Barn skriver till Gud

Hur fick du reda på att du var Gud?
- Linda, 7 år

Inga kommentarer: