Sodomi

Enligt Bibeln var Sodom en stad söder om Döda havet. Den var rik och mäktig, men dess synd var mycket svår, som 1Mos 18:20 uttrycker det, och därför beslöt Gud att bestraffa den. Vilken denna synd är specificeras dock inte i det sammanhanget. I följande kapitel, 1Mos 19, kommer två änglar från Herren till Sodom för att granska situationen. Det som de råkar ut för har i kyrkohistorien tolkats på ett sätt som har lett till stort lidande för många människor.
Händelseförloppet är följande. När änglarna kommer till Sodom, får Abrahams brorson Lot syn på dem och erbjuder dem natthärbärge, såsom gästfrihetens lagar krävde. Efter en del övertalning gick de med på saken. Stadsborna kommer för att våldföra sig på dem. Lot försöker med övertalning beskydda sina gäster, men stadsborna vänder sig då mot honom också, eftersom även han var en främling där.

Att Lot erbjöd sig att skicka ut sina döttrar till stadsborna för att de skulle få våldta döttrarna istället för hans gäster, låter fruktansvärt i våra öron, men är ett tecken på hur höghelig gästfriheten verkligen var. Ställd inför ett fruktansvärt val väljer Lot det (lite) mindre onda.

Änglarna räddar Lot från stadsbornas händer, och uppmanar honom sedan att lämna staden med hela sin familj. Efter att Lot, hans hustru och deras döttrar har gett sig av (och döttrarnas fästmän hade avvisat Lots erbjudande att få följa med), förgör Gud staden och dess omgivningar.
Den olyckliga tolkning som jag nämnde ovan är att Sodoms synd skulle ha varit homosexualitet (vilket har gett upphov till termen "sodomi"). Så är dock inte fallet. Sodoms synd var i första hand våldsam främlingsfientlighet. Stadsborna tänkte helt klart ligga med "främlingarna" (v. 5), men det var frågan om våldtäkt, inte sexuellt umgänge som sådant. Våldtäkt (må vara hetero- eller homosexuell) är ju inte en sexuell handling utan en våldshandling, om än med sexuella övertoner. Att våldta en man var att frånta honom hans manlighet, och ansågs därmed vara värre än att "bara" misshandla eller döda honom. Det var i högsta grad "laglösa gärningar" (2Pet 2:8) och "onaturligt umgänge" (Judas v.7)! Motivet till denna planerade våldtäkt var inte heller sexuell "perversion", utan främlingsfientlighet, vilket kommer till synes i hur snabbt de vände sig mot Lot med xenofobiska invektiv när han försökte hindra dem.
Hes 16:49 nämner en andra synd som Sodom begår, nämligen att denna rika stad inte hjälper den som är fattig. Jesu utläggning i Matt 10:5-15 stöder dessa synpunkter: Om någon stad som lärjungarna kommer till inte tar emot dem eller lyssnar till dem (alltså inte idkar gästfrihet eller barmhärtighet) kommer det att gå värre för den än för Sodom.
Den slutsats som vi kan dra av allt detta är alltså att Sodomsberättelsen inte kan användas för att motivera en homofob eller heteronormativ inställning, trots att den historiskt sett har använts just så. Det vore nämligen att överförenkla problematiken.

20 kommentarer:

Robin sa...

Intressant med en lektion i detta. Tack ska du ha! :)

Farmor sa...

Varför tittade Lots fru tillbaka fast Gud hade förbjudit -trodde hon inte att Gud skulle straffa henne-det var väl Gud som gjorde henne till en saltstod !?

Kalle af sa...

1. Kvinnor är sjukligt nyfikna.
2. Det är svårt att låta bli att vända sig om när man hör en katastrof bakom sig.
3. Det är en folklig förklaring till varför det finns underligt formade saltstoder i området söder om Döda havet (vilket det alltså finns).

Tre alternativa förklaringar. Själv tror jag mest på 3 med en nypa 2. Den som hittade på 1 får själv svara för det.

Carina sa...

Ja, se kvinnor;o)

Bitte sa...

Hur är det med ordet "sodomi" då? Det kommer väl också från samma sak och det klingar ju väldigt illa.

Kalle af sa...

"Sodomi" i betydelsen homosexualitet och med negativ klang är i grunden en felaktig term, eftersom Sodoms synd inte var homosexualitet. Det var poängen som jag ville ha fram i mitt inlägg - tråkigt om det inte lyckades!

Bitte sa...

Jodå, lyckades väldigt bra, jag undrade mest om du hade några andra tankar gällande det ord jag skrev och jag fick svar. Tack för fina inlägg!

Bengt sa...

Känns intressant att du Kalle använder Bibeln mot sig själv. Dina tolkningar strider ju emot Guds Ord, och därmed är det omöjligt att ta dom på allvar.

Det är just det tolkningar handlar om, att försöka förstå svårtolkade saker i ett ställe i Bibeln med andra ställen i Bibeln. Man ska tolka skriften med skriften, som det heter.

Så om skriften säger att sexuella relationer mellan samma kön är fel så känns tolkningen som någonting annat.

Tolkningen om att det skulle handla om homsexuella tankar som dessa unga och vuxna av manligt kön, som ville "lära känna", är mer trolig än att det skulle enbart handla om vad du skriver. Det handlar om sexuella synder, och den synden var svår.

Sen om det bara är homosexualiteten som är den svåra synden kan jag inte svara på.

Kalle af sa...

Att "skrift skall med skrift tolkas" är den enda tillåtna metoden är jag inte helt säker på.

Du behöver inte ta mig på allvar. Men det är ömsesidigt.

Bengt sa...

Kalle, om det inte går att tolkas med skrift så går det med Andens hjälp. Det är riktigt.

Jag tar inte dina tolkningarna på allvar som går emot Anden. Hur du lyckades få det till att jag inte tar dig på allvar vet jag inte, kanske uttryckte mig dåligt?

Kalle af sa...

Kanske det. Kanske vi tänker på så olika sätt att vi helt enkelt har svårt att förstå varann.

T.ex. förstår jag inte vad som går emot Anden. Hur får du reda på vad Anden säger?

För mig är Jesu exempel en viktigare tolkningsgrund, särskilt uttryckt i Dubbla kärleksbudet och Gyllene regeln.

Bengt sa...

Jag vet inte, men känner inte att jag har svårt att förstå vad du menar. Håller helt enkelt inte med dig när man ska kolla vad Bibeln säger, i jämförelse med vad du skriver.

Dubbla kärleksbudet och Gyllene regeln har egentligen inget med detta att göra, eftersom det inte har med sexuella handlingar att göra och absolut inget med att göra med att ta bort vad som är synd.

Vad anden säger är vad Bibeln säger, Gud förmedlar budskapen i de flesta fall via Anden till profeterna. I andra fall är det Gud som själv pratar. Men Gud Sonen och anden är ju ett, så det är samma budskap. Vart har du fått dina budskap?

Matt 10:5-15 stödjer inte synd, tvärt om. Om någon inte tar emot Jesus som frälsaren(evangelium)så går det värre för den staden än för sodom och gomorras land på domedagen. Gästfriheten försvinner om man bekänner sig till vad Bibeln lär, redan idag i sverige, säkert i finland med, och värre blir det.

Tro utan gärningar, tro utan att lära Guds bud är vägen till död.
Är det inte så Bibeln säger?

Germund sa...

Tack Kalle!

Lars sa...

"Kalles utmärkta genomgång" är en tolkning av den bibliska berättelsen om Sodom.

Kyrkohistoriskt har den tolkats annorlunda. Kalle väljer också att inte referera till eller citera de bibelcitat som kan användas som stöd för en motsatt tolkning. Därmed tenderar Kalle att bli tendentiös istället för vetenskaplig. En vetenskapligt hållbar genomgång hade istället tagit fasta på alla tänkbara tolkningar, utrett vilket stöd var och en har och rett ut hela problematiken. Det är så man skapar hållbara slutsatser.

Det hade varit en bättre approach.

Kalle af sa...

Bäste Lars, det du säger är ingen nyhet, åtminstone för mig. Det jag har skrivit är dock ingen vetenskaplig avhandling eller ens en essä, utan ett blogginlägg.

Ett blogginlägg är en litteraturgenre som påminner om en dagboksanteckning eller en insändare: det är kort, koncist och subjektivt. Inga krav på vetenskaplig stringens behöver följas.

Däremot svarar bloggaren naturligtvis för sina påståenden och slutsatser. Det gör jag också. Jag är medveten om att min tolkning är annorlunda än många andra, och i en vetenskaplig avhandling hade jag varit tvungen att referera dem, men här är det inte nödvändigt.

Att publicera avhandlingar på bloggen är dessutom besvärligt. Jag gjorde ett försök med essän Disciplinärt förfarande i församlingen och det blev rätt klumpigt.

Vi återkommer om jag någon gång skriver min doktorsavhandling om detta ämne...

Förvridet sa...

Intressant förvridnig hörru.

Men hur tolkar du detta då?

"Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse."
3 Mosebok 18:22

Du menar alltså då att allt sexuellt umgänge med kvinnor blir lika med våldtäkt, eftersom det "skamliga" inte var att dom ville ligga med männen utan att dom inte bad dom om lov?
(Du skall inte ligga hos en man som hos en kvinna.)

Verserna kan ju inte rimligtvis motsäga varandra om din tolkning är den rätta, eller hur?


Ganska förvirrat av dig om jag får säga det själv..

Vidare "glömmer du bort" delar av andra Petrusbrevet.. Dvs vers 9 och 10:

"Så förstår Herren att frälsa de gudfruktiga ur prövningen, men ock att under straff förvara de orättfärdiga till domens dag.

Och detta gör han först och främst med dem som i oren begärelse stå efter köttslig lust och förakta andevärldens herrar. I sitt trots och sin självgodhet bäva dessa människor icke för att smäda andevärldens härlige"
2 Petrusbrevet 2:8-10


Och Judasbrevet.. du kanske borde läsa 1:4?

"Några människor hava nämligen innästlat sig hos eder -- några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen -- ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus."


Det är dags för er kristna att ta ansvar för vad som står i er bok, sluta försöka bortförklara det.
Ni måste inte längre leva efter det, ta ansvar för det, fördöm det.
Let's move on. Men sluta försöka mörka det, snälla. Ni framstår bara som fåniga.

~Karin Långström Vinge~ sa...

Jag tycker också att man ska kunna få tycka någonting, även om man inte kan/har utrymme för alla vetenskapliga disclaimers.

Man måste också få testa tankar, fundera fram och tillbaka.

Det är väl så vi utvecklas som människor och som troende? Vi har inte alla färdiga svar (än).

Eller som en känd person sa;

"Jag har inte sanningen. Jag söker den."

Germund sa...

Kalles blogg är en källa till ständiga "aha-suckar" från mig.

Så är det naturligtvis, säger jag till mig själv gång på gång.

Tack Kalle!

Kalle af sa...

Att komma med kritik mot en rörelse utan att höra till rörelsen är naturligtvis tillåtet. Särskilt gäller detta om man har tagit reda på vad rörelsen de facto säger. Däremot reagerar jag nog negativt när någon först säger att "ni kristna" ju anser på detta sätt och sedan kritiserar den nidbild som han själv har skisserat upp.

Och det är det som signaturen Förvridet gör. 3Mos 18:22 har behandlats på denna blogg. I inlägget Vuodenvaihteen Hbl-keskustelu homoista skriver jag bl.a.: "3 Moos 18:22 on mielestäni parhaita esimerkkejä kohdista jotka käsittelevät kulttia ja jumalanpalveluselämää, eikä seksualisuutta sinänsä, kun sen näkee kontekstissaan (luvut 17-26) eikä irrallisena siitä." Också Lars Arnell behandlar versen på sin hemsida. Dessutom ingår 3Mos i lagen som inte ännu var given då händelserna i Sodom utspelade sig, och därför är irrelevant i denna diskussion.

Att all sex vore våldtäkt är förstås absurt. Uttalandet är uppenbart endast provokativt, och jag tänker inte låta mig provoceras denna gång.

Vem som är förvirrad kan diskuteras, men jag vill ge dig en eloge för det insiktsfulla valet av signatur. Den beskriver mycket väl det du skriver.

Bengt sa...

Hej Karin!

Vem är den kände avgudadyrkaren?

"Jag har inte sanningen. Jag söker den."

Nu är det så att har man läst vad Jesus säger om "det som är skrivet" och tror på han, så har man sanningen. Det är synd att inte alla har förstått det.