Moder Teresa om vänliga ord

Vänliga ord kan vara små och enkla att uttala, men de ekar i oändlighet. 
- Moder Teresa
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Inga kommentarer: