Hindren framför målet

Hinder är de skrämmande ting som du ser när du flyttar blicken från målet. 
- Hannah More
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Inga kommentarer: