Kellgren om att se dig

Jag såg dig - och från denna dagen
jag endast dig i världen ser. 
- Johan Henrik Kellgren
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Inga kommentarer: