Insändare: Vad är en familj?

Biskop Erik Vikström skriver i Bbl 28.12.2013 en betraktelse med rubriken "Den heliga familjen". Eftersom det är jag som ansvarar för att rekrytera författarna till Bbl:s betraktelser, tar jag på mig att peka på några skevheter i det som den gode biskopen skriver.

"Den heliga familjen" är ett uttryck som syftar uttryckligen på Jesus, Maria och Josef. Biskopen utvidgar begreppet till att omfatta alla kärnfamiljer inom äktenskapet, men det är ingalunda problemfritt.

"Den lilla kärnfamilj som enligt evangelietexten hos Lukas stod där i templet med sitt gossebarn bestod av äkta man, äkta hustru och ett litet barn," skriver biskopen. Detta stämmer inte. Maria och Josef var ännu inte gifta då Jesus föddes, utan trolovade. Vidare var Jesus enligt kristen tro Marias men inte Josefs son. Den aktuella "kärnfamiljen" var alltså ett ogift par med ett utomäktenskapligt barn, som dessutom var mannens bonusbarn, för att använda en nutida term.

Äktenskapet är till för människosläktets välsignelse och en entydigt positiv sak, precis som biskopen antyder. Att han som familj inte godkänner "vilken hushållsgemenskap som helst" må vara hänt, men definitionen han kommer med, kärnfamiljen, är nog för snäv.

Kärnfamiljen är ett relativt modernt begrepp som uppkom efter industrialiseringen. Tidigare bestod familjen ofta av fler generationer än bara två, och kanske rent av av flera kärnfamiljer med mor-, far- och svärföräldrar som alla brukade jorden tillsammans.

Ett enpersonshushåll är knappast en familj, för visst måste man väl vara flera för att vara det. Men i vår värld ser vi många slags familjer. Det finns många ensamstående mödrar eller fäder med barn. Är inte de familjer? Måste föräldrar verkligen vara av olika kön för att älska sina barn och ta väl hand om dem? Och hur är det med ofrivilligt barnlösa äkta par? Bara för att ta upp några situationer som inte ryms med i biskopens definition.

Gränsdragningar är alltid besvärliga. Jag tycker ändå att det är bättre att låta familjerna själva definiera om de är familjer eller inte, hellre än att dra upp alltför snäva gränser som i onödan utesluter och sårar.

Karl af Hällström
kyrkoherde
Publicerad i Borgåbladet 10.1.14

Inga kommentarer: