Biblicism, auktoritet och lobotomi

Hanna är tillbaka som kommentator. Välkommen, syster! Hon beklagade sig på sin blogg över mina skriverier på min blogg, men nu hittar jag inte hennes. Men i juni skrev hon bl.a. följande som kommentar till inlägget Svartvitt och skrattretande:

[...] Bibeln är inte töjbar, den är verkligen svart på vitt, sanning, som inte går att tolka. [...]

Jag svarade:
[...] 5. Det är intressant med påståendet "sanning som inte går att tolka". Det är ju självklart att den går att tolka! Om man SKA tolka eller FÅR tolka kan man sedan diskutera.
6. Jag upplever att den princip du framför om Bibelns ställning [...] är ett praktexempel på biblicism. Definition från Nationalencyklopedin: ...skilda slags osofistikerad bibelanvändning i kristen teologi och förkunnelse. Den utmärks av höga förväntningar på bibelns möjlighet att ge direkta och entydiga svar och lösningar på nutidens existentiella frågor och problem. Bibeln ses som exklusiv och ofelbar kunskapskälla för sanningar rörande tro och etik, stundom även politik, historia m.m. Karakteristiskt för biblicism är att den programmatiskt går till "Bibeln allena", förbi kyrkolära och historiskt framvuxna bibeltolkningstraditioner, och att den är skeptisk mot historisk-kritisk bibelforskning. Den är en typisk protestantisk företeelse och innebär en renodling av 1500-talsreformatorernas lära att Bibeln är klar och entydig och "sin egen tolk". En tidig form av biblicism växte fram inom en mot luthersk ortodoxi kritisk tysk pietism (Johann Albrecht Brengel, Johan Tobias Beck). I vår tid förekommer den inom de flesta protestantiska samfund, främst inom dem som präglats av pingstväckelsen. Den mest utpräglade formen är den från USA stammande fundamentalismen.
7. Enligt min mening är biblicismen en form av avgudadyrkan. Man tillber Bibeln, inte Honom som har gett oss den. Omvänd dig, syster, och gör bättring!
Kanske hon blev bortskrämd; jag kunde eventuellt ha uttryckt mig lite mildare. Nu har hon ändå vågat sig tillbaka, och idag (16.8.06) kommenterar hon inlägget Onani bl.a. så här:
Eftersom Bibeln inte räknas som en trovärdig auktoritet på bloggen [...]
Det är en stark förenkling av situationen, vilket jag också svarade henne. Men jag tycker att det är intressant att någon har tagit emot sådana signaler av det som jag har skrivit.
För mig är Bibeln nämligen auktoritativ. Den är rent av så viktig för mig att jag vill veta vad den säger i olika frågor, och inte vad andra har för sig att den säger. Därför skrev jag mina inlägg om sodomi, onani och andra missuppfattningar. Jag vill veta vad texten sade i sitt sammanhang, för att sedan kunna se budskapet i dagens sammanhang.
Räknas då Bibeln inte som trovärdig auktoritet?
Nej, tydligen inte. Trovärdig auktoritet är den väl bara om man läser som det står och gör som det står.
Tyvärr klarar jag inte av det längre. Min lobotomi är inte ännu genomförd.

9 kommentarer:

F. Sven sa...

Bäste Kalle. Jag har tittat litet här och var i dina kommentarer - och kommit fram till att du själv är ett slags biblicist. Typiskt för dig liksom för andra biblicister är inställningen "jag och min bibel", "jag förstår detta si och så", "det står i bibeln", eller "det står inte i bibeln" - och sedan kommer en "tillämpning". Den antitraditionella, antikyrkliga (eller mildare: okyrkliga) och individualistiska/subjektivistiska inställningen framträder ohöljt. Nu senast skriver du: "Den [Bibeln] är rent av så viktig för mig att jag vill veta vad den säger i olika frågor, och inte vad andra har för sig att den säger." Till "andra" hör här rimligtvis Kyrkan, dess tradition, bekännelse och läroämbete, inte sant? Jämför med citatet ur Nationalencyklopedin: "Karakteristiskt för biblicism är att den programmatiskt går till 'Bibeln allena', förbi kyrkolära och historiskt framvuxna bibeltolkningstraditioner (...). Den är en typisk protestantisk företeelse och innebär en renodling av 1500-talsreformatorernas lära att Bibeln är klar och entydig och 'sin egen tolk'." Att du kombinerar denna biblicism med en hyllning av s.k. kritisk bibelforskning, det ändrar inte på totalbilden i någon väsentlig mening.

Kalle af sa...

Jag känner inte överhuvudtaget igen mig i din beskrivning. Men om det är så du ser på saken (alltså att jag har övergett den kristna tron), torde du inte ha något annat val än att anmäla mig för domkapitlet. Gör du det inte, väntar jag mig en ursäkt för det infama påståendet att jag skulle ha förkastat "Kyrkan, dess tradition, bekännelse och läroämbete".

Tills den kommer, är du portförbjuden på min blogg. Begrips?

Martin sa...

Hej Kalle!
Håller fullständigt med Dig!

Jag anser, att bibeln är skrivet på våra människors språk, som inte är absoluta. Språkvetenskap säger oss, att ord är "ungefärliga". När vi läser något så tolkar vi redan i.o.m. läsandet texten. Texten får kontaktyta någonstans i oss. Vi är ju inte heller absoluta.
Detta hindrar oss inte att ha Bibeln som en kungörare och vägledare.
Vilken rikedom...!

Thomas Illman sa...

Delvis förstår jag din aversion mot en för blind bibeltro och har kämpat länge med frågan om Bibelns auktoritet. Håller på att skriva en elektronisk bok om saken, den finns på
http://www.netsafir.com/~illmth/apologetik.htm

Kalle af sa...

Jag tycker att jag skulle ha läst någon apologetik av dig för (kanske) ett par år sedan. Var det någon tidigare variant, eller en helt annan bok?

Alexej sa...

Jag har nu en tid alltid nu och då kollat din blogg, och måste medge att jag blivit rätt så besviken.
För det första blir jag oroad över den liberalism som håller på att sprida sig i vår kyrka. Det är dock inte det här som får mig att bli så besviken som jag blir, utan det hur Du, tyvärr väldigt ofta, använder nedsättande ord när Du beskriver dem som Du ser som dina motståndare. Träffade på bl.a. beskrivningen "homofob" och liknande nedsättande ord om konservativa kristna. Eller exakt vad menade du med att din "lobotomi är inte ännu genomförd"?
Jag har ingenting emot att diskutera med liberala, det kan de facto vara uppbyggande också det, men när man träffar på nedsättande uttryck försvinner lätt också viljan att diskutera.

Mvh Alexej K.

Kalle af sa...

Bäste Alexej, det är just det som har hänt. Med mig. Jag har sprungit i väggen så många gånger att det snart får vara. Du har rätt i att jag borde sätta mig över det, men jag orkar inte alltid göra det. Beklagar. Mvh KafH

Hanna sa...

Jag ber om ursäkt om jag har misstolkat din syn på Bibeln som en auktoritet. Det gläder mig mycket att du ser Bibeln som en auktoritet. Jag märker att jag har uttryckt mig klumpigt, men jag tror att du ändå uppfattade vad jag menade med auktoritet, nämligen att man vill leva på så vis som det beskrivs i Bibeln att en kristen skall leva, dvs. att man "gör som det står". Det var av den orsaken jag hänvisade till Biskoparnas brev 84 och inte till Bibeln. //Hanna

Förvridet sa...

Visst KAN den tolkas..

Men att tolka den, då den är tämligen enkel att förstå är detsamma som att omskriva, eller ändra betydelsen av orden.

Det är som att säga att det står "du är full" när det står" du är ful".

Alla som läst det själv ser ju vad det står.. Sen kanske vissa av politiska anledningar inte vågar säga vad som verkligen står där, men det är ju ert problem...