Ålderstigen

Jag tror att ålderstigen betyder en stig som har varit död i många år. 
- Flicka, 8 år,
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Inga kommentarer: