Church Bulletin Bloopers 11

The Rev. Merriwether spoke briefly, much to the delight of the audience.

Lögnens fader

I ett inlägg häromdagen skrev jag bl.a. följande:
[...] den som har blivit döpt i den treenige Gudens namn har i dopet fått del av den heliga Anden. Att då hävda att denna döpta person har "ond proveniens" innebär alltså ett påstående om att den heliga Anden är av djävulen, vilket är att häda den heliga Anden - och i Matt 12:31f säger Jesus starka ord om sådant.
Detta föranledde en animerad kommentardiskussion med Catarina Mikkonen, som var intresserad av hur jag förhåller mitt ovanstående påstående till Jesu ord i Joh 8:44: Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.
Jag svarade:
Jesus talade inte till döpta kristna. Sådana fanns inte på hans tid. Inte heller hade Anden utgjutits på hans tid, utan först vid pingsten efter hans himmelsfärd. Citatet är därför irrelevant i detta sammanhang.
Sedan spårade diskussionen ur och vi började missförstå varandra. Därför vill jag nu försöka förtydliga det jag menade.
Under det "gamla förbundets" tid uppenbarade sig Gud i olika repriser för sitt folk. Han bodde mitt ibland dem (i tabernaklet och templet), men inte "inom" dem, i deras hjärtan, för att använda den traditionella bilden. Det fanns profeter och andra liknande undantag från detta, men gudsfolket var gudsfolk på ett kollektivt sätt. Därför var det så viktigt att betona Abraham som stamfader. Den individuella tron var ur folkets synvinkel mindre viktig än det "rätta" beteendet. Denna inställning kritiserar en del av profeterna skarpt - ett exempel är 1Sam 16:7, som Catarina citerar. Men där handlar det fortfarande om motiven till handlingarna, inte om att Guds Ande skulle bo i deras hjärtan.
Genom det "nya förbundet", som ingicks genom Jesus, har "situationen radikalt förändrats", som jag skrev. Det är att observera att det nya förbundet inte ingicks vid "julen" utan vid påsken, inte då Jesus föddes utan genom hans död och uppståndelse. Kristendomen som sådan uppstod sedan vid pingsten, då Anden föll över de 120 lärjungarna och sedan över de tusentals personer som kom till tro.
När Jesus uttalade sina ovan citerade ord i Joh 8:44, talade han därför (naturligtvis) inte till döpta Andefyllda kristna, eftersom sådana inte fanns än. Han talade till sådana ättlingar till Abraham som vägrade tro på Jesus med hänvisning till att de är frälsta genom sin härstamning. Detta skedde under det "gamla förbundets" tid, och detta "gamla förbund" höll de ivrigt fast vid. Detta ledde orätt endast därför att ett paradigmskifte var på kommande, vilket de inte insåg, människor som de var.
Situationen har i vår tid en parallell, om än inte en helt exakt sådan. Parallellen är döpta kristna som hänvisar till sitt kyrkomedlemskap och sitt eventuella deltagande i julgudstjänster som tillräckligt andligt engagemang. Likheten är att om tron saknas, räcker inte medlemskap i kyrka eller gudsfolk. Skillnaden är att de döpta kristna har fått Anden i dopet, även om de vägrar låta sig påverkas av Honom. Därför kan Jesus använda så grova uttryck mot sina motståndare, medan motsvarande uttryck vore hädelse om det används mot oss döpta kristna.
Jag håller med Catarina när hon skriver:
Den Helige Ande har utgjutits, bryr sig folk om att låta DHA leda dem? Bryr vi oss om det? Själv upplever jag det som en ständig kamp att förbli i Andens ledning. Gör inte du? Även på GTs tid gjorde folket sig en guldkalv i öknen när Mose förblev "för länge borta" på Sinai berg. Är det inte samma sak som händer idag med alla "-ism"-guldkalvar?
- men detta är på ett annat plan än det jag syftade på i mitt tidigare inlägg.
Märk förresten att det är skillnad mellan "gamla förbundet" mellan Gud och hans folk och "Gamla testamentet" som består av texter som härstammar från den tiden, och som bra kan läsas till uppbyggelse, bara de läses med "nya förbundets glasögon", så att säga.

Church Bulletin Bloopers 10

Low Self-Esteem Support Group will meet Thursday at 7 to 8:30 p.m. Please use the back door.

Stolle-Kalle

På Kp-bloggen råkar jag än en gång ut för invektiv. Denna gång kallar Sven-Olav Back, påhejad av sitt radarpar Halvar Sandell, min inläggs-serie "Hbt-bibeln" för "stolleprov" (28.5.07). Därför vill jag återpublicera ett par texter från förra månaden. Genom att klicka på länkarna kan man läsa också de kommentarer som inflöt.
Bränt barn skyr elden (12.4.07)
"Bloggfundamentalisten" Thomas Illman förundrar sig över att jag inte har svarat på hans senaste frågor, där min tro återigen ställs i tvivelsmål. Han kan få förundra sig. Varför skall jag behöva referera min tro, när den finns att utläsa ur inlägg på inlägg på denna blogg, i ett stort antal predikningar och andra texter på Predikantbloggen - och framför allt i mina handlingar. På basen av detta må var och en bedöma om jag är kristen eller ej. Jag ansvarar inte inför Illman, utan inför Gud.
Tidigare inlägg här.
Lite samma fenomen möter genom de kommentatorer som på Kyrkpressens blogg inte bara betvivlar min tro, utan förnekar den, påstår att [jag] har "ond proveniens" (alltså att jag [härstammar från djävulen]) och dessutom idiotförklarar mig. Vilken är grunden för vidare diskussion med sådana personer? Att de dessutom är mina ämbetsbröder gör saken bara värre och deras uttalanden bara mer förolämpande. För min egen mentala hälsas skull, för att bibehålla min psykiska balans, går jag inte in i närstrid med sådana.
Tidigare inlägg här och här.
Min Herre och Gud, Jesus Kristus - beskydda både mig och dem för vidare övertramp och övergrepp! Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare!
Intelligensbefriad, icke-kristen djävulsdyrkare (13.4.07)
Här är några axplock från kommentarerna till inläggen på Kyrkpressens blogg (som jag hänvisade till igår). Detta är bara sådana som jag personligen har fått; också andra har förärats sådana.
 • När sanningen kommer fram, då går liberalerna hem. - Gammalt kyrkligt visdomsord. Sven-Olav Back 9.3.07
 • [...] K.af H:s misshandling av Bibeln såsom inte heller över den mannens hela HBT-spektakel. Halvar Sandell 13.3.07
 • [...] det kan bli vetenskap av detta också: "Nonsense is nonsense. But the history of nonsense is science." Sven-Olav Back 13.3.07
 • Denna HBT-doktrin kan inte ges något rum i en kristen kyrka. Att sekten Svenska kyrkan har detta nu uttryckligt, ändrar ju inte på något i det hänseendet. Att vissa ämbetsbärare avslöjar sig eller påminner om sin onda proveniens är bra så att de kristna vet vilka de skall ta avstånd ifrån. Halvar Sandell 17.3.07
 • Med full övertygelse förkastar jag det som Ytterberg, af Hällström och Byskata står för här ovan. Deras hållning är icke kristen. Sven-Olav Back 18.3.07
 • Naturligtvis är det fullt tillåtet att ha annan åsikt än jag - men att tala om min onda proveniens (alltså att jag härstammar från djävulen) och påstå att min hållning - att visa kärlek och acceptans mot en utstött grupp i samhället - skulle vara icke-kristen tycker jag nog är grovt.
  Och detta från ämbetsbröders mun! Borde bloggmoderatorerna inte ingripa småningom?
  Det är förresten intressant hur Sandell (liksom Back och Ola Österbacka) är upprörda över vad de anser vara hädelse i samma diskussionskedja där jag får mig för min stollighet.
  Det är ju nämligen så att den som har blivit döpt i den treenige Gudens namn har i dopet fått del av den heliga Anden. Att då hävda att denna döpta person har "ond proveniens" innebär alltså ett påstående om att den heliga Anden är av djävulen, vilket är att häda den heliga Anden - och i Matt 12:31f säger Jesus starka ord om sådant.

  Hbt-bibeln: David och Jonatan (1Sam 18-20, 2Sam 1:26)

  Ett stort problem med hbt-frågor är att de som det berör är osynliga, särskilt historiskt. Bögar och flator har helt enkelt varit tvungna att stanna i "skåpet" för att överleva rent fysiskt. Homosexualiteten har ansetts (och anses på vissa håll fortfarande) vara en synd, ett brott och en sjukdom, och ofta har den varit och är belagd med dödsstraff. Om vi vill se de homosexuellas spår, måste vi läsa de historiska dokumenten mellan raderna, så att vi hittar det som sägs endast implicit.
  Min poäng med inläggen om Rut och Noomi eller David och Jonatan är inte att bygga upp en gedigen lärogrund, utan att komma med exempel på hur inte heller Bibeln är så uteslutande heteronormativ och homofob som den på ytan verkar vara, och hur också vi kristna kanske borde överväga våra ståndpunkter i frågan.
  Men det är klart att ett sådant övervägande kräver en viss öppenhet, och om den saknas klamrar man sig fast vid det som man alltid har ansett. Med vilket jag inte vill säga att alla som är av annan åsikt än jag skulle vara trångsinta fanatiker.
  I ett inlägg om Svenska kyrkans förslag till ordning för välsignelse av registrerat partnerskap skrev jag bl.a. följande:
  I slutet av förslaget finns också en lista på bibelläsningar och andra alternativa moment. Dessa bibelstycken är till stor del sådana som förekommer också vid vigslar […], men ett par "nykomlingar" har gett upphov till diskussion, har jag förstått. Dessa är Rut 1:16b-17 och 1Sam 18:1-3, 20:13b-17, 41b-42. Dessa handlar om kärleken mellan Rut och hennes svärmor Noomi respektive David och hans vän Jonatan.
  Kritiken går ut på att dessa par inte var homosexuella kärlekspar, och därför inte borde hänvisas till vis en välsignelse av partnerskap. Nå, för det första finns det en viss homoerotisk spänning åtminstone mellan David och Jonatan ("han älskade honom lika högt som sitt eget liv"). För det andra är det många av de texter som används vid vigslar (ett "heteroerotiskt" tillfälle, alltså) som talar om icke-erotisk kärlek, t.ex. det alltför ofta använda 1Kor 13. Varför får inte sådana då användas vid välsignelser av partnerskap? Jag tycker att textvalen är utmärkta!
  Gustafsson skriver:
  Frågan om relationen mellan David och Jonatan var mer än vänskap har diskuterats. Texterna talar om ett djupt förhållande men ej om genitalt umgänge.
  Vi lämnar frågan öppen men konstaterar att många homo/bisexuella har funnit identifikationsobjekt i David och Jonatan.
  Också Wikipedia skriver om temat.

  Våldsam homofobi i Moskva

  En grupp homosexuella demonstranter ville idag (27.5.07) försöka lämna en petition till Moskvas borgmästare Jurij Luzjkov om att häva förbudet mot gayparader. Luzjkov har kategoriskt sagt nej till sådana parader och kallat dem "djävulska påfund".
  Ryssland avkriminaliserade homosexualitet 1993, men toleransen kan inte påstås vara särskilt utbredd. Demonstranterna blev våldsamt attackerade av motdemonstranter som kastade ägg på dem och slog och sparkade dem så blodet rann. Bland offren fanns också utlänningar.
  Personligen tycker jag att något av det mest motbjudande i Svenska Dagbladets rapport om detta var följande passus (som Hufvudstadsbladet förresten hade klippt av efter mannens namn):
  - Vi tycker inte att de här perversa människorna ska tillåtas marschera på gatorna i Moskva, det tredje Rom, en helig stad för alla ryssar, sade Igor Mirosjnitjenko, troende ortodox.
  En man som höll i ett krucifix hotade slå alla homosexuella han fick syn på.
  Homofobiskt våld med kristna förtecken - tvi! Tvi!
  Det hela påminner om händelserna i Riga i fjol somras, då deltagare i en regnbågsgudstjänst blev bombarderade med ägg och avföring. Jag bloggade om saken bl.a. här (följ länkarna vidare).

  Predikningar i maj

  Under maj månad har flera predikningar bloggats in på Predikantbloggen. Först kom Jonatan Mattsson med en predikan på Kristi himmelsfärds dag, på Sjätte söndagen efter påsk predikade Martin Fagerudd och Karin Långström Vinge (som i rikssvensk stil kallade helgen för "Söndagen före pingst"), och idag på Pingstdagen har jag och Karin predikat.
  Om man i registret söker upp samma söndagar, hittar man länkar till lika många predikningar till, som har hållits under tidigare år. Ett rätt rikligt jämförelsematerial, alltså.
  Fast jag säger det själv, så är projektet med Predikantbloggen intressant och givande. Det ger möjlighet att se många olika synvinklar till samma söndags texter och tematik, och också att se skillnader mellan hur olika predikanter med olika personlighet behandlar det givna temat.

  Church Bulletin Bloopers 9

  The outreach committee has enlisted 25 visitors to make calls on people who are not afflicted with any church.

  Förenad luthersk-reformert kyrka planeras i Frankrike

  Den reformerta kyrkan i Frankrike (ERF) höll en synod förra veckoslutet, och den Evangelisk-lutherska kyrkan i Frankrike (EELF) deltog också i delar av denna synod. Tillsammans beslöt de att bilda en förenad kyrka senast år 2013.
  Les Eglises luthérienne et réformée de France ont tenu ce week-end à Sochaux un synode commun au cours duquel elles ont posé les bases de leur union future au sein de l’Eglise protestante unie qui verrait le jour "au plus tard en 2013".
  Selon le texte voté à l’issue du synode, les deux églises "se réjouissent" de la perspective d’une union "en vue d’un meilleur témoignage de l’Evangile".
  Il ne s’agit pas d’effacer les différences entre les deux églises qui remontent à Luther et Calvin mais de les doter d’instances nationales uniques. [...]
  L’Eglise réformée de France (ERF) compte 300.000 fidèles et l’Eglise évangélique luthérienne de France (EELF) 36.000. Les présidents des deux églises Marcel Manoel (ERF) et Joël Dautheville (EELF) rappellent qu’elles ont déjà entre elles "un long compagnonnage", que des luthériens fréquentent des temples réformés et inversement, et qu’elles ont des liturgies communes, notamment pour le baptême d’adultes et pour la réception des nouveaux membres.
  Enligt Kotimaa (23.5.07) har motsvarande beslut redan genomförts i fjol i systerkyrkorna i Alsace-Lorraine. De har därmed bildat Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine (EPAL).
  Orsaken till att Elsass-Lothringen (som det heter på tyska) och det övriga Frankrike går i olika takt är historisk. Den nuvarande religionsfrihetslagen i Frankrike, Code Napoléon, som strikt skiljer kyrka och stat, trädde i kraft år 1905. Då hörde Elsass-Lothringen till kejsardömet Tyskland som en följd av den franska förlusten i 1870-71 års krig. När sedan området återbördades till Frankrike efter Första världskriget, förblev den tyska religionsfrihetslagstiftningen i kraft där.

  Falwell och Phelps

  En uppdatering av flera inlägg samtidigt.
  Jag har tidigare skrivit ett biografiskt inlägg över Fred Phelps och också nämnt honom i andra inlägg. Nyligen kom jag också med nyheten att Jerry Falwell har avlidit. Han var en av de evangelikala som tog avstånd från Phelps, vilket jag nämnde i biografin.
  Nu har dessa två inlägg sammanvävts på ett intressant sätt. Phelps och hans klan har nämligen demonstrerat vid Falwells jordfästning, liksom vid många andra homoförespråkares jordfästningar (365gay 22.5.07). Ändå var Falwell minst av allt någon förespråkare för homosexuellas rättigheter! Fast jämfört med Phelps, så...
  Som reaktion på detta har en av Falwells efterföljare blivit arresterad för att ha producerat en bomb (Advocate News 23.5.07). Misstanken är att den skulle användas mot Phelps' demonstranter.

  Veckans anekdot: Drulle, jag försäkrar!

  Min syster är 2½ år yngre än jag. När hon var dryga året och jag alltså där kring fyra, skulle pappa gå ut med oss båda. Han klädde på mig och skickade ut mig så att han kunde få ro att klä på flickan.
  Någon minut efter mig kom de ut på Josafatsgatan i Berghäll i Helsingfors, där vi bodde tills jag skulle börja skolan. Pappa tittade efter sin son, och blev bestört då han upptäckte mig på parkeringsplatsen på andra sidan gatan. Där hoppade jag nämligen från biltak till biltak till biltak...
  Pappa rev mig snabbt därifrån och ringde sedan till försäkringsbolaget Svensk-Finland och tog en drulleförsäkring.

  Fint inlägg av Matte

  Matte skriver fina inlägg. Jag citerade ett alldeles nyss, men sedan dess har han hunnit skriva ett nytt med rubriken Hinder för himlen. Ett litet utdrag bara:
  Det som oroar mig är den totalt accepterade välfärdskristendom vi skapat.
  Jesus säger att det är omöjligt för den som är rik att komma in i himmelriket. Här på bloggen får vi istället höra att det är omöjligt för den som godkänner kvinnliga präster att komma in i himmelriket. Jesus säger att han kommer att visa bort den som inte gett mat och kläder åt den fattige och besökt den fängslade. Här hör vi att han visar bort den som lever med en annorlunda sexuell läggning och dem som vill stöda dem i sin kamp. [...]
  Det enda vi kan klamra oss fast vid när det gäller vårt himlahopp är Guds nåd, kärlek och godhet, trots allt.
  Läs hela inlägget. Det är det värt.
  Tack, Matte!

  Skriftskola och konfirmation

  Jag hade träff med sommarens konfirmandföräldrar idag. Det föranleder ett par allmänna reflektioner.
  För det första finns det en intressant skillnad mellan de lutherska systerkyrkorna i Finland och Sverige.
  I Svenska kyrkan har deltagandet i skriftskolan (eller konfirmandundervisningen, som det visst heter där) sjunkit stadigt under de senaste decennierna. År 2005 deltog enligt uppgift 36% av årsklassen, och i vissa församlingar i Stockholms stift var deltagandet under 10%.
  Inom den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är situationen en helt annan. År 2006 deltog 88% av årsklassen, vilket skall jämföras med att 82% hörde till kyrkan vid samma tid. Vi som jobbar med skriftskolan kan ingalunda ta åt oss (hela) äran för detta, utan traditionen spelar en stor roll i detta. Det hör till att en finländare under sitt femtonde levnadsår skall gå i skriftskola och bli konfirmerad. I Sverige tycks denna tradition ha brutits.
  Detta är på både gott och ont. Om nu ungdomarna frivilligt vill "utsätta sig" för Gud, är det förstås bra, fastän deras tydligaste motiv kanske ligger annanstans. Å andra sidan leder traditionen hos många till en viss brist på eftertanke och ärlighet. Vill du med Guds hjälp visa din kristna tro i ditt liv? Hur många svarar ärligt jakande på den frågan? Säkert många, men knappast varenda en konfirmand...
  Och det leder mig till den andra punkten, nämligen förhållandet mellan skriftskola och konfirmation. Detta bloggade kollegan Matte om för någon vecka sedan. Han skrev:
  I konfirmandarbetet försöker vi förgäves betona skillnaden på skriftskola och konfirmation. Det att konfirmationen är en frivilligt vald bekräftelse på det att man säger ja till kyrkans tro. Ha-ha, vilket skämt. När konfirmanden väl är i skriftskolan finns i praktiken ingen återvändo. Allt är förberett. Kakorna beställda, inbjudningarna skickade, flygbiljetter bokade. Det är väl i klass med att backa ett bröllop att backa en konfirmation.Men vad skall lilla Elvira göra om hon under lägret konstaterar att JAG TROR INTE ETT DYFT PÅ DET HÄR?
  Hur skall hon ta sig ur? Vilket mod, vilken kraft, vilket enormt självförtroende det kräver. Under drygt tjugo år och tusentals konfirmander har jag inte stött på en (1) som fattat detta beslut. Kyrkan är bra på att producera konfirmerade församlingsmedlemmar så här heltäckande. Men är det glädjande eller oroväckande? Skall vi vara stolta eller oroade över vår konfirmationsstatistik?
  På föräldrasamlingen idag betonade jag än en gång mycket starkt att konfirmationen inte är en avslutningsfest för skriftskolan.
  Jag betvivlar att det hade effekt.

  Nyheter om kyrkor och hbt

  En liten avbetning av sådana nyheter som har samlat sig på sista tiden. Ordningsföljden är närmast slumpmässig.
  Den presbyterianska kyrkan i USA har beslutat att icke-celibata homosexuella inte får bli prästvigda eller antagna till ordinationsutbildning, berättar 365gay (17.5.07).
  Lite senare (22.5.07) berättar PinkNews att fyra sydafrikanska kyrkor - den anglikanska, den katolska, den presbyterianska och baptistkyrkan - har meddelat att de inte kommer att välsigna homosexuella äktenskap trots att de nyligen har blivit lagliga i Sydafrikanska republiken. Metodistkyrkan har ännu inte fattat beslut i saken.
  En emeritusbiskop från metodistkyrkan i Singapore, Yap Kim Hao, har däremot uttalat sig för större tolerans mot homosexuella, säger Advocate News 11.5.07. Detta kommer i en tid då kommentarer av Singapores starke man Lee Kuan Yew har lett till en debatt om en eventuell avkriminalisering av homosexualiteten.
  Bloggaren Pam Spaulding berättar 6.2.07, med hänvisning till 365gay dagen innan, att flera baptistförsamlingar i North Carolina, USA, har lämnat sitt samfund efter att detta tog en hård anti-gay linje.
  I the Guardian (15.1.07) skrev Giles Fraser en artikel där han hävdade att ateister (ofrivilligt) stöder fundamentalisternas sak. Detta sker genom att kristendomskritikerna utmålar den fundamentalistiska varianten av kristendomen som den enda rätta, så att alla kristna som är mer nyanserade och socialt progressiva blir behandlade som bleka kopior eller rent av förfalskningar. Detta hjälper naturligtvis fundamentalisterna. De hotas nämligen inte av aggressiva ateister, som tvärtom ger dem en enande känsla av förföljelse, utan av självkritisk och bibelkunnig kristen tro som kan utmana dålig teologi på dess egna villkor. Genom att vägra erkänna att kristendomen är mångfacetterad, spelar "media-ateisterna" fundamentalisterna i händerna, menar Fraser.
  Fader Kieran Creagh, en irländsk katolsk präst som har engagerat sig djupt i sydafrikanska AIDS-sjukas situation, blev rånad och skjuten med två skott i överkroppen i sitt hem i Pretoria, berättar Advocate News 1.3.07. Creagh var då på sjukhus i allvarligt men stabilt tillstånd.

  Church Bulletin Bloopers 8

  Scouts are saving aluminum cans, bottles, and other items to be recycled. Proceeds will be used to cripple children.

  Bestrykningsdop och kåpor

  Mer eller mindre av misstag såg jag idag på en del av ett TV-program kallat "Hour of Power". Det är en gudstjänst som televiseras från den s.k. Crystal Cathedral i Kalifornien och leds av pastorerna Robert H. Schuller och Robert A. Schuller, far och son. Crystal Cathedral hör enligt uppgift till Reformed Church in America.
  I sin genre är detta inget dåligt program - musiken är kvalitativ, stämningen lugn och värdig (om än mycket "amerikansk"), förkunnelsen på god nivå o.s.v. Jag har sett betydligt värre exempel på TV-evangelism.
  Ett huvudinslag denna gång var när den legendariske motorcykelhopparen (eller vad man nu skall kalla honom) Evel Knievel vittnade om sin nyvunna tro på Kristus och Schuller sr döpte honom. Därefter kallade Schuller jr fram alla som ville ta emot Jesus i sina liv, så att de kunde döpas.
  Detta gjorde mig fundersam. I ett väckelsemöte hade jag väntat mig att se folk komma fram för förbön eller så, men inte för dop sådär på fläcken. Att döpa folk en masse på det sättet öppnar ju för risken av missbruk av sakramentet. En viss kontroll borde väl utövas av sakramentsförvaltarna. Eller är jag alltför tjänstemannamässig och byråkratisk nu?
  Som "proffs-kristen" funderade jag också på ett par tekniska detaljer.
  Dopet var en form av begjutelsedop (till skillnad från nedsänkningsdop). Vi lutheraner praktiserar ju begjutelsedop på så sätt att prästen över dopkandidatens huvud häller vatten - hos oss i Finland med handen, på annat håll med en skopa eller liknande. Pastorerna Schuller gjorde däremot något som jag inte hade sett tidigare. De fuktade fingrarna med vatten från dopfunten och berörde dopkandidatens panna med det - tre gånger i den treenige Gudens namn. Kunde detta kallas "bestrykningsdop", kanske? Det påminde om vår smörjelse med olja i det att mycket lite vätska kom till användning och ingen torkduk heller behövdes. Lite torrt verkade det dock. Är detta ett vanligt förfaringssätt? Vet någon?
  Den andra detaljen jag funderade på var pastorernas kåpor. De bar stiliga gråa och svarta kåpor, under vilka de hade vit skjorta och slips och på vilka de verkade ha någon sorts medaljong eller liknande. Stiligt var det, som sagt, men jag undrade över kåpornas funktion och symbolik. Om de inte har någon symbolik, kunde pastorerna ha lett gudstjänsten i kostym - såsom jag har sett i andra reformerta gudstjänster - men om de är symboliska på något sätt, öppnade sig inte symboliken för mig. Återigen: Någon som vet?

  Martin Luther and the rainbow

  Below is an excerpt from a sermon that was given by the Reverent Dr Giles Fraser (Anglican vicar of Putney and lecturer in philosophy at Wadham College, Oxford). The entire sermon was published on the website of the Rainbow Sash Movement.
  "I did not love God and was indignant towards him, if not in wicked revolt, at least in silent blasphemy." Martin Luther's admission that he had come to hate God sparked a theological revolution that transformed the political geography of Europe.
  For Luther, service to a God who demanded human beings earn his love had become service to a heartless despot, impossible to please. The confessional had become a private hell of never being good enough, of never earning enough merit to satisfy the unattainable demands required for salvation.
  Luther's deep sense of human inadequacy meant that a God who dealt with human beings strictly on the basis of merit was always going to be a God of punishment. He thus came to see his former understanding of Christianity as inherently abusive, as a destructive cycle in which the abused child constantly returns to the abusive heavenly father for comfort.
  Parallels with arguments that are now transforming the political geography of Anglicanism are remarkable. For the debate about homosexuality is about a great deal more than sex. It is about the nature of God's love for human beings, and has much in common with debates that drove the Reformation.
  The message the church has given to gay Christians is the message Luther came to see as inherently abusive: God does not love you as you are - you need to be completely different before he will love you.
  […] gay Christians who have tried to become acceptable to God by subjecting themselves to electric shock therapy, or by being bombarded with pornography, have been forced into precisely the sort of private hell Luther experienced in the confessional.
  Luther's theological breakthrough was to describe a wholly non-abusive God, who loves his children gratuitously - not on the basis of merit. God's love is experienced as grace, freely given, not as a demand that, in order to be loved, human beings must become something impossibly different to what they already are. It was a conception that released Christians from bondage to a theological construction that made their lives seem as desperate as a hamster on a wheel. […]
  Being saved is evangelical language for describing the new life beyond the censure of an abusive God - the sense of facing the truth, of admitting it to others, of being accepted as one is, of being released from the burden of impossible condemnation. Being saved is an experience emotionally identical to coming out of the closet.
  This is not political correctness. It is about the nature of God. For the one thing all Christians believe about God is that he seeks to call us out of darkness into light, out of pain into joy, out of deceit into truth, out of oppression into freedom. […]

  Church Bulletin Bloopers 7

  The concert held in Fellowship Hall was a great success. Special thanks are due to the minister's daughter, who labored the whole evening at the piano, which as usual fell upon her.

  Jerry Falwell död

  Jerry Falwell, den amerikanske baptistpastorn som bl.a. grundade Moral Majority, dog 15.5.07 i en ålder av 73 år. Vila i frid.
  Falwell var en inflytelserik ledare för den amerikanska religiösa högern, som kombinerade evangelikal teologi och förkunnelse med politiska budskap, särskilt motstånd mot rätten till abort, homosexuellas rättigheter och annat som han uppfattade som hot mot familjen och Amerika. Efter "9/11" (11.9.01) deklarerade han att terroristattacken mot World Trade Center i New York var Guds straff för att hedningar, feminister, homosexuella och abortförespråkare hade lett nationen så långt från Gud.
  Att han fördömde barnprogrammet Teletubbies för att en av figurerna där enligt honom såg homosexuell ut är väl närmast ett kuriosum.
  NY Times har en omfattande dödsruna, medan Helsingin Sanomat, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 365gay och Advocate.com rapporterar mer kortfattat.
  Uppdatering 1: Jim BurrowayBox Turtle Bulletin ber en rosenkrans för Falwells familj, skriver han 16.5.07. Jim Wallis kommenterar Falwells arv i ett inlägg 17.5.07 på God's Politics.
  Uppdatering 2: Aqurette hänvisar till några olika dödsrunor av Rex Wockner, Ann Coulter respektive Larry Flynt.

  Veckans anekdot: På dig utgjutet

  Jag blev prästvigd den 19 januari 1997. Ett par veckor därefter for jag med Matteus församlings ungdomar till Ungdomens kyrkodagar (UK) i Vasa. Där assisterade jag vid nattvarden för första gången som präst. Jag var van vid att assistera, men i Helsingfors, där man oftast använder särkalkar. I högmässan i Trefaldighetskyrkan användes gemensam kalk.
  Jag tog den och gick till den första nattvardsgästen, en av mina egna ungdomar, för att ge henne Kristi blod - och ovan som jag var gjorde jag en för häftig rörelse med kalken, så att jag spillde en ordentlig slurk vin över hennes tröja! Dessutom hade jag glömt torkduken (purificatorium) på altaret, så där stod jag bara!
  Inte för att det hade varit lämpligt för mig att börja torka bröstet på hennes tröja fastän jag hade haft duken, förstås, men jag hade kunnat ge den åt henne så att hon kunde torka själv.
  Efter mässan gick jag fram till henne och bad generat om ursäkt - men som tur var skrattade hon bara. Tur i oturen var också att hennes tröja redan i sig själv var mycket spräcklig, så fläcken knappt syntes.
  Men genant var det ju nog ...

  Prästvigning och bloggträff

  Idag på Kristi himmelsfärds dag fick Borgå stift två nya präster. Mia Bäck (t.v.) och Åsa Turpeinen vigdes till prästämbetet i samband med högmässan i Borgå lilla kyrka. Lycka och välsignelse! Pastor Bäck förordnas enligt uppgift till Åbo svenska församling och pastor Turpeinen till Jakobstads svenska församling. Särskilt det senare är förstås välkommet; det finns alltför få präster av kvinnligt kön där uppe för närvarande.
  Biskop Gustav betonade i sin predikan starkt den nuvarande ordningens berättigande både enligt Bibeln och enligt Bekännelseskrifterna. Han fortsätter därmed (naturligtvis) sin linje från valkampanjen. Bravo!
  Själv hade jag ingen uppgift denna gång, utan fick sitta i bänken - eller egentligen på en hopfällbar stol bredvid orgeln, eftersom bänkarna var fulla! Men det var angenämt att få del av en festgudstjänst också ur denna synvinkel. Likaså var det angenämt att träffa gamla och nya bekanta från när och fjärran på kyrkbacken efteråt. Jag fick t.o.m. träffa en bloggbekant IRL, nämligen faster Olga. Trevligt att träffas!

  Church Bulletin Bloopers 6

  Don't let worry kill you off - let the church help.

  1705: Homofobian vastainen päivä

  Huomenna, toukokuun 17. pnä, vietetään kansainvälistä homofobian vastaista päivää. Teemapäivän tarkoituksena on herättää kaikenlaista toimintaa eri puolilla maailmaa, jotta valtaväestö saataisiin paremmin tietoiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen olemassaolosta ja näiden kohtaamasta syrjinnästä ja homofobiasta.
  La Journée mondiale de lutte contre l’homophobie du 17 mai 2007 coïncide avec l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous. Le thème annuel d’IDAHO est l’éducation avec le slogan : « Non à l’homophobie, oui à l’éducation ! »
  Parmi les actions en France : Samedi 19 mai à 18h, une célébration œcuménique est organisée dans le cadre du Forum européen des groupes chrétiens LGBT. Elle a lieu dans le temple Saint Guillaume, 1 rue Calvin, Strasbourg. La cérémonie sera en français et en anglais.
  IDAHO - the International Day against Homophobia - is celebrated annually on May 17. By clicking the link, you will find information on many happenings around the world, as well as (e.g.) a petition for a universal decriminalisation of homosexuality. The petition refers to The Universal declaration of Human Rights and concludes:
  We ask the United Nations to request a universal abolition of the so-called “crime of homosexuality”, of all “sodomy laws”, and laws against so-called “unnatural acts” in all the countries where they still exist.

  Church Bulletin Bloopers 5

  Potluck supper: prayer and medication to follow.

  Johanniternas kyrkobokningar

  Johanniter Ridderskapet i Finland har sin riddardag (årsmöte, ungefär) i medlet av maj. I år var det den 10.5. Tidigare har riddardagen gått av stapeln på Riddarhuset, men sedan jag blev ordenskaplan (klicka på bilden för förstoring) för tre år sedan införde jag att inledningsandakten med investitur av nya riddare skulle ske i Helsingfors domkyrka ett stenkast därifrån.
  I tre års tid har jag därför bokat domkyrkan för denna andakt och alltid gjort det via Helsingfors (finska) domkyrkoförsamling, som handhar bokningsböckerna. Detta därför att det har varit mest praktiskt så, och därför också varit den praxis som mig veterligt har följts i Helsingfors - även om annat på sista tiden har insinuerats.
  Därefter har jag varit i kontakt med Norra svenska församlingen för att se om deras kyrkomusiker kunde ställa upp. 2005 gick det bra, men 2006 var kantorerna förhindrade, så jag städslade en annan. Inför riddardagen 2007 hade jag också bokat domkyrkan, men inhiberade senare bokningen då jag insåg att eurovisionsståhejet på Senatstorget kunde vara allvarligt störande. I år firade vi alltså riddardagen i sin helhet på Riddarhuset.

  Inför riddardagen 2005 hade jag (informellt) diskuterat med den dåvarande kyrkoherden Göran Särs, och informerat honom om vilka vi är och vad vi gör. Han såg inga problem med vår närvaro i domkyrkan, så sedan dess har jag inte varit i kontakt med Norra svenska. Kanske jag borde ha varit det. Torsten Sandells linje i frågan om bokningar av kyrkor är tydligen en annan än hans föregångares. Men vi får väl återkomma nästa år.

  Uppdatering om domkyrkobranden

  Internytt berättar (15.5.07):
  Helsingfors hovrätt har skärpt straffet för den unga man som satte eld på Borgå domkyrka i maj i fjol.
  Den huvudåtalade dömdes för grovt sabotage till sex år och sex månaders fängelse. Tingsrätten i Borgå dömde 18-åringen till tre år och två månader i fängelse.
  Två andra åtalade dömdes i hovrätten till böter för att ha underlåtit att larma räddningsmyndigheterna. I tingsrätten gick de utan straff.
  Också Kyrkpressen tar upp saken. Jag har tidigare, bl.a. här, bloggat om branden den 29 maj i fjol.

  Church Bulletin Bloopers 4

  The eighth-graders will be presenting Shakespeare's Hamlet in the church basement on Friday at 7 p.m. The congregation is invited to attend this tragedy.

  KrP och bokning av kyrkor

  Nummer 2/07 av tidskriften Kristet perspektiv (som jag i höstas kommenterade här) trillade in i postlådan idag. När man läser vem som utgör redaktionen, är tidningens stockkonservativa linje ingen överraskning:
  • Christian Perret (bror till föregående. Har veterligen skrivit ut sig ur Ev.-luth. kyrkan i Finland p.g.a. dess liberala hållning - vilket förstås är rakryggat)
  • Stig-Olof Fernström (redaktionssekreterare, khde em. i Lukas församling i Helsingfors)
  • Joakim Förars (som inte vidare behöver presenteras för mina läsare)
  • Jan Nygård (kaplan i Karleby svenska församling)
  Normalt läser jag inte just KrP. Nu kom Fernström dock med en kommentar med rubriken "Homofrågan tränger på", som naturligtvis fick mitt intresse. Fernström kommer med flera insinuationer (min kursiv):
  I april ordnades en sexutställning i en stor ishall i huvudstaden. Är det en tillfällighet att det samma dagar ordnades en pridefest, en regnbågsfest för homosexuella?
  För att få kyrklig glans över festen planerades också en svensk regnbågsgudstjänst. Den skulle gå av stapeln i en centrumkyrka i huvudstaden. Av någon orsak - var man rädd för den svenska kyrkoherdens nej? - gick man via en finsk församling när bokningen av kyrkan skedde. [...]
  Det ledsamma är att stiftets biskop med anledning av mediernas intresse för saken har gett sitt stöd för regnbågsmässan och förklarat sig villig att medverka vid en sådan om han blir tillfrågad. Kort därförinnan hade biskopen och domkapitlet behandlat en klagan mot två präster i stiftet som offentligt tagit ställning för godkännande av homosexuella relationer. Båda prästerna frikändes. Hur domkapitlet nu ställer sig sedan massmedia i ord och bild beskrivit hur regnbågsmässan genomfördes återstår att se. [...]
  Jag har kommenterat själva bokningsförfarandet i ett annat inlägg. KrP har nu åkt i pappersinsamlingen, där den eventuellt kan göra någon nytta.

  News from the Net

  Browsing 365gay, I came across a few items of interest.
  Suppressed Study Shows No Difference Between Same And Opposite-Sex Parents (7.5.07)
  A study prepared for the Canadian government shows children do as well, perhaps better, when reared by same-sex parents as they do by opposite-sex couples.
  The study has just now become public even though it was commissioned by the government in 2003 leading to accusations that the Conservative government of Prime Minister Stephen Harper attempted to bury the research.
  When the study was ordered the Liberals were in power and courts across the country were beginning to strike down federal restrictions limiting marriage to opposite-sex couples.
  The Liberals went on to legalize same-sex marriage in 2005. The party was defeated the following year by the Tories who promised to revisit the vote.
  The study on child rearing was not complete until after the Conservatives came to power. […]
  The 74-page study references about 100 studies on parenting. It says that although most of the literature study was empirical, the vast majority of studies show that children living with two mothers and children living with a mother and father have the same levels and qualities of social competence.
  "A few studies suggest that children with two lesbian mothers may have marginally better social competence than children in 'traditional nuclear' families, even fewer studies show the opposite, and most studies fail to find any differences," the study says.
  It also notes there is still too little research on gay male parents.
  International Rights Group Slams Moldavian Gay Pride Ban (8.5.07)
  City authorities in Chisinau, the capital of Moldova, should stop interfering with lesbian and gay rights demonstrations, Human Rights Watch said Tuesday.
  In an open letter to Moldova's president, Human Rights Watch reminded the government that both European and domestic laws guarantee freedom of assembly and freedom from discrimination for all.
  In April, Chisinau authorities banned a public march planned for later that month by the LGBT rights organization GenderDoc-M.
  The march was to be a part of the "All Different, All Equal Campaign" of the Council of Europe and the European Commission. […]
  Chisinau banned similar demonstrations in 2005 and 2006. Moldovan lesbian and gay activists are appealing the 2005 ban to the European Court of Human Rights.
  When Chisinau authorities reviewed the 2007 gay pride application, they claimed the event would propagandize for homosexuality and threaten public order and Christian values. […]
  Within the past month, two other bans on European gay pride parades have been declared illegal.
  On May 3, 2007 the European Court of Human Rights ruled that a ban on a 2005 gay pride parade by Warsaw's then-mayor Lech Kaczynski, who is now Poland's president, violated the rights to freedom of association and assembly, to effective remedy, and to freedom from discrimination.
  On April 12, 2007 the Regional Administrative Court in the Latvian capital of Riga ruled that a ban against a lesbian and gay pride march last summer was illegal.
  Pied Anti-Gay Pastor, Teen Faces Charges (10.5.07)
  A teenager faces possible criminal charges after throwing a cream pie at the pastor of a breakaway Episcopal parish as the cleric was leading Sunday worship.
  The pastor of Grace Church and St. Stephen's Parish [Colorado Springs, Colorado, USA], the Rev. Donald Armstrong, was reading a Church of England sermon called "Of Christian Love and Charity" at the time. He ducked and the pie missed him.
  The man, Marcus Hyde, 18, tried to escape, but parishioners chased and caught him. […]
  The Episcopal Diocese of Colorado late last year had moved to suspend Armstrong while it investigated allegations against him of financial misconduct. Armstrong has denied wrongdoing.
  The pastor returned to the theologically conservative parish in March, when church leaders voted to leave the liberal-leaning Episcopal Church.
  Comment: I deplore the secession of the conservatives from the ECUSA. However, I also condemn the use of violence in this schism (and all schisms). "Pieing" someone is not extreme violence, of course, but it is a violation of another’s personal and physical integrity, and therefore an act of violence. Committing it during a church service makes it even worse.
  Priest Quits Rather Than Uphold Ban On Gay Marriages (11.5.07)
  An Anglican priest has resigned rather than submit to a directive from his bishop not to officiate at gay weddings.
  The Rev. Shawn Sanford Beck of the Saskatoon Native Ministry [Saskatoon, Saskatchewan, Canada] announced last month that he would marry gay couples if asked. Same-sex marriage is legal in Canada.
  In an open letter, Sanford Beck said the Canadian church’s ban on same-sex marriages and blessings [is] "theologically problematic and fundamentally unjust."
  Bishop Rodney Andrews asked the priest to reconsider his position by March 31 or risk losing his license to minister. […]
  "To my knowledge, the Rev. Shawn Sanford Beck has not presided at a same-sex blessing or a same-sex marriage. Accordingly, I issued Shawn a short-term license effective April 1, 2007. Shawn has chosen not to accept licensing and has returned the license to me," Andrews said in a statement.
  "He has subsequently resigned his position with the Saskatoon Native Ministry."
  Andrews said that Sanford Beck remains a priest but is considered "On leave without permission to officiate." […]
  The head of the U.S. wing of the Anglican church supports ordaining gays and allowing blessing ceremonies for same-sex couples. The Americans could be expelled from the international communion if they don't ban the blessings of same-sex couples and ordination of gay bishops by Sept. 30.
  The Canadian church has placed a moratorium on such blessings at least until the General Synod next month, which is a gathering of about 400 Anglican delegates, staff, national and international partners. A General Synod is held once every three years.
  Comment: The Rev. Shawn Sanford Beck seems to have the personal integrity to stand up for what he believes in, even when it means personal sacrifice. Presuming this news item covers all the bases; it is, naturally, possible that other factors figure into the situation. As it stands, however, I must tip my hat to my Canadian colleague.

  Paarma igen

  Internytt (12.5.07) rapporterade följande:
  Kyrkan kan avskeda de präster som vägrar samarbeta med sina kvinnliga kolleger, säger ärkebiskop Jukka Paarma. Men det handlar om en absolut sista utväg.
  Enligt Paarma är det domkapitlets och biskopens rätt att ge sparken åt den präst som inte kan arbeta under kyrkans regler. Paarma uttalade sig i tv-programmet Lördagssällskapet i dag [12.5.07].
  Ärkebiskopen säger ändå inte om kyrkan faktiskt kommer att gå in för uppsägningar, eftersom det trots allt handlar om en sista utväg.
  I Kyrkpressen, åter, skriver Stig Kankkonen (14.5.07) som följer:
  Vad det är som gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att tillräckligt odiskutabelt få fram kyrkans entydiga ställning i fråga om kvinnliga präster och kvinnoprästmotståndare kan ärkebiskopen inte förstå. [...]
  Enligt ärkebiskop Paarma är situationen inom kyrkan inte alls oklar och alla vet vad som gäller. Problemet är att samma klarhet inte genomsyrar den allmänna debatten.
  – Det avgörande i denna fråga är inte vad man anser om kvinnliga präster, utan om man fullt ut är beredd att samarbeta enligt de spelregler som gäller, understryker Paarma. [...]
  – Jag vill så kraftigt som det bara är möjligt understryka min innerliga önskan att alla som vill skall kunna känna det möjligt att verka och arbeta i kyrkan. I den meningen är Sveriges väg inte vår, säger Paarma.
  Riktigt optimistisk vågar ärkebiskop Jukka Paarma inte vara när det gäller möjligheten att hitta gemensamma vägar framåt. I bägge lägren flödar just nu adrenalinet och stridsropen skallar och den allmänna debatten gör inte saken bättre. [...]
  – I övrigt hoppas jag att vi äntligen kunde sätta punkt för den här debatten, som inte gagnar någon och allra minst Kristi kyrka, konstaterar ärkebiskop Jukka Paarma.
  Detta som uppdatering till ett tidigare inlägg.

  Church Bulletin Bloopers 3

  During the absence of our pastor, we enjoyed the rare privilege of hearing a good sermon when J.F. Stubbs supplied our pulpit.

  Förödmjukade?!?

  Vi ler, och med rätta, åt dem som i sin bitterhet över att inte vinna en sångtävling anklagar östeuropeerna för att rösta på sina grannar. Jo, säkert - Serbiens grannar älskar ju Serbien varmt! Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Makedonien, Montenegro... oj vad de älskar sina serbiska grannar!
  Jag har ingen personlig åsikt om någon av sångerna eftersom jag inte har följt med spektaklet. Om Serbien vann är det ändå ett tecken på att deras sång var bättre än de andras. Get over it!
  Ändå har vi samma tendens också hos oss. När Kanada besegrade Finland i ishockeyfinalen, var rubriken i Tians nyheter att "Kanada förödmjukade Finland"! Ingenting om hur bra vi är när vi vann silvret, utan bara om hur dåliga vi är när vi förlorade guldet.
  Motbjudande! Det är att spotta på Lejonen, som gjorde en enorm insats! Get over it!

  Church Bulletin Bloopers 2

  Due to the Rector's illness, Wednesday's healing services will be discontinued until further notice.

  Church Bulletin Bloopers 1

  For those of you who have children and don't know it, we have a nursery downstairs.

  Veckans anekdot: Diversifierade filatelister

  Emellanåt är det är gott att vara storebror!
  Som exempel kan jag nämna att min syster och jag (som är 2½ år äldre än hon) samlade frimärken, precis som många andra barn under stenåldern före Nintendo. Storebror Kalle (7 år, kanske?) föreslog för lillasyster att vi skulle diversifiera vårt samlande (dock antagligen med ett annat ord), så att vi inte skulle samla på precis samma sak. Då kunde vi dela med oss av det som vi hade, och på så sätt få bättre samlingar.
  Det gick hon med på. På mitt initiativ fördelade vi alltså samlandet så att hon fick alla mina defekta frimärken och jag hennes icke-defekta, alltså hela. Det tyckte jag var en lämplig uppdelning.
  Detta pågick i några veckor, tills pappa fick nys om saken...

  Ekumenikens ABC

  Charlotte Thérèse, som bloggar på A Catholic Renewal, kom med ett roande inlägg då hon 1.5.07 skrev om Ekumenikens ABC:
  I morse kom jag att tänka på hur bokstävernas form och ibland deras ljud kan symbolisera olika ekumeniska inställningar och vägar...
  Och så går hon igenom bokstäverna i alfabetet och kommenterar dem ur ekumeniskt perspektiv.
  Något sådant har jag inte stött på förr. Tack för det!

  "Phelps trakasserar Madeleine"

  I kassakön såg jag Ilta-Sanomat (3.4.07), som informerade om att prinsessan Madeleine av Sverige blir trakasserad av en "sekt" (uskonlahko). Det väckte mitt professionella intresse, så jag kastade ett snabbt öga på artikeln i fråga. Där kom det fram att det var Fred Phelps och hans anhängare som trakasserade henne och att hovet överväger motåtgärder. Jag läste inte hela artikeln, så jag har inga detaljer.
  En direkt nyhet var detta ju inte; det har pågått flera år redan. Orsaken till att jag nämner om detta här är den biografi över Phelps som jag publicerade för en tid sedan. Den kan eventuellt ge någon intresserad lite bakgrundsinformation.
  Generellt sett är Phelps naturligtvis bara ett irritationsmoment, men han kan dock ha negativa effekter. Kristendomen (särskilt baptismen) kan få ett dåligt rykte, och andra knäppgökar kan inspireras till extrema handlingar av hans exempel. Plus att det förstås inte är roligt att bli trakasserad, vare sig om man är anhörig till en stupad eller prinsessa av Sverige.
  Uppdatering: Expressen publicerade 1.5.07 en artikel om Phelps och hans anhang. Rubriken var Sekten som avskyr oss.

  John Cleese's letter to America

  To the citizens of the United States of America ...
  In light of your failure to elect a competent President of the USA and thus to govern yourselves, we hereby give notice of the revocation of your independence, effective immediately.
  Her Sovereign Majesty, Queen Elizabeth II, will resume monarchical duties over all states, commonwealths and other territories (except Kansas, which she does not fancy), as from Monday next.
  Your new prime minister, Tony Blair, will appoint a governor for America without the need for further elections. Congress and the Senate will be disbanded. A questionnaire may be circulated next year to determine whether any of you noticed.
  To aid in the transition to a British Crown Dependency, the following rules are introduced with immediate effect:
  1. You should look up "revocation" in the Oxford English Dictionary. Then look up "aluminium," and check the pronunciation guide. You will be amazed at just how wrongly you have been pronouncing it.
  2. The letter 'U' will be reinstated in words such as 'colour', 'favour' and 'neighbour.' Likewise, you will learn to spell 'doughnut' without skipping half the letters, and the suffix "ize" will be replaced by the suffix "ise."
  3. You will learn that the suffix 'burgh' is pronounced 'burra'; you may elect to respell Pittsburgh as 'Pittsberg' if you find you simply can't cope with correct pronunciation.
  4. Generally, you will be expected to raise your vocabulary to acceptable levels (look up "vocabulary"). Using the same twenty-seven words interspersed with filler noises such as "like" and "you know" is unacceptable and inefficient form of communication.
  5. There is no such thing as " US English." We will let Microsoft know on your behalf. The Microsoft spell-checker will be adjusted to take account of the reinstated letter 'u' and the elimination of "-ize."
  6. You will relearn your original national anthem, "God Save The Queen", but only after fully carrying out Task #1 (see above).
  7. July 4th will no longer be celebrated as a holiday. November 2nd will be a new national holiday, but to be celebrated only in England . It will be called "Come-Uppance Day."
  8. You will learn to resolve personal issues without using guns, lawyers or therapists. The fact that you need so many lawyers and therapists shows that you're not adult enough to be independent. Guns should only be handled by adults. If you're not adult enough to sort things out without suing someone or speaking to a therapist then you're not grown up enough to handle a gun.
  9. Therefore, you will no longer be allowed to own or carry anything more dangerous than a vegetable peeler. A permit will be required if you wish to carry a vegetable peeler in public.
  10. All American cars are hereby banned. They are crap and this is for your own good. When we show you German cars, you will understand what we mean.
  11. All intersections will be replaced with roundabouts, and you will start driving on the left with immediate effect. At the same time, you will go metric immediately and without the benefit of conversion tables. Both roundabouts and metrication will help you understand the British sense of humour.
  12. The Former USA will adopt UK prices on petrol (which you have been calling "gasoline") - roughly $6/US gallon. Get used to it.
  13. You will learn to make real chips. Those things you call French fries are not real chips, and those things you insist on calling potato chips are properly called "crisps." Real chips are thick cut, fried in animal fat, and dressed not with mayonnaise but with vinegar.
  14. Waiters and waitresses will be trained to be more aggressive with customers.
  15. The cold tasteless stuff you insist on calling beer is not actually beer at all. Henceforth, only proper British Bitter will be referred to as "beer," and European brews of known and accepted provenance will be referred to as "Lager." American brands will be referred to as "Near-Frozen Gnat's Urine," so that all can be sold without risk of further confusion.
  16. Hollywood will be required occasionally to cast English actors as good guys. Hollywood will also be required to cast English actors to play English characters. Watching Andie MacDowell attempt English dialogue in "Four Weddings and a Funeral" was an experience akin to having one's ears removed with a cheese grater.
  17. You will cease playing American "football." There is only one kind of proper football; you call it "soccer". Those of you brave enough will, in time, will be allowed to play rugby (which has some similarities to American "football", but does not involve stopping for a rest every twenty seconds or wearing full kevlar body armour like a bunch of nancies).
  18. Further, you will stop playing baseball. It is not reasonable to host an event called the "World Series" for a game which is not played outside of America . Since only 2.1% of you are aware that there is a world beyond your borders, your error is understandable.
  19. You must tell us who killed JFK. It's been driving us mad.
  20. An internal revenue agent (i.e. tax collector) from Her Majesty's Government will be with you shortly to ensure the acquisition of all monies due backdated to 1776.
  Thank you for your co-operation.
  John Cleese

  Hbt-bibeln: Eunucker (Jes 56:4f, Matt 19:12)

  Redan i GT förekommer ett accepterande av sexuellt avvikande personer.
  Exempelvis hade enligt Mose lag (5Mos 23:1) kastrerade män, eunucker, ingen rätt att bli medlemmar i församlingen eller på andra sätt fira gudstjänst. I 3Mos 21:20 räknas "skadade testiklar" upp bland de lyten som en präst inte fick ha, och detsamma gällde offerdjur enligt 3Mos 22:24 (jfr Mal 1:14).
  Ändå säger Jesaja (56:3-5): … den snöpte skall inte säga: "Jag är ett förtorkat träd." Ty så säger Herren: Snöpta som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mitt förbund, de skall i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett äreminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt, oförgängligt namn skall jag ge dem. Den apokryfiska boken Salomos vishet (3:14) har liknande tongångar. Vi märker här att det inte är det yttre beteendet, utan vad vi har i hjärtat, som är det avgörande. Detta kan vi mycket väl omsätta på dagens homosexuella.
  I olika bibelöversättningar används (helt naturligt) olika ord för att beskriva vad det är frågan om. Den rätt bokstavliga King James Version från år 1611 använder (liksom andra engelska översättningar) ordet eunuch i sammanhang där t.ex. Bibel 2000 talar om hovmän i allmänhet.
  Men vilka var då eunucker? Naturligtvis kunde det förekomma att en man hade mist sina testiklar i någon olycka, men vanligare i många kulturer, både i biblisk tid och senare, var att tjänstemän av olika slag var kastrater. När Filippos möter den etiopiske hovmannen i Apg 8:26-40, beskrivs denne med ordet eunoûkhos (bokst. "bäddbevakare"). Men det var inte bara haremsvakter som var kastrater (som i det ottomanska riket), utan hela den högsta tjänstemannakasten kunde vara det, såsom i Kina fram till kejsardömets fall 1912. Också kastrering av konstnärliga skäl förekom - skönsjungande pojkar kastrerades som känt i Europa under många hundra år för att de inte skulle genomgå målbrottet. Den siste kastratsångaren hann rent av sjunga in skivor innan han dog så sent som i början av 1900-talet.
  Detta gör att man inte automatiskt kan utgå från att alla som i Bibeln beskrivs som eunucker verkligen var kastrerade, utan ordet kan också ha haft en allmännare innebörd av "tjänsteman". Å andra sidan kan det också förekomma att olika hovmän vars sexuella status inte uttryckligen nämns också kan ha varit bokstavliga eunucker.
  En intressant passage i NT som nämner eunucker på ett accepterande sätt är Matt 19:11f. Jesus har i sammanhanget talat för äktenskapet och mot skilsmässa. När lärjungarna förundrar sig och konstaterar att det då är bäst att förbli ogift, svarar Jesus: "Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön [eunoûkhoi] från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta." (Kyrkofadern Origenes lär i bokstavlig lydnad för denna passage ha kastrerat sig - men det är en bisak.)
  Den bokstavliga betydelsen av Jesu ord tyder på att detta handlar om sterila, kastrerade respektive i celibat levande personer. Dessa kontrasteras med det förbud mot skilsmässa som Jesus kommer med strax innan, och kontentan blir att den som inte kan leva i äktenskap utan att skilja sig, bör hellre låta bli att gifta sig, just så som lärjungarna konstaterar i v. 10.
  Ändå hindrar inget att vi tränger djupare. Man föds (i praktiken) med den sexuella läggning man har. Med tillägget "i praktiken" vill jag säga att frågan om homosexualiteten är genetiskt betingad eller kommer av någon faktor i uppväxten är irrelevant i detta sammanhang, för den sexuella läggningen uppstår så tidigt att man inte själv kan påverka den. Det finns "eunucker" som är sådana från födseln, konstaterar också Jesus. Det han ger uttryck för i denna passage är just en kunskap om och en icke-fördömande hållning mot människor som föds med avvikelser och variationer beträffande det som har med könet att göra. Konkret handlar det eventuellt om intersexualitet (hermafrodism), men angränsar också till transsexualitet, förutom till homosexualitet. Jesus understryker att det här är saker som är mycket svåra att förstå, och tycks efterlysa en ödmjuk hållning.

  Paarma slår på bromsen för motståndarna

  Ärkebiskop Jukka Paarma har under den senaste tiden tagit bladet från munnen och rutit till mot motståndet mot kvinnliga präster. Jag har bloggat om saken tidigare i inläggen Arkkipiispa Paarman lehdistötiedote (30.3.07) och Samarbetsvägrare (1.4.07). Nu har han fortsatt med detta i öppningsanförandet till kyrkomötets vårsession. Rapporter om detta bl.a. hos Kyrklig Tidningstjänst, Kyrkpressen, Kotimaa, Vasabladet och Internytt.
  Bloggare har naturligtvis också kommenterat. Exempel är Bengt-Eric Rönn ("Borde de bibeltrogna prästerna övergå till andra uppgifter inom kyrkan, eller, borde Ärkebiskopen och hans meningsfränder övergå till andra uppgifter (helst) utom kyrkan?") och Per Westberg ("Ett radikalt, klart och tydligt budskap från en nordisk kyrka").
  Ett par intressanta passusar i Kp:s rapport är följande:
  I sitt öppningsanförande vid kyrkomötet den här veckan hoppades Paarma att de präster som av samvetsskäl inte kan följa kyrkans ordning eller sköta sina ämbetsuppgifter söker sig till sådana uppgifter som de kan sköta ”med gott samvete och fritt hjärta”. [...]
  Ärkebiskopen konstaterade också att många i den offentliga diskussionen uttryckt sin förundran över kyrkomötets uttalande att varken en positiv eller negativ ställning till frågan om kvinnliga präster anses vara heresi.
  – Prästens kön är inte en lärofråga i vår kyrka, säger Paarma.
  – Om det var så skulle vi vara tvungna att anse att t.ex. de manliga präster som avhåller sig från samarbete är irrläriga, heretiker.
  Det finns sådant som visserligen inte är irrlära, men som ändå inte kan godkännas, för det når inte upp till läronivån utan förblir en ordningsfråga. Med detta kullkastar ärkebiskopen den av många motståndare omhuldade argumentationen om att det som inte är en irrlära är tillåtet.
  I detta fall alltså: Det kan anses vara tillåtet att på åsiktsplanet ha dubier om det berättigade i ordningen med präster av båda könen. Däremot är det inte tillåtet att (på basen av sina åsikter eller av andra orsaker) bete sig så att enskilda anställda råkar ut för sådan mobbning eller diskriminering som lagen definierar. Inte heller är det för den delen tillåtet att vägra utföra sådana uppgifter som arbetsgivaren eller förmannen tilldelar en.

  Teachings from the Ark

  Everything I need to know about life, I learned from Noah's Ark.
  One: Don't miss the boat.
  Two: Remember that we are all in the same boat.
  Three: Plan ahead. It wasn't raining when Noah built the Ark.
  Four: Stay fit! When you're 600 years old, someone may ask you to do something really big.
  Five: Don't listen to critics; just get on with the job that needs to be done.
  Six: Build your future on high ground.
  Seven: For safety's sake, travel in pairs.
  Eight: Speed isn't always an advantage. The snails were on board with the cheetahs.
  Nine: When you're stressed, float a while.
  Ten: Remember, the Ark was built by amateurs; the Titanic by professionals.
  THE WOODPECKER MIGHT HAVE TO GO!

  Thanks again, Börje!

  Hbt-bibeln: Jesus (Matt 1:1-Joh 21:25)

  Varken Jesus själv eller evangelierna som helhet nämner homosexualitet med ett enda ord.
  (Detta gäller alltså den historiske Jesus - den förandligande tanken att Jesus skulle ha talat genom sina apostlar så att det t.ex. Paulus säger ska tolkas som Jesu ord är något långsökt. Pauli texter var inspirerade av den heliga Anden i lika hög grad som den övriga Bibeln, men Paulus var inte Jesus.)
  Någon har argumenterat att Jesus skulle tala för heterosexualitet när han talar mot skilsmässa i Matt 19:1-12 och hänvisar till skapelsen i vv. 4f, men den tolkningen anser jag nog vara långsökt. Med minst lika stor legitimitet kan man säga att han talar för sexuella minoriteter genom att nämna eunucker i v. 12.

  Eftersom homosexualiteten inte nämns i Jesu undervisning, kan vi dra slutsatsen att den inte var någon stor eller central fråga varken för honom eller för de första kristna. Jesu tystnad leder mig till att anse att Jesu allmänna undervisning om att vi skall bete oss kärleksfullt mot varandra bör appliceras också i mötet med homosexualitet (må sedan mötet vara "inre" eller "yttre").
  Jesu tystnad har också tolkats som ett tyst medhåll till den judiska negativa attityden. I och för sig inte otänkbart. Om allt som Jesus inte nämner skall tolkas så, undrar man ändå t.ex. varför Paulus (tydligen med Jesu auktoritet) kan tala emot omskärelsen, som då var och nu är praxis hos judarna och som Jesus inte heller nämner.
  Jesus säger i Bergspredikan (Matt 5:17-20): “Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.” Så fortsätter han med att skärpa lagens bud att gälla inte bara vårt beteende utan också våra tankar.
  Detta tolkas ibland oeftertänksamt till att betyda att den gammaltestamentliga lagen eller (lustigt nog) delar av den fortfarande skulle vara giltiga. Vilka delar man väljer beror på ens egna premisser och ens egen förförståelse.
  Då missar man två poänger. 1. Jesus undervisar detta under det gamla förbundets tid, innan sin död och uppståndelse. 2. Jesus uppfyllde lagen på korset, och det betyder att “allt har skett,” som han säger i v. 18.
  Under sin livstid kritiserar han fariseerna och de skriftlärda för hyckleri och dubbelmoral. De gör (ärliga) försök att följa lagen, trots att de märker det omöjliga i det. Deras lösning på problemet är att hitta på egna regler som är möjliga att följa, men Jesus säger att den lösningen inte är god, att det behövs en radikalare lösning, nämligen att han offrar sig själv, och på så sätt en gång för alla uppfyller lagen.
  Och när han har uppfyllt lagen och “allt har skett,” gäller den inte längre. Det är endast den etik som Jesus destillerar ur lagen som gäller (alltså det Dubbla kärleksbudet), inte alla de regler för offer, rituell renhet m.m. som lagen också innehåller. Typexempel på detta är reglerna i 3Mos 17-26.

  Super-sized Creation

  In the beginning, God created the Heavens and the Earth and populated the Earth with broccoli, cauliflower and spinach, green and yellow and red vegetables of all kinds, so Man and Woman would live long and healthy lives. Then using God's great gifts, Satan created Ben and Jerry's Ice Cream and Krispy Kreme Donuts. And Satan said, "You want chocolate with that?" And Man said, "Yes!" and Woman said, "and as long as you're at it, add some sprinkles." And they gained 10 pounds. And Satan smiled.
  And God created the healthful yogurt that Woman might keep the figure that Man found so fair. And Satan brought forth white flour from the wheat, and sugar from the cane and combined them. And Woman went from size 6 to size 14.
  So God said, "Try my fresh green salad." And Satan presented Thousand-Island Dressing, buttery croutons and garlic toast on the side. And Man and Woman unfastened their belts following the repast.
  God then said, "I have sent you heart healthy vegetables and olive oil in which to cook them." And Satan brought forth deep fried fish and chicken-fried steak so big it needed its own platter. And Man gained more weight and his cholesterol went through the roof.
  God then created a light, fluffy white cake, named it "Angel Food Cake," and said, "It is good." Satan then created chocolate cake and named it "Devil's Food."
  God then brought forth running shoes so that His children might lose those extra pounds. And Satan gave cable TV with a remote control so Man would not have to toil changing the channels. And Man and Woman laughed and cried before the flickering blue light and gained pounds.
  Then God brought forth the potato, naturally low in fat and brimming with nutrition. And Satan peeled off the healthful skin and sliced the starchy center into chips and deep-fried them. And Man gained pounds.
  God then gave lean beef so that Man might consume fewer calories and still satisfy his appetite. And Satan created McDonald's and its 99-cent double cheeseburger. Then said, "You want fries with that?" And Man replied, "Yes! And super size them!" And Satan said, "It is good." And Man went into cardiac arrest.
  God sighed and created quadruple bypass surgery. Then Satan created HMOs.

  Frågespalten XVI: Bibel 2000

  Mats skrev:
  Hej Kalle!
  Jag har hört ganska mycket negativt om Bibel 2000. Kan du ge din syn på bibeltolkningen i nämnda bibel.
  Jag har i min ägo en översättning av Koranen. Då den kom ut år 1917 fick översättaren K.V. Zetterstéen beröm för den "bibliska" svenska han använde, antagligen i kontrast till den bibelöversättning som kom ut samma år. Den svenska som Zetterstéens koranöversättning brukar är nämligen ytterst arkaisk och påminner starkt om Karl XII:s bibel, som är 200 år äldre. 1917 års översättning (alltså den som idag ofta kallas "den gamla") kritiserades för sitt alltför moderna språk - trots att språkforskarna anser att den var åtminstone 50 år föråldrad redan då den utkom. Det är förstås orsaken till att det så snabbt uppkom behov av nya översättningar. Först kom bl.a. privata översättare som David Hedegård och Bo Giertz, och sedan det som nu kallas Bibel 2000. Som reaktion på teologin i den sistnämnda utgavs Folkbibeln.
  Bibel 2000 har gått in för att använda nutida svenska på en nivå som kan förstås av ungdomar som just har gått ut gymnasiet. Man vill alltså inte "krångla till" språket till doktorsavhandlingars nivå, men inte heller "förflacka" det så att alla med avbruten folkskola bakom sig automatiskt och utan problem skall kunna förstå varje ord. Detta sagt utan att vilja nedvärdera dem som saknar formell utbildning.
  Denna nutidssvenska leder till två saker. För det första kommer översättningen att leva längre än om den vore föråldrad redan från starten, såsom 1917 års översättning var. För det andra finns det läsare som reagerar mot att den inte "smakar" som en "riktig" bibel skall. Det märgfulla men halvt obegripliga språk som äldre översättningar använder är borta.
  Det finns sådana som argumenterar att bibelspråket skall ha en ålderdomlig klang, men det håller jag inte alls med om. Bibeln skrevs inte på något ålderdomligt språk, utan på det språk som talades och skrevs på den tiden. Det är klart att bibelöversättningarna skall använda ett högklassigt, värdigt och vårdat språk, och inte t.ex. slang, men det bör vara en högklassig modern svenska, inte ålderdomlig. Språket föråldras nog alldeles tillräckligt snabbt ändå. Dessutom står det ju var och en fritt att fortsätta läsa 1917 års översättning, om man föredrar den. Huvudsaken är ju att man läser sin bibel; i annat fall spelar det ingen roll vilken översättning som samlar damm i hyllan.
  Bibel 2000 fick stark kritik redan då översättningen av NT utkom år 1981. Denna kritik ledde till att Folkbibeln utkom strax före Bibel 2000. Folkbibelns översättare har strävat till en mer traditionell översättning med stark påverkan från 1917 års översättningsprinciper, vilka var föråldrade redan vid det förra sekelskiftet. Bland dessa principer märks tydligast att man med allt våld vill få de gammaltestamentliga profetiorna om Kristus synliga i översättningen av GT. Dessa profetior finns verkligen där, men det är en kristen tolkning att de skulle handla om Kristus. Tolkningen håller jag nog med om, men att inympa den i själva översättningen är inte en rätt översättningsprincip. Först måste man översätta texten så att dess ursprungliga innebörd kommer fram – först sedan kan man börja tolka.
  Vidare vill jag också konstatera att jag som son till en modersmålslärare gläder mig över den utmärkta språkbehandling och stilistiskt högklassiga översättning som kommer fram i Bibel 2000. Varken 1917 års översättning eller Folkbibeln når upp till sådana höjder, det har också Folkbibelns översättare själva erkänt. Deras kritik är teologiskt, inte stilistiskt, motiverad.
  Jag vill komma med ett exempel också på det här. Pred 1:18 lyder i 1917: Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse, och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Att 1917 är en mångordig och på sina ställen rent av pratig översättning kommer tydligt fram i den här jämförelsen. Samma vers är kortare i Folkbibeln: Ty med stor vishet följer stor oro, ökad kunskap ger ökad smärta. Kortare, men fortfarande med en stark smak av förklaring. Bibel 2000 uttrycker det mycket koncist: Stor visdom, stor sorg. Mer kunskap, mer plåga. Tanken kondenseras och blir starkare; orden slår ner i medvetandet som hammarslag.
  Men jag vill inte ge någon mer plåga genom att ge mer kunskap om de olika översättningarna, utan jag vill betona att huvudsaken är att man läser sin bibel, inte vilken översättning som samlar damm i hyllan. Om en översättning uttrycker Guds tilltal med andra ord än en annan, så betyder det att Guds tilltal belyses från olika håll, inte att en översättning automatiskt har rätt och den andra orätt. Det här gäller inte heller bara de svenska översättningarna. Det är berikande att läsa översättningar av Bibeln på så många språk som man behärskar. Alltid kan man få någon ny insikt, hitta något nytt guldkorn.
  Ett par ord ännu om den verkligt stora förändring som har kommit in med Bibel 2000, nämligen att Gamla testamentets apokryfer har återinförts mellan bibelns pärmar. Dessa elva böcker, bl.a. Tobit, Judit, Mackabeerböckerna och Jesus Syraks vishet, hör inte till de kanoniska böckerna, men de är ändå, för att citera Luther, ”god och nyttig läsning”, och anknyter så starkt till GT att de väl passar in i samma sammanhang. Det är inte frågan om ”den Heliga Skrift” i strikt bemärkelse, utan om uppbyggelse- och andaktslitteratur som också är värd att fördjupa sig i. Den är teologiskt korrekt, men kan inte anses vara inspirerad på det sätt som de kanoniska böckerna är det. Apokryferna är inte Guds Ord, med andra ord.
  Att dessa apokryfiska böcker nu har återfått sin plats i vår bibel betyder ändå att vi har återgått till ordningen. De föll nämligen bort i början av 1800-talet efter påtryckning från ett utländskt bibelsällskap, som gärna ville finansiera bibelspridning också på svenska, men på villkor att apokryferna inte var med. Man gick hos oss med på detta villkor, eftersom man pragmatiskt bedömde – och korrekt, skulle jag säga – att det var viktigare att Bibeln överhuvudtaget spreds till folkets djupa lager än att denna bibel var absolut fullständig. Idag finansierar vi vår bibelutgivning självständigt, och då har vi åter möjlighet att ge ut Bibeln i sin helhet, alltså inklusive apokryferna. Läs dem – de är pärlor.

  Kids in Church 8

  A wife invited some people to dinner. At the table, she turned to their six-year-old daughter and said,
  "Would you like to say the blessing?"
  "I wouldn't know what to say," the girl replied.
  "Just say what you hear Mommy say," the wife answered. The daughter bowed her head and said,
  "Lord, why on earth did I invite all these people to dinner?"

  Predikobloggar

  Vi är rätt många predikanter som publicerar våra predikningar på olika bloggar. När jag säger "vi", innebär det förstås att också jag gör det. Förhoppningsvis är Predikantbloggen bekant - vi är f.n. fem präster som medverkar där, men det blir eventuellt utökning inom en snar framtid.
  Ett par andra präster som predikobloggar är svenskarna Marta Axner och Maria. Och så finns det kolleger som publicerar predikningar på sina "vanliga" bloggar.
  Detta är alltså bara ett litet snabbt axplock, utan några baktankar angående vem som är med och vem inte. Det finns många fler och kanske bättre, men där har man ju Google till hjälp...

  Kids in Church 7

  A father was at the beach with his children when the four-year-old son ran up to him, grabbed his hand, and led him to the shore where a seagull lay dead in the sand.
  "Daddy, what happened to him?" the son asked.
  "He died and went to Heaven," the Dad replied.
  The boy thought a moment and then said,
  "Did God throw him back down?"

  Religiositet och andlighet

  Kyrkostyrelsen har gett ut en broschyr med namnet Dålig täckning. Unga vuxna som församlingsmedlemmar (den finns här i pdf-format både på finska och på svenska).
  På s. 7 i broschyren finns en intressant uppställning som (på basen av en föreläsning av den svenska teologen Ann Aldén) jämför religiositet och andlighet.
  Religiositet - Andlighet
  Gud är avlägsen - Gud finns hos oss
  Vi är syndiga, behöver förlåtelse - Vi är sårbara, behöver en helare
  Pliktuppfyllelse - Självstyre
  Jesus/Gud = konungen - Jesus/Gud = en vän, livet
  Ordet, predikan, förståelse - Mysteriet, nattvarden, upplevelse
  Tro är att finna för sant - Tro är förtroende
  En smal port - En bred ingång
  På väg till himlen - Livet NU
  Filosofisk sanning - Psykologisk sanning
  Hierarkisk auktoritet - Upplevd auktoritet
  Strikta gränser = uteslutande - Diffusa gränser = inneslutande
  Budord, lydnad - Kraftgivande, skapande
  Hierarkiska relationer - Jämbördiga relationer
  När jag ser på denna uppställning slås jag av flera saker.
  För det första har jag själv en klar dragning till den "andliga" sidan, även om religiositeten också finns där. Men ALLT på den "andliga" sidan stämmer in på mig, medan jag känner igen mig bara i några av de "religiösa" punkterna.
  För det andra upplever jag att den stora skiljelinjen mellan olika kyrkliga fraktioner kanske inte ändå går mellan konservativt och liberalt, utan mellan "religiöst" och "andligt" (i den mening som denna uppställning ger).
  För det tredje är de flesta av de icke-så-kyrksamma som jag kommer i kontakt med i mitt arbete mer på den "andliga" än på den "religiösa" sidan, medan förhållandet "religiöst"-"andligt" är mer blandat bland de kyrkligt aktiva. Vilket kanske inte är ägnat att förvåna.
  Slutsatsen är väl att vi inom kyrkan borde hitta sätt att stärka andligheten hos våra medlemmar, och på det sättet nå ut med evangeliet om Kristus. Om vi fortsätter att (uteslutande) trampa i "religiösa" fotspår, kommer vårt (viktiga!) budskap att kännas irrelevant för dem vi borde nå.
  Låt mig för säkerhets skull påpeka att det är för människornas skull som kyrkan och vi, dess anställda, finns till, inte för vår egen. Om nu någon tolkade det jag nyss sade som så...

  Veckans anekdot: Tjuvstart

  Jag förrättade en vigsel i en herrgårdsträdgård härom året. När harpisten (!) hade avslutat brudmarschen och brudparet stod framför mig, öppnade jag handboken och inledde:
  I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Kära vänner. Kära NN och NN. Gud har gett er detta barn ... ehm ... *blädder* ... Ni har kommit inför Guds ansikte för att ingå äktenskap ...
  Jag vet inte hur det kom sig, men av misstag hade jag slagit upp dopformuläret! Församlingen drog på mun.

  Stilla natt för domkyrkan

  Borgå domkyrka renoveras. I Hbl hade de för en tid sedan en rubrik om att domkyrkan blir färdig till jul, vilket i brödtexten betydde att interiören förhoppningsvis blir klar till jul, medan kyrkan som helhet inte blir klar förrän nästa år. Intressant tolkning hur som helst!
  Domkyrkan torde inte tas i bruk innan den är helt klar. Denna teckning av Reverend Fun förklarar varför.

  Kids in Church 6

  A mother was preparing pancakes for her sons, Kevin 5, and Ryan 3. The boys began to argue over who would get the first pancake. Their mother saw the opportunity for a moral lesson.
  "If Jesus were sitting here, He would say, 'Let my brother have the first pancake, I can wait.'"
  Kevin turned to his younger brother and said,
  "Ryan, you be Jesus!"