Insändare om kandidatinformation

I lokaltidningen Östra Nyland ingick förra veckan en insändare, där frågeställaren undrade hur man ska få information om kandidaterna i det pågående församlingsvalet. Frågan är i sig berättigad.
Dock fanns det två problem med insändaren i fråga.
Det ena är att jag känner skribenten och hon mig, så om det faktiskt bara var information hon var ute efter, kunde hon ha ringt eller skickat epost.
Det andra problemet var att hon kallade sin kria ett "öppet brev". Men ett öppet brev är ett brev som, förutom åt mottagaren, också skickas till media för publicering. Men det ska alltså skickas åt mottagaren också. Och jag har aldrig fått brevet. Därmed är det frågan om "bara" en insändare.

Jag skrev hur som helst ett svar, som publicerades i ÖN 30.10.14:
Kära Gun-May!

I ÖN publicerades 23.10 ett s.k. "öppet brev" som du hade skrivit till min församling. Något brev har jag dock inte fått, så jag antar att du egentligen skrev en insändare. Men det är ju en bisak.

Du undrar hur väljarna ska få reda på vem som är uppställda i valet och vad de står för. Frågan är befogad.
Enligt lagen ska kandidatlistorna vara tillgängliga på pastorskansliet. Den informationskanalen är förstås något begränsad, så inom Lovisa svenska församling har vi också publicerat dem på vår hemsida (www.lovisasvenskaforsamling.fi) och på våra anslagstavlor. Eventuella tidningsannonser och annat informationsmaterial brukar valmansföreningarna sköta själva.
Inkommande söndag, den 2 november, ordnar församlingen ett tillfälle för kandidaterna att presentera sig. Detta sker i församlingsgården kl. 18. Välkommen dit!

Allt gott!

Karl af Hällström
kyrkoherde
Lovisa svenska församling

Inga kommentarer: