Prisbelönt gradu om kyrkors inställning till homosexualitet

Nina Järviös pro gradu -avhandling i ämnet religionsvetenskap ”Pervo kirkko? Queer-teologia Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta käsittelevissä lausunnoissa vuosina 1951–2010” (ungefär "En pervers kyrka? Queer-teologin i Finlands och Sveriges evangelisk-lutherska kyrkors utlåtanden om homosexualitet åren 1951-2010") har fått gradupriset för könsforskning 2013, berättar Helsingfors universitets hemsida.
Studien visar att utvecklingen inom Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har löpt parallellt. I de nyaste publikationerna som kyrkorna har gett ut hittar man queer-teologiska funderingar.

Priset delades nu ut för nionde gången.


Inga kommentarer: