Lindegren om samvaro

Någonstans är vi alltid tillsammans. 
- Erik Lindegren
citerad i Stora talarboken (2010)
av Barbro Fällman

Inga kommentarer: