Betala för förrättningar?

När en präst förrättar ett dop, en vigsel eller en jordfästning i din familj, ska du då betala för det? Det är en fråga som folk funderar på, åtminstone om man får tro sociala media. För att röra till saken lite mer, sticker jag min sked i soppan.

Grundsituationen är den att det är "huvudpersonens" hemförsamling som har ansvar för att de egna medlemmarna får den kyrkliga service som de är berättigade till. Om du alltså vill ha en vigselpräst, ska du vända dig till din hemförsamling, och de ska fixa saken. Denna service är avgiftsfri. Inte gratis, förstås, för du har ju betalat genom kyrkoskatten, men någon extra avgift behöver du inte betala. Och prästen gör detta inom ramen för sin månadslön.
Om alla församlingens egna präster är upptagna, ska församlingen fixa och betala en vikarie, så att du får den service du är berättigad till.
Däremot kan du inte kräva att få en viss präst. Önskemål tar vi förstås emot och försöker uppfylla dem om det går, men det är ju inte alltid möjligt. Inte ens präster kan vara på två ställen samtidigt...

Situationen är en annan om du vill ha en präst som inte jobbar i din egen församling eller inte är i församlingstjänst överhuvudtaget. Ingenting hindrar att en utomstående präst döper ditt barn, men det kan vara bra att kolla med kyrkoherden först, både av principiella och ekonomiska skäl.
Jag har i den församling där jag är kyrkoherde (Lovisa svenska församling) gått in för principen att församlingen betalar arvoden endast åt vikarier som vi själva ber komma. Min tanke är för det första att det är kyrkoherden som ansvarar för att församlingens medlemmar får sin kyrkliga service, och då är det inte sakligt att det kommer "frilansare" som sköter saken s.a.s. bakom kyrkoherdens rygg, och för det andra att församlingens egna präster är anställda för det ändamålet, och att det inte är bra att någon annan tar betalt för att sköta deras jobb medan de själva sitter på kansliet och spelar Tetris. För att spetsa till det en smula.
Vidare har präster inte rätt att ta arvode av dem som redan har betalat en gång för servicen genom kyrkoskatten.
Den präst som kommer utifrån utan att diskutera saken med mig som kyrkoherde och få mitt medgivande till att vi betalar arvode, blir alltså utan betalning och sköter förrättningen på egen tid och egen bekostnad. Jag anser det vara orätt att vi skulle betala för sådant som vi inte har beställt eller gått med på.

Ersättning för direkta utgifter - närmast rese-ersättningar - kan prästen dock diskutera sig till med de anhöriga. Om församlingen inte betalar arvode, betalar den inte heller sådant.

Här nu några synpunkter. Frågor?

1 kommentar:

kyrksyster sa...

I Sverige har ju denna diskussion också funnits. Resultatet är liknande de du berättar om.

Men det är ju inte problemfritt eftersom präster idag inte får ta emot betalning eller ens reseersättning från privata om h*n har en förrättning i annan församling. I synnerhet, om det som det nu är idag, om församlingens egna präster inte har fullt upp, så blir det ju en intressekonflikt.