Regnbågsmässor i Joensuu

Staden Joensuu (vars namn på svenska vore "Åminne") är inte känd för att vara någon toleransens högborg. För något år sedan var denna karelska stad den plats i Finland där de flesta rasistiska brotten per capita begicks.
Nu visar åtminstone Joensuu kyrkliga samfällighet andra takter. Det handlar inte om ras denna gång, utan om sexuell läggning. I Joensuu har man nämligen ordnat regnbågsmässor, och en förfrågan om saken kom till det gemensamma kyrkorådet (gkr) i samfälligheten. Gkr frågade prästerna i Joensuu om deras åsikt, och då de flesta av dem ansåg att det är helt OK, konstaterade gkr att regnbågsmässor får ordnas också i fortsättningen. Gkr uttryckte dock det som borde vara självklart (men tyvärr inte alltid verkar vara det), nämligen att de allmänna gudstjänsterna är öppna tillfällen dit alla är välkomna oberoende av ålder, kön, socialgrupp, nationalitet eller sexuell läggning.
Tidningen Karjalainen rapporterar om detta. Artikeln Homojen ja lesbojen messut voivat jatkua Joensuussa har på nätet gett upphov till en hel del debatt, liksom också uppföljaren Papit pysyvät kannanoton takana. Åsikterna är delade. En del säger att detta är droppen, nu skriver de ut sig ur kyrkan, medan andra nu överväger att skriva in sig igen. Och samma trötta argument kommer fram igen, bl.a. påståendet att Sodom och Gomorra skulle ha förstörts p.g.a. homosexualitet. Vilket som bekant inte har stöd i Skriften.

Inga kommentarer: