattande.

Tyvärr förekommer det att tjänstemännen inte lyckas åstadkomma en god beredning. Ibland har det rent mänskliga orsaker, som att arbetsbördan är för stor, och det är förstås beklagligt.
Ibland (tack och lov rätt sällan) förekommer också att den beredande tjänstemannen försöker manipulera beslutsorganet till att fatta just det beslut han vill. Det kan han göra genom att undanhålla viktiga fakta eller på annat sätt vinkla beredningen, eller genom att presentera hotbilder om de följder ett avvikande beslut kunde få. En annan maktmetod är att fatta beslut i en liten krets, utan att alla med beslutsrätt får vara med. Ytterligare ett sätt är att inte ge beslutsfattarna tid att bekanta sig med beredningen, t.ex. genom att presentera den först vid mötet, eller hemligstämpla den på sätt eller annat. Också då saknas grunden för ett korrekt beslutsfattande.
Det är klart att det undantagsvis finns ärenden som bör hemligstämplas. Dessa kan innehålla känsliga uppgifter någon persons arbetsförhållande, hälsa, ekonomiska situation eller så. Då bör ärendet och beredningen vara undanhållet från offentligheten och inte publiceras t.ex. på församlingens hemsida med den övriga föredragningslistan. Ändå är det viktigt att beredningen inte undanhålls från beslutsfattarna, för det vore ju kontraproduktivt - sådant leder bara till dåliga beslut, vilket ingen (objektivt sett) är betjänt av.

Om församlingens andliga uppgift - att stöda de kristna i deras gudsförhållande och deras liv som kristna - skall fungera är det viktigt med ett smidigt, ärligt och öppet beslutsfattande också i “världsliga” frågor som ekonomi, fastigheter, personalpolitik och administration. Det finns alltför många exempel på hur detta försummas av aningslöshet eller okunskap. Det finns också skräckexempel på hur en liten klick tar över beslutsfattandet i församlingen, så att ett allvarligt illamående sprider sig bland församlingens medlemmar, anställda och utfrusna förtroendevalda.
De gånger som jag har verkat i ledande ställning (t.ex. som tf kyrkoherde i Pernå 2004-05) har jag alltid strävat efter att motarbeta sådant maktmissbruk, oftast genom att helt enkelt sträva efter att göra mina beredningar så genomskinliga som möjligt. Det mår alla bra av. Till Guds ära!


Andersen om livet

Varje människas liv är en saga skriven av Guds finger. 
- H. C. Andersen
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Väike nali...

Politsei: "Miks te nii kiiresti sõidate?"
Autojuht: "Tahan enne garaazi jõuda kui bensiin otsa lõpeb."


The Wall

Lindsey Brambles: The Wall (1979) feedbooks.com

In the late 70’s and early 80’s, there were a lot of walls separating people and things. There was the Berlin wall, the Iron Curtain of which it was a part, there was Pink Floyd’s great album - as I recall, even the flat in Helsinki that I lived in had a wall.
At the time, the Canadian author, Lindsey Brambles (b. 1959), wrote a short story called just that - The Wall.

The kingdom of Cysteria has two walls at its borders, in the north and in the south. Generation after generation, the élite of its soldiers are guardians of these walls, the oldest son following in his father’s footsteps. These men are well payed for their half-year stints in the desert and return with stories of danger and heroism that give them appreciation and high status.
The truth is, however, that nothing ever happens, except the desert, the sun, and the wind. There are no battles, no skirmishes, no enemy even.
The veterans settle down to an existence of eating, drinking, and sloth, while the new recruits take up their positions on the wall, marching up and down in the hot sun, until they, too, realise the futility of it and settle down with the others.

Why, then, is this being done? Sartas, the recruit, and Tavarius, the veteran, thresh it out. The kings need an outer threat to motivate their power and the oppressive taxation of the people. The people need the nonexistent enemy to give zest to their meagre existence. The guardians of the wall quite simply need their pay to support their families. And so, in spite of the fact that no-one actually knows what lies beyond the wall, the charade continues, century after century.
For, as Tavarius realises, the greatest threat is not an outside one, but one from within: apathy.

At the time of publication, the threat to the Western world was Communism - a great monolithic enemy called “the Evil Empire” by one of the less acute thinkers among the world leaders. Now, the threat is less visible and even more frightening - terrorism. Communism threatened the Western way of life, terrorism threatens life itself. Communism came from without, while the terrorist threat can strike from anywhere, anytime.
But there is still a wall. It is ineffectual and even harmful - but it is needed for the people’s peace of mind. The leaders must be seen to do something, anything, or the people will lose faith in them and change their leadership.
The question remains, however, now as then: is this really the best way of doing things? 

Hávamál 78

Fulla fårfållor
såg jag hos Fitjungs söner,
nu traska de med tiggarens stav.
Överflöd är
som en ögonblink,
vankelmodigast av vänner.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Arkeologen som äkta man

En arkeolog är den bästa äkta man en kvinna kan ha; ju äldre hon blir, desto mer intresserad av henne blir han. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Skratta eller gråta?

Ibland vet man inte om man ska skratta eller gråta. Min tumregel är att det är bättre att skratta. Det är roligare att gråta, och i allmänhet ändrar ingendera på situationen ändå.

Ta som exempel nyheten som kom i somras från staden Hazard i Kentucky, USA. Där verkar det vara en verklig fara (eng. hazard) att vara icke-hetero.
En grupp med människor kom till den (obs!) kommunala simhallen för att simma och ha det trevligt. Det gjorde säkert många andra också den dagen. Till gruppen hörde några förståndshandikappade. De är ju oftast snälla och trevliga människor, ja, ibland rena änglar, men kan förstås verka lite skrämmande om man inte är van. Desto större orsak då för handikappade att söka sig ut bland folk, så alla kan vänja sig vid att vi alla är olika - förutom att också handikappade förstås har rätta att leva ett gott liv enligt sina förutsättningar.
Två av dessa förståndshandikappade var ett homosexuellt par. En tekniker (!) som jobbade i simhallen kom fram till gruppen och hävdade att han hade rätt att slänga ut dem från simhallen, eftersom han dessutom representerade ägarna och homosexualitet inte var tillåtet enligt Bibeln. De förståndshandikappade kommuninvånarna ägde förstås den kommunala simhallen lika mycket som de anställda, men de blev likafullt utslängda.
En misstanke som jag fick när jag läste detta är att deras handikapp också spelade in. Om de ogästvänliga anställda skulle ha hänvisat till det skulle de dock i allas ögon ha varit just så fördomsfulla och bigotta som de är, men genom att hänvisa till homosexualiteten och Bibeln fick de väl en hjältegloria bland andra fördomsfulla.

Ska man skratta eller gråta? Jag vet inte. Kan någon hjälpa mig?

Two gay men forced to leave a government recreational facility in Hazard, KY (Kentucky Equality Federation 13.6.11)
Gay Men Kicked Out of Public Pool in Kentucky and Official Cites 'The Bible' as Reason (Towleroad 13.6.11)
Bible cited as reason for kicking gay men out of public pool (The Raw Story 14.6.11)
Media Update - Hazard Pavilion and Berea City Ordinance Hearing (Kentucky Equality Federation 14.6.11)
Bible Doesn’t Allow Gay Men to Enter Kentucky Swimming Pool (Aqurette 15.6.11)


Hill on judging another person

No accurate thinker will judge another person by that which the other person's enemies say about him.
- Napoleon Hill (1883-1970)
as quoted on Child of Illusion

Tech support call

Customer: Hi, good afternoon, this is Martha, I can’t print. Every time I try, it says ‘Can’t find printer’. I’ve even lifted the printer and placed it in front of the monitor, but the computer still says he can’t find it… 

Dagens tanke

Vi får glädjas över det vi har och sörja över det andra saknar - men inte sörja över det vi saknar eller det andra har. 
- Karl af Hällström

The source of power

Power understood as the ability to accomplish desired ends is present in human relationships no matter how particular communities or societies are organized. Nevertheless, Christian communities recognize that the source of power in their life is the love of Christ which inspires and directs them. This is a style of power not of coercion but of empowerment of others.... It also connects to those at the margins of society who search for word of God’s love and justice.
- Letty M. Russell
in Church in the Round
as quoted on God's Politics

Sign in a furrier's window in Sweden

Fur coats made for ladies from their own skin. 

Protester mot försäljningen av Pellinge lägergård

Borgå kyrkliga samfällighet har många fastigheter på försäljningslistan, inte bara Kaplansgården. Ett annat exempel är Pellinge lägergård.
Samfälligheten äger två lägergårdar. Den andra är Karijärvi lite utanför centrum. Den är större och i bättre skick, och planen är att den ska utvidgas, så att man i stället för att ha dubbelläger där kan ha trippelläger. Eller åtminstone plats för tre grupper samtidigt. Intimt och bra. Inte industriell känsla alls, nej nej.

Protester mot försäljningen av Pellinge lägergård har fått kanaler i en grupp på Facebook och i en adress på nätet. Det är bra att beslutsfattarna får veta om den allmänna opinionen, så de har något att strunta i.

King on an appalling silence

History will record that the greatest tragedy of social transition was not the clamor of bad people, but the appalling silence of the good. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Ordförklaring: Påskägg

Ett slags lösskägg, som man bär ovanpå sitt eget. 
Egen produktion. Beklagar.

Frankrike: Staten sätter käppar i hjulet för evangelisk rom-mission

Det är inte bara i Finland och i Östeuropa som romerna möter svårigheter.

I Frankrike har den evangeliska rom-missionen ”Vie et lumière” (Liv och ljus) organiserat ett veckolångt möte i slutet av augusti sedan år 1988. Detta möte samlar 30000 personer, och har alltid förflutit fredligt.
I år har franska staten för första gången vägrat ta emot detta möte på den flygbas utanför Colmar i Alsace där det skulle ordnas. Försvarsministeriet hade gett sitt tillstånd, men inrikesministeriet fick plötsligt andra idéer. Meddelandet om detta kom i slutet av juli, bara några veckor innan mötet skulle äga rum, vilket naturligtvis lämnade oskäligt lite tid för omorganiseringar. Till slut hittade missionen ett annat ställe i Nevoy i Loiret och mötet kunde genomföras.
Bakgrunden till inrikesministeriets beslut torde vara att många folkvalda har kommit med diskriminerande och stigmatiserande uttalanden mot romer längs med sommaren. När flytten till Nevoy var ett faktum, ordnade de lokala politikerna petitioner och en tyst marsch i protest mot mötet.
Rom-missionen är medlem i Fédération protestante de France (FPF), vars ordförande, pastor Claude Baty, var närvarande vid mötet. Baty har skickat ett brev till inrikesminister Claude Guéant, där han protesterar mot den behandling som romerna har fått.
Vi får väl se om det har någon effekt.

F: La Fédération protestante de France interpelle le ministre de l’Intérieur à propos des difficultés rencontrées par la Mission évangélique des Tsiganes de France (EPNN 2.9.11) 

Kinesiskt ordspråk

Skriv kränkningar i sand. Hugg välsignelser i marmor. 
- Kinesiskt ordspråk
citerat i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

You know that your dog has trained you well when ...

... you talk to your dog when you are driving. He answers.

Högre utbildning ger högre tro på högre makt

Ju mer människor utbildar sig, desto större chans är att de också blir religiösa. Det visar en amerikansk undersökning som publicerades i augusti. Det är sociologen Philip Schwadel vid UNL, University of Nebraska-Lincoln, som genomfört studien och undersökt sambandet mellan utbildning och religiositet.
Högre utbildning innebär också att människor i högre utsträckning går i kyrkan, uppger forskaren. Skillnaden mellan människor som är välutbildade och lågutbildade handlar, enligt honom, om att den förstnämnda gruppen har en större öppenhet för många saker, inklusive det gudomliga.

Av rapporten framgår det att varje extra år av utbildning innebär att sannolikheten att:
- man deltar i religiösa sammankomster ökar med 15 procent.
- man läser Bibeln åtminstone då och då ökar med 9 procent.
- man byter till samfund i den protestantiska mittfåran (episkopal, luthersk, presbyteriansk eller metodist) ökar med 13 procent.
Rapporten bygger på en återkommande enkätundersökning som har genomförts sedan 1972.

Resultaten från undersökningen påverkas naturligtvis av hur de enskilda personerna har tolkat ordet religiositet, framhåller Schwadel. Enligt honom fick deltagarna i undersökningen svara på om de tror på Gud utan att tvivla, med olika typer av tvivel, om de har en annan syn på Gud eller en högre makt eller om de inte alls tror på något sådant.
"Flera års utbildning innebär inte att man relativt sett är mer benägen att säga 'Jag tror inte på Gud'. Däremot är man relativt sett mer benägen att säga att 'Jag tror på en högre makt'," kommenterar Schwadel.

En annan undersökning visar att det inte är den egna utbildningsnivån, utan de andra församlingsmedlemmarnas, som avgör hur bokstavligt man tolkar Bibeln. Doktoranden i sociologi Samuel Stroope från Baylor University, som gjort denna undersökning, förklarar att andra påverkas av att se utbildade människor diskutera Bibeln på ett analytiskt sätt i motsats till ett bokstavligt.
"När man går i söndagsskolan och alla talar om textens kulturella och historiska bakgrund och dess literära genre - vilket är ett läsesätt man ofta lär sig i högskolan - är det sannolikt att man tar intryck av det," säger Stroope.

Utbildning och religiositet hänger ihop (Kyrkans Tidning 15.8.11)
Högre utbildning ger inte mindre gudstro (Dagen 15.8.11)
Bible Interpretation Influenced by Education of Fellow Worshippers, Study Says (christianpost.com 15.8.11)

Hávamál 72

En son är bättre,
fastän sent född,
sedan faderns levnad är liden.
Sällan bautastenar
man ser vid vägen,
om ej frände över frände dem rest.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Tulevan äidin lukemisto

Kerran kolme miestä kohtasivat junassa. He keskustelivat matkan varrella monista asioista ja lopulta keskustelu siirtyi heidän lapsiinsa ja vaimoin raskausaikaan.
Ensimmäinen miehistä kertoi, että kun hänen vaimonsa oli raskaana, tämä luki pienokaiselleen kirjaa Kuningas Arthur ja kauniit kaksoset, ja niin he saivat suloiset kaksoset.
Toinen miehistä jatkoi. "Kun minun vaimoni oli raskaana hän luki kirjaa Kolme muskettisoturia. Niin saimme kolme suloista poikavauvaa."
Yhtäkkiä kolmas mies huudahti kauhusta: "Herranen aika, minun vaimoni on yhdeksännellä kuulla raskaana ja lukee kirjaa Alibaba ja neljäkymmentä rosvoa!"

Tästä nappasin ... 

USA: Metodistdistrikt godkänner samkönade vigslar

I slutet av maj 2011 samlades representanter för the United Methodist Church i distriktet Baltimore-Washington på den amerikanska östkusten till sin årliga konferens. En av frågorna som de hade att ta ställning till var förslaget att metodistpastorer skulle få tillstånd (men inte förpliktas) att förrätta samkönade vigslar och välsigna samkönade par i sådana delstater och om råden där sådant är lagligt, t.ex. i huvudstaden Washington. Lite överraskande gick förslaget faktiskt igenom efter en rätt jämn omröstning.
Innan beslutet träder i kraft måste dock majoriteten av de tusen ledamöterna i [generalkonferensen] (motsv. kyrkomötet) godkänna det, och det kan sitta hårt åt. [Generalkonferensen] samlas vart fjärde år, nästa gång år 2012. [Uppdatering: En bekant metodist kom med en korrigering: Generalkonferensen som samlas vart fjärde år - nästa gång i april-maj 2012 - är global för UMC, inte nationell som jag påstod. Från Finland deltar totalt 4 personer. Tack för rättelsen!]
En av de krafter som driver denna fråga är Foundry United Methodist Church, en församling i Washington. Den är vad man kallar “inkluderande”, alltså öppen för medverkan och medlemskap också från olika minoritetsgrupper, t.ex. sexuella minoriteter. En av Foundrys ansvarspersoner för hbt-frågor, Ann Birkel, sade enligt tidningen Washington Post: “Vi tror att allt fler kristna granskar denna fråga och inser att det verkligen är en medborgarrättsfråga, och att medlemmar av vårt samfund är värda stöd från sina kyrkogemenskaper och sina förbindelser till varandra. Det är en idé för vilken tiden är inne.”

Samtidigt rapporterar UMC:s nyhetstjänst om (ytterligare) en pastor, Gregrey Renstrom i Minnesota, som har förrättat välsignelser av samkönade par. Eftersom detta (fortfarande) är förbjudet enligt kyrkans regelverk, har hans biskop inte någon annan möjlighet än att skrida till disciplinära åtgärder mot honom. Mellan raderna i notisen kan man dock läsa hur motbjudande hon tycker att denna hennes plikt är.

Inom UMC verkar förresten också Reconciling Ministries Network, en organisation som arbetar för att UMC ska ta sitt ansvar också för de medlemmar som hör till sexuella minoriteter. Lite som Gemenskapsrörelsen hos oss, alltså, som dock är ekumenisk.

Local members of United Methodist Church vote to allow same-sex unions (Washington Post 29.5.11)
United Methodist Church votes in favour of same-sex resolution (Pink News 1.6.11)
New same-sex blessing complaint filed (UMNS 1.7.11)


X on a crushing society

I have no mercy or compassion in me for a society that will crush people, and then penalize them for not being able to stand up under the weight.
- Malcolm X
as quoted on Child of Illusion


RF: Rich Camel in Heaven


www.reverendfun.com

Nigeria: Dune James Rike, David Usman, Mark Ojunta, Monday Hassan et al.

Examples of violent acts of the Muslim extremists from the Boko Haram sect in Nigeria during the last months:

4.5.11. Muslim extremists attacked Kurum village (Bauchi state) in a rampage that began at midnight. James Musa Rike, pastor of a Church of Christ in Nigeria (COCIN) congregation in Kurum, said that after killing two of the couple’s children, Faith and 1-year-old Fyali, the assailants cut his wife’s abdomen with a machete. Dune James Rike was aged 35 when she died.
Pastor Rike next heard the cries of his 13-year-old daughter, Sum, a few meters away. He rushed to her, only to discover that she too was cut with a machete on her stomach, and her intestines were all around her. She said that the Muslim militants told her they would kill her and “see how your Jesus will save you.” The girl told her father that she responded by telling them that Jesus had already saved her, and that by killing her they would only be making it possible for her to be with Him. Pastor Rike prayed for her as she died.
Shooting and setting homes on fire, the Muslim extremists killed 12 other Christians in the attack. Bauchi police reported 16 people dead – one man, three women and 12 children.
Pastor Rike and his son survived the attack, and his adopted daughter, Whulham, was injured and receiving treatment at the General Hospital in Bogoro.

7.6.11. The Rev. David Usman, 45, a COCIN pastor, and church secretary Hamman Andrew were shot and killed by members of Boko Haram in an area of Maiduguri (Borno state) called the Railway Quarters. The area was the base of Boko Haram until 2009, when Nigerian security agencies and the military demolished its headquarters and captured and killed the sect’s leader, Mohammed Yusuf, and some of his followers.

27.8.11. Mark Ojunta, a 36-year-old evangelist from southern Nigeria who was ministering amid the Kotoko people of Borno state with Calvary Ministries (CAPRO) was shot and killed in Maiduguri by Boko Haram.
CAPRO International Director Amos Aderonmu said Ojunta died “as a martyr on his field among the Kotokos.” CAPRO had learned that all its staff members working among the Shuwa Arab, Kotoko and Kanuri peoples were on a Boko Haram list of people to be killed and had evacuated them, Aderonmu said.
Ojunta had returned to teach a class after the evacuation of his family. He is survived by his wife and two children, besides his parents and sisters. He was buried in his home state of Abia.

17.9.11. In guerrilla style typical of recent Islamic extremist attacks in northern Nigeria, about 15 gunmen stormed three houses in Ungwan Rana Bitaro village (Kaduna state) at midnight, leaving three dead and eight wounded.
Three houses were attacked by before the attackers retreated into surrounding bushes. When they came, they brought out the members of these families and started shooting them and cutting some of them with machetes. Killed were Monday Hassan (55), his daughter Godiya (13), and his nephew, Istifanus Daniel (35).

22.9.11. In the town of Madala (Niger state), suspected militants from Boko Haram went to shops owned by Christians at a market at about 8 p.m., ordering them to recite verses from the Quran. If the Christian traders were unable to recite the verses, the gunmen shot and killed them. The sound of the gunshots compelled Christians to call the police, and officers arrived to find five Christians had already been killed.

Nigerian Pastor’s Wife, Children among Christians Killed in Attack (CDN 10.5.11)
Pastor, Church Official Shot Dead in Nigeria (CDN 10.6.11)
Muslim Extremists from Niger Help Kill Christians in Nigeria (CDN 31.8.11)
Muslim Extremists in Nigeria Kill Christians in Two States (CDN 27.9.11)
Islamic Extremist Group Kills Another Christian in Nigeria (CDN 17.10.11)
Nigeria: Den muslimska sekten Boko Haram dödar kristna (Kalles kyrkliga kommentarer 18.10.11)


Peace, justice, and truth

Peace is the experience of justice, and you can't have justice without truth.
- Ray McGovern
Activist and former CIA analyst
as quoted on God's Politics

Ramel: Siskorna i björken

King on the need to evolve a new method

Man must evolve for all human conflict a method rejecting revenge, aggression & retaliation. The foundation of such a method is love. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Norgevits om födelsedagstårtor

- Varför misslyckas alltid norrmän med att baka födelsedagstårtor?
- Stearinljusen smälter i ugnen. Och så klarar de inte av att använda skrivmaskinen till att skriva namn på tårtan.
Hämtad från Facebook.

ELCF extends hand to immigrants

A remnant of the bond between Church and State in Finland is the fact that members of the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELCF) have to have a registered home municipality in Finland. Citizenship is not required, however.

Now, the ELCF is endeavouring to help immigrants join its ranks. Most immigrants, a majority of which are nominally Christian, do have a registered home municipality, but some, especially refugees, do not.
In September, the House of Bishops gave support to a change in the law to allow immigrants to join even if they do not have a registered home municipality. Archbishop Kari Mäkinen says the aim is to ensure that immigrants could join any congregation without legal obstacles. I welcome this move; it is about time!

The ELCF has developed various services for immigrants over the years mainly in big cities. Other denominations also offer similar services. Membership of non-Lutheran denominations such as The Finnish Free Church or the Finnish Orthodox church does not require registration.

Evangelical Lutheran Church extends hand to immigrants (YLE News 14.9.11)
Ingen finsk hemort inget hinder för medlemskap (Kyrkpressen 15.9.11)

Förälskades syn

Förälskade ser i hela världen bara sig själva, men glömmer att världen ser dem. 
- August von Platen
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Punny humour

If you don't pay your exorcist you can get repossessed.
Thanks to Bailey's Buddy!

Att lämna kyrkan är att lämna sakramenten

Dopet och nattvarden är den lutherska kyrkans två sakrament, heliga handlingar där människan handlar, men Gud handlar ännu mer. Av dessa kan varje person ta del av dopet endast en gång, medan en döpt kristen ofta och gärna får delta i nattvarden. I dopet blir vi kristna och Guds barn, medan vi i nattvarden får del av gemenskapen med Kristus och med alla andra kristna oberoende av tid och rum.
Sakramenten är instiftade av Jesus till människans bästa. För att visa på deras vikt och skydda både dem och dem som tar del av dem från ovärdigt och felaktigt bruk och missbruk, har den lutherska kyrkan anförtrott skötseln av sakramenten till vissa medlemmar, som därmed har fått ansvaret att verka som pastorer (som i Norden ofta, tekniskt felaktigt, kallas "präster"). Och detta förvaltande av sakramenten sker endast och enbart inom kyrkan, på det sätt som kyrkan har föreskrivit. Andra kan ha det annorlunda, men så här gör vi lutheraner.

En följd av detta är att den lutherska nattvarden i princip endast tillhör den lutherska kyrkans döpta medlemmar. Olika fördrag och överenskommelser gör det ändå möjligt för medlemmar i vissa andra kyrkor att delta i nattvarden i en luthersk kyrka, och tvärtom för lutheraner att delta i dessa kyrkors nattvard. Jag kan nämna Borgågemenskapen med vissa anglikanska kyrkor och det nyligen ingångna avtalet med metodisterna. Denna nattvardsgemenskap mellan olika kyrkor är ett av de stora (och fjärran) målen för den ekumeniska rörelsen.
Men nattvarden tillhör alltså bara kyrkomedlemmar. De som inte är medlemmar eller som har avsagt sig sitt medlemskap genom att skriva ut sig ur kyrkan har ingen rätt till sakramenten eller till annan kyrklig service. För de flesta som skriver ut sig är detta knappast något problem; de har antagligen inte varit intresserade av sådant tidigare heller.

Mem så finns det troende kristna som skriver ut sig ur kyrkan för att de anser att den har förflackats, att den inte längre står på Bibelns grund eller att dess biskopar och präster leder folket bokstavligen åt helvete. Symptom på detta anser de vara prästvigda kvinnor och - ännu värre - acceptans av sexuella minoriteter.
Dessa troende kristna vill fortfarande få del av sakramenten, samtidigt som de har ställt sig utanför kyrkans gemenskap. Vad göra? En del skapar egna gudstjänstgemenskaper eller kyrkosamfund. Detta är rätlinjigt och respektabelt. Andra vill fortfarande delta i den kyrkas gemenskap som de har avsagt sig. Detta är dock problematiskt, för då vill de ju äta kakan och ha den kvar. En sådan halvmesyr är Luther-stiftelsen, som jag har bloggat om emellanåt. En annan är den finska evangeliföreningen (SLEY), som vid sina möten och gudstjänster erbjuder sakramenten också åt sådana som har lämnat kyrkan.
En motivering till detta handlande är att också dessa troende hör till "den universella Kyrkan" och på den grunden skulle ha rätt till Herrens bord (som nattvarden också kallas). Men den förklaringen är svag. Den universella Kyrkan (med stort K) kommer till synes just i de olika kyrkoorganisationer som finns, och den som helt ställer sig utanför dessa organisationer ska inte vänta sig att de ska kunna ta del i deras gemenskap. Jag beklagar. Det låter kanske hårt, men om medlemskapet i kyrkan har någon betydelse överhuvudtaget, så är det så här man måste tänka.
Kyrkans medlemmar har rätt till medlemskapets förmåner (och skyldigheter). De som inte är medlemmar har det inte. Är inte det rätt klart?

Sley kelpuuttaa kirkosta eronneetkin ehtoolliselle (Kotimaa 23.2.11)
Jolkkonen: Pappi ei voi kannustaa kuokkavierailuun ehtoolliselle (Kotimaa 7.3.11)


Hávamál 39

Ej så givmild man
eller gästfri jag fann,
att ej åt gåvor han gladdes,
eller så litet snål
på sitt gods,
att led vore lön, om han finge.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Schoolboy Howler

An epitaph is a short sarcastic poem.

Biskop Vikström: I Finland är alkoholen en helig ko

Inför midsommar publicerade den kyrkliga tidningen Kotimaa en intervju med vår Borgå-biskop Björn Vikström. Han tog upp frågan om alkoholkulturen i Finland inför en av de helger som är mest präglad av alkoholbruk och -missbruk. Andra sådana helger är ju valborg och nyår, skolavslutning och skolstart, samt i Sverige dessutom (hör och häpna!) Lucia.

Biskop Björn anser att alkoholen har blivit en helig ko, som man inte får diskutera i klarspråk. (Hur sjuk diskussionen i vårt land är kommer förresten fram i kommentarerna, där råsupande och nattvardsvin likställs…) Att räkna dödsoffer i media efter t.ex. midsommar och notera hur ofta alkoholen har varit inblandad är ledsamt.
Han hoppas att kyrkan kunde vara aktivare i diskussionen kring alkoholbruk och levnadsvanor. Problemet är att kyrkan så lätt uppfattas som en moraliserande institution.
“Också när man själv tror att man har sagt något moderat och vist, tolkas det som att prästen vill förbjuda livsglädjen.”
Det har också jag själv fått uppleva.

Biskopen lyfter fram de vuxnas ansvar. Vi kan med vårt eget exempel visa att man inte behöver sprit för att ha roligt, och att måttligt alkoholbruk faktiskt är möjligt.
“Ett stort problem är idag att föräldrarnas inställning är alltför tillåtande. När de unga vet att föräldrarna inte godkänner supande, minskar det. Livsviktigt vore att föräldrarna kunde stöda varandra, eftersom de unga alltid kan hävda att alla andra får.”

Tack, biskop Björn, för de visa orden!

MadPriest on the faith of an atheist

I have too many doubts to be an atheist.
I am just not capable of such faith.

There is no greater evangelist than science itself.

Barn skriver till Gud

Käre Gud, är du verkligen osynlig eller är det bara ett trick?
- Lucy, 11 år

Iran: Josef Nadarkhani (igen)

Jag bloggade i augusti om pastor Josef Nadarkhani som dömts till döden för att ha lämnat islam. Hans jurist överklagade beslutet och fallet behandlades i domstol igen sista veckan i september. På måndag, tisdag och onsdag den veckan gav domstolen Nadarkhani tre möjligheter att avsäga sig kristendomen och återgå till islam för att på så sätt rädda sitt liv. Vid alla tre tillfällena vägrade han avsäga sig sin tro. Nu säger vissa källor att brottsrubriceringen ändrats från apostasi (avfall från en religion, i detta fall islam) till våldtäkt, utpressning och sionism, vilket i så fall skulle tyda på att de iranska myndigheterna inte är helt okänsliga för det internationella samfundets åsikter. Bland de många som har uttalat sig kan nämnas ärkebiskop Kari Mäkinen.
I november 2010 dömdes Nadrakhani till döden genom hängning. Appellationsdomstolen hänvisade i oktober 2011 avgörandet till ayatolla Ali Khamenei, Irans religiöse och politiske ledare. Vissa källor är rädda för att myndigheterna kan verkställa avrättningen redan innan domslutet finns i skriftlig form. Nadarkhanis hustru fick inte närvara i rättssalen.

Samtidigt har elva iranska kristna, som flytt från Iran som en följd av myndigheternas kampanj mot evangelikala kristna, fått dödshot via e-post från en grupp som kallar sig ”den Dolda Imamens okända soldater”. Organisationen Christian Solidarity Worldwide (CSW) säger att breven uppmanar de kristna att ångra sig eller möta döden. Dessa “okända soldater” sägs ha kopplingar till iranska säkerhetstjänsten. Enligt CSW varnades mottagarna att fastän de har kunnat fly från Iran så är de inte dolda för ”de okända soldaternas skarpa blick”. Pastor Samuel Yeghnazar från Elam Ministries som är nära anknuten till husförsamlingsrörelsen i Iran uppger att han och hans nätverk av församlingar ser mycket allvarligt på hoten.

Hoten mot de elva kristna tillsammans med det fortsatta hotet om avrättning av pastor Nadarkhani visar på det som pastor Yeghnazar kallar ”den yttersta skenheligheten från myndigheter som påstår att kristna lever i frihet”. Protestantiska kristna och många andra religiösa minoriteter har inte religionsfrihet i Iran – under elva månader 2010-11 har minst 137 kristna utsatts för godtyckliga arresteringar och förhör, och närmare 40 har hållits fängslade i flera veckor.

Washington Post, Fox News, Open Doors, Christian Solidarity Worldwide, Dagen (1), Kyrkans tidningstjänst, Elam Ministries, Dagen (2), Martyrkyrkans vänner, Dagen (3), Dagen (4)

Nouwen on Christian unsatisfaction

You are a Christian only so long as you constantly pose critical questions to the society you live in ... so long as you stay unsatisfied with the status quo and keep saying that a new world is yet to come.
- Henri Nouwen
as quoted on God's Politics

Pressklipp

Storgråtande bedyrade den 30-åriga porrstjärnan sin oskuld.
(Yeah right!)

Veckans anekdot: Hur det slutar

Under höstlovet tog jag med mig min sexåring på församlingens fest för dem som fyllde 80 eller 90 år. Hon tog förstås tanterna och farbröderna med storm.
Vid kaffebordet berättade jag anekdoten om vad hon som fyraåring hade sagt när jag skulle i duschen, och avslutade med att berätta vad jag då tänkte: "Fyra år gammal! Hur skall det sluta?" Tanterna vid bordet skrattade.
Då hävde flickan upp munnen och sa piggt: "Ja - det slutar i döden!"
Tanterna skrattade så tårarna rann. 

Wilde on forgiving your enemies

Always forgive your enemies; nothing annoys them so much.
Oscar Wilde

The golfer and the leprechaun

A golfer playing in Ireland hooked his drive into the woods. Looking for his ball, he found a little Leprechaun flat on his back, a big bump on his head and the golfer's ball beside him. Horrified, the golfer got his water bottle from the cart and poured it over the little guy, reviving him.
'Arrgh! What happened?' the Leprechaun asked.
'I'm afraid I hit you with my golf ball,' the golfer says.
'Oh, I see. Well, ye got me fair and square. Ye get three wishes, so whaddya want?'
'Thank God, you're all right!' the golfer answers in relief. 'I don't want anything, I'm just glad you're OK, and I apologize.'
And the golfer walks off.
'What a nice guy,' the Leprechaun says to himself. 'I have to do something for him. I'll give him the three things I would want... a great golf game, all the money he ever needs, and a fantastic sex life.'

A year goes by and the golfer is back. On the same hole, he again hits a bad drive into the woods and the Leprechaun is there waiting for him.
'Twas me that made ye hit the ball here,' the little guy says. 'I just want to ask ye, how's yer golf game?'
'My game is fantastic!' the golfer answers. 'I'm an internationally famous golfer now.' He adds, 'By the way, it's good to see you're all right.'
'Oh, I'm fine now, thank ye. I did that fer yer golf game, you know. And tell me, how's yer money situation?'
'Why, it's just wonderful!' the golfer states. 'When I need cash, I just reach in my pocket and pull out $100 bills I didn't even know were there!'
'I did that fer ye also. And tell me, how's yer sex life?'
The golfer blushes, turns his head away in embarrassment, and says shyly, 'It's OK.'
'C'mon, c'mon now,' urged the Leprechaun, 'I'm wanting to know if I did a good job. How many times a week?'
Blushing even more, the golfer looks around then whispers, 'Once, sometimes twice a week.'
'What??' responds the Leprechaun in shock. 'That's all? Only once or twice a week?'
'Well,' says the golfer, 'I figure that's not bad for a Catholic priest in a small parish...'
Thanks to MadPriest!

Latvia: Churches defend "traditional family values"

Leaders of the Lutheran, Catholic, Baptist and Adventist churches in Latvia have criticized a new social science school textbook that describes gay and lesbian life as a ”normal aspect of sexuality.” The Latvian Ministry of Education is giving in to the Churches’ demands, and that, in turn, is criticized by local representatives of sexual minorities.
The Churches promise to continue to defend ”traditional family values”. ”The church isn't alone in its traditional view of the family in Latvia,” said Ivars Kubcis, spokesman for the country's Evangelical Lutheran church (ELCL).

About a quarter of the Latvians are Lutherans and Catholics, respectively, while some six per cent are Orthodox.
Latvia decriminalized homosexuality as late as 1993, and was the last EU member to forbid discrimination of homosexuals in 2006.

Latvian churches reiterate condemnation of homosexuality (ENInews 17.6.11)
Latvian kirkot paheksuvat oppikirjaa (Kotimaa24 23.6.11)


King on injustice anywhere

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. 
- Martin Luther King, Jr.
as quoted on Twitter

Om humorn som egenskap

Humorn är människans enda gudomliga egenskap. 
Anonymt citat ur Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Frågespalten LIX: Parentation

Många församlingar ordnar parentationsgudstjänster på Alla helgons dag till minne av dem som har avlidit under de gångna tolv månaderna. Med anledning av det var det en församlingsbo som undrade vad "parentation" egentligen betyder.

Redan de gamla romarna (ja, faktiskt!) firade under republikens tid en fest som hette parentalia eller Dies parentales (Förfädernas dagar), berättar Wikipedia. Den inföll under nio dagar med början den 13 februari, och under den tiden stod samhället i det närmaste stilla. I varje hem skulle husfadern förrätta offer av vete, salt, bröd, vin och blommor till minnet av förfäderna (paréntes; jfr eng. parents).
Under kejsardömets tid utvecklades detta till att bli en del av kejsarkulten.
Ordet parentation kommer alltså från parentalia. Inom kyrkan förrättar vi förstås inga offer till de döda, utan parentationen är en ren åminnelsehögtid, då vi läser upp namnen på de avlidna och tänder ljus till deras minne. Detta sker inte heller för de dödas skull, utan för de efterlevandes.

Wilde on bitter trials

What seems to us as bitter trials are often blessings in disguise.
- Oscar Wilde
as quoted on QuoteFame.com

Är du husmor eller riktig kvinna?

Husmorstips:
Om du råkar salta maten för mycket under kokningen, lägg i en skalad potatis, som suger upp överblivet salt ur maten på ett ögonblick.
Riktiga kvinnors tips:
Om du saltar maten för mycket under kokning, så tråkigt då. Upprepa efter mig Riktiga kvinnors motto: Som jag lagar maten, så äter du den och så vill du ha den.

Tack till Gun L!

CofS pastors must perform marriages

In the year 2009, the General Synod of the (Lutheran) Church of Sweden decided to enlarge the concept of marriage to include same-sex couples. In other words, a gender neutral marriage was created. Pastors who conscienciously objected to the new order were to be allowed to refrain from marrying same-sex couples.
In spite of this, a handful of oastors elected to apply to have their licence to perform marriages revoked. The state office called Kammarkollegiet granted them this.

At the end of October, 2011, the General Synod discussed the situation at length. The decision taken (161 votes for, 77 against) was that no pastor can be allowed to give up his or her licence, since performing marriages is an integral part of the work of a parish pastor. If any pastor can't perform same-sex marriages, other arrangements can be made.
The licence to perform marriages is not owned by the pastor, proponents said. It is the Church that applies for it from the State on its pastors' behalf. If you want to be a pastor, you can't just pick and choose.

Det är inte prästen som äger vigselrätten (Marta Axner 25.10.11)
Vigselbehörighet för alla präster (Kyrkans Tidning 28.10.11)
Backlash för Frimodig Kyrka (Karin Långström Vinge 31.10.11)
Alla präster ska ha vigselbehörighet (Dagen 1.11.11)


Hávamál 71

Den halte rider häst,
den handen mist, blir herde,
den döve duger i strid.
Blind är bättre
än att bränd vara;
ej av någon nytta är liket.
Hávamál - Den höges sång
Erik Brates översättning 1913 från fornisländskan

Tech support call

Tech support: Click on the ‘my computer’ icon on the left of the screen.
Customer: Your left or my left?