Barn skriver till Gud

Vi har läst att Edison uppfann ljuset. Jag trodde att det var du.
- Anna-Maria, 11 år

Inga kommentarer: