Dementi

I egenskap av kyrkoherde har jag blivit inblandad i en skilsmässoprocess här i vår lilla stad. Några detaljer i själva frågan tänker jag naturligtvis inte gå in på.

Utom den detaljen att jag har nåtts av rykten om reaktioner på mitt agerande. Därför vill jag säga följande:
För det första har jag absolut inte tagit ställning mot någon part i konflikten. Jag har kommit med en del uppmuntrande kommentarer på nätet, men de skall inte tolkas som något ställningstagande för eller emot, utan bara som ett försök att stöda människor i kris. 
För det andra har jag inte någonsin - aldrig! - fått några som helst hotelser från någon part i denna konflikt, varken via brev eller i annan form. De diskussioner som jag har haft med olika parter har uteslutande förts i en saklig anda. Själva frågan är ju svår, men inställningen till mina försök att hjälpa har varit god från allas sida.

Vilket värde mina insatser har haft får andra ta ställning till, men personligen har jag alltså inte blivit utsatt för något osakligt. Jag hoppas att sådana rykten skall upphöra.

1 kommentar:

Carita Liljendahl sa...

Jag tycker dina kommentarer på min blogg varit väldigt sakliga, kloka och välmenande. Likaså har de diskussioner jag hade med dig då krisen var som mest akut gett mig styrka, speciellt Jesusbönen.