Vald till kontraktsprost!

En nyhet från församlingens hemsida:
Församlingarna i stiften är grupperade i prosterier. En av kyrkoherdarna i prosteriet är kontraktsprost med uppgift att dels vara mellanhand mellan prosteriet och domkapitlet och dels verka för sammanhållning och samhörighet i prosteriet.
Till Borgå domprosteri hör de svenska och tvåspråkiga församlingarna i Sibbo, Borgå, Pernå, Lovisa, Liljendal och Lappträsk.

Kontraktsprost i domprosteriet har sedan år 2008 varit kyrkoherden i Sibbo svenska församling, Helene Liljeström. Hennes sexåriga mandatperiod tar nu slut, och från den 1 juli 2014 tar kyrkoherden i Lovisa svenska församling, Karl af Hällström, över kontraktsprosteskapet för de följande sex åren. Han valdes av kontraktsmötet (alltså prästerskapet i prosteriet) den 21 maj.

Domkapitlet skall ännu fastställa utnämningen.
Valet blev en riktig rysare. Jag besegrade min närmaste motkandidat med rösterna 7 mot 6 - men det är ju över hälften, så det räknas ändå!

Utvecklingen under de senaste åren är intressant. År 2008 ställde jag upp i kommunalvalet (och blev invald) eftersom jag var övertygad om att en man med mina åsikter aldrig skulle kunna bli vald till kyrkoherde och därför fick söka andra utmaningar. Och visst var politiken på många sätt intressant.
Men min förutsägelse slog fel, tack och lov. År 2012 tillträdde jag till min överraskning som kyrkoherde i Lovisa svenska församling, och att jag nu dessutom kan bli kontraktsprost visar - förutom att jag har kollegernas förtroende, och tack för det! - att utvecklingen inom kyrkan går åt rätt håll. Snabbt går det inte, men ändå framåt. Och kanske jag i min nya position har möjlighet att bidra till en god utveckling; det hoppas jag i alla fall.

Tack än en gång för förtroendet!

Uppdatering: Se också detta blogginlägg.

Inga kommentarer: